Archív za 2007 rok

Strana 12

Heterodiméry kyseliny glutámovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20145

Dátum: 07.11.2007

Autori: Zimmerman Craig, Maresca Kevin, Babich John

MPK: A61P 35/00, C07B 59/00, A61K 51/00...

Značky: glutámovej, heterodiméry, kyseliny

Text:

...presne zacielený nástroj pre detekciu, liečbu a správu rakoviny prostaty.0005 Na diagnózu metastáz a rekurenciu rakoviny prostaty sa v súčasnosti používa rádioaktívna imunokonjugátová forma monoklonálnej protilátky (mAb) proti antigénu PSMA, ktorá má označenie 7 E 11 a je známa tiež ako PROSTASCINT. Začiatočné experimenty so sľubnými výsledkami zrôznych skúšok vo fáze I a ll využívali antigén PSMA ako terapeutický cieľ. PROSTASCINT je...

Transdermálny terapeutický systém na podávanie účinnej látky buprenorfínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19186

Dátum: 07.11.2007

Autori: Müller Walter, Horstmann Michael, Hille Thomas

MPK: A61K 9/70, A61K 31/485

Značky: podávanie, účinnej, látky, buprenorfinu, terapeuticky, transdermálny, systém

Text:

...na podávanie buprenorfínu na kožu, pričom TTS zahŕňa zadnú vrstvunepriepustnú pre účinnú látku, aspoň jednu na tlak citlivúadhéznu matricovú vrstvu, obsahujúcu účinnú látku buprenorfín a aspoň jednu karboxylovú kyselinu, a poprípade ochrannú vrstvu oddeliteľnú pred použitím. Matricová vrstva je vytvorená na báze polysiloxánov alebo polyizobutylénu. Buprenorfín je rozpustený V karboxylovej kyseline alebo karboxylových kyselinách a tento...

Mechanizmus držiaka zadnej nápravy automobilu a automobil obsahujúci túto zadnú nápravu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7526

Dátum: 07.11.2007

Autor: Cadet Stéphane

MPK: B62D 21/06, B62D 21/00, B62D 21/02...

Značky: nápravy, automobilů, mechanizmus, nápravu, zadnú, túto, automobil, zadnej, obsahujúci, držiaka

Text:

...široký pás plechu navareného na boku podlahy (nie je znázornená),pre zvýšeniejej odolnosti.Prah karosérie 12 je vybavený zadným koncom l 2 A ktorý je čelom obrátený k ľavémuzadnému kolesu, pokial je toto namontované.Zadný podbeh kolesa 18 je namontovaný na prahu karosérie 12 a na ráme kolesa 16. Podbeh kolesa 18 má tvar polovičnej misky vybavenej dnom 19 nachádzajúcim sa priečne naproti prahu karosérie 12.Zadná časť 10 obsahuje okrem iného...

Kombinácia náradia na frézovanie snehu, kosenie, vertikutáciu, plečkovanie pôdy alebo pod.

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7521

Dátum: 07.11.2007

Autor: Lau Andrew Manson

MPK: E01H 5/04, A01D 42/00

Značky: sněhu, kombinácia, vertikutáciu, pôdy, náradia, frézovanie, kosenie, plečkovanie

Text:

...sa ďalej mechanicky prepojí pracovná náprava pomocou pastorka s vlastnýmpohonom. Toto zariadenie je skonštruovane značne zložito a potrebuje pre použitie rôznehopracovného náradia, rôzne skonštruované kryty, ktoré sa nasadzujú spolu s príslušným vybra ným pracovným náradím do základného krytu.0010 Pri predmete spisu US 4,064,679 A opäť ide o kombinované náradie, ktoré je možné prestavať na kosenie trávnikov, odstraňovanie snehu a zametanie...

Spôsoby kontroly kvality pre emulzie typu olej vo vode obsahujúce skvalén

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6507

Dátum: 06.11.2007

Autor: Klein Norbert

MPK: A61K 39/39

Značky: obsahujúce, kontroly, kvality, spôsoby, emulzie, skvalén

Text:

...zmiešané v okamžikupoužitia, alebo môže zahrnovať ich zmiešanie pred plnením alebo behom plnenia.0010 Podobne vynález poskytuje spôsob testovania kontroly kvality pre vakcínu,ktorá obsahuje antigén a emulzné adjuvans typu olej vo vode zahrnujúce skvalén,kde spôsob zahrnuje krok porovnaní aktuálneho obsahu skvalénu vo vakcíne so štandardným obsahom skvalénu. Pokial sa aktuálny obsah skvalénu líši od štandardného obsahu, potom nastala výrobná...

