Archív za 2007 rok

Strana 24

Zariadenie na testovanie pneumaticky ovládaných bŕzd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14429

Dátum: 10.09.2007

Autori: Holzner Karl, Kreuzinger Josef

MPK: B60T 17/22

Značky: testovanie, brzd, ovládaných, zariadenie, pneumatický

Text:

...definovaná, výhodnejšie najmenej 250 N, zvlášť výhodnejšie najmenej 500 N, aktorá je výhodnejšie umiestnená v blízkosti zdroja, a koncová oblast najmenej čiastočne flexibilného rozvodu ležiaca v blízkosti zdroja je spojená s mechanickým, najmenej čiastočne flexibilným spojovacím prostriedkom, napríklad lanom, umiestneným výhodnejšie Stacionárne v blízkostiVdôsledku preč rolujúcich vozidiel alebo ich zväzku pôsobia tieto cez flexibilný...

Zariadenie na pridržiavanie matríc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7335

Dátum: 07.09.2007

Autor: Lilienthal Andreas

MPK: B29C 47/12

Značky: zariadenie, matric, pridržiavanie

Text:

...sú príklady uskutočnenia vynálezu znázomené schematicky. Ukazujú obr. l bočný pohľad na zariadenie s vytláčacou hlavou a držiakom nástroja na nastavenie polohy matríc, obr. 2 pozdĺžny rez podľa línie rezu II -II na obr. l, obr. 3 bočný pohľad podľa smeru pohľadu III na obr. 2, obr. 4 zväčšené znázornenie detailu IV na obr. 2 aobr. 5 zväčšenć znázornenie pozdlžneho rezu držiakom nástroja.0019 Obr. l ukazuje bočný pohľad na zariadenie. Kryt l...

Spôsob výroby potravinových produktov pre deti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6943

Dátum: 07.09.2007

Autori: Reindl Hubert, Kuslys Martinas, Weber Frank, Hutschenreuther Simon, Rädler Thomas

MPK: A23L 1/01, A23L 1/212, A23L 1/29...

Značky: potravinových, produktov, spôsob, výroby

Text:

...látok a UHT tepelné opracovanie minimalizuje čas varenia, takže sa dosiahne sterilita, ale chemické reakcie, ktoré prebiehajú v potravine počas spracovania sa minimalizujú.0023 Ďalej výsledky senzorickej analýzy a testy analýzy vitamínov zistili, že spôsob podľa tohto vynálezu zachováva individuálne chute zložiek. Okrem toho tento vynález poskytuje výhodu v tom,že sa zachováva prirodzená sladkost použitých zložiek, kyslé prichute sa...

Protilátky proti aktivínu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17956

Dátum: 07.09.2007

Autori: Zhou Xiaolan, Han Hq, Chen Qing, Kwak Keith Soo-nyung

MPK: A61P 35/00, A61K 39/395, C07K 16/22...

Značky: aktivínu, protilátky, proti, použitie

Text:

...alebo zvyšok glycínu, Xgg je zvyšok serínu alebo zvyšok tyrozínu, X 1110 je zvyšok serínu alebo arginínu, X 1111 je zvyšok phenylalanínu alebo žiadny zvyšok, X 1112 je zvyšok glycínu alebo zvyšok aspartátu, X 1113 je zvyšok histidínu alebo prolínu, X 1114 je zvyšok glycínu alebo žiadny zvyšok, X 1115 je zvyšok serínu, glutamátu alebo žiadny zvyšok, X 1115 je zvyšok argininu, serínu alebo žiadny zvyšok, X 1117 je zvyšok aspartátu, zvyšok...

Zariadenie proti predkrývaniu pre železničné vagóny, najmä cisterny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12512

Dátum: 07.09.2007

Autori: Soulat Christian, Kasprzak Ludovic

MPK: B61G 11/18, B61D 15/06

Značky: predkrývaniu, proti, vagóny, zariadenie, cisterny, najmä, železničné

Text:

...plastickej deformácie poistného prvku každého náraznlka, pričom dve škrupiny zariadenia proti prekrývaniu sú zapustené svojimi čelusťami a bránia prekrytiu podvozkov-Obrázok 12 je perspektivny pohľad na priklad uskutočnenia škrupiny zahrnujúcej vybranie za účelom odľahčenia celkové hmotnosti zariadenia podľa vynálezu a- Obrázky 13 až 15 zodpovedajú príslušné obrázkom 9 až 11 v usporiadanl, v ktorom iba jeden z dvoch...

