Archív za 2007 rok

Strana 18

Za horúca taviteľná lepiaca hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11612

Dátum: 06.10.2007

Autori: Bach Sebastijan, Hohner Gerd

MPK: A61L 15/58, C09J 123/02, B32B 7/12...

Značky: hmota, horúca, lepiaca, tavitelná

Text:

...rozpúšťadiel, bez zápachu a toxikologicky ako aj ekotoxikologicky nezávadná. Použitá za horúca taviteľná lepiaca hmota by mala mať pri teplotách 150 °C viskozitu pod 15 000 mPa-s apri teplotách v rozmedzí 100 až 180 °C by mala byt rozprašovateľná a rovnomerne nanášateľná ako veľmi tenký film bez toho, že by pri tom prenikla úplne do materiálu rúna. Podľa použitia je žiaduce dalej vyvinúť za horúca taviteľnú Iepiacu hmotu, ktorá by už pri...

Spôsob výroby pradofloxacínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9899

Dátum: 06.10.2007

Autori: Adam Thomas, Wischnat Ralf, Weidemann Klaus

MPK: C07D 471/04

Značky: výroby, spôsob, pradofloxacínu

Text:

...produktov spojením druhého kruhového dusíkového atómu (lS,6 S)-2,8-diazabicyklo 4.3.0 jnonánu s ďalšou molekulou kyseliny 7-chlór-8-kyano-1-cyklopropyl-ő-fluór-l,4-dihydro-4-oxo-3 chinolínkarboxylovej.Neočakávanc sa ako priaznivé ukázalo použitie (lS,6.S)-2,8-diazabicyklo 4.3.0 jnonánu v pomere ku kyseline 7-chlór-8-kyano-1-cyklopropyl-ő-fluór-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolínkarboxylovej len vo veľmi malom molárnom nadbytku a síce zvyčajne v 1,0...

Vytváranie suchých rekonštituovaných vezikúl pre farmaceutickú aplikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13830

Dátum: 05.10.2007

Autori: Sigl Rainer, Schuetz Andreas, Hellerbrand Klaus

MPK: A61K 38/18, A61K 9/127, A61K 47/18...

Značky: suchých, aplikáciu, rekonštituovaných, vytváranie, vezikúl, farmaceutickú

Text:

...v suchej forme. ktoré sa dajú rehydratovať a ktoré sa dajú použiť na výrobu vo veľkom meradle.-3 Ďalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť Iipozómové prípravky, ktoré sa dajú rehydratovať, uskladňovať dlhšie obdobie v dehydratovanom stave a ktoré sa po rekonštituovanl zmenia na disperziu multilamelárnych vezikúl s účinnou látkou enkapsulovanou vo vodnej fáze Iipozómov.Ďalším cieľom predloženého vynálezu je vyhnúť sa potrebe niekoľkých...

Stavebný materiál s rastlinnou prísadou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18207

Dátum: 05.10.2007

Autor: Höhn Heribert

MPK: C04B 18/28, C04B 28/02

Značky: přísadou, stavebný, materiál, rastlinnou

Text:

...sa na predradenú mineralizáciu zvyčajne používa síran hlinitý a Cetkaibrm, tieto mineralizútory ale nie sú ani ekologicky Libhájitcľnć, ani zlučiteľnć spožiadavkami na cenovo výhodné stavebné materiály. Okrem toho je vtomto prípadepožadovaný krok sušenia predmincralizovziných rastlinných surovín nehospodárny.Vyššie spomenutý spôsob z EP l l 08696, pri ktorom sa používa cement ako cenovovýhodný mineralizátor V procese predradenej...

Prípravky na separáciu a spôsoby použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17408

Dátum: 05.10.2007

Autori: Yeggy Robert, Altavilla Vito

MPK: C10G 1/04, B03B 9/02, C11D 3/20...

Značky: přípravky, použitia, spôsoby, separáciu

Text:

...zvlhčovacie činidlo hydrotropné činidlo a disperzant s flokulačnými charakteristikami v ktorom má prípravok na separáciu pH od 7,0 do 8,5 a V ktorom je zvlhčovacie činidlo prítomné V množstve od 0,001 do 2,5 hmot. a je to 2,5,8,11-tetrametyl-6-dodecín-5,8 diol etoxylát, v ktorom hydrotropné činidlo je prítomné vmnožstve od 0,1 do 4,0 hmot. a je to aromatický fosforečnanovýv ktorom R 4 je C 1-C 5 lineárna alebo rozvetvená alkylová skupina an ...

