Archív za 2007 rok

Strana 70

Sponový systém pre preťahovacie zariadenie, spôsob preťahovania príslušné prepravné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10645

Dátum: 25.01.2007

Autori: Rühlemann Ulrich, Trivero Gilbert

MPK: B29C 55/20, D06C 3/04

Značky: příslušné, sponový, spôsob, prepravné, preťahovacie, zariadenie, systém, preťahovania

Text:

...so zníženým odporom(valivý odpor je považovaný obvykle za nižší, ako klznýodpor), pričom sú umožnené rýchlosti pohybu spôn, presahujúce 300 m/min a dokonca 500 m/min, tak spony, pohybujúce sa na klzných plochách, sa stávajú v poslednej dobe bežnejšie. Jeden dôvod pre tento vývoj spočíva V skutočnosti, že klzné spony sú lacnejšie alebo umožňujú Výrazné zníženie počtu súčastí(napríklad deväť opotrebení vystavených valčekov na sponu, čo...

Ozubený prevod riadenia s automatickým nastavovaním prítlačného člena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9562

Dátum: 25.01.2007

Autori: Weigel Michael, Rombold Manfred

MPK: F16H 55/28, B62D 3/12

Značky: ozubený, člena, prítlačného, riadenia, automatickým, převod, nastavovaním

Text:

...svojej klinovitej špičky, to znamená u klinovitých dielov znázornených naobrázkoch zmenšovat svoj polomer.0010 Samozrejme je možné, šikmé plochy dielov nezriaďovat ako rotačne symetrické, ale voliť šikmo položené rovné prítlačné plochy. Rotačnésymetrické uskutočnenie má ale tú výhodu, že sa diely v skrini nevzpriečia.0011 Ďalej sa možné uskutočnenie ozubeného prevodu riadenia podľavynálezu bližšie vysvetľuje podľa výkresov.obr. 1 znázornenie v...

Montážna doska pre rýchlovýmenné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9495

Dátum: 25.01.2007

Autor: Perwein Michael

MPK: E02F 3/36

Značky: montážna, doska, rychlovýměnné, zariadenie

Text:

...upevnené na montážnej doske, existuje možnosť obnoviť ich podľa potreby, napríklad keď sú opotrebené alebo inak poškodené. Nie súpritom vynaložené zbytočné náklady.U jednej formy uskutočnenia je úložný čap vytvorený odstupňovane a má jednu excentrickú časť, takže opotrebenie úložného čapu Vzniknuté záberom hákov rýchlovýmennćho zariadenia môže byť vyrovnané natočením úložného čapu. Nie je pritom nutné nahradiť celý úložný čap. Tak môže...

Spôsob a systém na realizovanie smerovania dát roamingového užívateľa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9047

Dátum: 25.01.2007

Autor: Hu Weihua

MPK: H04W 8/12, H04L 29/06

Značky: roamingového, smerovania, spôsob, realizovanie, systém, užívateľa

Text:

...informácie Stará MME/UPE odošle kontextovú informáciu o užívateľovi do novej MME/UPE a kontextové informácia zahŕňa permanentné 1 Dužívateľa, bezpečnostné kontextové parametre atď0009 (4) Bezpečnostné funkcie (Security Functions) (tento krok je len prípadne možný) Nová lvlME/UPE vykoná bezpečnostnú autentízáciu mobilného užívateľa a zaradenie podľa0010 (5) Aktualizácia registrácie MME Nová MME/UPE iniciuje požiadavku na aktualizáciu...

Rýchlo pôsobiaci inhibítor sekrécie žalúdočnej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20318

Dátum: 25.01.2007

Autori: Geibel John, Kirchhoff Philipp

MPK: A61K 31/4168, A61K 31/43, A61K 31/315...

Značky: inhibitor, kyseliny, pôsobiaci, sekrécie, rýchlo, žalúdočnej

Text:

...Predchádzajúce štúdie skúmalí potencíálnu úlohu zinku pri proliferácii a tvorbe protektívnej bariéry, a síce mukóznej gélovej vrstvy na povrchu žalúdkaam. Tieto štúdie mylne pripisovali zníženie sekrécie kyseliny nárastu hrúbky gélovej vrstvy 33. 0006 Žalúdočné kyseliny pomáhajú tráveníu proteínov uľahčujú vstrebávanie železa, vápnika a vitamínu B 12 a zabraňujú premnoženiu baktérií. Ked hladiny kyseliny a proteolytických enzýmov premôžu...

