Zverejnene patenty 10.08.2007

Bezpečnostný znak s fotonickým kryštálom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7337

Dátum: 10.08.2007

Autor: Whiteman Robert

MPK: B42D 15/10, B42D 15/00

Značky: bezpečnostný, kryštálom, fotonickým

Text:

...usporiadajú. Jeden dobre známy príklad je výroba syntetických opálových štruktúr, kde sa rovnomerne veľkésubmikrónové silikátové guľôčky organizujú prostredníctvomsedimentačného procesu do plošné centrovaných kubických kryštálových štruktúr.0007 Ďalšie vylepšenie tejto techniky sa vyvinulo tak, že syntetický opál pôsobí ako prekurzor alebo templát na ďalšiu modifikáciu štruktúry. Ukázalo sa, že je možné použiť takéto systémy ako...

Bezpečnostný znak s fotonickým kryštálom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7148

Dátum: 10.08.2007

Autor: Whiteman Robert

MPK: B42D 15/00, B42D 15/10

Značky: bezpečnostný, fotonickým, kryštálom

Text:

...silikátové guľôčky organizujú prostredníctvom sedimentačného procesu doplošne centrovaných kubických kryštálových štruktúr.0007 Ďalšie vylepšenie tejto techniky sa vyvinulo tak, že syntetický opál pôsobí ako prekurzor alebo templát na ďalšiu modifikáciu štruktúry. Ukázalo sa, že je možné použiť takéto systémy ako templáty na realizáciu materiálov známych ako inverzné opály. Tu, prázdne miesta medzi guľôčkami silikátu sa najprv vyplnia...

Atenuované poliovírusy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13635

Dátum: 10.08.2007

Autor: Macadam Andrew

MPK: C12N 7/04, A61K 39/13

Značky: poliovírusy, atenuované

Text:

...poliovírus typu 1, typu 2 alebo typu 3. Výhodný je atenuovaný poliovírus typu 3, v ktorom 5 nekódujúca oblasť genómu poliovírusu obsahuje U-A bázový pár v pozíciách 472-537, 478-533, 480-531 a 481-530. Obzvlášť výhodné sú atenuované poliovirusy, ktoré ďalej obsahujú A-U bázový pár vpozicii 482-529 alebo 477-534 alebo obidva. Atenuovaný znamená atenuovaný s ohladom na poliovírus divokého typu, ktorý je predchodcom príslušných kmeňov vakcíny...

Bezchrómové moridlo na plastové povrchy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6665

Dátum: 10.08.2007

Autori: Schildmann Mark Peter, Werner Christoph, Prinz Ulrich

MPK: C09K 13/00, C08J 7/00, C09B 65/00...

Značky: plastové, bezchrómové, mořidlo, povrchy

Text:

...manganistanu. Pritom sa však ďalej obohacujú koloidné produkty zodbúravania mangánu(lV), ióny mangánu(ll) ako aj alkalické ióny vmoriacom roztoku. Vdôsledku tohto obohaoovania dochádza kzvýšeniuEP 2 025708 Bezchlórové morldlo na plastové povrchy 3/11viskozity moridla, až kým sa nedosiahne bod, keď sa moriaci roztok musí odstrániť, pretože sa už nedajú dosiahnut uspokojujúoe výsledky leptania.Ďalšou nevýhodou popísaných moridiel na báze...

Zariadenie a spôsob výroby škridly s najmenej jedným vodotesným uzáverom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16904

Dátum: 10.08.2007

Autori: Srostlik Peter, Hensel Andrea

MPK: E04D 1/04, B28B 23/00, B28B 11/02...

Značky: spôsob, jedným, vodotesným, uzáverom, škridly, výroby, zariadenie, najmenej

Text:

...cyklu škridiel vybrať a diskontinuálne privádzať do zariadenia podľa vynálezu. V tomto pripade sa polotovar škridly pod vsadzovacím zariadením zastaví tak, že toto vykoná iba vzadzovací pohyb uskutočnený v smere povrchu polotovaru škridly, pri ktorom sa vodotesný uzáver zalisuje do čerstvého betónu.0024 Príklady vyhotovenia vynálezu sú zobrazené na výkresoch a bližšie ich opíšeme v nasledujúcom. Zobrazujú-3 Obrázok 1 zariadenie na vkladanie...

Spôsob a zariadenie pre ultrazvukovú excitáciu štruktúr ľubovoľnej geometrie za účelom zníženia trenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12643

Dátum: 10.08.2007

Autor: Kising Jürgen

MPK: B07B 1/42, B65G 27/00

Značky: zníženia, účelom, geometrie, ľubovoľnej, ultrazvukovú, zariadenie, spôsob, struktur, excitáciu, trenia

Text:

...kmitaníKeď aj napriek tomu často nastávajú problémy pri prevádzke systémov budených ultrazvukom, ktoré nie sú sladené s frekvenciou ultrazvukcvého konvertora, je to dôsledkom doposiaľ použivanej technológie generátora ultrazvuku, u ktorej sa pre regulovaniegenerátora používa fázový uhol.Tento princíp regulácie funguje tým lepšie, čím presnejšie môže byt určený priechod nulou pri zmene znamienka fázy, to znamená najmä u rezonančných systémov...