Nanočastice obsahujúce paklitaxel a albumín v kombinácii s bevacizumabom na liečbu zhubného nádoru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16585

Dátum: 06.11.2007

Autori: Desai Neil, Soon-shiong Patrick

MPK: A61K 31/7072, A61K 31/337, A61K 31/282...

Značky: obsahujúce, zhubného, nanočastice, liečbu, nádorů, bevacizumabom, kombinácii, paklitaxel, albumín

Text:

...následkom a vyčerpanlu kostnej drene.0011 Prevencia alebo ochrana pred vedlajšlmi účinkami chemoterapia by boli velkým prínosom pre jedinca so zhubným nádorom. Kvôli život ohrozujúcim vedľajším účinkom sa úsilie koncentrovalo na zmenu dávok a schém chemoterapeutickej látky na znlženie vedlajšlch účinkov. Dostupnými sa stávajú dalšie možnosti, ako je použitie faktorastimulujúceho kolónie granulocytov (G-CSF), granulocyt-makrofágového...

Valčekové ložisko s prostriedkami brániacimi prekĺzavaniu a vôli

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11521

Dátum: 06.11.2007

Autori: Grunewald Marc Gustaaf, Bauwens Kurt Remi

MPK: F16C 25/06, F16C 19/26, F16C 33/36...

Značky: ložisko, valčekové, brániacimi, prekĺzavaniu, prostriedkami, vôlí

Text:

...vzniknúť radiálna vôľa kvôli opotrebeniu ložiska akvôli diferenciálnemu rozťahovaniu rôznych častí ložiska spôsobenému fluktuáciami teploty.Ked existuje radiálna vôľa, nezáleží ako malá, vonkajší a vnútorný krúžok zaujmú voči sebe excentrickú pozíciu, čo spôsobí, že nie všetky valčeky sú súčasne v dotyku s vonkajším a vnútorným krúžkom ložiska a spôsobí,že zaťaženie ložiska nesú len dva valčeky.Toto spôsobuje náhle preťaženie dvoch nosných...

Tetrahydrocyklopenta[b]indolové zlúčeniny ako modulátory androgénneho receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11469

Dátum: 06.11.2007

Autori: Green Jonathan Edward, Gavardinas Konstantinos, Jadhav Prabhakar Kondaji, Matthews Donald Paul

MPK: C07D 209/58

Značky: modulátory, zlúčeniny, androgénneho, receptora, tetrahydrocyklopenta[b]indolové

Text:

...steroidnou androgénnou liečbou. Nedávne úsilie, ktoré malo za ciel nájsť vhodnú náhradu steroidných androgénov, sa zameralo na tkanivovo selektívne androgénne receptorové modulátory (SARM), ktoré majú diferenciovaný profil účinku v androgénnych tkanivách. Obzvlášť majú tieto činidlá výhodne androgénny agonistický účinok v anabolických tkanivách ako je sval alebo kosť,ale majú len čiastočne agonistický alebo dokonca antagonistický účinok v...

Upínacia spona

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19272

Dátum: 06.11.2007

Autori: Wolf Heinz-peter, Mann Stephan, Lebo Goran, Henrich Detlef

MPK: F16L 33/04, F16L 21/06

Značky: upínacia, spona

Text:

...druhej upinacej hlave tak, že medzera medzi oboma upínacímihlavami je do istej miery premostená sponovým pásikom. Sponový pásik však nie je medzi oboma upinacími hlavami pod napätím, ktoré by bolo potrebné na to, aby sa zabránilo vydutiu priruby smerom von, keď je spona utahovaná. 0010 Dokument DE 29 19 939 A 1 uvádza zariadenie na upínanie hadice na rúrkovitú súčasť, u ktorého je spona na oboch svojich koncoch vybavená radiálnymi...

