Zverejnene patenty 16.11.2007

Nová kombinácia na použitie na liečenie zápalových ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12972

Dátum: 16.11.2007

Autor: Raud Johan

MPK: A61K 31/40, A61K 31/22, A61K 31/366...

Značky: kombinácia, ochorení, nová, zápalových, liečenie, použitie

Text:

...účinnejších liečení aterosklerózy a asociovaných kardiovaskulárnych ochorení,najmä u pacientov s akútnymi koronárnymi syndrómami.0010 Pemirolast je perorálne účinný liek proti alergii, ktorý je používaný pri liečbe stavov, ako je napríklad astma, alergická rinitída a konjunktivitida. Pozri napríklad patent Spojených štátov č. 4122274, európske patentové2005/0181023/A 1 opisuje farmaceutické kompozície obsahujúce pemirolast na použitie pri...

Použitie N DISACC-(4-(4-chlórfenyl)benzyl)A82846B alebo teikoplanínu na prípravu liečiva na dlhodobú prevenciu infekcií Streptococcus pneumoniae a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285970

Dátum: 16.11.2007

Autori: Parr Thomas Reeves, Zeckel Michael Lee, Wasilewski Margaret Mary

MPK: A61P 11/00, A61K 38/00, A61K 38/14...

Značky: pneumoniae, teikoplanínu, kompozície, použitie, disacc-(4-(4-chlórfenyl)benzyl)a82846b, infekcii, dlhodobú, přípravu, obsahom, streptococcus, farmaceutické, liečivá, prevenciu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa použitie NDISACC-(4-(4-chlórfenyl)benzyl)A82846B alebo teikoplanínu, alebo ich farmaceuticky prijateľných solí, hydrátov alebo solvátov, alebo ich zmesí na prípravu liečiva na dlhodobú prevenciu chorôb spôsobených infekciou S. pneumoniae u náchylných jedincov.

Súčasť výbavy, predovšetkým motorového vozidla, s prvou čiastkovou oblasťou a s druhou čiastkovou oblasťou, spojenou s ňou ako jeden kus pomocou spojovacej oblasti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12357

Dátum: 16.11.2007

Autori: Mantke Jörg, Gerhardt Frank, Simeonidis Antonios

MPK: B60J 5/04

Značky: motorového, spojovacej, vozidla, pomocou, spojenou, oblastí, predovšetkým, výbavy, oblasťou, prvou, druhou, súčasť, čiastkovou

Text:

...na strane, odvrátenej v stave predbežnej montáže od druhej čiastkovej oblasti. V dôsledku toho je podľa vynálezu špeciñckou mierou možné, jednak navzájom do jedného kusu spojiť pri výrobe obidve čiastkové oblasti a na druhej strane realizovať ajopticky priaznivú viditeľnú stranu.0010 Ďalej je podľa vynálezu špecifickým spôsobom výhodné, že druhá čiastková oblasť má v prvom rade funkčnosť absorpcie a/alebo funkčnosť tlmenía. V dôsledku toho je...

Polymorfy enantiomérne čistého erdosteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10807

Dátum: 16.11.2007

Autori: Zacche Matteo, Nicola Massimo, Gatti Pier Andrea

MPK: C07D 333/36

Značky: polymorfy, enantiomérne, erdosteínu, čistého

Text:

...spektrum píky-3 gpokračovaniej Charakterizácia formy I erdostelnuDSC krivka ohrevu spektrum piky0011 Enantiomérne čistá forma l R- alebo S-erdosteínu sa môže pripraviť prostrednictvom spôsobu, ktorý zahrnuje nasledovné krokya) poskytnutie roztoku enantiomérne čistého R- alebo S-erdosteinu v organickom rozpúšťadle,výhodne acetóneb) pridanie plynného alebo vodného amoniaku, aby sa vyzrážala amóniová soľ R- alebo Serdostelnud) rozpustenie...

Spôsob oddeľovania celulózy a iných priľnavých látok pri recyklácii odpadových plastov, obzvlášť zmiešaných plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10566

Dátum: 16.11.2007

Autori: Hofmann Michael, Gercke Alexander

MPK: B29B 17/00, B29B 17/02

Značky: plastov, priľnavých, zmiešaných, iných, obzvlášť, látok, oddeľovania, spôsob, odpadových, celulózy, recyklácii

Text:

...Schredderovho alebo podobného drviaceho zariadenia sa rozomelie, aby sa mohol napr.odviest do procesu kompaktovania. Je tiež známe uskutočňovaniepredbežného triedenia manuálne alebo automaticky podľa jednotlivých druhovplastov. Tak je napr. opätovné spracovanie, príp. opätovné použitie PVC alebo tiež PET spoločne sinými druhmi plastov problematické. Pri spôsobe podľa vynálezu sa odpadový plast mechanicky tak ďaleko rozomelie, že...

Predmontované pružinové ťažné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9872

Dátum: 16.11.2007

Autor: Szczepanek Udo

MPK: B60D 1/02, B60D 1/14, B60D 1/50...

Značky: tažné, predmontované, zariadenie, pružinové

Text:

...rozmere prvého odpruženia dosiahnut charakteristiku pruženia požadovanú na použitie ako pružiaci prvok na uloženie tažného zariadenia prívesu.0024 Napríklad kvôli tomu môže byt medzikrúžok rotačne symetrický a ďalej tak vytvarovaný, že v reze rovinou obsahujúcou rotačne symetrickú os má prierez tvaru T. Pretože pri ostrohrannom T-3 priereze existujúce obiehajúce hrany by mohli mat nepriaznivý účinok na polymérny pružiaci prvok...