Archív za 2007 rok

Strana 13

Mliečne výrobky s obsahom kozieho mlieka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4872

Dátum: 02.11.2007

Autor: Keresteš Ján

MPK: A23C 19/00, A23C 23/00

Značky: kozieho, výrobky, mliečne, mlieka, obsahom

Text:

...doteraz známe výrobky boli skôr opísanýrni technológiami vyrábané z ovčieho alebo kravského mlieka a ich kombinácií.Mliečna nátierka, podľa tohto technického riešenia, pozostáva z mäkkých syrov z kravského mlieka a výrobkov z kozieho mlieka.Pri použití koloidných mlynov a zvyšovaní teploty od 4 °C do 70 °C sa dosiahnu častice 4 až 6 mikrónov a pri znížení teploty na 45 až 50 C je možné pripravenú nátierku plnit do príslušných...

Oddeľovací zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4871

Dátum: 02.11.2007

Autor: Ondreička Klement

MPK: B65G 59/00

Značky: zásobník, oddeľovací

Text:

...sú orientované rovnakými pólmi k priestoru zásobníka, ktorý je určený na uloženie súčiastok, výliskov. Stohovanie ukladaných súčiastok, výliskov zabezpečuje vodiaca tyč alebo obvodové vodiace lišty. V prípade, že ukladaná súčiastka, výlisok má V strede otvor, je výhodné, ak vodiaca tyč je stredová vodiaca tyč.V prípade, že ukladaná súčiastka, výlisok nemá žiadny otvor, cez ktorý by mohla byt vedená vodiaca tyč, použijú sa najmenej tri vodiace...

Svetelný panel s obvodovou rámovou konštrukciou s LED diódami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4870

Dátum: 02.11.2007

Autor: Horváth Imrich

MPK: H05B 33/00, G09F 9/30

Značky: obvodovou, panel, světelný, diodami, konštrukciou, rámovou

Text:

...skleným prekrytím 3. Na vnútomej strane každého priehľadného prekrytia 3 je uspôsobený plagát. LED diódy l sú rozmiestnené na vnútomej strane obvodovej rámovej konštrukcie 2 so svetelným vyžarovaním v jednej nasvetľovacej rovine F paralelnej s rovinou H priehľadného prekrytia 3. LED diódy 1 sú rozmiestnené v strede vnútomej hlbky rámovej konštrukcie 2 po celom obvode na vnútomej strane obvodovej rámovej konštrukcie 2. LED diódy 1 sú s...

Visačka na fľaše

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4869

Dátum: 02.11.2007

Autor: Hruška Stanislav

MPK: G09F 23/00

Značky: visačka, fľaše

Text:

...1 pripravená na upevnenie k fľaši.Obr. 4 Visačka s nálievkou podľa príkladu 1 navlieknutá na hrdlo fľaše.Obr. 5 Visačka potlačená textom podľa príkladu 2.Príklady uskutočnenia technického riešeniaVisačka 1 podľa obr. 1 a 2 je vyrobená z kriedového papiera a je tvorená plochým dielom 4, ktorý je líniou 3 prehnutia rozdelený na dve tvarovo symetricke hlavné plochy 5. V jednej z hlavných plôch 5 je vytvorená štrbina 7 na uchytenie nálievky 2....

Lôžková plocha matracov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4868

Dátum: 02.11.2007

Autor: Rešlová Ivana

MPK: A47C 27/00

Značky: plocha, matracov, ložková

Text:

...zmäkčujúcej vrstve rozmiestnené v rôznej hustote i veľkosti a vo voliteľnom počte zón zodpovedajúcich miestam predpokladaného zaťaženia ležiacej postavy človeka.Predkladaným technickým riešením sa dosahuje nový účinok v tom, že vhodným rozmiestnenim gélovýeh segmentov do zmäkčujúcej vrstvy dochádza k žiaducej stimulácii tých partií tela, ktoré umožňujú správnu relaxáciu organizmu pri pokojnom a neprerušovanom spánku. Rozčlenenim použitého...