Spôsob a zariadenie na ukončovanie prípojov väčšieho počtu drôtov v jadre dynamoelektrického stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13148

Dátum: 05.11.2007

Autori: Stratico Gianfranco, Nesti Paolo, Ponzio Massimo, Corbinelli Rubino

MPK: H02K 15/00

Značky: jadre, dynamoelektrického, počtu, väčšieho, spôsob, zariadenie, drôtov, ukončovanie, prípojov, stroja

Text:

...dosadacími plochamiukončovacích súčastí. Pritom môže byť vytvorený väčší počet drôtov tak, že menia smer, takže vkonečnej fáze prebieha vopred stanovenými smermi. Zmena smeru nastáva ohýbaním väčšieho počtu drôtov podľa referenčných plôch, existujúcich V blizkosti vstupu do uloženia. V dôsledku toho bude vystupovať väčší počet drôtov, tvoriaci typický pripoj, z uloženia a prebiehať mimo neho vo vopred určenom smere. Časť väčšieho počtu...

Kvapalný prípravok obsahujúci komplex pimobendanu a cyklodextrínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17025

Dátum: 05.11.2007

Autori: Folger Martin, Lehner Stefan

MPK: A61K 31/501, A61K 9/00, A61K 47/48...

Značky: obsahujúci, prípravok, cyklodextrinu, kvapalný, pimobendanu, komplex

Text:

...tlmivomroztoku a chloride sodnom pri pH 7.Obrázok 5 ukazuje účinok autoklávovania na rozpustnú formuláciu pimobendanu, substituovaného benzimidazolu.Pred uskutočneniami predloženého vynálezu, je potrebné poznamenať, že ako je tu použité a v pripojených nárokoch, tvary jednotného čísla a, an a the zahŕňajú množné odkazy, ak z kontextu jasne nevyplýva inak. Teda, napríklad, odkaz na prípravok zahŕňa množné číslo takýchto prípravkov, odkaz na...

Spôsob premeny polyolefínových odpadov na uhľovodíky a zariadenie na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285956

Dátum: 05.11.2007

Autor: Zmuda Henryk

MPK: B01J 8/00, B01J 8/08, B01D 3/00...

Značky: přeměny, spôsob, odpadov, zariadenie, uhlovodíky, uskutočnenie, polyolefínových

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob premeny polyolefínových odpadov na uhľovodíky a zariadenie na jeho uskutočnenie. Podľa tohto spôsobu sa dezintegrovaná polyolefínová surovina v reaktore podrobí progresívnemu zahrievaniu na teplotu pod 600 oC spolu s katalyzátorom vybraným zo skupiny pozostávajúcej z cementov, kremičitanov a rezinátov ťažkých kovov a ich zmesí, kde sa katalyzátor používa v množstve pod 30 % hmotnostných, s výhodou v množstve 5 až 10...

Organopolysiloxánová kompozícia, použitie kombinácie TiO2 a pigmentu, spôsob výroby dielcov a dielec

Načítavanie...

Číslo patentu: 285955

Dátum: 05.11.2007

Autori: Pouchelon Alain, Sac Jacques, George Catherine

MPK: C08K 5/00, C08K 3/00

Značky: výroby, použitie, kombinácie, pigmentů, kompozícia, organopolysiloxánová, dielec, dielcov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa peroxidom alebo polyadíciou zosieťovateľná organopolysiloxánová kompozícia obsahujúca diorganopolysiloxánovú gumu, kremičité vystužovacie plnidlo, zosieťujúcu sústavu, aspoň jeden organický alebo anorganický pigment a na poskytnutie farebného, tepelne stabilného elastoméru, ale bez pastelového odtieňa, zosieťovaním, od 0,1 do 5 %, vztiahnuté na hmotnosť kompozície, dispergovaných častíc oxidu titaničitého TiO2 veľkosti najviac 80 nm...

Podpodlahové vetracie, vykurovacie a/alebo klimatizačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285954

Dátum: 05.11.2007

Autor: Schmidt Werner

MPK: B61D 27/00

Značky: vetracie, vykurovacie, zariadenie, klimatizačné, podpodlahové

Zhrnutie / Anotácia:

Skriňa (1), prispôsobená šírke vagóna, je priečne umiestnená pod podlahou vagóna a je vybavená pod krycou stenou (5) alebo v jej oblasti najmenej jedným potrubím (8) čerstvého/cirkulačného vzduchu s koncovými vstupnými otvormi (11, 12) a s usporiadaním klapiek (24, 25) alebo ventilov na uzavretie jednej strany potrubia alebo na miešanie čerstvého a cirkulačného vzduchu a minimálne jedným bočným potrubím (6, 7) na upravený vzduch, ktoré je...

