Archív za 2007 rok

Strana 33

Cytotoxické činidlá obsahujúce nové tomaymycínové deriváty a ich liečebné použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15403

Dátum: 19.07.2007

Autori: Chari Ravi, Gauzy Laurence, Deng Yonghong, Bouchard Hervé, Commerçon Alain

MPK: C07D 519/00, C07D 487/04

Značky: deriváty, liečebné, cytotoxické, tomaymycínové, činidla, použitie, nové, obsahujúce

Text:

...ako napríklad molekúl opísaných v tomtoPri konjugácii sa používali aj neodštiepiteľné spojky. Ich použitie má význam predovšetkým pri rádioimunoterapeutickom podávaní. Toto s využívalo aj na pripojenie toxínov na monoklonálneprotilátky, ako pri exotoxíne Pseudomonas s MAb 9.2.27, pričom sa použil heterobifimkčnýmaleimid sukcínimidyl-4-(N-maleimidometybcyklohexán-1-karboxylát (SMCC) (EP 306943). Ukázalo sa, že konjugát Mab-toxín má väčšiu in...

Zariadenie na manipulovanie s malými dielmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20304

Dátum: 19.07.2007

Autor: Ziegelmeyer Fritz

MPK: G21C 19/20, F16B 21/04, F16B 7/20...

Značky: manipulovanie, malými, dielmi, zariadenie

Text:

...zariadenieobsahuje na svojom konci orientovanom ku koncu tyče vždy jednovybranie, ktoré sú usporiadané diametrálne voči sebe navzájomaspolupracujú s aspoň jedným bočne vyčníevajúcim čapom alebo kolíkom, usporiadaným na privrátenom konci druhej tyče, na jeho uloženie.Podľa jedného ďalšieho výhodného vytvorenia vynálezu je blokovacie zariadenie vytvorené ako posuvná objimka, ktorá je nasunutá na vonkajšiu plochu dutej tyče a...

Spôsob a zariadenie na uzavieranie kapsúl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8446

Dátum: 19.07.2007

Autori: Van Goolen Gunther, Vanquickenborne Stefaan Jaak, Mccutcheon Gabriel Maclain

MPK: A61J 3/07

Značky: zariadenie, uzavieranie, spôsob, kapsúl

Text:

...množstva kvapaliny po kapsule.0008 Pri použití kapsúl, ktoré sú pri zavádzaní do taviacej jednotky vpodstate suché, nieje nutné, aby v tejto taviacej jednotke dochádzalo, za účelom zabránenia bud vzájomnému zlepovaniu kapsúl alebo ich prilipnutia na povrchu taviacej jednotky, k ich natriasaniu a prevaIovaniu sa. Počas tohto stavu môže byt teda vytvrdzovanie uzatvorenia kapsuly uskutočňované pri minimálnom vystavení pôsobenia mechanických...

Spôsob nabíjania upratovacieho robota

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18933

Dátum: 18.07.2007

Autori: Lee Ju-sang, Lee Hak-bong, Kim Kyoung-woung, Song Jeong-gon, Kim Myeong-ho, Jeung Sam-jong, Ko Jang-youn

MPK: H02J 7/00, A47L 9/28

Značky: nabíjania, robota, spôsob, upratovacieho

Text:

...batérie na vopred stanovenú úroveň pri používaní alebo po dokončení operácie vysávania vysávač určí svoje aktuálne umiestnenie na základe informácií z pohľadu vyfotografovaného hornou kamerou, vypočíta spiatočnú cestu podľa aktuálneho umiestnenia a uložených informácií o umiestnení a vráti sa poUS 5 787 545 sa vzťahuje na automatický stroj a zariadenie na odstraňovanie prachu z podlahy, obsahujúci samostatný samohybný stroj opatrený dvoma...

Nový obal pre kvapalné produkty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7309

Dátum: 18.07.2007

Autori: Rebufello Daniel, Chassard Jean-pierre, Lotz Thomas, Bryckaert Emilie

MPK: B65D 85/72

Značky: kvapalné, produkty, nový

Text:

...prieduchom na odvádzanie plynov a ktorého objem je 0,1 až 100litrov. Obal, ktorý je predmetom tejto prihlášky, má rovnaké nevýhody ako ten z predchádzajúceho dokumentu. Ani táto obalová úprava nepredstavuje vhodné a využiteľné riešenie, ktoré by vyhovovalo podmienkam trhu pre širokú verejnosť.0011 Ďalšie obalové riešenia boli bezpochyby popísané vliteratúre týkajúcej sa obalov pre potravinové produkty, ako je ovocie, zelenina alebo...