Hydraulické rozrušovacie kladivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4867

Dátum: 02.11.2007

Autor: Konečník Štefan

MPK: B25D 9/00, F15B 15/00

Značky: hydraulické, rozrušovacie, kladivo

Text:

...opačnom konci odkryje dovtedy ním uzavreté spojenie prívodného kanála 6 s vratným kanálom 12, cez prvý a druhý bezpečnostný kanálik 53, 54. V tej chvíli sa v kladive stratí pracovný tlak kvapaliny, ak predtým bol. V dôsledku tohto prepojenia je kladivo nefunkčné. Zatlačením pracovného nástroja 4 do kladiva - prítlakom pracovného stroja na pracovný predmet -sa posunie aj piestik 52 do vnútra piestnice 2, až sa tým preruší spojenie prívodného...

Stôl najmä na balenie hrán plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4866

Dátum: 02.11.2007

Autori: Palčík Karol, Kunc Jozef

MPK: B65B 25/00

Značky: najmä, hrán, balenie, plechů, stôl

Text:

...2 je pôdorys bez uloženej hrany plechu a na obr. 3 priečny pohľad na stôl najmä na balenie hrán plechu aj s uloženou balenou hranou.Na obr. l až 3 je znázomený stôl najmä na balenie hrán plechu, ktorého zdrojom sily priamočiareho pohybu je priamočiary hydromotor 5 poháňaný hydraulickýrn agregátom, ktorý nie je predmetom riešenia a na obrázkoch nie je nakreslený.Stôl najmä na balenie hrán plechu je celozvarovanej oceľovej konštrukcie a...

Uchytávací mechanizmus segmentov delených foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4865

Dátum: 02.11.2007

Autori: Tomek Ľuboslav, Šesták Marián

MPK: B29C 33/20, B29C 33/00

Značky: segmentov, dělených, mechanizmus, uchytávací, foriem

Text:

...jeden je priložený k rybinovej drážke úchytu a druhý je zaistený úkosom príložky poistenej podložkou upevnenou ťahadlami v úchyte.Príložka má pritom vytvorený úkos v tvare písmena V. Príložkaje uložená otočne na čape umiestnenom V úchyte a je zaistená podložkou.Príložka je výhodne vybavená vodiacimi výstupkami zapadaj úcimi do vodiacich drážok úchytu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie je bližšie ozrejmené na priložených...

Ostrekovacia jednotka pre zariadenia na likvidáciu použitých jednorazových hygienických nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4864

Dátum: 02.11.2007

Autor: Haklík Ctirad

MPK: B09B 3/00

Značky: jednotka, nádob, zariadenia, jednorázových, ostrekovacia, použitých, likvidáciu, hygienických

Text:

...ostrekovacej jednotky podľa technického riešenia je znázomený na pripojenom výkrese,kde obr. 1 predstavuje ostrekovacíu jednotku V osovom reze a obr. 2 je rez l-l spodnej časti ostrekovacej jednotky,vyznačený v obr. 1.Príklad uskutočnenia technického riešeniaZariadenie na likvidáciu použitých jednorazových hygienických nádob má neznázornenú mleciu vaňu vybavenú uzatváracím vekom 1. Uzatváracie veko 1 má kryt 2 a v dutine 3 medzi...

Absorbér solárnej vákuovej trubice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4863

Dátum: 02.11.2007

Autor: Skalík Richard

MPK: F24J 2/04

Značky: vákuovej, trubice, solárnej, absorbér

Text:

...celého dňa a ročného obdobia.Uvedené nedostatky odstraňuje predložené riešenie,ktorého podstata spočíva v tom, že adsorbér je vytvorený z tepelne dobre vodivého materiálu, napriklad z plechu, s nánosom absorpčného povlaku na povrchu. Absorbér je po dĺžke rovný alebo zvlnený. V priereze má tvar otvoreného alebo uzavretého obrazca alebo viacerých obrazcov, ktoré jednotlivo alebo spoločne vypĺňajú zväčša alebo celkom kruh rezu ohraničený stenou...

