Zverejnene patenty 23.11.2007

Uzáver na nádoby na tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7482

Dátum: 23.11.2007

Autori: Göttke Sabine, Sieverding Werner, Van Hees Steven

MPK: B65D 53/00, B65D 47/04

Značky: nádoby, uzáver, tekutiny

Text:

...uzáver, ku ktorému sa bude môcť pripájať a od ktoreho sa bude môct odpájať dávkovacie zariadenie.(0010) Ďalším cieľom tohto vynálezu je poskytnúť uzáver, ktorý bude usporiadaný takým spôsobom, aby sa neodpájal od nádoby, a ktorý bude mať zlepšené tesniace vlastnosti v porovnani s uzávermi podľa doterajšieho stavu techniky.(0011) Vynález si ďalej kladie za cieľ poskytnúť zlepšený spôsob utesnenia uzáveru na nádobe na tekutiny.(0012) Ciele...

Zariadenie s vratnou pružinou pre dverové alebo okenné kovania, ako aj dverové alebo okenné kovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13595

Dátum: 23.11.2007

Autori: Knack Anja, Reitz Reinhold

MPK: E05B 3/06, E05B 15/04, E05B 63/04...

Značky: dverové, kovania, okenné, pružinou, vratnou, zariadenie

Text:

...držadla je úložným puzdrom nepriamo alebo bezprostredne axiálne ñxovaný proti úložnej časti. Vratné zariadenie pozostáva z prstencovitého pružinového prvku, vloženého do úložnejčasti, a s tým spojeného unášacieho kotúča s vnútorným štvorhranom,prestúpeným štvorhranným kolíkom, pričom prstencovitý pružinový prvok obklopuje úložné puzdro a na oboch svojich koncoch má radiálne vyčnievajúce ako aj na výstupku úložného dielu podopreté podpery pre...

Nukleozidové arylové fosforamidáty a ich použitie ako antivírusových činidiel na liečbu vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10188

Dátum: 23.11.2007

Autori: Neyts Johan, Perrone Plinio, Mcguigan Christopher

MPK: A61K 31/708, A61P 31/14, A61K 31/7076...

Značky: použitie, vírusu, nukleozidové, antivírusových, fosforamidáty, činidiel, liečbu, arylové, hepatitidy

Text:

...vybrané z H a skupiny pozostávajúcej z Cląoalkyl, C 2. goalkenyl, Cmoalkoxy, CmoalkoxyCląoalkyl, CmgalkoxyCagoaryl, Cgąoalkynyl, C 3 ggcykloalkylCőągaryl, Cóąoaryloxy, C 5.20 hCÍCľ 0 Cykl)/l, z ktorých každé je prípadne substituované akaždé z R 3 a R 4 je nezávisle vybrané z H, a skupiny pozostávajúcej z Cmoalkyl, C 2. ggalkenyl, C 2()alk 0 Xy, CmoalkoxyCmgalkyl, CmoalkoxyCeaoaryl, Cgąoalkynyl, C 3. zocykloalkylCçgoaryl, Cgągaryloxy, C 5.2...

Nástupná alebo príjazdová pomôcka pre vozidlá s dopravou osôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9808

Dátum: 23.11.2007

Autor: Kircher Werner

MPK: B60R 3/02

Značky: príjazdová, dopravou, nástupná, pomôcka, osôb, vozidla

Text:

...čo0008 Ked sa z toho vychádza, spočíva vynález v technickom probléme vybaviť nástupnú a/alebo príjazdovú pomôcku vpredu uvedeného typu rámom,ktorý je vyrobiteľný s úzkymi toleranciami a ešte pomerne cenovo priaznivo.0009 Na riešenie tohto problému sa podľa vynálezu navrhuje vybavitprostriedkami, ktoré sú vo vzájomnom zábere pomocou tvarového spoja.0010 Pomocou polohovacieho prostriedku podľa vynálezu nie sú stanovené len dĺžka a...

Spôsob výroby bezdymových tabakových výrobkov a bezdymový tabakový výrobok na orálnu konzumáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9636

Dátum: 23.11.2007

Autori: Pienemann Thomas, Seidel Henning

MPK: A24B 13/00

Značky: tabakový, spôsob, tabákových, bezdymových, bezdymový, výrobok, konzumáciu, výrobkov, orálnu, výroby

Text:

...tabaku získané týmto spôsobom sa môžu ďalej spracovať niekoľkými spôsobmi. Napríklad sa môže naniesť druhý obalový list, napríklad po rozrezaní nekonečnej tyčinky na valcové kusy, ale tiež počas nanášania prvého obalového listu, a druhý obalový listsa môže utesniť. Týmto spôsobom sa môžu vyrábať napr. tabakové kusy v tvare vankúšika, ktoré sa zabalia do vodopriepustných materiálov a podobajú sa vreckovému snusu alebovlhkému šňupaciemu tabaku...

