Zverejnene patenty 02.08.2007

Spôsob liečenia enteritídy spôsobenej rádioterapiou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18971

Dátum: 02.08.2007

Autori: Jahraus Christopher, Bettenhausen Doug

MPK: A61K 31/437, A61K 31/7056, A61P 1/00...

Značky: rádioterapiou, spôsobenej, liečenia, enteritídy, spôsob

Text:

...tiež kombinované brušno-panvové terapie. Pacienti môžu mať napríklad gastrointestinálne nádorové ochorenia, vrátane kolorektálnej rakoviny, rakovinu apendixu, análneho otvoru, gastroezofagálneho spojenia, pažeráka, pečeňovožlčníkovú rakovinu alebo rakovinu tenkého čreva urogenitálne nádory, vrátane prostaty, močového mechúra,rakoviny testes a penisu zhubné gynekologické nádory, vrátane rakoviny krčka maternice, endometria, vaječníkov, vagíny...

Cielené väzbové látky zacielené na PDGFR-alfa a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13675

Dátum: 02.08.2007

Autori: Yang Xiaodong Intradigm Corporation, Laing Naomi, Cartlidge Susan Ann, Blakey David Charles, Gazit-bornstein Gadi, Kang Jaspal Singh, Foltz Ian, Taylor Laura

MPK: C07K 16/28, A61K 39/395

Značky: zacielené, použitie, látky, cielené, pdgfr-alfa, väzbové

Text:

...Konkrétnejšie sa tento vynález týka protilátky alebo jej väzbového fragmentu, ktorý sa špeciñcky viaže na PDGFR-alfa s Kd nižšou ako 10 pikomolámou a inhibuje rast buniek,ktoré exprimujú PDGFR-alfa, ktorá zahŕňa nasledujúce sekvencie (a) ťažký reťazec s (i) aminokyselinovú sekvenciu SEQ ID N 0 10 alebo (ii) aminokyselinovú sekvenciu, ktorá má aspoň 99 identitu so SEQ ID NO 10, za predpokladu, že uvedená aminokyselinová sekvencia sa líši...

Nosník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5949

Dátum: 02.08.2007

Autori: Stuut Johann Otto Rudolf, Hendriks Marc

MPK: E04C 3/04, F16L 41/08, B23K 33/00...

Značky: nosník

Text:

...tým, že rúrovité teleso je vybavené dvoma sploštenými stranami. Tyče sa potom privaria k jednej sploštenej strane, aby spojili rúrovité teleso s prvým iným rúrovitým telesom a tyče sa privaria k druhej sploštenej strane, aby spojili rúrovité teleso s druhým iným rúrovitým telesom. Rúrovité teleso môže samozrejme byt vybavené len jednou sploštenou stranou alebo viac než dvoma sploštenými stranami.0009 Výhodné uskutočnenie nosníka podľa...

Podmienene nesmrteľná pluripotentná neuroepiteliálna bunková línia na terapeutické použitie, farmaceutický prostriedok a použitie podmienene nesmrteľných pluripotentných neuroepiteliálnych buniek na výrobu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 285816

Dátum: 02.08.2007

Autori: Sinden John, Rashid-doubell Fiza, Gray Jeffrey Alan, Kershaw Timothy, Hodges Helen

MPK: A61K 35/30, C12N 5/10, A01K 67/027...

Značky: bunková, terapeutické, nesmrteľných, pluripotentná, liečivá, farmaceutický, podmienene, neuroepiteliálna, výrobu, pluripotentných, prostriedok, nesmrteľná, buniek, línia, použitie, neuroepiteliálnych

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa pluripotentné neuroepiteliálne bunky a bunkové línie, ktoré pochádzajú z buniek ľudského plodu a do ktorých je inzerovaná sekvencia DNA zabezpečujúca ich podmienenú imortabilitu a ich použitie na liečbu behaviorálnych a/alebo psychologických deficitov. Ďalej je opísaný farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje opísané bunky a farmaceuticky prijateľný nosič.