Paletizačná súprava na správne ukladanie plochých výrobkov pri preprave a skladovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4862

Dátum: 02.11.2007

Autor: Zvara Dušan

MPK: B65D 57/00

Značky: paletizačná, súprava, přepravě, výrobkov, plochých, ukladanie, správné, skladování

Text:

...plastu,z materiálu na báze dreva. Výhodne uskutočnenie palety je,že úložná plocha je opatrená dvojicami podpíer rovnomerne rozmiestnených na tejto ploche. Ďalším výhodným riešenímje že tvar podpíer má trojuholníkový, štvorcový alebo obdĺžnikový pôdorys.Prehľad obrázkov na výkreseNa obr. l je znázornená paleta s dvojicamí podpíer rovnomeme rozložených po úložnej ploche. Na obr. 2 je znázomená podpera z vlnitej kartónovej lcpenky.Úložná plocha...

Uzáver zásobníka tonera

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4861

Dátum: 02.11.2007

Autor: Hanula Dušan

MPK: G03G 15/08

Značky: tonera, uzáver, zásobníka

Text:

...Na oddelenie stredového pásu 4 z tela 1 uzáveru sú v uzávere podľa predkladaného riešenia integrované strihacie nástroje. Homý strihací nástroj 9, ktorý je pevný a dolný strihaci nástroj 10, ktorý je pohyblivý, pri manuálnom ťahani za koniec chvostika 2 postupne od miesta chybu chvostika 2 po protiľahlý koniec uzáveru oddelia stredový pás 4 od tela l presne v požadovanej línii 3 otvárania. Telo 1 a chvostík 2 sú výhodne vytvorené v celosti z...

Signalizátor záberu pri love rýb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4860

Dátum: 02.11.2007

Autor: Miškovič Pavol

MPK: A01K 97/12

Značky: záběrů, signalizátor

Text:

...očka 221. Prítlačná guľôčka 223 tvoriaca spodnú čast vodiaceho očka 221 je vo väčšej vzdialenosti od spojnice 23 ako závesné guľôčky 213 tvoriace uvoľňovací mechanizmus 212. Teleso l (obr. 2) je tvorené kužeľovitým puzdrom 11 s vodotesným skrutkovacím uzáverom 13 z umelej hmoty. Na vrchnej časti uzáveru 13 je vešiak 14 z drôtu,pomocou ktorého je teleso zavesené na spojnici 23 závesu 2 (obr. l). V puzdre 11 (obr. 2)je osadený držiak 12 na...

Dvojpolohový uchytávač uličného svietidla na stĺp

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4859

Dátum: 02.11.2007

Autor: Veselovský Ján

MPK: F21V 21/10

Značky: dvojpolohový, svietidlá, uchytávač, uličného, stĺp

Text:

...výložník a na vrchol stĺpa osvetlenia.Na priloženom obrázku č. 2 je znázomene uchytenie uličného svietidla na výložník a na vrchol stĺpa osvetlenia s označením polohy dvojpolohového uchytávača.Na priloženom obrázku č. 3 je znázomený dvojpolohový uchytávač V polohe uchytenia uličného svietidla na vrchol a výložník stĺpa osvetlenia.Dvojpolohový uchytávač uličného svietidla na stĺp osvetlenia pozostávajúci z telesa uchytávača 3 s násuvným otvorom...

Reklamná brožúra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4858

Dátum: 02.11.2007

Autor: Ježík Martin

MPK: G09F 1/00

Značky: reklamná, brožúra

Text:

...podstata spočíva v tom, že leták ako informačné médium na voľnom liste, výhodne z papiera, rozdelený najmenej na dve časti vyznačenim, perforáciou alebo iným zoslabením tak, že jedna, informačná, časť letáka je nosíčom textových a prípadne grafických informácií, pre ktoré je reklamný leták zverejnený, pričom ostatné časti sú oddeliteľnými kontaktnýmí časťami, z ktorých aspoň jedna je zhotovená vo formáte blízkom alebo rovnajúcom sa formátu...

Podklad s definovaným grafickým motívom vyhotoveným prostredníctvom predlohy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4857

Dátum: 02.11.2007

Autori: Kollárová Slavomíra, Kollár Jaroslav

MPK: B44C 1/00

Značky: definovaným, motívom, vyhotoveným, podklad, předlohy, grafickým, prostredníctvom

Text:

...závislých vnútomých linií a obrysov je čiastočne narezaná rezákom, určená na obtiahnutie písadlom a druhá časť vzájomne nezávislých vnútorných linií a obrysov je úplne orezaná rezákom, pričom Vzniknuté diery sú určené na obtiahnutie písadlom.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPodklad s definovaným grafickým motívom pripevnený na predlohu, určenú na jeho vyhotovenie, podľa technického riešenia, kde predlohou sú kancelárske papiere...

