Zverejnene patenty 06.09.2007

Náplne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14226

Dátum: 06.09.2007

Autori: Rabault Jean-luc, Belouin François

MPK: A21D 13/00, A23G 1/30, A21D 13/08...

Značky: náplne

Text:

...upečení prevzdušnená pri teplote medzi 60 a 80 °C.0010 Patent US 6 221 420 opisuje náplne obsahujúce neželatínovaný škrob, táto náplň je upečená pri teplote medzi 85 a 88 °C, potom naplnená do konzervačnej nádoby, ktorá je zahrievaná v autokláve s parou až dokedy vnútorná teplota náplne nedosiahne 93 °C.0011 Patent EP 1 369 041 opisuje náhrady želatíny obsahujúce škrob. Tieto náhrady želatíny sú zapracované do potravinárskeho produktu, ktorý...

Elektromagnetické relé a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7103

Dátum: 06.09.2007

Autori: Elsinger Herbert, Oberndorfer Johannes

MPK: H01H 50/02

Značky: výroby, relé, elektromagnetické, spôsob

Text:

...vložené dielce, avšak nie základné teleso, potrebujú splniť hore uvedenú normu. Toto opäť otvára možnosť, aby bolo rele definitívne ñxované a odizolované zváraním s vysoko energetickým elektromagnetickým lúčom, predovšetkým laserovým lúčom, prestupujúcim cez základné teleso.0012 Pritom je možné hore spomenutý materiál PBT, vpodstate dobre vhodný pre elektromagnetické relé, ktorý spĺňa vlastnosť V-O normy UL 94, ale nie je priepustný pre...

Ľudské väzbové molekuly schopné neutralizovať chrípkové vírusy H5N1 a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13670

Dátum: 06.09.2007

Autori: De Kruif Cornelis Adriaan, Throsby Mark, Van Den Brink Edward Norbert

MPK: C07K 16/10

Značky: vírusy, väzbové, ľudské, použitie, molekuly, chřipkové, neutralizovať, schopné

Text:

...štúdie uvedenej na obr. 6. Meranie telesnej hmotnosti myší v skupine 5 sa zastavilo v deň 9, pretože vtedy všetky myši z tejto skupiny uhynuli. Všetky zvyšné myši zo skupin 1-4 dosiahli v deň 21 po infekcii normálnych úrovní telesnej hmotnosti aj ked rýchlosť zotavenia každej skupiny bola závislá od doby liečenia.Obr. 9 uvádza percento zvierat, ktoré prežili v každej skupine štúdie, kde boli myši inñkované letálnou dávkou chrípkového vírusu...

Pyridín-3-ylové deriváty ako imunomodulačné agens

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13622

Dátum: 06.09.2007

Autori: Mueller Claus, Lehmann David, Steiner Beat, Bolli Martin, Nayler Oliver, Velker Jörg, Mathys Boris

MPK: A61P 19/00, A61K 31/4439, A61P 35/00...

Značky: imunomodulačné, deriváty, agens, pyridín-3-ylové

Text:

...inhibítor diferenciácie leukocytov.0005 Výhodné účinky širokých imunosupresívnych terapií sa týkajú ich vplyvu napokon všeobecné iunomsupresem, ktoré tieto liečivá dosahujú, oslabuje imunitný systém vôči infekcii a zhubným chorobám. Navyše štandardné imunosupresívne terapie sú často používané vo vysokých dávkach a môžu spôsobovať0006 DE 102 37 883 A 1 opisuje substituované izoxazolové deriváty a ich farmaceutické použitie. W 0...

Deriváty pyridin-4-ylu ako imunomodulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13587

Dátum: 06.09.2007

Autori: Lehmann David, Bolli Martin, Nayler Oliver, Velker Jörg, Mueller Claus, Mathys Boris, Steiner Beat

MPK: A61P 19/00, A61P 35/00, A61K 31/4439...

Značky: pyridin-4-ylu, deriváty, imunomodulátory

Text:

...s receptorom S 1 P 1/EDG 1 a ktoré vykazujú silný a dlhodobý imunomodulačný účinok, ktorý je dosiahnutý znížením počtu cirkulujúcich a inñltrujúcich T- a B-lymfocytov, bez toho, aby bolo narušené ich zretie, pamäť alebo rozšírenie. Zníženie počtu cirkulujúcich T-/B-lymfocytov následkom agonizmu S 1 P 1/EDG 1, pravdepodobne V kombinácii s pozorovaným zlepšením ñąnkcie endotelovej bunkovej vrstvy spojenej s aktiváciou S 1 P 1/EDG 1, robí...

Oblečenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11820

Dátum: 06.09.2007

Autor: Lambertz Bodo

MPK: A41D 31/00

Značky: oblečenie

Text:

...vynálezu sú uvedené medzi ostatnými podradenými nárokmi. Príklad vyhotovenia vynálezu je zobrazený na obrázku aje následne jednotlivo charakterizovaný. ZobrazujeObr. l schematické znázomenie oblečenia s teplom pôsobiacim na oblečenie a odrážajúcim sa od oblečenia aObr. 2 výsekové schematické znázomenie oblečenia sdvomi navzájom prepletenými vláknami.0014 Pri oblečení zvolenom podľa vyhotovenia naobrázku l sa jedná otričko skrátkym rukávom,...

Zariadenie a spôsob ochladzovania priestoru v dátovom centre pomocou recirkulácie vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10065

Dátum: 06.09.2007

Autori: Van Dijk Marcel, Schaap Wolter, Matser Pedro, Lodder Robbert Mees

MPK: H05K 7/20, F28D 19/04

Značky: ochladzovania, vzduchu, priestoru, spôsob, recirkulácie, centre, zariadenie, dátovom, pomocou

Text:

...s ohľadom na vlhkosť a teplotu vzduchu, v doposiaľ známych spôsoboch nie je dostatočne účinné. Zvyčajne je prúd vzduchu ochladzovaný nateplotu, ktorá je značne nižšia ako prevádzková teplota.Navyše, používajú sa relatívne komplexne chladiace jednotky a chladenie vykazuje značné straty. V dôsledku toho je požadované Veľké množstvo energie a zvýšenie nákladov na elektrický prúd V dátovom centre. Zvlášť V prípade veľkých dátových centier,...

Priadza odolná voči pretrhnutiu, spôsob výroby priadze a výrobky obsahujúce priadzu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9248

Dátum: 06.09.2007

Autori: Mueller Elisabeth, Marissen Roelof, Danschutter De Evert Florentinus Florimondus

MPK: D01F 1/10, D02G 3/44

Značky: výroby, priadzu, priadza, obsahujúce, odolná, priadze, voči, výrobky, spôsob, pretrhnutiu

Text:

...pomer tvrdých vlákien je možné ľahko určiť s použitím SEM snímok. Pre priemer je možné zhotoviť SEM snímok tvrdých vlákien ako takých, rozprestretých na povrchu a meraním priemeru na i 00 náliodilo vybraných miestach a následným vypočítaním priemeru z takto získaných 100 hodnôt. Pre prierezový pomer je možné zhotoviť SEM snímok z jedného alebo viacerých vlákien priadze podľa tohto vynálezu a odmerat dĺžku tvrdých vlákien, ktoré sa...

Samouzatváracia vetracia vložka a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8718

Dátum: 06.09.2007

Autor: Dehn

MPK: B32B 3/26, A43B 21/00

Značky: výroby, samouzatváracia, vložka, vetracia, spôsob

Text:

...preteká cez priechodné otvory,vytvára sa súčasne horná a spodná vrstva nosnej vrstvy, ako aj prípadne ochranná3 mriežka a spojovacie plôšky. Okrem toho sa horná strana a spodná strana nosnej vrstvypevne navzájom spoja materiálom, ktorý vyplnil priechodné otvory.Podľa výšky a priemeru vyplnených priechodných otvorov sa definuje a stanoví rozostup,ktorý je k dispozícii pri napučiavaní absorbátora. Podľa vynálezu je menej výhodné, aby sa...

Automat na razenie pamätných mincí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4841

Dátum: 06.09.2007

Autor: Vierik Martin

MPK: G07F 13/00, G07F 17/00

Značky: mincí, pamätných, automat, razenie

Text:

...č. 3 je pohľad na raziaci segment.Príklady uskutočnenia technického riešeniaAutomat na razenie pamätných mincí pozostáva zo skrine l, ktorá je rozdelená na homú časť 2, strednú časť 3 a spodnú časť 4. V homej časti 2 sa nachádza mincovník 5 na vhodenie mince ako platidla a/alebo osvetlenie 14. Táto minca odblokuje dávkovač 7 nevyrazených prípravkov a prepadom 6 sa dostane do spodnej časti 4 do zberača 13 vhodených mincí. Z dávkovača 7 sa...