Spôsob prípravy citalopramu, farmaceutický prostriedok s obsahom citalopramu a medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 285813

Dátum: 02.08.2007

Autori: Petersen Hans, Rock Michael Harold, Svane Henrik

MPK: A61K 31/343, A61P 25/00, A61P 29/00...

Značky: prostriedok, citalopramu, obsahom, farmaceutický, přípravy, medziprodukt, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy citalopramu zahŕňajúci reakciu zlúčeniny všeobecného vzorca (IV), v ktorej R je halogén alebo CF3-(CF2)n-SO2-O-, n je 0 až 8, s kyanidovým zdrojom v prítomnosti paládiového katalyzátora a katalytického množstva Cu+ alebo Zn2+ alebo so Zn(CN)2 v prítomnosti paládiového katalyzátora.

Deriváty (3-amino-1,2,3,4-tetrahydro-9H-karbazol-9-yl)octovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10954

Dátum: 02.08.2007

Autori: Pothier Julien, Fretz Heinz, Risch Philippe

MPK: C07D 209/88

Značky: deriváty, 3-amino-1,2,3,4-tetrahydro-9h-karbazol-9-yl)octovej, kyseliny

Text:

...TP receptor) s ďalšou antagonistovou aktivitou na CRTH 2, na profylaxiu a liečbu alergických ochorení, ako je astma, alergická rinitída alebo alergická konjuktivitída.V T. lshizuka et al., Cardiovascular Drug Rev. 2004, 22(2), 71-90 sú opísané účinky ramatrobanu na zápal v neskorej fáze. Orálna biologická dostupnosť ramatrobanu ajeho schopnosť inhibovať migráciu eozinoñlov vyvolanú prostaglandínom D in vitro boliopísané v Joumal of...

Kanyla a dodávacie ústrojenstvo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9675

Dátum: 02.08.2007

Autori: Mathiasen Orla, Gyrn Steffen

MPK: A61M 25/06, A61M 5/158, A61M 39/02...

Značky: kanyla, ústrojenstvo, dodávacie

Text:

...výrobným nákladom, tlexibilnejšej výrobnej linke a k flexíbilnejšiemu výrobku.Polohovanie pripájacieho prostriedku na blízkej strane, to znamená tej strane, ktorá jeobrátená k pacientovi po upevnení zariadenia, uľahčuje správne polohovanie kanylového zariadenia zavádzaním, pretože je možné pokryť alebo spojit strany kanylového zariadenia srukoväťou alebo zavádzacím zariadením. Pripájací prostriedok bude zabezpečovať pripojenie kzákladnej...

Činidlo zvyšujúce aktivitu proteín kinázy C, ktoré obsahuje alkyléterový derivát alebo jeho soľ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8946

Dátum: 02.08.2007

Autori: Takagi Akiko, Fukushima Tetsuo, Terashima Nobuo

MPK: A61K 31/397, A61P 3/08, A61P 1/16...

Značky: zvyšujúce, aktivitu, proteín, činidlo, kinázy, obsahuje, derivát, alkyléterový

Text:

...sírová soli organických karboxylových kyselín, ako je kyselina mravčia, kyselina octová, kyselina citrónová, kyselina šťaveľová, kyselina fumárová, kyselina maleínová, kyselina jantárová,kyselina jablčná, kyselina vínna, kyselina asparágová, kyselina trichlóroctová a kyselina trifluóroctová a soli sulfónových kyselín, ako je kyselina metánsulfónová, kyselina benzénsulfónová, kyselina p-toluénsulfo-nová, kyselina mesitylénsulfónová a...

Kombinované použitie (+)-1,4-dihydro-7-[(3S,4S)-3-metoxy-4-(metylamino)-1-pyrolidinyl]-4- oxo-1-(2-tiazolyl)-1,8-naftyridýn-3-karboxylovej kyseliny a cytarabínu (Ara-C) na liečenie leukémie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20221

Dátum: 02.08.2007

Autori: Scatena Caroline Darne, Michelson Glenn, Adelman Daniel, Silverman Jeffrey

MPK: A61P 35/02, A61K 31/4375, A61K 31/513...