Zariadenie na odpojenie od zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4856

Dátum: 02.11.2007

Autor: Štepanovský Peter

MPK: H01H 71/00, B60R 17/00

Značky: zdroja, odpojenie, zariadenie

Text:

...sú napojené na prepinaciu cievku.Prehľad obrázkov na výkreseNa predloženom obrázku č. 1 je znázomená schéma prvého riešenia a na predloženom obrázku č. 2 je znázornená schéma druhého riešenia.Zariadenia na odpojenie od zdroja má nárazový prvok 2 s ukostrením, ktorý spina mínusový prúd aje spojený s prvým konektorom 6 prepínacieho relé. Druhý konektor 7 je na jednej strane ukostrený a vnútri prepínacieho relé je ukončený ramienkom 4, Tretí...

Reklamný leták s obálkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4855

Dátum: 02.11.2007

Autor: Ježík Martin

MPK: G09F 23/00

Značky: leták, reklamný, obálkou

Text:

...lepiacim prvkom použitým v mieste otvárania. Na vonkajšej strane môže byt vopred vytlačené označenie odosielateľa a prípadne predtlač pre napísanie adresy prijímateľa.Prehľad obrázkov na výkreseNavrhnuté riešenie je znázomené na výkrese, kde obr. 1 zobrazuje otvorený list letáka s vizitkou a obr. 2 znázorňuje ten istý list po zložení.Papierový reklamný leták má na niektorom okraji perforáciou ohraničená plochu 1 o rozmeroch bežnej...

Priestorový závesný stojan

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4854

Dátum: 02.11.2007

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 29/00

Značky: závěsný, priestorový, stojan

Text:

...a krát a krát a,priečny otvor jednej z jej stien je štvorcový, rovnaký ako má každá druhá bočná stena stredového prstenca 1, a týmito stenami so štvorcovými otvormi sú 4 duté kocky 3 pripojené k bočným stenám stredového prstenca 1 s rovnakými štvorcovými otvormi, pričom všetky zvyšné steny dutej kocky 3 majú otvory kruhové alebo špeciálne s tým, že pod špeciálnym otvorom štvorcových stien, respektíve platní rozumieme otvor štvorcového...

Bytové a/alebo technické textílie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4853

Dátum: 02.11.2007

Autori: Sýkorová Jarmila, Jambrich Martin, Macho Vendelín, Olšovský Milan

MPK: D04H 13/00

Značky: bytové, textilie, technické

Text:

...technických textíliách podľa tohto technického riešenia, ich úžitkových vlastnostiach a ďalších prednostiach, sú zrejmé z príkladov uskutočnenia.Rúno pre prikrývky, ale aj vankúše, spacie vaky, športové a ochranné textílie z polyetyléntereftalátových (PET) vlákien s priečnym rezom jednodutinovým až štvordutinovým o dĺžkovej hmotnosti 8, 8 dtex a kryštalického podielu(Kp) 50 kombinované s polylaktidovým (PLA) vláknami o dlžkovej hmotnosti 8,0...

Prístroj na znázornenie elementárneho zobrazenia zdroja svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4852

Dátum: 02.11.2007

Autor: Veselovský Ján

MPK: G09B 23/00, F21V 13/00

Značky: elementárneho, znázornenie, zobrazenia, prístroj, zdroja, světla

Text:

...reflektora sa od neho odrazia a odrazené svetelné lúče z povrchu reflektora sú zobrazené v tvare elementámeho zobrazenia na ploche umiestnenej oproti reflektoru.Prehľad obrázkov na výkreseNa priloženom obrázku č. l je schematícky znázomená konštrukcia prístroja na znázomenie elementámeho zobrazenia zdroja svetla.Prístroj na znázomenie elementámeho zobrazenia zdroja svetla sa skladá zo základnej dosky 1 zo stojanu 2 s reflektorom 3, ktorý...