Konektorový blok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6846

Dátum: 18.07.2007

Autor: Dennes Wayne William

MPK: H01R 9/24, H01Q 1/14

Značky: konektorový

Text:

...plošne a do určitého stupňa umožňujú voľný pohyb kolom dokola. To môže spôsobiť ťažkosti, ak sú prepájacie bloky napríklad stohované na sebe. Pri takomto usporiadaní je vzdialenosť, ktorá oddeľuje vodiče zapojené do konektorovýchblokov, menšia a elektromagnetické žiarenie medzi nimi potom môže spôsobiť presluchyVšeobecne je žiaduce prekonať jednu alebo viac vyššie opísaných ťažkostí alebo aspoňTáto úloha je vyriešená konektorovým blokom podľa...

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: 285786

Dátum: 18.07.2007

Autori: Wülknitz Peter, Vetter Rüdiger, Wittig Susanne, Kosmetatou Yvette

MPK: A46B 9/00

Značky: kefka, zubná

Zhrnutie / Anotácia:

Zubná kefka pozostáva z hlavy kefky so zväzkami (2, 3, 4) štetín, usporiadaných v podlhovastom štetinovom lôžku (1), a z rúčky (6), ktorá je spojená so štetinovým lôžkom (1) spojovacím dielom (5), pričom štetinové zväzky (3, 4) majú dĺžku, ktorá sa v pozdĺžnom smere štetinového lôžka (1) vlnovite mení. Prvé zväzky (2) štetín sú usporiadané na oboch vonkajších stranách štetinového lôžka (1), jednotlivé štetiny majú rozštiepené konce a v podstate...

Kontinuálna výroba 2-merkaptobenzotiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285783

Dátum: 18.07.2007

Autori: Podmanický Stanislav, Jurkovič Karol, Krška Štefan, Machajová Mária, Dziaček Jozef

MPK: C07D 277/00

Značky: 2-merkaptobenzotiazolu, kontinuálna, výroba

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob kontinuálnej výroby 2-merkaptobenzotiazolu z anilínu, sírouhlíka a síry s dávkovaním síry do predohriatej zmesi anilínu a sírouhlíka, s recyklom, ako aj bez recyklu vedľajších konvertibilných zložiek pri tlakoch 8 až 15 MPa, teplotách za predohrievacou zónou 130 až 200 °C, teplotách v reakčnej zóne 130 až 300 °C, v jednom alebo viacerých následných stupňoch, pričom na 1 mól anilínu sa použije najmenej 1,201 mólov sírouhlíka a...

Deriváty aminopiperidínu ako inhibítory CETP

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16381

Dátum: 18.07.2007

Autori: Ohmori Osamu, Yasoshima Kayo, Miyake Takahiro, Yamada Ken, Kawanami Toshio, Imase Hidetomo, Iwaki Yuki, Qin Hongbo, Mogi Muneto, Umemura Ichiro

MPK: A61P 9/00, C07D 211/58, A61K 31/455...

Značky: inhibitory, deriváty, aminopiperidínu

Text:

...cykloalkyl, každázo skupín alkyl, nearomatický heterocyklyl alebo cykloalkyl je prípadne substituovanájedným až troma substituentmi vybranými zo skupiny, ktorú tvoria alkanoyl, alkyl-C(O)-O-,alebo hydroxyl R 4 je aryl-alkyl-, alkyl, alebo heteroaryl, každá z nich je pripadne substituovaná jedným až troma substituentmi vybranými zo skupiny, ktorú tvoria alkyl,halogén, alebo hydroxyl R 5 je vodik alebo alkyl R 6 a R 7 sú nezávisle...

Polohovací prvok k polohovo presnému vzájomnému vyrovnaniu prefabrikovaných stavebných dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12093

Dátum: 18.07.2007

Autori: Dennert Frank, Dennert Veit

MPK: E04B 2/02, E04B 1/48

Značky: vzájomnému, dielcov, stavebných, přesnému, polohovací, prvok, vyrovnaniu, polohovo, prefabrikovaných

Text:

...takže pás maltového loža nie je vytlačovaný k strane, ale stále vykazuje požadovanúhrúbku odpovedajúcu výške distančného prídržného taniera.Úhrnom môžu byt stavebné prvky vyrovnané za použitia polohovacích prvkov podľa vynálezu nanajvýš účelne a polohovopresne usadené, pričom budú dalej zmienené opatrenia, 3 EP 1 892 348 B 1s ktorých pomocou sú usadzovacie pohyby stavebných dielcovVýhodné uskutočnenia polohovacích prvkov sú uvedenéPrehľad...

