Zverejnene patenty 02.11.2007

Spôsob výroby difluórmetylpyrazolylkarboxylátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6806

Dátum: 02.11.2007

Autori: Smidt Sebastian Peer, Keil Michael, Lohmann Jan Klaas, Rack Michael, Grote Thomas, Zierke Thomas, Sukopp Martin, Dietz Jochen, Löhr Sandra, Rheinheimer Joachim

MPK: C07D 237/00, C07F 7/00

Značky: spôsob, výroby, difluórmetylpyrazolylkarboxylátov

Text:

...halogén, súhrnné pojmy, ktoré sú použité vzastúpení pre jednotlivých členov týchto skupin organických jednotiek. Predpona Cx-C, v jednotlivom prípade označuje počet možných atómov uhlíka.Výraz halogén označuje vždy fluór, bróm, chlór alebo jód, špeciálne fluór, chlór alebo bróm.Príklady iných významov súVýraz Cj-Ce-alkyl, ako je použitý tu a vo výrazoch Cj-Cg-alkoxy, C 1 C 5 alkyl-amino, di(C 1-C 5-alkyI)amino, C 1-Ce-alkyltio,...

Výškovo prestaviteľná transportná nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13191

Dátum: 02.11.2007

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 19/02, B65D 21/08

Značky: nádoba, výškovo, prestaviteľná, transportná

Text:

...kusový tovar nesmie pri tomto vyčnievať cez hornú hranu transportných nádob, pretože potom by už viac nebolo možnétransportné nádoby stohovať, respektíve by sa kusový tovar mohol poškodiť. Z tohto vyplýva, že objem známych transportných nádob v mnohých prípadoch nemôže byť optimálne využitý.0005 Viaccestné transportné nádoby prihlasovatela, ktoré sa v odbornej terminológii označujú ako takzvané round trip container, existujú v prinajmenšom v...

Výkonový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12800

Dátum: 02.11.2007

Autori: Popp Rainer, Lederer Marco

MPK: H05K 7/14

Značky: modul, výkonový

Text:

...modulu a následne sa zabráni nepodarku pri výrobe.0012 Ďalšie podrobnosti, znaky a výhody vyplývajú z nasledujúceho opisu dvoch na výkrese schematicky, nie v mierke, po častiach a čiastočne v reze ozrejmených príkladovuskutočnenia výkonového modulu podľa vynálezu.0013 Na výkrese znázorňujú obr. 1 prvý tvar uskutočnenia výkonového modulu,obr. 2 obrázku 1 podobné zobrazenie druhého tvaruobr. 3 perspektívny pohľad na riešenie schránky...

Usporiadanie obvodov s výkonovým modulom, ktorý je kombinovaný s doskou plošných spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12746

Dátum: 02.11.2007

Autori: Popp Rainer, Lederer Marco

MPK: H05K 1/11, H05K 7/14, H05K 3/32...

Značky: ktorý, výkonovým, kombinovaný, spojov, doskou, modulom, obvodov, plošných, usporiadanie

Text:

...vytvorená s otvorovými tesniacimi rebrami,pričom tieto otvorové tesniace rebrá priamo a bezprostredne na túto dosku plošných spojov tesne dosadajú. Tieto otvorové tesniace rebrá môžu byť priradené jednotlivým ústiam alebo skupinám ústí.0009 Tieto otvorové tesniace rebrá poskytujú tú výhodu, že sa zabráni vniknutiu vlhkosti a tak následne korózii doskyplošných spojov, prvkov tlakových kontaktov a/alebo výkonového0010 Toto usporiadanie obvodov...

Sťahovacie žalúzie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285952

Dátum: 02.11.2007

Autor: Mortensen Martin Armand

MPK: E06B 9/11

Značky: žalúzie, sťahovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Sťahovacie žalúzie (4) na clonenie častí okenných krídiel (2) prepúšťajúcich svetlo pozostávajú zo sústavy doštičiek (5) navzájom spojených v jednotlivých medzerách (6) pomocou závesných kĺbov, z valca (10) zaťaženého pružinami, ktorý je otočne pripevnený na puzdre (8) na hornom konštrukčnom prvku okenného krídla a slúži na rolovanie doštičiek (5), z vodiacej lišty (7), ktorá je namontovaná na každom z bočných konštrukčných prvkov (2b) okenného...

