Archív za 2007 rok

Strana 39

Prístroj na dvojfázovú myokardiálnu stimuláciu na prekonanie komorových arytmií

Načítavanie...

Číslo patentu: 285745

Dátum: 22.06.2007

Autor: Mower Morton

MPK: A61N 1/368, A61N 1/362

Značky: prístroj, myokardiálnu, komorových, stimuláciu, dvojfázovú, arytmií, prekonanie

Zhrnutie / Anotácia:

Prístroj zahŕňa množinu elektródových prostriedkov (102, 104, 110, 202, 204, 206, 208, 201, 302, 304, 306, 308, 310) na aplikáciu prvej stimulačnej fázy (202', 302', 402', 502') s polaritou (P) prvej stimulačnej fázy, amplitúdou (A) prvej stimulačnej fázy, tvarom prvej stimulačnej fázy a trvaním (D) prvej stimulačnej fázy na prípravu myokardu na následnú aplikáciu druhej stimulačnej fázy (208', 308', 408', 510'), ktorá ma polaritu (P') druhej...

Použitie agonistov receptora GABAB ako inhibítorov refluxu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285744

Dátum: 22.06.2007

Autori: Lehmann Anders, Andrews Paul

MPK: A61K 31/185, A61K 31/34, A61K 31/135...

Značky: refluxu, receptora, gabab, agonistov, inhibítorov, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa použitie agonistov receptora GABAB alebo ich farmaceuticky prijateľnej soli, alebo ich optického izoméru na výrobu liečiva na inhibíciu prechodných relaxácií dolného zvierača pažeráka
na liečbu choroby gastroezofágového refluxu a/alebo na liečbu regurgitácie u detí.

Použitie chloridových iónov a/alebo síranových iónov na zvýšenie rozpustnosti lyzínu vo vodnom roztoku lyzínovej bázy, vodný lyzínový roztok, spôsob jeho výroby a spôsob výroby krmiva obohateného lyzínom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285743

Dátum: 22.06.2007

Autori: Tanabe Toshiya, Minami Keita, Hasegawa Kazuhiro

MPK: C07C 229/00, A23K 1/16

Značky: obohateného, lyzínu, rozpustností, spôsob, krmiva, použitie, roztoku, výroby, lyzínovej, roztok, chloridových, bázy, vodný, zvýšenie, lyzínom, síranových, lyzínový, iónov, vodnom

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa stabilný vodný roztok lyzínu obsahujúci radikál kyseliny v takom množstve, že rozpustnosť lyzínu v ňom je zvýšená v porovnaní so zodpovedajúcim vodným roztokom lyzínovej bázy, pričom počas skladovania lyzínu vo forme voľného lyzínového roztoku (tekutého prípravku) sa zabráni precipitácii kryštálov lyzínovej bázy spôsobenej znížením teploty, čím sa zlepší zaobchádzanie s ním počas transportu.

Inhibítory propyl hydroláz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16223

Dátum: 22.06.2007

Autori: Duffy Kevin, Wiggall Kenneth, Jin Jian, Fitch Duke, Shaw Antony, Liu Ronggang

MPK: A61K 31/513, A61K 31/495, A61K 31/47...

Značky: hydroláz, propyl, inhibitory

Text:

...alebo viacerými halogénovýmí substituentmi, výhodne od 1 do 6 substituentov. Halogénalkyl zahŕňa trifluórmetyl. 0018 Keď sa používa cykloalkyľ, vzťahuje sa na nearomatický, nasýtený, cyklický uhľovodíkový kruh, ktorý obsahuje špecifikovaný počet atómov uhlíka. Tak napríklad, termin Cg-Cgcykloalkyl sa vzťahuje na nearomatický cyklický uhľovodíkový kruh, ktorý má od troch do ôsmich atómov uhlíka. Príkladom môžu byť Cg-Cgcykloalkylove skupiny,...

Spôsob prípravy rovnorodých tuhých nano-časticových materiálov pomocou kontinuálneho zrážania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11895

Dátum: 22.06.2007

Autori: Pérez Ramírez Javier, Abelló Cros Sonia, Santiago Redondo Marta, Waller David, Schelver Morten

MPK: B01J 23/00

Značky: rovnorodých, materiálov, zrážania, pomocou, spôsob, kontinuálneho, tuhých, přípravy, nano-časticových

Text:

...sú jednoduchosť, reprodukovateľnosť,univerzálnosť a škálovateľnosť. Výhodne je vďaka homogenite získaných materiálov spôsob podľa tohto vynálezu veľmi vhodný pre priemyselnú aplikáciu.0022 Pred diskusiou detailných uskutočnení spôsobu podľa tohto vynálezu, sa poskytuje deñnlcia špecifických pojmov týkajúcich sa hlavných aspektoch podľa tohto vynálezu.0023 Mikroreaktor sa v tomto vynáleze používa tak, že označuje malú reakčnú komoru s...

