Archív za 2007 rok

Strana 15

Spôsob a zariadenie na výrobu spojiteľného granulátu z odpadov plastových ťažkých fólií a recyklovanej plastovej ťažkej fólie so zlepšenými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8532

Dátum: 23.10.2007

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B29B 17/00, B29B 17/02

Značky: fólie, výrobu, spojitelného, recyklovanej, plášťových, spôsob, ťažkej, vlastnosťami, plastovej, zlepšenými, fólií, ťažkých, odpadov, granulátu, zariadenie

Text:

...a syntetické vlákna ani častice kovov a iné cudzie častice, alebo tieto cudzie látky obsahuje len kontinuálne rozdelené v určitej koncentrácii, ktorú je potrebné udržiavať konštantnú. Ani za týchto ideálnych predpokladov sa doteraz nemohla vyrobit ťažká fólia z recyklovaného východiskového materiálu ťažkej fólie s prímesami cudzorodých látok bez toho, aby sa nemusela značne negatívne ovplyvniť kvality. Týmto negatívnym ovplyvnením-3...

Stabilné soli s-adenozylmetionínu a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18665

Dátum: 22.10.2007

Autori: Berna Marco, Valoti Ermanno, Giovannone Daniele

MPK: C07H 19/16, A61K 31/7076, A61P 25/24...

Značky: spôsob, stabilné, výroby, s-adenozylmetionínu

Text:

...minerálna kyselina s disociačnou konštantou kyseliny (pKa) menšou ako 2,5 Y je oxid vápenatý, oxid horečnatý, chlorid vápenatý, chlorid horečnatý, síran vápenatý, síran horečnatý a/alebo ich zmes.0017 HX je kyselina vybraná z kyseliny chlorovodíkovej, kyseliny sírovej, kyseliny fosforečnej,kyseliny fosforitej, kyseliny disulfónovej a/alebo kyseliny 1,4-butándisulfónovej.0018 Podľa predloženého vynálezu pKa vyššie uvedených kyselín...

1,5-difenyl-3-pyridinylamino-1,5-dihydropyrolidín-2-óny ako modulátory receptora CB1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13400

Dátum: 22.10.2007

Autori: Heath Perry Clark, Schaus John Mehnert

MPK: A61K 31/4025, A61P 25/00, C07D 207/38...

Značky: receptora, 1,5-difenyl-3-pyridinylamino-1,5-dihydropyrolidín-2-óny, modulátory

Text:

...W 0 2007/020502.0006 Okrem toho zlúčeniny, ktoré sa rýchle metabolizujú v pečení môžu tiež podstúpiť metabolickú premenu po absorpcii ztenkého čreva a pred dosiahnutím telesného obehu. Vpriebehu tohto procesu môžu vzniknúť reaktívne metabolické medziprodukty, ktoré môžu následne reagovať s inými nukleoñlmi v tele (ako sú proteíny, DNA, RNA, a pod.). To môže viest k vytvoreniu toxicity. Tento takzvaný ñrst pass effect tiež obmedzuje...

1,5-Difenyl-3-benzylamino-1,5-dihydropyrolidín-2-óny ako modulátory receptora CB1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8992

Dátum: 22.10.2007

Autori: Schaus John Mehnert, Coffey David Scott, Keding Stacy Jo, Krushinski Joseph Herman Junior, Tupper David Edward, Hu Jingdan

MPK: A61P 25/00, C07D 213/38, A61K 31/4025...

Značky: modulátory, receptora, 1,5-difenyl-3-benzylamino-1,5-dihydropyrolidín-2-óny

Text:

...hmotnosti bolo vyvolané antipsychotickou liečbou, a preto by takéto zlúčeniny mohli byt rovnako účinné pri kontrole zvýšenia telesnej hmotnosti v dôsledku liečby a metabolického syndrómu, ktoré sú pozorované pri použití súčasných antipsychotických terapií.0005 Ďalej bolo ukázané, že zlúčeniny pôsobiace na receptor CB 1 znižujú spotrebu alkoholu u zvieracích modelov závislosti od alkoholu, a preto by mohli byť použiteľné pri liečbe zneužívania...

Zlúčeniny piperidínom alebo piperazínom substituovanej kyseliny tetrahydronaftelén-1-karboxylovej, ktoré inhibujú MTP

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8058

Dátum: 22.10.2007

Autori: Busscher Guuske Frederike, Meerpoel Lieven, Berthelot Didier Jean-claude, Jaroskova Libuse, Backx Leo Jacobus Jozef, Linders Joannes Theodorus Maria, Viellevoye Marcel

MPK: A61K 31/495, A61P 3/00, A61K 31/445...

