Zverejnene patenty 06.11.2007

Spôsoby kontroly kvality pre emulzie typu olej vo vode obsahujúce skvalén

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6507

Dátum: 06.11.2007

Autor: Klein Norbert

MPK: A61K 39/39

Značky: kvality, spôsoby, skvalén, obsahujúce, emulzie, kontroly

Text:

...zmiešané v okamžikupoužitia, alebo môže zahrnovať ich zmiešanie pred plnením alebo behom plnenia.0010 Podobne vynález poskytuje spôsob testovania kontroly kvality pre vakcínu,ktorá obsahuje antigén a emulzné adjuvans typu olej vo vode zahrnujúce skvalén,kde spôsob zahrnuje krok porovnaní aktuálneho obsahu skvalénu vo vakcíne so štandardným obsahom skvalénu. Pokial sa aktuálny obsah skvalénu líši od štandardného obsahu, potom nastala výrobná...

Nanočastice obsahujúce paklitaxel a albumín v kombinácii s bevacizumabom na liečbu zhubného nádoru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16585

Dátum: 06.11.2007

Autori: Desai Neil, Soon-shiong Patrick

MPK: A61K 31/7072, A61K 31/337, A61K 31/282...

Značky: nádorů, obsahujúce, zhubného, paklitaxel, liečbu, bevacizumabom, nanočastice, kombinácii, albumín

Text:

...následkom a vyčerpanlu kostnej drene.0011 Prevencia alebo ochrana pred vedlajšlmi účinkami chemoterapia by boli velkým prínosom pre jedinca so zhubným nádorom. Kvôli život ohrozujúcim vedľajším účinkom sa úsilie koncentrovalo na zmenu dávok a schém chemoterapeutickej látky na znlženie vedlajšlch účinkov. Dostupnými sa stávajú dalšie možnosti, ako je použitie faktorastimulujúceho kolónie granulocytov (G-CSF), granulocyt-makrofágového...

Valčekové ložisko s prostriedkami brániacimi prekĺzavaniu a vôli

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11521

Dátum: 06.11.2007

Autori: Bauwens Kurt Remi, Grunewald Marc Gustaaf

MPK: F16C 33/36, F16C 19/26, F16C 25/06...

Značky: ložisko, prostriedkami, vôlí, valčekové, brániacimi, prekĺzavaniu

Text:

...vzniknúť radiálna vôľa kvôli opotrebeniu ložiska akvôli diferenciálnemu rozťahovaniu rôznych častí ložiska spôsobenému fluktuáciami teploty.Ked existuje radiálna vôľa, nezáleží ako malá, vonkajší a vnútorný krúžok zaujmú voči sebe excentrickú pozíciu, čo spôsobí, že nie všetky valčeky sú súčasne v dotyku s vonkajším a vnútorným krúžkom ložiska a spôsobí,že zaťaženie ložiska nesú len dva valčeky.Toto spôsobuje náhle preťaženie dvoch nosných...

Tetrahydrocyklopenta[b]indolové zlúčeniny ako modulátory androgénneho receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11469

Dátum: 06.11.2007

Autori: Matthews Donald Paul, Jadhav Prabhakar Kondaji, Gavardinas Konstantinos, Green Jonathan Edward

MPK: C07D 209/58

Značky: zlúčeniny, androgénneho, modulátory, tetrahydrocyklopenta[b]indolové, receptora

Text:

...steroidnou androgénnou liečbou. Nedávne úsilie, ktoré malo za ciel nájsť vhodnú náhradu steroidných androgénov, sa zameralo na tkanivovo selektívne androgénne receptorové modulátory (SARM), ktoré majú diferenciovaný profil účinku v androgénnych tkanivách. Obzvlášť majú tieto činidlá výhodne androgénny agonistický účinok v anabolických tkanivách ako je sval alebo kosť,ale majú len čiastočne agonistický alebo dokonca antagonistický účinok v...

Upínacia spona

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19272

Dátum: 06.11.2007

Autori: Wolf Heinz-peter, Lebo Goran, Mann Stephan, Henrich Detlef

MPK: F16L 33/04, F16L 21/06

Značky: upínacia, spona

Text:

...druhej upinacej hlave tak, že medzera medzi oboma upínacímihlavami je do istej miery premostená sponovým pásikom. Sponový pásik však nie je medzi oboma upinacími hlavami pod napätím, ktoré by bolo potrebné na to, aby sa zabránilo vydutiu priruby smerom von, keď je spona utahovaná. 0010 Dokument DE 29 19 939 A 1 uvádza zariadenie na upínanie hadice na rúrkovitú súčasť, u ktorého je spona na oboch svojich koncoch vybavená radiálnymi...