Archív za 2007 rok

Strana 69

Feritická oceľ odolná proti tečeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10227

Dátum: 31.01.2007

Autori: Quadakkers Willem, Ennis Philip James, Niewolak Leszek

MPK: C22C 38/18, H01M 8/02, C22C 38/00...

Značky: odolná, tečeniu, proti, feritická, oceľ

Text:

...spôsobuje bipolárna platňa, rozlomit a blok palivových článkov úplne vypadnúť.0012 Na zvýšenie odolnosti proti tečeniu sa zvyčajne primiešavajú prechodové kovy, refrakčné kovy alebo ľahké kovy. Nevýhodne spôsobujú prechodové kovy často austenitizáciu materiálu, čo zvyšuje koeficient rozťažnosti azhoršuje oxidačnú odolnosť. Refrakčné kovy redukujú pravidelne3 . dodatočne duktilítu materiálu. Ľahké kovy zhoršujú spravidla, aj keď sú prítomné len...

Spôsob výroby mikrofibrilovanej celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20071

Dátum: 31.01.2007

Autori: Henriksson Gunnar, Lindström Tom, Ankerfors Mikael

MPK: D21H 11/20, D21C 9/00

Značky: spôsob, mikrofibrilovanej, celulózy, výroby

Text:

...buničina. Buničina môže pozostávať z buničiny z tvrdého dreva, mäkkého dreva alebo oboch druhov. Výhodne táto buničina obsahuje buničinu z mäkkého dreva. Buničina môže tiež obsahovať iba jeden druh mäkkého dreva alebo zmesrôznych druhov mäkkého dreva. Buničina môže napríklad obsahovať zmes borovice a smreka.0011 Podľa Výhodného uskutočnenia prvého aspektu tohto vynálezu je poskytnutý spôsob,pri ktorom sa uvedený enzým použije V...

Spôsob liečenia a profylaxie ochorení spojených s ukladaním amyloidu použitím IgM

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14259

Dátum: 30.01.2007

Autori: Langevin Matthew, Safavi Afshin, Scuderi Philip

MPK: A61K 39/395

Značky: spojených, liečenia, spôsob, použitím, ukládáním, amyloidu, profylaxie, ochorení

Text:

...Vynález sa tiež týka imunoglobulínových preparátov užitočných pri takýchto0012 A preto sa v jednom aspekte vynález týka preparátu na použitie v spôsobe liečenia alebo prevencie ochorenia spojeného s B-amyloidnými polypeptidmi, ktorý zahŕňa podávanie imunoglobulínového preparátu vytvoreného zo vzoriek poolovanej ľudskej plazmy ako východiskového materiálu, pričom imunoglobulínový preparát sa obohatí ímunoglobulínom M (IgM). Imunoglobulínový...

Systém na vydávanie kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17205

Dátum: 30.01.2007

Autori: Cushman Mark, Mitchell George, Arcuri Joseph, Restive Mario

MPK: B65D 83/00, B05B 9/08, F16L 55/10...

Značky: systém, kvapaliny, vydávanie

Text:

...časť rýchlo rozpojovateľnej spojky.0010 US 4,119,111 opisuje koncové upevnenie hadice, zahŕňajúce dve vzájomne pevne spojené časti, takže sa spojenie môže rozlomíť. Zlomenie spojenia samočinneuzatvára ventil, umiestnený vo vnútri jednej z dvoch častí koncového upevnenia hadice.0011 US 5,609,272 opisuje systém pre dávkovanie kvapaliny, na voliteľné vydávanie kvapaliny z nádržky. Systém zahŕňa vedenie na vydávanie kvapaliny, spojené s...

Nové pyridinylaminoalkylén- a pyridinyloxyalkyléncyklopropánamíny, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6231

Dátum: 30.01.2007

Autori: Lestage Pierre, Goldstein Solo, Guillonneau Claude, Charton Yves, Lockhart Brian

MPK: A61P 25/00, A61K 31/4418, C07D 213/00...

Značky: pyridinyloxyalkyléncyklopropánamíny, spôsob, nové, kompozície, farmaceutické, obsahom, přípravy, pyridinylaminoalkylén

Text:

...nikotinické ligandy pre centrálny receptoriálny typ 01452. Preto sú použiteľné pri liečení porúch pamäte spojených so stamutím mozgu a neurodegeneratívnymi ochoreniami, ako je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, Píckova choroba, Korsakoffova choroba a frontálna a subkortikálna demencia, ako aj na liečenie porúch nálady, Tourettovho syndrómu,syndrómu hyperaktivity sdeñcitmi pozornosti, odvykania od tabaku a bolesti. Predložený vynález...