Obvod s výkonovým modulom, ktorý je kombinovaný s doskou plošných spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12631

Dátum: 02.11.2007

Autori: Popp Rainer, Lederer Marco

MPK: H05K 3/32, H05K 5/06

Značky: modulom, kombinovaný, doskou, výkonovým, obvod, plošných, ktorý, spojov

Text:

...optimálnu prevádzkovú spoľahlivosť, resp. prevádzkové0010 Tesniaci plochý prvok je v prípade usporiadania obvodovpodľa vynálezu vytvorený s primeranými vonkajšími rozmermi, ktoré zodpovedajú obvodovým mieram základovej dosky schránky, to znamená, že sú k týmto prispôsobené.0011 Tesniaci plochý prvok je vytvorený najmä z plastovej fólie. V prípade tejto fólie môže ísť o PTFE fóliu, ktorá je použiteľná V rozsahu teplôt - 20 a 260 °C, ktorá...

Použitie povrchovo upraveného uhličitanu vápenatého vo výrobkoch z hodvábneho papiera, spôsob prípravy výrobkov z hodvábneho papiera a výrobkov z hodvábneho papiera, ktoré majú zlepšenú mäkkosť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15325

Dátum: 02.11.2007

Autori: Ridgway Catherine Jean, Gane Patrick Arthur Charles, Laufmann Maximilian, Gisella Uwe

MPK: C09C 1/02, C09C 3/06, D21H 19/38...

Značky: vápenatého, přípravy, papiera, upraveného, použitie, výrobkov, spôsob, povrchovo, mäkkosť, hodvábneho, výrobkoch, uhličitanu, zlepšenú

Text:

...spojenéhos konečnýrn výrobkom z hodvábneho papiera, a predstavujú relatívne nákladné spôsoby na zvýšenie mäkkosti hodvábneho papiera.0014 Tretí pristup vyžaduje implementáciu konkrétnych povrchovo aktívnych látok, prípadne v kombinácii s ďalšími aditívami, ako sa opisuje, okrem iného, v US 4 940 513, US 4 351 699 a US 4 441 962.0015 Štvrtý pristup sa týka implementácie konkrétnych chemických debondérov, ako sa opisuje, okrem iného, v US 5 217...

Motoricky poháňané koleso na vojenské vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10337

Dátum: 02.11.2007

Autori: Franceschi Giuliano, Sgherri Roberto

MPK: B60K 7/00

Značky: motoricky, vojenské, vozidlo, koleso, poháňané

Text:

...(obrázky l a 2), ktorá obklopuje a pod určitým uhlom tvori celok snábojom 2 kolesa aelektrického motora 4(znázornený na obrázkoch l, 2 a 4 iba schematicky), ktorý je funkčne spojený s nábojom 20019 Konkrétnejšie, koleso l má os A, okolo ktorej rotuje náboj kolesa je valcovitý.0020 Ako sa opisuje ďalej, motor 4 je uložený v schránke 5, ktorá je upevnená axiálnevzhľadom na náboj 2 kolesa, a udržiava motor 4 vo vopred určenej polohe axiálne...

Motoricky poháňané koleso na vojenské vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10336

Dátum: 02.11.2007

Autori: Franceschi Giuliano, Sgherri Roberto

MPK: B60K 7/00

Značky: poháňané, vojenské, motoricky, vozidlo, koleso

Text:

...a pod určitým uhlom tvori celok snábojom 2 kolesa aelektrického motora 4(znázomený na obrázkoch l, 2 a 4 iba schematicky), ktorý je funkčne spojený s nábojom 20018 Konkrétnejšie, koleso l má os A, okolo ktorej rotuje a náboj 2 kolesa je valcovitý.0019 Ako sa opisuje ďalej, motor 4 je uložený v schránke 5, ktorá je upevnená axiálnevzhľadom na náboj 2 kolesa, a udržiava motor 4 vo vopred určenej polohe axiálne vzhľadom na0020 S odkazom na...