Značky: kombinované, cytarabínu, liečenie, leukémie, kyseliny, ara-c, oxo-1-(2-tiazolyl)-1,8-naftyridýn-3-karboxylovej, použitie, +)-1,4-dihydro-7-[(3s,4s)-3-metoxy-4-(metylamino)-1-pyrolidinyl]-4

Text:

...odlišné od Iymfocytovej Ieukémie.0010 Najčastejšie sú pozorované štyri typy Ieukémii. Sú to Akútna myelogénna (granulocytová) Ieukémia (AML)Chronická myelogénna (granulocytové) Ieukémia (CML) Akútna Iymfocytová (lymfoblastová) Ieukémia (ALL) Chronická Iymfocytová Ieukémia (CLL)0011 Akútna myelogénna Ieukémia (AML) tiež známa ako akútna nelymfocytová Ieukémia (ANLL) je najbežnejšia forma Ieukémie dospelých. AML začína abnormalitami v blastoch...

Použitie 3-(4-amino-1-oxo-1,3-dihydro-izoindol-2-yl)-piperidín-2,6-diónu na použitie na liečenie lymfómov z buniek plášťovej zóny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8644

Dátum: 02.08.2007

Autor: Zeldis Jerome

MPK: A61K 45/06, A61K 39/395, A61K 31/454...

Značky: buniek, zóny, plastovej, 3-(4-amino-1-oxo-1,3-dihydro-izoindol-2-yl)-piperidín-2,6-diónu, lymfómov, liečenie, použitie

Text:

...tiež známym ako Revtimid® alebo Revimid®). Zlúčenina 3(4-amino-1-oxo-1,3-dihydro-izoindol-2-yl)-piperidín-2,6-dión má nasledovnú chemickú štruktúru0022 Tiež sú tu opisané imunomodulačné zlúčeniny, ktoré zahrnujú kyano a karboxy deriváty substituovaných styrénov, ako sú tie, ktoré sú uvedené v US patente č. 5 929 117 1-oxo-2-(2,6 dioxo-3-fluórplperidin-3-yI)izoindollny a 1,3-dioxo-2-(2,6-dioxo-3-fluórpiperidín-3-yl)ízoindoliny, ako tie,...

Zostava panelu na zachytávanie striel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4831

Dátum: 02.08.2007

Autori: Jaroš Vladimír, Cinko Gustav, Kubálek Ladislav

MPK: F41J 1/00

Značky: panelu, striel, zachytávanie, zostava

Text:

...k zadnej strane panelu bez toho,aby sa znížila pevnosť upevnenia panelu a súčasne je zaručená dostatočná hrúbka panelu pred upevňovacou lištou,aby nemohlo dôjsť k odrazu strely späť.Prehľad obrázkov na výkresochZostava panelu na zachytávanie striel bude bližšie opísaná na príklade konkrétneho uskutočnenia zobrazeného na výkresoch, na ktorých obr. l predstavuje bočný pohľad na zostavu podľa technického riešenia a na obr. 2 je tá istá...

Pohyblivá strecha vyhliadkového auta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4830

Dátum: 02.08.2007

Autori: Jalakša Miloslav, Fabiánová Jana, Havran Juraj

MPK: B60J 7/00

Značky: střecha, vyhliadkového, pohyblivá

Text:

...proti nepriaznivému počasiu.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr, č. l je vyobrazená pohyblivá strecha vyhliadkového automobilu V stave otvorenom, so zvinutou tieniacou plachtou, na obr. 2 je vyobrazená pohyblivá strecha v stave zatvorenej priesvitnej plachty, na obr. 3 je znázomená plachta a na obr. 4 je znázomená pohyblivá plachta v priereze.Príklady uskutočnenia technického riešenia Príklad lPohyblivá strecha vyhliadkového automobilu...

