Archív za 2007 rok

Strana 50

Skladacia masérska stolička

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4741

Dátum: 03.05.2007

Autori: Miškusová Dana, Miškus Milan

MPK: A61H 37/00, A47C 9/00

Značky: stolička, skladacia, masérska

Text:

...pevný kolik 18 so stredným nosníkom 13 rámu s dolným dorazom 19 opierok nôh 2, ktoré sú jednou stranou upevnené v zadnom priečnom stabilizátore 5 a druhou stranou otočne vo vzpere 14 rámu na druhej strane podopretá dolným dorazom 19. Vzpera rámu 14 je otočne spojená s predným nosníkom 15 rámu,kde je otočne osadená nosná doska 21 opierky nôh 2 cez polohovací upevňovací segment 22 (napr. v tvare vedľa seba zapadajúcich kolikov umiestnených...

Zapojenie svietidla verejného osvetlenia so zabudovaným systémom obecného bezdrôtového rozhlasu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4740

Dátum: 03.05.2007

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H05B 37/00, H04H 1/00, F21V 23/00...

Značky: veřejného, bezdrôtového, zabudovaným, systémom, osvetlenia, rozhlasu, svietidlá, obecného, zapojenie

Text:

...verejného osvetlenia a obecného rozhlasu. S týnn súvisia aj vyššie náklady najeho stavbu.Uvedené nedostatky odstraňuje riešenie so zabudovanými obvodmi svietidla a obecného rozhlasu priamo v skrinke svietidla.Podstata spočíva v tom, že reproduktor obecného rozhlasu je pripojený priamo na svorkovnicu vnútri svietidla.Prehľad obrázkov na výkreseNa priloženom vyobrazení obr. l znázorňuje zapojenie svietidla verejného osvetlenia.Príklad...

Reklamný nosič typu “wideboard”

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4739

Dátum: 03.05.2007

Autor: Zahradár Marcel

MPK: G09F 7/00

Značky: reklamný, wideboard, nosič

Text:

...Reklamný nosič typu wideboarďPri výstavbe reklamných zariadení sa používajú expozičné plochy v rôznych pomeroch, ktoré vychádzajú z technických možností riešenia velkosti plôch.Technickým riešením je veľkoplošný reklamný nosič typu wideboard so špecifickým pomerom strán jeho expozičných plôch - 16 9. Reklamný nosič pozostáva z nosnej konštrukcie, na ktorej sú pripevnené veľkoplošné tabule - expozičné plochy. lch konštrukcia slúži na...

Optická sústava na spájanie viacerých laserových svetelných lúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4738

Dátum: 03.05.2007

Autor: Kubošek Pavol

MPK: G02B 27/10

Značky: optická, světelných, viacerých, sústava, laserových, spájanie, lúčov

Text:

...o 90 stupňov. Takto upravene lúče sa spájajú vo výstupnom polarizačnom beam spliteri do jedného lúča.Výsledkom je spojenie 4 vstupných lúčov do jedného spoločného lúča. Opakovanim uvedenej optickej sústavy je možné spojit navzájom aj väčší počet lúčov ako 4.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku č. l je pohľad na usporiadanie optickej sústavy v pôdoryse.Vstupujúce laserové lúče 1 a 2 sú spojene pomocou polarizačného beam splitera PBS. Smery...

Dvojosový manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4737

Dátum: 03.05.2007

Autor: Havrila Rastislav

MPK: B25J 13/00

Značky: manipulátor, dvojosový

Text:

...prídavnými modulmi, prevádzačom a konektora, kde prídavné moduly sú elektricky spojené so senzorickým systémom, ktorý tvorí nadstavbu telesa.Výhodou dvojosového manipulátora je, že pozostáva len z jednej kompaktnej pohonnej častí pre každú os a to integrovaného motora s prevodovkou, ktoré sa už nedajú samostatne použiť. Ďalšou výhodou je, že v dôsledku zmenšenia počtu použitých mechanických častí a zmenšením počtu použitých ložísk sa...

Zariadenie na reguláciu chladenia odlievacích foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4736

Dátum: 03.05.2007

Autor: Klíma Josef

MPK: B22D 11/055

Značky: foriem, zariadenie, reguláciu, chladenia, odlievacích

Text:

...technického riešenia. Privod l chladiacej vody je prepojený s odvodom 2 chladiacej vody cez zmiešavací ventil 3. Na sekundámy okruh zmiešavacieho ventílu 3 sú paralelne napojené dva chladiace kanáliky 4, ktorými prechádza chladiaca voda. Na prívode 1 chladiacej vody je umiestnený uzatvárací element 7 realizovaný elektrickým ventilom a tlakomer 8. Odvod 2 chladiacej vody je opatrený uzatváracim elementom 7 realizovaným elektrickým...