Tieno-pyridínové deriváty ako inhibítory MEK

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16633

Dátum: 30.01.2007

Autori: Archibald Sarah Catherine, Hutchings Martin Clive, Johnson James Andrew, Langham Barry John, Neuss Judi Charlotte, Brookings Daniel Christopher, Davis Jeremy Martin

MPK: C07D 495/04, A61K 31/4365

Značky: inhibitory, deriváty, tieno-pyridínové

Text:

...z týchto skupín môže byť prípadne substituovaná jedným aleboviacerými substituentmi vybranými zo skupín C 14 alkyl, C 14 alkoxy, hydroxy, hydroxy(C 14)alkyl, amino(C 14)alkyl, (amino)(hydroxy)(C 14)alkyl, halogén, oxo, C 24Predkladaný vynález tiež poskytuje zlúčeninu vzorca (I) uvedenú vyššie, alebo jej farmaceutický prijateľnú soľ, solvát alebo N-oxid, v ktorejRb a R°, pokiaľ sa berú spoločne s atómom dusíka, na ktorý sú obe...

Systém na vydávanie tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17427

Dátum: 30.01.2007

Autori: Restive Mario, Arcuri Joseph, Cushman Mark, Mitchell George

MPK: B05B 9/08, B05B 1/30, B05B 12/00...

Značky: tekutiny, systém, vydávanie

Text:

...ohybné vedenie medzi úchopným členom a zásobníkom. Taktiež existovala potreba poskytnúť výdajový systém, ktorý môže byť ľahko opätovne konfigurovaný medzi skladovacou (alebo na regáli úložnou) konfiguráciou a operačnou konfiguráciou bez ďalšieho natlakovania systému. Ďalej existovala potreba poskytnúť výdajový systém, ktorý môže zahŕňať komponenty srozdielnymi výrobnými toleranciami (súvisiacimi srozdielnymivýrobnými procesmí) bez...

Systém na vydávanie tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17410

Dátum: 30.01.2007

Autori: Restive Mario, Arcuri Joseph, Cushman Marl, Mitchell George

MPK: B05B 9/08, B05B 12/00, B05B 1/30...

Značky: vydávanie, systém, tekutiny

Text:

...dodávajúcu trubicu a vydávajúcu tyč, ktorá obsahuje zostavuvydávajúceho ventilu a ktorá je pripevnená kdodávajúcej trubici. Zostava vydávaciehoventilu obsahuje spúšť vo forme páky a klzného palcověho blokovacieho člena, ktorývýberovo blokuje ventilovú zostavu v otvorenej polohe.US 5,609,272 opisuje systém na vydávanie tekutiny, ktorý výberovo vypúšťa tekutinu. Systém obsahuje vypúšťacie vedenie, ktoré je tekutinovo spojené so zásobmkom....

Systém na vydávanie tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17409

Dátum: 30.01.2007

Autori: Cushman Mark, Restive Mario, Arcuri Joseph, Mitchell George

MPK: B05B 9/08, F16L 55/10, B65D 83/00...

Značky: vydávanie, tekutiny, systém

Text:

...Ohybná sekcia je spojená sozásobníkom. Vypúšťacie vedenie ďalej obsahuje úchopnú rukoväť so spúšťou na ovládanie0010 Existovala preto potreba poskytnúť systém na vydávanie tekutiny, ktorý môže obmedziť vystavenie používateľa materiálu, ktorý má byť aplikovaný, zatiaľ čo poskytne ohybné vedenie medzi úchopným členom a zásobníkom. Taktiež existovala potreba poskytnúť výdajový systém, ktorý môže byť ľahko opätovne konfigurovaný medzi...

Spôsob dvoj- alebo viacstupňového odstraňovania farieb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11205

Dátum: 30.01.2007

Autori: Bastian Marco, Schlaich Bernd

MPK: C09D 9/00

Značky: viacstupňového, dvoj, farieb, spôsob, odstraňovania

Text:

...uhľovodíkov. ktoré z povrchu obrobkov schne bez zvyšku. Pritom je rozhodujúce, že oplachovací prostriedok sa nezmieša so zmesou gIykoIétery-rozpúšťadlo.-3 0016 Predložený vynález si za úlohu kladie vylepšiť doterajší stav techniky , hlavne vzhladom na potrebu chemikálií na odstraňovanie vrstiev.0017 Predmetom tohto vynálezu je nárok 1.0018 Pritom v prípade potreby sa prvý a druhý krok môžu vždy vykonávať aj opakovane.0019 Tento spôsob...