Bitúmenová kompozícia a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12076

Dátum: 05.10.2007

Autori: Marzouki Taieb, Haupt Bertram

MPK: D06N 5/00, E04D 5/00, C08L 95/00...

Značky: kompozícia, bitumenová, použitie

Text:

...nasýtených uhľovodíkov,najmä jednak íluxovacieho oleje a ďalej parafínu.0010 U plastomémeho bitúmenu sa môže jednať o amorfný polypropylén (APP),izotaktícký polypropylén (IPP) a/alebo o amorfný poly-alfa-oleñnový kopolymerizát0011 Vo výhodnej forme uskutočnenia podľa vynálezu činí obsah destilačného bitúmenu 40 až 60 hmot. a obsah minimálne jedného plniva 15 až 45 hmot. .0012 Podľa ďalšej formy uskutočnenia podľa vynálezu sa...

Príprava nukleozidov – ribofuranozylpyrimidínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15291

Dátum: 05.10.2007

Autori: Ross Bruce, Chun Byoung-kwon, Zhu Jiang, Jin Qingwu, Sarma Keshab, Axt Steven, Rachakonda Suguna, Vitale Justin

MPK: C07H 5/02, C07H 19/06

Značky: príprava, ribofuranozylpyrimidínov, nukleozidov

Text:

...systému AUTONOM TM v. 4.0 od Beilsteinovho ústavu na vytváranie systematického názvoslovia podľa IUPAC. Vprípade rozporu medzi zobrazenou štruktúrou a názvom priradeným k danej štruktúre sa väčšia váha prikladá zobrazenej štruktúre. Okrem toho ak stereochémia štruktúry alebo časti štruktúry nie je vyznačená napriklad hrubými alebo prerušovanými čiarami, štruktúra alebo časť štruktúry sa máinterpretovať tak, že zahŕňa všetky svoje...

Spôsob výroby kompozície s nízkym obsahom sodnej soli

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15157

Dátum: 05.10.2007

Autor: Rao Chigurupati Sambasiva

MPK: A23L 1/30

Značky: sodnej, nízkým, obsahom, spôsob, výroby, kompozície

Text:

...zmesou maltodextrínu, chloridu sodného a tartarového krému(bitartrát draselný). Spôsob výroby týchto náhradiek soli zahŕňa sušenie rozprašovaním,roztoku maltodextrinu, maltodextrínu a chloridu sodného alebo zmesi maltodextrínu, chloridu sodného a tartarového krému, na chlorid draselný. Výsledkom je komplexná zmes na báze0008 Nedostatkom týchto náhradiek soli je to, že chlorid sodný reaguje s maltodextrínom a chloridom draselným. Hoci...

Usporiadanie pohonu a metoda použitia takéhoto zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10236

Dátum: 05.10.2007

Autor: Schnoebelen Denis

MPK: H02K 7/116, H02K 11/00

Značky: použitia, pohonů, zariadenia, metoda, usporiadanie, takéhoto

Text:

...motora azároveň nízkonapäťové napájanie, modul štandardnej prevodovej skrinkyamodul združenej skrinky, ktorý obsahuje štandardné sieťové napájanie azáložnénapájanie, mechanické, elektrické a/alebo elektronické zariadenia na ovládanie, riadenie a kontrolu uvedených modulov, ktoré sú vzájomne prepojené aspojené tak, že tvoria jedinú jednotku.Tento dokument sa však nezaoberá súpravami alebo modulmi, ktoré sú skonštruované tak, aby odolávali...

Puzdro pre zoskupenie a spôsob použitia takéhoto puzdra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9452

Dátum: 05.10.2007

Autor: Schnoebelen Denis

MPK: H02K 7/116, H02K 5/22

Značky: zoskupenie, takéhoto, použitia, spôsob, puzdro, puzdra

Text:

...radovej svorkovnice (3), určitéhopripojené k vnútornej radovej svorkovnicí, ako aj prinajmenšom jedného vypínača nazapnutie a rozpojenie okruhu napájania motora, najmenej jedného transfonnátora (4), ktorý poskytuje prostredníctvom jedného z vodičov napájania (8) nízkonapäťové napájanie predmetného motora, krokovacieho zariadenia vo fonne 16-pólového feritového krokovača,časti, v ktorej je umiestnený krokovač a ktorá je upravená tak, aby...