Modulové silnoprúdové vedenie na elektrické vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 285953

Dátum: 05.11.2007

Autori: Siciliano Vito, Del Naja Alcide

MPK: B60M 1/00

Značky: modulové, vedenie, elektrické, silnoprúdové, vozidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Modulové silnoprúdové vedenie (1) je vymedzené počtom podlhovastých krytov (4), v každom kryte sa nachádza polarizované vedenie (27) a pásová časť (60), ktorá elasticky mení svoj tvar a má určitú dĺžku, pričom na túto pásovú časť (60) pôsobí magnetické pole generované elektrickým vozidlom (80) s cieľom pritiahnuť úsek (60a) pásovej časti (60) do dotykovej polohy, čím sa vytvára elektrické spojenie medzi prvým polarizovaným vedením (27) a...

Kryštalická modifikácia fipronilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9892

Dátum: 05.11.2007

Autori: Kröhl Thomas, Saxell Heidi Emilia, Taranta Claude, Erk Peter, Bhatt Prashant, Banerjee Rahul, Desiraju Gautam, Cox Gerhard

MPK: A01N 47/02, A01N 25/00, A01P 7/00...

Značky: modifikácia, krystalická, fipronilu

Text:

...kryštalickú modifikáciu.Ďalším cieľom vynálezu bolo nájsť postupy prípravy, ktoré poskytujúkryštalickú modifikáciu lV vo vysokom výťažku.Ďalším cieľom vynálezu bolo nájsť postupy prípravy, ktoré poskytujú kryštalickú modifikáciu prakticky neobsahujúcu iné kryštalické modiñkácie (teda vo vyše 80 hmotnostných). To zabezpečuje reprodukovateľnost a stabilitu vo všetkých aspektoch výroby, dopravy, skladovania a používania zodpovedajúcej...

Spôsob sulfinylácie pyrazolového derivátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14386

Dátum: 05.11.2007

Autori: Keil Michael, Kuhn Oliver, Gröning Carsten, Longlet Jon, Sukopp Martin

MPK: A61K 31/415, A01N 43/56, A01N 43/00...

Značky: sulfinylácie, pyrazolového, spôsob, derivátů

Text:

...možno prípadne pridať aj komplex amínu s kyselinou - dimetylamin p-tozylát.Sú uvedené príklady nasledujúcich kombinácií reaktantov CF 3 S(O)OK, dimetylamin p-tozylát POCl 3 a CF 3 S(O)OK/Na dimetylamin p-tozylát SOCI 2. Huilong et al. opisujú reakciu 5-amino-1-2,6-dichlór-4-(trifluórmetyl)fenyl-1 H pyrazol-3-karbonitrilu (Il) so sodnou solou kyseliny trifluórmetylsulfínovejV patente EP-A 1 331 222 sa...

Spôsob a zariadenie na konfiguráciu služieb v mobilnom koncovom zariadení mobilnej komunikačnej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20045

Dátum: 03.11.2007

Autor: Kleo Rémi

MPK: H04W 8/24

Značky: konfiguráciu, koncovom, komunikačnej, zariadenie, siete, mobilnej, mobilnom, zariadení, služieb, spôsob

Text:

...odovzdávajúceho sieťového prvku domobilného koncového zariadenia prenášané v správe Attach Accept alebo v správe Location Update Accept.0012 Stavové dáta môžu byť z mobilného koncového zariadenia do dáta odovzdávajúceho sieťového prvku prenášané v správe Attach Request alebo v správe Location Update Request.0013 Konfiguračné dáta sú uložené vdáta ukladajúcom sieťovom prvku mobilnej komunikačnej siete a sú sprístupnené pre dotazy. Konñguračné...

Spôsob výroby difluórmetylpyrazolylkarboxylátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6806

Dátum: 02.11.2007

Autori: Löhr Sandra, Smidt Sebastian Peer, Dietz Jochen, Lohmann Jan Klaas, Keil Michael, Grote Thomas, Rack Michael, Sukopp Martin, Rheinheimer Joachim, Zierke Thomas

MPK: C07F 7/00, C07D 237/00

Značky: difluórmetylpyrazolylkarboxylátov, spôsob, výroby

Text:

...halogén, súhrnné pojmy, ktoré sú použité vzastúpení pre jednotlivých členov týchto skupin organických jednotiek. Predpona Cx-C, v jednotlivom prípade označuje počet možných atómov uhlíka.Výraz halogén označuje vždy fluór, bróm, chlór alebo jód, špeciálne fluór, chlór alebo bróm.Príklady iných významov súVýraz Cj-Ce-alkyl, ako je použitý tu a vo výrazoch Cj-Cg-alkoxy, C 1 C 5 alkyl-amino, di(C 1-C 5-alkyI)amino, C 1-Ce-alkyltio,...

