Zverejnene patenty 13.09.2007

Pracovisko so suportom pre súčasti s viacerými plochami a spôsob riadenia tohto pracoviska

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7158

Dátum: 13.09.2007

Autori: Legeleux Fabrice, Malatier François, Demit Daniel

MPK: B25J 9/16

Značky: tohto, spôsob, pracovisko, viacerými, suportom, plochami, riadenia, pracoviská, súčastí

Text:

...druhej operačnej jednotky pri uskutočňovaní operácie na súčasti takto predloženej a riadenie nakladacieho robota tak, aby uložil súčasť na druhé stanovište V priebehu uskutočňovanej operácie druhou operačnou jednotkou.(0013) Nakladanie súčastí sa takto uskutočňuje V skrytom čase.(0014) Ďalšie vlastnosti a výhody vynálezu vyplývajú z opisu výhodného príkladuuskutočnenia vynálezu, na ktorý sa však vynález neobmedzuje.Prehľad obrázkov na...

Systém na zisťovanie tlaku v pneumatike vozidla a/alebo rýchlosti vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7097

Dátum: 13.09.2007

Autori: Pingel Martin, Pingel Ulrich

MPK: G01L 17/00

Značky: zisťovanie, systém, rychlostí, tlaku, pneumatike, vozidla

Text:

...zariadenie na indikáciu tlaku a/alebo rýchlosti a vyznačuje sa tým, že usporiadanie zo snímačov zaťaženia zahrnuje aspoň dva rady snímačov zaťaženia, ktoréisú usporiadané V smere jazdy za sebou, pričom aspoň jeden rad snímačov zaťaženia je proti jednému alebo viacerýmradom snímačov zariadenia presadený priečne na smerjazdy o vopred stanovenú hodnotu.0010 Vopred stanovená hodnota by mala byť menšia, než je rozmer snímača zaťaženia...

Kombinovaná zostava upevňovacej dosky a teplovodnej rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6664

Dátum: 13.09.2007

Autori: Hsu Ken, Cheng Chih-hung

MPK: F28D 15/02

Značky: teplovodnej, dosky, rúrky, zostava, kombinovaná, upevňovacej

Text:

...upevňovacej dosky.Prehľad obrázkov na výkresoch 0007Obr. 1 znázorňuje perspektívny pohľad, znázorňujúci vonkajší ivzhľad upevñovacej dosky podľa tohto vynálezuObr. 2 znázorňuje pohľad v reze na upevňovaciu dosku podľa tohto vynálezuObr. 3 znázorňuje rozložený perspektívny pohľad, znázorňujúci upevňovaciu dosku a teplovodnú rúrku podľa tohto vynálezuObr. 4 znázorňuje pohľad v reze, znázorňujúci zložený stav predtým, než sa upevňovacia...

Vnútorná rúra do komína

Načítavanie...

Číslo patentu: 285877

Dátum: 13.09.2007

Autori: Unteregger Florian, Pfeffer Gerhard, Popelyszyn Elmar

MPK: F23J 13/00

Značky: rúra, komína, vnútorná

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa vnútorná rúra (10) do komína, ktorej jeden koniec je vyhotovený ako hrdlo (12) s vnútorným priemerom prinajmenšom rovnakým ako vonkajší priemer vnútornej rúry (10) na jej voľnom konci. Aby sa vytvorilo hrdlo (12) podľa možnosti ako tenkostenné a aby sa pri montáži systému vnútorných rúr zabránilo poškodeniam koncov rúr pri nasadzovaní nasledujúcej vnútornej rúry (12), navrhuje sa, aby hrdlo (12) malo nadstavec (18) lievikovitého...

Farmaceutický a kozmetický prostriedok na ochranu kože pred poškodením spôsobeným slnečným žiarením a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285876

Dátum: 13.09.2007

Autor: Di Pierro Francesco

MPK: A61K 36/185, A61K 8/30, A61K 8/00...

Značky: farmaceutický, ochranu, kozmetický, použitie, žiarením, prostriedok, spôsobeným, poškodením, slnečným, kôže

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa farmaceutické a kozmetické prostriedky na ochranu pred poškodením spôsobeným slnečným žiarením, ktoré okrem bežných slnečných filtrov a pomocných látok obsahujú zložky rastlinného pôvodu.

Zberná nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5679

Dátum: 13.09.2007

Autor: Witasek Peter

MPK: A01M 1/00

Značky: nádoba, zberná

Text:

...Vzhľadom k tomu, že je okrem toho u zbernej nádobypodľa vynálezu žliabok chránený mriežkou, môže síce do žliabkuvtekać dažďová voda a odtekać žliabkom z boku vane zbernej nádoby, ale hmyz (lykožrúty), nachádzajúci sa V zberných nádobách, sa týmito žliabkami nemôže dostat na slobodu a0013 Ďalšie podrobnosti a znaky vynálezu vyplývajú z nasledujúceho opisu výhodného uskutočnenia na základeobr. 1 známy štrbinový lapač lykožrúta typu...

Spôsob selektívnej izolácie, čistenia a separácie monohydroxylovaných 3,17-diketo-steroidných zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9554

Dátum: 13.09.2007

Autori: Németh Sándor, Kozma István, Könczöl Kálmán, Barta Ferenc, Jaksa István, Terdy László

MPK: C07J 1/00

Značky: monohydroxylovaných, selektívnej, čistenia, separácie, izolácie, zlúčenín, 3,17-diketo-steroidných, spôsob

Text:

...1)ketónu. Nevýhoda tohto procesu spočíva V tom, že saním získajú iba surové kryštály. Opis neposkytuje žiadny návod, ako čistiť produkt a separovatvzniknuté steroidné vedľajšie produkty a zvyšný substrát.0009 Podľa postupu publikovaného V maďarskom patente 217, 624 sú hydroxylované steroidy izolované z ñltrátu fennentačnej pôdy s nízkou koncentráciou (l g/dm 3) s použitím makroretikulámych adsorpčných živíc a gradientovej elúcie. Pomer...

Spôsob monitorovania a identifikácie medzier v rádiovom pokrytí verejnej pozemnej mobilnej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7700

Dátum: 13.09.2007

Autori: Johan Alexandr, Ondrej Cibula, Stejskal Jiří

MPK: H04W 24/00

Značky: medzier, monitorovania, mobilnej, pozemnej, pokrytí, siete, identifikácie, verejnej, spôsob, rádiovom

Text:

...siete.0010 Navyše, pri správnej aplikácii RCGDM chrání imidž mobilnej siete, keďže rádiový signál je vkritíckých lokalitách dokonale naladený, takže neexistuje dôvod, aby inroamerišírili chýry o zlej kvalite rádiového signálu spomínanej siete.0011 Odporúčané formy vynálezu vyplývajú zvlastností uvedených vpríslušných0012 Odporúča sa, aby sa bunka klasiñkovala ako hraničná bunka alebo Vnútrozemskábunka predtým, než vytvorí správu o...