Kombinovaná vakcína so zníženým množstvom poliovírusového antigénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12253

Dátum: 07.09.2007

Autori: De Hemptinne Herve, Duchene Michel, Mary Anne, Sonveaux Marc

MPK: A61K 39/13

Značky: poliovírusového, množstvom, kombinovaná, zníženým, antigenů, vakcína

Text:

...Saukett), alebo kombinácia dvoch alebo všetkých troch typov. Príkladom plnej (alebo štandardnej) dávky (40-8-32 D jednotiek antigénu IPV typu 1, 2 a 3) IPV vakcíny na účely tohto vynálezu môže byt Poliorix® (GSK Biologicals S.A.). Čiže, ak je tu uvedené, že vo vakcine podľa vynálezu je prítomných Xštandardnej dávky IPV, znamená to D jednotky antigénu v počte X zo 40, z 8 a/alebo z 32 D jednotiek antígénu IPV typu 1, 2 a/alebo 3 (merané v...

Humanizované protilátky proti CD19 a ich použitie pri liečbe nádorov, transplantácii a autoimunitných chorobách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12160

Dátum: 07.09.2007

Autori: Herbst Ronald, Coyle Anthony, Dall'acqua William, Wu Herren, Damschroder Melissa, Kiener Peter

MPK: C07K 16/18, A61K 39/395, C07K 16/28...

Značky: liečbe, autoimunitných, humanizované, chorobách, protilátky, nádorov, použitie, transplantácii, proti

Text:

...a chronická Iymfocytická leukémia hlavnými faktormi prispievajúcimi k úmrtiam spôsobeným rakovinou. Preto existuje silná potreba dalších, vylepšených terapeutických rekcií pre liečbu škodlivosti buniek B.0008 Je známe, že celulárna (spôsobená bunkami T) aj humorálna (protilátka,spôsobená bunkami B) imunita hrajú významnú úlohu pri odmietnutí štepu. Keďže význam imunity spôsobenej bunkami T pri odmietnutí štepu je dobre známy, kritická...

Kombinovaná vakcína s inaktivovaným poliovírusom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9830

Dátum: 07.09.2007

Autori: Mary Anne, De Hemptinne Herve, Sonveaux Marc, Duchene Michel

MPK: A61K 39/13, A61K 39/295

Značky: vakcína, kombinovaná, poliovírusom, inaktivovaným

Text:

...by IPV mal zahŕňať typy 1, 2 a 3, akoje to bežné v oblasti vakcín, a môže to byť Salkova polio vakcina, ktorá sa inaktívuje formaldehydom (viď napríklad Sutter a spol, 2000, Pediatr. Clin. North Am. 47.287 Zimmerman Spann 1999, Am Fam Physician 591113 Salk a spol., 1954, Official Monthly Publication of the American Public Health Association 44(5) 563 Hennesen, 1981, Develop. Biol. Standard 472139 Budowsky, 1991, Adv. Virus Res. 39255).0030...

Acyklické amínové inhibítory nukleozid fosforyláz a hydrolázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9590

Dátum: 07.09.2007

Autori: Furneaux Richard Hubert, Evans Gary Brian, Kelly Peter Michael, Clinch Keith, Tyler Peter Charles, Woolhouse Anthony David, Schramm Vern, Gulab Shivali Ashwin

MPK: A61P 17/06, A61K 31/519, A61P 31/04...

Značky: acyklické, nukleozid, inhibitory, hydrolázy, fosforyláz, aminové

Text:

...Tiež boli skúmané altematívne spôsoby väzby cukrovej časti a analógu bázy, vedúce k triede inhibítorov, v ktorých je cukrová časť viazaná k analógu nukleozidovej bázy prostredníctvom metylénovéhomostíka. Tieto ďalšie inhibítory sú opísané v US 10/395,636.0009 Dosiaľ bolo predpokladané, že trojrozmemá štruktúra imínového cukrového kruhu uvedených zlúčenín je kritická pre účinnú väzbu k PNP a NH, a teda na inhibíciu týchto enzýmov. Kruhová...

