Archív za 2007 rok

Strana 73

Spôsob stanovenia prievaru zvarových spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285460

Dátum: 05.01.2007

Autori: Ragan Emil, Andrejčák Imrich, Doležálek Ladislav

MPK: G01B 7/02, B23K 9/02, G01B 17/02...

Značky: spojov, spôsob, prievaru, zvarových, stanovenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia prievaru zvarových spojov na uskutočňovanie zvarov s prievarom, najmä zistenia potrebných rozmerov na určenie veľkosti prievaru, ktorý je určený z meranej hodnoty a z nej vypočítaných hodnôt.

Zariadenie na prenášanie vrstvy materiálu na povrch

Načítavanie...

Číslo patentu: 285450

Dátum: 05.01.2007

Autori: Kelders Johannus Hubertus Jozef Maria, Van Swieten Roy Edwin

MPK: B65H 37/00

Značky: zariadenie, vrstvy, povrch, prenášanie, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (1) na prenášanie korekčného materiálu, dodaného na páskovom nosiči (7) na povrch (9), vybaveného krytom (2), zahŕňajúcim otočnú zásobnú cievku (3) na nosič (7) s korekčným materiálom, otočnú navíjaciu cievku na nosič po prenesení materiálu, prenášací člen (6) na umiestnenie na povrch (9), pozdĺž ktorého je nosič (7) s materiálom vedený, a premiestniteľné prostriedky (8) na zakrytie prenášacieho člena (6). Tým sa zabráni neúmyselnému...

Luerov konektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 285449

Dátum: 05.01.2007

Autor: Thilly Jacques

MPK: A61J 1/00, A61J 1/14

Značky: konektor, luerov

Zhrnutie / Anotácia:

Luerov konektor, ktorý zahrnuje luer (6), zahrnujúci otvor (7) luera, pripojiteľný k injekčnej striekačke (8) a prepojený s prvým koncom kanála (9), predchádzajúceho pozdĺžne cez rúrkové vedenie (10), pričom toto vedenie (10) prechádza pozdĺžne od otvoru luera k druhému koncu kanála (9), koniec (11) rúrkového vedenia (10), vzdialený od otvoru (7) luera, je zaostrený na pretlačenie cez prepichnuteľný uzáver (4) fioly (1 ) a ďalej konektor...

Ľahko zmontovateľný a rozmontovateľný modulárny nábytkový systém a spôsob jeho zmontovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 285448

Dátum: 05.01.2007

Autori: Pate Travis, Niederman Alfred

MPK: A47C 4/00

Značky: systém, spôsob, zmontovania, rozmontovateľný, ľahko, modulárny, zmontovateľný, nábytkový

Zhrnutie / Anotácia:

Ľahko zmontovateľný a rozmontovateľný modulárny nábytkový systém, zahrnujúci základný rám (12) s predným členom (14), prvým bočným členom (16), druhým bočným členom (18) a zadným členom (20) viaceré nábytkové moduly, zahrnujúce prvý modul (22) operadla na ruky, druhý modul (24) operadla na ruky a jeden z modulu súpravy (26) pružín a lôžkového modulu (28) viaceré zostavy pripevňovačov, pričom každá zo zostáv pripevňovačov zahrnuje dve časti:...

Zariadenie na spracovanie kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 285447

Dátum: 05.01.2007

Autori: Steen Idar, Skaret Pal Christian, Myrbostad Erling, Venas Karl, Strand Per Gunnar

MPK: F27D 23/00, C22B 9/00

Značky: kvapaliny, zariadenie, spracovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kontinuálne spracovanie kvapaliny, ako je kovová tavenina, obsahujúce reakčnú komoru (1), ktorá má vpust (3) a odtokový otvor (15, 16), a zahrnujúce jeden alebo viac rotorov (5) a voliteľne ďalších prostriedkov na dodávanie plynu a/alebo časticového materiálu do kvapaliny v reakčnej komore (1), pričom reakčná komora (1) je uzavretá a je navrhnutá tak, aby sa dala umiestniť do vákua cez hrdlo (4), a pričom odtokový otvor (15, 16)...