Nový metabolický a nutriční aktivátor pre rastliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14851

Dátum: 25.01.2007

Autori: Zamarreňo Aregui Angel, Houdusse Fabrice, Casanova Portillo Esther, Garcia-mina Freire Jose

MPK: C05F 11/10, A01N 31/00

Značky: nutriční, rastliny, nový, aktivátor, metabolický

Text:

...použití kyseliny 2-hydroxy-4-metyltiobutánovej (HMTB) (izoméry D a L),ich solí, esterov, amidov alebo éterov V pozícii 2 v kompozíciách, ako sú tie opísané v rámci predloženého vynálezu, sa dosahujú dobré výsledky v aktivácii absorpcie a metabolizme živín rastlinami bez potreby použitia kompozícii, ktoré stimulujú hormonálne mechanizmy.0009 Tento vynález opisuje použitie formulácií, ktoré obsahujú kyselinu 2-hydroxy-4-metyltiobutánovú (HMTB)...

Viaczložková kartuša

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6341

Dátum: 24.01.2007

Autori: Schwaab Frank, Pfaff Reinhold, Schmidt Clemens, Grün Jürgen

MPK: B65D 81/32

Značky: viaczložková, kartuša

Text:

...ale menší priemerzáchytnej špirály má ešte axiálny odstup od vnútorného výpustu. zachytenie vnútorného výpustu je tým vylepšené.0009 Uskutočnenie vynálezu má uzatvárací tŕň v strede záchytnej špirály. Záchytná špirála vyrovnáva vnútorný výpust pri naskrutkovaní uzatváracej časti na vonkajší výpust centricky k uzatváraciemu tŕňu. Uzatvárací tŕň sa dostáva do vnútorného výpustu a utesňuje dosadnutím vyústenie vnútorného výpustu na ploche...

Postrekovacia tyčová sústava na postrekovanie polí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11931

Dátum: 24.01.2007

Autori: Basten Alexander, Dibbern Axel

MPK: A01C 23/00, A01M 7/00

Značky: tyčová, polí, postrekovacia, sústava, postrekovanie

Text:

...Toto sa môže vykonávať napríklad elektromotorom alebo hydraulickým motorom s pastorkom, pričom pastorok zaberá do ozubenej tyče, článkovej reťaze alebo pásu s otvormi v príslušnom čiastkovom segmente. Možné sú aj lanovéťažné systémy, pri ktorých je prostredníctvom cudzej sily a vratných kladiek možné presúvaťčiastkové segmenty jednej skupiny čiastkových segmentov. Potrubia kvapaliny jednotlivých čiastkových segmentov sa vzájomne spoja...

Antiinfekčný roztok obsahujúci zlúčeniny pyrido(3,2,1-ij)-benzoxadiazínového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10454

Dátum: 24.01.2007

Autor: Moreau Marinette

MPK: A61K 31/5395, A61K 47/12, A61K 47/02...

Značky: pyrido(3,2,1-ij)-benzoxadiazínového, roztok, antiinfekčný, obsahujúci, zlúčeniny

Text:

...jednu z jej farmaceutický prijateľných solí, ii) aspoň jeden prostriedok solubilizácie alebosolubílizačný prostriedok, iii) benzylalkohol ako stabilizačne čínidlo a farmaceuticky prijateľnýzodpovedajúca nasledujúcemu vzorcu (I)o 1-piperazinylový zvyšok, ktorý môže byť substituovaný V polohe 4 metylovou,acetylovou alebo 4-aminobenzylovou skupinouo l-pyrolídinylový zvyšok, substituovaný V polohe 3 atómom chlóru alebo arninoskupínou,...

Tlmič nárazov so segmentovými doskami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10024

Dátum: 24.01.2007

Autor: Urlberger Karl

MPK: E01F 15/14

Značky: segmentovými, tlmič, nárazov, doskami

Text:

...si kladie za úlohu nákladovo priaznivým spôsobom ubrzdiť vozidlá tak pri nárazoch spredu, ako aj zo strán, chrániť ich pred prekážkami a/alebo znovu kontrolovane ich naspäť priviesť do pozdĺžneho smeru do jazdnej stopy.0008 Táto úloha je riešená typovo zodpovedajúcím tlmičom nárazovprostredníctvom znaku nároku 1.0009 Týmto spôsobom sa dosahuje ziepšené pohltenie energie nárazua zabráni sa prevaleniu karosérie pri bočných nárazoch.0010...

