Zverejnene patenty 06.12.2007

Superzávitnicové lipopeptidové helikálne zväzky a syntetické častice podobné vírusom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12844

Dátum: 06.12.2007

Autori: Boato Francesca, Ghasparian Arin, Thomas Richard, Robinson John, Möhle Kerstin, Freund Annabelle

MPK: A61K 39/00, C07K 14/005

Značky: částice, superzávitnicové, syntetické, helikálne, lipopeptidové, vírusom, zväzky, podobně

Text:

...zhlavných problémov pri návrhu účinných vakcín na báze syntetických antigénov bola ich slabá imunogénnosť. Relatívne malé syntetické molekuly majú tendenciu byt málo imunogénne. Jedným z prístupov na prekonanietejto slabej imunogénnosti je kovalentná konjugácia syntetického antigénu na nosič,napriklad proteínúako tetanový toxín alebo KHL (keyhole Iimpet hemocyanin) Herrington, D. A., et al., Nature, (1987), 328, 257 - 259. Konjugát sa však...

Vieko s potiskom s drsným povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5647

Dátum: 06.12.2007

Autori: Buchinger Christian, Brandstätter Bernhard

MPK: B65D 77/10

Značky: potiskom, drsným, vieko, povrchom

Text:

...vieka podľa vynálezu sú patrnéna základe závislých nárokov.0010 Vynález bude V nasledujúcom popise bližšie objasnený na základe možných spôsobov uskutočnenia, pričom obr. 1 predstavuje možnú viacvrstvú konštrukciu vieka podľa vynálezu,obr. 2 použitie tohto vieka pri uzavieraní nádob 2, obr. 3 až 5 možné uskutočnenia potisku s hrubým povrchoma obr. 6 predstavuje možné formy uskutočnenia vieka podľavynálezu l s rôznymi variantami potisku...

Zariadenie proti opätovnému naplneniu usporiadané na hrdle nádoby, predovšetkým fľaše a kombinovaná ochranná čiapočka s týmto zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15063

Dátum: 06.12.2007

Autori: Bourreau Jean-marie, Granger Jacques

MPK: B65D 49/00, B65D 47/02

Značky: proti, čiapočka, nádoby, naplneniu, fľaše, zariadenie, týmto, hrdle, opätovnému, zariadením, predovšetkým, ochranná, kombinovaná, usporiadané

Text:

...napätí kvapaliny a na krítickom povrchovom napätí materiálu, ktorý tvorí priečnu stenu. Keď sa zvolí materiál,ktorého povrchové napätie je menšie, než je povrchové napätie kvapaliny, je možné využiť nepriame namáčaníe, čo vedie k výsledku, že sa zabráni priechodu kvapaliny v jednom smere a umožní sa jej priechod V inom smere.Kritické povrchové napätie tuhých substrátov je možné stanoviť meraním uhla kontaktu. Rýchle stanovenie...

Pyridopyrazínové deriváty na použitie ako herbicídne kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8553

Dátum: 06.12.2007

Autori: Crowley Patrick Jelf, Carter Neil Brian, Turnbull Michael Drysdale, Cordingley Matthew Robert

MPK: A01N 43/90, C07D 471/04, A01P 13/00...

Značky: deriváty, pyridopyrazínové, kompozície, použitie, herbicídne

Text:

...alkoxy, alkoxykarbonyl, alkylkarbonyl, alkylaminokarbonyl, dialkylaminokarbonyl) je priamy alebo rozvetvený reťazec a je napriklad metyl, etyl, n-propyl, n-butyl, n-pentyl, n-hexyl, izopropyl,n-butyl, sek-butyl, izobutyl, terc-butyl alebo neopentyl. Alkylovými skupinami sú výhodne Cj-Cóalkylové skupiny, výhodnejšie Cj-Ciąalkylové skupiny anajvýhodnejšie Cl-C 3 alkylove skupiny.Alkenylové a alkínylové časti (buď samotné alebo ako...