Sfygmomanometer s možnosťou vizualizácie Korotkovových zvukov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4735

Dátum: 03.05.2007

Autori: Lednár Pavel, Škrovánek Tomáš, Hupka Dušan, Skákala Jozef

MPK: A61B 5/0225

Značky: korotkovových, zvukov, sfygmomanometer, možnosťou, vizualizácie

Text:

...tlaku V manžete prichádza okamih, ked tepna už nie je manžetou stláčaná a zvuky prestávajú. V tomto okamihu obsluha stlačí tlačidlo, ktoré dáva povel mikroprocesoru,aby sa do pamäte zaznamenala hodnota dolného (diastolického) tlaku. Ak obsluha zistí, že po stlačení tlačidla pri hodnote dolného tlaku sa objaví ešte ďalší zvuk, môže znovu stlačiť tlačidlo a mikroprocesor opraví hodnotu dolného tlaku na túto hodnotu, Znižovanie tlaku v...

Obrubová lišta na ukončenie obvodových častí nábytkárskych výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4734

Dátum: 03.05.2007

Autor: Lukáč Peter

MPK: E04F 19/02, A47B 96/00

Značky: částí, obrubová, nábytkárskych, ukončenie, výrobkov, obvodových, lišta

Text:

...a horizontálne rameno profilu U obsahujú rovinný tŕň l orientovaný v jednom smere vertikálnych ramien profilu L a profilu U a tiahnúci sa po celej dĺžke obrubovej lišty. Ako je to znázomené na obr. 4, V štandardnom vyhotovení sú rovinné tŕne 1 obojstranne ozubené, pričom na každej strane sú opatrené troma zubmi 4. Altematívne možno použit jeden až 20 zubov 4. Obvodová lišta je vyrobená z hliníka alebo hliníkovej zliatiny, v špeciálnych...

Cementový vsyp na finálnu úpravu betónových podláh

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4733

Dátum: 03.05.2007

Autor: Avraamidou Demetra

MPK: C04B 14/02, E04F 15/12

Značky: úpravu, podláh, betonových, finálnu, cementový

Text:

...tavnej uholnej trosky ako plniva pri výrobe cementového vsypu v zmesi s cementom a prípadne ostatnými komponentmi. Tavná troska sa vyznačuje pomerne vysokým obsahom oxidu hlinitého - korundu, ktorý sa svojou tvrdosťou zaraďuje hned za diamant, a obsahom oxidu kremíka - kremeňa. Tavná troska a v nej obsiahnutý oxidhlinitý, významne ovplyvňuje dobrú oteruvzdomost a protisklzové vlastnosti povrchu.Cementový vsyp pre finálnu úpravu...

Rámový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4732

Dátum: 03.05.2007

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: vianočný, rámový, stromček

Text:

...zaoblení rohových vybraní 7 a vnútomých vybraní 9 rámov 8 s rovnakým poradovým číslom V základe 1, respektíve v prídavkoch 4 sú rovnaké, pričom čelné steny 13 všetkých zúbkov sú štvorcové, Rám 8 má rohové osi 12 a rámy 8 prídavkov 4 majú vnútomé osi 18, pričom rohová os 12 rámu 8 je priesečnicou dvoch pomyselných, zvislých rovín, ktoré prechádzajú stredmi čelných, stien 13 dvoch susedných rohových zúbkov 6, prislúchajúcimi susedným stranám...

Doručenková obálka s upevnenou záklopkou a s upevnenou predĺženou záklopkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4731

Dátum: 03.05.2007

Autor: Richter Marek

MPK: B65D 27/00

Značky: obálka, doručenková, predĺženou, záklopkou, upevněnou

Text:

...forme rozvinutého prierezu l a zloží sa tak, že na strednú časť, tvoriacu lícnu stranu 2 s bočnými záklopkami 3 ohnutými dovnútra obálky a opatrenými lepívým povlakom sa preklopí a s bočnými záklopkami zlepí spodná záklopka 4, ktorú sčasti alebo celkom prekryje na ňu preklopená uzatváracia záklopka 5 predĺžená do vhodnej formy záznamového nosiča 6 a na rubovej strane obálky, s vrstvou lepivého povlaku 8 na uzatvorenie (zalepenie) obálky a s...