Výškovo prestaviteľná transportná nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13191

Dátum: 02.11.2007

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 21/08, B65D 19/02

Značky: transportná, nádoba, výškovo, prestaviteľná

Text:

...kusový tovar nesmie pri tomto vyčnievať cez hornú hranu transportných nádob, pretože potom by už viac nebolo možnétransportné nádoby stohovať, respektíve by sa kusový tovar mohol poškodiť. Z tohto vyplýva, že objem známych transportných nádob v mnohých prípadoch nemôže byť optimálne využitý.0005 Viaccestné transportné nádoby prihlasovatela, ktoré sa v odbornej terminológii označujú ako takzvané round trip container, existujú v prinajmenšom v...

Výkonový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12800

Dátum: 02.11.2007

Autori: Lederer Marco, Popp Rainer

MPK: H05K 7/14

Značky: modul, výkonový

Text:

...modulu a následne sa zabráni nepodarku pri výrobe.0012 Ďalšie podrobnosti, znaky a výhody vyplývajú z nasledujúceho opisu dvoch na výkrese schematicky, nie v mierke, po častiach a čiastočne v reze ozrejmených príkladovuskutočnenia výkonového modulu podľa vynálezu.0013 Na výkrese znázorňujú obr. 1 prvý tvar uskutočnenia výkonového modulu,obr. 2 obrázku 1 podobné zobrazenie druhého tvaruobr. 3 perspektívny pohľad na riešenie schránky...

Usporiadanie obvodov s výkonovým modulom, ktorý je kombinovaný s doskou plošných spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12746

Dátum: 02.11.2007

Autori: Lederer Marco, Popp Rainer

MPK: H05K 3/32, H05K 1/11, H05K 7/14...

Značky: obvodov, spojov, doskou, výkonovým, modulom, ktorý, plošných, kombinovaný, usporiadanie

Text:

...vytvorená s otvorovými tesniacimi rebrami,pričom tieto otvorové tesniace rebrá priamo a bezprostredne na túto dosku plošných spojov tesne dosadajú. Tieto otvorové tesniace rebrá môžu byť priradené jednotlivým ústiam alebo skupinám ústí.0009 Tieto otvorové tesniace rebrá poskytujú tú výhodu, že sa zabráni vniknutiu vlhkosti a tak následne korózii doskyplošných spojov, prvkov tlakových kontaktov a/alebo výkonového0010 Toto usporiadanie obvodov...

Sťahovacie žalúzie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285952

Dátum: 02.11.2007

Autor: Mortensen Martin Armand

MPK: E06B 9/11

Značky: žalúzie, sťahovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Sťahovacie žalúzie (4) na clonenie častí okenných krídiel (2) prepúšťajúcich svetlo pozostávajú zo sústavy doštičiek (5) navzájom spojených v jednotlivých medzerách (6) pomocou závesných kĺbov, z valca (10) zaťaženého pružinami, ktorý je otočne pripevnený na puzdre (8) na hornom konštrukčnom prvku okenného krídla a slúži na rolovanie doštičiek (5), z vodiacej lišty (7), ktorá je namontovaná na každom z bočných konštrukčných prvkov (2b) okenného...

Obvod s výkonovým modulom, ktorý je kombinovaný s doskou plošných spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12631

Dátum: 02.11.2007

Autori: Popp Rainer, Lederer Marco

MPK: H05K 5/06, H05K 3/32

Značky: modulom, obvod, spojov, doskou, výkonovým, plošných, kombinovaný, ktorý

Text:

...optimálnu prevádzkovú spoľahlivosť, resp. prevádzkové0010 Tesniaci plochý prvok je v prípade usporiadania obvodovpodľa vynálezu vytvorený s primeranými vonkajšími rozmermi, ktoré zodpovedajú obvodovým mieram základovej dosky schránky, to znamená, že sú k týmto prispôsobené.0011 Tesniaci plochý prvok je vytvorený najmä z plastovej fólie. V prípade tejto fólie môže ísť o PTFE fóliu, ktorá je použiteľná V rozsahu teplôt - 20 a 260 °C, ktorá...

