Archív za 2007 rok

Strana 10

Imidazotriazíny a imidazopyrimidíny ako inhibítory kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20617

Dátum: 19.11.2007

Autori: Zhuo Jincong, Yao Wenqing, Li Yunlong, Burns David, He Chunhong, Metcalf Brian, Xu Meizhong, Zhang Colin, Qian Ding-quan

MPK: A61K 31/198, A61K 31/519, C07D 487/04...

Značky: imidazopyrimidíny, kinázy, imidazotriazíny, inhibitory

Text:

...Src, Fyn, Lck a Fgr. Pre podrobnejšiu diskusiu týchto kináz, pozri Bolen JB. proteínu kinázy.0006 Významný počet tyrozínkináz (receptorové aj nereceptorové) je spojený s nádorom (pozri Madhusudan S, Ganesan TS. Tyrosine kinase inhibitors in nádor therapy. Clin. Biochem. 2004, 37(7)618-35.). Klinické štúdie naznačujú, že zvýšená expresia alebo deregulácia tyrozínkináz tiež môže mať prognostický význam. Napriklad, členovia HER rodiny RTK boli...

Zariadenie na prenos nákladu na a/alebo z lode

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8684

Dátum: 19.11.2007

Autori: Kjeldsen Anders, De Jong Angelo, Jordan Michael Alex, Uglvig Laurids

MPK: B66C 19/00, B65G 63/00

Značky: zariadenie, prenos, nákladu

Text:

...tohto typu. Tietopríklady sú uvedené V W 0 O 4 022474, JP 2003 292166 a US 2002 071743.Jeden z problémov pri kontajnerových žeriavoch tohto typu je, že kontajnerové Žeriavy sú relativne ťažké a podklad na ktorom je žeriav nesený sa musí silne vystužiť. Pretože žeriav sa zvyčajne pohybuje hneď na hrane prístaviska, brehová hrana prístaviska sa musí veľmi dobre vystužiť, aby sa zabránilo, že prístavisko sa zrúti podľa záťažami vyvíjanými...

Vsadzovacia prípojková odbočka a zodpovedajúca odbočková zostava a zostava so vsadzovacou prípojkovou odbočkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7624

Dátum: 19.11.2007

Autori: Gaillot Jean-paul, Viatoux Christelle, Vitel Jean-pierre

MPK: E03F 3/00, F16L 41/00, F16L 37/00...

Značky: odbočka, prípojkovou, odbočková, zodpovedajúca, vsadzovacia, zostava, odbočkou, vsadzovacou, prípojková

Text:

...sedla- prostriedky na rozdeľovanie tlaku sú z materiálu majúceho tvrdosť väčšiu ako je tvrdosť materiálu vsadzovacej pripojkovej odbočky- odbočková zostava ďalej obsahuje strediace prostriedky prispôsobené na stredenie konca sekundárnej rúrky vzhľadom na stredné osi odbočky- strediace prostriedky obsahujú strediaci prstenec uložený na konci hrdla aprispôsobený na stredenie sekundárnej strednej osi sekundárnej rúrky nastrednej osi...

Nová kombinácia na použitie na liečenie zápalových ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12972

Dátum: 16.11.2007

Autor: Raud Johan

MPK: A61K 31/40, A61K 31/366, A61K 31/22...

Značky: zápalových, nová, kombinácia, použitie, ochorení, liečenie

Text:

...účinnejších liečení aterosklerózy a asociovaných kardiovaskulárnych ochorení,najmä u pacientov s akútnymi koronárnymi syndrómami.0010 Pemirolast je perorálne účinný liek proti alergii, ktorý je používaný pri liečbe stavov, ako je napríklad astma, alergická rinitída a konjunktivitida. Pozri napríklad patent Spojených štátov č. 4122274, európske patentové2005/0181023/A 1 opisuje farmaceutické kompozície obsahujúce pemirolast na použitie pri...

Použitie N DISACC-(4-(4-chlórfenyl)benzyl)A82846B alebo teikoplanínu na prípravu liečiva na dlhodobú prevenciu infekcií Streptococcus pneumoniae a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285970

Dátum: 16.11.2007

Autori: Wasilewski Margaret Mary, Parr Thomas Reeves, Zeckel Michael Lee

MPK: A61K 38/14, A61P 11/00, A61K 38/00...

Značky: farmaceutické, dlhodobú, pneumoniae, obsahom, infekcii, teikoplanínu, kompozície, liečivá, prevenciu, přípravu, disacc-(4-(4-chlórfenyl)benzyl)a82846b, použitie, streptococcus

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa použitie NDISACC-(4-(4-chlórfenyl)benzyl)A82846B alebo teikoplanínu, alebo ich farmaceuticky prijateľných solí, hydrátov alebo solvátov, alebo ich zmesí na prípravu liečiva na dlhodobú prevenciu chorôb spôsobených infekciou S. pneumoniae u náchylných jedincov.