Spôsob prípravy medetomidínu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10201

Dátum: 02.11.2007

Autori: Zandersons Armands, Reine Inese

MPK: C07D 233/54

Značky: medetomidínu, přípravy, solí, spôsob

Text:

...čo výroba (2,3-dimetylfenyl)-(3-trityl-3 H-imidazol-4 yl)metanolu trvá 2 hodiny a získa sa medziprodukt s vysokým výťažkom.0009 Podobný postup sa zverejňuje aj v práci ZHANG, X., a kol, Medetomidine Analogs as aZ-Adrenergic ligands. 2. Design, Synthesis and Biological Activity of Conformationally Restricted Naphtalene Derivatives of Medetomidine. J. Med. Chem. 1996, 39, č. 15, s.30013013, kde sa pripravuje séria naftalénových analógov...

Výškovo nastaviteľná prepravná nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9799

Dátum: 02.11.2007

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 19/02, B65D 21/08

Značky: nádoba, prepravná, nastaviteľná, výškovo

Text:

...by sa poškodilkusový tovar. Ztoho vyplýva, že obsahový objem spomínaných prepravnýchnádob sa v mnohých prípadoch nemôže optimálne využiť.jazyku označované ako takzvané round trip container, existujú prinajmenšomViaccestné prepravné nádoby prihlasovatela, ktoré sú v odbornomv desiatich rozličných formách uskutočnenia, ktoré sa odlišujú vo výške častí bočných stien. Výška častí bočných stien sa mení v rozmedzí od 8 až do 28 cm,pričom sa...

Systém a spôsob mechanického utesnenia rotačných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9097

Dátum: 02.11.2007

Autori: Baldassarre Leonardo, Salehi Mohsen, Schmitz Michael Bernard, Lusted Roderick Mark, Ruggiero Eric John

MPK: F16J 15/32

Značky: rotačných, mechanického, utesnenia, systém, strojov, spôsob

Text:

...od rotora kvapalinoveho tesnenia na základe privedenia elektrického prúdu dozariadenia zo zliatiny s tvarovou pamäťou a pri vypnutíelektrického prúdu sa statorová časť posunie smerom k rotorovej časti vďaka sile pružiny. 0009 V súlade s druhým aspektom vynálezu je daný spôsob prevádzky rotačného stroja zahrnujúci strojový rotor strojový stator a kvapalinové tesnenie rozdelené medzi strojový rotor a strojový stator a zahrnujúci stator...

Zariadenie na zachytenie predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9091

Dátum: 02.11.2007

Autor: Mizelmoe Leendert Cornelis

MPK: B66C 1/56, B66C 1/42, B66C 1/58...

Značky: predmetov, zariadenie, zachytenie

Text:

...v prípade pomerne dlhých predmetov môže byť výhodné vybaviť zvierku V niekoľkých polohách pozdĺž ich dĺžky tak, aby bola schopná zachytiť pomerne dlhý predmet stabilnejšim spôsobom. V ďalšom vyhotovení je možné, aby v tomto rámcizariadenie obsahovalo aspoň jeden spojovací prvok medziuvedenými aspoň dvomi zvierkami. Takto je tiež možné uskutočniť koordinovanú činnosť dvoch zvierok pozdĺž, prostredníctvom alebo v spojovacom prvku....

Využitie testosterónu a agonistu 5-HT1A pri liečbe sexuálnej dysfunkcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20404

Dátum: 02.11.2007

Autori: Bloemers Johannes Martinus Maria, Tuiten Jan Johan Adriaan, De Lange Robertus Petrus Johannes

MPK: A61K 31/519, A61K 31/496, A61K 31/568...

Značky: 5-ht1a, využitie, sexuálnej, dysfunkcie, liečbe, testosterónu, agonistu

Text:

...vynálezu má byt hladina voľného testosterónu vrcholová hladina voľného testosterónu v plazme na úrovni približne najmenej 0,010 nmol/I,ktorá sa obvykle dosiahne od 1 do 20 minút po podaní testosterónu. Približne tri a pol hodiny až päť hodín po dosiahnutí tejto najvyššej hladine testosterónu v plazme sa dosiahne vrcholový účinok testosterónu, t. j. účinok testosterónu na genitálnustimuláciu u sexuálne aktívnych žien je časovo...