Zdvíhacie nosidlá pre sanitiky s vylepšeným sklopným rámom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8585

Dátum: 24.01.2007

Autor: Wells Timothy

MPK: A61G 1/02

Značky: sanitiky, sklopným, nosidlá, vylepšeným, zdvíhacie, rámom

Text:

...protiľahlé valcovíté bočné časti rámu 22 spojené na konci vlečného konca priečnou časťou rámu 24. Na vodiacom konci rámu, bočné časti rámu 22 končia pántmi 26. Podporou páru pántov 26 je priečny rám 28, s upevnenýmsklopným rámom 30, ktorý je otočný, ako je najlepšie ilustrované na OBR. 3.0011 Sklopný rám 30 zahŕňa valcovité časti rámu 32 a 34 spojené na predných koncoch koncovou časťou rámu 36 (OBR. l). V jednom stelesnení sú časti rámu...

Pyrolo[3,2-C]pyridín-4-ón 2-indolinónové inhibítory proteínkinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14623

Dátum: 24.01.2007

Autori: Tang Peng Cho, Su Yidong, Zhang Lei, Xiao Lu

MPK: A61K 31/437, C07D 471/04, A61P 33/00...

Značky: pyrolo[3,2-c]pyridín-4-ón, proteínkinázy, 2-indolinónové, inhibitory

Text:

...prostaty (vrátane adenokarcinómov a kostných metastáz). Existujú aj zaujímavé údaje týkajúce sa zhubných gliómov (vrátane anaplastických astrocytómov/glloblastómov).0012 C-Kit je tyrozínkinázový receptor, ktorý patri do skupiny receptorov PDGF a je aktivovaný po naviazanl jeho ligandu SCF (faktora kmeňových buniek). Exprimačný vzorec c-Kit bol skúmaný napr. v skupine rôznych primárnych tuhých nádorov. Silná expresia c-Kit sa okrem iného...

Matrac

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7323

Dátum: 23.01.2007

Autor: Karl Rametsteiner

MPK: A01N 33/00, A01N 43/34, A01N 25/34...

Značky: matrac

Text:

...pôsobenia nadúvadla v polyadícii na polyuretánovú mäkkú penu. Je iba potrebné do polyolového komponentu pridat zmes z 0,1 až 5 hmotn. zeolitu obsahujúceho striebro a 0,1 až 2 hmotn. bis(dimetylaminoetyDéteru ako aspoň jedného terciárneho aminu pred reakciou s izokyanátovým komponentom, aby sa získala polyuretánová mäkká pena s biocídnou úpravou podľa vynálezu ako základ matraca. Pritom je výhodné, že terciárny amín pôsobí katalyticky na...

2-substituované benzimidazoly ako selektívne modulátory androgénneho receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14075

Dátum: 23.01.2007

Autori: Sui Zhihua, Vernon Alford, Lanter James, Welsh & Mckean Roads Box 776, Ng Raymond, 665 Stockton Drive

MPK: A61K 31/4184, C07D 235/12, A61P 5/00...

Značky: androgénneho, selektivně, benzimidazoly, 2-substituované, modulátory, receptora

Text:

...antikoncepcii, zvýšení mužskej výkonnosti, ako i pri liečbe rakoviny,AIDS, kachexie a iných porúch. Ďalej sú agonisty androgénneho receptora užitočné pri podpore zotavenia po popáleninách (Murphy, KD., Suchmore, T.,Micak, R.P., Chinkes, D.L., Klein, G.L., Herndon, D.N., Effects of long-term oxandrolone administration in severely bumed children, Surgery, (2004),136(2), str. 219-224).0006 US 3,987,182 opisuje benzimidazoly užitočné ako...

Metódy modulácie obsahu manózy u rekombinantných proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12896

Dátum: 23.01.2007

Autori: Flynn Gregory, Wu Jian, De La Cruz Michael, Le Nicole

MPK: C12P 21/00

Značky: metody, obsahu, manózy, proteínov, modulácie, rekombinantných

Text:

...modifikáciám.aparátu, proteínovom podiele, ku Tri rôzne cesty sú reťazec sa nemení (2)základný cukorný reťazec je zmenenýprídavkom N-acetylglucosamín-1-fosfátu na 6 pozícii manózy v základnom cukornom reťazci, nasledovaný odstránením GlcNAc časti pri vzniku kyslého cukru v glykoproteínu alebo (3) základný cukorný reťazec je najskôr konvertovaný na Man 5 GlcNAc 2 odstránením 3 manózových zvyškov pomocou manosidázy I Mans GlcNAc 2 je ďalej...