Zariadenie na prenos krútiaceho momentu motora pre ovládanie posuvných panelov a spôsob použitia tohto zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9252

Dátum: 05.10.2007

Autor: Schnoebelen Denis

MPK: H02K 5/22, H02K 7/116, H02K 11/00...

Značky: motora, panelov, posuvných, použitia, tohto, spôsob, krútiaceho, prenos, zariadenia, zariadenie, ovládanie, momentu

Text:

...tvaru tejto strany plášťa, jeden alebo viacero prostriedkov jehoupevnenia na podložku ako koľajnica alebo stena.Na druhom boku, taktiež prostrednictvom iného tvaru predmetného plášťa, má plášť prostriedky na jeho upevnenie k motoru.Vzhľadom na vyššie uvedené v popise doterajšieho stavu techniky, existuje tak veľa redukčných prevodoviek, koľko je prípadov aplikácie, a taktiež koľko je rôznych záťaži.Systémy motorizovaných posuvných panelov sa...

Systém pre manipuláciu s tkanivami so zníženým nebezpečenstvom pre operatéra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9111

Dátum: 05.10.2007

Autori: Staal Lasse, Danborg Lasse, Videbaek Karsten, Gundberg Tomas

MPK: B01L 3/00, A61B 10/00, A61B 10/02...

Značky: nebezpečenstvom, zníženým, operatéra, tkanivami, systém, manipuláciu

Text:

...tkaniva je dôležitým parametrom pri histologickej analýze vzoriek tak je dôležité, aby manipulácia so ziskanými vzorkami tkaniva bola0005 Ľudské tkaniva sú potenciálne infekčné, pričom operatér zvyšuje svoje vystavenie voči pôsobeniu takej infekcie prostredníctvom fyzikálnej manipulácie so vzorkami tkaniva. Na základe toho je obmedzenie vystavenia operatéra pôsobenia vzoriek tkaniva dôležitým predpokladom. Dosiaľ dostupné systémy, ako je...

Biarylétermočovinové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9054

Dátum: 05.10.2007

Autori: Fay Lorraine Kathleen, Wang Lijuan Jane, Kesten Suzanne Ross, Morris Mark Anthony, Johnson Douglas Scott, Stiff Cory Michael, Meyers Marvin Jay, Lazerwith Scott Edward

MPK: A61P 25/04, A61P 13/10, A61K 31/445...

Značky: biarylétermočovinové, zlúčeniny

Text:

...-(CH 2)o-3-C 3-C 5 Cyk|Oalkyl, halogén, halogénalkyl,-O-halogénalkyl, -C(O)C 1-C 5 aIkyI, -O-C 1-C 5 alkyl, -S-Cj-Csalkyl, -O-CzCealkenyl, -O-Cz-Csalkinyl, CN, aryl, heterocyklyl alebo heteroaryl uvedené-Cj-Csalkylové, -(CH 2)o.3-C 3-C 5 Cyk|OaÍKYÍOVŠ, -C(O)C 1-CeaIkyIové,-O(C 1-C 5 aIkyl)ové, -S-C 1-C 5 alkyIové, arylové, -CH 2-aryIové, heterocyklylové a heteroarylové substituenty na Ar sú prípadne nezávisle od seba substituované 1...

Elektrické spojovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8730

Dátum: 05.10.2007

Autor: Bowen David

MPK: H01R 13/713

Značky: elektrické, zariadenie, spojovacie

Text:

...ktoré môžu byt behom používania vzájomne spojené tak, aby umožňovali prúdenie elektrického náboja medzi sebou a pričom toto zariadenie ďalej zahŕňa pohybovacie prostriedky, ktoré sú usporiadané tak, aby umožňovali relativny pohyb aspoň prvého a/alebo druhého spojovacieho prostriedku medzi prvou polohou, kedy medzi nimi elektrický náboj môže prúdit) adruhou polohou, kedy je prúdeniu elektrického nábojazabránené, pričom k relatívnemu...

Spôsob výroby kompozície s nízkym obsahom sodnej soli

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19664

Dátum: 05.10.2007

Autor: Rao Chigurupati Sambasiva

MPK: A23L 1/30, A23L 33/00

Značky: výroby, kompozície, sodnej, spôsob, nízkým, obsahom

Text:

...se týka kompozície s nízkým obsahom soli, ktorá obsahuje chlorid sodný a modiñkovanú chloridovú soľ na nosiči, ako je definované v nárokoch.0008 Soľná kompozícia sa dá pripraviť pomocou postupu špeciñkovaného v nárokoch.0009 Nasledujúce výkresy tvoria súčasť tejto opisnej časti a sú tu zahmuté za účelom demonštrovanía určitých aspektov tohto vynálezu. Vynález bude lepšie pochopený s použitím odkazov na jeden alebo viacero z týchto výkresov v...

nDiazepán-acetamidové deriváty ako selektívne inhibítory 11 beta-HSD-1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7718

Dátum: 05.10.2007

Autori: Leriche Caroline, Doare Liliane, Charon Christine, Carniato Denis, Roche Didier

MPK: A61K 31/00, C07D 243/00, A61P 3/00...