Prídavná tepelná ochrana trupu tela

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4880

Dátum: 02.11.2007

Autor: Kubička Peter

MPK: A41D 13/00

Značky: přídavná, tepelná, ochrana, trupu

Text:

...pokrýva tepelne najdôležitejšie časti tela, ktorými sú trup a rozkrok, kde dochádza k výrazným tepelným stratám prejavujúcim sa V pocite chladu najskôr na končatinách, neskôr prestupujúcim celý organizmus. Použitím tohto riešenia sa chráni trup tela a rozkrok proti ochladzovaniu aj pri dlhom pobyte v studenom prostredí až o 40 oproti použitiu bežne dostupných prostriedkov. Variant pokrývajúci aj boky a chrbát trupu tela je určená pre...

Vymeniteľný interiérový nábytkový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4879

Dátum: 02.11.2007

Autor: Kohútová Adriana

MPK: A47B 96/00

Značky: nábytkový, vyměnitelný, interiérový, systém

Text:

...kde na obr. 1 je schematicke znázomenie nábytkovej skrine s dvoma dverovými krídlami bez vymeniteľ ného dekorativneho panelu, na obr. 2 je schematické znázomenie nábytkovej skrine s dvoma dverovými krídlami s vysunutými prvými vymeniteľnými dekoratívnymi panelmi, na obr. 3 je schematícké znázomenie nábytkovej skrine s dvoma dverovými krídlami s vysunutými druhýmí vymeniteľnými dekoratívnymi panelmi, na obr. 4 je schematické znázomenie...

Zariadenie na likvidáciu použitých jednorazových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4878

Dátum: 02.11.2007

Autor: Haklík Ctirad

MPK: B09B 3/00

Značky: zariadenie, nádob, použitých, likvidáciu, jednorázových

Text:

...vody a obr. 3 časový diagram pracovného cyklu s dezinfekciou.Príklad uskutočnenia technického riešeniaZariadenie na likvidáciu jednorazových hygienických nádob (obr. l) má uzatvárateľnú mleciu vaňu 1, v ktorej je v oblasti dna umiestnený mlecí mechanizmus v podobe rotačných nožov poháňaných elektromotorom. Na mleciu vaňu 1 je pripojene vypúšťacie vedenie 3, do ktorého je namontovaný vypúšťací ventil 4. V uzavieracom veku mlecej vane 1 je...

Biocídny prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4877

Dátum: 02.11.2007

Autori: Florovič Stanislav, Florovičová Ludmila

MPK: A01P 15/00, A01N 59/14

Značky: biocídny, prípravok

Text:

...alkylamíny á alifatícké polyamíny. Polyborité zlúčeniny bud prírodné a/alebo syntetické pripravené napr. dehydratáciou kyseliny boritej. Priemyselne najväčší význam má použitie polyboritanov a peroxoboritanov, napr. tetraboritan sodný dekahydrát, či bezvodý peroxoboritan sodný, peroxometaborítan sodný, oktaboritan disodný tetrahydrát a pod.Cheláty bóru sú známe a ich výber a použitie sa volí tak, aby boli schopne disociácie v polárnom...

Špicový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4876

Dátum: 02.11.2007

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: stromček, vianočný, špicový

Text:

...horných strán, ozubených kolies 5 sú pripojené šišky 6, šiškové súbory 7 na valčekoch 8, šiškové komplexy 9, špicové telesá prvého, druhého a tretieho typu, priame pásové doplnky 10 a dodatky 11 a k vybraniam najnižšíeho ozubeného kolesa 5 sú pripojené prútové ochranné telieska 12.Najvyššie ozubené koleso 5 má n zúbkov, kde n je rovné aspoň 4 a odhora má vo vonkajších úsekoch nad svojimi zúbkami pripojené ovaloidové šišky 6, ktorých je tiež...