Spôsob na vylepšenie výkonnosti vodnej turbíny, zvlášť Peltonovej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20245

Dátum: 07.09.2007

Autor: Haugen Jan Otto

MPK: F03B 1/02, F03B 11/02

Značky: vodnej, spôsob, vylepšenie, výkonnosti, peltonovej, turbiny, zvlášť

Text:

...a súčasný prístup k problému energetických strát V dôsledku rozptylu energie vo vodných turbínach v dôsledku rozstrekovania vody, je zameraný na navrhovanie a zabezpečenie bloku turbíny s fyzikálnymi vodičmiprúdenia vody a priehradkami, ako bolo opísané vyššie. Podľamodelového testovania však bolo zistené, že aj keď sú nainštalované vedenia prúdu vody, možno odstrániť iba menšiu0009 Cieľom predkladaného vynálezu je zlepšiť...

Usporiadanie na spájanie rúrkových prvkov v systéme vetracieho kanála

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8687

Dátum: 07.09.2007

Autori: Andersson Pontus, Mattsson Lars-ake, Högman Sten

MPK: F16L 37/098

Značky: vetracieho, systéme, usporiadanie, rúrkových, kanála, spájanie, prvkov

Text:

...a inštalatér nemusí vykonávať komplikovaná rezy do špeci fických polôh pre spojenie.0013 Prvý spojovací prostriedok je ďalej vybavený V koncovej časti vnútorného rúrkového prvku, ktorý uľahčuje vloženie a spojenie. Spojenie medzi rúrkovými prvkami - pomocou spojovacieho prostriedku - je zriadené vo vzdialenosti od voľného konca vonkajšej rúrky, kdejeho tuhosť zvyšuje stabilitu spojenia.0014 Prvý spojovací prostriedok je prednostne...

Náplne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14226

Dátum: 06.09.2007

Autori: Belouin François, Rabault Jean-luc

MPK: A21D 13/00, A21D 13/08, A23G 1/30...

Značky: náplne

Text:

...upečení prevzdušnená pri teplote medzi 60 a 80 °C.0010 Patent US 6 221 420 opisuje náplne obsahujúce neželatínovaný škrob, táto náplň je upečená pri teplote medzi 85 a 88 °C, potom naplnená do konzervačnej nádoby, ktorá je zahrievaná v autokláve s parou až dokedy vnútorná teplota náplne nedosiahne 93 °C.0011 Patent EP 1 369 041 opisuje náhrady želatíny obsahujúce škrob. Tieto náhrady želatíny sú zapracované do potravinárskeho produktu, ktorý...

Elektromagnetické relé a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7103

Dátum: 06.09.2007

Autori: Oberndorfer Johannes, Elsinger Herbert

MPK: H01H 50/02

Značky: elektromagnetické, výroby, spôsob, relé

Text:

...vložené dielce, avšak nie základné teleso, potrebujú splniť hore uvedenú normu. Toto opäť otvára možnosť, aby bolo rele definitívne ñxované a odizolované zváraním s vysoko energetickým elektromagnetickým lúčom, predovšetkým laserovým lúčom, prestupujúcim cez základné teleso.0012 Pritom je možné hore spomenutý materiál PBT, vpodstate dobre vhodný pre elektromagnetické relé, ktorý spĺňa vlastnosť V-O normy UL 94, ale nie je priepustný pre...

Ľudské väzbové molekuly schopné neutralizovať chrípkové vírusy H5N1 a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13670

Dátum: 06.09.2007

Autori: Van Den Brink Edward Norbert, De Kruif Cornelis Adriaan, Throsby Mark

MPK: C07K 16/10

Značky: neutralizovať, chřipkové, molekuly, ľudské, použitie, väzbové, schopné, vírusy

Text:

...štúdie uvedenej na obr. 6. Meranie telesnej hmotnosti myší v skupine 5 sa zastavilo v deň 9, pretože vtedy všetky myši z tejto skupiny uhynuli. Všetky zvyšné myši zo skupin 1-4 dosiahli v deň 21 po infekcii normálnych úrovní telesnej hmotnosti aj ked rýchlosť zotavenia každej skupiny bola závislá od doby liečenia.Obr. 9 uvádza percento zvierat, ktoré prežili v každej skupine štúdie, kde boli myši inñkované letálnou dávkou chrípkového vírusu...

Pyridín-3-ylové deriváty ako imunomodulačné agens

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13622

Dátum: 06.09.2007

Autori: Bolli Martin, Mathys Boris, Nayler Oliver, Mueller Claus, Lehmann David, Velker Jörg, Steiner Beat

MPK: A61K 31/4439, A61P 19/00, A61P 35/00...