Zapojenie elektronického on-line systému trhu s pôžičkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4730

Dátum: 03.05.2007

Autori: Pavlišová Alena, Pavliš Ján

MPK: G06Q 40/00

Značky: on-line, systému, pôžičkami, zapojenie, elektronického

Text:

...zmluvného vzťahu. Príjemcovský modul 3 je ďalej on-line prepojený prostredníctvom verejnej počítačovej siete 8 na zabezpečovací modul 5, na uskutočnenie poistenia pôžičky, resp. zmluvného vzťahu. Príjemcovský modul 3 je ďalej on-line prepojený prostredníctvom verejnej počítačovej siete 8 na bankový modul 4, na uskutočnenie prevzatia finančnej pôžičky. Sprostredkovateľský modul l je prostredníctvom verejnej počítačovej siete 8 on-line...

Prúžok na zabezpečenie dokumentu a bezpečnostný dokument

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4729

Dátum: 03.05.2007

Autori: Perron Maurice, Reinhart Werner, Grimal Jean-michel

MPK: B42D 15/00, B42D 15/10

Značky: bezpečnostný, dokument, prúžok, dokumentu, zabezpečenie

Text:

...priesvitné oblasti 32, ktoré sú vložené medzi všeobecne pokovovanými oblasťami 31, sú výhodne vybavené náterom, ktorý vytvára lesklý účinok, ktorý je viditeľný okom.Je celkom jasné, že všeobecne pokovované oblasti 31 a všeobecne priesvitné oblasti 32 môžu mať všeobecne akúkoľvek požadovanú geometriu, a to aj keď sú na obrázkoch znázomené vo forme obdĺžnikov.Geometria všeobecne pokovovaných oblastí prúžkov ale bude všeobecne...

Stavby pre výcvikovú osadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4728

Dátum: 03.05.2007

Autori: Kubálek Ladislav, Jaroš Vladimír

MPK: E04H 9/04

Značky: výcvikovú, stavby, osadu

Text:

...streľbu z osobných zbraní prípadne použitie ostrých ručných granátov.Niektoré domy 1 majú otvárateľné a nepriestrelné dvere a okná. Ďalšie domy 1 majú len dverové a okenné otvory.Domy 1 podľa obr. 4 sú určené na taktický výcvik s možnosťou iba simulovanej streľby. Obsahujú prízemie a poschodie, dverové a okenné otvory, vrátane stropného otvoru 22 na vnikanie do domu l. Sú postavené z bežných prefabrikátov, natretých protiohňovým retardérom...

Automatické zariadenie a spôsob balenia tlačových produktov do fólie z plastickej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7812

Dátum: 03.05.2007

Autori: Tassi Lamberto, Ballestrazzi Aris

MPK: B65B 25/00, B65B 61/00

Značky: plastickej, automatické, balenia, produktov, zariadenie, tlačových, fólie, spôsob, hmoty

Text:

...č. 4 A a 4 B znázorňujú dve možné nastavenia fólie 2 plastického materiálu okolo produktu pri pozdĺžnom zváraní Vbaliacej stanici zariadenia podľa obrázku č. 1- obrázky č. 5 a 6 postupne schematicky znázorňujú druhý pozdĺžny zvar slúžiaci pre uzavretie balenia a stanicu prepriečne zváranie baliaceho zariadenia podľa obrázku č. 1- obrázok č. 7 znázorňuje preklápací nástroj automatickéhoNa obrázkoch je schematicky znázornené baliace...

Glukopyranozylom substituované benzonitrilové deriváty, farmaceutické kompozície obsahujúce takéto zlúčeniny, ich použitie a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14261

Dátum: 02.05.2007

Autori: Himmelsbach Frank, Thomas Leo, Sauer Achim, Eickelmann Peter, Eckhardt Matthias

MPK: A61K 31/351, C07D 309/10

Značky: zlúčeniny, substituované, spôsob, deriváty, použitie, benzonitrilové, glukopyranozylom, kompozície, výroby, farmaceutické, obsahujúce, takéto

Text:

...stavov, ktoré môžu byť ovplyvnené inhibíciou koprenášača glukózy závislého na sodíku SGLT, predovšetkým SGLT 2.Tento vynález sa taktiež týka použitia aspoň jednej zlúčeniny podľa vynálezu alebo jej fyziologicky prijateľnej soli na prípravu farmaceutickej kompozície, ktorá je vhodná na liečeniejednej alebo viacerých metabolických porúch.V ďalšom aspekte sa tento vynález týka použitia aspoň jednej zlúčeniny podľa vynálezu alebo jednej z jej...