Zariadenie na recykláciu odpadu z priemyselných výrob obsahujúceho zmes organických rozpúšťadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4840

Dátum: 06.09.2007

Autori: Bocko Milan, Neuročný Peter

MPK: B09B 3/00

Značky: obsahujúceho, zariadenie, priemyselných, rozpúšťadiel, odpadů, recykláciu, organických, výrob

Text:

...prepojený s druhým kondenzátorom 11,na ktorý nadväzuje druhý zásobník I 2 kondenzátu s pripojeným prostriedkom 13 na vytváranie podtlaku v tomto prípade ide o vodookružnú vývevu, ktorá zabezpečí vytvorenie podtlaku v tomto technologickom bloku. Reaktor 10 je druhým výstupom 10.2 spojený s prvým koncovým článkom systému zásobníkom altematívneho paliva 15,druhý zásobník 12 kondenzátu je spojený s druhým koncovým článkom systému zásobníkom 14...

Prostriedok na hydroponické pestovanie rastlín alebo ich častí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4839

Dátum: 06.09.2007

Autor: Štreit Jiří

MPK: A01G 31/00

Značky: hydroponické, pestovanie, rastlín, částí, prostriedok

Text:

...behom vegetačného obdobia. Dôležité pri zakladaní lesných porastov,kedy je možne nechať dostatočne narásť burinu, tú chemicky zničiť a následne vysadiť semenáčiky lesných drevín.Týmto spôsobom pestovania rastlín dochádza k mimoriadnym úsporám vody. Pri klasickom pestovaní rastlín sa voda pri zalievaní sčasti odparuje, ale predovšetkým väčšina závlahovej vody presiakne do nižších vrstiev pôdy, rastlinou je nevyužitá. Predpokladaná úspora...

Rotačný nosový prstencový motor s nosmi na prstenci s vnútorným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4838

Dátum: 06.09.2007

Autor: Varga Peter

MPK: F01C 3/00

Značky: nosmi, prstenci, nosový, prstencový, spaľovaním, rotačný, motor, vnútorným

Text:

...možné vyjadriť len zobrazením viacerých stavov, je potrebné jednotlivé obrázky chápať len ako ilustračné na vysvetlenie podstaty Vynálezu.Na obr. č. l - 13 je v pozdĺžnom reze rotorom 1 a priečnom reze rotorom 2 zobrazený pracovný priebeh rotačného nosového motora s nosmi na prstenci s vnútomým spaľovaním s dvoma nosmi na rotore l a je tu vysvetlený princíp spôsobu prípravy spaľovacej zmesi, jeho zapálenia a využitia uvoľnenej energie.Na obr....

Rotačný nosový prstencový motor s vnútorným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4837

Dátum: 06.09.2007

Autor: Varga Peter

MPK: F01C 3/00

Značky: spaľovaním, motor, rotačný, prstencový, vnútorným, nosový

Text:

...s vnútorným spaľovaním s dvoma nosmi na rotore l a je tu vysvetlený princíp spôsobu prípravy spaľovacej zmesi, jej zapálenia a využitia uvoľnenej energie.Na obr. č. 14 je zobrazený stav v priečnom reze rotorom l a pozdĺžnom reze rotorom 2 totožný s obr. č. l pra Sk 4837 Ucovného priebehu rotačného motora s vnútorným spaľovaním s dvoma nosmi na rotore 1, ako príklad polovičnej rýchlosti rotácie rotora 2 oproti rotácii rotora l.Na obr. č. 15...

Pyrotechnický výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4836

Dátum: 06.09.2007

Autori: Kindernay Ján, Belička Ivan

MPK: F42B 4/00

Značky: výrobok, pyrotechnický

Text:

...Úseky a dilatačné medzery sú oddelené zaťahovacím elementom, ktorý môže byť Šnúrka, kovová objímka, plastová objímka alebo drôt. Úseky sú opatrené zápalným prostriedkom na prenesenie reakcie do nasledujúceho úseku. Pyrotechnický výrobok je opatrený pásovým prípravkom alebo vodiacou tyčkou na pripevnenie pyrotechnického výrobku na podložku ako je stena, podlaha, pričom pásový prípravok slúži aj na ochranu podložky pred poškodením počas...

Napodobenina konára ihličnatých stromov a zariadenie na výrobu tejto napodobeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4835

Dátum: 06.09.2007

Autor: Danczi Vojtech

MPK: A47G 33/00, A41G 1/00

Značky: stromov, konára, tejto, výrobu, zariadenie, napodobenina, napodobeniny, ihličnatých

Text:

...prievlakom 8, drôty so zatočenými plastovými vláknami prechádzajú cez ohrievací tunel 9. V ohrievacom tuneli 9 sú drôty so zatočenými plastovými vláknami vystavené teplote približne od 130 do 240 °C počas približne od l do 10 s. Uvedené rozsahy hodnôt sú len ilustratívne, a konkrétne hodnoty procesu sú nastavované v závislosti od rýchlosti vyťahovania drôtov,množstva zatáčaných plastových vlákien, použitého plastu vlákien a ich hrúbky, a...

