Zverejnene patenty 01.10.2007

Proteíny viažuce IL-17 receptorový A antigén

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18589

Dátum: 01.10.2007

Autori: Mehlin Christopher, Peschon Jacques, Tocker Joel, Lim Ai Ching, Smothers James, Fitzpatrick David

MPK: C07K 16/28

Značky: antigen, viažúce, proteiny, receptorový, il-17

Text:

...Laboratory Press, Cold Spring Harbor, N.Y. Pokial nie je uvedené inak, názvoslovie používané v súvislosti s tu opisanými Iaboratórnymi postupmi a metódami pre analytickú chémiu, organické chemické látky a medicínske a farmaceutické chemické látky je dobre známe a bežne používané v danej oblasti. Na chemickú syntézu, chemickú analýzu, farmaceutickú prípravu, formulovanie a dodávanie, ako aj na liečenie pacientov sa môžu používa štandardné...

Spôsob a zariadenie na zistenie a vylúčenie nepravidelností z pohybujúceho sa materiálového prúdu v priebehu výroby materiálových dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18402

Dátum: 01.10.2007

Autor: Von Haas Gernot

MPK: B27N 3/14, B27N 3/18, B07C 5/344...

Značky: materiálového, dosiek, pohybujúceho, nepravidelnosti, materiálových, prúdu, spôsob, priebehu, zariadenie, zistenie, výroby, vylúčenie

Text:

...je nevýhodou, že čiastočne musí byt zlikvidovaných niekoľko kubických metrov materiálu, ak sú použité rohože lisovaného materiálu s výškou až do jedného metru a so šírkou viacerých metrov. Ak sa tu uskutoční veľmi presná kontrola hustoty hotovej rohože lisovaného materiálu na vrstviacom páse prostredníctvom presvietenia, môže toto viesť k tomu, že je odhadzovacie silo otváranéprehnane často, aby sa vytriedili nadmemé zvýšenia hustoty a správna...

Brúsny tanier pre vákuové upnutie brúsneho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5917

Dátum: 01.10.2007

Autori: Neeb Thomas, Messerschmidt Klaus

MPK: B24D 9/00

Značky: tanier, materiálů, brusného, vákuové, brusný, upnutie

Text:

...deformovateľnosti brusného taniera jeho prispôsobenie naZariadenie podľa vynálezu umožňuje bezpečne upevnenie veľmi tenkých a flexibilných brusných materiálov s veľmi malými priemerrni nosných tanierov. V dôsledku centrálneho usporiadania nasávacích otvorov a flexibilného vyhotovenie brusného materiálu a upínacích tanierov je možné opracovanie nie len rovinných plôch ale aj zaoblených plôch. Brusný materiál je možné šikmo nasadzovať na...

Strešné okno s pripevňovacím vencom pre plášť parotesnej zábrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 285912

Dátum: 01.10.2007

Autor: Soborg Arne

MPK: E04D 13/14, E04B 7/18

Značky: zábrany, parotesnej, pripevňovacím, strešné, plášť, vencom

Zhrnutie / Anotácia:

Na tesniace spojenie strešného okna s rámovou konštrukciou (1) takého druhu, že vo vnútornom okrajovom boku každého rámového člena je usporiadaná pozdĺžna montážna drážka (9) na vnútorný plášť (4) parotesnej zábrany v podstrešnej konštrukcii, je zriadené pripevňovacie zariadenie vencového tvaru. Pripevňovacie zariadenie je navrhnuté ako úplný veniec (11) zo zváraných pripevňovacích prvkov (12 až 15) z pružných pásov z materiálu s parotesnými...

Inertizačné zariadenie s generátorom dusíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5399

Dátum: 01.10.2007

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: A62C 2/00, A62C 39/00

Značky: dusíka, zariadenie, generátorom, inertizačné

Text:

...chránenom priestore účinne znížilo riziko vzniku požiaru,znižuje sa koncentrácia kyslíka v príslušnom. priestore zavádzaním inertného plynu, ako napríklad. dusíka. Vzhľadom na hasenie požiaru pri väčšine pevných látok je napríklad známe, žehasiaci účinok nastáva keď podiel kyslíka klesne pod l 5 obj. Vzávislosti na horľavých materiáloch vyskytujúcich sa V chránenompriestore môze vzniknúť potreba dalšieho poklesu podielukyslíka, napríklad na...

Zariadenie na zisťovanie dymu v priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12163

Dátum: 01.10.2007

Autor: Müller Rainer

MPK: G08B 17/103, G08B 17/107

Značky: priestore, zariadenie, zisťovanie

Text:

...je vynález nijako obmedzený. Kryt môže byť takto uskutočnený ako guľatý, hranatý, oválny alebo pod.0011 Tiež v zariadení podľa vynálezu je medzi krytom a vysielačom, prípadne prijímačom zabudovaný krycí disk, známy z dokumentu EP 1 224 641 B 1. Tento uľahčuje Zostavovanie hlásiča dymu s krytom a ďalej zabraňuje tomu, aby sa cez otvory mohol prestrčiť napr. skrutkovač a mohlo dôjsť k poškodeniu vysielača0012 Ďalšie výhody, znaky a...