Značky: agens, imunomodulačné, deriváty, pyridín-3-ylové

Text:

...inhibítor diferenciácie leukocytov.0005 Výhodné účinky širokých imunosupresívnych terapií sa týkajú ich vplyvu napokon všeobecné iunomsupresem, ktoré tieto liečivá dosahujú, oslabuje imunitný systém vôči infekcii a zhubným chorobám. Navyše štandardné imunosupresívne terapie sú často používané vo vysokých dávkach a môžu spôsobovať0006 DE 102 37 883 A 1 opisuje substituované izoxazolové deriváty a ich farmaceutické použitie. W 0...

Deriváty pyridin-4-ylu ako imunomodulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13587

Dátum: 06.09.2007

Autori: Mueller Claus, Mathys Boris, Bolli Martin, Steiner Beat, Velker Jörg, Nayler Oliver, Lehmann David

MPK: A61K 31/4439, A61P 35/00, A61P 19/00...

Značky: imunomodulátory, pyridin-4-ylu, deriváty

Text:

...s receptorom S 1 P 1/EDG 1 a ktoré vykazujú silný a dlhodobý imunomodulačný účinok, ktorý je dosiahnutý znížením počtu cirkulujúcich a inñltrujúcich T- a B-lymfocytov, bez toho, aby bolo narušené ich zretie, pamäť alebo rozšírenie. Zníženie počtu cirkulujúcich T-/B-lymfocytov následkom agonizmu S 1 P 1/EDG 1, pravdepodobne V kombinácii s pozorovaným zlepšením ñąnkcie endotelovej bunkovej vrstvy spojenej s aktiváciou S 1 P 1/EDG 1, robí...

Oblečenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11820

Dátum: 06.09.2007

Autor: Lambertz Bodo

MPK: A41D 31/00

Značky: oblečenie

Text:

...vynálezu sú uvedené medzi ostatnými podradenými nárokmi. Príklad vyhotovenia vynálezu je zobrazený na obrázku aje následne jednotlivo charakterizovaný. ZobrazujeObr. l schematické znázomenie oblečenia s teplom pôsobiacim na oblečenie a odrážajúcim sa od oblečenia aObr. 2 výsekové schematické znázomenie oblečenia sdvomi navzájom prepletenými vláknami.0014 Pri oblečení zvolenom podľa vyhotovenia naobrázku l sa jedná otričko skrátkym rukávom,...

Zariadenie a spôsob ochladzovania priestoru v dátovom centre pomocou recirkulácie vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10065

Dátum: 06.09.2007

Autori: Van Dijk Marcel, Schaap Wolter, Lodder Robbert Mees, Matser Pedro

MPK: F28D 19/04, H05K 7/20

Značky: priestoru, zariadenie, ochladzovania, centre, pomocou, vzduchu, recirkulácie, dátovom, spôsob

Text:

...s ohľadom na vlhkosť a teplotu vzduchu, v doposiaľ známych spôsoboch nie je dostatočne účinné. Zvyčajne je prúd vzduchu ochladzovaný nateplotu, ktorá je značne nižšia ako prevádzková teplota.Navyše, používajú sa relatívne komplexne chladiace jednotky a chladenie vykazuje značné straty. V dôsledku toho je požadované Veľké množstvo energie a zvýšenie nákladov na elektrický prúd V dátovom centre. Zvlášť V prípade veľkých dátových centier,...

Priadza odolná voči pretrhnutiu, spôsob výroby priadze a výrobky obsahujúce priadzu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9248

Dátum: 06.09.2007

Autori: Mueller Elisabeth, Marissen Roelof, Danschutter De Evert Florentinus Florimondus

MPK: D01F 1/10, D02G 3/44

Značky: odolná, výrobky, výroby, obsahujúce, voči, priadze, spôsob, pretrhnutiu, priadzu, priadza

Text:

...pomer tvrdých vlákien je možné ľahko určiť s použitím SEM snímok. Pre priemer je možné zhotoviť SEM snímok tvrdých vlákien ako takých, rozprestretých na povrchu a meraním priemeru na i 00 náliodilo vybraných miestach a následným vypočítaním priemeru z takto získaných 100 hodnôt. Pre prierezový pomer je možné zhotoviť SEM snímok z jedného alebo viacerých vlákien priadze podľa tohto vynálezu a odmerat dĺžku tvrdých vlákien, ktoré sa...