Nanášacie zariadenie a príslušný spôsob prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7077

Dátum: 02.05.2007

Autor: Herre Frank

MPK: F04C 2/00, B05B 12/00

Značky: príslušný, prevádzky, nanášacie, zariadenie, spôsob

Text:

...všeobecnú technickú myšlienku upraviť vnanášacom zariadení s rozprašovačom ako interné usporiadanie ventilov pre zmenu farby integrovanej do rozprašovača, tak i externé usporiadanie ventilov pre zmenu farby, ktoré je konštrukčne odrozprašovača oddelene a s výhodou vytvorené ako A/B~menič farby.Usporiadanie ventilov pre zmenu farby integrované do rozprašovača sa pritom s výhodou používa pre často používané farby(anglicky High Runner),...

Vlásenkové konštrukty P15 a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13288

Dátum: 02.05.2007

Autori: Lauber Emmanuelle, Gilmer David, Richards Ken, Jonard Gérard, Guilley Hubert, Klein Elodie

MPK: C12N 15/82

Značky: vlásenkové, použitie, konštrukty

Text:

...vmnohých krajinách či oblastiachrýchlosťou závislou od kombinácie rôznych miestnych environmentálnychapoľnohospodárskych faktorov, existuje vážny záujem na diverziñkácii a zlepšenímechanizmov genetickej rezistencie, ktoré môžu samé alebo v kombinácii dodávať súčasným aj budúcim odrodám rastlín cukrovej repy, ktoré sa pestujú na priemyselné využitie, stabilnú0012 Genóm pakoreňového furovírusu cukrovej repy (BNYVV) pozostáva z piatich plussense...

Farmaceutická kompozícia obsahujúca olmesartan-medoxomil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12448

Dátum: 02.05.2007

Autori: Avanzo Matej, Legen Igor, Rozman Peterka Tanja

MPK: A61K 9/20, A61K 9/28, A61K 31/4178...

Značky: kompozícia, olmesartan-medoxomil, obsahujúca, farmaceutická

Text:

...Konkrétne bude farmaceutická kompozícia V súlade s predldadaným vynálezom v jad- rách obsahovať 4 až 10 hmotnostných olmesartan-medoxomilu, vzťahované na hmotnost jadier 45 až 55 hmotnostných monohydrám laktózy, vzťahované na hmotnosť jadier 15 až 25 hmotnostných mikrokryštalickej celulózy, vzťahované na hmotnosť jadier 10 až 20 hmotnostných nizko substituovanej hydroxypropylcelulózy, vzťahované na hmotnosť jadier od 0,1 do l ,...

Mikrogranuly omeprazolu s vonkajšou vrstvou, ktorá chráni pred žalúdočným prostredím, spôsob prípravy mikrogranúl

Načítavanie...

Číslo patentu: 285666

Dátum: 02.05.2007

Autori: Suplie Pascal, Leduc Gérard, Oury Pascal, Debregeas Patrice

MPK: A61K 9/52, A61K 31/44

Značky: přípravy, ktorá, mikrogranuly, prostředím, vrstvou, spôsob, vonkajšou, mikrogranúl, omeprazolu, chráni, žalúdočným

Zhrnutie / Anotácia:

Mikrogranuly omeprazolu, z ktorých každá zahŕňa aktívnu vrstvu obsahujúcu hlavnú aktívnu látku a vonkajšiu vrstvu ochraňujúcu pred prostredím v žalúdku, ktorá obsahuje činidlo ochraňujúce pred žalúdočným prostredím. Mikrogranuly ďalej obsahujú najmenej jednu hydrofóbnu látku. Ďalej je opísaný spôsob prípravy uvedených mikrogranúl a farmaceutická látka, ktorá ich obsahuje.

