Zverejnene patenty 19.10.2007

Roskovitín na liečbu určitých cystických ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13837

Dátum: 19.10.2007

Autori: Beskrovnaya Oxana, Bukanov Nikolay

MPK: A61P 13/12, A61P 43/00, A61K 31/52...

Značky: určitých, ochorení, roskovitín, cystických, liečbu

Text:

...liečiv a chirurgické zákroky s cieľom zmierniť bolesť, antibiotiká s cieľom odstrániť infekciu, dialýzu s cieľom nahradiť funkciu zlyhaných obličiek a transplantáciu obličiek. Z tohto dôvodu existuje potreba vyvinúť účinnejšie spôsoby liečby PKD.0012 US 6,316,456 B 1 sa týka špecifických 2-, 6- a 9-substituovaných purínových derivátov, o ktorých sa uvádza, že majú antiproliferatívne vlastnosti. WO 2006/042949 Al sa týka špecifických...

Nový spôsob liečby infekcií H.pylori

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18411

Dátum: 19.10.2007

Autori: Schmees Christian, Prinz Christian, Gerhard Markus

MPK: A61K 38/00, A61K 39/106, C12N 9/10...

Značky: liečby, nový, infekcii, h.pylori, spôsob

Text:

...virulencie vrátane proteínov VacA a CagA.Napriek rastúcemu objemu práce týkajúcej sa možných mechanizmov úniku H. pylori pred elimináciou hostitelom sa podstatný úspech pri vývoji klinickýchprostriedkov na špecifickú liečbu alebo prevenciu infekcie H. pylori ešte nedosiahol.Veurópskej patentovej prihláške EP 1 508 572 A 1 sa uvádza, že proteín baktérie Helicobacter pylori indukujúci apoptózu je proteínový komplex tvorený spojením dvoch druhov...

Trecia časť v mazacom prostredí pracujúca pri dotykových tlakoch vyšších ako 200 Mpa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13378

Dátum: 19.10.2007

Autori: Audouard Eric, Mourier Louis, Maurin-perrier Philippe, Donnet Christophe, Mazuyer Denis, Ledrappier Florent

MPK: B23K 26/00, B23K 26/06, C23C 14/06...

Značky: pracujúca, vyšších, prostředí, část, dotykových, tlakoch, mazacom, trecia

Text:

...správanie. Mazivo teda mení stav a správa sa spôsobom blízkym správaniu sa tuhej hmoty než média. K úplnému oddeleniu kontaktných povrchov potom dochádza pružnou deformáciou protiľahlých povrchov účinkom maziva, ktoré sa stáva extrémne viskózne. Tým sa dostávame k elastohydrodynamickému režimu. Fyzikálne správanie sa maziva a protiľahlých povrchov je V elastohydrodynamickom režimepovrchu pre kontakt sa upravuje značne odlišne od iných...

Použitie IL-1 antagonistov pri liečbe dny a pseudodny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12669

Dátum: 19.10.2007

Autori: Vicary Catherine, Mellis Scott

MPK: A61K 38/17, A61K 38/20, A61P 19/02...

Značky: liečbe, použitie, antagonistov, pseudodny

Text:

...diagnóza dny, napriklad chronická aktívna dna. uskutočnenie predloženej prihlášky vynálezu pozostáva z prevencie alebo zlepšenia dny u ľudského jedinca, ktorý trpí dnou.0009 Druhý predmet predloženej prihlášky vynálezu prináša antagonistu interleukinu 1 (lL-1) na použitie vspôsobe liečby, inhibicie alebo zlepšenia pseudodny, spôsob pozostáva zpodania terapeutického množstva antagonistu jedincovi, ktorý ho potrebuje, choroba sa lieči,...

Mäkké kapsuly obsahujúce palonosetron hydrochlorid so zlepšenou stabilitou a biodostupnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5880

Dátum: 19.10.2007

Autori: Braglia Enrico, Bonadeo Daniele, Calderari Giorgio, Braglia Riccardo

MPK: A61K 9/48, A61K 9/52, A61K 31/473...

Značky: obsahujúce, hydrochlorid, stabilitou, mäkké, biodostupnosťou, kapsuly, palonosetron, zlepšenou

Text:

...činidla a palonosetronu a0007 V prvom hlavnom uskutočnení preto vynález ponúka mäkkú želatínovú kapsulu na orálne podanie, ktorá obsahuje a) vonkajší plášť z mäkkej želatíny s priepustnosťou pre kyslík menšou než asi 1,0 x 10 ml.cm/(cm 2.24 h.atm) a b) ako vnútornú náplň kompozíciu zlipoñlnej kvapaliny zahíňajúcu i) viac než asi 50 hmotn. jednej alebo viacerých lipoñlných zložiek ii) asi 1 až asi 20 hmotn. vody miešateľnej alebo...

Mobilný plynový kompresor odolný proti opotrebeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12029

Dátum: 19.10.2007

Autori: Mcgrath Barry Patrick, Ta Long Han, Pedersen Chaince Melvin, Mantei Kelly Paul Francis

MPK: B60P 3/00, B62D 21/14, B62D 21/20...

