Zverejnene patenty 11.09.2007

Jednotka absorbujúca zmeny energie, najmä na použitie v kombinácii s tlmičom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6853

Dátum: 11.09.2007

Autor: Gansweidt Michael

MPK: B61G 11/00, F16F 7/12

Značky: použitie, energie, absorbujúca, tlmičom, změny, jednotka, najmä, kombinácii

Text:

...implantovaným krúžkom, ktorý mení tvar predného povrchu rohovky.0007 Variant intrastromálneho krúžku je nazývaný GelInjection Adjustable Keratoplasty (GIAK) a je opísaný v USPatente Č. 5 090 955 (Simon), 5 372 580 (Simon, a kol.) a WIPO číslo zverejnenia WO 96/06584. Miesto pevného zariadenia opisuje táto publikácia vstrekovací krúžok biokompatibilného gélu okolo optickej zóny podporneho väzivoveho tkaniva, aby ovplyvnil refrakčne zmeny...

Inhibítory históndeacetylázy s kombinovanou aktivitou voči históndeacetylázam I. a II. triedy v kombinácii s inhibítormi proteazómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13488

Dátum: 11.09.2007

Autori: Janicot Michel Marie François, Page Martin John, Arts Janine, Hellemans Peter Willem Jan

MPK: A61K 31/69, A61K 31/506, A61K 38/05...

Značky: histondeacetylázy, triedy, inhibitory, históndeacetylázam, kombinácii, aktivitou, proteazómu, voči, kombinovanou, inhibítormi

Text:

...vrátane zastavenia bunkového cyklu a apoptózy, udržiavanie nízkej hladiny tohto proteínu je kľúčovým iàktorom umožňujúcim prežitie a nekontrolovanú proliferáciu nádorovýchHDAC triedy II sa môžu rozdeliť do dvoch podttied trieda IIa zahŕňa HDAC 4, 5, 7, 9 a zostrihový variant HDAC 9 označovaný ako MIT R. Trieda IIb zahŕňa HDAC 6 a HDAC 10, z ktorých obe Inajú zdvojené HDAC domény. HDAC triedy IIa sa nevyznačujú vlastnou...

Hnacia jednotka pre dvere motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17986

Dátum: 11.09.2007

Autori: Kummer Frank, Orth Dietmar

MPK: E05F 5/00, E05F 15/12, E05F 1/10...

Značky: motorového, hnacia, dveře, jednotka, vozidla

Text:

...príkladov- Obrázok l ukazuje motorové vozidlo, s hnacou jednotkou podľa vynálezu,- Obrázok 2 ukazuje hnaciu jednotku v pozdĺžnom reze,- Obrázok 3 ukazuje posuvnú rúrku s vretenovou maticou podľa vynálezu v perspektívnom pohľade,- Obrázok 4 ukazuje posuvnú rúrku v perspektívnom pohľade pred zhotovením vretcnovej matice, a- Obrázok 5 ukazuje vretenovú maticu v perspektívnom pohľade.Obrázok l schematicky znázorňuje zadnú časť vozidla 1...

Spôsob prípravy biarylom substituovanej 4-aminomaslovej kyseliny alebo jej derivátov a ich použitie na prípravu inhibítorov NEP

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17193

Dátum: 11.09.2007

Autori: Wietfeld Bernhard, Hook David, Lotz Matthias

MPK: C07C 229/34, C07C 227/32, C07C 227/16...

Značky: kyseliny, spôsob, inhibítorov, substituovanej, 4-aminomaslovej, derivátov, přípravu, biarylom, přípravy, použitie

Text:

...V intermediámom kroku prípravy uvedeného inhibítora NEP sa etylester kyseliny (S)-4-(terc-butoxykarbonylamíno)-5(bifenyl-4-yl)-penténovej hydrogenuje na paládiovom katalyzátore na uhlí za vznikuNiekoľko dipeptídov dikarboxylových kyselín, ínhibujúcich neutrálnu endopeptidázu (NEP) opisuje G.M. Kasander a spol. (J. Med. Chem. 1995, 38, 1689-1700, Dicarboxylic Acid Dipeptide...