Súčasť výbavy, predovšetkým motorového vozidla, s prvou čiastkovou oblasťou a s druhou čiastkovou oblasťou, spojenou s ňou ako jeden kus pomocou spojovacej oblasti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12357

Dátum: 16.11.2007

Autori: Gerhardt Frank, Simeonidis Antonios, Mantke Jörg

MPK: B60J 5/04

Značky: vozidla, oblasťou, predovšetkým, výbavy, druhou, spojovacej, prvou, spojenou, motorového, pomocou, čiastkovou, oblastí, súčasť

Text:

...na strane, odvrátenej v stave predbežnej montáže od druhej čiastkovej oblasti. V dôsledku toho je podľa vynálezu špeciñckou mierou možné, jednak navzájom do jedného kusu spojiť pri výrobe obidve čiastkové oblasti a na druhej strane realizovať ajopticky priaznivú viditeľnú stranu.0010 Ďalej je podľa vynálezu špecifickým spôsobom výhodné, že druhá čiastková oblasť má v prvom rade funkčnosť absorpcie a/alebo funkčnosť tlmenía. V dôsledku toho je...

Polymorfy enantiomérne čistého erdosteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10807

Dátum: 16.11.2007

Autori: Gatti Pier Andrea, Nicola Massimo, Zacche Matteo

MPK: C07D 333/36

Značky: enantiomérne, čistého, polymorfy, erdosteínu

Text:

...spektrum píky-3 gpokračovaniej Charakterizácia formy I erdostelnuDSC krivka ohrevu spektrum piky0011 Enantiomérne čistá forma l R- alebo S-erdosteínu sa môže pripraviť prostrednictvom spôsobu, ktorý zahrnuje nasledovné krokya) poskytnutie roztoku enantiomérne čistého R- alebo S-erdosteinu v organickom rozpúšťadle,výhodne acetóneb) pridanie plynného alebo vodného amoniaku, aby sa vyzrážala amóniová soľ R- alebo Serdostelnud) rozpustenie...

Spôsob oddeľovania celulózy a iných priľnavých látok pri recyklácii odpadových plastov, obzvlášť zmiešaných plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10566

Dátum: 16.11.2007

Autori: Hofmann Michael, Gercke Alexander

MPK: B29B 17/02, B29B 17/00

Značky: celulózy, obzvlášť, iných, recyklácii, zmiešaných, spôsob, odpadových, látok, priľnavých, plastov, oddeľovania

Text:

...Schredderovho alebo podobného drviaceho zariadenia sa rozomelie, aby sa mohol napr.odviest do procesu kompaktovania. Je tiež známe uskutočňovaniepredbežného triedenia manuálne alebo automaticky podľa jednotlivých druhovplastov. Tak je napr. opätovné spracovanie, príp. opätovné použitie PVC alebo tiež PET spoločne sinými druhmi plastov problematické. Pri spôsobe podľa vynálezu sa odpadový plast mechanicky tak ďaleko rozomelie, že...

Predmontované pružinové ťažné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9872

Dátum: 16.11.2007

Autor: Szczepanek Udo

MPK: B60D 1/50, B60D 1/14, B60D 1/02...

Značky: predmontované, pružinové, zariadenie, tažné

Text:

...rozmere prvého odpruženia dosiahnut charakteristiku pruženia požadovanú na použitie ako pružiaci prvok na uloženie tažného zariadenia prívesu.0024 Napríklad kvôli tomu môže byt medzikrúžok rotačne symetrický a ďalej tak vytvarovaný, že v reze rovinou obsahujúcou rotačne symetrickú os má prierez tvaru T. Pretože pri ostrohrannom T-3 priereze existujúce obiehajúce hrany by mohli mat nepriaznivý účinok na polymérny pružiaci prvok...

Valivé ložisko, najmä bezstredové veľké valivé ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12976

Dátum: 15.11.2007

Autori: Palmer Andreas, Malzer Thomas, Kaesler Andreas

MPK: F16C 33/60, F16C 19/38

Značky: najmä, valivé, velké, bezstredové, ložisko

Text:

...takže počas prevádzky nedochádza k žiadnemu dotýkaniu a0005 Z DE 26 47 588 A 1 je konečne ro jeden ložiskový krúžok je uskutočnený akozpoznatelné velké valivé ložisko vsegmentovej konštrukcii, u ktorého jednodielny T proñl, zatiaľ čo druhý ložiskový krúžok tento jednostranný T profil až na jeho stojinu úplne obklopuje. Na to sú najmä obe bočné stojiny T profiluené v tvare U a opatrené dvoma protiľahlými axiálnymi a jednýmradiálnym...