Značky: plynový, mobilný, odolný, proti, kompresor, opotrebeniu

Text:

...možno medzi segmentmi nadstavby 112/114, 114/116 použiť vlnovcovú manžetu (nie je zobrazená) na zabezpečenie nevyhnutnej ochrany proti živlom. Ďalej možno použiť prídavný rám0032 Ako už bolo predtým uvedené vyššie, relatívny pohyb umožnený ohybným rámom návesu,je zvlášť dobre vhodný pre ohýbanie sa počas prepravy a absorpciu a odvádzanie vibrácií. Avšak takýto relatívny pohyb by viedol ku katastrofickej poruche niektorých komponentov...

Tryska pre vstrekovač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11979

Dátum: 19.10.2007

Autor: Kim Jong-soo

MPK: B29C 45/20, B29C 45/63

Značky: tryska, vstrekovač

Text:

...koncom hriadeľa avybavený podporou vetracieho prstenca, pri ktorej je vytvorený spojovací otvor spájajúci dráhu pre roztavenú plastickú hmotu s druhou plastovou pohyblivou drážkou a väčšinu druhých vetracích prstencov, hriadel vňom vložený a prvú a druhú plastovú pohyblivú drážku vytvorené pri jeho vonkajšom obvode.Prvý vetrací prstenec môže obsahovať prvú časť výčnelku vystupujúcu pri vonkajšom obvode jednej strany prvého vetracieho...

N-(2-Hydroxyetyl)-N-metyl-4-(chinolín-8-yl(1-(tiazol-4- ylmetyl)piperidín-4-ylidén)metyl)benzamid, spôsob jeho prípravy a jeho použitie na liečenie bolesti, úzkosti a depresie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11567

Dátum: 19.10.2007

Autori: Yan Jingbo, Hoesch Valerie, Ernst Glen, Bui Khanh, Dantzman Cathy, King Megan Murphy, Hudzik Thomas, Liu Jie

MPK: A61K 31/4709, A61P 25/16, A61P 25/04...

Značky: úzkosti, liečenie, n-(2-hydroxyetyl)-n-metyl-4-(chinolín-8-yl(1-(tiazol-4, použitie, bolesti, přípravy, ylmetyl)piperidín-4-ylidén)metyl)benzamid, spôsob, depresie

Text:

...objasnenia opisujú vyššie a ďalej v kontexte jednotlivých uskutočnení, sa môžu aj kombinovať, takže sa vytvoria jehoAk sa v tomto dokumente neuvádza inak, odkazy na jednotné číslo môžu zahŕňať aj množnéUskutočnenía identifikované v tomto dokumente ako príkladné je potrebné chápať tak, žemajú len ílustratívny a nie obmedzujúci význam.Ak sa neuvádza inak, akýkoľvek heteroatóm s neúplnými valenciami je potrebné chápať tak, že obsahuje atómy...

Policový oddiel otočný medzi vystavovacou a plniacou pozíciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15657

Dátum: 19.10.2007

Autori: Sjölander Hakan, Andersen John

MPK: A47F 5/12, A47F 1/12

Značky: vystavovacou, oddiel, policový, otočný, medzi, pozíciou, plniacou

Text:

...ao pozíciu- Ixujúce prostriedky, ktoré prechádzajú pozdĺž základne a ktoré sú navrhnuté pre zachytenie základne, ktorá môže byť a ktorá je vybavená zachytávacími prostriedkami, usporiadanými pre držanie pozíciu-ñxujúcich prostriedkov na mieste pri otáčaní policového oddielu,čím sa umožní, že policový oddiel zaujme svoju pôvodnú pozíciu, keď sa vráti do vystavovacej pozície z plniacej poziciekde policový oddiel je vybavený prvými spojovacimi...

Plastový koncový uzáver nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9281

Dátum: 19.10.2007

Autori: Milkowski Bogumil, Toborowicz Andrzej, Lewandowski Dariusz

MPK: B65D 47/26, B65D 17/50, B65D 43/18...

Značky: plastový, nádoby, koncový, uzáver

Text:

...otvorenie nádoby dokonca i V prípade, kedy koncový uzáver bol deformovaný vysokými tlakmi vnútri nádoby. Ako náhle je otvorený, môže byť záklopka použitá na opätovné zakrytie diery, aby chránila nápoj proti znečisteniu, a prídavný hygienický kryt chráni kontaktnú oblasť úst.0011 Teraz bude vynález opísaný na príklade a s odkazonx naObrázok 1 predstavuje koncový uzáver v zatvorenej polohe pohľad zhoraObrázok 4 - teleso koncového uzáveru V...

Spôsob prípravy rastlinného potravinárskeho výrobku a rastlinný potravinársky výrobok získaný týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8897

Dátum: 19.10.2007

Autori: Corsten Leonardus Laurentius Hubertus, Seegers Johannes Catherina Lambertus Gerardus, Van Hooff Franciscus Laurentius, Neirynck Nico Hector Albert

MPK: A23J 3/14, A23J 3/22

Značky: týmto, výrobok, rastlinného, přípravy, spôsob, rastlinný, potravinářského, spôsobom, výrobků, potravinářský, získaný

Text:

...vláknitý výrobok môže mat obsah proteínu najmenej 8 hmotn. a obsah tuku nižší ako 10 hmotn0032 Predložený vynález sa teda týka rastlinného potravinárskeho výrobku, ktorý možno pripraviť spôsobom akoje uvedený hore.0033 Podľa tohto vynálezu uvedený potravinársky výrobok môže mat obsah proteínu najmenej 10 hmotn. a obsah tuku nižší ako 10 hmotn0034 Tento opis opisuje spôsob prípravy nie-živočíšneho potravinárskeho výrobku alebo rastlinného...