Prepravný popruh a upínací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6221

Dátum: 11.09.2007

Autor: Scott Gary

MPK: B60P 7/06

Značky: upínací, prvok, popruh, prepravný

Text:

...podložka je voči osi posunutá pár spodných ramien umiestnený na opačnej strane podložky ako horné ramená, pričom každé z nich má vnútorný koniec otočný okolo osi a vonkajší koniec spojovacie prvky prepojené s vonkajšími koncami vnútorných častí homých a spodných ramien, pričom prvý a druhý koniec popruhu tvoria jednoduché očko, ktoré spájaspojovacie prvky, pričom napnutie uťahovacieho mechanizmu ich ťahá navzájom k sebe, čím sa...

Sedadlo vozidla s otočným a v podstate prestaviteľným operadlom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11562

Dátum: 11.09.2007

Autori: Abraham James, Mildt Helmut

MPK: B60N 2/20, B60N 2/46, B60N 2/36...

Značky: sedadlo, přestavitelným, operadlom, otočným, vozidla, podstatě

Text:

...podstate vodorovne vzhľadom na sedaciu časť, avšak má defmovanú vzdialenosť od sedacejčastí a neexistuje žiadny jeho styk so sedacou časťou.0011 Podľa vynálezu je druhou osou otáčania virtuálna os otáčania, určená výkyvným prostriedkom. Pomocou virtuálnej druhej osi otáčania je zvlášť výhodne možné používat predné časti (umiestnenie operadla chrbta vzhľadom na sedaciu časť) druhej osi otáčania tak,bez toho aby pritom bolo nutné prevziať...

Metóda na rozšírenie dospelých kmeňových buniek z krvi, najmä z periférnej krvi a jej použitie v lekárstve

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15682

Dátum: 11.09.2007

Autori: Gambacurta Alessandra, Polettini Marco

MPK: C12N 5/0775

Značky: rozšírenie, buniek, najmä, lekárstve, periférnej, kmeňových, dospelých, krví, metoda, použitie

Text:

...zavedené pacientovi, nie sú rozpoznané ako vlastné bunky, pretože behomdiferenciačného kroku, indukovaného in vitro, stratili seba poznávacie faktory.0012 U človeka, prevzatie kmeňových buniek zperifémej krvi vyžaduje ich čistenie prostrednictvom procesu nazvaného aferéza alebo leukoferéza . V praxi sú bunky extrahované z krvi, zhromaždené a potom naočkované pacientom ihneď po chemoterapii alebo rádio terapii. Pri afrézii, ktorá trvá od 6 do...

Použitie 2-[6-(3-amino-piperidín-1-yl)-3-metyl-2,4-dioxo-3,4-dihydro-2H- pyrimidín-1-ylmetyl]-4-fluór-benzonitrilu na liečenie diabetu, rakoviny, autoimunitnej choroby a infekcie HIV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10529

Dátum: 11.09.2007

Autori: Covington Paul, Ogawa Atsushi, Christopher Ronald

MPK: A61P 31/18, A61P 3/10, A61K 31/513...

Značky: diabetu, liečenie, pyrimidín-1-ylmetyl]-4-fluór-benzonitrilu, rakoviny, choroby, 2-[6-(3-amino-piperidín-1-yl)-3-metyl-2,4-dioxo-3,4-dihydro-2h, použitie, infekcie, autoimunitnej

Text:

...podávanie. V jednom konkrétnom variante sa podávanie uskutoční0013 Zlúčenina I sa môže použiť na liečenie radu chorôb. V jednom variante sa Zlúčenina I podáva na liečenie pacientov s chorobou diabetes typu I alebo typu II. V inom variante sa Zlúčenina I podáva na liečenie prediabetických pacientov. V ešte ďalšom variante sa Zlúčenina I podáva na liečenie zápalových ochorení čreva, Crohnovej choroby, zápalu čreva spôsobeného...