Použitie povrchovo upraveného uhličitanu vápenatého vo výrobkoch z hodvábneho papiera, spôsob prípravy výrobkov z hodvábneho papiera a výrobkov z hodvábneho papiera, ktoré majú zlepšenú mäkkosť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15325

Dátum: 02.11.2007

Autori: Laufmann Maximilian, Gisella Uwe, Ridgway Catherine Jean, Gane Patrick Arthur Charles

MPK: C09C 1/02, D21H 19/38, C09C 3/06...

Značky: vápenatého, spôsob, výrobkoch, výrobkov, uhličitanu, povrchovo, papiera, upraveného, přípravy, zlepšenú, použitie, hodvábneho, mäkkosť

Text:

...spojenéhos konečnýrn výrobkom z hodvábneho papiera, a predstavujú relatívne nákladné spôsoby na zvýšenie mäkkosti hodvábneho papiera.0014 Tretí pristup vyžaduje implementáciu konkrétnych povrchovo aktívnych látok, prípadne v kombinácii s ďalšími aditívami, ako sa opisuje, okrem iného, v US 4 940 513, US 4 351 699 a US 4 441 962.0015 Štvrtý pristup sa týka implementácie konkrétnych chemických debondérov, ako sa opisuje, okrem iného, v US 5 217...

Motoricky poháňané koleso na vojenské vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10337

Dátum: 02.11.2007

Autori: Franceschi Giuliano, Sgherri Roberto

MPK: B60K 7/00

Značky: vozidlo, koleso, poháňané, vojenské, motoricky

Text:

...(obrázky l a 2), ktorá obklopuje a pod určitým uhlom tvori celok snábojom 2 kolesa aelektrického motora 4(znázornený na obrázkoch l, 2 a 4 iba schematicky), ktorý je funkčne spojený s nábojom 20019 Konkrétnejšie, koleso l má os A, okolo ktorej rotuje náboj kolesa je valcovitý.0020 Ako sa opisuje ďalej, motor 4 je uložený v schránke 5, ktorá je upevnená axiálnevzhľadom na náboj 2 kolesa, a udržiava motor 4 vo vopred určenej polohe axiálne...

Motoricky poháňané koleso na vojenské vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10336

Dátum: 02.11.2007

Autori: Sgherri Roberto, Franceschi Giuliano

MPK: B60K 7/00

Značky: vojenské, poháňané, vozidlo, koleso, motoricky

Text:

...a pod určitým uhlom tvori celok snábojom 2 kolesa aelektrického motora 4(znázomený na obrázkoch l, 2 a 4 iba schematicky), ktorý je funkčne spojený s nábojom 20018 Konkrétnejšie, koleso l má os A, okolo ktorej rotuje a náboj 2 kolesa je valcovitý.0019 Ako sa opisuje ďalej, motor 4 je uložený v schránke 5, ktorá je upevnená axiálnevzhľadom na náboj 2 kolesa, a udržiava motor 4 vo vopred určenej polohe axiálne vzhľadom na0020 S odkazom na...

Spôsob prípravy medetomidínu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10201

Dátum: 02.11.2007

Autori: Zandersons Armands, Reine Inese

MPK: C07D 233/54

Značky: spôsob, medetomidínu, přípravy, solí

Text:

...čo výroba (2,3-dimetylfenyl)-(3-trityl-3 H-imidazol-4 yl)metanolu trvá 2 hodiny a získa sa medziprodukt s vysokým výťažkom.0009 Podobný postup sa zverejňuje aj v práci ZHANG, X., a kol, Medetomidine Analogs as aZ-Adrenergic ligands. 2. Design, Synthesis and Biological Activity of Conformationally Restricted Naphtalene Derivatives of Medetomidine. J. Med. Chem. 1996, 39, č. 15, s.30013013, kde sa pripravuje séria naftalénových analógov...

Výškovo nastaviteľná prepravná nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9799

Dátum: 02.11.2007

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 21/08, B65D 19/02

Značky: nastaviteľná, nádoba, prepravná, výškovo

Text:

...by sa poškodilkusový tovar. Ztoho vyplýva, že obsahový objem spomínaných prepravnýchnádob sa v mnohých prípadoch nemôže optimálne využiť.jazyku označované ako takzvané round trip container, existujú prinajmenšomViaccestné prepravné nádoby prihlasovatela, ktoré sú v odbornomv desiatich rozličných formách uskutočnenia, ktoré sa odlišujú vo výške častí bočných stien. Výška častí bočných stien sa mení v rozmedzí od 8 až do 28 cm,pričom sa...