2-(subst.amino)benzotiazol-sulfónamidy ako inhibítory HIV proteázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11574

Dátum: 22.06.2007

Autori: Last Stefaan Julien, Van 't Klooster Gerben Albert Eleutherius, Jonckers Tim Hugo Maria, Boonants Paul Jozef Gabriel Maria, De Kock Herman, Baumeister Judith Eva, Dierynck Inge

MPK: A61P 31/18, C07D 493/04, A61K 31/34...

Značky: proteázy, inhibitory, 2-(subst.amino)benzotiazol-sulfónamidy

Text:

...bude citlivý na dané účinnéDôležité je taktiež nájsť zlúčeniny vykazujúce vysokú účinnosť voči divokému typu vírusu a širokému spektru mutantov, nakoľko v prípade, že sú liečebné hladiny udržiavaná na minime,môže sa znížiť počet piluliek, ktoré pacient užíva. Jedným zo spôsobov, ako znížiť tento počet užívaných piluliek, je nájsť zlúčeniny účinné proti HIV s dobrou biologickou dostupnosťou,teda s priaznivým farmakokinetickým a metabolickým...

Spôsob výroby 1,2-dichlóretánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10785

Dátum: 22.06.2007

Autori: Balthasart Dominique, Strebelle Michel

MPK: C07C 17/02, C07C 19/045

Značky: spôsob, výroby, 1,2-dichlóretánu

Text:

...týka spôsobu výroby DCE, ktorý Vychádza z prúdu etánu, podľa ktorého a) sa prúd etánu podrobí katalytickej oxydehydrogenácii za vytvorenia plyrmej zmesib) uvedená plynná zmes sa prípadne premyje a suší a tak sa vytvorí suchá plynná zmesc) po prípadnom ďalšom čistiacom kroku, sa uvedená suchá plynná zmes podrobí absorpcii Al, ktorá sa skladá zo separácie uvedenej plynnej zmesi na frakciu obohatenú zlúčeninami,ktoré sú ľahšie ako etylén,...

Spôsob výroby 1,2-dichlóretánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10498

Dátum: 22.06.2007

Autori: Strebelle Michel, Balthasart Dominique

MPK: C07C 17/02, C07C 19/045

Značky: výroby, spôsob, 1,2-dichlóretánu

Text:

...katalyzátorov a s usadzovaním týchto zložiek na studenom povrchu sústavy0011 Jedným z predmetov predloženého vynálezu je spôsob prípravy pri použití etylénu s čistotou nižšou ako 99,8 , ktorého výhodou je, že znižuje náklady spojené s výrobouetylénu s vyššou čistotou, a že sa výhodne vyhýba vyššie uvedeným problémom.0012 Vynález sa teda týka spôsobu výroby DCE, ktorý vychádza z prúdu etánu a podľaa) prúd etánu sa podrobí katalytickej...

DHA estery a ich použitie na liečbu a prevenciu kardiovaskulárnych ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8800

Dátum: 22.06.2007

Autori: Patoiseau Jean François, Delhon André, Severac Etienne, Brune Frédérique, Gardette Jean, Marty Alain

MPK: A61K 31/232, A61K 31/465, A61P 9/00...

Značky: ochorení, liečbu, estery, prevenciu, použitie, kardiovaskulárnych

Text:

...Účinné terapeutické dávky na znižovanie cholesterolu a lipídov sú Však Vyššie ako množstvá syntetizované v tele. Bolo dokázané, že orálne dopĺňanie je zásadné pri snahe znížiť cholesterol a/alebo triglyceridy.0007 Vzhľadom k mechanizmu účinku sa predpokladá, že kyselina nikotínová inhibuje uvoľňovanie voľných mastných kyselín z tukového tkaniva, čim dochádza k poklesu prísunu mastných kyselín do pečene. Keďže je na triglyceridy...

Blokovacie zariadenie pre kontajnery a nástavné rámy na plošinových vozňoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8317

Dátum: 22.06.2007

Autor: Rabing Jörg

MPK: B60P 7/13

Značky: nástavné, rámy, zariadenie, kontajnery, vozňoch, blokovacie, plošinových

Text:

...detaily vynálezu vyplývajú znasledujúceho podrobného opisu apriloženýchnákresov, na ktorých je na príkladoch znázomená uprednostnená forma uskutočnenia vynálezu.obr. 1 perspektívne znázomenie podvozku kontajnerového plošinového vozňa s dvoma nasadenýmí nástavnými rámamiobr. 2 podvozok podľa obr. 1 vbočnom pohľade zakaždým s naznačenými nasadenýmí kontajnermiobr. 3 pohľad spredu na blokovacie zariadenieobr. 4 rez pozdĺž línie IV - lV na...