Spôsob kultivácie ľudských mezenchýmových kmeňových buniek, najmä na liečbu nehojacich sa fraktúr a bioreaktor na uskutočňovanie tohto spôsobu kultivácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10262

Dátum: 23.01.2007

Autori: Kobylka Petr, Hofman Petr, Pytlik Robert, Rypáček František, Mulinkova Katarina, Trč Tomáš, Soukup Tomáš, Stehlik David, Klener Pavel

MPK: C12M 3/00, C12N 5/0775

Značky: liečbu, najmä, ľudských, nehojacich, tohto, bioreaktor, kultivácie, fraktúr, spôsob, buniek, spôsobu, mezenchýmových, kmeňových, uskutočňovanie

Text:

...bunky odmyté a k adherentným bunkám je pridané nové médium, ktoré je menené väčšinou 2 x týždenne(DíGirolamo CM e al Propagatíon and senescence of human marrow stromal cells in culture a simple colony-forming assay ídentzjies samples with the greatest potential to propagate and díjýerentiate. Br J Haematol. 1999, 107 275-281 C olter DC, et al Rapid expansion of recycling stem cells in cultures of plastic-adherenr cells from human bone...

Asistované určovanie polohy na základe satelitného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9305

Dátum: 23.01.2007

Autori: Syrjarinne Jari, Wirola Lauri

MPK: G01S 19/05, G01S 19/25

Značky: signálu, satelitného, určovanie, asistované, polohy, základě

Text:

...napriklad realizovaných v množine čipov alebo čipe ako je integrovaný obvod.0020 Prístroj môže byt napriklad totožný so zahrnutým procesorovým komponentom, ale môže taktiež zahŕňať dodatočné komponenty. Prístroj by mohol byt napriklad modulom, určeným na zabudovanie do samostatného zariadenia alebo pomocného zariadenia.0021 Procesorový komponent môže byť ďalej nakonfigurovaný tak. aby v množine parametrov zahrňoval najmenej jedno index...

Klimatizačné zariadenie typu s voľným chladením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6712

Dátum: 22.01.2007

Autor: Lazzarato Moreno

MPK: F24F 1/02

Značky: zariadenie, klimatizačné, chladením, volným

Text:

...Ďalším predmetom predloženého vynálezu je poskytnúť klimatizačné zariadenie, ktoréje nie menej kompaktné než známe typy zariadenia.(0016) Ďalším predmetom predloženého vynálezu je poskytnúť klimatizačné zariadenie svoľným chladením, ktoré môže byť vyrobené lacno pomocou známych systémov(0017) Tento cieľ atieto aďalšie predmety, ktoré budú jasnejšie opísane nižšie, sa dosiahliklimatizačným zariadením s voľným chladením podľa vynálezu,...

Intraventrikulárne dodávanie enzýmov pri lyzozómových chorobách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17334

Dátum: 22.01.2007

Autori: Cheng Seng, Dodge James, Shihabuddin Lamya, Passini Marco

MPK: A61K 38/46

Značky: enzýmov, intraventrikulárne, chorobách, lyzozómových, dodávanie

Text:

...a/alebo pumpu na dodávanie enzýmu do jednej alebo viacerých mozgových komôr. Katéter a/alebo pumpa môžu byt špeciñcky navrhnuté a/alebo upravené na intraventrikulárne dodávanie. Podľa jedného uskutočnenia predložený opis poskytuje kit na liečenie pacienta s Niemann-Pickovou chorobou typu A alebo B. Kit zahŕňa kyslú sfingomyelinázu a katéter na dodávanie uvedenej kyslej sfingomyelinázy do mozgových komôr pacienta.0008 Ešte další aspekt...

Cytotoxické liečivá obsahujúce nové tomaymycínové deriváty a ich terapeutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16209

Dátum: 22.01.2007

Autori: Bouchard Hervé, Zhao Robert, Li Wei, Deng Yonghong, Commerçon Alain, Chari Ravi, Gauzy Laurence

MPK: C07D 487/04

Značky: tomaymycínové, obsahujúce, liečivá, nové, použitie, cytotoxické, terapeutické, deriváty

Text:

...intracelulámej koncentrácii glutatiónu, ktorá prispieva k účinnému rozštiepeniu disulñdovej väzby medzi molekulou protilátky a toxínom. Napriek tomu existuje len niekoľko publikovaných príkladov použitia disulfidových mostíkov na prípravu konjugátov medzi liečivami a makromolekulami. Shen et al. (260, J. Biol. Chem. 10905-10908 (1985 opísali konverziu metotrexátu na merkaptoetylamidový derivát a následnú konjugáciu s poly-D-lyzínom...