Cielený elektronický oznamovací a distribučný systém informácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4851

Dátum: 02.11.2007

Autori: Šutovský Ivan, Mác Martin

MPK: G06Q 10/00

Značky: elektronický, informácií, distribučný, cielený, systém, oznamovací

Text:

...sú viacnásobné, na jednotky 6 zadávateľa, ktoré sú viacnásobné a ďalej úložisko 8 údajov je prepojené s marketingovýmí jednotkami 5, ktoré sú víacnásobné, s jednotkami 6 zadávateľa a s modulom l zákazníka.Obr. 6 Zobrazuje základnú blokovú schému príkladu primámeho logického prepojenia jednotlivých blokov/jednotiek so zapojenim komunikačného kanálu 7 cez jednotku 4 poskytovateľa pomocou komunikačného kanálu 7 s použitím zabezpečovacieho...

Nápojová fľaša s reklamným predmetom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4850

Dátum: 02.11.2007

Autor: Dlouhý Pavel

MPK: G09F 23/00

Značky: reklamným, predmetom, nápojová, fľaša

Text:

...vytvorenej v nápojovej fľaše.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie podľa tohto technického riešenia je bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých je znázornená nápojová fľaša s reklamným predmetom podľa tohto technického riešenia. Pritom na obr. l je znázomená nápojová fľaša na jednom mieste svojho povrchu opatrená dutinou konkávneho charakteru a na obr. 2 je znázomená nápojová fľaša s reklamným predmetom vloženým do dutiny...

Ukladacie valcové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18331

Dátum: 01.11.2007

Autori: Stivender Eugene Scott, Blyskis Alfredas, George Lloyd, Porter Michael, Frank William

MPK: B29C 53/16, B28C 5/40

Značky: válcové, zariadenie, ukladacie

Text:

...akéhokoľvek zariadenia používaného na zmiešavanie usadzovacej suspenzie tohto typu je to, že výroba dosky by mala prebiehať nepretržite a súvisle počas výrobnýchpostupov. Malo byť zabránené akýmkoľvek výpadkom na výrobnejlinke kvôli čisteniu zariadenia. To je zvláštny problém rýchlo usadzovacích kaší, kedy sú do suspenzie zavádzané urýchľovačealebo činidlá na rýchle usadzovanie.(0009) Publikácia US č. 2005/0064055 zverejňuje vkladacie...

Systém monitorovania dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12680

Dátum: 01.11.2007

Autor: Matsur Igor Yurievich

MPK: G08G 1/017

Značky: systém, monitorovania, dopravy

Text:

...sa prepravovaného nákladu, informácie o zdroji nákladu a cieľovomurčení, VIN, číslo knihy so servisnými záznamami a registračné číslo servisnej stanice.0008 ET nachádzajúce sa pod kapotou alebo priamo na motore môže zahŕňať informácie oumožňuje rozšírenie funkčných schopností o možnosť vyhľadávania ukradnutých vozidiel,ochranu pred kopírovaním duševného vlastníctva, ochranu pred krádežami registračných značiek a ich umiestňovaním na...

Amidy diazabicykloalkánov selektívne k subtypu nikotínového acetylcholinového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9862

Dátum: 01.11.2007

Autori: Mazurov Anatoly, Miao Lan, Xiao Yun-de

MPK: A61P 25/00, A61K 31/407, C07D 471/08...

Značky: receptora, nikotínového, subtypu, amidy, diazabicykloalkánov, selektivně, acetylcholínového

Text:

...ztýchto zlúčenín a farmaceutických kompozícii obsahujúcich tieto zlúčeniny, ktoré možno použitna liečbu a/alebo prevenciu širokého spektra stavov alebo porúch a hlavne tých porúch, ktoré sú charakteristické dysfunkciou nikotinového cholinergného neuroprenosu alebo degeneráciou nikotínových cholínergných neurónov. Tiež je opísané použitie zlúčeniny alebo kompozicie na výrobu liečiva na liečbu a/alebo prevenciu porúch, ako sú poruchy CNS, a...