Hygienické zariadenie pre zvieratá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4875

Dátum: 02.11.2007

Autor: Marinko Dušan

MPK: A01K 23/00

Značky: zvieratá, zariadenie, hygienické

Text:

...úniku tekutých a pevných exkrementov do pôdy, pričom mobilizačný rám nedovoľuje roznášaniu ich po okoli. Výmena absorpčnej hmoty je jednoduchá.Prehľad obrázkov na výkreseTechnicke riešenie hygienického zariadenia pre zvieratá je bližšie objasnené pomocou priložených výkresov, kde obr. l znázorňuje stĺp hygienickeho zariadenia pre zvieratá,obr. 2 znázorňuje pätku hygienického zariadenia pre zvieratá, obr. 3 znázorňuje v pohľade kontajnerový...

Nástavcový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4874

Dátum: 02.11.2007

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: vianočný, nástavcový, stromček

Text:

...polomerom zaoblenía oblúkových pásov 6 je odspodu bezprostredne pripojený svojím homým prstencom 3 k dolnému okraju obvodového plášťa menšieho prstencového útvaru 2 s menším polomerom zaoblenia oblúkových pásov 6, a to tak, že stredy oblúkových pásov 6 nižšieho prstencového útvaru 2 ležia vo zvislých rovinách, ktoré prechádzajú stredovou osou a úsečkami spojov oblúkových pásov 6 najbližšieho vyššieho prstencového útvaru 2, ak takýto...

Skladací pracovný stôl s obalom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4873

Dátum: 02.11.2007

Autor: Nezverejniť Pôvodcu

MPK: A47B 3/00

Značky: stôl, skládací, obalom, pracovný

Text:

...profilov, na ktoré sú pripevnene nohy 4, spodná doska 5,priečne časti bočných stien a vrchná doska 2. Obal 11 spolu so skladacím pracovným stolom vytvára súbor, ktorým sa dosahuje cieľ požadovaný v zadaní technického riešenia. Vrchná doska 2 skladacieho pracovného stola je pevne uchytená na ráme 1 z proñlovaného kovu. Do otvoru 1.1 sa zasúva prídavná doska 9. Výška vrchnej pracovnej dosky sa môže meniť. Rám 1, na ktorom je vrchná...

Mliečne výrobky s obsahom kozieho mlieka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4872

Dátum: 02.11.2007

Autor: Keresteš Ján

MPK: A23C 23/00, A23C 19/00

Značky: mlieka, kozieho, výrobky, obsahom, mliečne

Text:

...doteraz známe výrobky boli skôr opísanýrni technológiami vyrábané z ovčieho alebo kravského mlieka a ich kombinácií.Mliečna nátierka, podľa tohto technického riešenia, pozostáva z mäkkých syrov z kravského mlieka a výrobkov z kozieho mlieka.Pri použití koloidných mlynov a zvyšovaní teploty od 4 °C do 70 °C sa dosiahnu častice 4 až 6 mikrónov a pri znížení teploty na 45 až 50 C je možné pripravenú nátierku plnit do príslušných...

Oddeľovací zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4871

Dátum: 02.11.2007

Autor: Ondreička Klement

MPK: B65G 59/00

Značky: zásobník, oddeľovací

Text:

...sú orientované rovnakými pólmi k priestoru zásobníka, ktorý je určený na uloženie súčiastok, výliskov. Stohovanie ukladaných súčiastok, výliskov zabezpečuje vodiaca tyč alebo obvodové vodiace lišty. V prípade, že ukladaná súčiastka, výlisok má V strede otvor, je výhodné, ak vodiaca tyč je stredová vodiaca tyč.V prípade, že ukladaná súčiastka, výlisok nemá žiadny otvor, cez ktorý by mohla byt vedená vodiaca tyč, použijú sa najmenej tri vodiace...

