Zverejnene patenty 13.11.2007

C-19 steroidy na terapeutické použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18875

Dátum: 13.11.2007

Autor: Windisch Martin

MPK: A61K 9/10, A61P 15/00, A61K 31/568...

Značky: použitia, terapeutické, steroidy

Text:

...sú uvedené v závislých nárokoch.0007 Koncept predkladaného vynálezu je založený na nasledujúcich úvahách.0008 Gén kódujúci androgénový receptor sa nachádza na chromozóme X.Pretože muži majú iba jeden chromozóm X, majú defekty tohto chromozómu dramatické dôsledky. U postihnutého XY plodu sa fenotypovo vyvíja dievča0009 Hlavnými cicavčími androgénmi sú testosterón a jeho silnejší metabolit dihydrotestosterón (DHT). Súvisiaci androgénový receptor...

Použitie kyseliny indazolmetoxyalkánovej na zníženie hladín triglyceridov, cholesterolu a glukózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13952

Dátum: 13.11.2007

Autori: Guglielmotti Angelo, Biondi Giuseppe

MPK: A61P 3/04, A61K 31/416, A61P 3/06...

Značky: hladin, indazolmetoxyalkánovej, glukózy, zníženie, triglyceridov, cholesterolu, kyseliny, použitie

Text:

...zabíjačov) a T-buniek a índukciu interferónu gama (IFN-y), čiže cytokinu účastniaceho sa regulácie imunitnejPri jednom uskutočnení sa vynález týka použitia zlúčeniny vzorca (I)v ktorom R a R°, ktoré môžu byť rovnaké alebo rozdielne, predstavujú H alebo C 15 alkylovúfarmaceuticky prijateľnou organickou alebo anorganickou zásadou pri príprave farmaceutickej kompozície na zníženie hladín triglyceridov, cholesterolu a glukózy v krvi.Pri...

Použitie indazolmetoxyalkánovej kyseliny pri príprave farmaceutickej kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18435

Dátum: 13.11.2007

Autori: Guglielmotti Angelo, Biondi Giuseppe

MPK: A61K 31/416, A61P 3/06, A61P 3/10...

Značky: kyseliny, přípravě, použitie, farmaceutickej, kompozície, indazolmetoxyalkánovej

Text:

...napr. hypertenzie, hyperlipidćmie a obezity, môže indikovať určitú predispozíciu k diabetu a kardiovaskulámym poruchám, čo sa v súčasnosti označuje ako metabolický syndróm.V posledných desaťročiach výskyt obezity a súvisiacich porúch exponenciálne narastá,pričom v USA a Európe dosahuje epidemických rozmerov. Najnovšie odhady predpokladajú,že bude navzdory osvete a úsilíu zdravotníckych organizícií incidencia zdravotných problémov...

Spôsob spracovania plastov z kyseliny polymliečnej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13657

Dátum: 13.11.2007

Autori: Feichtinger Klaus, Hackl Manfred, Wendelin Gerhard

MPK: B29B 17/00

Značky: polymliečnej, spôsob, plastov, kyseliny, spracovania

Text:

...materiálu, je doba sušenia pomeme dlhá a je nutné veľmi presné riadenie teploty. To je pre granule, a najmä pre všetky ostatné formy, ako sú napr. vločky, fólie, netkané textílie, atď. veľmi ťažké, takmer až0019 Z tohto dôvodu je možné pokúsiť sa dosiahnuť pred sušením kryštalizáciu plastového materiálu. Takúto kryštalizáciu je možne dosiahnuť napríklad tým, že čiastočky sa rovnomeme pohybujú, resp. sú mechanicky privádzané pri teplote nižšej...

Spôsob splyňovania paliva a splyňovací generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16443

Dátum: 13.11.2007

Autor: Ruokamo Leo

MPK: C10B 49/04, C10J 3/66, C10B 1/04...

Značky: splynovania, splyňovací, spôsob, paliva, generátor

Text:

...oxidačného plynu do palivového kanála. Konce oxidačných rúrokprivádzajúcich oxidačný plyn sú pohyblivé vnútri oxidačného kanála a je možné nimi0012 Teplota v spaľovacej zóne je riadená pohybom oxidačného potrubia v smere proti alebo po smere prúdu paliva. Oxidačné rúrky sú pohyblivé každá samostatne, alebo po skupinách. Počet oxidačných rúrok je volený podľa veľkosti splyňovacieho generátora a potrebnej miery presnosti riadenia spaľovacieho...

Spôsob zvýšenia výťažku procesov konverzie celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12248

Dátum: 13.11.2007

Autori: Kelemen Bradley, Larenas Edmund, Mitchinson Colin

MPK: C12P 19/12, C12P 19/02

Značky: výtažků, celulózy, procesov, zvýšenia, spôsob, konverzie

Text:

...celulózového materiálu na celobiózu kombinovaním celulózového materiálu senzýmovou zmesou, zahrnujúcou endoglukanázu 1, kde inkubovanie celulózového materiálu a celulózovej kombinácie vyvolá hydrolýzovú reakciu na konvertovania až 50 celulózového3 materiálu na rozpustné cukry. pričom frakcia glukózy vzhľadom na uvedené rozpustné cukry je menšia ako 0.5.0015 Celulázami sú celé celulázy, zmesi celých celuláz alebo ich kombinácie...