Systém a spôsob mechanického utesnenia rotačných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9097

Dátum: 02.11.2007

Autori: Ruggiero Eric John, Baldassarre Leonardo, Schmitz Michael Bernard, Salehi Mohsen, Lusted Roderick Mark

MPK: F16J 15/32

Značky: spôsob, systém, rotačných, strojov, mechanického, utesnenia

Text:

...od rotora kvapalinoveho tesnenia na základe privedenia elektrického prúdu dozariadenia zo zliatiny s tvarovou pamäťou a pri vypnutíelektrického prúdu sa statorová časť posunie smerom k rotorovej časti vďaka sile pružiny. 0009 V súlade s druhým aspektom vynálezu je daný spôsob prevádzky rotačného stroja zahrnujúci strojový rotor strojový stator a kvapalinové tesnenie rozdelené medzi strojový rotor a strojový stator a zahrnujúci stator...

Zariadenie na zachytenie predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9091

Dátum: 02.11.2007

Autor: Mizelmoe Leendert Cornelis

MPK: B66C 1/56, B66C 1/58, B66C 1/42...

Značky: zariadenie, zachytenie, predmetov

Text:

...v prípade pomerne dlhých predmetov môže byť výhodné vybaviť zvierku V niekoľkých polohách pozdĺž ich dĺžky tak, aby bola schopná zachytiť pomerne dlhý predmet stabilnejšim spôsobom. V ďalšom vyhotovení je možné, aby v tomto rámcizariadenie obsahovalo aspoň jeden spojovací prvok medziuvedenými aspoň dvomi zvierkami. Takto je tiež možné uskutočniť koordinovanú činnosť dvoch zvierok pozdĺž, prostredníctvom alebo v spojovacom prvku....

Využitie testosterónu a agonistu 5-HT1A pri liečbe sexuálnej dysfunkcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20404

Dátum: 02.11.2007

Autori: Bloemers Johannes Martinus Maria, Tuiten Jan Johan Adriaan, De Lange Robertus Petrus Johannes

MPK: A61K 31/519, A61K 31/496, A61K 31/568...

Značky: agonistu, liečbe, využitie, dysfunkcie, testosterónu, sexuálnej, 5-ht1a

Text:

...vynálezu má byt hladina voľného testosterónu vrcholová hladina voľného testosterónu v plazme na úrovni približne najmenej 0,010 nmol/I,ktorá sa obvykle dosiahne od 1 do 20 minút po podaní testosterónu. Približne tri a pol hodiny až päť hodín po dosiahnutí tejto najvyššej hladine testosterónu v plazme sa dosiahne vrcholový účinok testosterónu, t. j. účinok testosterónu na genitálnustimuláciu u sexuálne aktívnych žien je časovo...

Prídavná tepelná ochrana trupu tela

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4880

Dátum: 02.11.2007

Autor: Kubička Peter

MPK: A41D 13/00

Značky: přídavná, ochrana, trupu, tepelná

Text:

...pokrýva tepelne najdôležitejšie časti tela, ktorými sú trup a rozkrok, kde dochádza k výrazným tepelným stratám prejavujúcim sa V pocite chladu najskôr na končatinách, neskôr prestupujúcim celý organizmus. Použitím tohto riešenia sa chráni trup tela a rozkrok proti ochladzovaniu aj pri dlhom pobyte v studenom prostredí až o 40 oproti použitiu bežne dostupných prostriedkov. Variant pokrývajúci aj boky a chrbát trupu tela je určená pre...

Vymeniteľný interiérový nábytkový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4879

Dátum: 02.11.2007

Autor: Kohútová Adriana

MPK: A47B 96/00

Značky: vyměnitelný, interiérový, nábytkový, systém

Text:

...kde na obr. 1 je schematicke znázomenie nábytkovej skrine s dvoma dverovými krídlami bez vymeniteľ ného dekorativneho panelu, na obr. 2 je schematické znázomenie nábytkovej skrine s dvoma dverovými krídlami s vysunutými prvými vymeniteľnými dekoratívnymi panelmi, na obr. 3 je schematícké znázomenie nábytkovej skrine s dvoma dverovými krídlami s vysunutými druhýmí vymeniteľnými dekoratívnymi panelmi, na obr. 4 je schematické znázomenie...