Sírovodíkové deriváty nesteroidných protizápalových liekov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15700

Dátum: 18.07.2007

Autori: Caliendo Giuseppe, Wallace John, Cirino Giuseppe, Santagada Vincenzo

MPK: A61P 29/00, A61K 31/385, C07C 219/14...

Značky: sírovodíkové, liekov, nesteroidných, deriváty, protizápalových

Text:

...Vynálezcovia predovšetkým preukázali, že NSAID deriváty podľa tohto vynálezu majú jednu alebo viaceré z nasledujúcich ďalších vlastnosti (1) vyvolávajú menšie gastrointestinálne poškodenie než bežné NSAIDs (2) urýchľujú hojenie už existujúcich žalúdočných vredov a (3) vyvolávajú podstatne menšie zvýšenie krvného tlaku, než bežné NSAIDs. Okrem toho, deriváty NSAID podľa tohto vynálezu znižujú adherenciu leukocytov k vaskulárnemu endotelu,...

Vodná asfaltová zmes, jej výroba a jej použitie v cestnej technike

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20986

Dátum: 18.07.2007

Autori: Uguet Canal Nuria, Hurtado Aznar Javier, Herrero Laetitia, Lesueur Didier

MPK: C08L 95/00

Značky: změs, asfaltová, vodná, technike, výroba, použitie, cestnej

Text:

...soli a estery, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, kyselina octová a každá kyselina alebo kombináciekyseliny, minerálnou alebo organickou náplňou sa rozumejú napríklad íly, jemné minerály, cement, vápno, silice, plynové sadze,minerálne, kovové alebo organické vlákna, zvlášť textilné asfaltovou emulziou sa rozumie vodná disperzia asfaltu obsahujúca prípadne jedno alebo niekoľko aditív a/alebo jeden alebo niekoľko emulgátorov...

Tvarovanie vstrekovaním a spôsob nastrekovania tvarového dielu a použitie vstrekovacieho usporiadania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7881

Dátum: 18.07.2007

Autori: Dettinger Jürgen, Borst Peter

MPK: B29C 45/00

Značky: vstrekovaním, nastrekovania, spôsob, usporiadania, vstrekovacieho, dielů, použitie, tvarovanie, tvarového

Text:

...liatia, ktoré umožňujú vyrobiť odstreknuté diely, v ktorých sa pod povrchom nachádzajú ďalšie komponenty, najmä kovové zasúvacie kontakty.0011 Na tomto pozadí je úlohou predloženého vynálezu ukázaťcenovo výhodné zariadenie a spôsob, ako aj použitievstrekovacieho usporiadania na upevnenie tvarového dielu,predovšetkým hrdla, na kábel. Najmä sa má umožniť s malými nákladmi usporiadať a obmieňať viacej hrdiel rozličných tvarova / alebo na...

Zariadenie na osvetlenie alebo signalizáciu zahŕňajúce plochu na vedenie svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19175

Dátum: 18.07.2007

Autori: Dubosc Christophe, De Lamberterie Antoine

MPK: F21W 101/10, F21S 8/10

Značky: signalizáciu, zahŕňajúce, zariadenie, vedenie, osvetlenie, plochu, světla

Text:

...šírenia, kolmých k ploche medzi odrazovým úsekom a výstupným úsekom, aodrazový úsek je vytvorený tak, aby roviny odrazeného šírenia boli orientované vzhľadom k optickej osi tak, aby osvetľovacie zariadenie mohlo vyžarovať lineámyzväzok svetelných lúčov, pozdĺž všeobecne pozdĺžne prebíehajúcej optickej osi.Podľa iných charakteristických znakov vynálezusú roviny odrazeného šírenia rovnobežne s optickou osou osvetľovacieho zariadenia sú...

Mananázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13982

Dátum: 17.07.2007

Autori: Coco Wayne, Solloch Ute, Kensch Oliver, Rarbach Markus, Koch Nadine, Leuthner Birgitta, Scheidig Andreas, Haupts Ulrich, Kettling Ulrich

MPK: C12N 9/42, C11D 3/386

Značky: mananázy

Text:

...vrátane baktérií,húb, rastlín a živočíchov. Hoci sú väčšinou extracelulárne, niektoré a-mananázy sú zjavne viazané na bunky. lch expresia je často indukovaná rastom na manáne alebo galaktomanáne, avšak B-mananázu z huby T. reesei možno indukovať aj ceiulózou,zatial čo jej expresiu potláča glukóza a ďalšie monosacharidy. Často sa v tom istom organizme nachádzajú viaceré mananázy s rôznymi izoeiektrickými bodmi, ktorépredstavujú produkty rôznych...