Spôsob a zariadenie na spracovanie metán a oxid uhličitý obsahujúcich surových plynov, najmä bioplynu, na získanie metánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10229

Dátum: 30.01.2007

Autor: Günther Lothar

MPK: C07C 7/11, B01D 53/00, C07C 9/04...

Značky: spôsob, metanu, získanie, surových, metan, obsahujúcich, spracovanie, zariadenie, bioplynu, najmä, plynov, uhličitý

Text:

...časť C 02a zlúčenin síry. V tomto prvom expanznom stupni sa v kvapalnej fáze rozpustí chemicky viazaný C 02 a unikne. Vznikajúci vyčistený praci roztok sa ochladí na teploty pod 50 °C a v druhom expanznom stupni nechá expandovať na normálny tlak. V tomto druhom expanznom stupni sa separujú ešte prítomné zvyškové množstvá rozpustného C 02 a zlúčenin síry. V druhom expanznom stupni dochádza pri prítomných podmienkach (teplota a tlak) k...

Baktérie produkujúce L-aminokyseliny a spôsob produkcie L-aminokyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14299

Dátum: 30.01.2007

Autori: Iyo Mayu, Takeshita Ryo, Sugimoto Shinichi

MPK: C12P 13/08, C12N 1/21

Značky: produkújuce, bakterie, l-aminokyseliny, l-aminokyselin, produkcie, spôsob

Text:

...vynálezu je poskytnutie spôsobu využívajúceho baktérie produkujúce L-aminokyselinu patriace do čeľade Ehterobacreriaceae, ktoré boli modifikované na zvýšenieexpresie génu kódujúceho proteín tonB systému, a kde uvedený génje vybraný zo skupiny obsahujúcej tonB gén, fepA gén, a fecA gén, pričom aminokyselina je L-lyzín alebo L-treonín. Ďalším predmetom predkladaného vynálezu je poskytnutie spôsobu využívajúceho baktérie ako sú opísané...

Benzamidové a heteroarénové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13162

Dátum: 29.01.2007

Autori: Luebbers Thomas, Maugeais Cyrille, Mattei Patrizio, Conte Aurelia, Kuehne Holger, Mueller Werner, Pflieger Philippe

MPK: A61K 31/166, A61K 31/4409, A61K 31/4402...

Značky: deriváty, benzamidové, heteroarénové

Text:

...kyselinou malónovou, kyselinou salicylovou, kyselinou jantárovou, kyselinou fumárovou, kyselinou vínnou, kyselinou citrónovou, kyselinou benzoovou, kyselinou škoricovou,kyselinou mandľovou, kyselinou metánsulfónovou, kyselinou etánsulfónovou, kyselinou ptoluénsulfónovou, kyselinou salicylovou, N-acetylcysteínom apod. Okrem toho je možné pripravovať adičné soli anorganickej bázy alebo organickej bázy a voľné kyseliny. Ako soli odvodené...

Farmaceutický prostriedok obsahujúci mikroguľôčky na prevenciu amputácie diabetickej nohy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6193

Dátum: 29.01.2007

Autori: Páez Meireles Rolando, Betancourt Rodriguez Blas Yamir, Berlanga Acosta Jorge Amador, Sáez Martínez Vivian María, Ramón Hernández José Ángel

MPK: A61K 9/00, A61K 9/16, A61K 38/18...

Značky: mikroguľôčky, amputácie, farmaceutický, obsahujúci, prevenciu, prostriedok, diabetickej

Text:

...spol. (2003) Dermagraft Diabetic Foot UlcerStudy Group. The efficacy and safety of Dermagraft in improving the healing of chronic diabetic foot ulcers results of a prospective randomized trial. Diabetes Care 26 l 701-5.). Apligraf pozostáva z vrstvy dermisu pozostávajúceho z ľudských fibroblastov v matrici hovädzieho kolagénu typu I a jednej vrstvy epidermisu vytvorenej ľudskými keratinocytmi. Podobným spôsobom bolo ukázane, že táto náhrada...

Endoparaziticídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 285494

Dátum: 29.01.2007

Autori: Von Samson-himmelstjerna Georg, Harder Achim

MPK: A61K 38/00, A61K 31/495, A61K 31/00...

Značky: endoparaziticídny, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Endoparaziticídny prostriedok obsahuje piperazíny spoločne s cyklickými depsipeptidmi pozostávajúcimi z aminokyselín a hydroxykarboxylových kyselín ako stavebných prvkov kruhu a s 24 atómami v kruhu. Opísané je takisto použitie piperazínov spoločne s cyklickými depsipeptidmi pozostávajúcimi z aminokyselín a hydroxykarboxylových kyselín ako stavebných prvkov kruhu a s 24 atómami v kruhu na výrobu endoparaziticídnych prostriedkov.