Spôsob a systém poskytujúci službu nepodmieneného preposielania krátkych správ (SMS)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15878

Dátum: 15.11.2007

Autor: Johan Alexandr

MPK: H04W 4/16, H04W 4/14

Značky: službu, nepodmieneného, preposielania, správ, poskytujúci, krátkých, spôsob, sms, systém

Text:

...mobilnej zakončovanej (Mobile Terminated - MT) SMS doručovacej procedúry,napr. MAP - 3 GPP TS 09.02, a je riadená tak, aby požadovaný stav (t.j. pracovná SMSFWDUN služba) vyžadoval minimálne úpravy existujúcej technológie a komunikačných protokolov.0013 Samotná služba je realizovaná pomocou modiñkácie SMS smerovacej správy SRlforSM (Send Routing Info for Short Message posielanie smerovacich informácií pre krátku správu) a jej presmerovávanim...

Aromatizované ovocné tukové náplne alebo rozotierateľné krémy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9274

Dátum: 15.11.2007

Autori: Lambert Flavien, Rabault Jean-luc

MPK: A23L 1/064, A23G 1/48, A23D 7/005...

Značky: aromatizované, rozotierateľné, krémy, ovocně, náplne, tukové

Text:

...tukovej náplne aleboroztieratelných krémov, pričom ovocný prášok má D 90 nižší ako 500 m a obsah vody nižší ako 8 hmotnostných vzhľadom k celkovejderiváty V prášku suchý škrob) je vyšší ako 25 hmotnostných .0008 V zmysle predloženého vynálezu označuje tuková náplň alebo roztierateľný krém akúkoľvek koncentrovanú suspenziu pevných častíc v súvislej tukovej fáze, ktorá nie je emulziou vody v oleji. Prostriedky sú blízke a analogické...

Čokoláda obsahujúca ovocie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9161

Dátum: 15.11.2007

Autori: Dugre Eric, Lambert Flavien, Rabault Jean-luc

MPK: A23G 1/48, A23G 1/00, A23G 1/30...

Značky: obsahujúca, ovocie, čokoláda

Text:

...častíc v tukovej fáze majúca SFC 20 °C (Solid Fat Contentmeraný pri 20 °C) vyšší alebo rovný 50 a ktorý nie je emulziou vody v oleji, ale ktorý nezodpovedá definícii čokolády. Náhrada môže obsahovať prísady, ktoré podľa Komunitárnej smernice 2000/36/CE nie sú povolené v čokoláde,ktorými sú napríklad škrob alebo určité rastlinné tuky. Môže ísť napríklad o hydrogénovaný, prípadne frakcionovaný, laurový tuk. Náhrada môže tiež obsahovať...

Analógy tiofénu na liečbu alebo prevenciu flavivírusových infekcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14744

Dátum: 15.11.2007

Autori: Chan Chun Kong Laval, Kumar Das Sanjoy, Falardeau Guy, Denis Réal, Poisson Carl, Yannopoulos Constantin, Vaillancourt Louis

MPK: A61P 31/12, C07D 333/38, A61K 31/381...

Značky: flavivírusových, liečbu, tiofénu, analogy, prevenciu, infekcii

Text:

...alkyl, ktorý je nesubstituovaný alebo raz alebo viackrát substituovaný skupinou RN, cps alkenyl, ktorý jenesubstituovaný alebo raz alebo viackrát substituovaný skupinouR alebo CF alkynyl, ktorý je nesubstituovaný alebo raz alebo viackrát substituovaný skupinou RN, X je M jeR 5 je cyklohexyl, ktorý je nesubstituovaný alebo raz aleboviackrát substituovaný skupinou RH, ua N r N oralebo cyklohexyl, ktorý je raz alebo viackrát...

Antagonisty progesterónových receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7453

Dátum: 14.11.2007

Autori: Petrov Orlin, Fuhrmann Ulrike, Rottmann Antje, Schultze-mosgau Marcus, Cleve Arwed, Garke Gunnar, Schmidt Anja, Pruehs Stefan, Brudny-kloeppel Margarete, Moeller Carsten, Hasselmann Rainer

MPK: A61K 31/567, C07J 1/00, A61P 5/00...