Ochranný kryt na závesné držiaky pevne spojené s panelovými radiátormi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4829

Dátum: 02.08.2007

Autori: Lelko Ján, Vozár Attila

MPK: F24D 19/00

Značky: panelovými, držiaky, pevně, radiátormi, ochranný, spojené, závesné

Text:

...strana je opatrená minimálne jedným istiacim výstupkom. Ochranný kryt môže byt Zhotovený ako jeden nerozoberateľný celok z extrudovaného polystyrénu.Výhodou tohto technického riešenia je, že jeho použitie je vhodné pre ochranu závesných držiakov všetkých typov panelových radiátorov, S ktorými sú tieto závesné držiaky pevne spojené. Zabezpečuje ochranu závesných držiakov vo všetkých polohách skladovania panelových radiátorov a zabraňuje...

Kontaktný snímač pre nespojitý časovo premenlivý záznam zmeny fyzikálnej veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4828

Dátum: 02.08.2007

Autor: Kalaš Andrej

MPK: G01F 23/00

Značky: nespojitý, časovo, snímač, veličiny, záznam, změny, kontaktný, fyzikálnej, premenlivý

Text:

...vzájomne paralelne spojene vodičom 6 s prvou výstupnou svorkou 7 odporového výstupu, ktorá je vodivo spojená s prvým rezistorom 8 s tým, že druhá výstupná svorka 9 odporového výstupu je spojená s posledným rezistorom 10 a výstupné svorky 7, 9 odporového výstupu sú pripojené na prístroj 17 merania odporu a v základom telese 1 sú z vnútomej strany upevnené ovládacie magnetické jazýčkové kontakty 11 paralelne zapojené a ich zapinacie kontakty...

Zariadenie na meranie rozloženia síl sťahujúcich jadro transformátora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4827

Dátum: 02.08.2007

Autor: Veselovský Ján

MPK: G01N 3/28

Značky: rozloženia, transformátora, zariadenie, meranie, jádro, sťahujúcich

Text:

...závažia potrebného na povytiahnutie meracej platničky vypočítať, pri známom súčiniteli trenia, silu ktorou sú plechy jadra transformátora v danom mieste pritláčané ku sebe.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom obrázku č. 1 je schcmaticky znázomená konštrukcia zariadenia na meranie rozloženia síl sťahujúcich plechy jadra transformátora.Na priloženom obrázku č. 2 je znázomený tvar meracej platničky s dorazmi na nastavenie rovnakej...

Potravinárska soľ

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4826

Dátum: 02.08.2007

Autor: Sokolík Peter

MPK: A23L 1/22, A23L 1/237

Značky: potravinárska

Text:

...vrátane jodidu draselného a 0,01 hmotn. syntetického potravinárskeho farbiva červenej farby E 124 - ponceau 4 R.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opisané ďalšie zloženie kamennej potravinárskej farebnej soli. Obsahuje 98,2 hmotn. chloridu sodného, 1,66 hmotn. minerálnych prímesí vrátane jodidu draselného a 0,14 hmotn. syntetického potravinárskeho farbiva červenej farby E 128 - Červeň 2 G.V tomto...

Viacfunkčný komínový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4825

Dátum: 02.08.2007

Autor: Kešeľák Milan

MPK: F24D 15/00, F23J 13/00, F24D 17/00...

Značky: tepla, viacfunkčný, výmenník, komínový

Text:

...úžitkovej vody je, aby dymovody znášali tlak do 12 kg/cmz. Tento systém je vybavený obehovým čerpadlom a proti prehriatiu je zaistený termospínačom. Na zabránenie dechtovania komínového výmenníka tepla sa do systému namontuje termostat, ktorý zabezpečí, aby zostal stále teplý. Urniestni sa pred vodomer, čím je zabezpečený aj neustály prehľad o množstve pretečeného kvapalného média V systéme.Nevýhodou tohto riešenia je, že teplo zo...

Expandovaný výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4824

Dátum: 02.08.2007

Autor: Moravík Pavel

MPK: A23L 1/48, A23L 1/18

Značky: výrobok, expandovaný

Text:

...slnečnica, tekvica, rôzne druhy orechov kokosové, Iieskové,vlašské. Povrch výrobku je možné opatriť polevou a to ovocnou, čokoládovou, jogurtovou alebo aj karamelovou s obsahom rôznych druhov orechov ako kokosové, Iieskové,vlašské alebo aj sušené resp. kandizované ovocie. Do zmesi určenej na výrobu expandovaného výrobku je možne pridat koreniny.Príklady uskutočnenia technického riešeniaExpandovaný výrobok obsahuje granule extrudovanej...