Značky: zlúčeniny, kyseliny, substituovanej, inhibujú, tetrahydronaftelén-1-karboxylovej, piperazínom, piperidínom

Text:

...Apo B-IOO, ktorý je u ľudí produkovaný v pečení, je potrebný na syntézu a sekréciu VLDL. Lipoproteíny LDL, ktoré obsahujú približne 2/3 cholesterolu v ľudskej plazme, sú metabolíckými produktmi VLDL. Apo B-IOO je prakticky jedinou proteínovou zložkou LDL. Zvýšené koncentrácie apo B-IOO a LDLcholesterolu v plazme sú uznávanými rizikovými faktormi vzniku aterosklerotickéhoHyperlipídémie môžu vznikať ako výsledok veľkého množstva genetických...

Paralelná výroba kyseliny a bázy z vodného prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7789

Dátum: 22.10.2007

Autori: Tholen Johannes Petrus Paulus, Van Der Heijden Petrus Cornelis, Vellinga Sjoerd Hubertus Jozef

MPK: B01D 61/00, C02F 11/00, C02F 1/00...

Značky: bázy, kyseliny, paralelná, výroba, vodného, prúdu

Text:

...vodivosti vo vodnom systéme, vrátane biologického systému. Proces podľavynálezu na separáciu katiónov z vodného prúdu a/alebo kontrolu pH vodného prúdu zahŕňa- poskytnutie elektrolytickej nádobky (10) obsahujúcej anódovú komoru (1), elektrolytickú komoru (2), medzikomoru (3) a katódovú komoru (4), anódu (5), ktorá je umiestnená V danej anódovej komore (l), a katódu (6), ktorá je umiestnená v danej katódovej komore (4), kde daná anódová...

Roskovitín na liečbu určitých cystických ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13837

Dátum: 19.10.2007

Autori: Bukanov Nikolay, Beskrovnaya Oxana

MPK: A61K 31/52, A61P 13/12, A61P 43/00...

Značky: ochorení, cystických, roskovitín, určitých, liečbu

Text:

...liečiv a chirurgické zákroky s cieľom zmierniť bolesť, antibiotiká s cieľom odstrániť infekciu, dialýzu s cieľom nahradiť funkciu zlyhaných obličiek a transplantáciu obličiek. Z tohto dôvodu existuje potreba vyvinúť účinnejšie spôsoby liečby PKD.0012 US 6,316,456 B 1 sa týka špecifických 2-, 6- a 9-substituovaných purínových derivátov, o ktorých sa uvádza, že majú antiproliferatívne vlastnosti. WO 2006/042949 Al sa týka špecifických...

Nový spôsob liečby infekcií H.pylori

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18411

Dátum: 19.10.2007

Autori: Gerhard Markus, Schmees Christian, Prinz Christian

MPK: C12N 9/10, A61K 39/106, A61K 38/00...

Značky: nový, liečby, infekcii, h.pylori, spôsob

Text:

...virulencie vrátane proteínov VacA a CagA.Napriek rastúcemu objemu práce týkajúcej sa možných mechanizmov úniku H. pylori pred elimináciou hostitelom sa podstatný úspech pri vývoji klinickýchprostriedkov na špecifickú liečbu alebo prevenciu infekcie H. pylori ešte nedosiahol.Veurópskej patentovej prihláške EP 1 508 572 A 1 sa uvádza, že proteín baktérie Helicobacter pylori indukujúci apoptózu je proteínový komplex tvorený spojením dvoch druhov...

Trecia časť v mazacom prostredí pracujúca pri dotykových tlakoch vyšších ako 200 Mpa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13378

Dátum: 19.10.2007

Autori: Ledrappier Florent, Audouard Eric, Mazuyer Denis, Donnet Christophe, Maurin-perrier Philippe, Mourier Louis

MPK: C23C 14/06, B23K 26/00, B23K 26/06...

Značky: trecia, pracujúca, část, tlakoch, vyšších, prostředí, dotykových, mazacom

Text:

...správanie. Mazivo teda mení stav a správa sa spôsobom blízkym správaniu sa tuhej hmoty než média. K úplnému oddeleniu kontaktných povrchov potom dochádza pružnou deformáciou protiľahlých povrchov účinkom maziva, ktoré sa stáva extrémne viskózne. Tým sa dostávame k elastohydrodynamickému režimu. Fyzikálne správanie sa maziva a protiľahlých povrchov je V elastohydrodynamickom režimepovrchu pre kontakt sa upravuje značne odlišne od iných...

Použitie IL-1 antagonistov pri liečbe dny a pseudodny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12669

Dátum: 19.10.2007

Autori: Mellis Scott, Vicary Catherine

MPK: A61P 19/02, A61K 38/20, A61K 38/17...