Spôsob výroby medziproduktu pri výrobe (-)-6-chlór-4-cyklopropyletinyl-4-trifluórmetyl-1,4-dihydro-2H-3,1- benzoxazin-2-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285446

Dátum: 05.01.2007

Autori: Chen Cheng Yi, Tillyer Richard, Tan Lushi

MPK: C07D 265/00

Značky: spôsob, výrobe, benzoxazin-2-onů, medziproduktu, výroby, 6-chlór-4-cyklopropyletinyl-4-trifluórmetyl-1,4-dihydro-2h-3,1

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby medziproduktu pri výrobe (-)-6-chlór-4-cyklopropyletinyl-4-trifluórmetyl-1,4-dihydro-2H-3,1- benzoxazin-2-ónu, tiež známeho ako DMP-266, na použitie ako inhibítor reverznej transkriptázy, ktorý zahŕňa chirálnu adičnú reakciu 4-chlór-2-trifluórmetylketoanilínu s organozinkovým komplexom za vzniku požadovaného alkoholu. Tento spôsob má široké uplatnenie v chirálnej adícii na prochirálne ketóny.

Vtáčia telomerázová rezervná transkriptáza

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8136

Dátum: 05.01.2007

Autori: Kapfer Marina, Balloul Jean-marc, Erbs Philippe, Silvestre Nathalie

MPK: C12N 9/12

Značky: vtáčia, rezervná, telomerázová, transkriptáza

Text:

...ani neopísali záujem o klonovanie ďalšíchčlánok týkajúci sa vzťahu medzi vírusmi a aktivácioutelomerázovej aktivity. Autori uverejňujú, že telomerázová aktivita môže súvisieť s kancerogenézou a prítomnosťou telomerázovej aktivity, ako jedným faktorom medzi mnohými inými v multifaktorovom procese tumorigenézy, ktorý zahŕňa dereguláciu expresie rôznych proteínov bunkového cyklu a systémov opravy0006 Eukaryotické bunkové línie sú základné na...

Mlieko s nízkym obsahom sacharidov s pôvodným obsahom vápnika

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14381

Dátum: 05.01.2007

Autori: Holst Hans Henrik, Lauritzen Karsten

MPK: A23C 9/15, A23C 9/142

Značky: vápnika, obsahom, pôvodným, mlieko, sacharidov, nízkým

Text:

...mieša s ultrañltračným retentátom a s vodou a pH saupraví na pôvodnú hodnotu pH mlieka.0012 Takto je možné získať chutný mliečny výrobok bez stabilizátora a s nízkym obsahom sacharidov pri 90 až 250 kJ/ 140 g, pri ktorom je v podstate zachovaný všetok Vápnik z pôvodného mlieka a všetky pôvodné mliečne proteíny, bez prídavku vápnika, pričom tento mliečny výrobok má mliečnu chuť a zanecháva vústach pocit po mlieku, avšak s nižšousladkosťou,...

Použitie guava extraktu a kompozícia obsahujúca guava extrakt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7558

Dátum: 05.01.2007

Autori: Aldritt Mary, Lui Ge Ming, Wehling Fred

MPK: A61P 43/00, A61K 36/185, A61K 9/00...

Značky: extraktu, použitie, extrakt, obsahujúca, guava, kompozícia

Text:

...alkoholdehydrogenáz. Acetaldehyd je spracovávaný v pečení pri ñxnej rýchlosti, bez ohľadu na to, koľko alkoholu je V krvnom obehu. Acetaldehyd sa potom oxiduje na kyselinu octovú pomocou acetaldehyddehydrogenáz, ktorá sa rýchlo metabolizuje na oxid uhličitý a vodu.Acetaldehyd vyvoláva narušenie telesných pochodov napríklad tvorbou aduktov s hemoglobínom a proteínmi plazmy mozgu a ďalších orgánov a inhibuje prenos redukčných činidiel...

Ohýbací lis s podávacím zariadením a spôsob jeho prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13491

Dátum: 04.01.2007

Autori: Strasser Hagen, Walter Otto, Theis Helmut

MPK: B21D 43/10, B21D 43/24, B21D 43/11...

Značky: podávacím, spôsob, ohýbací, zariadením, prevádzky

Text:

...1. Prekvapivou výhodou pritom je, že na základe detekčného zariadenia umiestneného integrovane do kinematiky manipulátora nastane nezávisle od materiálových vlastností prevzatého vyrábaného dielu preverenie bezprostredne pri prevzatí vyrábaného dielu a účinne sa tým zabráni neproduktívnym a drahým vedľajším časom a na základe detekčného postupuexistuje viac výsledkov meraní pre vyhodnotenie priemernej hodnoty, čím je možné nezávisle od...