Samouzatváracia vetracia vložka a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8718

Dátum: 06.09.2007

Autor: Dehn

MPK: A43B 21/00, B32B 3/26

Značky: spôsob, výroby, vložka, vetracia, samouzatváracia

Text:

...preteká cez priechodné otvory,vytvára sa súčasne horná a spodná vrstva nosnej vrstvy, ako aj prípadne ochranná3 mriežka a spojovacie plôšky. Okrem toho sa horná strana a spodná strana nosnej vrstvypevne navzájom spoja materiálom, ktorý vyplnil priechodné otvory.Podľa výšky a priemeru vyplnených priechodných otvorov sa definuje a stanoví rozostup,ktorý je k dispozícii pri napučiavaní absorbátora. Podľa vynálezu je menej výhodné, aby sa...

Automat na razenie pamätných mincí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4841

Dátum: 06.09.2007

Autor: Vierik Martin

MPK: G07F 17/00, G07F 13/00

Značky: automat, pamätných, mincí, razenie

Text:

...č. 3 je pohľad na raziaci segment.Príklady uskutočnenia technického riešeniaAutomat na razenie pamätných mincí pozostáva zo skrine l, ktorá je rozdelená na homú časť 2, strednú časť 3 a spodnú časť 4. V homej časti 2 sa nachádza mincovník 5 na vhodenie mince ako platidla a/alebo osvetlenie 14. Táto minca odblokuje dávkovač 7 nevyrazených prípravkov a prepadom 6 sa dostane do spodnej časti 4 do zberača 13 vhodených mincí. Z dávkovača 7 sa...

Zariadenie na recykláciu odpadu z priemyselných výrob obsahujúceho zmes organických rozpúšťadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4840

Dátum: 06.09.2007

Autori: Bocko Milan, Neuročný Peter

MPK: B09B 3/00

Značky: výrob, recykláciu, organických, odpadů, zariadenie, priemyselných, rozpúšťadiel, obsahujúceho

Text:

...prepojený s druhým kondenzátorom 11,na ktorý nadväzuje druhý zásobník I 2 kondenzátu s pripojeným prostriedkom 13 na vytváranie podtlaku v tomto prípade ide o vodookružnú vývevu, ktorá zabezpečí vytvorenie podtlaku v tomto technologickom bloku. Reaktor 10 je druhým výstupom 10.2 spojený s prvým koncovým článkom systému zásobníkom altematívneho paliva 15,druhý zásobník 12 kondenzátu je spojený s druhým koncovým článkom systému zásobníkom 14...

Prostriedok na hydroponické pestovanie rastlín alebo ich častí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4839

Dátum: 06.09.2007

Autor: Štreit Jiří

MPK: A01G 31/00

Značky: prostriedok, rastlín, pestovanie, částí, hydroponické

Text:

...behom vegetačného obdobia. Dôležité pri zakladaní lesných porastov,kedy je možne nechať dostatočne narásť burinu, tú chemicky zničiť a následne vysadiť semenáčiky lesných drevín.Týmto spôsobom pestovania rastlín dochádza k mimoriadnym úsporám vody. Pri klasickom pestovaní rastlín sa voda pri zalievaní sčasti odparuje, ale predovšetkým väčšina závlahovej vody presiakne do nižších vrstiev pôdy, rastlinou je nevyužitá. Predpokladaná úspora...

Rotačný nosový prstencový motor s nosmi na prstenci s vnútorným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4838

Dátum: 06.09.2007

Autor: Varga Peter

MPK: F01C 3/00

Značky: rotačný, nosový, motor, nosmi, prstenci, prstencový, vnútorným, spaľovaním

Text:

...možné vyjadriť len zobrazením viacerých stavov, je potrebné jednotlivé obrázky chápať len ako ilustračné na vysvetlenie podstaty Vynálezu.Na obr. č. l - 13 je v pozdĺžnom reze rotorom 1 a priečnom reze rotorom 2 zobrazený pracovný priebeh rotačného nosového motora s nosmi na prstenci s vnútomým spaľovaním s dvoma nosmi na rotore l a je tu vysvetlený princíp spôsobu prípravy spaľovacej zmesi, jeho zapálenia a využitia uvoľnenej energie.Na obr....