Spôsob oddeľovania hemicelulóz z biomasy obsahujúcej hemicelulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285491

Dátum: 22.01.2007

Autori: Kettenbach Gerhard, Stein Armin

MPK: D21C 1/00

Značky: biomasy, obsahujúcej, hemicelulóz, hemicelulozy, spôsob, oddeľovania

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe oddeľovania hemicelulóz z biomasy obsahujúcej hemicelulózy sa hemicelulózy extrahujú z hemicelulózy obsahujúcej biomasy komplexnou zlúčeninou vo vodnom roztoku za tvorby rozpustného komplexu hemicelulóz, pričom sa ako komplexná zlúčenina použije koordinačná zlúčenina z prechodného kovu a z jednofunkčného alebo viacfunkčného ligandu obsahujúceho dusík alebo kyslík a skomplexované hemicelulózy sa oddelia z biomasy.

Vlásenkový výmenník s oddeleným zrážačom a podchladzovačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285490

Dátum: 22.01.2007

Autor: Liko Ľudovít

MPK: F28D 3/00, F28D 7/00

Značky: vlásenkový, podchladzovačom, zrážačom, odděleným, výmenník

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je vlásenkový výmenník s oddeleným zrážačom a podchladzovačom, ktorý rieši ohrev vody prehriatou parou v systéme regenerácie parných turbín klasických a jadrových elektrární, ako aj v sústavách centralizovaného zásobovania teplom. Výmenník obsahuje kondenzačnú časť (1) a zrážaciu časť (3), medzi ktorými je umiestnená horná vodná komora (4). Komora (4) je rozdelená na dve polovice vertikálnou priehradkou (33) s prielezmi, z ktorých jedna...

Vlásenkový výmenník s oddeleným zrážačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285489

Dátum: 22.01.2007

Autor: Liko Ľudovít

MPK: F28D 3/00, F28D 7/00

Značky: odděleným, vlásenkový, zrážačom, výmenník

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je vlásenkový výmenník s oddeleným zrážačom, ktorý rieši ohrev vody prehriatou parou v systéme regenerácie parných turbín klasických a jadrových elektrární, ako aj v sústavách centralizovaného zásobovania teplom. Výmenník obsahuje kondenzačnú časť (1) a zrážaciu časť (2), medzi ktorými je umiestnená vodná komora (3). Komora (3) je rozdelená na dve polovice vertikálnou priehradkou (4) s prielezmi, z ktorých jedna polovica je...

Vlásenkový výmenník s oddeleným podchladzovačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285488

Dátum: 22.01.2007

Autor: Liko Ľudovít

MPK: F28D 3/00, F28D 7/00

Značky: výmenník, vlásenkový, odděleným, podchladzovačom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je vlásenkový výmenník s oddeleným podchladzovačom, ktorý rieši ohrev vody parou v systéme regenerácie parných turbín klasických a jadrových elektrární, ako aj v sústavách centralizovaného zásobovania teplom. Výmenník obsahuje kondenzačnú časť (1) a podchladzovaciu časť (2), medzi ktorými je umiestnená vodná komora (3). Komora (3) je rozdelená na dve polovice vertikálnou priehradkou (4) s prielezmi, z ktorých jedna polovica je...

Spôsob prípravy metylesterov vyšších mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285486

Dátum: 22.01.2007

Autor: Cvengroš Ján

MPK: C07C 67/00, C07C 69/00, C11C 3/00...

Značky: přípravy, vyšších, kyselin, spôsob, metylesterov, mastných

Zhrnutie / Anotácia:

Metylestery vyšších mastných kyselín sa pripravujú kyslo katalyzovanou esterifikáciou tak, že vyššie mastné kyseliny a/alebo zmes ich metylesterov s číslom kyslosti 40 až 200 mg KOH/g sa miešajú s metanolom pri zvýšenej teplote v mólovom pomere voľná mastná kyselina : metanol 1 : 2 až 1 : 10, pričom pri dosiahnutí čísla kyslosti 2 až 20 mg KOH/g sa z reakčnej zmesi odstráni metanol a voda a zmes sa zmieša s glycerolovou fázou v hmotnostnom...

Spôsob intenzifikácie prípravy metylesterov vyšších mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285485

Dátum: 22.01.2007

Autori: Rotheneder Heinz, Cvengroš Ján

MPK: C07C 67/00, C11C 3/00, C07C 27/00...

Značky: vyšších, přípravy, metylesterov, mastných, kyselin, spôsob, intenzifikácie

Zhrnutie / Anotácia:

Metylestery vyšších mastných kyselín sa pripravujú alkalicky katalyzovanou transesterifikáciou rastlinných olejov alebo živočíšnych tukov metanolom tak, že reakčná zmes prechádza priehradkou s kanálmi s priemerom 0,1 až 100 um.