Spôsob hybridného zvárania laserom-elektrickým oblúkom kovových dielov potiahnutých vrstvou, ktorá obsahuje predovšetkým hliník a kremík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14958

Dátum: 22.06.2007

Autori: Dubet Olivier, Briand Francis, Chovet Corinne

MPK: B23K 26/14, B23K 26/26, B23K 26/32...

Značky: predovšetkým, dielov, křemík, laserom-elektrickým, spôsob, hliník, obsahuje, potiahnutých, hybridného, ktorá, kovových, vrstvou, zvárania, oblúkom

Text:

...má menšiu pevnosť v ťahu ako základný kov a ako roztavená oblasť.0014 Chemická analýza zloženia tejto fázy ukazuje, že obsahuje isté percento hliníka ( 1,2 hmotnostného ), ktoré je dostatočne veľké na to, aby zabránilo austenitickej premene ocele. Keďže hliník je prvok podporujúci vznik alfa železa, po prekročení istého podielu bráni austenitickej premene ocele. Počas ochladzovania sa mikroštruktúra fázy nemení a ostáva vo forme ferítu...

Proces hybridného laserovo-oblúkového zvárania pre povrch dielcov potiahnutých kovom, pričom povrch obsahuje hliník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8189

Dátum: 22.06.2007

Autori: Dubet Olivier, Briand Francis, Chovet Corinne

MPK: B23K 26/26, B23K 26/32, B23K 26/14...

Značky: dielcov, povrch, potiahnutých, proces, obsahuje, laserovo-oblúkového, zvárania, kovom, pričom, hybridného, hliník

Text:

...atď Tietohodnoty boli namerané na vzorkách realizovaných samotným laserom.3 Inými slovami, máme fázu menej odolnú ako základná hmota atáto spôsobuje oslabenieTáto fáza nie je znovu vrátená do roztoku vzákladnej hmote počas zahrievania na 900 ° C(austenitizácia), keďže austenitizačná transformácia je zrušená a následne počas lisovania pri 900 ° C, ktoré nasleduje po operácii priľnutia, je tu riziko tvorenia trhlín vyplývajúce z toho, že táto...

Použitie hydrofilnej matrice obsahujúcej deriváty kyseliny polyakrylovej, éter celulózy a dezintegračné činidlá na výrobu lieku na liečenie ochorení ženských pohlavných orgánov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7131

Dátum: 21.06.2007

Autori: Mailland Federico, De Luigi Bruschi Stefano

MPK: A61K 9/00, A61K 31/496, A61P 15/00...

Značky: dezintegračné, celulózy, matrice, činidla, použitie, éter, ženských, polyakrylovej, kyseliny, pohlavných, liečenie, orgánov, výrobu, lieku, hydrofilnej, deriváty, obsahujúcej, ochorení

Text:

...pre tekutiny,zabudovaný do zmesi obsahujúcej liečivo a mukoadhezívne ćinidlo. Funkciou poťahovania nepriepustného pre tekutiny je zabrániť absorpcii liečiva po jeho uvoľnení z mukoadhezívnej zmesi do prostriedku. Výsledkom toho je, že liečivo sa dodá iba do hornej časti vaginálnej steny najbližšie k maternici a/alebo celému obehovému systému.0033 Prekvapivo bolo zistené, že zahrnutie dezintegračného činidla do hydrofilnej matrice z...

Spôsob uvoľňovania ortuti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6731

Dátum: 21.06.2007

Autori: Massaro Vincenzo, Gallitognotta Alessandro, Corazza Alessio

MPK: H01J 7/00

Značky: spôsob, ortuti, uvolňovania

Text:

...Obr. 3 grafickou formou znázorňuje výťažok ortuti ako funkciu teploty predve kompozície podľa vynálezu- Obr. 4 grafickou formou znázorňuje výťažky ortuti ako funkciu teploty prekompozíciu podľa vynálezu zmiešanú s kovovým cínom a- Obr. 5 grafickou formou znázorňuje výťažok ortuti ako funkciu teploty pre kompozíciu podľa vynálezu, následne po tepelnom ošetreníuskutočňovanom relatívne dlhú dobu.0011 Kompozície podľa vynálezu obsahujú...

Chirurgická súprava na umiestňovanie kompresnej svorky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6531

Dátum: 21.06.2007

Autor: Houard William

MPK: A61B 17/00, A61B 17/068, A61B 17/064...

Značky: svorky, kompresnej, chirurgická, súprava, umiestňovanie

Text:

...diel v druhom vertikálnom pohybe v opačnom smere než pri prvom pohybe, aby mohol svorku uvoľniť z odďaľovacieho dielu. Vtejto polohe samozrejme zostáva medzi priečnym mostíkom a kosťou voľný priestor, ktorý zodpovedá minimálne priestoru, ktorý predtým zaujímal odďaľovaci diel.Na dokončenie umiestňovania svorky potom stačí vyvinúť tlak na mostík.0014 Vjednom variante uskutočnenia je odďaIovacím dielom doštička,ktorej koniec má...