Súčiastka z plastickej hmoty tvoriaca Oldhamovu spojku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9193

Dátum: 29.01.2007

Autori: Pionnier Jérôme, Agnus Bruno

MPK: F16D 3/04

Značky: súčiastka, tvoriaca, oldhamovu, hmoty, spojku, plastickej

Text:

...sa týmzlepšia jej mechanické vlastnosti, aby mohla byť použitá V súčasných podmienkach.0020 V jednom z variantov sa rebrá nachádzajú na vonkajšej strane dutej súčasti, po celej0021 Pod pojmom hĺbka je chápaný rozmer dutej súčasti pozdĺž celej jej osi.0022 V jednom z variantov sa rebrá skladajú z lamely, tvoriacej aspoň čiastočne dno pre otvo ry súčiastky.0023 Je výhodné, keď je súčiastka vyrobená z polymémeho materiálu vystuženého...

Spôsob aplikácie trhacích pások na baliaci materiál a spôsob balenia kávy, zariadenie na aplikáciu trhacích pások na baliaci materiál a baliace zariadenie na balenie kávy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7733

Dátum: 29.01.2007

Autori: Bellmann Joachim, May Mathias, Lorenz Harald, Brooks Gary, Thompson Ben, Shaw Vince

MPK: B31B 19/00, B31B 1/00, B65B 61/00...

Značky: trhacích, materiál, balenie, aplikácie, kávy, aplikáciu, balenia, zariadenie, baliaci, pások, spôsob, baliace

Text:

...sa trhacia páska natáča na baliaci materiál, aplikáciu trhacej pásky je možné urýchliť len tak,že trhacia páska sa musí posúvať cez baliaci materiál. Predovšetkým, akékoľvek valce alebo podobné zariadenia, ktoré sa tiež musia posúvať cez baliaci materiál V predchádzajúcom známom spôsobe, je možné eliminovať a trhacia páska sa môže aplikovať na baliaci materiál pozdĺž jeho celkovej dĺžky pomocou pečiatky, ktorá sa posúva len smerom k...

Strižná skrutka a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7374

Dátum: 26.01.2007

Autor: Amann Peter

MPK: H01R 4/28, F16B 31/00

Značky: výroby, spôsob, skrutka, strižná

Text:

...spočíva V tom, tak vytvoriť strižnú skrutku v úvode uvedeného druhu, aby driek vo vnútornejoblasti strižnej skrutky mal valcovú časť, na ktorej je nasadenýnajmenej jeden kotúč, aby boli uvedené kotúče upevnené medzi patkou a hlavou a aby mal driek jediné plánované miesto lomu vovnútornej oblasti strižnej skrutky.0012 Takouto strižnou skrutkou je úloha uspokojivým spôsobom vyriešená. Predovšetkým sa automaticky prispôsobí táto strižná...

Sušenie rezkov cukrovej repy s nízkymi škodlivými emisiami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13610

Dátum: 26.01.2007

Autori: Frenzel Stefan, Shahidizenouz Azar, Ajdari Rad Mohsen

MPK: C13B 20/02, C13B 20/04, C13B 20/06...

Značky: rezkov, škodlivými, emisiami, nízkými, cukrovej, sušenie

Text:

...ióny eventuálne obsiahnuté v šťave z predvápnenia, ktoré sú obsiahnuté v rôznych formách, predovšetkým aktívne ako hydroxid vápenatý a pasívne ako ťažko rozpustné vápenaté soli. Pod pojmom nesacharózové látky sa na základe tohto rozumejú predovšetkým vysokomolekulárne látky ako bielkoviny, polysacharidy a zložky bunkových stien, ako aj nízkomolekulárne organické zlúčeniny ako sú anorganické aleboorganické kyseliny a ich soli, aminokyseliny,...

Kryt volantu vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6851

Dátum: 26.01.2007

Autori: Volontieri Antonio, Sorze Marco, Corinaldi Alessandro Alcide Gino Benvenuto

MPK: B62D 1/04, B62D 1/06

Značky: volantu, vozidla

Text:

...kryt pre airbagové zariadenie volantuvozidla podľa predloženého vynálezu.Odkazujúc na pripojené obrázky, číslica 1 vo všeobecnosti označuje kryt volantu vozidla(neznázornené), osobitnejšie kryt pre airbagové zariadenie, ktoré je zvyčajne držané vovolante vozidla. V súlade s predloženým vynálezom kryt l obsahuje- podporný prvok 3 majúci vopred určený profil, napr. kruhový, kosodĺžnikový,vajíčkový, štítový ochranný profil a/alebo podobné,-...