4-(Aminometyl)piperidínbenzamid, jeho použitie a farmaceutická kompozícia s jeho obsahom, medziprodukty a spôsoby prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285829

Dátum: 10.08.2007

Autori: Gijsen Henricus Jacobus Maria, De Cleyn Michel Anna Jozef, Meulemans Ann Louise Gabriëlle, Bosmans Jean-paul René Marie André

MPK: A61K 31/4523, A61K 31/445, A61K 31/519...

Značky: 4-(aminometyl)piperidínbenzamid, obsahom, medziprodukty, farmaceutická, spôsoby, použitie, kompozícia, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa 4-(aminometyl)piperidínbenzamid vzorca (I), jeho stereochemicky izomérna forma, N-oxidová forma alebo farmaceuticky prijateľná adičná soľ s kyselinou alebo bázou, kde R1-R2 je -O-CH2-CH2-, -O-CH2-CH2-O-, -O-CH2-CH2-CH2-, -O-CH2-CH2-CH2-O- alebo -O-CH2-CH2-CH2-CH2-O-, pričom v týchto radikáloch poprípade jeden alebo dva atómy vodíka na rovnakom alebo rôznom uhlíkovom atóme môžu byť nahradené metylskupinou, R3 je fluór, chlór alebo...

Zátková tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 285828

Dátum: 10.08.2007

Autor: Hanse Eric

MPK: B22D 41/14

Značky: zátková

Zhrnutie / Anotácia:

Zátková tyč (1) pozostáva z podlhovastého telesa (2) zo žiaruvzdorného materiálu s otvorom (3) umiestneným koaxiálne vzhľadom na teleso (2) a upraveným na pevné vloženie kovovej tyče (6) na jeho pripojenie k zdvíhaciemu mechanizmu, pričom axiálny otvor (3) má tesniacu plochu (10) a prostriedky (5) na pripevnenie kovovej tyče (6). Podlhovastá kovová tyč (6) upevnená k telesu (2) je upravená na svojom hornom konci (8) na pripojenie k zdvíhaciemu...

Jednovláknové oligonukleotidy doplnkové k repetitívnym elementom na liečenie genetických chorôb spojených s nestabilitou repetícií DNA

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10651

Dátum: 10.08.2007

Autori: Platenburg Gerardus Johannes, De Kimpe Josephus Johannes, Wansink Derick Gert

MPK: A61K 31/7088, A61P 43/00, A61K 41/00...

Značky: repetitívnym, repetícií, nestabilitou, jednovláknové, spojených, liečenie, genetických, doplňkové, elementom, oligonukleotidy, chorôb

Text:

...pre bunku. Pri DM 2 hromadenie RNA pre ZNF 9 nesúcej predĺženú repetíciu(CCUG)n vytvára podobné ohniská. Pretože proteiny rodiny muscleblind sú zostrihovými faktormi, výsledkom ich úbytku je výrazné preusporiadanie pri zostrihu iných transkriptov. Transkripty mnohých génov sú následneabnormálne zostrihané, napríklad zahrnutím exónov exprimovaných v plodealebo vylúčením exónov, výsledkom čoho sú nefunkčné proteíny a narušená funkcia...

Bezkontaktná platobná karta so spínačom aktivovaným užívateľom a spôsoby výroby takejto karty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10580

Dátum: 10.08.2007

Autori: Tanner Colin, Marshall-rees Stephen

MPK: G06K 19/077, G06K 7/00, H04B 5/00...

Značky: karty, platobná, výroby, užívateľom, spínačom, spôsoby, bezkontaktná, karta, takejto, aktivovaným

Text:

...iného vyhotovenia modulu RFIDNa OBR. 3 je schematické znázornenie modulu RFID ZOBR. 2 pri pohľade zdola.Na OBR. 4 je schematické znázornenie alternatívneho prikladu modulu RFID pri pohľade zhora takýto modul ide nad rámec tohto vynálezu.Na OBR. 5 A je schematické znázornenie pohľadu na prierez ešte iného vyhotovenia modulu RFID.Na OBR. 5 B je schematické znázornenie modulu RFID z OBR. 5 A pri pohľade zdola.Na OBR. 5 C je schematické...

Rám krídla pre presklené okno alebo presklené dvere, rám okna alebo dverí a okenný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10325

Dátum: 10.08.2007

Autori: Meeth Alfred, Kölzer Stefan

MPK: E06B 3/263

Značky: dveře, okenný, křídla, presklené, dveří, systém

Text:

...okenné systémy s malou stavebnou hĺbkou pri vysokej tepelne izolačnej schopnosti a súčasne vysokej tuhosti rámu sú žiaduce najmä pre okná, ktoré majú byť osadzované v existujúcich budovách, pretože v takýchto existujúcich budovách je pôvodná veľkost okna väčšinou malá a veľkost okenného zasklenia má byť udržiavaná čo najväčšia. Rámom krídla podľa vynálezu sú tieto požiadavky splnené. Tiež pri tepelne izolovaných novostavbách môže byť rám...