Značky: antagonistov, liečbe, pseudodny, použitie

Text:

...diagnóza dny, napriklad chronická aktívna dna. uskutočnenie predloženej prihlášky vynálezu pozostáva z prevencie alebo zlepšenia dny u ľudského jedinca, ktorý trpí dnou.0009 Druhý predmet predloženej prihlášky vynálezu prináša antagonistu interleukinu 1 (lL-1) na použitie vspôsobe liečby, inhibicie alebo zlepšenia pseudodny, spôsob pozostáva zpodania terapeutického množstva antagonistu jedincovi, ktorý ho potrebuje, choroba sa lieči,...

Mäkké kapsuly obsahujúce palonosetron hydrochlorid so zlepšenou stabilitou a biodostupnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5880

Dátum: 19.10.2007

Autori: Braglia Riccardo, Braglia Enrico, Bonadeo Daniele, Calderari Giorgio

MPK: A61K 31/473, A61K 9/48, A61K 9/52...

Značky: mäkké, hydrochlorid, stabilitou, palonosetron, obsahujúce, zlepšenou, kapsuly, biodostupnosťou

Text:

...činidla a palonosetronu a0007 V prvom hlavnom uskutočnení preto vynález ponúka mäkkú želatínovú kapsulu na orálne podanie, ktorá obsahuje a) vonkajší plášť z mäkkej želatíny s priepustnosťou pre kyslík menšou než asi 1,0 x 10 ml.cm/(cm 2.24 h.atm) a b) ako vnútornú náplň kompozíciu zlipoñlnej kvapaliny zahíňajúcu i) viac než asi 50 hmotn. jednej alebo viacerých lipoñlných zložiek ii) asi 1 až asi 20 hmotn. vody miešateľnej alebo...

Mobilný plynový kompresor odolný proti opotrebeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12029

Dátum: 19.10.2007

Autori: Pedersen Chaince Melvin, Mcgrath Barry Patrick, Mantei Kelly Paul Francis, Ta Long Han

MPK: B60P 3/00, B62D 21/14, B62D 21/20...

Značky: mobilný, plynový, opotrebeniu, odolný, proti, kompresor

Text:

...možno medzi segmentmi nadstavby 112/114, 114/116 použiť vlnovcovú manžetu (nie je zobrazená) na zabezpečenie nevyhnutnej ochrany proti živlom. Ďalej možno použiť prídavný rám0032 Ako už bolo predtým uvedené vyššie, relatívny pohyb umožnený ohybným rámom návesu,je zvlášť dobre vhodný pre ohýbanie sa počas prepravy a absorpciu a odvádzanie vibrácií. Avšak takýto relatívny pohyb by viedol ku katastrofickej poruche niektorých komponentov...

Tryska pre vstrekovač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11979

Dátum: 19.10.2007

Autor: Kim Jong-soo

MPK: B29C 45/20, B29C 45/63

Značky: tryska, vstrekovač

Text:

...koncom hriadeľa avybavený podporou vetracieho prstenca, pri ktorej je vytvorený spojovací otvor spájajúci dráhu pre roztavenú plastickú hmotu s druhou plastovou pohyblivou drážkou a väčšinu druhých vetracích prstencov, hriadel vňom vložený a prvú a druhú plastovú pohyblivú drážku vytvorené pri jeho vonkajšom obvode.Prvý vetrací prstenec môže obsahovať prvú časť výčnelku vystupujúcu pri vonkajšom obvode jednej strany prvého vetracieho...

N-(2-Hydroxyetyl)-N-metyl-4-(chinolín-8-yl(1-(tiazol-4- ylmetyl)piperidín-4-ylidén)metyl)benzamid, spôsob jeho prípravy a jeho použitie na liečenie bolesti, úzkosti a depresie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11567

Dátum: 19.10.2007

Autori: Hoesch Valerie, King Megan Murphy, Ernst Glen, Bui Khanh, Dantzman Cathy, Yan Jingbo, Hudzik Thomas, Liu Jie

MPK: A61K 31/4709, A61P 25/04, A61P 25/16...

Značky: depresie, ylmetyl)piperidín-4-ylidén)metyl)benzamid, úzkosti, spôsob, n-(2-hydroxyetyl)-n-metyl-4-(chinolín-8-yl(1-(tiazol-4, použitie, liečenie, přípravy, bolesti

Text:

...objasnenia opisujú vyššie a ďalej v kontexte jednotlivých uskutočnení, sa môžu aj kombinovať, takže sa vytvoria jehoAk sa v tomto dokumente neuvádza inak, odkazy na jednotné číslo môžu zahŕňať aj množnéUskutočnenía identifikované v tomto dokumente ako príkladné je potrebné chápať tak, žemajú len ílustratívny a nie obmedzujúci význam.Ak sa neuvádza inak, akýkoľvek heteroatóm s neúplnými valenciami je potrebné chápať tak, že obsahuje atómy...