Odvzdušňovací ventil pre natlakovanú pec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5969

Dátum: 26.01.2007

Autori: Hausemer, Lonardi, Franziskus

MPK: F16K 1/32, C21B 9/00, C21B 7/00...

Značky: ventil, natlakovanú, odvzdušňovací

Text:

...s ventilovým sedlom. Je potrebné poznamenať, že stredový uzatvárací povrch,ktorý môže byť zvyčajne alebo dokonca úplne konvexný, obsahuje konvexný povrch najmenej v blízkosti ktesniacemu povrchu. Poháňací mechanizmus je pripojený kuzatváraciemu členu na pohybovanie uzatváracím členom medzi uzatvorenou polohou na ventilovom sedle a otvorenou polohou vzdialenou od ventilového sedla. Podľa vynálezu uzatvárací člen obsahuje späť...

Enterosolventne potiahnutý cysteamín, cysteamín a ich deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12708

Dátum: 26.01.2007

Autori: Schneider Jerry, Dohil Ranjan

MPK: A61K 31/145, A61P 43/00, A61K 9/32...

Značky: cysteamín, enterosolventné, potiahnutý, deriváty

Text:

...na použitie na liečbu cystinózy alebo neurodegeneratlvnej choroby alebo poruchy, ktoré zahŕňa podávaniekompozície, ako je tu opísaná vyššie, a sekundárneho terapeutického činidla.0013 Obrázok 1 ukazuje enterorektálnu trubicu. (A) je röntgenový film abdominálnej oblasti ukazujúci pre žiarenie nepriepustný vážený hrot trubice(radiopaque weighted tip of the tube) vstupujúci do vzostupného hrubého čreva.(B) je Kontrastný infúzny obraz....

Držiak pre upínaciu jednotku s nastavovacími doskami, posuvnými pomocou vodiacich drážok a vodiacich vložiek, upínacie zariadenie s takým držiakom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12337

Dátum: 26.01.2007

Autor: Staudinger Karl

MPK: B23Q 1/62, B23K 37/04, B23Q 17/22...

Značky: drážok, upínacie, takým, nastavovacími, upínaciu, držiak, posuvnými, doskami, vložiek, držiakom, vodiacich, jednotku, pomocou, zariadenie

Text:

...doska a konzola držiaka z obr. 8 v pohľade zhoraobr. 12 ďalší držiak pre upínacie zariadenie, ktoré nie je predmetom vynálezu, v pohľade zbokuobr. 13 pohľad v reze pozdĺž čiary A-A z obr. 12 obr. 14 pohľad v reze pozdĺž čiary B-B z obr. 12 obr. 15 pohľad v reze pozdĺž čiary c-c z obr. 12obr. 16 alternatívne nastavovacie zariadenie, ktoré nie je predmetom vynálezu, Vobr. 17 ďalšie altematívne nastavovacie zariadenie V pohľade zboku,(0011)...

Implantovateľný medicínsky produkt s povrchovo-erodujúcim plyesterovým poťahom dodávajúcim liečivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16405

Dátum: 26.01.2007

Autori: Hossainy Syed Faiyaz Ahmed, Simhambhatla Murthy, Pacetti Stephen

MPK: A61L 27/58, A61L 27/54, A61L 27/34...

Značky: medicínsky, potahom, produkt, plyesterovým, povrchovo-erodujúcim, dodávajúcim, implantovateľný, liečivo

Text:

...aby boli náchylné k biodegradácii in vivo. Degradácia je často katalyzovaná enzýmom, ale môže byť ovplyvnená taktiež inými fyziologickými faktormi, ako napríklad pH. Biodegradabilné polyméry je možné rozdeliť na dva všeobecne typy, erodujúce na povrchu a erodujúce0009 Polyméry erodujúce na povrchu sú obvykle hydrofóbne, spôsobujúce to, že úbytok hmotnosti na povrchu polymér je väčší ako úbytok hmotnosti spôsobený vniknutím vody do vnútra...

Kompozície namierené proti huntingtínu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16065

Dátum: 26.01.2007

Autor: Freier Susan

MPK: C12N 15/113

Značky: použitie, namierené, huntingtínu, kompozície, proti

Text:

...testovanie celého radu rôznych terapeutických činidiel na prevenciu, zmiernenie a liečbu HD (pozri napr. Hersch a Ferrante, 2004. NeuroRx.1 298-306) s použitím veľkého množstva klinických výstupov. Predpokladá sa, že zlúčeniny podľa vynálezu fungujú celým radom rôznych mechanizmov, vrátane inhibície transkripcie, inhibície kaspázy, inhibície histondeacetylázy, mechanizmov antioxidácie, inhibície/antioxidácie huntingtínu,...