Úprava palivovej sústavy motora so vstrekovaním na meranie spotreby paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 285483

Dátum: 22.01.2007

Autor: Podstanický Ivan

MPK: F02M 19/00

Značky: meranie, motora, palivovej, spotřeby, vstrekovaním, úprava, sústavy, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Do cirkulačného okruhu vstrekovača (7) medzi nasávacie potrubie (6) a obtokové potrubie (8) je zaradená odpeňovacia nádrž (5), ktorá je spojená prívodným potrubím (2) s palivovou nádržou (1), pričom v obtokovom potrubí (8) sa nachádza chladič (11).

Vysoko transparentná polymérna kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 285482

Dátum: 22.01.2007

Autori: Cavallo Claudio, Gobbi Cristina, Custro Sergio

MPK: C08L 25/00

Značky: transparentná, vysoko, kompozícia, polymérna

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa vysoko transparentná kompozícia, ktorá pozostáva z: (1) 30 % až 95 % hmotn. homopolyméru polystyrénu (2) 70 % až 5 % hmotn. kompozície blokového kopolyméru vinylarénu a konjugovaného diénu pričom súčet percent zložky (1) a (2) sa rovná 100 a kompozícia (2) je tvorená: (2a) 30 až 60 % hmotn. kopolymérov s lineárnou štruktúrou majúcich štruktúru typu B-T-A (2b) 70 % až 40 % hmotn. kopolymérmi s vetvenou štruktúrou a hmotnostná...

Pozdĺžny nosník motorového vozidla a čelná jednotka motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11004

Dátum: 22.01.2007

Autori: Mary Raphaël, Joly-pottuz Pascal

MPK: B62D 27/06, B62D 25/08

Značky: jednotka, motorového, čelná, vozidla, nosník, pozdĺžny

Text:

...vozidla možno vyrovnávat príslušné veľkými upevňovacími otvormi, ako napríklad pozdĺžnymi otvormi a/alebo tlexibilným vyhotovením príruby najmenejV ďalšom budú bližšie vysvetlené formy vyhotovenia vynálezu sodkazom na výkresy.Obrázok 1 Schematický pôdorys formy vyhotovenia pozdĺžneho nosníka motorovéhovozidla podľa vynálezu a čelnú jednotku podľa vynálezuObrázok 2 Perspektívne zobrazenie formy vyhotovenia pozdĺžneho nosníka podľa...

Laserová zváracia hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10665

Dátum: 22.01.2007

Autori: Ott Lars, Plha Jens, Dornscheidt Christian, Schäfer Ansgar, Koch Martin, Wischmann Stefan, Behr Friedrich, Blumensaat Erwin

MPK: B23K 26/04

Značky: hlava, zváracia, laserová

Text:

...presnosť a súčasne vysokú rýchlosť zvárania. Ďalej má byt navrhnuté výhodné použitie laserovej zváracejVyššie uvedený úkol je Vyríešený zariadením so znakmi patentového nároku l, jeho použitím, ako i spôsobom so znakmiPodľa prvého riešenia predloženého vynálezu je uvedená laserová Zváracia hlava vytvorená tak, že odstup prvej meracej polohy pred zváracou polohou zváracieho lúča je zvolený tak, že vytvorený korekčný signál sa použije bez...

Spôsob a zariadenie na indukčné vysokofrekvenčné zváranie kovových výrobkov s rozdielnou hrúbkou materiálov a/alebo kvalitou materiálov použitím aspoň dvoch navzájom od seba oddeliteľných čiastkových indukčných vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9921

Dátum: 22.01.2007

Autori: Von Löhneysen Henning, Nikanorov Alexander, Wischmann Stefan, Schülbe Holger, Nacke Bernhard, Schmidt Mario, Plha Jens, Koch Martin

MPK: H05B 6/02, B23K 13/01, B23K 13/02...

Značky: čiastkových, výrobkov, aspoň, zváranie, vysokofrekvenčné, oddeliteľných, zariadenie, rozdielnou, hrúbkou, použitím, kovových, vodičov, spôsob, kvalitou, indukčne, indukčných, dvoch, materiálov, navzájom

Text:

...zvárajú rôzne hrubé kovové výrobky alebo kovové výrobky pozostávajúce z rôznych materiálov. Takými kovovými výrobkami môžu byť napriklad kovové ploché výrobky tailored blanks, plechové prírezy pretvárané na duté profily alebo rúry, takzvané tailoredtailored products je automobilová výroba, pretože tailored products majú optimálny pomer medzi maximálnym zaťažením a hmotnosťou, a preto sa môžu velmi dobre prispôsobiť danému0004 Na základe...