Kombinovaná príchytka na upevnenie bočných a horných krycích plechov panelových radiátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4834

Dátum: 06.09.2007

Autor: Vozár Attila

MPK: F24D 3/00

Značky: príchytka, upevnenie, radiátorov, kombinovaná, bočných, panelových, horných, krycích, plechov

Text:

...panelových radiátorov na trhu.Prehľad obrazkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, pričom obr. l znázorňuje kombinovanú príchytku na upevnenie bočných a homých krycích plechov panelových radiátorov v izometrickom a bočnom pohľade a obr. 2 schematicky znázorňuje bočný pohľad na kombinovanú prichytku vo funkčnom stave.Konštrukcia kombinovanej príchytky na upevnenie bočných a homých krycích plechov...

Mechanizmus odisťovania dynamickým účinkom tlaku vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4833

Dátum: 06.09.2007

Autori: Chromý Emil, Hricko Milan, Sadloň Ľudovít, Turoň Miroslav

MPK: F42C 15/00

Značky: tlaku, odisťovania, mechanizmus, dynamickým, účinkom, vzduchu

Text:

...zapaľovače. Predložené riešenie prevádza rotačný pohyb turbíny na posuvný pohyb,ktorý uvoľňuje blokovací prvok zabezpečujúci zaistenie zapaľovača. Uvedeným riešením sa podstatne zvyšuje bezpečnost nielen samotných zapaľovačov, ale aj munície ako celku.Navrhované technické riešenie predkladá jedinečné priestorové rozloženie prvkov mechanizmu odisťovania dynamickým účinkom tlaku vzduchu, ktoré zabezpečujú bezpečnost zapaľovača pri manipulácii s...

Tepelnoizolačné dekoračné závesy a obklady

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4832

Dátum: 06.09.2007

Autor: Bartalos Eugen

MPK: E06B 9/26, E04F 13/08

Značky: závěsy, dekoračné, obklady, tepelnoizolačné

Text:

...materiálu, Dekoračná textilia a izolačný materiál sa na tento účel vyberie a dimenzuje podľa konkrétneho prípadu použitia. Výber môžu ovplyvniť najmä veľkosť izolovanej plochy, nároky na zabránenie tepelných strát, vzhľad a kvalita použitého dekoračného materiálu a požiadavky zákazníka. Príklady použitia tepelnoizolačného závesu a obkladu sú na obrázkoch l, 2, 3.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku l je znázomený...

Zariadenie na prípravu nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7989

Dátum: 06.09.2007

Autori: Koopman Carlos Nicolaas Jozef Maria, Van Eijnatten Eric Michaël Cornelis Maria, Verhoeven Ramon Eduard

MPK: A47J 31/40

Značky: nápojov, zariadenie, přípravu

Text:

...dielov uhličitanu vápenatého.0005 W 0 2006/0143 93 opisuje kompozíciu vodou riediteľného povlaku obsahujúcu častice tetrafluoroetylénového polyméru a častice neŕluorovaného polyméru. Táto povlaková kompozícia sa môže aplikovať na substráty ako je sklo, kov alebo nekorodujúca oceľ a poskytuje povlaky schopné veľmi dobre odolávať adhézii, opotrebeniu a účinkom horúcej0006 US 2004/107841 opisuje zariadenie na prípravu kávového nápoja s...

Bielenie buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14267

Dátum: 06.09.2007

Autori: Fägersten Hakan, Björklund Magnus, Greschik Thomas Christopher

MPK: D21C 9/14

Značky: buničiny, bielenie

Text:

...bielenia v rozsahu od 80 °C do 100 °C, napríklad od 85 °C do 100 °C,alebo od 87 °C do 100 °C.0009 Podľa jedného uskutočnenia je vchlórdioxidových stupňoch bielenia konzistencia buničiny od 1 do 40 , napríklad od 3 do 30 , alebo od 5 do 15 (hmotnostný0010 Podľa jedného uskutočnenia je v DO hmotnostný podiel chórdioxidu z celkovej dávky chlórdioxidu od 45 do 55 , napríklad od 45 do 50 , alebo od 45 do 48 . Podľa jedného uskutočnenia...