Rotačný nosový prstencový motor s vnútorným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4837

Dátum: 06.09.2007

Autor: Varga Peter

MPK: F01C 3/00

Značky: prstencový, vnútorným, rotačný, motor, nosový, spaľovaním

Text:

...s vnútorným spaľovaním s dvoma nosmi na rotore l a je tu vysvetlený princíp spôsobu prípravy spaľovacej zmesi, jej zapálenia a využitia uvoľnenej energie.Na obr. č. 14 je zobrazený stav v priečnom reze rotorom l a pozdĺžnom reze rotorom 2 totožný s obr. č. l pra Sk 4837 Ucovného priebehu rotačného motora s vnútorným spaľovaním s dvoma nosmi na rotore 1, ako príklad polovičnej rýchlosti rotácie rotora 2 oproti rotácii rotora l.Na obr. č. 15...

Pyrotechnický výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4836

Dátum: 06.09.2007

Autori: Belička Ivan, Kindernay Ján

MPK: F42B 4/00

Značky: pyrotechnický, výrobok

Text:

...Úseky a dilatačné medzery sú oddelené zaťahovacím elementom, ktorý môže byť Šnúrka, kovová objímka, plastová objímka alebo drôt. Úseky sú opatrené zápalným prostriedkom na prenesenie reakcie do nasledujúceho úseku. Pyrotechnický výrobok je opatrený pásovým prípravkom alebo vodiacou tyčkou na pripevnenie pyrotechnického výrobku na podložku ako je stena, podlaha, pričom pásový prípravok slúži aj na ochranu podložky pred poškodením počas...

Napodobenina konára ihličnatých stromov a zariadenie na výrobu tejto napodobeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4835

Dátum: 06.09.2007

Autor: Danczi Vojtech

MPK: A47G 33/00, A41G 1/00

Značky: konára, zariadenie, výrobu, napodobeniny, ihličnatých, napodobenina, tejto, stromov

Text:

...prievlakom 8, drôty so zatočenými plastovými vláknami prechádzajú cez ohrievací tunel 9. V ohrievacom tuneli 9 sú drôty so zatočenými plastovými vláknami vystavené teplote približne od 130 do 240 °C počas približne od l do 10 s. Uvedené rozsahy hodnôt sú len ilustratívne, a konkrétne hodnoty procesu sú nastavované v závislosti od rýchlosti vyťahovania drôtov,množstva zatáčaných plastových vlákien, použitého plastu vlákien a ich hrúbky, a...

Kombinovaná príchytka na upevnenie bočných a horných krycích plechov panelových radiátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4834

Dátum: 06.09.2007

Autor: Vozár Attila

MPK: F24D 3/00

Značky: plechov, panelových, príchytka, krycích, radiátorov, horných, upevnenie, kombinovaná, bočných

Text:

...panelových radiátorov na trhu.Prehľad obrazkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, pričom obr. l znázorňuje kombinovanú príchytku na upevnenie bočných a homých krycích plechov panelových radiátorov v izometrickom a bočnom pohľade a obr. 2 schematicky znázorňuje bočný pohľad na kombinovanú prichytku vo funkčnom stave.Konštrukcia kombinovanej príchytky na upevnenie bočných a homých krycích plechov...

Mechanizmus odisťovania dynamickým účinkom tlaku vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4833

Dátum: 06.09.2007

Autori: Turoň Miroslav, Chromý Emil, Sadloň Ľudovít, Hricko Milan

MPK: F42C 15/00

Značky: vzduchu, mechanizmus, dynamickým, účinkom, tlaku, odisťovania

Text:

...zapaľovače. Predložené riešenie prevádza rotačný pohyb turbíny na posuvný pohyb,ktorý uvoľňuje blokovací prvok zabezpečujúci zaistenie zapaľovača. Uvedeným riešením sa podstatne zvyšuje bezpečnost nielen samotných zapaľovačov, ale aj munície ako celku.Navrhované technické riešenie predkladá jedinečné priestorové rozloženie prvkov mechanizmu odisťovania dynamickým účinkom tlaku vzduchu, ktoré zabezpečujú bezpečnost zapaľovača pri manipulácii s...

Tepelnoizolačné dekoračné závesy a obklady

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4832

Dátum: 06.09.2007

Autor: Bartalos Eugen

MPK: E04F 13/08, E06B 9/26

Značky: tepelnoizolačné, závěsy, dekoračné, obklady

Text:

...materiálu, Dekoračná textilia a izolačný materiál sa na tento účel vyberie a dimenzuje podľa konkrétneho prípadu použitia. Výber môžu ovplyvniť najmä veľkosť izolovanej plochy, nároky na zabránenie tepelných strát, vzhľad a kvalita použitého dekoračného materiálu a požiadavky zákazníka. Príklady použitia tepelnoizolačného závesu a obkladu sú na obrázkoch l, 2, 3.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku l je znázomený...