Nosná konzola stožiara pre vonkajšie elektrické vedenie vysokého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4930

Dátum: 06.12.2007

Autori: Ivan Peter, Tilinger Miroslav

MPK: H02G 7/00

Značky: vonkajšie, napätia, stožiara, vysokého, elektrické, vedenie, nosná, konzola

Text:

...konzolu, alebo šírka konzoly umožňujúca dosadnutie vyžaduje výrub širšieho pásu v lesnatom poraste.Uvedené nedostatky odstraňuje riešenie podľa ktorého má konzola tvar prevráteného písmena A. Podstata nosnej konzoly stožiara pre vonkajšie elektrické vedenie vysokého napätia spočíva v tom, že dravce motivuje horná vodorovné čast konzoly, na dosadanie, rozmery konzoly nevyžadujú výrub širšieho pásu lesného porastu a výška nosných stožiarov je...

Výcvikový tunel, hlavne na strelecký výcvik

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4929

Dátum: 06.12.2007

Autori: Kubálek Ladislav, Jaroš Vladimír

MPK: E04H 14/00, F41J 1/00

Značky: hlavne, tunel, výcvik, strelecký, výcvikový

Text:

...uskutočnenia steny tunela. Na obr. 4 je dvojtubusový výcvikový tunel s nadväzujúcou infraštruktúrou, zahmujúcou cestnú a koľajovú sieť, vrátane nádražných budov a zariadení.Príklady uskutočnenia technického riešeniaVýcvikový tunel podľa obr. l je určený hlavne na strelecký výcvik a zahrnuje železobetónový tubus 1 tunela o šírke 8 m, výške 6 m a dĺžke 50 m. Tubus l tunela môže byt samozrejme zhotovený aj inou známou technológiou.Vnútri...

Zhutňovací stroj na biomasu a výlisok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4928

Dátum: 06.12.2007

Autor: Šooš Ĺubomír

MPK: B30B 11/00

Značky: biomasu, výlisok, stroj, zhutňovací

Text:

...riešenia, ktoré tu budú špeciálne opísané. Aj takéto ekvivalenty budú spadat do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu. Pre odbomíkov znalých stavom techniky nemôže robit problém dimenzovania takého zariadenia a vhodná voľba jeho materiálov a konštrukčných usporiadaní, preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade je opísané kontinuálne lisovanie biomasy do optimálneho výlisku podľa tohto technického riešenia. Ako je to...

Požiarna stenová mriežka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4927

Dátum: 06.12.2007

Autori: Lóczi Igor, Kuráň Jozef

MPK: A62C 4/00, F24F 13/15

Značky: požiarna, mriežka, stěnová

Text:

...znázornená požiarna stenová mriežka osadená v stene vo zvislom reze v otvorenej (a) a uzavretej (b) polohe, na obr. 4 je detailné schematické znázornenie v priečnom rcze uloženia listu v izolačnej stene a na obr. 5 je schematicky znázornený priečny rez listom ajeho uloženie.Príklady uskutočnenia technického riešenia Príklad lPožiarna stenová mriežka podľa obr. l až 5, je osadená v stene 6 pomocou obvodového rámu 2 v otvorenej polohe s...

Výcvikový tunel, hlavne na výcvik hasičov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4926

Dátum: 06.12.2007

Autori: Jaroš Vladimír, Kubálek Ladislav

MPK: E04H 14/00

Značky: tunel, výcvikový, výcvik, hasičov, hlavne

Text:

...priestoru tvorit vozovka a/alebo koľajisko.Podľa výhodného uskutočnenia sú do výcvikového priestoru sú zaústené reproduktory a/alebo zdroje svetelných efektov.Prehľad obrázkov na výkresochVýcvikový tunel, hlavne na výcvik hasičov, podľa technického riešenia bude bližšie opísaný na príkladoch konkrétnych uskutočnení, zobrazených na výkresoch, na ktorých obr. l predstavuje rez prvým príkladom uskutočnenia tunela podľa technického riešenia a...

Potravinový doplnok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4925

Dátum: 06.12.2007

Autor: Hes Karel

MPK: A61K 35/66, A61P 1/00

Značky: doplnok, potravinový

Text:

...uskutočnenia technického riešeniaPrípravok pre dospelé osoby v aktívnom veku, tzv. Adults dophilus, je tvorený probiotiekým komplexom 7 kmeňov lyofilízovaných mliečnych baktérií o koncentrácii 2 miliárd mliečnych baktérií vjcdnej kapsule.Špecifické kmene baktérií v tomto prípravku boli vybrané pre svoju hodnotu a prínos tak, aby dospelému človeku garantovalí čo najväčší počet prospešných a životaschopných baktérií. Prípravok je vhodny...