Aminoindánový derivát alebo jeho soľ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14522

Dátum: 17.07.2007

Autori: Watanabe Kazushi, Kanayama Takatoshi, Hoshii Hiroaki, Hayashibe Satoshi, Yamasaki Shingo, Suzuki Daisuke, Shiraishi Nobuyuki, Ohmori Junya

MPK: A61K 31/381, A61K 31/404, A61K 31/13...

Značky: derivát, aminoindánový

Text:

...apod. Boli urobené pokusy o klinické využitie niektorých obvyklých antagonistov receptora NMDA, napriklad ketamínu a dextrometorfánu, proti bolesti apod. (Fisher K. et al., J. Pain Symptom Manage,20 (2000) 358-373), ale bezpečne rozmedzie pri takej liečbe je však úzke a ichłklinické využitie je obmedzené (Eide PK., et al., Pain, 58 (1994) 347-354). Ako nekompetitivny antagonista receptora NMDA je tiež známy memantín, ktorý má relatívne...

Nová antifungálna kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7029

Dátum: 16.07.2007

Autori: Krieken Van Der Wilhelmus Maria, Stevens Lucas Henricus, Stark Jacobus, Rijn Van Ferdinand Theodorus Jozef

MPK: A01N 63/02, A01N 43/90, A01N 59/26...

Značky: nová, antifungálna, kompozícia

Text:

...cibuľkách a podobných plodinách citlivých voči plesniam, ako sú hľuzy, cibuľky a sadivové zemiaky.Vpatentovej prihláške W 0 2004/067699 je opísané, že kompozícia obsahujúca lignosulfonáty spolu so širokým spektrom ďalších zlúčenín môže chrániť poľnohospodárske plodiny pred hrozbami, ako sú burina, biotické a abiotické stresy, hmyz, háďatká a patogénne mikroorganizmy, ako sú plesne, baktérie a vírusy. Polyfenoly, a predovšetkým...

Spôsob prípravy bromidu 3(R)-(2-hydroxy-2,2-ditién-2-ylacetoxy)-1-(3-fenoxypropyl)-1- azoniabicyklo[2.2.2.]oktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6802

Dátum: 16.07.2007

Autori: Busquets Baque Nuria, Pajuelo Lorenzo Francesca

MPK: C07D 453/00

Značky: spôsob, 3(r)-(2-hydroxy-2,2-ditién-2-ylacetoxy)-1-(3-fenoxypropyl)-1, bromidů, azoniabicyklo[2.2.2.]oktánu, přípravy

Text:

...sa ester suspenduje (alebo rozpusti) v množstve rozpúštadla, ktoré sa nachádza medzi 2 a 4 Iitrami na mol esteru.0008 Za týchto podmienok bolo preukázané, že je adekvátne nechať zmes reagovať po dobu, ktorá nepresahuje 24 hodín. výhodne po dobu, ktorá nie je dlhšia ako 12 hodín, výhodnejšie po dobu, ktorá nie je dlhšia ako 9 hodín a najvýhodnejšie po dobu, ktorá nie je dlhšia ako 6 hodín.0009 Veľmi dobré výsledky sa dosiahnu, pokial sa...

Pneumatikový behúň a lamela vhodná na upevnenie do vulkanizačnej formy na vytvorenie lamelového zárezu v bloku pneumatikového behúňa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6020

Dátum: 16.07.2007

Autori: Kotlas Ján, Hajdúch Jaroslav

MPK: B60C 11/12

Značky: behúň, lamelového, pneumatikového, vhodná, vytvorenie, zářezů, lamela, bloků, pneumatikový, upevnenie, formy, behúňa, vulkanizačnej

Text:

...dolnej časti, posunutej o jej A dĺžky.Patentom W 0 99/48707 ñrmy Goodyear je opísaný zárez vytvorený rovinnou plochou so striedavo umiestnenými na jednej strane polgulovými vybraniami a na druhej polgulĺovými výstupkami do seba zapadajúcimi, striedavo orientovanými na os zárezu. Riešenie spevnilo dezénový blok vo všetkých smeroch v rovine lamely. Uzamykanie vzhľadom na tvar3 Daný dokument slúži ako podklad ku ďalšiemu riešeniu fy Goodyear...

Spôsob výroby anorganických častíc povrchovo upravených viazacím činidlom, kompozícia syntetickej živice a tvárnený výrobok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285792

Dátum: 16.07.2007

Autori: Ohishi Shunji, Hiraishi Wataru

MPK: C09C 3/10, C09C 3/12, C09C 3/08...