Zariadenie na prípravu nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7989

Dátum: 06.09.2007

Autori: Verhoeven Ramon Eduard, Van Eijnatten Eric Michaël Cornelis Maria, Koopman Carlos Nicolaas Jozef Maria

MPK: A47J 31/40

Značky: zariadenie, přípravu, nápojov

Text:

...dielov uhličitanu vápenatého.0005 W 0 2006/0143 93 opisuje kompozíciu vodou riediteľného povlaku obsahujúcu častice tetrafluoroetylénového polyméru a častice neŕluorovaného polyméru. Táto povlaková kompozícia sa môže aplikovať na substráty ako je sklo, kov alebo nekorodujúca oceľ a poskytuje povlaky schopné veľmi dobre odolávať adhézii, opotrebeniu a účinkom horúcej0006 US 2004/107841 opisuje zariadenie na prípravu kávového nápoja s...

Bielenie buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14267

Dátum: 06.09.2007

Autori: Greschik Thomas Christopher, Fägersten Hakan, Björklund Magnus

MPK: D21C 9/14

Značky: buničiny, bielenie

Text:

...bielenia v rozsahu od 80 °C do 100 °C, napríklad od 85 °C do 100 °C,alebo od 87 °C do 100 °C.0009 Podľa jedného uskutočnenia je vchlórdioxidových stupňoch bielenia konzistencia buničiny od 1 do 40 , napríklad od 3 do 30 , alebo od 5 do 15 (hmotnostný0010 Podľa jedného uskutočnenia je v DO hmotnostný podiel chórdioxidu z celkovej dávky chlórdioxidu od 45 do 55 , napríklad od 45 do 50 , alebo od 45 do 48 . Podľa jedného uskutočnenia...

Spôsob a zariadenie na výrobu plastových predliskov vo forme pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6755

Dátum: 05.09.2007

Autori: Neumann Jörg, Rost Uwe

MPK: B29C 47/92, B29C 47/12, B29C 47/04...

Značky: výrobu, plášťových, spôsob, zariadenie, formě, predliskov, pásu

Text:

...tvarovaním sa predlisky vo forme pásu rozrežú pomocou bežného rezacieho nástroja na jednotlivé dosky.0016 Altematívne alebo ako doplnok hlbokého tvarovania je možné použiť po formovaní ďalšiu fázu postupuUhladíť minimálne jeden z predliskov v tvare pásu pomocou hladiaceho zariadenia. Tiež tu platí, že polotovar po uhladení vykazuje zvlášť dobré rozdelenie vrstiev, čo sa prejavuje priaznivo na pevnosti finálneho výrobku. V zásade je tiež...

Spôsoby a kompozície na liečenie neuropatií sprostredkovaných protilátkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18049

Dátum: 05.09.2007

Autori: Halstead Susan, Willison Hugh, Rother Russell

MPK: C07K 16/18

Značky: liečenie, protilátkami, kompozície, spôsoby, sprostredkovaných, neuropatií

Text:

...GDlb, 9-0- acetyl GDlb, GD 3, GTla, GTlb, GQlb,GQlba, LMI, galaktocerebrozid a SGPG boli opísané V článkoch o zápalových neuropatiách,ako prípadové štúdie a vo väčších sériách.Preukázalo sa, že protilátky proti ďalším zložkám nervov vrátane proteínov a glykoproteínov tiež vyvolávajú neuropatie. Napr. monoklonálna IgM proti glykoproteínu spojenému smyelínom vyvoláva anti-MAG IgM paraproteinemickú neuropatiu (Willison a Yuki, Brain, 2002, 125,...

Plynová turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14679

Dátum: 05.09.2007

Autori: Wagner Thomas, Cesar Carlos

MPK: F01D 25/00, F02C 7/04

Značky: turbina, plynová

Text:

...prúdenia0005 Ďalším problémom je nárast nečistôt alebo cudzích častíc V turbíne najmä V kompresore, čo môže ovplyvňovať účinnosť turbíny, a tým Výstupný výkon. Stroje,ako sú plynové turbíny, spotrebovávajú veľké množstvo vzduchu. Vzduch obsahuje cudzie častice vo forme aerosólu a malých častíc, ktoré obvykle vstupujú do kompresora a priľnievajú na súčastiach V dráhe plynu V kompresore. Znečistenie kompresora mení vlastnosti mezdnej vrstvy...