Značky: receptorov, antagonisty, progesterónových

Text:

...na vyvolanie pôrodu, na substitučnú hormonálnu liečbu, na liečbu symptómov spojených s dysmenoreou, na liečbu hormonálnych nepravidelností a na liečbu hormonálne závislých nádorov, napríklad progesterón receptorovo-pozitívneho karcinómu prsníka. Ich účinnosť ako antagonistov progesterónových receptorov sa zistila v teste abortívneho účinkuna potkanoch a stanovením McPhailovho indexu pri králikoch.0012 Zlúčeniny všeobecného vzorca I...

Krokový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6695

Dátum: 14.11.2007

Autori: Noé Andreas, Beuther Herbert, Kalbfleisch Wolfgang

MPK: B65G 25/00

Značky: krokový, dopravník

Text:

...robustným konštrukčným prevedením. Najmä má byt krokový dopravník podľa vynálezuvhodný pre dlhé dopravné dráhy a má byt flexibilne použiteľný.Táto úloha je vyriešená krokovým dopravníkom podľa patentového nároku l. Druhý pojazdový valec je teda uložený pojazdne relatívne voči prvému poj azdovému valci (ako celok) a je za tým účelom pripojený kpiestnej tyčí prvého pojazdového valca. Piestna tyč druhého pojazdového valca pôsobí (nepriamo...

Aptamér proti midkinu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13316

Dátum: 14.11.2007

Autori: Sakuma Sadatoshi, Miyakawa Shin, Matsui Takashi, Nakamura Yoshikazu, Fujiwara Masatoshi

MPK: A61K 38/00, A61P 43/00, A61P 35/00...

Značky: aptamér, použitie, midkinu, proti

Text:

...fibrinolytickej aktivity. Ak je Petriho miska prekrytá MK a na ňom sú naočkované myšie embryonálne nervové bunky, neurity sa predlžujú. V tejto situácii, digescia nervových buniek s heparitinázou potláča elongáciu neuritu. Na druhej strane, ak sú vaskulárne endoteliálne bunky kultivovanéa pridá sa MK, plasminogénový Aktivátor aktivity buniek je na0006 MK sa viaže s FTP( v dvoch miestach. Jedno miesto vykazuje vysokú väzbovú afinitu s...

Zlúčeniny na inhibíciu mitotickej progresie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17886

Dátum: 14.11.2007

Autori: Claiborne Christopher, Sells Todd, Stroud Stephen

MPK: A61K 31/55, A61P 35/00, C07D 487/04...

Značky: mitotickej, progresie, inhibíciu, zlúčeniny

Text:

...prihláške číslo WO 05/111039 opisuje pyrimidobenzazepínové zlúčeniny s inhibičnými účinkami na Aurora kinázu. Pôvodcovia tohto vynálezu teraz objavili pyrimidobenzazepínové zlúčeniny s nečakane lepšou účinnosťou proti Aurora A kináze. Nárokované zlúčeniny sú užitočné na inhibíciu aktivity Aurora A kinázy in vivo aj in vitro a sú hlavne vhodné na liečbu rôznych ochorení spojených s0005 V jednom aspekte preto tento vynález poskytuje...

Zlúčeniny na inhibíciu mitotickej progresie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12102

Dátum: 14.11.2007

Autori: Sells Todd, Stroud Stephen, Claiborne Christopher

MPK: A61P 35/00, C07D 487/04, A61K 31/55...

Značky: inhibíciu, mitotickej, progresie, zlúčeniny

Text:

...opisuje pyrimidobenzazepínové zlúčeniny s inhibičnými účinkami na Aurora kinázu. Pôvodcovia tohto vynálezu teraz objavili pyrimidobenzazepínové zlúčeniny s nečakane lepšou účinnosťou proti Aurora A kináze. Nárokované zlúčeniny sú užitočné na inhibíciu aktivity Aurora A kinázy in vivo aj in vitro a sú hlavne vhodné na liečbu rôznych ochorení spojených s bunkovou pro liferáciou.0005 V jednom aspekte preto tento vynález poskytuje zlúčeninu...

Deriváty 18-aminosubstituovaných analógov geldamycín hydrochinónu s cytotoxickou aktivitou na liečenie rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10516

Dátum: 14.11.2007

Autori: Desai Neil, Soon-shiong Patrick, Tao Chunlin, Sun Xiaowen, Han Hongna

MPK: C07D 225/06, A61P 35/00, A61K 31/395...