Policový oddiel otočný medzi vystavovacou a plniacou pozíciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15657

Dátum: 19.10.2007

Autori: Andersen John, Sjölander Hakan

MPK: A47F 1/12, A47F 5/12

Značky: vystavovacou, policový, pozíciou, plniacou, oddiel, otočný, medzi

Text:

...ao pozíciu- Ixujúce prostriedky, ktoré prechádzajú pozdĺž základne a ktoré sú navrhnuté pre zachytenie základne, ktorá môže byť a ktorá je vybavená zachytávacími prostriedkami, usporiadanými pre držanie pozíciu-ñxujúcich prostriedkov na mieste pri otáčaní policového oddielu,čím sa umožní, že policový oddiel zaujme svoju pôvodnú pozíciu, keď sa vráti do vystavovacej pozície z plniacej poziciekde policový oddiel je vybavený prvými spojovacimi...

Plastový koncový uzáver nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9281

Dátum: 19.10.2007

Autori: Toborowicz Andrzej, Lewandowski Dariusz, Milkowski Bogumil

MPK: B65D 17/50, B65D 43/18, B65D 47/26...

Značky: plastový, uzáver, nádoby, koncový

Text:

...otvorenie nádoby dokonca i V prípade, kedy koncový uzáver bol deformovaný vysokými tlakmi vnútri nádoby. Ako náhle je otvorený, môže byť záklopka použitá na opätovné zakrytie diery, aby chránila nápoj proti znečisteniu, a prídavný hygienický kryt chráni kontaktnú oblasť úst.0011 Teraz bude vynález opísaný na príklade a s odkazonx naObrázok 1 predstavuje koncový uzáver v zatvorenej polohe pohľad zhoraObrázok 4 - teleso koncového uzáveru V...

Spôsob prípravy rastlinného potravinárskeho výrobku a rastlinný potravinársky výrobok získaný týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8897

Dátum: 19.10.2007

Autori: Neirynck Nico Hector Albert, Seegers Johannes Catherina Lambertus Gerardus, Corsten Leonardus Laurentius Hubertus, Van Hooff Franciscus Laurentius

MPK: A23J 3/14, A23J 3/22

Značky: výrobok, rastlinného, spôsob, potravinářského, potravinářský, přípravy, získaný, výrobků, týmto, spôsobom, rastlinný

Text:

...vláknitý výrobok môže mat obsah proteínu najmenej 8 hmotn. a obsah tuku nižší ako 10 hmotn0032 Predložený vynález sa teda týka rastlinného potravinárskeho výrobku, ktorý možno pripraviť spôsobom akoje uvedený hore.0033 Podľa tohto vynálezu uvedený potravinársky výrobok môže mat obsah proteínu najmenej 10 hmotn. a obsah tuku nižší ako 10 hmotn0034 Tento opis opisuje spôsob prípravy nie-živočíšneho potravinárskeho výrobku alebo rastlinného...

Spôsob zníženia génovej expresie použitím modifikovaného využitia kodónov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18886

Dátum: 18.10.2007

Autori: Herold Andrea, Schröder Hartwig, Jeong Weol Kyu, Klopprogge Corinna, Zelder Oskar

MPK: C12N 15/77

Značky: využitia, spôsob, génovej, expresie, kodónov, použitím, modifikovaného, zníženia

Text:

...môže umožniť získanie mikroorganizmu, ktorý dáva viac produktu katalyzovanej reakcie, a teda nakoniec povedie k zvýšenej produkciipríslušnej aminokyseliny. Podobne - ak je napríklad známe, že niektorý enzymatickýkrok v biosyntetickej dráhe požadovanej kyseliny je nežiaduci, pretože presmeruje veľa metabolickej energie do tvorby nežiaducich vedľajších produktov, možno uvažovať oregulácii expresie príslušnej enzymatickej aktivity nadol,...

DNAáza na liečbu mužskej subfertility

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17308

Dátum: 18.10.2007

Autori: Dobroslav Melamed, Bartoov Benjamin, Yehuda Ronen

MPK: A61K 38/48, A61P 15/08

Značky: liečbu, mužskej, subfertility, dnaáza

Text:

...sa hodnotí analýzou semena. Najobvyklejšia analýza, známa ako rutinná analýza semena poskytuje informáciu o počte spermií prítomných V ejakuláte,podiele pohyblivých (a/alebo progresívne pohyblivých) spermálnych buniek a percente buniek, ktoré sú morfologicky normálne. Mužská subfertilita obvykle súvisí s jedným alebo viac, s nízkou produkciou spermií (oligozoospermia), malou pohyblivosťou spermií (astenozoospermia) a abnormálnou morfológiou...

