Zverejnene patenty 18.10.2007

Spôsob zníženia génovej expresie použitím modifikovaného využitia kodónov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18886

Dátum: 18.10.2007

Autori: Jeong Weol Kyu, Klopprogge Corinna, Herold Andrea, Zelder Oskar, Schröder Hartwig

MPK: C12N 15/77

Značky: expresie, kodónov, použitím, génovej, spôsob, modifikovaného, zníženia, využitia

Text:

...môže umožniť získanie mikroorganizmu, ktorý dáva viac produktu katalyzovanej reakcie, a teda nakoniec povedie k zvýšenej produkciipríslušnej aminokyseliny. Podobne - ak je napríklad známe, že niektorý enzymatickýkrok v biosyntetickej dráhe požadovanej kyseliny je nežiaduci, pretože presmeruje veľa metabolickej energie do tvorby nežiaducich vedľajších produktov, možno uvažovať oregulácii expresie príslušnej enzymatickej aktivity nadol,...

DNAáza na liečbu mužskej subfertility

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17308

Dátum: 18.10.2007

Autori: Bartoov Benjamin, Dobroslav Melamed, Yehuda Ronen

MPK: A61P 15/08, A61K 38/48

Značky: mužskej, liečbu, dnaáza, subfertility

Text:

...sa hodnotí analýzou semena. Najobvyklejšia analýza, známa ako rutinná analýza semena poskytuje informáciu o počte spermií prítomných V ejakuláte,podiele pohyblivých (a/alebo progresívne pohyblivých) spermálnych buniek a percente buniek, ktoré sú morfologicky normálne. Mužská subfertilita obvykle súvisí s jedným alebo viac, s nízkou produkciou spermií (oligozoospermia), malou pohyblivosťou spermií (astenozoospermia) a abnormálnou morfológiou...

BICYKLICKÉ TRIAZOLY AKO MODULÁTORY PROTEÍNOVEJ KINÁZY

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13089

Dátum: 18.10.2007

Autori: Bounaud Pierre-yves, Jefferson Elizabeth Anne, Smith Christopher Ronald

MPK: A61K 31/5025, C07D 487/04, C07D 519/00...

Značky: kinázy, triazoly, proteínovej, modulátory, bicyklické

Text:

...Okrem rakoviny existuje dôkaz, že inhiblcia MET môže mať význam pri liečbe rôznych indikácií vrátane invázie Listerie, osteolýzy spojenej s mnohopočetným myelómom, infekcie maláriou, diabetických retinopatií, psoriázy a artritldy. Mutácie v sekvencii kódujúcej MET sú relatívne neobvykle u ľudských druhov rakovín. Avšak na základe precedentnej selekcie mutáciou BCR-ABL u pacientov s chronickou myeloidnou Ieukémiou liečených imatinibom a...

TRIAZOLOPYRIDAZÍNOVÉ MODULÁTORY PROTEÍNOVEJ KINÁZY

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13086

Dátum: 18.10.2007

Autori: Bounaud Pierre-yves, Smith Christopher Ronald, Jefferson Elizabeth Anne, Lee Patrick, Torres Eduardo

MPK: A61K 31/53, A61K 31/5025, A61P 35/00...

Značky: modulátory, kinázy, triazolopyridazínové, proteínovej

Text:

...infekcie maláriou, diabetických retinopatil, psoriázy a artritídy. Mutácie v sekvencii kódujúcej MET sú relatívne neobvyklé u ľudských druhov rakovín. Avšak na základe precedentnej selekcie mutáciou BCR-ABL u pacientov s chronickou myeloidnou leukémiou liečených imatinibom a mutáciou EGFR u pacientov s rakovinou liečených erlotinibom a geñtinibom sa predpokladá, že tieto alalebo pravdepodobne i ďalšie mutácie MET, ktoré môžu spôsobovať...

Odpor, obzvlášť odpor typu SMD, a príslušný spôsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6198

Dátum: 18.10.2007

Autor: Hetzler Ulrich

MPK: H01C 17/28, H01C 7/00, H01C 1/14...

Značky: spôsob, príslušný, odpor, obzvlášť, výroby

Text:

...1 typu SMD. Nezávisle od hrúbky nosného telesa 2 je mechanická zatažiteľnost odporu 1 typu SMD V dôsledku mechanickéhoĎalšou nevýhodou odporu 1 typu SMD sú vysoké náklady na galvanizáciu, ktoré tvoria približne 25 celkových výrobných nákladov. Tieto vysoké náklady na galvanizáciu sú spôsobenétým, že musí bočná zmena kontaktovania od oboch nosných prvkov2.1, 2.2 k odporovej dráhe 4 prevziat celý tok prúdu, takže sú požiadavky na hustotu a...