Spôsob výroby skrutkového kovového uzáveru so samostatným diskom a obvodovým krúžkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13687

Dátum: 31.10.2007

Autori: Ramsey Christopher Paul, Dunwoody Paul Robert

MPK: B21D 51/44, B65D 51/14, B21D 51/38...

Značky: kovového, obvodovým, uzávěru, krúžkom, spôsob, diskom, výroby, skrutkového, samostatným

Text:

...známeho combouzáveru, umožní to užívateľovi získať prospech zo zníženéhootváracieho krútiaceho momentu, pokým balenie obsahujúce uzáver môže prejsť retortovým postupom, ako sa bežne používa pre jednodielne kovové skrutkovacie uzávery. Taký celokovový combo uzáver sa bude ľahšie recyklovať, pretože je v podstate zostavený len z jedného materiálu. Ďalej, ak bol uzáver vyrobený z bežného kovu, na uzatvorenie skrutkovej uzatváracej schránky...

Humanizované protilátky proti faktoru D

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17878

Dátum: 31.10.2007

Autori: Singh Sanjaya, Wu Herren, Lowman Henry, Kelley Robert, An Ling-ling, Fung Sek Chung

MPK: C07K 16/36, A61P 37/00, A61P 27/02...

Značky: protilátky, proti, faktoru, humanizované

Text:

...cesty v terminálnej aktivácii komplementu0007 Existuje potreba liečebných protilátok voblasti komplementom podmienených porúch a humanizované protilátky podľa predkladaného vynálezu poskytujú vysoko afinitné protilátky použiteľné na splnenie tejto potreby.0008 Predkladaný vynález sa týka všeobecne protilátok obsahujúcich sekvencie variabilnej domény ťažkého aľahkého reťazca odvodenej zo sekvencií variabilnej domény ťažkého a ľahkého reťazca...

Fenylpropionamidové zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12412

Dátum: 31.10.2007

Autor: Zhou Xiaoming

MPK: A61K 45/06, A61P 25/04, A61K 31/4468...

Značky: fenylpropionamidové, použitie, zlúčeniny

Text:

...responzibilnej na aktiváciu opiodných receptorov u cicavca, ktorý takou poruchou trpí, pri ktorom sa podáva účinné množstvo ďalej opísanej zlúčeniny vzorca I alebo jej farmaceuticky vhodnej soli alebo solvátu.Ako poruchy, ktoré sú liečené, ktorým je predchádzané alebo ktoré sú zmierňovanéaktiváciou opioidného receptora, je možné zvlášť prednostne uviesť bolesť, ako chronickú bolesť, neuropatickú bolesť, zápalovú bolesť, bolesť pri...

Metóda čistenia kvapaliny pomocou membránovej destilácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12358

Dátum: 31.10.2007

Autori: Van Sonsbeek Eric, Van Medevoort Jolanda, Koele Engelbert Peter Jurrie Jan, Hanemaaijer Jan Hendrik, De Jong Hans, Jansen Albert Edward, Assink Jan Willem

MPK: B01D 61/36, B01D 63/08, B01D 63/00...

Značky: kvapaliny, destilácie, čistenia, pomocou, membránovej, metoda

Text:

...s priamymkontaktom pomocou odplynenia privedenej kvapaliny a odpumpovania3 prúdu destilátu pri podatmosferickom tlaku, čospôsobilo zdvojnásobenie prietokovej rýchlosti destilátu. Bolo zistené, že pre odsoľovanie morskej vody je vytvorená prietoková rýchlosť destilátu približne 5 litrov na m 2 za hodinu pre AT 20 °C(rozdiel u tlaku pary 5 kPa) a špecifická spotreba energie viacako 1.000 kJ na kg vody.0009 Od r. 1984 nastal už iba málo zreteľný...

Obnoviteľné spojivo pre netkané materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15914

Dátum: 31.10.2007

Autori: Van Herwijnen Hendrikus, Stefke Barbara, Pisanova Elena

MPK: D04H 1/64, C09D 103/06, C03C 25/32...

