Zverejnene patenty 20.08.2007

Protipožiarne ochranné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13718

Dátum: 20.08.2007

Autori: Halbach Lutz, Böhm Alfred

MPK: E06B 5/16, E06B 3/70, E06B 3/76...

Značky: zariadenie, ochranné, protipožiarne

Text:

...pričom vonkajšie úseky krycích dosiek platňovej jednotky sú zahnuté dovnútra bez toho, že by sa navzájom dotýkali. Za tieto okrajové úseky sa kvôli upnutiu dvojice platňových jednotiek v zvislom smerezavedú ploché upinacie prvky a navzájom sa upnú zakaždým prostredníctvom skrutky.Cieľom predkladaného vynálezu bolo preto vytvoriť protipožiarne ochranné zariadenie, pozostávajúce zviacerých doskovitých protipožiamych ochranných prvkov, ktoré...

Protipožiarne ochranné zariadenie, najmä protipožiarna ochranná brána

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13309

Dátum: 20.08.2007

Autori: Halbach Lutz, Böhm Alfred

MPK: E06B 3/70, E06B 3/76, E06B 3/82...

Značky: brána, protipožiarna, protipožiarne, ochranná, ochranné, najmä, zariadenie

Text:

...ak je ako Iineárny prvok navrhnutá závitová tyč. Pri tomto je jednoduchým spôsobom možné stanoviť odstup medzi úložnými časťami, EP 1 892 367 3430411uchytenými na tejto závitovej tyči, ak polohovanie úložných častí prebehne cez matice, uložené na závitovej tyči. Ohľadom konštrukčne jednoduchého uchytenia závitovej tyče v protipožiarnych ochranných prvkoch je priaznivé, ak v hornom a/alebo spodnom koncovom úseku protipožiarnych ochranných...

PROTIPOŽIARNA BRÁNA S OTOČNE ULOŽENÝMI PROTIPOŽIARNYMI DVERAMI

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13095

Dátum: 20.08.2007

Autori: Halbach Lutz, Böhm Alfred

MPK: E06B 5/16, E06B 3/82

Značky: protipožiarna, uloženými, protipožiarnymi, otočné, brána, dverami

Text:

...Aby sa celkové protipožiarne zariadenie vyhotovilo nehorľavo je výhodné,ak ako stenový prvok je navrhnutá protipožiarna brána, ktorá vykazuje prinajmenšom jeden protipožiarny prvok sdvomi kryclmi doskami, medzi ktorými je vložená náplň z nehorľavého materiálu. Pri tomto je priaznivé, ak krycia doska tejto protipožiarnej brány vykazuje v rohovej oblasti zahĺbenie.0009 Opticky mimoriadne zodpovedajúce stvárnenie je dané vtedy, ak protipožiarne...

Spôsob riadenia činnosti kardiostimulátora na elektrickú stimuláciu srdca

Načítavanie...

Číslo patentu: 285835

Dátum: 20.08.2007

Autor: Mower Morton

MPK: A61N 1/362

Značky: činnosti, kardiostimulátora, srdca, stimuláciu, elektrickú, spôsob, riadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Na svalové tkanivo sa pôsobí prvou stimulačnou fázou. Prvá stimulačná fáza má vopred určenú polaritu, amplitúdu a dobu trvania. Potom sa na svalové tkanivo pôsobí druhou stimulačnou fázou. Druhá stimulačná fáza má tiež vopred určenú polaritu, amplitúdu a dobu trvania. Obidve fázy sa aplikujú bezprostredne po sebe. Na rozdiel od doterajšej praxe sa najprv pôsobí anodickou stimuláciou, po ktorej nasleduje stimulácia katodická. Tým sa dosiahne...

Prístroj a spôsob na označenie užívateľskej informácie v balíku konferenčných udalostí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10603

Dátum: 20.08.2007

Autori: Garcia-martin Miguel, Haruna Adamu

MPK: H04M 3/56, H04L 12/18, H04L 29/06...

Značky: konferenčných, informácie, označenie, událostí, balíků, užívateľskej, spôsob, prístroj

Text:

...že určité informácie sú vlastné informácie používateľa. Preto ked používateľ, ktorý si želá byt anonymný, sa pripojí ku konferencii a potom si predplatí balík konferenčných udalostí, aby získal rozpisku, konferenčný server uvádza jedného z účastníkov sindikátorom, ktorý naznačuje používateľovi .,toto si ty sám. Toto dovoľuje príjemcovi rozpisky identifikovať svoj URI a susediace informácie zo zvyšku URI ktoré patria ostatným...

Špecifické a vysokoafinitné väzobné proteíny obsahujúce modifikované SH3 domény FYN kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19463

Dátum: 20.08.2007

Autori: Grabulovski Dragan, Neri Dario

MPK: C12N 9/12

Značky: obsahujúce, vysokoafinitné, väzobné, kinázy, specifické, domény, modifikované, proteiny

Text:

...Nef proteín a boli schopní preniesť väzobnú vlastnosť Hck SH 3 smerom k Nef na Fyn SH 3 doménu jedinou mutáciou v RT slučke Fyn SH 3 domény (R 96 I).0009 Hosse a spol. (A new generation of protein display scaffolds for molecular recognition, Protein Science, 1514-27, 2006.) špecificky uvádzajú požiadavky na naviazanieproteínov vhodných na terapeutické aplikácie. Títo autori si všimli dôležitosť niektorýchvlastností pre terapeuticky užitočné...