Svetelný panel s obvodovou rámovou konštrukciou s LED diódami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4870

Dátum: 02.11.2007

Autor: Horváth Imrich

MPK: H05B 33/00, G09F 9/30

Značky: obvodovou, světelný, diodami, rámovou, konštrukciou, panel

Text:

...skleným prekrytím 3. Na vnútomej strane každého priehľadného prekrytia 3 je uspôsobený plagát. LED diódy l sú rozmiestnené na vnútomej strane obvodovej rámovej konštrukcie 2 so svetelným vyžarovaním v jednej nasvetľovacej rovine F paralelnej s rovinou H priehľadného prekrytia 3. LED diódy 1 sú rozmiestnené v strede vnútomej hlbky rámovej konštrukcie 2 po celom obvode na vnútomej strane obvodovej rámovej konštrukcie 2. LED diódy 1 sú s...

Visačka na fľaše

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4869

Dátum: 02.11.2007

Autor: Hruška Stanislav

MPK: G09F 23/00

Značky: visačka, fľaše

Text:

...1 pripravená na upevnenie k fľaši.Obr. 4 Visačka s nálievkou podľa príkladu 1 navlieknutá na hrdlo fľaše.Obr. 5 Visačka potlačená textom podľa príkladu 2.Príklady uskutočnenia technického riešeniaVisačka 1 podľa obr. 1 a 2 je vyrobená z kriedového papiera a je tvorená plochým dielom 4, ktorý je líniou 3 prehnutia rozdelený na dve tvarovo symetricke hlavné plochy 5. V jednej z hlavných plôch 5 je vytvorená štrbina 7 na uchytenie nálievky 2....

Lôžková plocha matracov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4868

Dátum: 02.11.2007

Autor: Rešlová Ivana

MPK: A47C 27/00

Značky: matracov, ložková, plocha

Text:

...zmäkčujúcej vrstve rozmiestnené v rôznej hustote i veľkosti a vo voliteľnom počte zón zodpovedajúcich miestam predpokladaného zaťaženia ležiacej postavy človeka.Predkladaným technickým riešením sa dosahuje nový účinok v tom, že vhodným rozmiestnenim gélovýeh segmentov do zmäkčujúcej vrstvy dochádza k žiaducej stimulácii tých partií tela, ktoré umožňujú správnu relaxáciu organizmu pri pokojnom a neprerušovanom spánku. Rozčlenenim použitého...

Hydraulické rozrušovacie kladivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4867

Dátum: 02.11.2007

Autor: Konečník Štefan

MPK: B25D 9/00, F15B 15/00

Značky: rozrušovacie, kladivo, hydraulické

Text:

...opačnom konci odkryje dovtedy ním uzavreté spojenie prívodného kanála 6 s vratným kanálom 12, cez prvý a druhý bezpečnostný kanálik 53, 54. V tej chvíli sa v kladive stratí pracovný tlak kvapaliny, ak predtým bol. V dôsledku tohto prepojenia je kladivo nefunkčné. Zatlačením pracovného nástroja 4 do kladiva - prítlakom pracovného stroja na pracovný predmet -sa posunie aj piestik 52 do vnútra piestnice 2, až sa tým preruší spojenie prívodného...

Stôl najmä na balenie hrán plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4866

Dátum: 02.11.2007

Autori: Palčík Karol, Kunc Jozef

MPK: B65B 25/00

Značky: stôl, najmä, plechů, balenie, hrán

Text:

...2 je pôdorys bez uloženej hrany plechu a na obr. 3 priečny pohľad na stôl najmä na balenie hrán plechu aj s uloženou balenou hranou.Na obr. l až 3 je znázomený stôl najmä na balenie hrán plechu, ktorého zdrojom sily priamočiareho pohybu je priamočiary hydromotor 5 poháňaný hydraulickýrn agregátom, ktorý nie je predmetom riešenia a na obrázkoch nie je nakreslený.Stôl najmä na balenie hrán plechu je celozvarovanej oceľovej konštrukcie a...

Uchytávací mechanizmus segmentov delených foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4865

Dátum: 02.11.2007

Autori: Šesták Marián, Tomek Ľuboslav

MPK: B29C 33/00, B29C 33/20

Značky: foriem, segmentov, uchytávací, dělených, mechanizmus

Text:

...jeden je priložený k rybinovej drážke úchytu a druhý je zaistený úkosom príložky poistenej podložkou upevnenou ťahadlami v úchyte.Príložka má pritom vytvorený úkos v tvare písmena V. Príložkaje uložená otočne na čape umiestnenom V úchyte a je zaistená podložkou.Príložka je výhodne vybavená vodiacimi výstupkami zapadaj úcimi do vodiacich drážok úchytu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie je bližšie ozrejmené na priložených...