Spôsob liečenia a prevencie sekundárnej hyperparatyreózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17306

Dátum: 21.06.2007

Autori: Petkovich Martin, Crawford Keith, Messner Eric, Bishop Charles, Helvig Christian

MPK: A61K 31/59, A61P 5/20

Značky: spôsob, liečenia, prevencie, sekundárnej, hyperparatyreózy

Text:

...D 2 a 24(S)-hydroxyvitamin D 2 sú metabolizované na hormóny známe ako 1 d,25-dihydroxyvitamín D 2 a 1 a,24(S)dihydroxyvitamín D 2. Podobne je 25-hydroxyvitamín D 3 metabolizovaný na hormón známy ako 1 a,25-dihydroxyvitamín D 3 (alebo kalcitriol). Tieto hormóny sú uvoľňované obličkami do krvi pre systémové dodávanie. Tieto dva 25 hydroxylované hormóny, zvyčajne v krvi oveľa častejšie než 1 cr,24(S)dihydroxyvitamín D 2, sú súhrnne...

Spôsoby detekcie a diagnostiky rakoviny zahŕňajúce primery a sondy na špecifickú detekciu markera MAGE-A3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12671

Dátum: 21.06.2007

Autori: Gruselle Olivier, Salonga Dennis, Beer Gabriele Anne-marie, Coche Thierry, Stephens Craig Lawrence

MPK: C12Q 1/68

Značky: primery, sondy, špecifickú, detekcie, mage-a3, detekciu, markera, spôsoby, rakoviny, zahŕňajúce, diagnostiky

Text:

...1 Oligonukleotidové primery používané na semikvantitatívnu MAGE RT-PCR. Tabuľka 2 Oligonukleotidové primery používané na TaqMan kvantitatlvnu RT-PCR. Tabulka 3 Porovnanie MAGE-A 3 semikvantitatlvnej PCR a kvantitativnej TaqMan PCR. Tabulka 4 Porovnanie Ct a Delta Ct hodnôt s použitím PCR zmesi 1 a PCR zmesi 2.Tabuľka 5 Oligonukleotidove primery použité na MGB TaqMan kvantitetívnu RT-PCR zo zmrazeného tkaniva.Tabuľka 6 Triedy...

Stavebný dielec pre vytvorenie káblového kanálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5855

Dátum: 21.06.2007

Autor: Candussi Helmut

MPK: H02G 3/36

Značky: vytvorenie, káblového, stavebný, kanálu, dielec

Text:

...je výstupok tvorený lištou a vybraním drážkou zrkadlovo odpovedajúcou tejto lište. Pritom môžu tento výstupok a vybraníe jemu zrkadlovo odpovedajúce obsahovat časti prebiehajúceaspoň približne paralelne s dnovou doskou a aspoň približnes bočnými stenami. Zvlášť sú výstupok a k nemu zrkadlové vybraníePredmet vynálezu je vnasledujúcom bližšie objasnený na príklade uskutočnenia znázornenom na výkresoch. Pritom znázorňujúobr.1 a la káblový žľab...

Katalyzátorový prostriedok pre kopolymerizáciu propylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16584

Dátum: 21.06.2007

Autori: Vandewiele David, Gromada Jérôme, Standaert Alain

MPK: C08F 4/649, C08F 210/06

Značky: prostriedok, katalyzátorový, kopolymerizáciu, propylenu

Text:

...rovnaké alebo odlišné jeden od druhého a sú Iineárna alebo rozvetvená alkylová, alkenylová. cykloalkylová, arylová. arylalkylová alebo alkylarylová skupina, voliteľné obsahujúca heteroatomy, 0018 Organohlinitá zlúčenina je výhodne Al-alkylová zlúčenina rodiny AI-trialkylov, ako napriklad Al-trietyl, Altriizobutyl, AI-tri-n-butyl, a Iineáme alebo cyklické Al-alkylové zlúčeniny, obsahujúce dva alebo viac AI atómov naviazaných jeden k druhému...

Upínacie a/alebo strediace zariadenie pre obrobky, s ručne nastaviteľnými pracovnými polohami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5632

Dátum: 21.06.2007

Autor: Migliori Luciano

MPK: B25B 5/00

Značky: upínacie, pracovnými, ručné, zariadenie, polohami, nastavitelnými, strediace, obrobky

Text:

...spojovacie tíahlo 17, kĺbovo uchytené v 18 ozalomenú páku 19, spojenú s hriadeľom 12 ramena 11, ako aj kĺbovo uchytený v 20 o vidlícový prvok 21, zaistený o predný koniec piestnice 14 pneumatického servopohonu 16. 0028 Ako je známe, upinacie rameno 11 sa musí pohybovať a byt otočné pozdĺž pracovného zdvihu medzi prvou uhlovou upínacou polohou, predstavovanou súvislými čiarami na obrázku 2,vktorých upína obrobok (nie je zobrazený) opovrch...