Značky: netkané, materiály, obnoviteľné, spojivo

Text:

...v budove obnovovať svoj určený zvislý rozmer.0006 V priemyselnom odvetví izolačných materiálov na báze sklených vlákien nachádzajú rozsiahle uplatnenie fenol formaldehydové (PF) živice ako aj PF živice s prísadou spojiva na báze močoviny. Tieto živice sú nenákladné, majú nízku viskozitu a vytvrdzujú sa za vzniku tuhého polyméru, čím umožňujú získanie hotového výrobku s vynikajúcimi fyzikálnymi vlastnosťami.0007 Závažnou nevýhodou...

Spôsob výroby skrutkového kovového uzáveru so samostatným diskom a obvodovým krúžkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10638

Dátum: 31.10.2007

Autori: Ramsey Christopher Paul, Dunwoody Paul

MPK: B21D 51/44, B21D 51/38, B65D 51/14...

Značky: spôsob, skrutkového, krúžkom, diskom, výroby, uzávěru, samostatným, obvodovým, kovového

Text:

...môže prejsť retortovým postupom, ako sa bežne používa pre jednodielne kovové skrutkovacie uzávery. Taký celokovový combo uzáver sa bude ľahšie recyklovať, pretože je V podstate zostavený len z jedného materiálu. Ďalej, ak bol uzáver vyrobený z bežného kovu, na uzatvorenie skrutkovej uzatváracej schránky k nádobe sa môžu použiť existujúce uzatváracie zariadenia na viečka.0008 Výrobné náklady takéhoto celokovového uzáveru vyžadujú účinné...

Click-chémia na produkciu reporterových molekúl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10082

Dátum: 31.10.2007

Autori: Carell Thomas, Schwögler Anja

MPK: C07B 61/00

Značky: produkciu, click-chémia, reporterových, molekúl

Text:

...osobitne výhodnom uskutočnení značkovacie skupiny sú fluorescenčné farbivá, napríklad modré,červené alebo zelené fluorescenčné farbivá, napríklad cyanínové farbivá alebo merocyaninové farbivá. Osobitne výhodné sú lR farbivá. Tieto farbivá sa môžu lunkcionalizovat na azidové deriváty podľa opisu v Prlklade 18.Zhášacie skupiny sú skupiny, ktoré sú schopné zastaviť fluorescenčné emisie z fluorescenčných skupín. Zhášacie skupiny sa môžu...

Pyridínkarboxamidy ako inhibítory 11-beta-HSD1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9336

Dátum: 31.10.2007

Autori: Scott James Stewart, Packer Martin, Mccoull William, Whittamore Paul Robert Owen

MPK: A61K 31/444, A61K 31/44, A61K 31/4439...

Značky: inhibitory, 11-beta-hsd1, pyridínkarboxamidy

Text:

...úrovne kortikosterónu v plazme bolí nonnálne, avšak úrovne kortikosterónu v pečeňových portálnych žilách boli zvýšené trojnásobne a má sa za to, že toto je príčinou metabolických účinkov V pečení.0007 Všeobecne je teraz jasné, že kompletný metabolický syndróm môže byť u myší napodobnený jednoducho nadmemou expresiou IIBHSDI v samotnom tuku na úrovniach, ktoré sú podobné úrovniam u obézneho človeka.0008 Distribúcia l 1 BHSD 1 v tkanivách je...

Pancier

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8968

Dátum: 31.10.2007

Autori: Genihovich Shmuel, Ravid Moshe, Pak Mark

MPK: F41H 5/04

Značky: pancier

Text:

...byť použitý Chemlock 205 vyrábaný LORD CORPCHEMICAL PRODUCTS GROUP. 0012 Prvá oceľová vrstva má hrúbku D 1 rovnú hrúbke D 2 druhej oceľovejvrstvy alebo väčšiu než je táto hrúbka. Obzvlášť sa môže pomer D 1 D 2 menitpodľa požiadaviek a špecifického uskutočnenia tohoto panciera s dvojitou tvrdosťou a môže byt obzvlášť v rozmedzí od 11 do 91. To sa ukazuje ako výhodné, pretože to umožňuje zvýšenie hrúbky tvrdšej vrstvy, ktorá tak môže byt...