BICYKLICKÉ TRIAZOLY AKO MODULÁTORY PROTEÍNOVEJ KINÁZY

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13089

Dátum: 18.10.2007

Autori: Smith Christopher Ronald, Bounaud Pierre-yves, Jefferson Elizabeth Anne

MPK: C07D 487/04, C07D 519/00, A61K 31/5025...

Značky: proteínovej, triazoly, modulátory, kinázy, bicyklické

Text:

...Okrem rakoviny existuje dôkaz, že inhiblcia MET môže mať význam pri liečbe rôznych indikácií vrátane invázie Listerie, osteolýzy spojenej s mnohopočetným myelómom, infekcie maláriou, diabetických retinopatií, psoriázy a artritldy. Mutácie v sekvencii kódujúcej MET sú relatívne neobvykle u ľudských druhov rakovín. Avšak na základe precedentnej selekcie mutáciou BCR-ABL u pacientov s chronickou myeloidnou Ieukémiou liečených imatinibom a...

TRIAZOLOPYRIDAZÍNOVÉ MODULÁTORY PROTEÍNOVEJ KINÁZY

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13086

Dátum: 18.10.2007

Autori: Bounaud Pierre-yves, Smith Christopher Ronald, Jefferson Elizabeth Anne, Lee Patrick, Torres Eduardo

MPK: A61P 35/00, A61K 31/5025, A61K 31/53...

Značky: kinázy, modulátory, proteínovej, triazolopyridazínové

Text:

...infekcie maláriou, diabetických retinopatil, psoriázy a artritídy. Mutácie v sekvencii kódujúcej MET sú relatívne neobvyklé u ľudských druhov rakovín. Avšak na základe precedentnej selekcie mutáciou BCR-ABL u pacientov s chronickou myeloidnou leukémiou liečených imatinibom a mutáciou EGFR u pacientov s rakovinou liečených erlotinibom a geñtinibom sa predpokladá, že tieto alalebo pravdepodobne i ďalšie mutácie MET, ktoré môžu spôsobovať...

Odpor, obzvlášť odpor typu SMD, a príslušný spôsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6198

Dátum: 18.10.2007

Autor: Hetzler Ulrich

MPK: H01C 1/14, H01C 7/00, H01C 17/28...

Značky: príslušný, výroby, spôsob, obzvlášť, odpor

Text:

...1 typu SMD. Nezávisle od hrúbky nosného telesa 2 je mechanická zatažiteľnost odporu 1 typu SMD V dôsledku mechanickéhoĎalšou nevýhodou odporu 1 typu SMD sú vysoké náklady na galvanizáciu, ktoré tvoria približne 25 celkových výrobných nákladov. Tieto vysoké náklady na galvanizáciu sú spôsobenétým, že musí bočná zmena kontaktovania od oboch nosných prvkov2.1, 2.2 k odporovej dráhe 4 prevziat celý tok prúdu, takže sú požiadavky na hustotu a...

Zariadenie na kontinuálne vodorovné odlievanie kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285942

Dátum: 18.10.2007

Autori: Johansen Inge, Stromsvag Age, Maeland Geir

MPK: B22D 11/07, B22D 11/04

Značky: vodorovné, odlievanie, kontinuálně, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kontinuálne vodorovné odlievanie kovu, najmä hliníka, zahrnuje izolovaný rezervoár alebo nádrž (2) na kvapalný kov a formu (3) oddeliteľne upravenú s nádržou (2), pričom nádrž (2) zahrnuje izolujúcu platňu (19) s otvormi (25, 26) na prepojenie s formou (3), ktorá zahrnuje výhodne kruhovú dutinu (17) s krúžkom (12, 13) z priepustného materiálu na dodávanie oleja a najmenej jednu prstencovú medzeru (16) alebo dýzu, usporiadanú...

Bezpečnostný systém pre valcové mlyny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11957

Dátum: 18.10.2007

Autori: Jung Otto, Hoffmann Dirk, Schütte Karl-heinz

MPK: B02C 15/00

Značky: systém, válcové, mlýny, bezpečnostný

Text:

...uložené pohony, pozostávajúca každý z hnacieho motora a redukčného prevodu. Každý redukčný prevod obsahuje dva pastorky, ktoré sú v zábere s ozubeným vencom mlecieho taniera.0009 Z DE 76 20 223 U je známy valcový mlyn, pod ktorého mlecím tanierom je upevnený ozubený kruh. S ozubeným kruhom sú v zábere pastorkyštyroch hydraulických motorov, ktoré sú upevnené na dne skrine mlyna.0010 Napriek teoretickým výhodám týchto viacmotorových...