Nové zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9842

Dátum: 22.01.2007

Autori: Engqvist Robert, Homman Mohammed, Bergman Jan, Söderberg-nauclér Cecilia

MPK: A61P 31/22, A61K 31/4985, A61P 31/12...

Značky: zlúčeniny, použitie, nové

Text:

...patent EP O 238 459 sa týka substituovanýchindolochinoxalínov so všeobecným vzorcomV ktorom R 4 predstavuje vodik alebo jeden alebo Viac, Výhodne 1 až 4, podobných alebo rôznych substituentov V polohách 1-4 a/alebo 7-10, vybraných zo skupiny obsahujúcej halogén, výhodne Br, nižšiu alkyl/alkoxy skupinu s nie viac než 4 atómami uhlíka,trifluórmetylovú skupinu, trichlórmetylovú skupinu X je skupina-(cHg-R V ktorej R 2 predstavuje základný...

Chirurgická kazeta s bublinkovou oddeľovacou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9782

Dátum: 22.01.2007

Autori: Gao Shawn, Domash David

MPK: A61M 1/00, A61B 19/00, A61M 5/24...

Značky: bublinkovou, strukturou, chirurgická, oddeľovacou, kazeta

Text:

...neposkytuje odsávací podtlak do chirurgického miesta. Takto tento systém pracuje ako podtlakom0007 Ako V podtlakom riadených odsávacích systémoch, tak aj v prietokovo riadených odsávacích systémoch, kvapalná infúzna tekutina a očné tkanivo odsávané z chirurgického miesta smerujú do odsávacej komôrky V chirurgickej kazete. V určitých podtlakom riadených odsávacích systémoch je dôležité mať presné merania úrovne kvapaliny v odsávacej...

Spôsob rezania laserom majúcim aspoň jedno vlákno na báze yterbia s kontrolou aspoň výkonu laserového zdroja, priemeru zaostreného lúča a kvalitatívneho faktora lúča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9580

Dátum: 22.01.2007

Autori: Maazaoui Hakim, Briand Francis, Chouf Karim, Verna Eric

MPK: B23K 26/14, B23K 26/38, B23K 26/06...

Značky: faktora, jedno, aspoň, kontrolou, spôsob, yterbia, zaostreného, báze, kvalitatívneho, lúča, vlákno, majúcim, laserového, zdroja, priemeru, rezania, laserom, výkonu

Text:

...zatiaľ čo excitovaným prvkom alebo prvkami sú jedno vlákno alebo vlákna s yterbiovým jadrom,výhodne vlákna z oxidu kremičitého.Okrem toho sa v rámci vynálezu bez rozdielov používajú výrazy prostriedky na generovanie laserového lúča a rezonátor. Tento typ laserového zdroja je obvykle označovaný ako laserový zdroj s vláknom alebo s yterbiovým vláknom, pretože ich zosilňovacímprostredím je siet jednotlivých optických vlákien, ktorých jadro je...

Chirurgická kazeta so štruktúrou na trhanie bubliniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8335

Dátum: 22.01.2007

Autor: Domash David

MPK: F04B 43/08, F04B 43/12, A61M 1/00...

Značky: bubliniek, strukturou, kazeta, trhanie, chirurgická

Text:

...v súčasnosti dostupný systém pre očnú chirurgiu, ACCURUS® systém od Alcon Laboratories, Inc.,obsahujúci Venturiho čerpadlo a peristaltické čerpadlo, ktoré operuje V sériách. Venturiho čerpadlo nasavamateriál zo strany chirurgického výkonu do malej zbernej komory. Peristaltické čerpadlo odčerpáva z malej zbernej komory do veľkého zberného vaku. Peristaltické čerpadlo neprivádza aspiračný podtlak na stranu chirurgického výkonu. Takto, systém...

Pyrimidínové deriváty používané ako inhibítory kinázy PI-3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8233

Dátum: 22.01.2007

Autori: Pick Teresa, Iwanowicz Edwin, Bartulis Sarah, Burger Matthew, Fantl Wendy, Pecchi Sabina, Poon Daniel, Hendrickson Thomas, Verhagen Joelle, Atallah Gordana, Wagman Allan, Barsanti Paul, Pfister Keith, Louie Alicia, Ni Zhi-jie, Frazier Kelly, Zhang Yanchen, Knapp Mark, Ng Simon, Smith Aaron

MPK: C07D 401/04, A61K 31/506, A61P 35/00...