Spôsob výroby substituovaných aromatických amínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285493

Dátum: 26.01.2007

Autori: Khan Mohammad, Simon Mark

MPK: C07C 211/00, B01J 23/40, C07C 209/00...

Značky: aromatických, výroby, substituovaných, amínov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby substituovaných aromatických amínov všeobecného vzorca (1), v ktorom n má hodnotu 2 až 5, zahrnuje (a) oxidáciu roztoku aromatického amínu všeobecného vzorca (2) v prítomnosti oxidačného činidla a vo vode rozpustného pentakyanoželeznatanového komplexu obsahujúceho atóm kovu a vo vode rozpustné ligandy za vzniku aryléndiaminopentakyanoželezitanového komplexu a (b) redukciu aryléndiaminopentakyanoželezitanového komplexu redukčným...

Spôsob výroby derivátov kyselín 3-chinolónkarboxylových

Načítavanie...

Číslo patentu: 285492

Dátum: 26.01.2007

Autori: Heilmann Werner, Gehring Reinhold, Mohrs Klaus, Diehl Herbert

MPK: C07D 221/00, C07D 471/00, C07D 209/00...

Značky: spôsob, kyselin, derivátov, 3-chinolónkarboxylových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby derivátov kyselín 3-chinolónkarboxylových všeobecného vzorca (I), v ktorom R' a R'' tvoria spoločne s dusíkovým atómom, na ktorý sú viazané, monocyklický alebo bicyklický heterocyklus, ktorý môže vo všetkých častiach kruhu obsahovať ďalšie atómy N, O alebo S a ktorý môže byť prípadne substituovaný, R1 znamená (C1-3) alkylovú skupinu, FCH2-CH2- skupinu, cyklopropylovú skupinu, prípadne halogénom raz až trikrát...

Spôsob prípravy sterilného terapeuticky prijateľného beclometazón-dipropionátu vo forme mikronizovaného prášku a jeho vodnej suspenzie na aerosólovú inhaláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285487

Dátum: 26.01.2007

Autori: Bernini Eva, Brambilla Gaetano, Garzia Raffaella, Malvolti Chiara, Chiesi Paolo

MPK: A61K 31/57, A61K 9/10, A61K 31/56...

Značky: vodnej, prášků, sterilného, přípravy, beclometazón-dipropionátu, spôsob, prijatelného, inhaláciu, aerosólovú, formě, suspenzie, terapeuticky, mikronizovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy sterilného terapeuticky prijateľného beclometazón-dipropionátu vo forme mikronizovaného prášku, ktorého častice majú stredný aerodynamický priemer (MMAD) menší ako 10 mím, zahrnuje podrobenie mikronizovaného prášku gama žiareniu dávkou 0,2 až 0,9 Mrad.

Kombinácia obsahujúca 5-[4-[2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-diónu, inzulínový sekrečný promótor a biguanidovú antihyperglykémickú látku, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a ich použitie na liečbu diabetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285484

Dátum: 26.01.2007

Autori: Smith Stephen Alistair, Buckingham Robin Edwin

MPK: A61K 31/64, A61K 31/44, A61K 31/155...

Značky: liečbu, biguanidovú, farmaceutický, látku, diabetu, sekrečný, inzulínový, obsahujúca, prostriedok, promótor, obsahom, použitie, antihyperglykémickú, 5-[4-[2-(n-metyl-n-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-diónu, kombinácia

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinácia obsahujúca 2 až 12 mg 5-[4-[2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-diónu alebo jej farmaceuticky prijateľnej formy, inzulínový sekrečný promótor a biguanidovú antihyperglykémickú látku, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a jej použitie na liečenie diabetes mellitus alebo stavov spojených s diabetes mellitus.

Inhibítory kinázy a spôsob ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11607

Dátum: 26.01.2007

Autori: Laird Ellen, Watson Daniel, Munson Mark, Groneberg Robert, Rizzi James, Rodriguez Martha, Burgess Laurence, Eary Charles Todd, Harvey Darren

MPK: C07D 231/40, A61K 31/416, A61P 29/00...

Značky: inhibitory, kinázy, použitia, spôsob

Text:

...predklinickú účinnosť GLEEVEC®-u pri bleomycinom sprostredkovanom modeli ñbrózy pľúc u myší. GLEEVEC® bol zhodnotený u pacientov s pulmonálnou ñbrózou.TEK (známy tiež ako Tie-2) je ďalším receptorom tyrozínkinázy exprimovaným len v endotelových bunkách, o ktorom bolo preukázané, že hrá určitú úlohu pri angiogenéze. Viazanie faktora angiopoetín-l má za následok autofosforyláciu kinázovej domény TEK a má za následok signálny transdukčný...