Osciloptéra

Načítavanie...

Číslo patentu: 285750

Dátum: 21.06.2007

Autor: Kaliský Alexander

MPK: B64C 27/00

Značky: osciloptéra

Zhrnutie / Anotácia:

Osciloptéra patrí do kategórie lietadiel s kolmým štartom a pristátím na účely prepravy osôb, materiálu a montážnych prác. Oscilačné krídla (2) majú pozdĺžnu os súhlasnú s pozdĺžnou osou rámu (1), symetrický profil a cyklicky vytvára uhol nábehu v smere výkmitu pomocou nastavenia otočného ramena (4).

Metóda a zariadenie na separáciu zvyškových látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17516

Dátum: 21.06.2007

Autori: Martin Johannes, Busch Michael, Langhein Eva-christine, Brebric Dragutin

MPK: B07B 4/00, B07B 4/02, B07B 4/04...

Značky: zariadenie, látok, zvyškových, separáciu, metoda

Text:

...dochádzalo k posúvaniu zvyškových látok po dráhe. Je však výhodné, ak sú dráhy usporiadané šikmo (naklonené).0016 Kvalitné oddelenie sa dosiahne predovšetkým vtedy, ked sa zvyškové látky prepravujú nadol po viacerých stupňoch.0017 Separáciu možno vylepšiť aj tak, že jemnú frakciu možno odoberať pomocou prúdenia plynu aj v oblasti vibračného posuvného pohybu.0018 Vpraxi sa preukázalo ako prínosné, ked prúdenie plynu smeruje kolmo na smer...

Aktivačný komplementový faktor H na použitie pri liečení chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17500

Dátum: 21.06.2007

Autori: Tomlinson Stephen, Rohrer Baerbel, Holers Michael, Gilkeson Gary

MPK: C07K 14/47, C07K 14/705

Značky: komplementový, použitie, faktor, aktivačný, chorôb, liečení

Text:

...448 až H 457), a syndrómu respiračnej úzkosti dospelých (R. Rabinovici a ďalší, J. lmmunol, 1992, 149 strana 1744 až 1750). Okrem tohosú saktiváciou komplementu tiež úzko spojené ďalšie zápalové stavy aautoimunitné/imunitné komplexné ochorenia (BP Morgan Eur J. Clin invest, 1994, 24 strana. 219 až 228), vrátane tepelných poškodení, ťažkej astmy, anafylaktického šoku,črevných zápalov, urtikárie, angioedému, vaskulitídy, roztrúsenej sklerózy,...

Substituované 1,3-difenylpropánové deriváty, ich prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16357

Dátum: 21.06.2007

Autori: Delhomel Jean-françois, Hanf Rémy, Caumont-bertrand Karine

MPK: A61P 3/04, A61K 31/192, A61P 3/06...

Značky: přípravy, deriváty, substituované, použitie, 1,3-difenylpropánové

Text:

...(pečeňový a svalový) a homeostázu glukózy, ovplyvňuje intracelulárny metabolizmus lipidov a cukrov priamym kontrolovaním transkripcie génov kódujúcich proteíny zúčastňujúce sa homeostázy lipidov, má protizápalové a antiproliferatívne účinky a bráni pre aterogénnym účinkom hromadenia cholesterolu vmakrofázach stimuláciouefuxu cholesterolu (Lefebvre P, Chinetti G, Fruchart JC a Staels B, 2006). Fibráty (fenofibrát, bezañbrát, ciprotibrát,...

Kryštalické solváty z (1S)-1,5-anhydro-1-C(3-((fenyl)metyl)fenyl)-D-glucitolových derivátov s alkoholom ako SGLT2 inhibítory na liečenie diabetu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17345

Dátum: 21.06.2007

Autori: Grosso John Anthony, Wang Chenchi, Lobinger Hildegard, Nirschl Alexandra, Gougoutas Jack, Ramakrishnan Srividya, Lai Chiajen, Deshpande Prashant, Singh Janak, Riebel Peter, Bien Jeffrey, Dimarco John

MPK: C07H 7/04, A61K 31/70, A61P 3/10...