Zariadenie na úsporu vody a proti usadzovaniu vodného kameňa vo vodovodných batériách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4924

Dátum: 06.12.2007

Autor: Božek Radomír

MPK: E03C 1/02

Značky: vodného, kameňa, batériách, vodovodných, proti, usadzovaniu, zariadenie, úsporu

Text:

...po obvode rebrá 16, vždy medzi otvormi 13 a tým sa vytvára vybranie na prívod vzduchu.Krúžok 8 z obr. 6 je opatrený dosadacou plochou 9 na uloženie rozdeľovacieho prvku 5 a skosené plochy 10 na navedenie vody na rozdeľovaci vydutý golier 7 rozdeľovacieho prvku 5. Na obr. 7 je pohľad zospodu na tento krúžok 8. Na obr. 8 je detailný pohľad na rozdeľovací prvok 5, ktorý tvori hlavný perliaci diel celého Zariadenia. V homej časti je opatrený...

Zariadenie na úsporu vody pre sprchy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4923

Dátum: 06.12.2007

Autor: Božek Radomír

MPK: E03C 1/02

Značky: sprchy, zariadenie, úsporu

Text:

...2,ktoré sa naskrutkuje závitmi 3, 4 do neznázomeného rúrkového vedenia alebo kombinovane do rúrkového vedenia a batérie sprchy. Pre dobré uloženie regulátora 1 je po obvode a hore usporiadaný tesniaci krúžok 5. Šípkou je znázornený smer prúdu. Na homej časti zariadenia je V regulátore 1 uložené sito 18.Na obr. 2 je znázomené samostatné zariadenie, ktoré tvorí regulátor l. Má valcovú stenu, ktorá tvorí obvodový prstenec 6. Najeho vnútomej...

Vypínač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4922

Dátum: 06.12.2007

Autor: Úlehla Ivan

MPK: H01H 33/00, H01H 23/00

Značky: vypinač

Text:

...tu opretá o puzdro 31 cez podložku 311 aje uložená V predpätom stave, čím sa zabezpečí jednak vymedzenie vôle V pákovom a ťahadlovom mechanizme 20 v rozopnutom stave, a tiež sa zabezpečí dostatočné predpätie na pritlačenie pohyblivého kontaktu 3 a pevného kontaktu 4 navzájom, v zopnutom stave. Ďalej je tu výhodne vytvorený a znázomený taký vzájomný geometrický vzťah pák a ťahadiel, kedy pri polohe zapinaného pákového a ťahadlového mechanizmu...

Prúdový chránič

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4921

Dátum: 06.12.2007

Autor: Úlehla Ivan

MPK: H01H 71/00

Značky: chránič, prúdový

Text:

...smerom k rozpojenej polohe a v mieste 104 otočného spojenia pohyblívého kontaktu 2 s variabilnou vzperou, zostavenou z členov 11, 12, je ešte pripojene signalizačné ťahadlo 5 signalizačného ústrojenstva 50 stavu zopnutia pohyblivého kontaktu 2 s pevným kontaktom 6. Výhodne je tu v tomto prikladnom vyhotovení vytvorený pohyblivý kontakt 2 ako sústava kontaktového ramena 201 s kontaktným blokom 211 z odolného materiálu a tlačne botky 202, otočne...

Stojan na reklamy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4920

Dátum: 06.12.2007

Autor: Deglovič Boris

MPK: G09F 7/00

Značky: stojan, reklamy

Text:

...nie je dostatočný prehlad o tom, že užje ich potrebné doplniť.Predložené riešenie vyššie uvedené nevýhody do značnej miery odstraňuje. Podstata reklamného stojana spočíva v tom, že pozostáva z podstavca v ktorom je jedným svojim koncom uložená nosná tyč, tak, že sa v ňom môže otáčať a na ktorej sa nachádza najmenej jeden úložný priestor, ktorý je po obvode opatrený háčikmi na vešanie reklamných predmetov, pričom na druhom konci otočnej tyče...