Miešací a hnetací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4698

Dátum: 26.01.2007

Autor: Siegenthaler Hans-ulrich

MPK: B29B 7/34

Značky: hnetací, stroj, miešací

Text:

...zariadenia,pre ktoré sú hlavné plochy miešacích a hnetacích krídiel v úvodeopísaného druhu vytvorené radením za sebou rovinných plôch, polomerov a oblúkov.Zo spisu US-A-3,841,61 l je známy miešací a hnetací stroj uvedeného druhu. Tento stroj je vybavený pracovným priestorom obklopeným skriňou a spraeovávacím ústrojenstvom otáčajúcim sa V tejto skrini a priamočiaro sa pohybujúcim. Spracovávacieústrojenstvo je vybavené hnetacími krídlami,...

Nádorová vakcína obsahujúca alogénne alebo xenogénne nádorové bunky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8966

Dátum: 26.01.2007

Autor: Stathopoulos Apostolos

MPK: A61P 35/00, A61K 39/00

Značky: xenogénne, nádorové, vakcína, alogénne, nádorová, obsahujúca, buňky

Text:

...a syngénne laboratórne potkany, mohli teoreticky prijať mozgový nádor od svojho homozygotného darcu. Ešte viac rozhodujúce je to, že by mohli odmietnuť mozgový nádor od heterozygotného darcu na základe špecifickej a cielenej imunitnej reakcie.0007 Ako bolo uvedené skôr, receptory MHC l. triedy sú povrchové glykoproteíny lokalizované na väčšine buniek, ktoré hrajú veľmi dôležitú úlohu vimunitnej reakcii. Tieto MHC l. triedy sa viažu...

Závesy na dvere pece alebo podobných zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8436

Dátum: 26.01.2007

Autori: Santello Giovanni, Zanovello Paolo

MPK: F24C 15/02, E05D 11/10, E05F 1/12...

Značky: dveře, zariadení, podobných, závěsy

Text:

...dvere pecí a podobných zariadení defmovaným v úvode patentového nároku l.0020 Ďalšie charakteristiky a výhody vynálezu sa bližšie objasnia nasledujúcim podrobným opisom jeho výhodného, avšak nie výlučného uskutočnenia, znázorneného na príklade, ktorýObrázok l je bočný pohľad na rez závesom pripojeným na pec podľa prvého uskutočnenia vynálezu, znázorňujúci usporiadanie otvorených dverí na peciObrázok 2 je detail závesu z obrázku l vo...

Redukčná prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14180

Dátum: 25.01.2007

Autor: Takeuchi Kenichi

MPK: F16H 1/32, F16H 57/02

Značky: redukčná, převodovka

Text:

...kolesa a kľukový hriadeľ V druhom podstavci ,kľukový hriadeľ je nastavený tak, aby rotoval s ohľadom na druhýpodstavec a bolo mu zamedzené V pohybe pozdĺž osi, kľukovýhriadeľ má excenter ktorý spôsobuje že externé koleso sa orbitálne rotuje vo vnútri interného kolesa pomocou rotácie excentra kde sú jednotka konverzie rotácie a redukčná jednotka vzájomne spojené pokiaľ prvé a druhé čelo vytvárajú kontakt a V tejto pozícii tvoria prechod a...

Ochrana proti spätnému zdvihu pre koľajové vozidlá, predovšetkým cisternové alebo kotlové vozne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7331

Dátum: 25.01.2007

Autori: Michels Nico, Pana Constantin

MPK: B61D 5/00

Značky: zdvihu, spätnému, ochrana, kotlové, koľajové, proti, predovšetkým, vozne, cisternové, vozidla

Text:

...aochranou proti spätnému zdvihu (v reze)obr. 2 pohľad spredu podľa obr. 1obr. 3 pohľad zhora podľa obr. l a 2obr. 4 pohľad zboku na ochranu proti spätnému zdvihu ako konštrukčný celokobr. 5 pohľad zhora podľa obr. 4 aobr. 6 pohľad zboku podľa obr. l so schematickým znázornením nadvihujúceho sakoľajového vozidla s nárazníkom zasahujúcim ochranu proti spätriému zdvihu.0012 Ochrana proti spätnému zdvihu sa v podstate skladá z ochranného štítu...