Značky: cytotoxickou, liečenie, rakoviny, analógov, deriváty, hydrochinónu, aktivitou, 18-aminosubstituovaných, geldamycín

Text:

...pri viazaní ATP, pozri Bedin a kol., J. Int. J. Cancer 2004, 9(5), 43. Antiproliferačný účinok geldanamycínu sa pripisuje destabilizácii proteínu Raf-l, jedného z cieľov Hsp 90, a následnej inhibícii MAPK. Li a kol. zistili, že geldanamycín vykazuje široké spektrum antivírusovej ÚČÍHHOSIÍ, vrátane účinnosti proti HSV-l akoronavírusu ťažkého3 Geldanamycín in vitro významne inhiboval replikáciu HSV-l, pričom 50 inhibičná koncentrácia bola...

Zariadenie na montáž pneumatiky na ráfik kolesa vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14755

Dátum: 14.11.2007

Autori: Rogalla Martin, Lehr Werner

MPK: B25J 15/10, B60C 25/05, B60C 25/132...

Značky: zariadenie, pneumatiky, ráfik, kolesa, vozidla, montáž

Text:

...a vtedy samostatný zodpovedajúci stroj môže ušetriť. Príruba robotickej ruky je výhodne vybavená servopohonom a týmto pohyblivá v ľubovoľne uhlovej polohe a do uhlovej polohypevne nastaviteľná. Konštrukciou podľa vynálezu je ďalej pohon ramien tvorenýjednoduchými prostriedkami, ktoré sú najmä výhodne integrované do robotickej ruky bežného uskutočnenia. Synchronizačné zariadenie sa skladá z jednoduchých, lacných komponentov a vhodných na prenos...

Tlačová hlava pre atramentové tlačiarne so zdieľanými dátovými vedeniami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14275

Dátum: 14.11.2007

Autori: Bruce Kevin, Benjamin Trudy, Torgerson Joseph

MPK: B41J 2/045

Značky: atramentové, dátovými, vedeniami, tlačová, tlačiarne, hlava, zdieľanými

Text:

...vyžadovať menej než polovicu masiek. Vývoj procesnej technológie na výrobu poľa trysiek súčasne s polom energeticky nezávislej pamäti v jednej tlačovej hlave môže byť nákladovo neúnosný. Ďalej, ak sa pole trysiek a pamäťové pole vyrábajú samostatne, zabezpečenie vzájomného prepojenia medzi týmito dvoma polami zvyšuje náklady pri výrobe a odlaďovaní.0013 Tlačové hlavy, ktoré majú zariadenia, ktoré využívajú poistky na uloženie...

C-19 steroidy na terapeutické použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18875

Dátum: 13.11.2007

Autor: Windisch Martin

MPK: A61K 31/568, A61P 15/00, A61K 9/10...

Značky: steroidy, použitia, terapeutické

Text:

...sú uvedené v závislých nárokoch.0007 Koncept predkladaného vynálezu je založený na nasledujúcich úvahách.0008 Gén kódujúci androgénový receptor sa nachádza na chromozóme X.Pretože muži majú iba jeden chromozóm X, majú defekty tohto chromozómu dramatické dôsledky. U postihnutého XY plodu sa fenotypovo vyvíja dievča0009 Hlavnými cicavčími androgénmi sú testosterón a jeho silnejší metabolit dihydrotestosterón (DHT). Súvisiaci androgénový receptor...

Použitie kyseliny indazolmetoxyalkánovej na zníženie hladín triglyceridov, cholesterolu a glukózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13952

Dátum: 13.11.2007

Autori: Guglielmotti Angelo, Biondi Giuseppe

MPK: A61P 3/06, A61P 3/04, A61K 31/416...

Značky: cholesterolu, glukózy, hladin, použitie, kyseliny, triglyceridov, zníženie, indazolmetoxyalkánovej

Text:

...zabíjačov) a T-buniek a índukciu interferónu gama (IFN-y), čiže cytokinu účastniaceho sa regulácie imunitnejPri jednom uskutočnení sa vynález týka použitia zlúčeniny vzorca (I)v ktorom R a R°, ktoré môžu byť rovnaké alebo rozdielne, predstavujú H alebo C 15 alkylovúfarmaceuticky prijateľnou organickou alebo anorganickou zásadou pri príprave farmaceutickej kompozície na zníženie hladín triglyceridov, cholesterolu a glukózy v krvi.Pri...

Použitie indazolmetoxyalkánovej kyseliny pri príprave farmaceutickej kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18435

Dátum: 13.11.2007

Autori: Guglielmotti Angelo, Biondi Giuseppe

MPK: A61K 31/416, A61P 3/10, A61P 3/06...