Dvere vozidla s tesniacou doskou a tesniacim prvkom, ktorého konce sa prekrývajú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9381

Dátum: 18.10.2007

Autor: Meyer Thorsten

MPK: B60J 5/04, B60J 10/08

Značky: tesniacou, prekrývajú, dveře, tesniacim, prvkom, konce, doskou, vozidla

Text:

...nachádza medzi prekrývajúcimi sa koncami tesniaceho prvku, aspoň jeden kábel. Zvlášť prednostne sa nachádza medzi prekrývajúcimi sa koncami tesniaceho prvku káblový zväzok. Výhodne je to možné preto, že káblový zväzok, ktorý sanachádza vo vlhkej oblasti, sa prevádza do suchej oblasti. Zásobovanieelektrického zariadenia, ktoré sa nachádza vo vlhkej oblasti, je tým realizované zvlášť nekomplikovane. Taký káblový zväzok sa môže pre montáž na...

Zariadenia a spôsob na plynulé umývanie kontajnerov z plastických materiálov a odstraňovanie nečistôt z ich povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8917

Dátum: 18.10.2007

Autor: Teruggi Piergiorgio

MPK: B29B 17/02, B08B 9/08

Značky: kontajnerov, materiálov, povrchov, odstraňovanie, zariadenia, spôsob, plastických, nečistot, plynule, umývanie

Text:

...prilepene na fľaši odstránené, fľaše ako take i ked sa vyćistia, by mohli byťvyradene pocas nasledujúcich krokov automatického vyberaniarecyklovateľných materiálov (napr. PET) zo znečisťujúcich materiálov (napr. PVC). Automatické vyberanie sa obvykle vykonáva optickými systémami, ktoré by mohli vyhodnotiť fľaše stále ešte pokryté plášťami ako obalmi vyrobenými z nerecyklovateľných materiálov, alebo obalmi, ktoré neboli0010 Úlohou predloženého...

Extrudovaný okenný alebo dverný komorový profil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19984

Dátum: 18.10.2007

Autori: Fischer Marcus, Eckert Stefan, Melzer Klaus, Tippenhauer Horst

MPK: E06B 1/28, E06B 3/22

Značky: komorový, okenný, extrudovaný, dverný, profil

Text:

...svorníkom. Tým je zaručené dobré ozubenie umelohmotného upevňovacieho kanálu s upevňovacím svorníkom čo možná po celej jeho dĺžke alebo po veľkom úseku jeho dĺžky, čo vedie k Vysokej vyťahovacej sile upevňovacieho svorníka.S upevňovacou oblasťou podľa vynálezu je nwžné splniť vysoképožiadavky ohľadne vytiahnutia s kompletne 2 umelej hmoty uskutočnenými upevňovacími oblasťami najmä V súvislosti soU uskutočnenia upevňovacieho kanála...

Tesniace zariadenie pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8088

Dátum: 18.10.2007

Autori: Kretschmer Matthias, Kümmel Lutz, Behrens Holger, Sohl Ralf-hartmut, De Kock Peter, Gramer Andreas

MPK: B01J 3/03, B01J 3/00, C23C 14/56...

Značky: pásu, tesniace, zariadenie

Text:

...efekt.0009 Tým bude možné podstatne zlepšit schopnost utesnenia tesniaceho zariadenia pásu v kritickej oblasti hrán pásu.0010 Výhodne sú oba valce vaxiálnych koncových oblastiach, ležiacich oproti sebe, opatrené tesniacim prvkom.0011 Tesniaci prvok je pri tomto výhodne určitá tesniaca kladka. Vtomto prípade sa môže navrhnúť, aby táto tesniaca kladka pozostávala prinajmenšom čiastočne z pružného, elastického materiálu. Tesniaca kladka,...

Regeneračný výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7279

Dátum: 17.10.2007

Autor: Flender Manfred

MPK: F28G 9/00, F28D 19/00

Značky: výmenník, tepla, regeneračný

Text:

...vedenie V dvoch ložiskách. Ložiská sú výhodnejšie vyhotovené ako valivé ložiská a maximálne vychýlenie dúchacích ramien vedie ich voľnéV dôsledku zrkadlového usporiadania dvoch dúchacích ramien je na jednej strane zaručené dobré čistenie aokrem toho dobré odvádzanie uvoľnených nečistôt aumožnenýveľký časový odstup medzi po sebe nasledujúeimi procesmi čistenia.Príklad uskutočnenia regeneračného výmennika tepla je zobrazený na obrázku....