Použitie agomelatínu na prípravu liečiv určených na liečenie syndrómu Smith-Magenis

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9502

Dátum: 23.11.2007

Autori: Mocaer Elisabeth, Fabiano Agnés

MPK: A61P 25/00, A61K 31/165

Značky: smith-magenis, liečiv, syndrómu, přípravu, liečenie, určených, použitie, agomelatínu

Text:

...antagonistov (acebutolol, propranolol) na blokáciu endogénnej sekrécie melatonínu spojenej s podávaním exogénneho melatonínu každý večer De LeersnyderH. a spol., J. Med. Genel. 40, 74-78 (2003). Avšak melatonín zostáva zbavený účinku na0010 Hlavný záujem teda predstavuje poskytnutie novej liečby pre toto vzácne detské ochorenie. Najmä vyvinutie liečby dosahujúcej úľavy pri vážnych poruchách spánku a zároveň aj pri poruchách...

Cylindrický zámok a podperné zariadenie pre kľučku dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9397

Dátum: 23.11.2007

Autori: Giacomin Fabrice, Hochart Jean-philippe

MPK: E05B 9/04, E05B 1/00, E05B 65/20...

Značky: cylindrický, zámok, dveří, podpěrné, kľučku, zariadenie

Text:

...bezpečnostný zámok apodperné zariadenie vsúlades vynálezom, v priebehu zostavovania s otáčavou časťou bezpečnostného zámku.Obrázok 2 znázorňuje zostavu z obrázka 1 keď je zložená a pred jej namontovanim na paneldverí vybavený prechodovým otvorom určeným k umiestneniu zámku.Obrázok 3 ukazuje umiestnenie zámku podpemého zariadenia voči panelu dverí na začiatkufázy montáže. Obrázok 4 je pohľad podobný ako na obrázku 3, ale na konci fázy...

Použitie agomelatínu na získanie liečiv určených na liečenie periventrikulárnej leukomalácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8480

Dátum: 23.11.2007

Autori: Mocaer Elisabeth, Spedding Michael

MPK: A61P 25/00, A61K 31/165

Značky: použitie, liečiv, získanie, periventrikulárnej, liečenie, určených, agomelatínu, leukomalácie

Text:

...nerovnováhu, genetické faktory, poruchy súvisiace sfaktormi rastu, materské infekcie vedúce k nadmernej produkcii cytokínov, vystavenie účinkom pro-zápalových činidiel. Tieto mnohopočetné rizikové faktory majú spoločné molekuláme incidencíe, najmä nadbytok uvoľňovania excitačných aminokyselín, ako aj nárast produkcie reaktívnych oxidačných látok.Prihlasovateľ teraz zistil, že agomelatín má neuroprotekčný účinok, ktorého následkom...

Farmaceutické prostriedky na liečbu kapilárnej arteriopatie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14849

Dátum: 23.11.2007

Autori: Reiter Rudolf, Horowski Reinhard, Tack Johannes

MPK: A61K 31/00, A61K 31/48, A61P 9/08...

Značky: farmaceutické, kapilárnej, liečbu, arteriopatie, prostriedky

Text:

...)-1,1-dietyl-3-(6-metyl-8 aergolinyl)-močovina). Osobitne výhodné je použitie terguridu (trans-dihydrolisuridu) a0013 Vyššie uvedené látky sú vhodné najmä na prevenciu a liečbu pľúcneho arteriálneho vysokého tlaku, endogénne spôsobenej alebo exogénne spôsobenej glomerulosklerózy a tiež sekundárneho Raynaudovho fenoménu resp. Raynaudovho0014 To, že sú vyššie uvedené zlúčeniny vhodné na prevenciu a liečbukonstriktívnej kapilárnej...

Mravčan nebivololu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14726

Dátum: 23.11.2007

Autori: Cotarca Livius, Maragni Paolo, Foletto Johnny, Volpicelli Raffaella, Massaccesi Franco

MPK: C07D 407/12

Značky: nebivololu, mravčan

Text:

...Európska patentová prihláška EP 334429 opisuje rovnaký syntetickýproces, aký je oplsaný v prihláške EP 145067, týka sa však obzvlášť prípravy izoméru (R,S,S,S), t.j. zlúčeniny I-NBV.0006 Existencia 4 stereogénnych centier nasmerovala odborníkov na skúmanie stereoselektívnych spôsobov prípravy zlúčenín I-NBV a d-NBV. Napríklad články Johannes C.W. a kol., J. Am. Chem. Soc., 120, 8340-8347,1998, a Chandrasekhar S. a kol., Tetrahedron...