Spôsob prípravy mykofenolátu mofetilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285663

Dátum: 02.05.2007

Autori: Chudík Miloslav, Husek Aleš

MPK: C07D 413/00

Značky: mykofenolátu, mofetilu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná syntéza mykofenolátu mofetilu vzorca (I), v ktorom R1 znamená 2-(4-morfolinyl)etyl a R2 predstavuje atóm vodíka, zahrnuje reakciu kyseliny mykofenolovej s 4-(2-hydroxyetyl)morfolínom v éteroch, hlavne za azeotropického oddeľovania vody.

Farmaceutický prostriedok obsahujúci molekulovú disperziu tricyklickej amidovej zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 285662

Dátum: 02.05.2007

Autori: Lee Ping, Sangekar Surendra, Nomeir Amin

MPK: A61K 31/4427, A61K 31/445, A61K 31/4523...

Značky: molekulovú, farmaceutický, prostriedok, amidovej, obsahujúci, disperziu, tricyklickej, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok obsahuje 15 až 60 % hmotnostných lonafarnibu vzorca (I) molekulovo dispergovaného v polymérnej matrici tvorenej polyvinylpyrolidónom, pričom hmotnostný pomer lonafarnibu k polyvinylpyrolidónu je 1 : 0,5 až 1 : 4.

Fľašový uzáver, najmä pre nápojovú fľašu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5290

Dátum: 02.05.2007

Autor: Daebel Uwe

MPK: B65D 45/00

Značky: uzáver, fľašu, nápojovú, fľašový, najmä

Text:

...uzáverom, označeným vo všeobecnosti ako g Strmeñový uzáver na obr. 1 až 3 nie skonštruovaný podľa tohto vynálezu a slúži tu na objasnenie principiálnej konštrukcie.Strmeñový uzáver E zahrnuje hlavu 20 uzáveru, ktorá je na obr. 3 znázornená aj v reze. V hornej oblasti hlavy 29 uzáveru je wtvorený výhodne priečne cez ňu prechádzajúci otvor 22, do ktorého zasahuje usporiadanie 24 strmeňového uzáveru. Usporiadanie 25 strmeňového uzáveru ďalej...

Priečny transportér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7634

Dátum: 02.05.2007

Autori: Pichler Bernhard, Roth Heinz

MPK: B23Q 7/00, B27B 25/00, B65G 17/00...

Značky: priečny, transportér

Text:

...tejto prestaviteľnej výhybky môže byt pre každý kuskusového materiálu individuálne napred stanovená dopravná výška aPodľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu môže byt uskutočnené také opatrenie, že kulisa je usporiadaná pozdĺž pracovnej oblasti,najmä pozdĺž vyrovnávacej oblasti alebo oblasti orezávania, čím môže byt jednoduchým spôsobom pozdĺž celej pracovnej oblastiudržiavaná konštantné dopravná výška kusového materiálu.Podľa...

Radioaktívne značené deriváty dihydrotetrabenazínu a ich použitie ako zobrazovacích činidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18040

Dátum: 01.05.2007

Autori: Skovronsky Daniel, Kung Mei-ping, Kilbourn Michael, Kung Hank

MPK: A61P 43/00, A61K 51/00, C07D 455/06...

Značky: značené, zobrazovacích, použitie, činidiel, deriváty, dihydrotetrabenazínu, radioaktivně

Text:

...mozgového tkaniva ukázali vysokú väzbovú afinitu (Kd 2 - 9 nM) (Darchen F.,Masuo Y., Vial M., Rostene W., Scherman D., Quantitative autoradiography of the rat brain vesicular monoamine transporter using the binding of 3 Hdihydrotetrabenazine and 7-amino 8-25 Iiodoketánserin, Neurosci., 33341-349, 1989 Meshgin-Azarian S., Chang W., Cugier D. L., Vincent M. S., Near J. A., Distribution of 311 díhydrotetrabenazine binding in bovine striatal...

Potláčanie prašnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11440

Dátum: 01.05.2007

Autori: Kaiser Lloyd, Lamperd John

MPK: B09B 3/00, C02F 1/56, C02F 103/10...

Značky: potláčanie, prašnosti

Text:

...čiastočkytuhej frakcie unášajú odtekajúcou vodou, čím kontaminujú vodu a majú nepriaznivýdopad na následné využitie vody.Vmnohých operáciách spracúvajúcich minerály, napriklad v procese zušľachťovania minerálnych pieskov, je tiež bežné vytváranie druhého odpadového toku obsahujúceho najmä hrubé ( 0,1 mm) minerálne čiastočky. Je osobitne žiaduce likvidovať hrubé a jemné čiastočky odpadu ako homogénnu zmes, keďže to zlepšuje mechanické...