Bezpečnostný a/alebo cenný dokument so systémom polovodičového kontaktu typu II

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14440

Dátum: 05.09.2007

Autor: Pflughoefft Malte

MPK: B42D 15/10, B42D 15/00

Značky: polovodičového, bezpečnostný, cenný, systémom, dokument, kontaktů

Text:

...spolu systém polovodičových kontaktov.Vynález sa zakladá na poznatku, že polovodičové kontakty typu II na základe osobitnej fyziky závislostí vykazujú lumíniscenciu, ktorej relaxačná doba sa vhodným výberom a výpočtom materiálov nachádza v rozsahoch, ktoré sú zhodné s rozsahmi klasickej íluorescencie a fosforescencie. Polovodičové kontakty typu II sú síce využiteľné viných technických oblastiach, napríklad štruktúrach Quantum Well pre...

IL-31 monoklonálne protilátky a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17418

Dátum: 04.09.2007

Autori: Bilsborough Janine, Siadak Anthony, Rene Shirley

MPK: A61P 37/00, A61P 17/00, A61K 39/395...

Značky: il-31, použitia, monoklonálne, protilátky, spôsoby

Text:

...ľahkým reťazcom. Pozri napr. Riechmann et al. (1988) Nature 3322323-327 and Verhoeyen et al. (1988) Science 23915341536. Molekuly s antigén-viažucim miestom, v ktorom najmenej jedna z komplementaritu určujúcich oblastí (SDR) variabilnej domény je odvodená od myšej monoklonálnej protilátky a zostávajúce od imunoglobulínu oddelených častí molekuly, sú odvodené od humánneho imunoglobulínu a boli opísané V U.K Patent Publication No. GB 2,276,169,...

Spôsob redukcie lepidla pri výrobe papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15847

Dátum: 04.09.2007

Autori: Gutenberger Helmut, Pastuszczyn Wojciech

MPK: D21C 9/08

Značky: spôsob, lepidla, redukcie, výrobe, papiera

Text:

...sa pritomprivádza oxid uhličitý v kvapalnom stave a pred prívodom alebo pri prívode do suspenzie expanduje pri súčasnom schladení. Použitie oxidu uhličitého pre rôzne oblasti výroby papiera je podrobne opísané v spise EP 1 029 124 Al. Oxid uhličitý sa napríklad používa na to, aby sa zlepšilo premývanie kaše, aby sa nastavíla hodnota pH suspenzie buničiny, alebo aby sa podporilo odvodňovanie suspenzie buničiny. Oxid uhličitý sa pritom do...

Montážny rám pre aplikačné moduly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11414

Dátum: 04.09.2007

Autor: Tas Johan Helena Alice

MPK: A61G 12/00, H02G 3/12

Značky: aplikačné, montážny, moduly

Text:

...na udržanie montážnych rámov pre aplikačné moduly. V skutočnosti rám, ktorého šírka je menšia ako vzdialenosť medzi dvoma vzdialenými koncami drážok v tvare písmena L, ak je vhodne pridržaný môže byť ľahko vložený cez vonkajšiu čiastočnú štrbinu ktorá má relatívne malé rozmery do vnútornej čiastočnej štrbiny s relatívne veľkými rozmermi a môže tu byť otočený z prvej pozície na druhú pozíciu, umožňujúc tak upevnenievo svojej konečnej pozícii...

Svorka pre trubicový spoj v malom chladiacom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10982

Dátum: 04.09.2007

Autori: Link Rodrigo, Hille Claudio Roberto

MPK: F16L 33/035

Značky: chladiacom, systéme, malom, svorka, trubicový

Text:

...je pripojený jedným zo svojich koncov k vonkajšej časti vstupného vedenia plynu sacej komory,obvykle s umiestnením vo vnútri krytu l kompresora (obrázok 1), a má protiľahlý koniec osadený a zalisovaný do priľahlej častivnútornej steny krytu l, kde uvedený protiľahlý koniec susedí koncentricky so vstupnou sacou trubicou la. Počas štartu kompresora alebo počas jeho normálnej prevádzky je tlak vnútri trubicového spojovacieho prvku 3 nižší než...