Značky: kompozície, farmaceutickej, přípravě, použitie, indazolmetoxyalkánovej, kyseliny

Text:

...napr. hypertenzie, hyperlipidćmie a obezity, môže indikovať určitú predispozíciu k diabetu a kardiovaskulámym poruchám, čo sa v súčasnosti označuje ako metabolický syndróm.V posledných desaťročiach výskyt obezity a súvisiacich porúch exponenciálne narastá,pričom v USA a Európe dosahuje epidemických rozmerov. Najnovšie odhady predpokladajú,že bude navzdory osvete a úsilíu zdravotníckych organizícií incidencia zdravotných problémov...

Spôsob spracovania plastov z kyseliny polymliečnej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13657

Dátum: 13.11.2007

Autori: Wendelin Gerhard, Feichtinger Klaus, Hackl Manfred

MPK: B29B 17/00

Značky: spôsob, polymliečnej, kyseliny, plastov, spracovania

Text:

...materiálu, je doba sušenia pomeme dlhá a je nutné veľmi presné riadenie teploty. To je pre granule, a najmä pre všetky ostatné formy, ako sú napr. vločky, fólie, netkané textílie, atď. veľmi ťažké, takmer až0019 Z tohto dôvodu je možné pokúsiť sa dosiahnuť pred sušením kryštalizáciu plastového materiálu. Takúto kryštalizáciu je možne dosiahnuť napríklad tým, že čiastočky sa rovnomeme pohybujú, resp. sú mechanicky privádzané pri teplote nižšej...

Spôsob splyňovania paliva a splyňovací generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16443

Dátum: 13.11.2007

Autor: Ruokamo Leo

MPK: C10B 1/04, C10J 3/66, C10B 49/04...

Značky: paliva, generátor, splynovania, splyňovací, spôsob

Text:

...oxidačného plynu do palivového kanála. Konce oxidačných rúrokprivádzajúcich oxidačný plyn sú pohyblivé vnútri oxidačného kanála a je možné nimi0012 Teplota v spaľovacej zóne je riadená pohybom oxidačného potrubia v smere proti alebo po smere prúdu paliva. Oxidačné rúrky sú pohyblivé každá samostatne, alebo po skupinách. Počet oxidačných rúrok je volený podľa veľkosti splyňovacieho generátora a potrebnej miery presnosti riadenia spaľovacieho...

Spôsob zvýšenia výťažku procesov konverzie celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12248

Dátum: 13.11.2007

Autori: Larenas Edmund, Kelemen Bradley, Mitchinson Colin

MPK: C12P 19/12, C12P 19/02

Značky: výtažků, celulózy, zvýšenia, procesov, konverzie, spôsob

Text:

...celulózového materiálu na celobiózu kombinovaním celulózového materiálu senzýmovou zmesou, zahrnujúcou endoglukanázu 1, kde inkubovanie celulózového materiálu a celulózovej kombinácie vyvolá hydrolýzovú reakciu na konvertovania až 50 celulózového3 materiálu na rozpustné cukry. pričom frakcia glukózy vzhľadom na uvedené rozpustné cukry je menšia ako 0.5.0015 Celulázami sú celé celulázy, zmesi celých celuláz alebo ich kombinácie...

Spôsob predspracovania, spracovania, prípadne recyklizácie termoplastického plastového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12161

Dátum: 13.11.2007

Autori: Hackl Manfred, Feichtinger Klaus, Wendelin Gerhard

MPK: B29B 17/00

Značky: případně, spracovania, plášťového, materiálů, predspracovania, recyklizácie, spôsob, termoplastického

Text:

...získané pri spracovaní polymérových materiálov, aplikovať, prípadne preklopiť na iný materiál. Každý polymér vyžaduje špeciálnu pozornost a vyhodnotenie a špeciálne na akýkoľvek materiál odsúhlasené podmienky spôsobu. Presná realizácia spôsobu je okrem toho ovplyvnená formou a obzvlášť hustotou manipulovaného materiálu.0017 Keďže z toho vyplývajúc taktiež parametre kryštalizácie, sušenia, čistenia a napríklad zvýšenia viskozity...

Zariadenie a spôsob spracovania surového olova

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12088

Dátum: 13.11.2007

Autor: Potesser Michael

MPK: C22B 13/06

Značky: olova, surového, spracovania, spôsob, zariadenie

Text:

...ktoré prechádzajú celýmoloveným kúpeľom odspodu hore s čo možno najnižšou rýchlosťou. Veľké povrchy bublinplynu ako aj dlhé časy pobytu bublín plynu v kúpeli spôsobujú veľmi účinnú oxidáciu cudzíchAko vstupné zariadenie sa použije dúchacia tvámica, pomocou ktorej sa darí privádzať plynný oxidačný prostriedok vo forme čo možno najmenších bublín plynu a distribuovaných v olovenom kúpeli čo možno najviac široko, a ktorá je odolná voči...