Diagnostika kardiovaskulárneho ochorenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20972

Dátum: 01.05.2007

Autori: Jacobson Sven, Snider James

MPK: G01N 33/68

Značky: ochorenia, diagnostika, kardiovaskulárneho

Text:

...CVD. Ako je tu opísané, ak hladina BNP u jedinca je nižšia ako 500 g/1,napr. 100-500 g/1 a hladina D-diméru je nižšia ako 500 g/1,potom vzťah hladiny ST 2 k referenčnej hladine ST 2, napr. referenčnej hladine, ktorá predstavuje hladinu ST 2 u jedinca,ktorý nemá HF, indikuje, či jedinec má HF. Ako je tu opísané, ak hladina BNP jedinca je nižšia ako 100 g/1 a hladina D-diméru je 500-4000 g/l, potom vzťah hladiny ST 2 k referenčnej hladine ST 2,...

Spracovanie minerálnych suspenzií so zlepšenou sanáciou zarastením rastlinami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8731

Dátum: 01.05.2007

Autori: Bellwood John Gerard, Dymond Brian

MPK: B09B 3/00, C02F 11/00

Značky: minerálnych, sanáciou, rastlinami, zarastením, spracovanie, suspenzií, zlepšenou

Text:

...problémom je to, ked sa jemné čiastočky tuhej frakcie unášajú odtekajúcou vodou, čim kontaminujú vodu a majú nepriaznivý dopadna následné využitie vody.V mnohých operáciách spracúvajúcich minerály, napríklad vprocese zušlachťovania minerálnych pieskov, je tiež bežné vytváranie druhého odpadového toku obsahujúceho najmä hrubé ( 0,1 mm) minerálne čiastočky. Je osobitne žiaduce likvidovať hrubé a jemné čiastočky odpadu ako homogénnu...

Spôsob liečenia syndrómu dráždivého čreva s prevažujúcou zápchou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13741

Dátum: 30.04.2007

Autori: Quart Barry, Rosenbaum David

MPK: A61K 36/47

Značky: čreva, dráždivého, syndrómu, spôsob, liečenia, zápchou, prevažujúcou

Text:

...hnačky v porovnaní s placebom. Dávky použité v tejto štúdii boli 500 mg/deň (125 štyrikrát denne), 1000 mg/deň (250 mg štyrikrát denne) a 2000 mg/deň (500 mg štyrikrát denne) počas dvoch dní.Štúdia ukázala, že prostriedok bol použiteľný na úľavu od frekvencie stolice a gastrointestinálnych príznakov pri pacientoch s cestovateľskou hnačkou.0007 Citácia alebo identifikácia akejkoľvek referencie V tejto časti alebo akejkoľvek inej...

Kompozície inhibítorov DPP IV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18124

Dátum: 30.04.2007

Autori: Kohlrausch Anja, Seiffert Gerd, Romer Patrick

MPK: A61K 9/16, A61K 9/32, A61P 3/10...

Značky: kompozície, inhibítorov

Text:

...týchto riedidiel sú preferovane manitol a predželatinizovaný škrob.Riedidlami preferovanými ako druhé riedidlo sú riedidlá uvedené vyššie, a to predželatinizovaný škrob a nízko substituovaná hydroxypropylcelulóza (L-HPC), ktoré sa vyznačujú ďalšími vlast nosťami spoj iva.Mazivami vhodnými pre farmaceutickú kompozícíu podľa tohto vynálezu sú mastenec, polyetylénglykol, behenát vápenatý, stearát vápenatý, hydrogenovaný ricínový olej alebo...

Fenylamino-benzoxazolom substituované karboxylové kyseliny, spôsob ich prípravy a ich použitie ako liečivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12652

Dátum: 30.04.2007

Autori: Herling Andreas, Bartoschek Stefan, Hessler Gerhard, Drosou Viktoria, Follmann Markus, Klabunde Thomas, Haschke Guido, Defossa Elisabeth, Stengelin Siegfried

MPK: A61P 3/06, A61P 3/10, A61K 31/423...