Preklápacie zariadenie na výrobu betónových dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4919

Dátum: 06.12.2007

Autor: Kleskeň Pavel

MPK: B25J 11/00, B28D 7/00, B66C 1/62...

Značky: výrobu, zariadenie, betonových, preklápacie, dielcov

Text:

...zariadenie je tvorené rámom 6, na ktorom sú z jednej strany pripevnené pevné podpery 7 s jednou kladkou 9 a z druhej strany rámu 6 sú pripevnené Výkyvné podpery 8 s dvomi kladkami 9. Náprotivné kladky 9 sú umiestnené do drážok obruči 14, ktoré majú V priečnom reze tvar U. Homá časť obruči 14 je cez horné pozdĺžne nosníky 10 a konzoly 11 opatrená pevnou homou valčekovou dráhou 4, pričom jedna strana horných pozdlžnych nosníkov...

Strešná krytina typu eternit vyrábaná z plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4918

Dátum: 06.12.2007

Autori: Králik Jozef, Králík Jan

MPK: E04D 1/12

Značky: plastov, strešná, eternit, krytina, vyrábaná

Text:

...podtekaniu a podfukovaniu dažďovej vody i pri silnom vetre, podstatne skvalitňuje túto strešnú krytinu.Výroba na báze moderných materiálov z umelej hmoty a ich recyklátov odstraňuje predtým uvedené nedostatky,ako sú nasiakavosť, zarastanie machom, vápenate výkvety a odoláva extrémnym vplyvom povetemostí. Konštrukcia zároveň umožňuje dilatáeiu v pozdlžnom aj zvislom smere.Prehľad obrázkov na výkreseNa obraze č. l. je tvar strešnej...

Plastový šindeľ

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4917

Dátum: 06.12.2007

Autori: Králík Jan, Králik Jozef

MPK: E04D 1/12

Značky: plastový, šindeľ

Text:

...spôsob tvarovania spojovacích drážok bráni pretekaniu a podfukovaniu krytiny dažďom a zanášaniu prachom. Nakoľko je vyrobená na báze odpadových plastov rieši aj ekologické problémy a čo je podstatné nezaťažuje majiteľa ďalšími nákladmi na údržbu.Prehľad obrázkov na výkreseNa obraze č. l je znázornený prierez šindľa strešnej krytiny s umiestnením spojovacích časti.Na obraze č. Ije detail spoja dvoch susedných šindľov.Na obraze č. lll je...

Zbraň, najmä pištoľ

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4916

Dátum: 06.12.2007

Autor: Kuracina Jaroslav

MPK: F41C 23/00

Značky: najmä, pištoľ, zbraň

Text:

...tela 31 napevno pripojeného k rámu 1 a odnímateľného panela 32. Odnimateľný panel 32 je upevnený na zadnej časti tela 31 prostredníctvom upevňovacieho mechanizmu, doplneného poistným mechanizmom. Upevňovací mechanizmus obsahuje štyri výčnelky 311 tvaru vystúpených štvorhranov, ktoré sú umiestnené na vonkajšej bočnej časti tela 31 rukoväte 3 v línii jednej osi rovnobežnej s osou tela 31. K upevňovaciemu mechanizmu patria ešte aj štyri zakrivené...

Zásobník, najmä na reklamné alebo informačné tlačoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4915

Dátum: 06.12.2007

Autor: Hamaj Jozef

MPK: G09F 23/00, B65D 37/00

Značky: tlačoviny, informačné, najmä, zásobník, reklamné

Text:

...s blokovacim prvkom 5 štrbinu 6. Blokovací prvok 5 ako aj stena 2, ktorá vytvára 5 blokovacim prvkom 5 štrbinu 6 sú opatrené vybranim 7, ktoré umožňuje spotrebiteľovi prístup k tlačovine 10 V zásobníku, resp. jej odobratie. Aby bolo možné zásobník doplňovat tlačovinami 10, je blokovací prvok 5, umiestnený V dostatočnej vzdialenosti od druhej steny 2 °, prvého páru protiľahlých stien 2, 2.Zásobník podľa obr. 4, obr. 5 a obr. 6, je zhodnej...