Hlavné ložisko prevodovky domiešavača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4823

Dátum: 02.08.2007

Autor: Kupčok Ivan

MPK: B60P 3/16, F16C 33/30, F16C 19/22...

Značky: hlavne, ložisko, převodovky, domiešavača

Text:

...ložiska V tejto špeciálnej aplikácii bez potreby dodatočnej povrchovej úpravy teliesok o viac ako 90 . A to z dôvodu, že aj naďalej budú prenášať radiálnu záťaž dva rady valivých telies a bude využitá celá pracovná plocha ložiska.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch je znázomené ložisko a jeho aplikácia V guľovej hlave, ktorá zabezpečuje naklápanie ložiska a zaistenie axiálnych síl.Obr. l zobrazuje rez hlavným ložiskom...

Zariadenie na meranie množstva kvapaliny v nádrži

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4822

Dátum: 02.08.2007

Autori: Suchanek Radomír, Wilczek Zdeněk, Maniatis Michalis

MPK: G01F 23/00

Značky: zariadenie, kvapaliny, množstva, meranie, nádrží

Text:

...550 mm. Elektrický výstup snímača 2 hydrostatického tlaku je pomocou vodičov prepoje ný s vyhodnocovacou jednotkou 3, ktorá je tvorená meracou ústredňou s mikropočítačom.Funkcia tohto technického riešenia spočíva vtom, že ak sa umiestni snímač 2 hydrostatického tlaku kvapaliny do najnižšieho bodu nádrže l, bude merat výšku stĺpca kvapaliny, ktorá naň pôsobí. Toto je dané fyzikálnym zákonom o tlaku v kvapalinách vyvolaných gravitačnou silou. V...

Spaľovací priestor kotla s predohrevom prívodného vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4821

Dátum: 02.08.2007

Autor: Benda Leopold

MPK: F23L 5/00, F23L 15/00

Značky: kotla, vzduchu, spalovací, predohrevom, prívodného, priestor

Text:

...znázomený celkový pohľad na spaľovací priestor kotla s predohrevom prívodného vzduchu podľa tohto technického riešenia. Na obr. 2 je schematicky znázomený reflektor kotla podľa technického riešenia v priečnom reze a na obr. 3 je znázomenà spodná časť reflektora kotla v axonometrickom pohľade.Príklady uskutočnenia technického riešeniaExistujúci kotol na spaľovanie kukurice s výkonom 30 kW nebol vybavený predohrevom prívodného vzduchu. S cieľom...

Zariadenie na rozširovanie otvorov najmä komínových prieduchov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4820

Dátum: 02.08.2007

Autori: Michalisko Ján, Smolka Miroslav

MPK: F23J 3/00, F23J 13/00, E04H 12/00...

Značky: rozširovanie, otvorov, komínových, najmä, zariadenie, prieduchov

Text:

...pozostáva zo zdrojovej jednotky 15 a vodičov energie 13. Zdrojovou jednotkou 15 je Vysokotlakové olejové čerpadlo,ktoré pomocou vysokotlakových hadíc, t. j. vodičov energie 13, dodáva potrebnú tlakovú energiu pohonnej jednotke 11. Frézovacia hlavica 8 je vyrobená z oceľovej guľatiny s priemerom 90 mm, z ktorej je zhotovený valec o výške 160 mm, do ktorého sú na sústruhu vyhotovené štyri prstencové zápichy 1, hlboké 17 mm a široké 25 mm. V...

Hasičský výcvikový trenažér

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4819

Dátum: 02.08.2007

Autori: Jaroš Vladimír, Kubálek Ladislav

MPK: E04H 14/00, A63B 17/00, A62C 39/00...