Anti-EphB4 protilátky a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17750

Dátum: 04.01.2007

Autori: Yan Minhong, Wu Yan

MPK: C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00...

Značky: anti-ephb4, použitia, spôsoby, protilátky

Text:

...transmembránová doména.0009 Je jasné, že naďalej bude potreba činidiel, ktoré majú klinické atribúty, ktoré sú optimálne pre vývoj ako terapeutické činidlá. Tu opísaný vynález spĺňa túto potrebu a poskytuje dalšie výhody.0010 W 0 2004/024773 uvádza metódy inhibovania rakovinového rastu bunky pomocou protilátky alebo jej antigén viažucej časti, ktorá sa viaže na epitop EphB 4 polypeptidu. Taktiež sú zverejnené purifrkované protilátky EphB 4,...

Spôsob a zariadenie na sušenie plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10017

Dátum: 04.01.2007

Autori: Neefs Reinoud Luk Herwig, Vanderstraeten Bart Etienne Agnes

MPK: B01D 53/06, B01D 53/04, B01D 53/26...

Značky: plynů, sušenie, spôsob, zariadenie

Text:

...absorpčné médium v sušiacejzóne, t.j. v smere toku od výtoku do vtoku sušiacej zóny.0016 Výhoda tohto vynálezu je, že vedením vysušeného plynu protiprúdne cezadsorpčné a/alebo absorpčné médium v sušiacej zóne počas dobyodstávok alebo chodu naprázdno kompresora, sa bráni akejkoľvek difúzii vlhkosti počas tejto doby a tým sa bráni, že už vysušený plyn by absorbovalPoužitím tohto spôsobu sa jednoduchým spôsobom zabráni špičkám tlakového...

Zapojenie centrálneho rozvodu teplej úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4673

Dátum: 04.01.2007

Autor: Štěbeták Karel

MPK: F24D 17/00

Značky: zapojenie, teplej, užitkovej, centrálneho, rozvodu

Text:

...celok s odkaľovačom, ktorý je opatrený výstupom vonkajšej slučky a vstupom vnútomej slučky, pričom odkaľovač a sekundáma časť výmenníka sú spojene prepojovacím vedením, v ktorom je zaradené cirkulačné čerpadlo a výstup vonkajšej slučky z odkaľovača je prepojený so vstupom vonkajšej slučky do primámej časti výmenníka.Výhodou zapojenia teplej úžitkovej vody podľa technického riešenia je priestorová nenáročnosť usporiadania jednotlivých...

Multitechnologická hubica briketovacieho lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4672

Dátum: 04.01.2007

Autor: Šooš Ĺubomír

MPK: B30B 11/00

Značky: multitechnologická, briketovacieho, hubica

Text:

...alebo surovinovej zmesi podľa úžitkového vzoru bude bližšie objasnená na priložených výkresoch, kde obr. l je v bočnom reze zobrazené teleso hubice. Obr. 2 zobrazuje v troch pohľadoch a jednom reze lisovacíu matricu. Na obr. 3 je znázornené kompletné usporiadanie multitechnologickej hubice so štyrmi lisovacími otvormi v bočnom reze aj V čelných pohľadoch.Príklady uskutočnenia technického riešeniaRozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia...

Skladaná hubica briketovacieho lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4671

Dátum: 04.01.2007

Autor: Šooš Ĺubomír

MPK: B30B 11/00

Značky: briketovacieho, skládaná, hubica

Text:

...na lisovanie brikiet zo sypkej organickej a/alebo anorganickej suroviny alebo surovinovej zmesi podľa technického riešenia bude bližšie objasnená na priložených výkresoch, kde obr. l je v bočnom reze zobrazené teleso hubice. Obr. 2 zobrazuje V troch pohľadoch zobrazuje jeden segment. Na obr. 3 je znázomené kompletné usporiadanie hubice v bočnom reze aj v čelnom pohľade. Napokon na obr. 4 je znázomené usporiadanie skladanej hubice V...

Magnetický detektor zvarových spojov vo feromagnetických materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4670

Dátum: 04.01.2007

Autori: Hrnčiar Viliam, Demian Svetozár

MPK: G01N 27/20

Značky: materiáloch, spojov, detektor, magnetický, feromagnetických, zvarových

Text:

...objasnená v príkladoch jeho uskutočnenia opisaných na základe pripojených výkresov, ktoré znázorňujú- obr. 1 - axonometrický pohľad na magnetický detektor zboku,- obr. 2 - axonometrický pohľad na magnetický detektor zhora,- obr. 3 - pohľad v čiastočnom reze na detektor podľa obr. 1.Príklady uskutočnenia technického riešenia Príklad 1Magnetický detektor podľa obr. 1 a 2 sa skladá z feromagnetického nosníka 1, pozostávajúceho z dvoch priľahlých...