Značky: selektivně, inhibitory, beta-hsd-1, ndiazepán-acetamidové, deriváty

Text:

...Cushingovým syndrómom sa často vyvinieNadmemá hladina kortizólu súvisí s obezitou pravdepodobne na základe zvýšenej glukoneogenézie v pečení. Abdominálna obezita úzko súvisí s intoleranciou glukózy,diabetom, hyperinzulinémiou, hypertriglyceridémiou a inými faktormi metabolického syndrómu, ako je vysoký tlak, zvyšené VLDL a znížené HDL (Montague et al., Diabetes,2000, 49 883-888). Tiež bolo zverejnené, že inhibícia IlB-HSDI v...

Metóda výroby cíničitého komplexu mesoporfyrinových zlúčenín alebo ich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10241

Dátum: 04.10.2007

Autori: Boucher Christopher, Cooke Keith, Roe David, Levin Daniel, Caroselli Robert, Drummond George

MPK: A61K 31/555, C07F 7/00, C07D 498/22...

Značky: solí, metoda, mesoporfyrinových, zlúčenín, výroby, komplexu, cíničitého

Text:

...2,0 kg, alebonajmenej 5,0 kg. Vo vyššie opísaných prípadoch je stannsoporñn o vysokej čistote produkovaný V jednotlivých dávkach.(0012) Objavené metódy umožňujú získat veľké množstvá stannsoporfinu, ktorý sa vyznačuje najmenej 97, najmenej 98, najmenej 98,5, najmenej 99, najmenej 99,5,alebo najmenej 99,8 čistotou, a ktorý neobsahuje žiadnu prímes v množstve väčšom než 0,2, alebo ešte lepšie neobsahuje žiadnu prímes v množstve väčšom než...

Inhibítor nukleozidu HCV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9077

Dátum: 04.10.2007

Autori: Winqvist Anna, Smith David Bernard, Kalayanov Genadiy, Martin Joseph Armstrong, Johansson Nils Gunnar

MPK: A61P 31/12, A61K 31/513, C07H 19/073...

Značky: inhibitor, nukleozidu

Text:

...P. Hoffmann et al.,Recent patents on experimental therapy for hepatitis C virus infection (19992002), Exp. Opin. Ther. Patents 2003 13( 11) 1707-1723 M. P. Walker et al.,Promisíng Candidates for the treatment of Chronic hepatitis C, Exp. Opin. investing. Drugs 2003 12(8) 1269-1280 S. L. Tan et al., Hepatitis C Therapeutics Current Status and Emerging Strategies, Nature Rev. Drug Discov. 2002 1 867-881.0008 Ribavirín (zlúčenina 1 a amid...

Hrot vrtáka pre vŕtací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8640

Dátum: 04.10.2007

Autori: Schwaegerl Jürgen, Krenzer Ullrich Ferdinand, Kauper Herbert Ruldolf, Borschert Bernhard Walter

MPK: B23B 51/02

Značky: vrtáka, nástroj, vrtací

Text:

...vychádzajúc od začiatku. V axiálnom smere výhodne nie sú prerušené jednotlivé časti triesky, vytvárajú sa teda dlhé čiastkové triesky. Rozhodujúca je preto okolnosť, že v dôsledku geometrie ostria sú priamo na ostrívytvárané dve čiastkové triesky.Neaktívne ostrie má zakrivený priebeh. V dôsledku zakriveného priebehu je preto medzi vnútorným rezným rohom a počiatočným bodom od stredu vzdialeného rezného úseku vytvorený určitý druh vydutého...