Značky: derivátov, 1s)-1,5-anhydro-1-c(3-((fenyl)metyl)fenyl)-d-glucitolových, inhibitory, liečenie, krystalické, solváty, alkoholom, diabetu, sglt2

Text:

...čo je ďalší dôkaz primárnej úlohy SGLT 2 v renálnej reabsorpcii glukózy. Utakýchto pacientov je renálna morfológia a renálna ñinkcia inak normálna. Je možné predpokladať, že inhibícia SGLT 2 by znížila hladiny plazmatickej glukózy prostredníctvom zvýšeného vylučovania glukózy u diabetických pacientov. 0004 Selektívna inhibícia SGLT 2 upacientov s diabetom môže normalizovať hladinuplazmatickej glukózy zvýšením vylučovania glukózy v moči a...

Substituované 1,3-difenylpropánové deriváty ich príprava a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15173

Dátum: 21.06.2007

Autori: Hanf Rémy, Caumont-bertrand Karine, Delhomel Jean-françois

MPK: A61P 3/04, A61P 3/06, A61K 31/192...

Značky: substituované, príprava, použitie, deriváty, 1,3-difenylpropánové

Text:

...transkripcie.0010 PPARo kontroluje metabolizmus Iipidov (pečeňových a svalových) a homeostázu glukózy, ovplyvňuje intracelulárny metabolizmus Iipidov a cukrov priamym riadením transkripcie génov kódujúcich proteíny zúčastňujúce sa homeostázy lipidov, vyvoláva protizápalové a protiproliferatívne účinky a bráni pro-aterogénnym účinkom hromadenia cholesterolu v makrofázachstimulovanim odtoku cholesterolu (Lefebvre P, Chinetti G, Fruchart JC and...

Hnací systém pre dopravu cestujúcich

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9816

Dátum: 21.06.2007

Autori: Kräuter Lukas, Illedits Thomas

MPK: B66B 23/02

Značky: systém, hnací, dopravu, cestujúcich

Text:

...vetva pohybuje s touto zníženou rýchlosťou L, až príde nasledujúci čap 3 ĺ do záberu a bude nárazovo urýchlený na v. Tým nastáva periodicky kolísajúca rýchlosť vetvyPre vylúčenie polygón-efektu navrhuje WO 00/07924, ako je schematicky znázornené na obr. 2, prevádzať reťazové čapy głg od menšej pracovnej kružnice (na obr. 2 bodkovane), do ktorej reťaz głg tangenciálne vstupuje, prostredníctvom čiastočne zakrivenej vodiacej koľajnice...

Sterilizácia kozmetického výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9687

Dátum: 21.06.2007

Autori: Lopez Didier, Lopez Christophe

MPK: A61L 2/04

Značky: sterilizácia, výrobků, kozmetického

Text:

...sa blíži sterilizácii výrobku v agro-potravinárskejoblasti uvádzanej pod označením UHT (Ultra Haute Température) vzhľadom na použitie0018 Sterilízácia UHT spočíva v predhriatí výrobku a potom v zahriatí výrobku na vysoké teploty v priebehu krátkej časovej periódy predtým, ako sa výrobok ochladí na teplotu okolia,pričom sa takto ošetrený výrobok potom asepticky zabalí.0019 Tento vynález teda spočíva v predhriatí kozmetického výrobku, v...

Karbonylované (aza)cyklohexány ako ligandy dopamínového D3 receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20442

Dátum: 21.06.2007

Autori: Berrebi-bertrand Isabelle, Danvy Denis, Lecomte Jeanne-marie, Calmels Thierry, Schwartz Jean-charles, Levoin Nicolas, Robert Philippe, Ligneau Xavier, Capet Marc

MPK: C07D 211/26, A61K 31/495, A61P 25/00...

Značky: karbonylované, receptora, aza)cyklohexány, ligandy, dopamínového

Text:

...alkoxyalkyl dialkylaminoskupina nearomatický heterocyklyl naviazaný pomocou dusíka alkylsulfanyl alkylsulñnyl alkylsulfonyl monohalogénalkylsulfanyl monohalogénalkylsulñnyl monohalogénalkylsulfonyl polyhalogénalkylsulfanyl polyhalogénalkylsulñnyl polyhalogénalkylsulfonyl heleroaryl aryI aralkyl aryloxyskupina alkoxykarbonylamino-skupina acyl acylaminoskupina aminokarbonyl monoalkylaminokarbonyl dialkylaminokarbonyl...

Cielené dodávanie liekov, terapeutických nukleových kyselín a funkčných nukleových kyselín do cicavčích buniek prostredníctvom intaktných usmrtených bakteriálnych buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16552

Dátum: 20.06.2007

Autori: Macdiarmid Jennifer, Brahmbhatt Himanshu

MPK: A61K 31/7105, A61K 31/711, A61K 31/7088...