Pracovná stanica na spájanie častí karosérie motorového vozidla, výrobná linka s takouto pracovnou stanicou a spôsob pristavenia/výmeny upínacích rámov v pracovnej stanici

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7066

Dátum: 17.10.2007

Autori: Vollnhals Ralf, Hofstetter Franz, Herzog Frank, Waltl Hubert, Beringer Ernst, Arbesmeier Bernhard, Breme Michael

MPK: B62D 65/00

Značky: rámov, vozidla, spájanie, motorového, výrobňa, pracovnou, linka, karosérie, spôsob, částí, takouto, stanici, pracovná, stanicou, pracovnej, upínacích, stanica

Text:

...výmeny upínacích rámov vpracovnej stanici, pri ktorom výmena upínacieho rámu resp. pristavenieupínacieho rámu prebehne s časovou úsporou a technologicky spoľahlivo.Táto úloha vynálezu je riešená prostredníctvom znakov patentového nároku 1,patentového nároku 14 alebo patentového nároku 15. Výhodné ďalšieuskutočnenia vynálezu sú ukázané v dotyčných závislých nárokoch.Podľa význakovej časti patentového nároku 1 sane, umiestnené v zásobníku...

Tesniaci profil, najmä na utesnenie dverí proti karosérii motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6588

Dátum: 17.10.2007

Autor: Poppele Christoph

MPK: B60J 10/00

Značky: tesniaci, utesnenie, vozidla, profil, najmä, motorového, dveří, proti, karoserií

Text:

...nmtorového vozidla. Upevňovací úsek obsahuje kanálovité vybranie, ktoré je spevnené spevňovacím nosníkom s prierezom v tvare U. Do kanálovitého vybraniana uloženie priruby vytvorenej dverami motorového vozidla. Tesniaci úsek vykazuje dalej oblasť, ktorá tvori kanál, ktorý slúži na uloženie pevnej okennej tabule. Do kanálu zasahujú tesniace chlopne, ktoré pozostávajú z mâkkého materiálu. Na voľnom konci oblasti je k tomu umiestená chlopňa,...

Profylaktická vakcína voči tuberkulóze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12770

Dátum: 17.10.2007

Autori: Amat Riera Isabel, Cardona Iglesias Pere Joan

MPK: A61K 39/04, A61P 37/04

Značky: profylaktická, vakcína, voči, tuberkulóze

Text:

...voči tuberkulóze V myšom modeli.0010 I.M. Orme, Vaccine, 2006, 24, strany 2 až l 9, je nový prehľadový článok o nových vakcínach proti tuberkulóze, ktorý opisuje, že bežná BCG vakcína je v podstate neúčinná v ochrane dospelých ľudí voči tuberkulóze. V rovnakom článku je uvedené, ze sa testuje niekoľko kandidátov pre rôzne typy vakcínspojené s vírusom, vakcíny s rekombinantnými kmeñmi) a že sa očakávajú nové správy.0011 Je preto potrebné mať...

Krycia netkaná textília odpudzujúca vodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285946

Dátum: 17.10.2007

Autori: Ružek Ivo Edward, Klaška František

MPK: A61F 13/15

Značky: krycia, netkaná, textília, odpudzujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Krycia netkaná textília odpudzujúca vodu na nasávacie hygienické výrobky je vytvorená z jemných vlákien s jednotlivou jemnosťou menšou než 1,5 dtex a s podielom oxidu titaničitého menej než 0,15 hmotnostných % oxidu titaničitého ako matovacieho prostriedku.

Protišmyková podošva obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 285945

Dátum: 17.10.2007

Autori: Biancucci Demetrio, Brasca Alfredo

MPK: A43C 15/00

Značky: podošva, obuvi, protismyková

Zhrnutie / Anotácia:

Protišmyková podošva (6) obuvi je vybavená na svojej spodnej ploche hrotmi alebo klincami (12), prichádzajúcimi do kontaktu s terénom, pričom tieto hroty alebo klince (12) sú voľne upevnené v podošve. Môžu prejsť z prvej, vysunutej polohy, keď prichádzajú do kontaktu s terénom, do druhej, zatiahnutej polohy, v ktorej nepresahujú cez nášľapnú plochu obuvi, a to vďaka kombinácii ohybných podperných prvkov hrotov, ktoré sa môžu prevrátiť vo svojom...

Pamoátová soľ olanzapínu a jej solváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 285944

Dátum: 17.10.2007

Autori: Sanchez-felix Manuel Vicente, Tupper David Edward, Hendriksen Barry Arnold, Ferguson Thomas Harry, Bunnell Charles Arthur

MPK: A61K 31/551, A61K 31/55, A61P 25/00...

Značky: solváty, olanzapínu, pamoátová

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa pamoátová soľ olanzapínu vrátane jej solvátov a jej použitie na prípravu liečiv na liečenie psychózy, akútnej mánie a stavov miernej úzkosti. Pamoátová soľ olanzapínu a jej solváty sú vhodné na prípravu farmaceutických prípravkov s kontrolovaným uvoľňovaním účinnej látky, pričom tieto prípravky môžu mať formu depotných prípravkov alebo prípravkov na intramuskulárne alebo subkutánne podanie s rýchlym nástupom účinku.