Značky: použitie, kyseliny, liečivo, fenylamino-benzoxazolom, substituované, spôsob, karboxylové, přípravy

Text:

...podľa tohto vynálezu patria do rámca predkladaného vynálezu a predstavujú ďalšíVšetky odkazy na zlúčeninu (zlúčeniny) všeobecného vzorca (I) uvedené ďalej sa vzťahujú na zlúčeninu (zlúčeniny) všeobecného vzorca (I) opísanú (opísané) vyššie, ako aj jej soli aZlúčeniny všeobecného vzorca I a ich fyziologicky prijateľné soli predstavujú ideálne liečivo na liečenie zvýšenej koncentrácie lipidov v krvi, metabolického syndrómu,...

Spôsob aktivácie čistiacej, ventilačnej, dezinfekčnej a/alebo dezodorizačnej operácie a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285667

Dátum: 30.04.2007

Autori: Meier Hans-peter, Ehrensperger Markus

MPK: E03D 5/00, E03C 1/05, A47K 17/00...

Značky: uskutočňovanie, aktivácie, ventilačnej, zariadenie, operácie, čistiacej, tohto, dezinfekčnej, dezodorizačnej, spôsob, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob aktivácie čistiacej, ventilačnej, dezinfekčnej a/alebo dezodorizačnej operácie na toaletách a/alebo verejných záchodoch pomocou akustického senzora usporiadaného v tesnej blízkosti miesta, pri ktorom prebieha splachovacia a/alebo prítoková operácia s kvapalinou, spojeného s nastaviteľným signálovým zosilňovačom a filtrom, pričom pred signálový zosilňovač je zaradený a so signálovým zosilňovačom je spojený frekvenčný pásmový filter...

Kryštalické makrolidy, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285665

Dátum: 30.04.2007

Autori: Horvath Amarylla, Pfeffer Sabine, Mutz Jean-paul, Grassberger Maximilian, Hartmann Otto, Wieckhusen Dierk, Penn Gerhard, Dosenbach Cornelia

MPK: C07D 498/00

Značky: krystalické, prostriedok, farmaceutický, použitie, makrolidy, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa 33-epichlór-33-deoxyaskomycín vzorca (I) a jeho rôzne tautomérne a solvatované formy v kryštalickom stave, ako je forma A alebo forma B. Ich príprava zahŕňa vhodné prevedenie amorfnej zlúčeniny vzorca (I) alebo zlúčeniny vzorca (I) v inej forme, ako je forma A, alebo zlúčeniny vzorca (I) v inej forme, ako je forma B, v tomto poradí, z ich roztoku v podmienkach vyvolávajúcich kryštalizáciu alebo v podmienkach vyvolávajúcich prednostnú...

Purifikovaná a izolovaná transkripčná regulačná DNA škrečacieho EF-1alfa, hostiteľské bunky, vektory, chimerické polynukleotidy a plazmidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285664

Dátum: 30.04.2007

Autor: Allison Daniel

MPK: C07K 14/435, A01K 67/027, C12N 1/21...

Značky: regulačná, chimerické, izolovaná, ef-1alfa, plazmidy, hostiteľské, purifikovaná, polynukleotidy, buňky, transkripčná, škrečacieho, vektory

Zhrnutie / Anotácia:

Purifikovaná a izolovaná transkripčná regulačná DNA škrečacieho EF-1alfa zvolená z a) DNA obsahujúcej sekvenciu nukleovej kyseliny uvedenú v SEQ ID NO: 1, b) DNA obsahujúcej časť sekvencie nukleovej kyseliny uvedenej v SEQ ID NO: 1, ktorá je schopná podporovať transkripciu génu operatívne pripojeného k regulačnej DNA, c) DNA obsahujúcej oblasť od nukleotidu 2114 do nukleotidu 3656 uvedenej v SEQ ID NO: 1, d) 11,7 kb regulačnej DNA sekvencie...

Zotrvačný vibračný menič

Načítavanie...

Číslo patentu: 285661

Dátum: 30.04.2007

Autori: Harris Neil, Azima Henry, Colloms Martin

MPK: H04R 1/02, H04R 7/00, H04R 9/00...

Značky: zotrvačný, vibračný, měnič

Zhrnutie / Anotácia:

Zotrvačný vibračný menič (9) zahŕňa zostavu motorovej cievky obsahujúcu rúrkovitý prvok (18) a cievku (13) pripevnenú na rúrkovitý prvok (18), magnetovú zostavu (15) usporiadanú sústredne vnútri motorovej cievky a pružný prostriedok (19) na nosenie magnetovej zostavy (15) na dosiahnutie axiálneho pohybu proti motorovej cievke, pričom motorová cievka a rúrkovitý prvok sú prispôsobené na pripevnenie k žiariču (2) s distribuovanými vidmi.