Potencovaný probiotický kŕmny doplnok pre psov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4914

Dátum: 06.12.2007

Autori: Lauková Andrea, Strompfová Viola

MPK: A61P 1/00, A61K 35/66

Značky: doplnok, probiotický, potencovaný, krmný

Text:

...rozšírenie optimalízačného vplyvu na tráviace procesy v tenkom ako i v hrubom čreve organizmu. Aplikáciou tohto kŕmneho doplnku sa dosiahne dobrá kolonizácia tráviaceho traktu psov probiotickým kmeňom, ktorý produkciou organických kyselín resp. ďalších antimikrobiálnych metabolitov priaznivo upraví zloženie črevnej mikroflóry v rámci ktorého zredukuje počty nežiaducich baktérií. Zároveň dochádza k priaznivej úprave krvných biochemických...

Lotériový systém, najmä pre obchodné a nákupné centrá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4913

Dátum: 06.12.2007

Autori: Gyertyák Silvester, Luňák Jaroslav

MPK: G07G 1/00, G07C 15/00, G06Q 30/00...

Značky: najmä, centra, lotériový, obchodné, systém, nákupné

Text:

...teda pre uzatvorenie stávky nutná návšteva stávkovej kancelárie alebo pripojenie sa k on-line stávkovým systémom prostredníctvom intemetu a taktiež nie je nutné zo strany stávkujúceho vyvíjať ďalšiu iniciatívu, napríklad štúdiom pravidiel súťaže alebo uvažovaním o voľbe číselných kombinácii. Nemalou výhodouje, že systém umožňuje vyplácať výhercom z radu kupujúcich priamo peňažné čiastky a neobmedzuje ich teda na výber konkrétneho tovaru alebo...

Vložka na špirálu najmä kvapalinového vyhrievacieho telesa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4912

Dátum: 06.12.2007

Autor: Gavorník Július

MPK: F28D 1/00, F28F 1/06

Značky: vložka, najmä, tělesa, kvapalinového, vyhrievacieho, špirálu

Text:

...zničeniu plášťa vyhrievacieho telesa a špirály. Medzi stojkami sa nachádza mostík, na zabránenie vzájomného dotyku časti špirály, medzera medzi časťami špirály je daná hrúbkou mostíka. Vložka je vyrobená z elektricky nevodivého materiálu, pričom fyzikálne vlastnosti tohto materiálu sa vplyvom teploty nemenia. Vo výhodnom uskutočnení je vložka vyrobená z teflónu.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku č. 1 je znázomená vložka v reze. Na obrázku...

Strešná krytina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4911

Dátum: 06.12.2007

Autor: Medek Juraj

MPK: E04D 3/02

Značky: strešná, krytina

Text:

...Juraj - JURAL, Sučany, SKTechnické riešenie sa týka druhotného využitia už použitého hliníkového plechu na výrobu strešnej krytiny.Strešné plechové krytiny z rôznych kovov sa vyrábajú profilovanim z nového predtým inak nepoužitého, len na tento účel vyrobeného plechu.Druhotným využitím kvalitného cca 99 hliníkového plechu hrúbky 0,25 - O,4 mm, klasiñkovaného ako odpad z polygrañckej výroby, ktorý ale jej procesom nebol nijako poškodený...

Hojivá masť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4910

Dátum: 06.12.2007

Autori: Zeman Ivan, Zeman Martin

MPK: A61K 35/00

Značky: hojivá, masť

Text:

...zaisťuje vyčistenie prípadných hnisavých ložísk v rane, zabraňuje infekcii, podporuje rýchle hojenie a rast nového tkaniva v mieste poranenia,takže V priebehu hojenia sa rana rovnomeme zaceľuje a po zahojení zostáva na povrchu pokožky nenápadná jazva minimálnych rozmerov. Mast je stabilná, bez uvoľňovania jednotlivých tukových zložiek a dobre roztierateľná čo umožňujejednoduchú a pohodlnú aplikáciu masti, vytvárajúca uspokojivú hojivú...