Spôsoby a použitia zahrňujúce genetické anomálie na chromozóne 12

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11955

Dátum: 13.11.2007

Autori: Helle Markku, Hahtola Sonja, Hassan Wael, Ranki Annamari, Krohn Kai, Peltomäki Päivi, Karenko Leena

MPK: C12Q 1/68

Značky: anomálie, spôsoby, zahrnujúce, chromozóne, genetické, použitia

Text:

...na http//wwN-dep.iarc.fr/, 2002). Je preto životne dôležité, aby sme dokázali identifikovať jedincov so zvýšeným rizikompodľa možnosti čo najskôr. aby sme umožnili účinnú prevenciu rakoviny alebo liečebné ošetrenie.0005 Rozvoj karcinómu hrubého čreva/konečníka prostredníctvombenignych prekurzorov spolu shromadením genetických zmien je jednýmznajiepšie známych príkladov mnohokrokovej karcinogenézy (ChungD C. Gastroenteroiogy 119 854-865, 2000...

Podpera s obalom podpery

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9811

Dátum: 13.11.2007

Autori: Lemmens Willem, Van Kerkhoven Koen

MPK: E04C 3/04, E04H 12/10

Značky: podpera, podpery, obalom

Text:

...napnutána obvod vyšší ako je horná hranica rozsahu.0012 V prvom výhodnom uskutočnení sa vlastnosti obalu podpery vyberú tak, aby sa umožnilo jeho použitie na podperách s obvodmi v rozsahu približne 90 cm až približne 120 cm. Vhodné vlastnostisú napríklad nenatiahnutý obvod 50 aže 60 cm a miera pružnosti 100 až 160 . Príkladom takéhoto uskutočnenia je obal podpery s nenatiahnutým obvodom približne 56 cm, ktorý je možné napnút až na 130 cm,...

Regálová zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9743

Dátum: 13.11.2007

Autori: Andersen John, Sjölander Hakan

MPK: A47F 3/04, A47F 5/00, A47B 49/00...

Značky: regálová, zostava

Text:

...do hĺbky medzi polomerom otáčania policoveho oddielu a zadnou stranou policovćho oddielu vo výstavnej polohe.0009 Výsledkom toho je regálová zostava, ktorá umožňuje, aby k otáčaniu policového oddielu z výstavnej polohy do doplňovacej polohy dochádzalo v obmedzenom priestore,vďaka pohybu osou otáčania tak, že priestor na otáčanie dostupný v priestore zodpovedá polomeru otáčania policového oddielu. To prináša výhodu, že policový oddiel,...

Obracací mechanizmus pre stroj na tvarovanie sklenených výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9411

Dátum: 13.11.2007

Autor: Mohr Paul

MPK: C03B 9/16

Značky: mechanizmus, tvarovanie, výrobkov, obracací, sklenených, stroj

Text:

...napr. elektrický ovládací člen aleboOdkazuje sa na obr. 5 a SA, pneumatický ovládací člen 40 obsahuje piest 42 klzne uložený vo vnútri dutého valca 44. Lineárna ozubená tyč 46 vybieha z piestu 42 a je výhodne celistvá s piestom 42. Ozubená tyč 46 vybieha do prechádzajúceho kanálu 48 vo vnútri nosného rámu 32. Nosný rám 32 nesie prvý tlmíaci člen 50, pričom druhý tlmiaci člen 52 je umiestnený vo vnútri koncového krytu 54 neseného valcom 44....

Doskový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20545

Dátum: 13.11.2007

Autor: Bermhult Rolf

MPK: F28D 9/00, F28D 1/03, F28F 3/04...

Značky: doskový, výmenník, tepla

Text:

...tepelného výmenníka, aby sa zaistilo, že každá dvojica dosiek výmenníka tepla zaujala určenú polohu vo vzťahu k susedným dvojiciam dosiek výmenníka tepla podľa znakov význakovej časti patentového nároku 1.0008 Pomocou dvoch takýchto ohnutých časti spolupracujúcich medzi sebou navzájom, keď sa prvá doska tepelného výmenníka pokladá oproti druhej doske výmenníka tepla, môže byť zabezpečené, že obidve dosky tepelného výmenníka sú uvedené do...