Zariadenie na fyzikálnu úpravu vody tvaru “U” s permanentnými magnetmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4669

Dátum: 04.01.2007

Autori: Kaščák Stanislav, Kuľka Anton

MPK: C02F 1/48

Značky: magnetmi, zariadenie, fyzikálnu, tvaru, permanentnými, úpravu

Text:

...so súhlasnými pólmi (napr. prvá dvojica S - S, druhá dvojica J - J, tretia dvojica opäť S - S,atdĺ). Toto sa dá dosiahnut pomocou permanentných magnetov magnetovaných axiálne. Najdôležitejšie je zabezpečit mechanicky pevné a trvanlivé fíxovanie týchto pennanentných magnetov a to tak, aby boli umiestnené čo najbližšie k stene potrubia s upravovanou vodou. Zároveň z vonkajšej strany zariadenia by magnetické pole už nemalo pôsobiť na...

Vonkajší odpínač pre práce pod napätím

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4668

Dátum: 04.01.2007

Autor: Wolf Július

MPK: H01H 71/00

Značky: práce, vonkajší, odpínač, napätím

Text:

...cez závesné izolátory upevnené. V tých prípadoch, ked táto konzola vedeniaje umiestnená na vrchole stlpa, je odpínač namontovaný na nosnom ráme pod vedením.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. 1 je bočný pohľad na vonkajší odpínač pre práce pod napätím, ktorý je upevnený na vrchole stĺpa na nosnom kríži .Na obr. 2 je bočný pohľad na vonkajší odpínač pre práce pod napätím, ktorý je upevnený na nosnom ráme pod vedením.Príklady uskutočnenia...

Systém automatizovaného elektronického spracovania a evidencie údajov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4667

Dátum: 04.01.2007

Autori: Mác Martin, Šutovský Ivan, Boldiš Miroslav

MPK: G06Q 10/00

Značky: automatizovaného, údajov, elektronického, spracovania, systém, evidencie

Text:

...Univerzálne centrum 15 disponuje údajmi pochádzajúcimi z vlastných zdrojov a vie prijímať a poskytovať tieto údaje pre ďalšie spracovanie. Logické/fyzické prepojenie s on-line systémom 1 a/alebo off-line systémom 2 je zapojené cez centrálnu komunikačnú jednotku 8. Univerzálne centrum 15 vstupuje do procesu komunikácie s offline systémom 2, s on-line systémom 1, s ďalším univerzálnym centrom 15 na aplikačnej úrovni. Navrhovaná...

Mobilné obslužné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4666

Dátum: 04.01.2007

Autor: Luthe Marcel

MPK: A47J 31/00, B62K 7/00, B60P 9/00...

Značky: zariadenie, mobilné, obslužné

Text:

...l, obr. 3 znázorňuje obslužný pult mobilného obslužného zariadenia podľa obrázku 1 a 2 pri pohľade pod uhlom, na obr. 4 je znázornená bloková schéma prvého prevádzkového postupu mobilného obslužného zariadenia a na obr. 5 je znázomená bloková schéma ďalšieho prevádzkového postupu pre mobilné obslužné zariadenie.Príklady uskutočnenia technického riešeniaTechnické riešenie mobilné obslužné zariadenie 1 pozostáva z obslužného pultu 2, z...

Zámková dlažba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4665

Dátum: 04.01.2007

Autor: Foltán Pavol

MPK: E01C 5/00

Značky: zámková, dlažba

Text:

...obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých znázorňuje obr. l zámkovú dlažbu podľa technického riešenia, ktoré zabezpečuje, že uložená dlažba zapadá do seba tak, že sa uzamyká v dvoch na seba kolmých smeroch x, y. Obr. 2 znázorňuje priklad uloženia dlažby aj s použitím ukončujúeich polovičných kusov, ktore nie je možné oddeliť od celku.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZámková dlažba...