Prípravky určené na prehĺbenie odolnosti rastlín voči ochoreniam a škodcom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4909

Dátum: 06.12.2007

Autori: Gavor Igor, Teren Ján

MPK: A01N 59/00, A01P 15/00, A01N 65/00...

Značky: odolností, rastlín, škodcom, voči, přípravky, prehĺbenie, ochoreniam, určené

Text:

...kolíše od 50 do 360 g/g sušiny, riboflavín (B 2), kyselina nikotínová a nikotínamid, kyselina pantothcnová, kyselina listová, kyselina p-aminobenzoová,pyridoxín, biotín, kyselina lipoová a dihydrolipoová, inositol a mezoinositol a cholín. Z vitamínov rozpustných v tukoch je hlavným zástupcom v kvasniciach provitamín D 2 ergosterol.Obsah minerálnych látok v sušine kvasnic sa pohybuje od 6 do 12 a závisí od zloženia kvasného prostredia a od...

Kontrolná nálepka so spätným odrazom svetla na motorové a prípojné vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4908

Dátum: 06.12.2007

Autor: Blizniak Peter

MPK: G09F 3/10

Značky: motorové, nálepka, odrazom, světla, přípojné, vozidla, spätným, kontrolná

Text:

...lepidla a ochrannej transparentnej fólie s prečnievajúcimi okrajmi. Podstatou technického riešenia je, že kontrolná nálepka má vrstvu epoxidového lepidla vytvorenú súvislo na celom povrchu grafickej úpravy retro-reflexnej fólie a celá plocha vrstvy epoxidového lepidla je snímateľne spojená s ochrannou transparentnou fóliou.Kontrolná nálepka so spätným odrazom svetla na motorové a prípojné vozidlá podľa technického riešenia je konštrukčne...

Stavebná tepelnoizolačná monolitická konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4907

Dátum: 06.12.2007

Autori: Predinský Jozef, Strapatý Dušan

MPK: E04B 2/84, E04B 1/16

Značky: stavebná, konštrukcia, tepelnoizolačná, monolitická

Text:

...po celom obvode konštrukcie určitú konštantnú minimálnu hrúbku tepelnej izolácie, a tým elimináciu tepelných mostov, zlepšuje sa požiarna odolnost stavebnej konštrukcie, dosahuje sa lepšia zvuková izolácia a vysoká vzduchotesnost stavby.Vonkajšia a vnútorná strana obvodového plášťa je tvorená debnením z drevovláknitých cementových dosiek,drevoštiepkových alebo štiepkocementových panelov a pod., ktoré sú pripevnené na nosné prvky...

Modulárne riešenie pomocou výkonového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4906

Dátum: 06.12.2007

Autori: Thomka Ľubomír, Packa Vojtěch, Pčola Marcel

MPK: H02M 7/00, H02M 5/00

Značky: modulárne, pomocou, meniča, riešenie, výkonového

Text:

...zníženie napätovćho a prúdového namáhania prvkov, zníženie úrovne elektromagnetického rušenia.Druhý stupeň sa skladá z troch výstupných modulov trojfázových striedačov, ktoré menia stabilizované jednosmemé napätie medziobvodu na požadované striedavé výstupné napätie.Výhodou modulámej konštrukcie je, že uľahčuje údržbu, opravu a inštaláciu, pretože samostatné moduly majú nízku hmotnosť a sú ľahko vymeniteľné. Podobná mechanická konštrukcia...

Modulárne riešenie pomocou výkonového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4905

Dátum: 06.12.2007

Autori: Packa Vojtěch, Thomka Ľubomír, Pčola Marcel

MPK: H02M 5/00, H02M 7/00

Značky: pomocou, meniča, výkonového, riešenie, modulárne

Text:

...napätie medzi moduly, takže V moduloch sa dajú použit polovodičové prvky s menším závemým napätím. Vyššia pracovná frekvencia meniča, ktorú dovoľujú tieto prvky umožňuje znížit hlučnosť, zmenšiť rozmery a hmotnost magnetických obvodov, ako aj kvalitu regulácie. Ďalšie zlepšenie je realizované aplikovaním navzájom fázovo posunutých riadiacich signálov na jednotlivé vysokonapäťové moduly, čo prináša unikátne zlepšenie vlastností zariadenia...