Stavebný dielec určený na výstavbu bytových jednotiek alebo priemyselných objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4849

Dátum: 04.10.2007

Autor: Švec Jozef

MPK: E04C 1/00

Značky: dielec, objektov, jednotiek, určený, bytových, stavebný, výstavbu, priemyselných

Text:

...a cely obvod usporiadania PET fliaš je opatrený spojovacím materiálom o hrúbke najmenej l cm. Zistilo sa, že výhodnýrn spojovacím materiálom je perlit,piesok alebo štrk.Stavebný dielec môže mat tvar štvorca alebo obdĺžnika.Hlavnou výhodou stavebného dielca podľa technického riešenia je jeho ekologická a ekonomická stránka výroby. Výrobou stavebného dielca dôjde k šetreníu životného prostredia a úspore nákladov, ktoré predstavujú...

Sekundárny obvod jadrovej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4848

Dátum: 04.10.2007

Autori: Kováčik Štefan, Zeman Ivan, Zeman Ludovít

MPK: G21D 1/00, G21D 5/00

Značky: jadrovej, sekundárný, obvod, elektrárne

Text:

...sekundámy okruh, v ktorom výstup 1 pary z parogenerátora PG je cez prvý viaccestný riadený ventil VV prepojený s názome zobrazenými troma termohydraulickými energetickými prevodníkmi THEP. Na účely tohto vynálezu sa uvažuje, že termohydraulické energetické prevodníky THEP budú zaradené do jednotlivých súprav a každá súprava bude obsahovat naprí SK 4848 Uklad tri terrnohydraulické energetické prevodníky THEP a každá súprava bude...

Geodoska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4847

Dátum: 04.10.2007

Autor: Baslík Radovan

MPK: E01C 13/00, E02B 3/10, E01C 3/00...

Značky: geodoska

Text:

...kde sa súčasne zadržiavajú. Týmto spôsobom sa zvyšuje uhol roznosu zaťaženia V geodoske.Geodoska má vyššiu únosnost a tuhost ako nevystužený materiál, alebo podkladové vrstvy s inými geosyntetickými výrobkami, ako sú napr. iné typy tuhých geomreží,chybné geomreže, geokompozity alebo geotextílie.Geodoska sa zhotovuje priamo na stavbe zo sypkého materiálu, uvedených geomreží, popr. geotextílie.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. l je...

Držiaky obkladov a multifunkčný obkladový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4846

Dátum: 04.10.2007

Autor: Červenko Jozef

MPK: E04F 13/21

Značky: multifunkčný, obkladový, držiaky, systém, obkladov

Text:

...lištou sú umiestnene upevňovacie doštičky. Na dlhšej strane nosnikovej časti tvaru L je umiestnený dorazový element tvaru krátkeho L uchytený pomocou skrutiek umiestnených cez okrajová podlhovasté drážky v maticovej doštičke. Nosníková časť tvaru U je spojená s ľavým uholníkom a pravým uholníkom, s vodiacou lištou upevňova SK 4846 Ucimi skrutkami umiestnenýrni V upevňovacich doštičkách. Altemativne je vytvorená zabezpečovacia jednotka...

Bezpečnostný prepravný box

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4845

Dátum: 04.10.2007

Autor: Szolga Jozef

MPK: A45C 5/03

Značky: prepravný, bezpečnostný

Text:

...telefón, kľúče, kreditné karty, poistné karty, osobné doklady, perá, pečiatky, drahá kozmetika, cennosti a iné dôležité predmety každodenné potrebné a používané. Predmety nachádzajúce sa v bezpečnosmom prepravnom boxe sú chránené a zabezpečené ochranným alarmom proti ich odcudzeniu. Počet predmetov si určí každý užívateľ individuálne, podľa množstva predmetov a veľkosti úložného priestoru. Spôsob ochrany boxu proti pouličným krádežiam je,...

Zmes na výrobu stavebných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4844

Dátum: 04.10.2007

Autori: Blattner Dušan, Dzimas Janis, Daxner Jaromír

MPK: C04B 18/04

Značky: výrobu, prvkov, stavebných

Text:

...hydraulického minerálneho spoj iva a sadry.le známy patent ES 2 083 312 A, ktorý sa týka spôsobu výroby stavebných materiálov používajúcich organické vlákna upravene pyrolýzou, t. j. pri teplotách V rozmedzí 330 až 600 °C a následne sa spájajú s cementom a pieskom. Nejedná sa o výrobu stavebných materiálov z tepelne neupraveného papiera, hydraulíckého minerálneho spojiva a sadry.Je známy patent CH 241182, ktorý sa týka spôsobu výroby...