Bezpečnostné zdvíhacie a spúšťacie zariadenie zabraňujúce nežiaducemu otvoreniu uchopovacieho mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4664

Dátum: 04.01.2007

Autori: Karniš Jozef, Angelovič Jozef

MPK: B66C 1/22

Značky: zabraňujúce, mechanizmu, uchopovacieho, zdvíhacie, nežiaducemu, bezpečnostné, spúšťacie, otvoreniu, zariadenie

Text:

...s jed nou stranou ramienka, pričom druhá strana ramienka je spojená s hriadeľom, ktorý je neposuvne otáčavo uložený V skrini, pričom hriadeľ je spojený s otočným hákom, na ktorý je cez závesné oko prichytené bremeno, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že háková otáčacia os na hriadeli je posunutá mimo uchopovacej hákovej osi na závesnom oku, ktoré sú vyosené o osovú vzdialenosť, čím hmotnost bremena zabezpečí...

Obálka s doručenkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4663

Dátum: 04.01.2007

Autor: Richter Marek

MPK: B65D 27/00

Značky: obálka, doručenkou

Text:

...papierom.Nad perforáciou je riadok na uvedenie kontrolnej adresy adresáta.Obrázok 1 zobrazuje rozvinutú obálku s doručenkou vo forme predĺženej uzatváracej záklopky. Obrázok la zobrazuje zloženú obálku s doručenkou vo forme predlženej uzatváracej záklopky. Obrázok 2 zobrazuje rozvinutú obálku s doručenkou vo forme výseče na lícnej (adresnej) strane obálky. Obrázok 2 a zobrazuje zloženú obálku s doručenkou vo fonne výseče na lícnej...

Kaliber na meranie opotrebenia závitu skrutky mechanického zdviháka stroja HZP – 25

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4662

Dátum: 04.01.2007

Autor: Tvarožek Ján

MPK: G01B 3/34

Značky: opotrebenia, závitů, mechanického, zdviháka, meranie, stroja, skrutky, kaliber

Text:

...zariadenia môže utrpíeť aj smrteľne zranenie.Uvedenú možnost havárie za predpokladu že nie je kontrolované opotrebenie profilu závitu skrutky mechanickćho zdviháka stroja HZP-25 odstraňuje pravidelné kontrolovanie tohto opotrebenia pomocou kalibru (obr. l, 2), ktorý je navrhnutý na tento účel. Zariadenie - kaliber podľa technického riešenia umožňuje bezpečne a včas zistiť opotrebenie profilu závitu a určiť, kedy už musí dôjsť k výmene...

Manipulačná zdvíhacia plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4661

Dátum: 04.01.2007

Autor: Tvarožek Ján

MPK: B61K 5/00

Značky: plošina, zdvíhacia, manipulačná

Text:

...priamočiarymi hydromotormi HVl, HV 2. Polohy výkyvných ramien sú istené v krajných polohách elektrickými ističmi SQ 5, SQ 6, SQ 10, SQ 11. Priamočiare hydraulické motory sú napojené na hydraulický agregát HA, ktorý poháňa elektrický motor M 3.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZdvíhacie zariadenie podľa obr, l je zložené z hydraulického systému 1, zdvihacieho mechanizmu 2, jazdového mechanizmu 3, elektrického a elektronického systému....

Manipulačný stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4660

Dátum: 04.01.2007

Autor: Tvarožek Ján

MPK: B61K 5/00

Značky: stroj, manipulačný

Text:

...stroja.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie objasnené v nasledujúcom odseku pomocou výkresu, na ktorom je znázornená zariadenie podľa technického riešenia. Na (obr. 1) je manipulačný stroj, ktorý umožňuje montáž a demontáž náprav a agregátov z rušňov.Príklady uskutočnenia technického riešeniaManipulačný stroj podľa (obr. l) je zložený z nosného rámu 3, v ktorom je uložený zdvihaci systém 1, v spodnej časti rámu je...

Zostavná konštrukcia dverí so žiaruvzdorným sklom pri krbových vložkách a krbových kachliach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4659

Dátum: 04.01.2007

Autori: Sulovec Anton, Goovaerts Bart

MPK: F24C 15/02

Značky: dveří, kachliach, žiaruvzdorným, zostavná, vložkách, konštrukcia, krbových, sklom

Text:

...navrhovanej konštrukcie regulácie prívodu vzduchu na horenie je jednoduchosť konštrukcie a spoľahlivá funkčnosť automatickej regulácie V závislosti od teplo ty.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené prostredníctvom výkresov na ktorých- obr. l znázorňuje celkovú zostavu dverí v priečnom reze v základnej polohe,- obr. 2 znázorňuje zjednodušene spojenie základného rámu a pohyblivého rámu so sklom. Taktiež z...