Kotúčová brzda a brzdové obloženie na kotúčovú brzdu, najmä na úžitkové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18808

Dátum: 25.01.2007

Autori: Pritz Wolfgang, Camilo-martinez José

MPK: F16D 65/092, F16D 55/00

Značky: kotúčovú, brzda, brzdu, brzdové, kotúčová, najmä, obloženie, vozidlo, užitkové

Text:

...jedného výhodného vytvorenia vynálezu sa navrhuje, aby ako vyvýšenie v zmysle vynálezu slúžila časť skrutiek, ktorými je upevnené uzatváracie veko na brzdovom sedle, pričom tieto skrutky, najmä hlavy skrutiek, sú príslušne upravené a vkladajú sa do záberu s vybraniami, ktoré sú na to prispôsobené v nosnej doske obloženia.0014 O sebe známym spôsobom sú skrutky umiestnené vobvodovejoblasti uzatváracieho veka. Vždy podľa zmeny polohy v rámci...

Podjazykový fentanylový sprej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18632

Dátum: 25.01.2007

Autori: Parikh Neha, Zhu Zhongyuan, Goskonda Venkat, Kattookaran Linet, Kottayil George

MPK: A61K 9/28, A61K 31/445, A61K 9/68...

Značky: podjazykový, fentanylový, sprej

Text:

...ktorý jeabsorbovaný cez ústnu sliznicu a podiel prehltnutý. Ďalej môžubyť určité pastilky vo forme sladkosti, ktoré vyžadujú lekársky dohľad a môžu byť sociálne problematické.0008 V odbore existuje potreba podjazykového prípravku obsahujúceho fentanyl, jeho farmaceutický prijateľnú soľ aleboderivát, ktorý je vhodný na účinné zvládanie bolesti. Súhrn a predmety vynálezu0009 Predmetom tohto vynálezu je opis fentanylového prípravku vhodného na...

Spôsob prípravy aminokrotonylaminosubstituovaných chinazolínových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13387

Dátum: 25.01.2007

Autori: Renner Svenja, Jaeger Burkhard, Schroeder Juergen, Reichel Carsten, Dziewas Georg, Fachinger Thomas

MPK: C07D 293/04

Značky: přípravy, derivátov, chinazolínových, spôsob, aminokrotonylaminosubstituovaných

Text:

...kruhom,Vychádzajúc zkomerčne dostupnej kyseliny 4-chlórantranilovej (V) sa reakciou sacetátomformamidínu (krok a) vytvorí chinazolinón (VI), ktorý sa potom nítruje použítím kyseliny sírovej a koncentrovanej kyseliny dusičnej (krok b). Požadovaný regioizomér (VII) sa potom použitím tionylchloridu vacetonitrile chlóruje (krok c) achlórovaný produkt (IX) reaguje in situ so zodpovedajúcim amínom R.-NH 2 (krok d). Takto získaná zlúčenina...

Odolnosť dávkových foriem voči nedovolenej manipulácii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12422

Dátum: 25.01.2007

Autori: Scherer Sabine, Fleischer Wolfgang, Leuner Christian

MPK: A61K 9/22, A61K 9/20, A61K 31/485...

Značky: foriem, dávkových, nedovolenej, odolnost, voči, manipulácii

Text:

...metód, t.j. kuchynskou chémiou.0009 Medzinárodná patentová prihláška W 0 03/084504 opisujefarmaceutické prípravky s trvalým uvoľňovaním, ktoré sú vhodné na liečbu bolesti a ktoré obsahujú oxykodón a naloxón. pričom oxykodón sa nedá ľahko extrahovať zo zmesi s naloxónom, čo minimalizuje možnosti zneužitia tohto0010 Predložený vynález sa zaoberá prevenciou separácie opioidného agonistu od opioidného antagonistu v Iiekových formách,...

Bezformaldehydový izolačný produkt s minerálnymi vláknami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17650

Dátum: 25.01.2007

Autori: Aindow Tony, Baybutt George, Jackson Roger

MPK: D04H 13/00, E04B 1/78, D04H 1/64...

Značky: minerálnymi, izolačný, bezformaldehydový, vláknami, produkt

Text:

...napríklad hustotu v rozsahu 5 až 40 kg/m 3, napríklad izolácie v rolkách a/alebo tepelnej izolácie so sklenou vatou pre podkrovia a/alebo steny dutých priestorov.0010 Požadované charakteristiky pre niektoré izolačné produkty s minerálnou vlnou je možno hodnotit meraním bežnej pevnosti pri stlačovaní a/alebo pevnosti pri stlačovaní pri vystavení poveternostným vplyvom. Procedúry pre meranie týchto charakteristík sú opísané ďalej. To plati...