Značky: spôsob, činidlom, výrobok, viazacím, kompozícia, povrchovo, částic, upravených, tvárnený, anorganických, syntetickej, výroby, živice, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby anorganických častíc povrchovo upravených viazacím činidlom, v ktorom sa roztok viazacieho činidla pridá do vodnej suspenzie anorganických častíc za stáleho miešania po zmiešaní sa výsledná suspenzia teplom vysuší bez predošlého odvodnenia filtráciou a koncentráciou. Sušenie sa uskutočňuje rozprašovaním výslednej suspenzie ako jemných kvapôčok do horúceho vzduchu s teplotou od 100 °C do 600 °C. Tiež sa opisuje...

Silnoprúdové vedenie na elektrické vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 285791

Dátum: 16.07.2007

Autori: Del Naja Alcide, Siciliano Vito

MPK: B60M 1/00

Značky: silnoprúdové, vozidla, elektrické, vedenie

Zhrnutie / Anotácia:

Silnoprúdové vedenie (1), v ktorého podlhovastom kryte (4) je umiestnené prvé a druhé polarizované vedenie (27, 23), základová časť (63), podobajúca sa pásu, ktorá je zhotovená z feromagnetického materiálu, elektrická dotyková časť (71), umiestnená na základovej časti (63), a uvoľňovateľné spojovacie zariadenie (64, 72) na spojovanie základovej časti a elektrickej dotykovej časti. Uvoľňovateľné spojovacie zariadenie (64, 72) umožňuje...

Spôsob výroby metacieho žľabu s jednou alebo viac kapsami

Načítavanie...

Číslo patentu: 285790

Dátum: 16.07.2007

Autor: Poncin Claude

MPK: B02C 13/00

Značky: spôsob, metacieho, kapsami, jednou, žlabu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Metací žľab s jednou alebo viac kapsami je určený do drvičov odstredivého typu so zvislým hriadeľom. Má v podstate tvar rovnobežnostenu, pričom vo svojom pracovnom čele má jednu alebo viac dutín (3, 5) tvoriacich kapsy metacieho žľabu (1). Spôsob výroby metacieho žľabu sa vyznačuje tým, že celý obvod alebo časť obvodu kapsy alebo káps sa zhotovuje z vystužovacej štruktúry (6) vyrobenej z kompozitu, ktorý sa pripravuje zo zliatiny na báze železa...

Štruktúrny laminátový prvok, spôsob jeho prípravy a spájania a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285789

Dátum: 16.07.2007

Autor: Kennedy Stephen

MPK: B32B 7/02, B32B 15/06, B32B 15/08...

Značky: spájania, přípravy, spôsob, použitie, štruktúrny, laminátový, prvok

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa štruktúrny laminátový prvok, ktorý zahrnuje: prvú kovovú vrstvu (1) majúcu prvý vnútorný povrch a prvý vonkajší povrch druhú kovovú vrstvu (3) majúcu druhý vnútorný povrch a druhý vonkajší povrch, pričom druhá kovová vrstva (3) je oddelená medzerou od prvej kovovej vrstvy (1) a prostrednú vrstvu (2) obsahujúcu elastomér, umiestnenú medzi nimi a priľnavú k prvému a druhému vnútornému povrchu. Elastomér má modul pružnosti E rovnajúci...

Transparentné a semitransparentné difrakčné prvky, najmä hologramy, a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 285788

Dátum: 16.07.2007

Autori: Vlček Miroslav, Sklenář Aleš

MPK: G03H 1/02

Značky: výroby, najmä, semitransparentné, difrakčné, prvky, hologramy, spôsob, transparentné

Zhrnutie / Anotácia:

Transparentné a semitransparentné difrakčné prvky, najmä hologramy, obsahujú difrakčný obraz vytvorený najmenej v jednej z dvoch vrstiev s rozdielnym indexom lomu, pričom prvá nosná vrstva (1) je transparentný polymér alebo kopolymér s indexom lomu nižším ako 1,7 a na ňu je nanesená druhá vysokoindexová vrstva (2), zosilňujúca holografický efekt, s indexom lomu väčším ako 1,7 a s teplotou mäknutia nižšou ako 900 °C. Túto vrstvu tvoria látky na...

Modifikovaný erytroproteín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17615

Dátum: 16.07.2007

Autori: Abuchowski Abraham, Lee Lihysyng Stanford

MPK: A61K 38/00, C07K 14/505

Značky: erytroproteín, modifikovaný

Text:

...alebo treonínové zvyšky.0007 Popísané boli enzymatické spôsoby na zavedenie aktivovaných skupin špecificky na C-zakončenie polypeptiduspol., J. Biol. Chem. 1994, 269, 7224). Typicky týmito aktívnymi skupinami môžu byť hydrazid, aldehyd a aromatické amino skupiny pre následné pripojenie funkčných sond k polypeptidom.0008 Ďalším prístupom je miestne-špecifická mutagenéza, ktorá bola použitá na prípravu polypeptidov pre miestne-špecifické...