Značky: usmrtených, bakteriálnych, funkčných, nukleových, cielené, buniek, intaktných, kyselin, liekov, prostredníctvom, terapeutických, cicavčích, dodávanie

Text:

...prekonať mnoho problémov, na ktoré narazia, medzi miestom podávania a lokalizáciou v jadre cieľovej bunky, vrátane (a) fyzikálnej a chemickej stability DNA a jej dodávacieho vehikula v extracelulárnom priestore, (b) príjmu do bunkyendocytózou, (c) úniku z endozómových kompartmentov pred presunom do Iyzozómov a cytozolového transportu a (d) jadrovej lokalizácie plazmidu pre transkripciu. Navyše k týmto fyzikálnym a chemickým prekážkam...

Systém na nedeformovaný prenos lúča viditeľného svetla a spôsob prenosu lúča viditeľného svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: 285741

Dátum: 20.06.2007

Autori: Burns William, Mcneirney John

MPK: A61B 19/00, A61B 6/08

Značky: viditelného, spôsob, lúča, systém, nedeformovaný, prenos, světla, přenosu

Zhrnutie / Anotácia:

Systém zahŕňa zameriavacie zariadenie (20) generujúce lúč viditeľného svetla s okienkom (18), cez ktoré lúč viditeľného svetla prechádza pozdĺž stanoveného smeru, pridržiavací prvok (28) a ochranný kryt (10), ktorý má ohybné teleso s otvorom a opticky priezračným okienkom (14) spojeným s ohybným telesom. Opticky priezračné okienko (14) sa môže pripevniť pozdĺž časti svojho obvodu medzi pridržiavací prvok (28) a okienko (18) zariadenia na...

Signály, systém, metóda a zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15440

Dátum: 20.06.2007

Autori: Owen John, Pratt Anthony

MPK: H04J 13/10

Značky: zariadenie, signály, metoda, systém

Text:

...na oboch stranách frekvencie nosnej vlny pri frekvencii l 1,023 MHz, i 2,046 MHz atď. Podobne výkonové spektrum pre kód P(Y) má maximálnu amplitúdu vycentrovanú na frekvenciách Ll aL 2, pričom nulová hodnota sa vyskytuje pri násobkoch 10,23 MHz, ako sa dá očakávať pri tvare vlny funkcie sinc.0009 Vie sa, že diaľkomemé kódy možno ďalej modulovať pomocou pomocných nosných vln (tzv. subcarrier), t.j. ku signálom, ktoré sa podobajú kódom P...

Farmaceutická kompozícia pre perorálne podávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8867

Dátum: 20.06.2007

Autori: Franc Ales, Sova Petr

MPK: A61K 33/24, A61K 31/282, A61K 9/10...

Značky: podávanie, farmaceutická, perorálne, kompozícia

Text:

...Lauroglycol.0008 Skôr uvedená suspenzia platinového komplexu podľa vzorca II je Výhodne obsiahnuté V tvrdých želatínových alebo hydroxypropylmetylcelulózových kapsulách alebo V mäkkých želatínových kapsulách alebo perlách. Výhodne jedna kapsula obsahuje 50 až 350 mg platino Vého komplexu podľa vzorca II.0009 Farmaceutická kompozícia V podobe kapsúl sa Výhodne získa V kapsulovacom stroji,ktorého plochy, ktoré sú v styku so suspenziou...

Spôsob výroby povlaku absorbéru na základe technológie sol-gél pre solárnu termiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6403

Dátum: 19.06.2007

Autor: Es-souni Mohammed

MPK: F24J 2/00, C23C 18/00

Značky: absorbéru, termiu, povlaků, spôsob, solárnu, základě, technológie, sól-gél, výroby

Text:

...respektíve nie je možné bez obtiaže akceptovateľných nákladov. Z tohtodôvodu e rekva ivé, že sa do osiaľ v súvislosti s vrobou vrstiev solárn ch J P Yabsorbérov venovala technológii sol-gél iba veľmi malá pozornosť.0006 Jedinou výnimkou v súčasnej dobe a teda súčasne najbližšom stavetechniky je patentový spis DE-C 2 101 21 812, ktorý chránivýrobu selektivnej vrstvy absorbéru nanášaním formouzmáčania. Pritom sa vytvorí hliníkovom plechu s...

Farmaceutické kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12089

Dátum: 19.06.2007

Autori: Tang Lijuan, Matthews Frank, Boehm Garth, Liang Alfred

MPK: A61K 9/50

Značky: farmaceutické, kompozície

Text:

...terapia zahŕňajúca tilidín (50 mg) a naloxon (4 mg) je od roku 1978 dostupná v Nemecku na zvládanie silnej bolesti (Valoron® N, Goedecke). Princípom kombinácie týchto liečiv je účinná úľava od bolestí a prevencia závislosti na tilídíne prostredníctvom antagonizmu na tílidínových receptoroch vyvolaného naloxonom. Fixná kombinácia buprenorfínu a naloxonu sa zaviedla v roku 1991 na Novom Zélande (Terngesiclä Nx, Reckitt Colman)...