Šachtový horný diel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4843

Dátum: 04.10.2007

Autori: Hendel Roland, Leihbecher Heiko, Heger Tobias, Kania Guido, Ciolak Mariusz

MPK: E03F 5/00, E02D 29/12

Značky: horný, šachtový

Text:

...podľa technického riešenia obsahuje podľa jedného ďalšieho výhodného uskutočnenia aspoň jeden označovaci element na správne ustavenie, ktorý umožňuje rýchlu a bezproblémovú montáž šachtového horného dielu na zostavovanej konštrukcii šachty. Vytvorenim výstužných elementov ako vyklenutých elementov a/alebo zosilneni je vnútomý povrch šachtového homého dielu týmito výstužnými elementmi rozdelený akoby na kanály, čo vedie k vyššej tuhosti...

Liečivý prípravok na hojenie oparov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4842

Dátum: 04.10.2007

Autor: Rybanský Libor

MPK: A61K 9/00

Značky: oparov, prípravok, hojenie, liečivý

Text:

...masti, ktorá sa aplikuje na postihnuté miesto v štádiu svrbenia, pálenia alebo pľuzgierika a urýchľuje liečbu. Jeho účinná látka obsahuje dihydroxypropyladenín (dihydroxypropyladeninum) v géle a pomocné látky karbomér (carbomerum) 940, glycerol (glycerolum), metylparaben (methylparabenum) a čistenú vodu (aqua puriñcata). Nevýhodou tohto liečiva je, že je vhodné na liečenie oparu iba v jeho začiatočnej fáze. Takéto liečivo často u pacientov...

Antagonista receptora angiotenzínu II na liečenie systémových ochorení pri mačkách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14591

Dátum: 04.10.2007

Autori: Lang Ingo, Stark Marcus, Sent Ulrike

MPK: A61K 31/4184, A61K 31/41, A61K 31/00...

Značky: systémových, liečenie, ochorení, receptora, mačkách, antagonista, angiotenzínu

Text:

...cieľom na blokovanie RAAS pre nedostatok špecifieity pre angiotenzín I a angiotenzín escapc fenomén, kde alternatívne enzyrnatické cesty, ako katepsín, trypsín alebo srdcová chymáza môžu tiež premeniť angiotenzín I. Okrem toho, počas dlhodobej liečby ACE inhibitorrni, ACE aktivita vzrástla ahladiny angiotenzinu I sú vysoké v dôsledku stimulovanej sekrécii renínu (Bumier Brunner 2000 The Lancet, 355 637 - 645).Teda, cieľ predloženého vynálezu...

Pegylované PTH ako modulátory receptora PTH a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7619

Dátum: 04.10.2007

Autori: Brown-augsburger Patricia Lea, Kohn Wayne David

MPK: A61K 38/00, A61K 47/00, A61P 19/00...

Značky: pegylované, receptora, modulátory, použitie

Text:

...k významnejšej hyperkalcemickej odpovedi ako PTH( 1-34).0004 EP 1477496 opisuje pegylované hPTH deriváty.0005 Existuje potreba nových terapeutických analógov PTH, ktoré sú účinné pri tvorbe kosti, čo je zrejme zo zvýšeného kostného minerálneho obsahu (BMC) a/alebo kostnej sily pri súčasnom udržaní dobrého hyperkalcemického účinku, ktorý je podobný alebo menej významný účinku súčasného PTH(1-34) terapeutického činidla a ktorý vyžaduje menej...

Raziaci stroj na prenášanie vzoru na mokrú flockovanú textíliu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18431

Dátum: 03.10.2007

Autor: Tukek Rafet

MPK: D04H 11/00, D06C 23/04

Značky: vzoru, prenášanie, textíliu, mokrú, stroj, flockovanú, raziaci

Text:

...stlačený vzduch otvormi v povrchu modelového valca, usporiadanými do vzoru, a je fúkaný na mokrú flockovanú textíliu. Stlačený vzduch, ktorý prechádza dierovanými časťami valca, vyvíja na mokrú flockovanú textíliu tlak, a tak vytvára vzor. výsledný vzor má hrubý vzhľad. Keďže je vzor vytváraný na mokrej flockovanejtextílii vzduchom, je tento vzor vytváraný vychýlením vlákennej striže doľavaalebo doprava. Podľa tohto doterajšieho stavu...

Génová liečba amyotrofickej laterálnej sklerózy a iných ochorení miechy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12954

Dátum: 03.10.2007

Autori: Wadsworth Samuel, O'riordan Catherine

MPK: A61P 21/00, C12N 15/864, A61K 48/00...