Chiniklidínové deriváty (hetero)arylcykloheptánkarboxylovej kyseliny ako antagonisty muskarínového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8970

Dátum: 13.11.2007

Autori: Mete Antonio, Mather Andrew, Ford Rhonan

MPK: C07D 453/02, A61K 31/439

Značky: chiniklidínové, kyseliny, antagonisty, receptora, muskarínového, hetero)arylcykloheptánkarboxylovej, deriváty

Text:

...tvoria halogén, kyano, nitro, SH, S(O)0.2 R°, NRWR, S(O)2 NR 2 R,c(o)NRR, C(o)2 Rx NRs(o)2 R, NR°C(0)R 2 °, NR 2 C(O)2 R 22, NR 23 C(O)NR 2 R 25,OR a C 14 alkyl, kde Cmalkyl môže byt prípadne substituovaný jedným alebo viacerými substituentami nezávisle vybranými z halogénu, hydroxylu a skupín C 14, alkoxy, NHg,NH(C 1.6 alkyl) a N(C, alkyl)gR 4 predstavuje skupinu vzorca (II) alebo (llla) alebo (Illb)Y je -CH 2-, -CH 2 CH 2- alebo -CH 2 CH 2...

Steroidy na špecifické terapeutické použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19560

Dátum: 13.11.2007

Autor: Windisch Martin

MPK: A61K 47/22, A61K 31/568, A61K 45/06...

Značky: steroidy, použitia, specifické, terapeutické

Text:

...dôsledky. U postihnutého XY plodu sa fenotypovo vyvíja dievča0010 Hlavné cicavčie androgény sú testosterón a jeho silnejší metabolit dihydrotestosterón (DHT). Súvisiaci androgénový receptor (AR) je veľký proteín s najmenej 910 aminokyselinami. Každá molekula pozostáva z časti, ktorá sa viaže k androgénu, časti zinkového prsta, ktorá sa viaže k DNA v oblastiach jadrového chromatínu citlivého na steroidy a oblasti, ktorá kontroluje...

Mikroorganizmy ako nosiče nukleotidových sekvencií kódujúcich antigény a proteínové toxíny, ich spôsob výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7828

Dátum: 13.11.2007

Autori: Fensterle Joachim, Rapp Ulf, Gentschev Ivaylo, Goebel Werner

MPK: C12N 15/00, A61K 39/00

Značky: kódujúcich, antigény, nukleotidových, mikroorganizmy, toxíny, proteinové, výroby, sekvencií, použitie, nosiče, spôsob

Text:

...sú reakcie T Iymfocytov, ktoré sú charakterizované hlavne cytokinmi, ako je napríklad IL-4 alebo IL-6, a ktoré primárne vyvolávajú indukcíu protilátok, ale ktoré vôbec neiniciujú alebo prevážne reštringované iniciujú bunkovú imunitnú reakciu,najmä cytotoxických T Iymfocytov (CTL) (Holmgren et al.).0011 Okrem toho CtxB ako sliznicový adjuvans índukuje systémovú toleranciu k proteínovému antigénu. Systémová tolerancia opisuje depléciu alebo...

Zariadenie na zamedzenie posunu tyče opierky hlavy obsahujúce spevnený posuvný uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7599

Dátum: 13.11.2007

Autori: Dauchez Fernand, Dehondt Thierry

MPK: B60N 2/48

Značky: spevnený, posunu, posuvný, tyče, obsahujúce, zariadenie, zamedzenie, hlavy, uzáver, opierky

Text:

...5 určený na zapadnutie aspoň do jedného zárezu 6 tyče takým spôsobom, aby ju zablokoval proti posúvaniu, pričom uvedený okraj obsahuje bočnú oblast 7, ktorá je presne Vertikálna amínimálne jednu presne horizontálnu oblast 8 na .zablokovanie uvedenej tyče, pričom uvedená priehradka je tlačená na prechode smerom ktejto spojke prostriedku s pružným dorazom 9, najmä vo forme pružiny, tak, aby sa umožnila interakciu medzi uvedeným okrajom a...

Substrát farebného filtra a elektroforetické zobrazovacie zariadenie s takýmto substrátom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7359

Dátum: 12.11.2007

Autori: Park Cheol-woo, Park Jae-byung

MPK: G02F 1/01, G02F 1/13

Značky: filtra, elektroforetické, zobrazovacie, zariadenie, takýmto, substrát, farebného, substrátom

Text:

...v reze pozdĺž priamky I - I z obr. 2obr. 4 A až 4 E sú priečne rezy porovnávacieho príkladu spôsobu výroby substrátufarebného filtra podľa porovnávacieho príkladu na obr. 2obr. 5 je priečny rez porovnávacieho príkladu spôsobu výroby porovnávaciehopríkladu zariadenia EPD na obr. 3obr. 6 je priečny rez vzorovým zariadením EPD podľa prvého vzorového usku točnenia predloženého vynálezuobr. 7 je priečny rez vzorovým zariadením...