Ostrekovacia jednotka pre zariadenia na likvidáciu použitých jednorazových hygienických nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4864

Dátum: 02.11.2007

Autor: Haklík Ctirad

MPK: B09B 3/00

Značky: zariadenia, použitých, jednorázových, likvidáciu, jednotka, ostrekovacia, nádob, hygienických

Text:

...ostrekovacej jednotky podľa technického riešenia je znázomený na pripojenom výkrese,kde obr. 1 predstavuje ostrekovacíu jednotku V osovom reze a obr. 2 je rez l-l spodnej časti ostrekovacej jednotky,vyznačený v obr. 1.Príklad uskutočnenia technického riešeniaZariadenie na likvidáciu použitých jednorazových hygienických nádob má neznázornenú mleciu vaňu vybavenú uzatváracím vekom 1. Uzatváracie veko 1 má kryt 2 a v dutine 3 medzi...

Absorbér solárnej vákuovej trubice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4863

Dátum: 02.11.2007

Autor: Skalík Richard

MPK: F24J 2/04

Značky: vákuovej, trubice, solárnej, absorbér

Text:

...celého dňa a ročného obdobia.Uvedené nedostatky odstraňuje predložené riešenie,ktorého podstata spočíva v tom, že adsorbér je vytvorený z tepelne dobre vodivého materiálu, napriklad z plechu, s nánosom absorpčného povlaku na povrchu. Absorbér je po dĺžke rovný alebo zvlnený. V priereze má tvar otvoreného alebo uzavretého obrazca alebo viacerých obrazcov, ktoré jednotlivo alebo spoločne vypĺňajú zväčša alebo celkom kruh rezu ohraničený stenou...

Paletizačná súprava na správne ukladanie plochých výrobkov pri preprave a skladovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4862

Dátum: 02.11.2007

Autor: Zvara Dušan

MPK: B65D 57/00

Značky: súprava, přepravě, správné, ukladanie, výrobkov, skladování, paletizačná, plochých

Text:

...plastu,z materiálu na báze dreva. Výhodne uskutočnenie palety je,že úložná plocha je opatrená dvojicami podpíer rovnomerne rozmiestnených na tejto ploche. Ďalším výhodným riešenímje že tvar podpíer má trojuholníkový, štvorcový alebo obdĺžnikový pôdorys.Prehľad obrázkov na výkreseNa obr. l je znázornená paleta s dvojicamí podpíer rovnomeme rozložených po úložnej ploche. Na obr. 2 je znázomená podpera z vlnitej kartónovej lcpenky.Úložná plocha...

Uzáver zásobníka tonera

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4861

Dátum: 02.11.2007

Autor: Hanula Dušan

MPK: G03G 15/08

Značky: zásobníka, uzáver, tonera

Text:

...Na oddelenie stredového pásu 4 z tela 1 uzáveru sú v uzávere podľa predkladaného riešenia integrované strihacie nástroje. Homý strihací nástroj 9, ktorý je pevný a dolný strihaci nástroj 10, ktorý je pohyblivý, pri manuálnom ťahani za koniec chvostika 2 postupne od miesta chybu chvostika 2 po protiľahlý koniec uzáveru oddelia stredový pás 4 od tela l presne v požadovanej línii 3 otvárania. Telo 1 a chvostík 2 sú výhodne vytvorené v celosti z...

Signalizátor záberu pri love rýb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4860

Dátum: 02.11.2007

Autor: Miškovič Pavol

MPK: A01K 97/12

Značky: signalizátor, záběrů

Text:

...očka 221. Prítlačná guľôčka 223 tvoriaca spodnú čast vodiaceho očka 221 je vo väčšej vzdialenosti od spojnice 23 ako závesné guľôčky 213 tvoriace uvoľňovací mechanizmus 212. Teleso l (obr. 2) je tvorené kužeľovitým puzdrom 11 s vodotesným skrutkovacím uzáverom 13 z umelej hmoty. Na vrchnej časti uzáveru 13 je vešiak 14 z drôtu,pomocou ktorého je teleso zavesené na spojnici 23 závesu 2 (obr. l). V puzdre 11 (obr. 2)je osadený držiak 12 na...