Značky: ochorení, iných, génová, sklerózy, miechy, liečba, amyotrofickej, laterálnej

Text:

...Obrázok 2 znázorňuje dodanie vektorového genómu do mozgu prostredníctvom rôznych spôsobov dodania a vektorových pseudotypov.0013 Obrázok 3 znázorňuje počet vektorových genómov, ktoré boli dodané do svalov intramuskulárnou injekciou s vektormi AAV.0014 Obrázok 4 znázorňuje génovú expresiu EPO, VEGF a lGF-1 po transdukcii mozgu myší s vektorom AAV kódujúcim HIF-1 aIfa NF-KB.0015 Obrázok 5 znázorňuje Kaplan-Meierovú krivku prežitia, ktorá...

Substituované 4-fenylpiperidíny na použitie ako inhibítory renínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5959

Dátum: 03.10.2007

Autori: Behnke Dirk, Jotterand Nathalie, Mah Robert, Stutz Stefan, Tschinke Vincenzo, Herold Peter, Jelakovic Stjepan, Stojanovic Aleksandar

MPK: A61P 9/00, C07D 413/00, A61K 31/445...

Značky: substituované, reninu, použitie, 4-fenylpiperidíny, inhibitory

Text:

...N-metyl-D-glukamin, alebo kvartéme amóniové hydroxidy, napríklad tetrabutylamóniumhydroxid. Zlúčeniny vzorca l sbázickou skupinou, napríklad aminoskupinou, môžu tvoriť kyselinové adičné soli, napríklad svhodnými anorganickými kyselinami, napr. halogénvodíkovými kyselinami, ako je kyselina chlorovodíková, kyselina bromovodiková, kyselina sírová náhradou jedného alebo oboch protónov, kyselina fosforečná náhradou jedného alebo viacerých...

ELISA pre VEGF

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16686

Dátum: 03.10.2007

Autori: Meng Yu-ju, Hong Kyu, Gutierrez Johnny

MPK: C07K 16/22, G01N 33/74

Značky: elisa

Text:

...sendvičové metódy ELISA pre protilátky pre VEGF ako antigénu na detegovanie foriem VEGF v biologických vzorkách. Tu uvedená VEGF ELISA je schopná detegovať izoformy VEGF a fragmenty VEGF väčšie ako 110 (VEGFm). Taktiež sa poskytujú jeho súpravy.0015 Metódy podľa vynálezu na detegovanie selektívnych foriem vaskulárneho endotelového rastového faktoru (VEGF) väčších než 110 aminokyselín (VEGFm) v biologickej vzorke zahŕňajú kroky(a)...

Spôsob výroby dátových nosičov, zariadenie na uskutočňovanie spôsobu a polotovar na výrobu dátových nosičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12031

Dátum: 03.10.2007

Autor: Hahn Roland

MPK: G06K 19/077

Značky: spôsobu, výrobu, spôsob, datových, výroby, uskutočňovanie, polotovar, nosičov, zariadenie

Text:

...Mechanické upevnenie modulu 7 na telo 3 karty sa uskutočňuje tu nezobrazeným lepidlom, ktoré však nieje elektricky vodivé. Takéto lepidlá sú odborníkom rovnako dobre známe. 0017 V ďalšom na základe obrázkov 1 až 4 bližšie vysvetlime spôsob výroby dátového nosiča 5. 0018 Obrázok 1 zobrazuje telo 3 karty s vybraním 6 a príslušné obnaženým koncom antény 4. Telo 3 karty tu pozostáva z iba jednej vrstvy. Avšak mysliteľné je aj telo 3 karty....

Farmaceutická kompozícia s obsahom derivátu fenylamidínu a spôsob použitia farmaceutickej kompozície v kombinácii s antifungálnym činidlom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11342

Dátum: 03.10.2007

Autor: Nishikawa Hiroshi

MPK: A61K 31/445, A61K 31/10, A61K 31/4196...

Značky: farmaceutická, činidlom, fenylamidínu, kompozície, kompozícia, farmaceutickej, obsahom, použitia, derivátů, kombinácii, spôsob, antifungálnym

Text:

...je obecne slabší než účinok amfotericínu B (nepatentové dokumenty č. 2 a 3). Napríklad za účelom zosilnenia liečebných účinkov sú využívané spôsoby kombinačného použitia antifungálnych činidielVýskum rovnako postupuje V otázkach kombinácie antifungálnych činidiel (patentové dokumenty č. 2 a 3). Počet kombinovaných činidiel je však obmedzený, tzn. uspokojivé liečebné účinky nie jeĎalej sú známe deriváty fenylamidínu vykazujúci...