Spôsob vyhľadávania povrchových defektov, najmä ložiskových krúžkov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285659

Dátum: 30.04.2007

Autori: Kůr Jan, Bartl Ján, Hain Miroslav, Kůr Boris

MPK: G01N 23/00, G01B 11/30

Značky: vyhľadávania, najmä, ložiskových, vykonávanie, spôsobu, tohto, povrchových, defektov, krúžkov, zariadenie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vyhľadávanie spočíva v tom, že sfokusovaný lúč lasera (1), dopadajúci na vyšetrovaný povrch (8) krúžku, sa pri dopade na defekt rozptyľuje do okolia. Časť rozptýleného zväzku je snímaná fotodetektorom (4). Elektrický signál z fotodetektora (4) sa po spracovaní v elektronických obvodoch vyhodnotí počítačom prostredníctvom špeciálneho softvéru, prípadne špeciálnou elektronickou vyhodnocovacou jednotkou. Pri snímaní dokonalého povrchu sa objavuje...

Upínací stôl na upnutie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285658

Dátum: 30.04.2007

Autor: Wiemers Karl-heinz

MPK: B23Q 1/25, B23Q 1/26, B23Q 5/00...

Značky: upínací, upnutie, obrobkov, stôl

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací stôl je konštruovaný tak, že môže byť riadený - podľa CNC smerníc - horizontálne a v akomkoľvek uhle pripojenými automatizačnými zariadeniami. Upínací stôl je konfigurovaný ako kompletná a kompaktná konštrukčná jednotka, ktorej jadrom je magnetický nosný obvod (8). Tento magnetický nosný obvod sa skladá z magnetického upínacieho zariadenia, ktoré môže byť nesené, presunuté a upevnené so zariadením na nastavenie uhla a polohy. Táto...

Spôsob výroby viacvrstvového dielca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15437

Dátum: 30.04.2007

Autori: Zwiesele Jochen, Gruber Marco, Mitzler Jochen, Sieverding Matthias

MPK: B29C 44/12, B29C 45/14, B29C 45/16...

Značky: dielca, spôsob, viacvrstvového, výroby

Text:

...sa rovnako akov dokumente DE 2004 007 865 Al udržiavajú vo vzájomnom0007 Dokument W 0 2005/035218 A 1 popisuje vstrekovací stroj,ktorého uzatváracia jednotka zahŕňa otáčacie zariadenies medzidoskou tak, že medzi danými platňami sa dajú usporiadať dva nástroje. V dutinách nástrojov sa môže postupne vytváraťvyrábaný viackomponentový výrobok v dvoch stupňoch procesu.0008 Uzatváracia jednotka tiež s otáčavou strednou časťou jezverejnená v...

Dopravné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8349

Dátum: 30.04.2007

Autor: Kettl Alois

MPK: E01B 29/16, E01B 29/02, B60F 1/04...

Značky: dopravné, zariadenie

Text:

...sú železničné kolesá a reťazový pohon alebo náhon kolies prestavitelne relatívne vzájomne vertikálne. Na to súželezničné kolesá usporiadané na hornom ráme vozidla. Vo vykonávacej podobe je tento homý rám vozidla vytvorený ako homá zdvižná plošina, ktorá je vertikálne prestaviteľná vzhľadom k druhému podvozku reťazového pohonu alebo náhonu kolies. Na zdvižnej plošine sedí taktiež nadstavba s podávačom a Iožná plocha na náklady, najma koľajnice....

Formulácie DPP IV inhibítorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7977

Dátum: 30.04.2007

Autori: Seiffert Gerd, Kohlrausch Anja, Romer Patrick

MPK: A61P 3/10, A61K 9/32, A61K 9/16...

Značky: inhibítorov, formulácie

Text:

...škrob a nízko-substituovaná hydroxypropylcelulóza (L-HPC), ktorévykazujú prídavné väzbové vlastnosti.Mastivami vhodnými pre farmaceutické kompozíciu podľa tohto vynálezu sú mastenec,polyetylénglykol, behenát vápenatý, stearan vápenatý, hydrogenovaný ricínový olej alebostearan horečnatý. Výhodným mastivom je stearan horečnatý.Spojivami vhodnými pre farmaccutickú kompozíciu podľa tohto vynálezu sú kopovidon(kopolyínerizáty vinylpyrolidónu...