Pohárik s cukrovinkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4658

Dátum: 04.01.2007

Autor: Lázok Karol

MPK: A23G 3/00, B65D 1/00

Značky: cukrovinkou, pohárik

Text:

...Viacvrstvový vrchnák môže byť priestorovo tvarovaný a môže obsahovat drobný reklamný výrobok na podporu predaja.Pohárik s cukrovinkou pozostáva z nádobky hermeticky uzavretej jednovrstvovým vrchnákom, v ktorom je umiestnená cukrovinka na báze kryštálového cukru z ochutených, prifarbených a prevzdušnených elastických vlákien. Súčasťou poháríka s cukrovinkou je jednorazová lyžička na jej konzumáciu.Pohárik s cukrovinkou pozostáva z nádobky...

Dávkovacia súprava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4657

Dátum: 04.01.2007

Autori: Cuca Robert, Riley Thomas, Levinson Saul

MPK: A61M 31/00

Značky: súprava, dávkovacia

Text:

...výhodne nie je miešateľné s vodou a nie je škodlivé pri použití vo vaginálnej dutine.Dávkovacia súprava podľa predloženého technického riešenia môže zahŕňať kombináciu účinných a neaktívnych fannaceutických zložiek (známych všeobecne aj ako pomocné látky). Neaktívne zložky slúžia napríklad na solubilizáciu, suspendovanie, zahustenie, zriedenie, emulgáciu,stabilizáciu, konzervovanie, chránenie, farbenie, dochutenie a vyformovaníe účinných...

Asfaltová zmes na výrobu hydroizolačných pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4656

Dátum: 04.01.2007

Autor: Konečný Miroslav

MPK: C08L 95/00

Značky: hydroizolačných, výrobu, asfaltová, pásov

Text:

...k zlepšeniu elasticity materiálu, t. j. lepšiemu ohybu na tŕni a ku zvýšeniu teploty mäknutia asfaltovej vrstvy.Uvedené ciele sa dosiahnu asfaltovou zmesou na výrobu hydroizolačných pásov, ktorá obsahuje 35 až 48 hmotn. oxidovaného cestného asfaltu AOSI 95/35 alebo AOSI 85/25, 9 až 22 hmotn. destilovaného asfaltu, upraveného na hodnoty penetrácie 160/220, čo je pomer oxidačného a penetračného čísla, a 3 až 8 hmotn. gumového granulátu,...

Forma na varenie vajec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4655

Dátum: 04.01.2007

Autor: Danižík Miloš

MPK: A47J 29/00

Značky: varenie, vajec, forma

Text:

...z dutého telesa podlhovasteho tvaru,ktorý môže mat v priečnom smere prierez kruhový, elipsový, štvorcový, obdlžnikový alebo prierez pravidelného alebo nepravidelného mnohostena, pričom konce formy sú opatrené snímateľnými vodotesnými zátkami z rovnakého materiálu ako hlavné teleso.Vnútomý povrch formy je hladký zdravotne a hygienicky nezávadný aj pri vyšších teplotách. Forma môže byť vyrobená z nerezovej ocele, plastu alebo z iného...

Rám bicykla alebo motocykla so vzorovaným profilom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4654

Dátum: 04.01.2007

Autor: Hučko Vladimír

MPK: B62K 19/00

Značky: motocykla, bicykla, profilom, vzorovaným

Text:

...pričom k pätke je pripevnená homá vzpera. Pätka a výstuha sú vyrobené výhodne zo vzorovaného profilu. Vzorovaný profil je slzíčkový plech,ktorý môže byť z antikoru, ocele, hliníka, duralu alebo kompozitného materiálu ako laminát.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. č. l je vyobrazený rám z boku. Na obr. č. 2 je detail vzpery zadnej stavby zo vzorovaného profilu a na obr. č. 3 je rez vzorom.Príklad uskutočnenia technického...