Spôsob výroby erytritolu použitím kmeňov Moniliella tomentosa v prítomnosti anorganických dusičnanov ako zdroja dusíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11920

Dátum: 01.10.2007

Autori: Edlauer Robert, Trimmel Stefan

MPK: C12P 7/18

Značky: spôsob, kmeňov, anorganických, použitím, dusičnanov, zdroja, erytritolu, tomentosa, přítomnosti, dusíka, výroby, moniliella

Text:

...v porovnaní s amóniom má pozitívny vplyv na produkciu niektorých alkoholov, okrem iného erytrítolu, prostredníctvom Aspergillus.V US-A-6.030.82 O je opísaný spôsob výroby vysokočistého kryštalickćho erytrítoluz mikrobiálneho kultivačného roztoku ako východiskového materiálu. Ako možnýmikroorganizmus na získanie východiskověho materiálu je opísaný Moniliella tomentosa var. pollinis a ako možné zdroje dusíka dusičnan amónny. Ohľadom tohto ani...

Papierový materiál s vylepšeným embosovaným vzorom a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15781

Dátum: 01.10.2007

Autor: Stefani Emi

MPK: D21F 11/00, B31F 1/07

Značky: materiál, embosovaným, spôsob, vzorom, vylepšeným, papierový, výroby

Text:

...na získanie produktu tohto typu je opísaná vdokumente US-A-3 414 459. Ďalšie embosovacie jednotky0009 Podľa iného spôsobu, známeho ako zapadajúci sa dve vrstvy embosujú samostatne, každá medzi embosovacím valcom a protivalcom alebo prítlačným valcom a potom zoraďujú tak, že výstupky na jednej vrstve sa vkladajú medzi výstupky na druhej vrstve. Laminácia dvoch vrstiev pre dosiahnutie vzájomného spojenia sa uskutočňuje medzi jedným z...

Ľudské protilátky viažuce CXCR4 a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20061

Dátum: 01.10.2007

Autori: Kuhne Michelle, Brams Peter, Cardarelli Josephine, Korman Alan, Tanamachi Dawn

MPK: A61K 39/395, C07K 16/28

Značky: použitie, protilátky, ľudské, viažúce, cxcr4

Text:

...s ECW na inhibíciu 50 nM alebo nižšiu, alebo 30 nM alebo nižšiu, alebo l 5 nM alebo nižšiu, alebo lOnM alebo nižšiu, alebo 5 nM alebo nižšiu, alebo 3 nM alebo nižšiu (napr. ECW na inhibíciu 28,60 nM alebo nižšiu, alebo 12,51 nM alebo nižšiu, alebo 2,256 nM alebo nižšiu). Vdalšom uskutočnení sa táto protilátka viaže na natívny ľudský CXCR 4 exprimovaný na povrchu bunky, avšak neinhibuje väzbu SDF-1 na ľudský CXCR 4. V ešte dalších...

Dverná a/alebo okenná zarážka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8382

Dátum: 01.10.2007

Autor: Mayer Frank

MPK: E05C 17/54

Značky: okenná, zarážka, dverná

Text:

...rámom, a jednak ale tiež zosiľňujea/alebo zvyšuje pružné pôsobenie vnútornej časti. Vonkajšia časť ma, s výhodou v svojich vnútorných častiach obklopujúcich oblastiach, o daný faktor, ktorý je väčší než 1, s výhodou výrazne väčší hrúbku steny než vnútorná časť v oblasti svojej špičky a/alebo v koncovej oblasti zarážky.Pokiaľ je zvolený obrys podľa EP l 472 426 Bl, tak je pri stlačení špička vonkajšej časti posunutá k susednému zaobleniu V...

Papierový materiál s vylepšeným embosovaným vzorom a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8110

Dátum: 01.10.2007

Autor: Stefani Emi

MPK: B31F 1/07, D21F 11/00

Značky: výroby, embosovaným, vzorom, materiál, papierový, vylepšeným, spôsob

Text:

...embosovaného pásového alebo listového materiálu, pričom dve vrstvy sa jednotlivo embosujú medzi embosovacím valcom a prítlačným valcom. Embosovacie valce sú vybavené špirálovito rozvijanými výčnelkami a zárezmi. Prvý valec má výčnelky na ktorých sú jednotlivé výstupky, zodpovedajúce vrubom poskytnutým na špirálových výčnelkoch druhého embosovacieho valca. Lepidlo sa aplikuje na prvú vrstvu vsúlade so spomínanými individuálnymi výčnelkami...

Lokálne vaginálne farmaceutické prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14701

Dátum: 01.10.2007

Autor: Di Pierro Francesco

MPK: A61K 31/19, A61K 36/8962, A61K 35/74...

Značky: prostriedky, lokálně, farmaceutické, vaginálne

Text:

...preto v tých obdobiach života, ked je produkcia estrogénu nízka (vek pred dospievaním alebo po menopauze), menej kyslé vagnálne pH umožňuje ľahšiu kolonizáciu patogénnymi zárodkami. Kedže lokálna liečba na báze estrogénov nieje veľmi praktická, možno tento problém riešiť lokálnym použitím kyseliny mliečnej, ktorá znižovanim pH na hodnoty okolo 4 samotná vytvára značnú fyzickú prekážku kolonizácii patogénmi.0008 Jedna z aktívnych...