Zverejnene patenty 30.10.2007

Nádoba pre filtráciu kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7224

Dátum: 30.10.2007

Autor: Moretto Maurizio

MPK: A47J 27/21, B01D 35/14

Značky: kvapaliny, nádoba, filtráciu

Text:

...vynálezu znázornenom na obr. 1 a 2 je ovládací mechanizmus vybavený skrutkovitou pružinou 9, ktorej protiľahlé konce sú napojené na rameno 8 a kryt 3.V konštrukčnej variante znázornenej na obr. 3 a 4 je ovládací mechanizmus vybavený vyvažovacim zariadením 10 umiestneným na ramene 8.Kryt 3 zahrnuje počítacie zariadenie ll pre ratanie cyklov otvárania a uzatvárania blokovacieho zariadenia 5 a tak na základe počtu náplní nádoby vodou k...

Kombinácia inhibítora telomerázy a gemcitabínu na liečenie rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18298

Dátum: 30.10.2007

Autori: Go Ning, Tressler Robert

MPK: A61K 31/70

Značky: inhibítora, telomerázy, kombinácia, gemcitabínu, liečenie, rakoviny

Text:

...že sa pacientovi pred podaním,počas podania alebo po podaní gemcitabínu podáva olígonukleotidový inhibítortelomerázy, ako je uvedené vyššie.0013 inhibítor telomerázy môže byť podávaný v množstve, ktoré je účinné na inhibíciu proliferácie rakovinových buniek u subjektu, keď je inhibítor telomerázy podávaný samostatne. Zvýšená účinnosť liečby môže byť doložená predĺžením doby prežitia subjektu, inhibíciou nádorového rastu u subjektu alebo ich...

Trecí disk spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11751

Dátum: 30.10.2007

Autori: Viola Paolo, Duno Erick, Adamczak Loic, Walter Philippe

MPK: F16D 13/64

Značky: třecí, spojky

Text:

...vyššie menované nevýhody a navrhnúť trecí disk s ekonomickejšou výrobou. Tento ciel sa dosiahne trecím diskom suchej spojky podla patentového nároku 1.0016 Takýto trecí disk je výrazne menej nákladný na výrobu ako trecie disky opísané vyššie, v súčasnom stave techniky.0017 Vynálezcovia prekvapivo avrozpore so všeobecne prijimanou náukou konštatovali, že je takto možné priamo montovať obloženia, vložku aprstenec, bez ohrozenia kvality...

Nastavovacie zariadenie, najmä pre sedadlo vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15928

Dátum: 30.10.2007

Autori: Haida Stefan, Schulz Dirk

MPK: B60N 2/225, B60N 2/02

Značky: nastavovacie, vozidla, zariadenie, najmä, sedadlo

Text:

...aspoň jednej nastavovacej funkcie, určenej najmä na prestavenie sedadla motorového vozidla, s pohonom a výstupom, ako aj s brzdiacim ústrojenstvom, ktoré aspoň čo možno najväčšou mierou zadržiava krútiaci moment, ktorým pôsobí výstup na pohon, pričom uloženie výstupu a brzdiaceho ústrojenstva je usporiadané v jednomPri tomto nastavovacom zariadení je podľa toho vedený krútiaci moment ďalej z pohonu navýstup, avšak krútiaci moment, pôsobiaci na...

Sedadlo vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20711

Dátum: 30.10.2007

Autori: Ndagijimana Robin, Pellenz Wolfgang, Mathews Ian, Van-soolingen Marc, Cooke David

MPK: B60N 2/22, B60N 2/44

Značky: sedadlo, vozidla

Text:

...konštrukcie a ďalšia páka jeotočne spojená s konštrukciou operadla chrbta sedadla vozidla. Obidve páky sú vzájomnespojené prostredníctvom osi otáčania.Ďalšia výhodná forma vyhotovenia pozostáva z otočnej páky, ktorá je na svojom jednom konci otočne spojená s konštrukciou operadla chrbta a na svojom druhom konci spolupracujes lineárnym vedením, ktoré je usporiadané na centrálnej časti.Zvlášť výhodne je usporiadanie lôžka predpäté výhodne...

Nové deriváty 1,4-benzotiepin-1,1-dioxidu, ktoré sú substituované benzylovými skupinami, spôsob výroby liečiv obsahujúcich uvedené zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8972

Dátum: 30.10.2007

Autori: Schaefer Hans-ludwig, Theis Stefan, Glombik Heiner, Frick Wendelin, Heuer Hubert, Krämer Werner

MPK: A61K 31/7028, C07H 5/06

Značky: uvedené, skupinami, nové, 1,4-benzotiepin-1,1-dioxidu, benzylovými, liečiv, zlúčeniny, obsahujúcich, substituované, použitie, deriváty, výroby, spôsob

Text:

...0,l ng do 10 mg, typicky od 1 ng do 10 mg na mililiter, Jednotlivé dávky môžu obsahovať napríklad od 1 mg do 10 g účinnej látky. Ampulky pre injekcie tak môžu obsahovať napríklad od 1 mg do 100 mg, a perorálne podávané forrnulácie vo forme jednotlivých dávok, ako napríklad tabliet alebo kapsúl, môžu obsahovať napríklad od 1,0 do 1000 mg, typicky od 10 do 600 mg. Pri terapii vyššie uvedených chorobných stavov sa môžu zlúčeniny vzorca I použiť...