Benzylamíny, spôsob ich prípravy a ich použitie ako protizápalových činidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11083

Dátum: 16.07.2007

Autori: Jaroch Stefan, Rehwinkel Hartmut, Schaecke Heike, Berger Markus, Dahmen Jan

MPK: C07C 217/78, C07C 215/16, A61K 31/136...

Značky: činidiel, přípravy, spôsob, protizápalových, benzylamíny, použitie

Text:

...dusíka, 1-2 atómy kyslíka a/alebo 1-2 atómy síry a ktorý je prípadnesubstituovaný na jednom alebo viacerých miestach skupinou vybranou zosúboru, ktorý tvorí karbonyl, halogén, hydroxy, alebo (C 1-C 5)-alkyl, ktorý môže byť substituovaný 1-3 hydroxy skupinami, 1-3 (C-C 5)alkoxy skupinami,1-3 COORG skupinami, 1-3 COOH skupinami, 1-3(C 1-C 5)alk 0 xy, l-3 (C-C 5)alkyltio, 1-3(C 1-C 5)-perŕluóra 1 kyl, 1-3 kyano a/alebo 1-3 nitro, alebo dva...

Rozvádzač dávok skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8971

Dátum: 16.07.2007

Autor: Cramer Jeffrey

MPK: C03B 7/16

Značky: dávok, rozvádzač, skloviny

Text:

...ktorý je podobný pohľadom na obr. 4 a S, avšakktorý zobrazuje druhé prikladné uskutočnenie tohto vynálezuobr. 12 predstavuje vrchný pôdorysný pohľad na rozvádzač dávok zobrazený naobr. ll, pričom častí krytu sú Odobraté aobr. 13 a l 4 predstavujú perspektívne pohľady, ktoré sú podobné pohľadom na obr. 7a 8, avšak ktoré zobrazujú časti rozvádzača dávok zobrazeného na obr. 11 a 12.Podrobný opis ýýhoduých ýýhotoveníObr. l-3 zobrazujú rozvádzač 20...

Spôsob výroby dosiek z materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14644

Dátum: 16.07.2007

Autor: Ruhdorfer Herbert

MPK: B27N 1/00

Značky: dosiek, výroby, materiálů, spôsob

Text:

...vlastnosťami a/alebo so zmenšenounáchylnosťou na tvorbu piesní. Doska ztrieskového alebo vláknitého materiálu, predovšetkým drevotriesková doska, LDFdoska, MDF doska, HDF doska a OSB doska, vyrobená spôsobom podla tohto vynálezu, nemôže obsahovať viac ako 50 kg, výhodne nie viac ako 45 kg vytvrdnutého gleja na kubický meter dosky. Trieskový alebo vláknitý materiál môže pritom obsahovať drevotriesky a/alebo drevovlákna a/alebo konopné...

Použitie tylvalozínu ako protivírusového činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17688

Dátum: 13.07.2007

Autori: Mockett Albert Philip Adrian, Brown Thomas David Kay, Stuart Amanda Denise

MPK: A61P 31/12, A61K 31/7048

Značky: protivírusového, činidla, tylvalozínu, použitie

Text:

...rôznorodé účinky na vírusy. Tilmikozín preukázal účinnost proti niektorým vírusom vrátane vírusu PRRSV. Tilmikozín je však omnoho toxickejši ako tylvalozín vtestoch antivírusovej účinnosti na bunkových kultúrach. Takisto antibiotikum tylozin, ktoré najužšie súvisí s tylvalozínom, nemá žiadny účinok na vírus PRRSV a účinky nainé vírusy nie sú známe.V súlade s vynálezom je poskytnuté použitie tylvalozínu alebo funkčného derivátu,...

Deriváty furo [3,2-B]pyrol-3-ónu a ich použitie ako inhibítorov cysteinylových proteináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12396

Dátum: 13.07.2007

Autori: Quibell Martin, Watts John Paul

MPK: A61K 31/407, C07D 491/04, A61P 19/00...

Značky: inhibítorov, použitie, cysteinylových, 3,2-b]pyrol-3-ónu, deriváty, proteináz

Text:

...proteinázou, čo značne prispieva k sile inhibítora. Primáme sa bidentátna vodíková väzba vyskytuje medzi proteinázou Gly 66 (CO)/inhibítorom N-H a proteinázou Gly 66(Nl-i)/inhibítorom (CO), kde inhibítor (CO) a (NH) predstavuje aminokyselinový zvyšok ELICHRCQ, ktorý tvorí podmiesto S 2 väzbového prvku s inhibítorom (pozri Berger, A. and Schecter, l. Philos. Trans. R. Soc. Lond. Biol., 257, 249-264, 1970, kde je uvedený opis názvoslovia...