Značky: deriváty, kinázy, inhibitory, pyrimidinové, používané

Text:

...(Cantley et al., Cell 642281 (l 99 l) Escobedo and Williams, Nature 33585 (1988) Fantl et al., Cell 694 l 3 (1992.0003 Vmnohých prípadoch PIP 2 a PIP 3 dopĺňajú Akt, produkt humánnej homológie vírusového onkogénu v-Akt, do plazmovej membrány, kde pôsobí ako uzlový bod pre množstvo intracelulámych signálnych dráh dôležitých pre rast a prežitie (Fantl et al., Cell 69413-423(l 992) Bader et al., Nat Rev. Cancer 52921 (2005) Vivanco and...

Pyrimidínové deriváty používané ako inhibítory kinázy PI-3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14778

Dátum: 22.01.2007

Autori: Fantl Wendy, Atallah Gordana, Verhagen Joelle, Hendrickson Thomas, Iwanowicz Edwin, Bartulis Sarah, Ni Zhi-jie, Frazier Kelly, Smith Aaron, Zhang Yanchen, Burger Matthew, Pecchi Sabina, Pfister Keith, Barsanti Paul, Louie Alicia, Ng Simon, Wagman Allan, Pick Teresa, Poon Daniel, Knapp Mark

MPK: A61K 31/506, C07D 401/04, A61P 35/00...

Značky: deriváty, používané, kinázy, pyrimidinové, inhibitory

Text:

...v-Akt, do plazmovej membrány, kde pôsobí ako uzlový bod pre množstvo intracelulámych signálnych dráh dôležitých pre rast a prežitie (Fantl et al., Cell 694 l 3-423(l 992) Bader et al., Nar Rev. Cancer 592 (2005) Vivanco and Sawyer, Nat. Rev. Cancer 22489 (2002. Aberantná regulácia PI 3 K, ktorá často zvyšuje prežitie prostredníctvom aktivácie Akt, je jedným z najčastejších prípadov pri rakovine u ľudí a bolo preukázané, že sa vyskytuje na...

Montážna jednotka pre upevňovacie očko zámku bezpečnostného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6246

Dátum: 20.01.2007

Autori: Cirasaro Nicolas, Chretien Sylvain, Lutz Karl-eduard, Gombert Stéphane, Mohr Andreas

MPK: F16B 41/00

Značky: bezpečnostného, zámku, očko, montážna, pásu, upevňovacie, jednotka

Text:

...časť a závitovú časť so závitom, pričom driekováčasť je usporiadaná voblasti medzi hlavou a závitovou časťou. Zvlnená podložka obsahuje otvor s vnútorným priemerom, ktorý je väčší ako vonkajší priemer driekovej časti. Najprv sa teda nasunie zvlnená podložka na skrutku, dokiaľ približne nedosadne na hlavu skrutky. Zvlnená podložka pritom nie je žiadnym spôsobom pevne spojená so skrutkou. Potom sa upevňovacie očko zámku bezpečnostného pásu...

Ozubenie evolventne odvaľovacím spôsobom obrobených ozubených kolies

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6091

Dátum: 20.01.2007

Autori: Li Jin Hong, Gutmann Peter

MPK: F16H 55/02

Značky: obrobených, ozubenie, odvalovacím, spôsobom, evolventne, kolies, ozubených

Text:

...pätovým kužeľom po celej dĺžke zuba, pretože ozubenie kužeľového kolesa má často - hlavne v oblasti obojstranných koncov ozubenia s najmenším, respektíve najväčším priemerom - navýšenie obrysu päty zuba. V istých oblastiach tým môže cez dĺžku zuba, respektíve cez rozpätie rozstupového kužeľa, vzniknúť pri kužeľovom kolese priebeh päty zuba líšiaci sa od kužeľového tvaru.001 l Keď boky zubov dvoch susedných zubov prechádzajú do seba priamo bez...

Napájací stĺp

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8036

Dátum: 20.01.2007

Autori: Stamer Gernot, Schwarz Jürgen

MPK: H02G 3/04

Značky: napájací, stĺp

Text:

...do medzery a zaisťuje treci záber.0016 Podľa ďalšieho znaku je použitá pružina, ktorá klin tlačí do medzery. Súčasne je na otáčavej páke umiestnené zariadenie na uvoľňovanie klinu.Týmto spôsobom je zaistené, že sa klin nemôže nedopatrením samovoľne0017 Podľa prvého ďalšieho uskutočnenia vynálezu je napínacia pružina pneumatická pružina.0018 Alternatívne k tomu môže byt napínacia pružina vytvorená ako gumový vak naplnený vzduchom.0019 Podľa...