Spôsob predspracovania, spracovania, prípadne recyklizácie termoplastického plastového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12161

Dátum: 13.11.2007

Autori: Feichtinger Klaus, Hackl Manfred, Wendelin Gerhard

MPK: B29B 17/00

Značky: predspracovania, materiálů, spôsob, termoplastického, recyklizácie, plášťového, spracovania, případně

Text:

...získané pri spracovaní polymérových materiálov, aplikovať, prípadne preklopiť na iný materiál. Každý polymér vyžaduje špeciálnu pozornost a vyhodnotenie a špeciálne na akýkoľvek materiál odsúhlasené podmienky spôsobu. Presná realizácia spôsobu je okrem toho ovplyvnená formou a obzvlášť hustotou manipulovaného materiálu.0017 Keďže z toho vyplývajúc taktiež parametre kryštalizácie, sušenia, čistenia a napríklad zvýšenia viskozity...

Zariadenie a spôsob spracovania surového olova

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12088

Dátum: 13.11.2007

Autor: Potesser Michael

MPK: C22B 13/06

Značky: olova, spôsob, spracovania, surového, zariadenie

Text:

...ktoré prechádzajú celýmoloveným kúpeľom odspodu hore s čo možno najnižšou rýchlosťou. Veľké povrchy bublinplynu ako aj dlhé časy pobytu bublín plynu v kúpeli spôsobujú veľmi účinnú oxidáciu cudzíchAko vstupné zariadenie sa použije dúchacia tvámica, pomocou ktorej sa darí privádzať plynný oxidačný prostriedok vo forme čo možno najmenších bublín plynu a distribuovaných v olovenom kúpeli čo možno najviac široko, a ktorá je odolná voči...

Spôsoby a použitia zahrňujúce genetické anomálie na chromozóne 12

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11955

Dátum: 13.11.2007

Autori: Peltomäki Päivi, Krohn Kai, Karenko Leena, Hahtola Sonja, Helle Markku, Ranki Annamari, Hassan Wael

MPK: C12Q 1/68

Značky: zahrnujúce, anomálie, genetické, použitia, chromozóne, spôsoby

Text:

...na http//wwN-dep.iarc.fr/, 2002). Je preto životne dôležité, aby sme dokázali identifikovať jedincov so zvýšeným rizikompodľa možnosti čo najskôr. aby sme umožnili účinnú prevenciu rakoviny alebo liečebné ošetrenie.0005 Rozvoj karcinómu hrubého čreva/konečníka prostredníctvombenignych prekurzorov spolu shromadením genetických zmien je jednýmznajiepšie známych príkladov mnohokrokovej karcinogenézy (ChungD C. Gastroenteroiogy 119 854-865, 2000...

Podpera s obalom podpery

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9811

Dátum: 13.11.2007

Autori: Lemmens Willem, Van Kerkhoven Koen

MPK: E04H 12/10, E04C 3/04

Značky: podpera, podpery, obalom

Text:

...napnutána obvod vyšší ako je horná hranica rozsahu.0012 V prvom výhodnom uskutočnení sa vlastnosti obalu podpery vyberú tak, aby sa umožnilo jeho použitie na podperách s obvodmi v rozsahu približne 90 cm až približne 120 cm. Vhodné vlastnostisú napríklad nenatiahnutý obvod 50 aže 60 cm a miera pružnosti 100 až 160 . Príkladom takéhoto uskutočnenia je obal podpery s nenatiahnutým obvodom približne 56 cm, ktorý je možné napnút až na 130 cm,...

Regálová zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9743

Dátum: 13.11.2007

Autori: Sjölander Hakan, Andersen John

MPK: A47F 3/04, A47F 5/00, A47B 49/00...

Značky: regálová, zostava

Text:

...do hĺbky medzi polomerom otáčania policoveho oddielu a zadnou stranou policovćho oddielu vo výstavnej polohe.0009 Výsledkom toho je regálová zostava, ktorá umožňuje, aby k otáčaniu policového oddielu z výstavnej polohy do doplňovacej polohy dochádzalo v obmedzenom priestore,vďaka pohybu osou otáčania tak, že priestor na otáčanie dostupný v priestore zodpovedá polomeru otáčania policového oddielu. To prináša výhodu, že policový oddiel,...

Obracací mechanizmus pre stroj na tvarovanie sklenených výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9411

Dátum: 13.11.2007

Autor: Mohr Paul

MPK: C03B 9/16

Značky: tvarovanie, obracací, mechanizmus, stroj, výrobkov, sklenených

Text:

...napr. elektrický ovládací člen aleboOdkazuje sa na obr. 5 a SA, pneumatický ovládací člen 40 obsahuje piest 42 klzne uložený vo vnútri dutého valca 44. Lineárna ozubená tyč 46 vybieha z piestu 42 a je výhodne celistvá s piestom 42. Ozubená tyč 46 vybieha do prechádzajúceho kanálu 48 vo vnútri nosného rámu 32. Nosný rám 32 nesie prvý tlmíaci člen 50, pričom druhý tlmiaci člen 52 je umiestnený vo vnútri koncového krytu 54 neseného valcom 44....