Humanizovaná protilátka proti beta amyloidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15916

Dátum: 13.07.2007

Autori: Pihlgren Maria, Pfeifer Andrea, Watts Ryan, Muhs Andreas

MPK: C07K 16/18

Značky: humanizovaná, protilátka, proti, amyloidu

Text:

...ktorý treba brat do úvahy pri vývoji nových liekov, je ľahkosť použitia u cieľových pacientov. Perorálne podávanie, najma vo fomie tabliet, kapsúl a mäkkých gélov, predstavuje 70 všetkých skonzumovaných dávkových foriem, pretože to vyhovuje pacientom. Vývojári liekov sa zhodujú na tom, že pacienti preferujú perorálne podávanie pred injekciami alebo nejakými inými, invazívnejšlmi formami-2 podávania lieku. Výhodné sú aj forrnulácie s malým...

4-amino-4-oxobutanoylové peptidy ako inhibítory replikácie vírusov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15813

Dátum: 13.07.2007

Autori: Phadke Avinash, Zhang Suoming, Wang Xiangzhu, Agarwal Atul

MPK: C07K 5/06, C07K 5/02, A61K 38/00...

Značky: inhibitory, vírusov, replikácie, 4-amino-4-oxobutanoylové, peptidy

Text:

...negatívneho reťazca je použitá ako templát na syntézu ďalších pozitívnych reťazcov genómových RNA, ktoré môžu participovať pri translácii, replikácii, zbaľovaní, alebo pri akejkoľvek ich kombinácii, čím sa tvoria progény vírusu. Usporiadanie funkčného replikázového komplexu bolo opísané ako zložka mechanizmu replikácie HCV. Predbežná patentová prihláška č. 60/669,872 Pharmaceutícal Compositions and Methods of Inhibiting HCV Replication,...

Nezrážajúce sa kompozície alkalických kovov alebo kovov alkalických zemín a hliníka pripravené s organickými hydroxykyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15327

Dátum: 13.07.2007

Autor: White Alan Wayne

MPK: B01J 31/14, B01J 31/04

Značky: hliníka, nezrážajúce, kovov, kompozície, organickými, alkalických, zemin, pripravené, hydroxykyselinami

Text:

...zvyšujú náklady na roztok. Je žiaduce zachovať tlexibilitu pri pridávaní stechíometrického množstva M k hydroxykyseline a dokonca aj molámeho prebytku M k hydroxykyseline pri zachovaní roztoku, v ktorom je malé množstvo hydroxykyselínových zlúčenín. Je žiaduce, aby katalyzátorová kompozícia v porovnani s roztokom v etylénglykole ako jediným rozpúšťadlom vykazovala zvýšenú rozpustnosť v etylénglykole, výhodne s menšími množstvami...

Prísada retardéru horenia bez halogénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9969

Dátum: 13.07.2007

Autor: Zucchelli Ugo

MPK: C08K 9/02, C08K 3/32, C09C 1/00...

Značky: retarderu, halogenu, horenia, prísada

Text:

...je povrchovo potiahnutá s najmenej jednou zlúčeninou(a) hydrátov alkalického kovu alebo kovu alkalických zemín(b) hydrotalkitu alebo zlúčenin podobných hydrotalkitu a(C) solí alkalického kovu alebo kovu alkalických zemín0011 Kovová soľ kyseliny fosfornej vynálezu sa tu dalej tiež nazýva povrchovo potiahnutá kovová soľ kyseliny fosfornej alebo povrchovo potiahnutá fosforná soľ a zahŕňa akúkoľvek kovovú soľ kyseliny fosfornej, ako akékoľvek...

Homofermentované produkty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9457

Dátum: 13.07.2007

Autor: Legarth Jens Höffner

MPK: A23K 3/03, A23K 1/18, A23K 1/00...

Značky: homofermentované, produkty

Text:

...sa predkladaný vynález týka spôsobu prípravy kvapalného fermentovaného zmesového krmiva, v ktorom je uvedeny spôsobvhodny pre prostredie s vysokým mikrobiálnym tlakom stým, že spôsob íhrřijjjg kroky (a) poskytnutie kvapalného fermentovaného produktuzískaného v odstate homofermentačnou fermentáciou a zahrňuúceho baktérie rodukuúce k selinu mliečnu (b) poskytnutie krmivového produktu, ktorý mábyť fermentovaný (c) zmiešanie produktov z kroku (a)...