Uzatváracie zariadenie pre otvor do komunikácie s podporným rámom pre panel, kĺbovo osadený na ráme nedemontovateľnými prostriedkami kĺbového pripojenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8377

Dátum: 31.10.2007

Autor: Monneret Jean-jacques

MPK: E02D 29/14

Značky: osadený, rámom, komunikácie, otvor, nedemontovateľnými, uzatváracie, prostriedkami, kĺbovo, podporným, pripojenia, rámě, panel, kĺbového, zariadenie

Text:

...do druhej, v smere priečnom na výbežok.0014 Závlačka pre pridržiavanie oboch teleskopických časti vretenavybieha z časti výbežku vybaveného vybraním.0015 Pružina je s výhodou tlačná skrutkovitá pružina uložená vo vonkajšej rúrovitej časti z oboch teleskopických častí, ktorej jeden koncový závit je opretý o dno rúrovitej časti a ktorej koncový závit na opačnom konci je opretý o koniec vnútornej teleskopickej časti.0016 Vynález sa taktiež...

Nádoba pre filtráciu kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7224

Dátum: 30.10.2007

Autor: Moretto Maurizio

MPK: A47J 27/21, B01D 35/14

Značky: nádoba, filtráciu, kvapaliny

Text:

...vynálezu znázornenom na obr. 1 a 2 je ovládací mechanizmus vybavený skrutkovitou pružinou 9, ktorej protiľahlé konce sú napojené na rameno 8 a kryt 3.V konštrukčnej variante znázornenej na obr. 3 a 4 je ovládací mechanizmus vybavený vyvažovacim zariadením 10 umiestneným na ramene 8.Kryt 3 zahrnuje počítacie zariadenie ll pre ratanie cyklov otvárania a uzatvárania blokovacieho zariadenia 5 a tak na základe počtu náplní nádoby vodou k...

Kombinácia inhibítora telomerázy a gemcitabínu na liečenie rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18298

Dátum: 30.10.2007

Autori: Tressler Robert, Go Ning

MPK: A61K 31/70

Značky: inhibítora, rakoviny, liečenie, telomerázy, kombinácia, gemcitabínu

Text:

...že sa pacientovi pred podaním,počas podania alebo po podaní gemcitabínu podáva olígonukleotidový inhibítortelomerázy, ako je uvedené vyššie.0013 inhibítor telomerázy môže byť podávaný v množstve, ktoré je účinné na inhibíciu proliferácie rakovinových buniek u subjektu, keď je inhibítor telomerázy podávaný samostatne. Zvýšená účinnosť liečby môže byť doložená predĺžením doby prežitia subjektu, inhibíciou nádorového rastu u subjektu alebo ich...

Trecí disk spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11751

Dátum: 30.10.2007

Autori: Walter Philippe, Adamczak Loic, Viola Paolo, Duno Erick

MPK: F16D 13/64

Značky: spojky, třecí

Text:

...vyššie menované nevýhody a navrhnúť trecí disk s ekonomickejšou výrobou. Tento ciel sa dosiahne trecím diskom suchej spojky podla patentového nároku 1.0016 Takýto trecí disk je výrazne menej nákladný na výrobu ako trecie disky opísané vyššie, v súčasnom stave techniky.0017 Vynálezcovia prekvapivo avrozpore so všeobecne prijimanou náukou konštatovali, že je takto možné priamo montovať obloženia, vložku aprstenec, bez ohrozenia kvality...

Nastavovacie zariadenie, najmä pre sedadlo vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15928

Dátum: 30.10.2007

Autori: Haida Stefan, Schulz Dirk

MPK: B60N 2/02, B60N 2/225

Značky: vozidla, nastavovacie, zariadenie, najmä, sedadlo

Text:

...aspoň jednej nastavovacej funkcie, určenej najmä na prestavenie sedadla motorového vozidla, s pohonom a výstupom, ako aj s brzdiacim ústrojenstvom, ktoré aspoň čo možno najväčšou mierou zadržiava krútiaci moment, ktorým pôsobí výstup na pohon, pričom uloženie výstupu a brzdiaceho ústrojenstva je usporiadané v jednomPri tomto nastavovacom zariadení je podľa toho vedený krútiaci moment ďalej z pohonu navýstup, avšak krútiaci moment, pôsobiaci na...