Podpera na vylúčenie pruženia nápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4653

Dátum: 04.01.2007

Autor: Tvarožek Ján

MPK: B23Q 3/00

Značky: vylúčenie, podpera, nápravy, pruženia

Text:

...bezpečne a spoľahlivo so zreteľom na presnosť a kvalitu opracovávaného kolesa vykonávať mechanické (trieskové) operácie. Použitím navrhnutej podpery je možné podstatne zvýšit produktivitu práce.Aplikačné použitie podpery umožní zvýšiť reznú rýchlosť obrobku a taktiež aj hrúbku odoberanej triesky.Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu označeného ako (obr. 1) a opisom jeho aplikácie v nasledujúcom odseku. Použitie...

Podpera na vylúčenie pruženia nápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4652

Dátum: 04.01.2007

Autor: Tvarožek Ján

MPK: B23Q 3/00

Značky: pruženia, vylúčenie, podpera, nápravy

Text:

...podpery je možné podstatne zvýšiť produktivitu práce. Aplikačné použitie podpery umožní zvýšiť reznú rýchlosť obrobku a taktiež aj hrúbku odoberanej triesky.Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu označeného ako (obr. l) a opisom jeho aplikácie v nasledujúcom odseku, Použitie technického riešenia je možné u osobných vagónov pri opracovávani kolies na nápravách.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie podľa (obr....

Zariadenie na vylúčenie pruženia nápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4651

Dátum: 04.01.2007

Autor: Tvarožek Ján

MPK: B23Q 3/00

Značky: nápravy, pruženia, vylúčenie, zariadenie

Text:

...kolesa vykonávať mechanické (trieskové) operácie. Použitím navrhnutej podpery je možné podstatne zvýšit produktivitu práce. Aplikačné použitie podpery umožní zvýšiť reznú rýchlosť obrobku a taktiež aj hrúbku odoberanej triesky.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu označeného ako (obr. l) a opisom jeho aplikácie v nasledovnom odseku. Použitie technického riešenia je možné pri vlakovej...

Upínač na upnutie nápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4650

Dátum: 04.01.2007

Autor: Tvarožek Ján

MPK: B23Q 3/00

Značky: nápravy, upínač, upnutie

Text:

...vplyv pružných častí podvozku v mieste uchytenia nápravy.Upinač podľa technického riešenia umožňuje bezpečne a spoľahlivo vykonávať obrábanie kolesa na náprave so zaručenou presnosťou a kvalitou povrchu.Použitím navrhnutého upínača je možné podstatne zvýšit produktivitu práce. Aplikačné použitie upínača umožní zvýšiť reznú rýchlosť obrobku (kolesa) a tiež aj hrúbku odoberanej triesky.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude...

Upínač na upnutie časti nápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4649

Dátum: 04.01.2007

Autor: Tvarožek Ján

MPK: B23Q 3/00

Značky: nápravy, částí, upínač, upnutie

Text:

...reznú rýchlosť obrobku (kolesa) a tiež aj hrúbku odoberanej triesky.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnene pomocou výkresu, ktorý je označený ako (obr. 1 a opisom jeho aplikácie v nasledovnom odseku. Technické riešenie je použiteľne pri vlakovej súprave označenej ako TYP 840 (obr. 3),pri opracovávam kolies na nápravách tak ako je to vyznačené na (obr. 2).Príklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie...

Upínač na upnutie časti nápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4648

Dátum: 04.01.2007

Autor: Tvarožek Ján

MPK: B23Q 3/00

Značky: částí, nápravy, upínač, upnutie

Text:

...v mieste uchytenia nápravy.Zariadenie podľa technického riešenia umožňuje bezpečne a spoľahlivo vykonávať obrábanie kolesa na náprave so zaručenou presnosťou a kvalitou povrchu. Použitím navrhnutého upínača je možné podstatne zvýšiť produktivitu práce. Aplikačne použitie upínača umožní Zvýšit reznú rýchlosť obrobku (kolesa) a tiež aj hrúbku odoberanej triesky.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou...

Zdvihák áut

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4647

Dátum: 04.01.2007

Autor: Tvarožek Ján

MPK: B60S 9/00

Značky: zdvihák

Text:

...klopný moment, ktorý musí byt eliminovaný.Uvedené nedostatky odstraňuje nový konštrukčný návrh automobilového zdviháku. Pohon zdvíhacích mechanizmov aj so vzájomnou prepojenosťou na zdvíhacie mechanizmy V nosných stĺpoch je uložený v moste 5 automobilového zdviháka.Most je navrhnutý tak, aby eliminoval (vylúčil) vplyv klopných momentov, ktoré sú spôsobené váhou automobilu položeného na otočných ramenách 2.Výhodou tohto riešenia je to, že...