Kartónový/plastový kompozitný obal s odtiahnuteľným viečkom a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9368

Dátum: 13.07.2007

Autori: Berger Jörg, Vierboom Werner, Konze Achim, Dammers Matthias, Birninger Birgit

MPK: B65B 7/28, B65D 3/08, B65B 3/02...

Značky: odtiahnuteľným, kompozitný, výroby, spôsob, viečkom

Text:

...je známa zo spisu DE-Al-B 643 385. U tohto známeho obalu pozostáva horný okraj kompozitného obalu zo zvinutćho okraja, ku ktorému je za tepla natavením pripojené odtiahnuteľné viečko. I výroba tohtozvinutého okraja je konštrukčne nákladná.Úkolom vynálezu preto je vytvoriť konštrukčne jednoducho uskutočnený kartónový/plastový kompozitný obal, ktorý je vhodnýi pre netekuté výrobky a naviac sa nechá dobre stohovať.Tento úkol je ohľadne...

Deriváty kamptotecínu s protinádorovou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20504

Dátum: 13.07.2007

Autori: Manzotti Carla, Battaglia Arturo, Bombardelli Ezio, Fontana Gabriele, Samori Cristian

MPK: C07D 491/22, A61P 35/00, A61K 31/4745...

Značky: deriváty, kamptotecínu, aktivitou, protinádorovou

Text:

...pomer distribúcie tkanivo/plazma. Z uvedeného dôvodu sa výskum zameriava na dva alternatívne prístupy a) vytvorenie produktov s nízkou väzbovosťou na proteín, ktoré majú stále dobrú rozpustnosť b) vytvorenie vysoko účinných produktov, ktoré majú terapeutický účinok aj pri extrémne nízkych dávkach.0011 Modifikácie vpolohách 7-, 9-, 10- a 11- sa zvyčajne ukázali byť dobre tolerované, pričom neovplyvňovali stabilitu ternárneho komplexu...

Substitovaní diazepan orexínový antagonisti receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8260

Dátum: 13.07.2007

Autori: Breslin Michael, Cox Christopher, Coleman Paul

MPK: A61P 25/20, A61K 31/551, C07D 403/14...

Značky: substitovaní, orexínový, diazepan, receptora, antagonisti

Text:

...akongestivne zlyhania srdca hypotenzia hypertenzia retencia moču osteoporóza angína pectoris infarkt myokardu ischemická alebo hemoragická mŕtvica subarachnoidová hemoragia vredy alergia benígna hypertrofia prostaty chronické zlyhanie obličiek ochorenie obličiek narušená tolerancia glukózy migréna hyperalgézia bolesť zvýšená alebo nadmerná senzitivita na bolesť, ako sú hyperalgézia, kausalgia a alodýnia akútna bolesť bolesť zapríčinená...

Spôsob prípravy diaminofenotiazínových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18797

Dátum: 12.07.2007

Autori: Feraud Michel, Sayah Babak

MPK: A61P 25/00, A61K 31/5415, A61P 31/00...

Značky: přípravy, spôsob, zlúčenín, diaminofenotiazínových

Text:

...Azúr B, C a A.Dokument W 0 2006/032879 pripúšťa, že by bolo možné dosiahnuť obsah kovových nečistôt na úrovni 10 maximálnej hranice stanovenej Európskym liekopisom, ale na základe príkladov je možné konštatovať iba to, že táto úroveň sa nedá dosiahnuťsúbežne u všetkých kovov a že výsledky etáp puriñkácie nie sú vždyreprodukovateľné. Tento dokument uvádza podrobnú analýzu obsahu kovov v rôznych komerčne dostupných metylénových modrých.Európsky...

Injikovateľný kvapalný paracetamolový prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6028

Dátum: 12.07.2007

Autori: Fernández Plágaro Raúl, Huertas Munoz Faustino

MPK: A61K 47/26, A61K 47/20, A61K 31/165...

Značky: kvapalný, injikovateľný, paracetamolový, prostriedok

Text:

...113-118,S tým, že hydrolýza acetátovej skupiny paracetamolu je minimalizovaná medzi pH 4,5 a pH 6,0.2) Zabránenie prítomnosti kyslíka v roztoku. Tento úkon je opísaný v španielskom patente 2201316 zvalidácie európskeho patentu EP 858 329 B 1 v Španielsku, udelenom Pharmatop SCR. Tento dokument opisuje proces, v ktorom sa oxidácii paracetamolu bráni prostrednictvom odstránenia hlavného prvku aktivujúceho reakciu, kyslíka, zavádzaním...