Liekové formy na orálne podávanie s oneskoreným účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285943

Dátum: 17.10.2007

Autori: Ziegler Iris, Bartholomäus Johannes

MPK: A61K 31/185, A61K 9/52, A61K 31/135...

Značky: oneskoreným, formy, účinkom, orálne, podávanie, liekové

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa liekové formy tramadolu na orálne podávanie aspoň s čiastočne oneskoreným účinkom, v ktorých tramadol je prítomný aspoň čiastočne vo forme in situ vytvorenej zlúčeniny tramadolu a ďalšej kyslej účinnej látky a/alebo pomocnej látky s rozpustnosťou vo vode <= 100mg/ml, ako aj spôsob ich výroby. Na vytvorenie in situ zlúčeniny tramadolu sa výhodne použije tramadol hydrochlorid a sodná soľ diklofenaku, naproxénu, kyseliny...

Centrovacie zariadenie pre ploché konštrukčné prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 285941

Dátum: 17.10.2007

Autori: Weiss Oliver, Hoyer Alois, Hagenmeyer Cord

MPK: B29C 33/12, B29C 45/14, B29C 44/34...

Značky: ploché, prvky, zariadenie, konštrukčné, centrovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa centrovacie zariadenie pre ploché konštrukčné prvky, najmä sklenené tabule (3), ktoré sú aspoň na bočných okrajoch vybavené rámom (4) z plastu vytvoreným vstrekovaním/vypenením alebo zapuzdrením. Centrovacie zariadenie (16) je tvorené pružinami (18, 19) s rovnakou konštantnou pružnosťou, ktoré sú vzhľadom na konštrukčný prvok, najmä sklenenú tabuľu (3), usporiadané navzájom protiľahlo a dotýkajú sa ho.

E-2-[4-(4-chlór-1,2-difenyl-but-1-enyl)fenoxy]etanol a farmaceutický prípravok obsahujúci túto zlúčeninu a táto zlúčenina na lekárske použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285940

Dátum: 17.10.2007

Autori: Södervall Marja-liisa, Mäntylä Eero, Viitanen Antti, Kalapudas Arja

MPK: A61P 9/00, A61K 31/075, A61P 3/00...

Značky: zlúčenina, táto, prípravok, farmaceutický, túto, obsahujúci, použitie, zlúčeninu, e-2-[4-(4-chlór-1,2-difenyl-but-1-enyl)fenoxy]etanol, lékařské

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa E-2-[4-(4-chlór-1,2-difenyl-but-l-enyl)fenoxy]etanol alebo jeho farmaceuticky prijateľný ester, farmaceutický prípravok s jeho obsahom na použitie pri znižovaní sérových hladín cholesterolu, pri prevencii a liečbe aterosklerózy a hormonálnej substitučnej liečbe.

Spôsob čistenia koľajnicových žliabkov a jednotka na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285939

Dátum: 17.10.2007

Autor: Hillbrand Georg

MPK: E01H 8/00

Značky: žliabkov, spôsob, uskutočnenie, čistenia, jednotka, kolajnicových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia koľajnicových žliabkov železničných koľajníc počas jazdy sa uskutočňuje jednotkou na čistenie žliabkov umiestnenou na nosnom vozidle, z ktorej je smerovaný vysokotlakový prúd (2) tekutiny, ako je kvapalina, plyn, para, studená alebo zohriata čistiaca tekutina, alebo zmesi týchto médií na vrstvu (12) nečistoty v koľajnicovom žliabku (3), pričom prúdy (11) tekutiny, odrazené od miesta (4) dopadu, strhávajú nečistotu so sebou a...

Dvojrozmerný kód, spôsob jeho dekódovania a tlačová publikácia na použitie dvojrozmerného kódu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11522

Dátum: 17.10.2007

Autori: Zhang Wei, Li Zhengfang, Lv Yingfeng, Gu Guangyi

MPK: G06K 9/18, G06K 19/06

Značky: kódu, spôsob, kód, publikácia, dvojrozmerný, tlačová, použitie, dvojrozmerného, dekódovania

Text:

...(3,9), (4,9), (5,9), (6,9) jednotkové súradnice dvanástej skupiny zahŕňajú (7,7), (8,7), (9,7), (7,8), (8,8), (9,8), (7,9),(8,9).0007 Po druhé tento vynález poskytuje tlačovú publikáciu využívajúcu uvedený dvojrozmemý kód, vyznačujúcu sa tým, že uvedená publikácia je vytlačená snormálnymi slovami a obrázkami a s dvojrozmemým kódom rozpoznatelným pomocou zariadenia.0008 Uvedené kódové symboly nemožno vidieť očami vnormálnom prostredí na...