Dvojpolohový uchytávač uličného svietidla na stĺp

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4859

Dátum: 02.11.2007

Autor: Veselovský Ján

MPK: F21V 21/10

Značky: uličného, svietidlá, uchytávač, stĺp, dvojpolohový

Text:

...výložník a na vrchol stĺpa osvetlenia.Na priloženom obrázku č. 2 je znázomene uchytenie uličného svietidla na výložník a na vrchol stĺpa osvetlenia s označením polohy dvojpolohového uchytávača.Na priloženom obrázku č. 3 je znázomený dvojpolohový uchytávač V polohe uchytenia uličného svietidla na vrchol a výložník stĺpa osvetlenia.Dvojpolohový uchytávač uličného svietidla na stĺp osvetlenia pozostávajúci z telesa uchytávača 3 s násuvným otvorom...

Reklamná brožúra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4858

Dátum: 02.11.2007

Autor: Ježík Martin

MPK: G09F 1/00

Značky: brožúra, reklamná

Text:

...podstata spočíva v tom, že leták ako informačné médium na voľnom liste, výhodne z papiera, rozdelený najmenej na dve časti vyznačenim, perforáciou alebo iným zoslabením tak, že jedna, informačná, časť letáka je nosíčom textových a prípadne grafických informácií, pre ktoré je reklamný leták zverejnený, pričom ostatné časti sú oddeliteľnými kontaktnýmí časťami, z ktorých aspoň jedna je zhotovená vo formáte blízkom alebo rovnajúcom sa formátu...

Podklad s definovaným grafickým motívom vyhotoveným prostredníctvom predlohy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4857

Dátum: 02.11.2007

Autori: Kollárová Slavomíra, Kollár Jaroslav

MPK: B44C 1/00

Značky: prostredníctvom, definovaným, předlohy, motívom, grafickým, podklad, vyhotoveným

Text:

...závislých vnútomých linií a obrysov je čiastočne narezaná rezákom, určená na obtiahnutie písadlom a druhá časť vzájomne nezávislých vnútorných linií a obrysov je úplne orezaná rezákom, pričom Vzniknuté diery sú určené na obtiahnutie písadlom.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPodklad s definovaným grafickým motívom pripevnený na predlohu, určenú na jeho vyhotovenie, podľa technického riešenia, kde predlohou sú kancelárske papiere...

Zariadenie na odpojenie od zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4856

Dátum: 02.11.2007

Autor: Štepanovský Peter

MPK: H01H 71/00, B60R 17/00

Značky: zariadenie, odpojenie, zdroja

Text:

...sú napojené na prepinaciu cievku.Prehľad obrázkov na výkreseNa predloženom obrázku č. 1 je znázomená schéma prvého riešenia a na predloženom obrázku č. 2 je znázornená schéma druhého riešenia.Zariadenia na odpojenie od zdroja má nárazový prvok 2 s ukostrením, ktorý spina mínusový prúd aje spojený s prvým konektorom 6 prepínacieho relé. Druhý konektor 7 je na jednej strane ukostrený a vnútri prepínacieho relé je ukončený ramienkom 4, Tretí...

Reklamný leták s obálkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4855

Dátum: 02.11.2007

Autor: Ježík Martin

MPK: G09F 23/00

Značky: obálkou, reklamný, leták

Text:

...lepiacim prvkom použitým v mieste otvárania. Na vonkajšej strane môže byt vopred vytlačené označenie odosielateľa a prípadne predtlač pre napísanie adresy prijímateľa.Prehľad obrázkov na výkreseNavrhnuté riešenie je znázomené na výkrese, kde obr. 1 zobrazuje otvorený list letáka s vizitkou a obr. 2 znázorňuje ten istý list po zložení.Papierový reklamný leták má na niektorom okraji perforáciou ohraničená plochu 1 o rozmeroch bežnej...