Bezpečnostná obuv

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4904

Dátum: 06.12.2007

Autor: Brehovský František

MPK: A43B 7/00, B32B 7/00, A43B 1/00...

Značky: bezpečnostná

Text:

...Takáto bezpečnostná obuv spĺňa podmienky pre jej zaradenie do najvyššej - šiestej triedy a V dvoch prípadoch do piatej triedy ochrany podľa STN EN 943-2 2003 ods. 5.2 a 5.3.2.Ďalšou výhodou bezpečnostnej obuvi s protichemickou vložkou a nárazníkmi je zvýšenie jej odolnosti proti prepichnutiu a poškodeniu pri náraze na ostré a tvrdé premety,predĺženie jej životnosti a zvýšenie ochranných vlastností proti poraneniu používateľa.Výhodou takejto...

Ochutená oplátka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4903

Dátum: 06.12.2007

Autor: Cibulka Jan

MPK: A21D 13/00

Značky: oplátka, ochutená

Text:

...upečení majú oplátky približne kruhový tvar s priemerom od l 0 mm do 160 mm a hrúbkou od 0,5 mm do 8 mm.Ochutené oplátky je možné upiect aj vo forme platov a následným krájaním z nich vytvorit ľubovoľné tvary, ktoré sú po upečení dochutené na požadovanú chut.Ochutená oplátka kruhového tvaru o priemere od 10 do 150 mm a hrúbke od 0,5 do 7,5 mm upečená zo základnej hmoty obsahuje od 70 do 95 dielov múčnej zložky, od 5 do 30 dielov tukovej...

Nápoj so stimulačnými účinkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4902

Dátum: 06.12.2007

Autor: Daniška Vladimír

MPK: A23L 2/00, A23L 2/02

Značky: stimulačnými, účinkami, nápoj

Text:

...terrestris extrakt obsahuje 25 až 60 hmotn., výhodne 45 hmotn. steroidných saponínov.Guarana obsahuje vysoký podiel prírodného kofeínu,pre zvýšenie jeho účinkov môže byt do nápoja dodatočne,nad rámec zloženia guarana extraktu ešte dodaný kofeín,výhodne prírodný kofeín v množstve 50 až 200 mg na 1000 ml pitnej tekutiny.Pre zvýšenie preventívnych a liečivých účinkov je nápoj so stimulačnými účinkami doplnený vitamínovým premixom...

Mapa atlasového typu s nadstavbou tematického obsahu na priehľadnej fólii

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4901

Dátum: 06.12.2007

Autor: Kontra Pavol

MPK: G09B 29/00

Značky: obsahu, fólií, atlasového, priehľadnej, tematického, nadstavbou

Text:

...mapy je vytlačený na samostatnom liste na papieri a tematický obsah mapy (nadstavba) alebo časť tematického obsahu mapy (časť nadstavby)je vytlačený na samostatnom liste na priehľadnej fólii a vkladá sa do atlasu pred alebo za list s vytlačeným topografickým obsahom. Výhodou uvedeného technického riešenia oproti doterajšiemu stavuje- možnost výraznejšieho vyjadrovania tematického obsahu mapy (nadstavby) alebo časti tematického obsahu...

Schránka v prístrojovej doske motorového vozidla, vybavená aspoň na jednej strane závesným zariadením s funkciou poklesu rýchlosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4900

Dátum: 06.12.2007

Autor: Guiotto Stefano

MPK: B60R 7/00

Značky: motorového, jednej, vozidla, zariadením, funkciou, závesným, straně, aspoň, poklesu, vybavená, doske, prístrojovej, schránka, rychlostí

Text:

...cieľom je optimalizácia kapacity schránky V prístrojovej doske využitím takmer všetkého dostupného priestoru získaného v prístrojovej doske a tiež s menšími konštrukčnými spojmi.Tretí cieľ znamená redukovanie potrebných závesných komponentov schránky v prístrojovej doske, a ako dôsledok menšieho množstva skladových položiek uľahčenie zostavenia, ako aj realizačného času a výrobných nákladov.Ďalší cieľ je redukovanie možnosti...