Značky: hasičský, trenažér, výcvikový

Text:

...nehorľavým materiálom 6.Všetky elementy hasičského výcvikového trenažéru sú umiestnene rozoberateľne, aby bolo možné hasičský výcvikový trenažér previesť na iné pôsobisko.Medzi výcvikovým priestorom 4 a nosnou konštrukciou l je dištančná medzera 5 veľkosti cca 0,25 m, napojená na vzduchotechniku 7, ktorá slúži jednak na odvetranie dištančnej medzery 5 a jednak na dovetranie výcvikového priestoru 4. Dištančná medzera 5 je aj na strope a...

Izolačné a bezpečnostné sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4818

Dátum: 02.08.2007

Autor: Volčík Martin

MPK: E06B 3/66

Značky: izolačné, bezpečnostné

Text:

...tabuľou, ku ktorej je prostredníctvom upevňovacieho prvku pripevnená tabuľa polykarbonátu a/alebo tabuľa polymetakrylátu, na obr. 3 je znázornené izolačné sklo tvorené dvomi sklenenými tabuľami, medzi ktorými je prostrednictvom upevňovacieho prvku pripevnená tabuľa polykarbonátu a/alebo tabuľa polymetakrylátu, na obr. 4 je znázomené izolačné sklo tvorené sklenenou tabuľou, ku ktorej je plošne pripevnená tabuľa polykarbonátu a/alebo...

Osobná hygienická pokrývka toaletnej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4817

Dátum: 02.08.2007

Autor: Rummel Dušan

MPK: A47K 13/00

Značky: osobná, toaletnej, hygienická, dosky, pokrývka

Text:

...obsahuje pásikovú lepivú plôšku 6 prekrytú odnímateľným ochranným prekrytím 7 z voskovaného papiera.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia technického riešenia je opísané osobné hygienické pokrývka toaletnej dosky znézomená na obr. 4. Vyrobené je z tenkého papiera. Poskladaná je na 1/32 svojej rozloženej plochy. Takto poskladaný polotovar 2 je zabalený v samostatnom obale l ako je to znázomene na obr. l. Polotovar 2 z tenkého papiera je...

Zariadenie na pohon plavidla z hnacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4816

Dátum: 02.08.2007

Autori: Valíček Štefan, Labudíková Darina

MPK: B63H 21/00, B63H 11/00

Značky: motora, hnacieho, zariadenie, pohon, plavidla

Text:

...vybaveného upevňovacím členom a obr. 2 pohľad na prierez zariadenia na pohon plavidla z hnacieho motora ponoreného v prevádzke do vody s kruhovým priebežným otvorom v pozdĺžnom telese vybavenom predným priepustným ochranným zariadením, kde je v prednej časti priebežného otvoru pozdĺžneho telesa urrriestnené hnané vodné priamoprúdové čerpadlové obežné koleso s hriadeľom otočne osadeným v stene telesa vybaveného upevňovacím členom, pričom za...

Skladací nákupný a/alebo prepravný vozík najmä do automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4815

Dátum: 02.08.2007

Autori: Seres Pavol, Sokolík Peter

MPK: B65D 6/16

Značky: skládací, najmä, automobilů, prepravný, vozík, nákupný

Text:

...prvkom 5.8. Spojovacím prvkom 5.8 je v tomto príklade rám z U profilu. Dve protiľahlé bočnice 5.4 obsahujú držadlá 5.9 na uchopenie do rúk. Samotný sklopný podvozok 1 je V tomto príklade riešený konštrukciou, ktorá pozostáva 2 ľavej apravej stojiny, pričom každá stojina je tvorená z prvého ramena 6.1 skríženého s druhým ramenom 6.2, ktoré sú v stredovej časti otočne uložené v klbe 6.3. Ľave a pravé stojiny sú opatrenéjednou pevnou rozperou...

Podvozok brzdeného jednonápravového prívesného vozíka, určeného najmä na uchytenie za malotraktorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4814

Dátum: 02.08.2007

Autor: Tecák Jozef

MPK: B62D 63/00, B62D 61/00, B62D 53/00...