Doskový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20545

Dátum: 13.11.2007

Autor: Bermhult Rolf

MPK: F28F 3/04, F28D 1/03, F28D 9/00...

Značky: výmenník, doskový, tepla

Text:

...tepelného výmenníka, aby sa zaistilo, že každá dvojica dosiek výmenníka tepla zaujala určenú polohu vo vzťahu k susedným dvojiciam dosiek výmenníka tepla podľa znakov význakovej časti patentového nároku 1.0008 Pomocou dvoch takýchto ohnutých časti spolupracujúcich medzi sebou navzájom, keď sa prvá doska tepelného výmenníka pokladá oproti druhej doske výmenníka tepla, môže byť zabezpečené, že obidve dosky tepelného výmenníka sú uvedené do...

Chiniklidínové deriváty (hetero)arylcykloheptánkarboxylovej kyseliny ako antagonisty muskarínového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8970

Dátum: 13.11.2007

Autori: Mete Antonio, Ford Rhonan, Mather Andrew

MPK: C07D 453/02, A61K 31/439

Značky: receptora, deriváty, muskarínového, chiniklidínové, hetero)arylcykloheptánkarboxylovej, kyseliny, antagonisty

Text:

...tvoria halogén, kyano, nitro, SH, S(O)0.2 R°, NRWR, S(O)2 NR 2 R,c(o)NRR, C(o)2 Rx NRs(o)2 R, NR°C(0)R 2 °, NR 2 C(O)2 R 22, NR 23 C(O)NR 2 R 25,OR a C 14 alkyl, kde Cmalkyl môže byt prípadne substituovaný jedným alebo viacerými substituentami nezávisle vybranými z halogénu, hydroxylu a skupín C 14, alkoxy, NHg,NH(C 1.6 alkyl) a N(C, alkyl)gR 4 predstavuje skupinu vzorca (II) alebo (llla) alebo (Illb)Y je -CH 2-, -CH 2 CH 2- alebo -CH 2 CH 2...

Steroidy na špecifické terapeutické použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19560

Dátum: 13.11.2007

Autor: Windisch Martin

MPK: A61K 45/06, A61K 47/22, A61K 31/568...

Značky: terapeutické, specifické, steroidy, použitia

Text:

...dôsledky. U postihnutého XY plodu sa fenotypovo vyvíja dievča0010 Hlavné cicavčie androgény sú testosterón a jeho silnejší metabolit dihydrotestosterón (DHT). Súvisiaci androgénový receptor (AR) je veľký proteín s najmenej 910 aminokyselinami. Každá molekula pozostáva z časti, ktorá sa viaže k androgénu, časti zinkového prsta, ktorá sa viaže k DNA v oblastiach jadrového chromatínu citlivého na steroidy a oblasti, ktorá kontroluje...

Mikroorganizmy ako nosiče nukleotidových sekvencií kódujúcich antigény a proteínové toxíny, ich spôsob výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7828

Dátum: 13.11.2007

Autori: Rapp Ulf, Goebel Werner, Gentschev Ivaylo, Fensterle Joachim

MPK: C12N 15/00, A61K 39/00

Značky: mikroorganizmy, proteinové, toxíny, nukleotidových, použitie, antigény, kódujúcich, spôsob, výroby, sekvencií, nosiče

Text:

...sú reakcie T Iymfocytov, ktoré sú charakterizované hlavne cytokinmi, ako je napríklad IL-4 alebo IL-6, a ktoré primárne vyvolávajú indukcíu protilátok, ale ktoré vôbec neiniciujú alebo prevážne reštringované iniciujú bunkovú imunitnú reakciu,najmä cytotoxických T Iymfocytov (CTL) (Holmgren et al.).0011 Okrem toho CtxB ako sliznicový adjuvans índukuje systémovú toleranciu k proteínovému antigénu. Systémová tolerancia opisuje depléciu alebo...

Zariadenie na zamedzenie posunu tyče opierky hlavy obsahujúce spevnený posuvný uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7599

Dátum: 13.11.2007

Autori: Dauchez Fernand, Dehondt Thierry

MPK: B60N 2/48

Značky: zariadenie, uzáver, spevnený, zamedzenie, hlavy, posunu, tyče, obsahujúce, opierky, posuvný

Text:

...5 určený na zapadnutie aspoň do jedného zárezu 6 tyče takým spôsobom, aby ju zablokoval proti posúvaniu, pričom uvedený okraj obsahuje bočnú oblast 7, ktorá je presne Vertikálna amínimálne jednu presne horizontálnu oblast 8 na .zablokovanie uvedenej tyče, pričom uvedená priehradka je tlačená na prechode smerom ktejto spojke prostriedku s pružným dorazom 9, najmä vo forme pružiny, tak, aby sa umožnila interakciu medzi uvedeným okrajom a...