Zverejnene patenty 03.08.2007

Liečenie reumatoidného ochorenia glukokortikoidom s oneskoreným uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13645

Dátum: 03.08.2007

Autor: Schäffler Achim

MPK: A61P 19/02, A61K 31/573, A61K 9/28...

Značky: ochorenia, oneskoreným, glukokortikoidom, uvoľňovaním, reumatoidného, liečenie

Text:

...vkombinácii sďalšou štandardnou liečbou RA (Kirwan 1995). Keď bolo podávanie prednizolónu zastavené, deštrukcia kĺbu sa dostala na rovnakúhladinu, aká bola v kontrolnej skupine (Hickling 1998). Vnovšej dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii, prednizón (10 mg/deñ) spomaloval priebeh poškodenia kĺbu v priebehu obdobia 2 a 5 rokov u pacientov, ktori neboli dopredu liečení DMARD (van Everdingen 2002, Jacobs 2005). Vdvojitozaslepenej,...

Vodné koncentráty účinných látok s herbicídnym účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6870

Dátum: 03.08.2007

Autori: Bratz Matthias, Steinbrenner Ulrich, Berghaus Rainer

MPK: A01N 37/10, A01N 43/48, A01N 25/32...

Značky: vodné, účinných, herbicídnym, látok, koncentráty, účinkom

Text:

...typov prísad a pomocných látok, ktoré môžu rôznym spôsobom zvýšiť požadovaný účinok. Ďalšie prísady je možné použiť na zjednodušenie manipulácie, zvýšenie schopnosti skladovania alebo na inéDôležitú úlohu pri formulovaní herbicídnych účinných látok majú takzvané adjuvants. Pod týmto pojmom sa rozumejú pomocné látky, ktoré zvyšujú aktivitu účinnej látky a/alebo jeho selektivitu voči škodlivým rastlinám, ktoré ale samotné nemajú žiaden alebo len...

Použitie aescínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18202

Dátum: 03.08.2007

Autori: Prieschl-grassauer Eva, Grassauer Andreas

MPK: A61K 36/77, A61K 31/704

Značky: použitie, aescínu

Text:

...28-32). Autori zistili významne zníženie hladiny expresie NF-KB v tkanive po traumatickom poranenl mozgu u potkanov, čo podporilo ich tvrdenie,že aescín by mohol byť užitočný u pacientov straumatickým poranením mozgu. Zistilo sa, že aescín môže inhibovať NF-KB, samotný aktivátor prozápalového TNF-alfa.0013 Podľa iných zdrojov má aescín prozápalové účinky. Používa sa napriklad ako adjuvant v niekoľkých farmaceutických prípravkoch (US 7 049...

Osadzovací rám

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5623

Dátum: 03.08.2007

Autori: Sinogl Jiří, Pencík Jan, Matejka Libor

MPK: E06B 1/00

Značky: osadzovací

Text:

...a vnútorným výstupkom by sa nemohol oprieť o pevný podklad steny. Okno možno síce vkladať z vnútra, ale to preto, že neexistuje žiadnyvnútorný výstupok, ktorý by jasne defmoval jeho polohu voči čelu rámu. Stavanie okna na plochejdoske je ťažké a nepresné.Všetky vyššie uvedené riešenia nie sú vhodné pre pasívny dom. Pasívny dom je taký dom,v ktorom sa môže dosiahnuť vysoká tepelná pohoda prostredia v zime a v lete svyužítím...

Substituované pyrazolopyrimidíny, spôsob ich prípravy a ich použitie ako lieku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9037

Dátum: 03.08.2007

Autori: Henrich Markus, Gutcaits Aleksandra, Fotins Juris, Parsons Christopher Graham Raphael, Weil Tanja, Danysz Wojciech, Zemribo Ronalds, Nagel Jens, Kauss Valerjans, Kalvinsh Ivars, Jatzke Claudia, Hechenberger Mirko, Dekundy Andrzej

MPK: C07D 487/04

Značky: pyrazolopyrimidíny, lieku, přípravy, substituované, spôsob, použitie

Text:

...ucha pri tinite,tinitus, inzult vnútorného ucha vyvolaný zvukom alebo Iiečivami, dyskinézy vyvolanéL-dopou, dyskinézy vyvolané L-dopou pri terapii Parkinsonovej choroby, dyskinézy, dyskinéza pri Huntingtonovej chorobe, dyskinézy vyvolané Iiečivami, dyskinézy vyvolané neuroleptikami, dyskinézy vyvolané haloperidolom, dyskinézy vyvolané dopaminomimetikami, chorea, Huntingtonova chorea, atetóza, dystónia, stereotypia,balizmus, tardívne...

Nevodný koncentrát účinných látok s herbicídnym účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20517

Dátum: 03.08.2007

Autori: Bratz Matthias, Kibler Elmar, Vantieghem Herve, Krapp Michael, Berghaus Rainer

MPK: A01N 43/80, A01N 43/56

Značky: nevodný, účinných, účinkom, látok, herbicídnym, koncentrát

Text:

...vodou dochádza k nerovnomernému rozdeleniu účinných látok vo vodnom zriedení a/aleboknepresnostiam pri dávkovaní účinných látok, vdôsledku čoho sa často stráca požadovaný nadaditívny efekt.Úlohou predloženého vynálezu je pripraviť formuláciu pre zmes 4-benzoyIsubstituovaných pyrazolových zlúčenín vzorca l, ako sú definované v úvode,sdimetenamidom, ktorá obsahuje obidve účinné látky v pokiaľ možnoPodľa prvej podstaty predloženého vynálezu...

Uzáver na indikáciu integrity balíčka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7953

Dátum: 03.08.2007

Autori: Weber Jeffrey Thomas, Cole Carole Anne, Mcdermott Elizabeth, Sierra-gomez Gladys Odette

MPK: B65D 75/00, B65D 77/00

Značky: balíčka, uzáver, indikáciu, integrity

Text:

...vrstvou. Prvá odtrhávacia línia vytvorená do prvej fóliovej vrstvy definuje prvý panel pre poskytnutie prístupového otvoru cez prvú fóliovú vrstvu po oddeleni od prvej fóliovej vrstvy pozdĺž prvej odtrhávacej línie a druhú odtrhávaciu líniu vytvorenú v prvej vrstve a končiacu na prvej odtrhávacej línii, aby takto definovala druhý panel na indikáciu prveho otvorenia uzáveru, kedy je druhý panel oddelený od prveho panelu pozdĺž...

Spôsob prípravy N-(2-acetyl-4,6-dimetylfenyl)-3-{[(3,4-dimetyl-5- izoxazolyl)amino]sulfonyl}-2-tiofénkarboxamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7874

Dátum: 03.08.2007

Autor: Reichwein John

MPK: C07D 333/00, C07D 413/00, C07D 513/00...

Značky: přípravy, spôsob, n-(2-acetyl-4,6-dimetylfenyl)-3-{[(3,4-dimetyl-5, izoxazolyl)amino]sulfonyl}-2-tiofénkarboxamidu

Text:

...sodným a soli vytvorené s fosforečnanom disodným pričom medzi tieto soli tiež zahŕňajú, bez obmedzenia na nasledujúci výpočet, soli minerálnych kyselín, ako sú, bez obmedzenia na nasledujúci výpočet, hydrochloridy asulfáty a soli organických kyselín, ako sú, bez obmedzenia na nasledujúci výpočet, acetatáty, Iaktáty, maláty, tartaráty, citráty, askorbáty, sukcináty, butyráty, valeráty a fumaráty. Medzi farmaceuticky prijateľné estery patria,...