Spojovací prvok pre profily v tvare C s vyrovnávacím prostriedkom a usporiadanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9146

Dátum: 19.06.2007

Autor: Knauf Alfons Jean

MPK: E04B 9/16

Značky: vyrovnávacím, usporiadanie, profily, spojovací, prostriedkom, prvok, tvare

Text:

...a môže byť vytvorený elastický deformovateľný. stlačiteľný vyrovnávací prostriedok umožňuje kompenzáciu rôznych veľkostí medzier a rozstupov medzi spojovacím prvkom a profilom. Elastická deformovateľnosťzabezpečuje, že spojovací prvok kompenzuje vyskytujúce sa pohyby bez toho, abymusel byť vyrovnávací prvok vymenený. Ďalej môžu stlačiteľné a deformovateľnévyrovnávacie prostriedky prispievať k potlačeniu zvuku V pevnom materiále.0012 Aspoň...

Spôsob a zariadenie na voľbu rádiového nosiča v rádiových prenosných systémoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8393

Dátum: 19.06.2007

Autor: Echensperger Heimo

MPK: H04W 4/00

Značky: spôsob, volbu, radiových, nosiča, zariadenie, systémoch, přenosných, radiového

Text:

...spôsobom využít príslušný nosič kvôli vtakomto prípade príliš krátkemu zdržaniu mobilnejjednotky v obslužnej oblasti príslušného nosiča.0006 Dokument WO 01/19108 A 1 opisuje spôsob voľby rádiového nosičazurčitého počtu dostupných rádiových nosičov vrádiových prenosovýchsystémoch, pri ktorom sa zo strany mobilnej jednotky uskutoční voľba vždy toho najlepšieho rádiového nosiča vzávislosti na mieste výskytu mobilnej jednotky. Táto voľba sa...

Cykloalkánopyrolokarbazolové deriváty a ich použitie ako inhibítorov PARP, VEGFR2 a MLK3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14930

Dátum: 19.06.2007

Autori: Hudkins Robert, Wells Gregory, Dunn Derek, Diebold James, Chatterjee Sankar, Dandu Reddeppareddy, Zulli Allison

MPK: A61P 43/00, A61K 31/437

Značky: deriváty, parp, použitie, vegfr2, inhibítorov, cykloalkánopyrolokarbazolové

Text:

...polymérov, EP 2 066 324 34 649/Hako bolo stanovené pomocou imunohistochémie. Podobne 3-AB (10 mg/kg) výrazne znížil objem infarktu v modeli fokálnej ischémie u potkanov vyvolanej oklúziou pomocou sutúry (Lo a kol. Stroke 1998, 29, 830). Neuroprotektívny účinok 3-AB (3-30 mg/kg), i.c.v.) bol taktiež pozorovaný v modeli ischémie u potkanov vyvolanej permanentnou oklúziou prostrednej cerebrálnej artérie0007 Dostupnosť myší, u...

Peptidové epoxyketóny na inhibíciu proteazómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14372

Dátum: 19.06.2007

Autori: Sylvain Catherine, Zhou Han-jie, Bennett Mark, Smyth Mark, Shenk Kevin, Laidig Guy, Parlati Francesco

MPK: A61K 31/404, A61K 31/336, A61K 38/05...

Značky: epoxyketóny, peptidové, inhibíciu, proteazómu

Text:

...celkové skóre choroby (t SEM N 7/skupina) a predstavujú tri nezávisle experimenty.Obrázok 2 B znázorňuje vplyv zlúčeniny 14 na postup choroby v myšich modeloch RA. kde RA sa vyvolala v dni 0 u samic myši DBA/1 imunizáciou kolagénom bovinného typu ll v CFA,-3 kde dávkovanie sa začalo, keď zvieratá prvýkrát prejavili známky choroby (označené šípkami) a znázornená údaje predstavujú celkové skóre choroby (i SEM N 10/skupina).0013 vynález...

Syntéza inzulínotropných peptidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7549

Dátum: 19.06.2007

Autori: Roberts Christopher, Chen Lin, Han Yeun-kwei

MPK: C07K 14/435, A61K 38/26

Značky: syntéza, peptidov, inzulínotropných

Text:

...v priebehu syntézy na pevnej fáze na fragmentoch zvyčajne zostávajú i v priebehu kopulácie v kvapalnej fáze, aby sa zaístíla špecifická reaktivíta terminálnych skupín fragmentov. Tieto chrániace skupinypostranných reťazcov sa typicky neodstraňujú, dokiaľ nevzníkne zrelý peptíd.Mierne zlepšenie jedného alebo viacej stupňov v celkovej schéme syntézy môžu predstavovať výrazne zlepšenie pri príprave zrelého peptidu. Také zlepšenia môžu viesť k...