Stĺpik bariérového oplotenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4899

Dátum: 06.12.2007

Autori: Horváth Tibor, Bukovský Rastislav

MPK: E04H 17/00

Značky: bariérového, oplotenia, stĺpik

Text:

...stĺpika, výhodne do medzery stĺpika medzi homou zakončovacou výplňovou doskou a plochou stojkou.Pre zvýšenie úžitkových vlastnosti oplotenia je výhodné, ak ku spojovaeiemu pásu v homej častí plochej stojkyje pripevnený držiak ostnatého drôtu alebo držiak dodatočnej nadstavby, ktorou môže napríklad byt zvýšenie oplotenia prostredníctvom drôteného pletiva.Toto technické riešenie umožňuje rýchlu výstavbu estetického bariérového oplotenia,...

Ekologická zberná nádrž

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4898

Dátum: 06.12.2007

Autor: Jágerčík Ján

MPK: B60P 7/00

Značky: nádrž, zberná, ekologická

Text:

...je opatrená jedným sklopným dorazom umiestneným v rohu medzi hornou plochou odstavnej rampy a bočnou dorazovou stenou zbernej nádoby. Sklopný doraz je možné sklopit a preložiť nájazdové rampy, tak aby sa vytvoril bezpečný zjazd pre odstavené vozidlá. Povrch nosnej plochy zvýšených odstavných rámp je slzičkový a povrch nájazdovej rampy je opatrený rebrovým vzorom.Ak je ekologická zberná nádrž použitá pre vozidlá s veľkým objemom ekologicky...

Drevená konštrukcia sedlovej strechy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4897

Dátum: 06.12.2007

Autor: Filip Martin

MPK: E04B 7/02

Značky: drevená, sedlovej, střechy, konštrukcia

Text:

...Z dôvodu bezpečnosti konštrukcie je možné, ale nie nevyhnutné, aby konštrukcia bola ešte doplnená zaverovacími pásmi osadenými medzi výstuhovými poliami, ktoré sú navzájom prekrížené a vedú od hrebeňa k zvislým podpomým výstuhám. K zaisteniu bežnej montáže umožňuje poloha diagonál vytvorenie druhej montážnej podlahy vo výške a spolu s inými opatreniami bezpečnostipráce tak eliminuje riziká bezpečnosti práce pri montáži...

Elekromagnetická hlavica na upínanie nerovných (zakrivených) plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4896

Dátum: 06.12.2007

Autor: Klement Ondreička

MPK: B23Q 3/15

Značky: nerovných, hlavica, zakřivených, elekromagnetická, upínanie, ploch

Text:

...hlavica (pohyblivé jadrá magnetu) nie je orientovaná vertikálne smerom dolu(t. j. nie je využitá gravitácia), je možné pohyblivé jadrá odpružiť pružinami.Podstatné je usporiadať elektromagnety a ich pohyblivé jadrá na obdĺžnikovej, štvorcovej, kruhovej, prípadne inej ploche tak, aby bola pokrytá celá škála sortimentu vyrábaných súčiastok. Pri dosadnuti elektromagnetíckej hlavice pohyblivé jadrá elektromagnetíckej hlavice skopirujú zakrivenú...

Antiteroristický zodolnený ohraňovaný alebo zakružovaný energetický stožiar

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4895

Dátum: 06.12.2007

Autori: Kšiňan Alexander, Bartoš Marián, Beneś Ivan, Malatinský Tomáš

MPK: E04H 12/00, E02D 27/32, E04H 12/22...

Značky: stožiar, energeticky, ohraňovaný, zakružovaný, antiteroristický, zodolnený

Text:

...aspektu.Uvedené nedostatky sú vo veľkej miere odstránené antiteroristický zodolneným energetickým stožiarom, ktorý môže byt ohraňovaný alebo zakružovaný energetický stožiar pozostávajúci z prizmaticky sa zužujúceho plášťa a ktorý je vo vrchnej časti opatrený nosičmi izolátorov, a jeho spodná čast len zabetónovaná v základe alebo je opatrená prírubou ukotvenou kotevnými skrutkami v železobetónovom základe, ktorého podstatou je, že vnútri...