Zariadenie na kontinuálne vodorovné odlievanie kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285942

Dátum: 18.10.2007

Autori: Stromsvag Age, Maeland Geir, Johansen Inge

MPK: B22D 11/07, B22D 11/04

Značky: zariadenie, kontinuálně, vodorovné, odlievanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kontinuálne vodorovné odlievanie kovu, najmä hliníka, zahrnuje izolovaný rezervoár alebo nádrž (2) na kvapalný kov a formu (3) oddeliteľne upravenú s nádržou (2), pričom nádrž (2) zahrnuje izolujúcu platňu (19) s otvormi (25, 26) na prepojenie s formou (3), ktorá zahrnuje výhodne kruhovú dutinu (17) s krúžkom (12, 13) z priepustného materiálu na dodávanie oleja a najmenej jednu prstencovú medzeru (16) alebo dýzu, usporiadanú...

Bezpečnostný systém pre valcové mlyny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11957

Dátum: 18.10.2007

Autori: Jung Otto, Hoffmann Dirk, Schütte Karl-heinz

MPK: B02C 15/00

Značky: válcové, systém, mlýny, bezpečnostný

Text:

...uložené pohony, pozostávajúca každý z hnacieho motora a redukčného prevodu. Každý redukčný prevod obsahuje dva pastorky, ktoré sú v zábere s ozubeným vencom mlecieho taniera.0009 Z DE 76 20 223 U je známy valcový mlyn, pod ktorého mlecím tanierom je upevnený ozubený kruh. S ozubeným kruhom sú v zábere pastorkyštyroch hydraulických motorov, ktoré sú upevnené na dne skrine mlyna.0010 Napriek teoretickým výhodám týchto viacmotorových...

Dvere vozidla s tesniacou doskou a tesniacim prvkom, ktorého konce sa prekrývajú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9381

Dátum: 18.10.2007

Autor: Meyer Thorsten

MPK: B60J 10/08, B60J 5/04

Značky: konce, prvkom, vozidla, doskou, tesniacim, prekrývajú, tesniacou, dveře

Text:

...nachádza medzi prekrývajúcimi sa koncami tesniaceho prvku, aspoň jeden kábel. Zvlášť prednostne sa nachádza medzi prekrývajúcimi sa koncami tesniaceho prvku káblový zväzok. Výhodne je to možné preto, že káblový zväzok, ktorý sanachádza vo vlhkej oblasti, sa prevádza do suchej oblasti. Zásobovanieelektrického zariadenia, ktoré sa nachádza vo vlhkej oblasti, je tým realizované zvlášť nekomplikovane. Taký káblový zväzok sa môže pre montáž na...

Zariadenia a spôsob na plynulé umývanie kontajnerov z plastických materiálov a odstraňovanie nečistôt z ich povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8917

Dátum: 18.10.2007

Autor: Teruggi Piergiorgio

MPK: B29B 17/02, B08B 9/08

Značky: kontajnerov, umývanie, nečistot, plynule, spôsob, plastických, zariadenia, odstraňovanie, povrchov, materiálov

Text:

...prilepene na fľaši odstránené, fľaše ako take i ked sa vyćistia, by mohli byťvyradene pocas nasledujúcich krokov automatického vyberaniarecyklovateľných materiálov (napr. PET) zo znečisťujúcich materiálov (napr. PVC). Automatické vyberanie sa obvykle vykonáva optickými systémami, ktoré by mohli vyhodnotiť fľaše stále ešte pokryté plášťami ako obalmi vyrobenými z nerecyklovateľných materiálov, alebo obalmi, ktoré neboli0010 Úlohou predloženého...

Extrudovaný okenný alebo dverný komorový profil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19984

Dátum: 18.10.2007

Autori: Eckert Stefan, Melzer Klaus, Tippenhauer Horst, Fischer Marcus

MPK: E06B 1/28, E06B 3/22

Značky: profil, komorový, okenný, dverný, extrudovaný

Text:

...svorníkom. Tým je zaručené dobré ozubenie umelohmotného upevňovacieho kanálu s upevňovacím svorníkom čo možná po celej jeho dĺžke alebo po veľkom úseku jeho dĺžky, čo vedie k Vysokej vyťahovacej sile upevňovacieho svorníka.S upevňovacou oblasťou podľa vynálezu je nwžné splniť vysoképožiadavky ohľadne vytiahnutia s kompletne 2 umelej hmoty uskutočnenými upevňovacími oblasťami najmä V súvislosti soU uskutočnenia upevňovacieho kanála...

Tesniace zariadenie pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8088

Dátum: 18.10.2007

Autori: Kretschmer Matthias, Behrens Holger, Gramer Andreas, Sohl Ralf-hartmut, De Kock Peter, Kümmel Lutz

MPK: C23C 14/56, B01J 3/00, B01J 3/03...

Značky: zariadenie, pásu, tesniace

Text:

...efekt.0009 Tým bude možné podstatne zlepšit schopnost utesnenia tesniaceho zariadenia pásu v kritickej oblasti hrán pásu.0010 Výhodne sú oba valce vaxiálnych koncových oblastiach, ležiacich oproti sebe, opatrené tesniacim prvkom.0011 Tesniaci prvok je pri tomto výhodne určitá tesniaca kladka. Vtomto prípade sa môže navrhnúť, aby táto tesniaca kladka pozostávala prinajmenšom čiastočne z pružného, elastického materiálu. Tesniaca kladka,...