Hnacie zariadenie pre dvere motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9998

Dátum: 11.09.2007

Autori: Orth Dietmar, Kummer Frank

MPK: E05F 15/12, F16F 1/12

Značky: motorového, zariadenie, vozidla, hnacie, dveře

Text:

...pohonu pri vzájomnom vychádzani puzdrových rúrok, že skrutková tlačná pružina obklopuje vodiacu rúrku vretenovej matice a je ňou vedená, pričom sa vyznačuje tým, že vonkajší obvod vodiacej rúrky má treniezmenšujúce dištančné prostriedky, ktoré zabraňujú priamemu kontaktuskrutkovej tlačnej pružiny s vodiacou rúrkou.0011 Prostredníctvom dištančných prostriedkov je bránené treniu oboch0012 Ďalšie znaky podľa vynálezu a prednosti vyplývajú z...

Strecha nákladného vozidla alebo prívesu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9395

Dátum: 11.09.2007

Autor: Peischl Ernst

MPK: B60J 7/16

Značky: přívěsů, nákladného, vozidla, střecha

Text:

...príkladu vyhotovenia, znázorneného na výkresoch, bez toho aby bol obmedzený na tento príklad vyhotovenia. Pritom predstavujúobr. 1 strechu podľa vynálezu v uzatvorenej polohe, znázomenú v schematickom bokoryse obr. 2 strechu podľa obr. 1 v strednej poloheobr. 3 strechu, znázornenú na obr. l a 2, tesne pred dosiahnutim otvorenej polohyobr. 4 pôdorys časti strechy podľa vynálezu, aobr. 5 schematický bokorys strechy podľa obr. 4.0013 Podľa...

Liečenie roztrúsenej sklerózy (MS) prostredníctvom Campath-1H

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20465

Dátum: 11.09.2007

Autori: Sachse Andreas, Margolin David Harris

MPK: A61K 39/395, A61P 25/00, C07K 16/28...

Značky: campath-1h, roztrúsenej, sklerózy, liečenie, prostredníctvom

Text:

...počas 5 dní a potom10 mg/deň počas 5 dní alebo pri použití dávky 12 mg denne počas 10 dní alebo pri použití dávky 20 mg/deň počas 5 dní (Brain (1996), 119 225-237). Uviedli, že uvoľnenie sérových cytokínov, ktoré sa zhoduje s prvou infúziou Campath-IH a s indukciou lymfopénie, je spojené s prechodným zhoršením symptómov a s poruchou videnia prostredníctvom užpredtým postihnutých dráh CNS.V roku 1999, Coles a kol. opísali liečbu 29 pacientov...

Farmaceutické kompozície obsahujúce vápenatú soľ rosuvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8743

Dátum: 11.09.2007

Autori: Monostori Iidikó, Virágh Mária

MPK: A61K 31/505, A61K 47/02, A61K 31/22...

Značky: obsahujúce, kompozície, vápenatú, farmaceutické, rosuvastatínu

Text:

...potrebné pripraviť statíny, Vnašom prípade rosuvastatín, obsahujúce stabilné farmaceutické kompozície, ktoré sa ľahko0009 Zámerom predloženého vynálezu je vyvinúť stabilnú farmaceutickú kompozíciu obsahujúcu vápenatú soľ rosuvastatínu, ktorej výroba je jednoduchá a pripravené kompozície jemožné obiť s rôznou silou aktívne zlo . W 1 .0010 Počas našich experimentov sme prekvapivo zistili, že stabilná farmaceutické kompozícía môže byť pripravená...

Žeriav

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7762

Dátum: 11.09.2007

Autor: Lerchenmüller Peter

MPK: B66C 19/00, B66C 5/00

Značky: žeriav

Text:

...čelné nosníky 10 slúžia-3 na prepojenie oceľovej konštrukcie žeriavu s jednotlivými skupinami 11 pojazdového ústrojenstva žeriavu. Pod každou z nöh 2 až 5 je usporiadaná takáto skupina 1 pojazdového ústrojenstva.0018 V podstate by bolo mysliteľné a možné napríklad aj pre každú z nôh 2 až 5 predpokladať vlastný priečny čelný nosník 10. Na každú koIajnicu výhodne existujú vždy najmenej dve skupiny 11 pojazdového ústrojenstva, usporiadané v...