Zariadenie na upevnenie lana na nosnej doske

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7677

Dátum: 03.10.2007

Autori: Pradier Philippe, Mathais Patrick

MPK: F16C 1/00

Značky: zariadenie, nosnej, doske, upevnenie

Text:

...vloženie a zablokovanie spájacej objímky lán v nosnej doske tak, aby bol istý, že zaklapnutie prebehlo bezchybne, bez0012 Na vyriešenie tohto problému bolo navrhnuté a zhotovené zariadenie na upevnenie lana V nosnej doske, ktorá má aspoň jeden Výrez na vloženie spájacej objímky (alebo koncovky plášťa) lana, pričom objimka sa vkladá v rovine rovnakej s rovinouToto zariadenie má pri otvore výrezu západkové prostriedky vytvorené...

Svorka pre montáž rámu na stenu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17726

Dátum: 02.10.2007

Autori: Hanssens Wim, Vandewiele Willy Emiel Camiel

MPK: E06B 1/60

Značky: svorka, montáž, stěnu, rámu

Text:

...k otvoru zvlášť ked je pomôcka umiestnená tak, že upínací prst sa nachádza na vnútornej strane steny, toto zaručujedobré spojenie svorky podľa vynálezu k vonkajšej strane steny, nad ktorú je umiestnená svorka, čím sa zlepšuje vodotesný uzáver medzi rámom a stenou.0016 Tento prenos sily prebieha najúčinnejším spôsobom, keď je svorka prispôsobená pre vyvíjanie upínacej sily na časť steny, na ktorej je svorka umiestnená. Výhodné...

Vysoko afinitné ľudské protilátky na ľudský receptor IL-4

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16427

Dátum: 02.10.2007

Autori: Fairhurst Jeanette, Papadopoulos Nicholas, Huang Tammy, Shi Ergang, Leidich Raymond, Windsor Joan, Martin Joel, Ahrens Diana, Mikulka Warren, Torres Marcela, Stevens Sean, Rafique Ashique, Pobursky Kevin

MPK: C07K 16/28

Značky: ĺudský, protilátky, receptor, ľudské, afinitně, vysoko

Text:

...uskutočnení protilátka alebo jej antigén viažuca časť vykazuje KD nižšiu než približne 150 pM, alebo nižšiu než približne 50 pM, alebo nižšiu než približne 20 pM. V rôznych uskutočneniach protilátka alebo antigén viažuci fragment blokuje hIL-4 aktivitu s lC 5 o približne 200 pM alebo menej, merané Iuciferázovým biotestom STAT 6. V podrobnejších uskutočneniach protilátka alebo antigén viažuci fragment vykazuje C 50 približne 150 pM alebo menej,...

Drevotrieskové a/alebo drevovláknité dosky obsahujúce pukance, ako aj výrobný postup

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15851

Dátum: 02.10.2007

Autori: Kharazipour Alireza, Bohn Christian

MPK: B27N 3/00

Značky: obsahujúce, výrobny, dosky, drevovláknité, postup, pukance, drevotrieskové

Text:

...pridaní tuku explodujú pri rýchlom zahriatí na vysoké teploty tak, že sa voda prítomná vsemene náhle odparí atak zmení škrob obsiahnutý vsemene na penovúkonzistenciu. Takáto reakcia je okrem iného známa u zrna quinoa, amarantu, ryže aleboaj pšenice. Materiály, ktoré vychádzajú z týchto základných látok, sa v zmysle predloženého vynálezu explícitne nazývajú azahŕňajú aj ako pukance. Označenie pukance sa nemá obmedzovať len na kukuricu...

Zariadenie na ukladanie kariet s reagenciami pre klinické analyzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8101

Dátum: 02.10.2007

Autor: Martinell Gispert-sauch Enrique

MPK: B01L 9/06, B01L 9/00

Značky: klinické, kariet, ukladanie, reagenciami, zariadenie, analyzátory

Text:

...drážkach po oboch stranách bočných stien misky, ktoré sú navrhnuté na prijatie zodpovedajúcich kariet, má na dosiahnutie opisaného cieľa miska ďalšie drážky pre karty, ktoré sú usporiadané v stredných polohách medzi prvými drážkami a sú určené na prijatie ďalších kariet, ktoré sa umiestnia medzi prvé karty, inak povedané, také karty, ktoré sú obvyklým spôsobom umiestnené do nosnej misky vo zvislej polohe a opierajú sa o špeciálneopomé...