Zariadenie na likvidáciu použitých jednorazových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4878

Dátum: 02.11.2007

Autor: Haklík Ctirad

MPK: B09B 3/00

Značky: likvidáciu, zariadenie, nádob, použitých, jednorázových

Text:

...vody a obr. 3 časový diagram pracovného cyklu s dezinfekciou.Príklad uskutočnenia technického riešeniaZariadenie na likvidáciu jednorazových hygienických nádob (obr. l) má uzatvárateľnú mleciu vaňu 1, v ktorej je v oblasti dna umiestnený mlecí mechanizmus v podobe rotačných nožov poháňaných elektromotorom. Na mleciu vaňu 1 je pripojene vypúšťacie vedenie 3, do ktorého je namontovaný vypúšťací ventil 4. V uzavieracom veku mlecej vane 1 je...

Biocídny prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4877

Dátum: 02.11.2007

Autori: Florovič Stanislav, Florovičová Ludmila

MPK: A01N 59/14, A01P 15/00

Značky: prípravok, biocídny

Text:

...alkylamíny á alifatícké polyamíny. Polyborité zlúčeniny bud prírodné a/alebo syntetické pripravené napr. dehydratáciou kyseliny boritej. Priemyselne najväčší význam má použitie polyboritanov a peroxoboritanov, napr. tetraboritan sodný dekahydrát, či bezvodý peroxoboritan sodný, peroxometaborítan sodný, oktaboritan disodný tetrahydrát a pod.Cheláty bóru sú známe a ich výber a použitie sa volí tak, aby boli schopne disociácie v polárnom...

Špicový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4876

Dátum: 02.11.2007

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: špicový, stromček, vianočný

Text:

...horných strán, ozubených kolies 5 sú pripojené šišky 6, šiškové súbory 7 na valčekoch 8, šiškové komplexy 9, špicové telesá prvého, druhého a tretieho typu, priame pásové doplnky 10 a dodatky 11 a k vybraniam najnižšíeho ozubeného kolesa 5 sú pripojené prútové ochranné telieska 12.Najvyššie ozubené koleso 5 má n zúbkov, kde n je rovné aspoň 4 a odhora má vo vonkajších úsekoch nad svojimi zúbkami pripojené ovaloidové šišky 6, ktorých je tiež...

Hygienické zariadenie pre zvieratá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4875

Dátum: 02.11.2007

Autor: Marinko Dušan

MPK: A01K 23/00

Značky: hygienické, zvieratá, zariadenie

Text:

...úniku tekutých a pevných exkrementov do pôdy, pričom mobilizačný rám nedovoľuje roznášaniu ich po okoli. Výmena absorpčnej hmoty je jednoduchá.Prehľad obrázkov na výkreseTechnicke riešenie hygienického zariadenia pre zvieratá je bližšie objasnené pomocou priložených výkresov, kde obr. l znázorňuje stĺp hygienickeho zariadenia pre zvieratá,obr. 2 znázorňuje pätku hygienického zariadenia pre zvieratá, obr. 3 znázorňuje v pohľade kontajnerový...

Nástavcový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4874

Dátum: 02.11.2007

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: nástavcový, stromček, vianočný

Text:

...polomerom zaoblenía oblúkových pásov 6 je odspodu bezprostredne pripojený svojím homým prstencom 3 k dolnému okraju obvodového plášťa menšieho prstencového útvaru 2 s menším polomerom zaoblenia oblúkových pásov 6, a to tak, že stredy oblúkových pásov 6 nižšieho prstencového útvaru 2 ležia vo zvislých rovinách, ktoré prechádzajú stredovou osou a úsečkami spojov oblúkových pásov 6 najbližšieho vyššieho prstencového útvaru 2, ak takýto...

Skladací pracovný stôl s obalom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4873

Dátum: 02.11.2007

Autor: Nezverejniť Pôvodcu

MPK: A47B 3/00

Značky: stôl, obalom, pracovný, skládací

Text:

...profilov, na ktoré sú pripevnene nohy 4, spodná doska 5,priečne časti bočných stien a vrchná doska 2. Obal 11 spolu so skladacím pracovným stolom vytvára súbor, ktorým sa dosahuje cieľ požadovaný v zadaní technického riešenia. Vrchná doska 2 skladacieho pracovného stola je pevne uchytená na ráme 1 z proñlovaného kovu. Do otvoru 1.1 sa zasúva prídavná doska 9. Výška vrchnej pracovnej dosky sa môže meniť. Rám 1, na ktorom je vrchná...