Značky: jednonápravového, určeného, najmä, podvozok, vozíka, brzdeného, přívěsného, uchytenie, malotraktorom

Text:

...ramene je nerozoberateľne pripevnené najmenej jedno rúrkové puzdro a na strednú časť podvozkového rámu je pripevnená najmenej jedna priečna rámové výstuha, na ktorú je nerozoberateľne pripevnená najmenej jedna rúrková zástrčka, pričom v prednej časti podvozkového rámu je nerozoberateľne pripevnený najmenej jeden spojovací prvok, na ktorý je z druhej strany nerozoberateľne pripevnená najmenej jedna ťažná tyč, na ktorú je pomocou poistnej...

Mobilný sledovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4813

Dátum: 02.08.2007

Autor: Beránek František

MPK: A42B 3/00, H04N 7/18

Značky: sledovací, mobilný, systém

Text:

...resp. infračerveným portom. Mobilný sledovací systém potom pozostáva z kamery a mikrofónu prepojeného so záznamovým zariadením s pamäťovým médiom, napájané zo zdroja, pričom je k nim možné pripojit zobrazovaciu jednotku s reproduktorom. K úplnosti mobilného sledovacieho systému je priradené exteme zariadenie na zber uchovávaných záznamov na pamäťovom médiu. Použitie tohto systému je význačné napríklad u policajtov čím sa zdokumentuje celý...

Zábrana na ochranu vtákov pred nebezpečnými účinkami elektrického napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4812

Dátum: 02.08.2007

Autor: Kučera Dušan

MPK: H02G 7/00

Značky: nebezpečnými, vtákov, zábrana, účinkami, elektrického, napätia, ochranu

Text:

...spočíva podstata technického riešenia ďalej v tom,že hrot je na chráničke upevnený odnímateľné.Aby sa uľahčila montáž hrotu na chráničku a dosiahla väčšia stabilita jeho polohy po namontovani na chráničku,spočíva ďalej podstata technického riešenia V tom, že hrot je vybavený dôrazom, ktorý stabilizuje hrot v smere vertikálnom a horizontálnom vzhľadom na pozdĺžny rozmer chráničky.Podstata technického riešenia spočíva tiež v tom, že v mieste...

Reklamný leták s vizitkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4811

Dátum: 02.08.2007

Autor: Ježík Martin

MPK: G09F 1/00

Značky: leták, vizitkou, reklamný

Text:

...ostatné časti sú kontaktnými časťami, z ktorých aspoň jedna je zhotovená vo fonnáte blízkom alebo rovnajúcom sa formátu štandardnej vizitky. Kontaktné časti sú oddeliteľné z listu v mieste vyznačenia, resp. zoslabenia ťahom, trhaním alebo strihom a sú nositeľmi predovšetkým kontaktných informácií o inzerentovi. Popri tomto účele je oddeliteľná kontaktná časť využiteľná priamo alebo alternatívne ako kupón na zľavu, akciový kupón a...

Hodvábny polypropylén

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4810

Dátum: 02.08.2007

Autori: Diačik Ivan, Lučivjanský Jaroslav, Hubačková Alena, Hoták Vladimír

MPK: D01F 6/00

Značky: hodvábny, polypropylén

Text:

...hodvábny polypropylén, ktorý pozostáva z modiñkovaného nekonečného poly propylénového vlákna zrebného alebo farbeného v hmote s dlžkovou hmotnosťou od 0,9 do 10 dtex, výhodne do 5,5 dtex obsahujúceho homopolymér izotaktického polypropylénu a random-heterofazový kopolymér etylén-propylénu,pričom podiel random-heterofazového kopolyméru etylén-propylénu ku homopolyméru izotaktického polypropylénu je od 5 do 30 hmotnostných. Modifikované...

Modulárne riešenie dvojstupňového výkonového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4809

Dátum: 02.08.2007

Autori: Packa Vojtěch, Pčola Marcel

MPK: H02M 5/00, H02M 7/00

Značky: modulárne, riešenie, meniča, výkonového, dvojstupňového

Text:

...riešenie.Príklad uskutočnenia technického riešeniaModulárne riešenie dvojstupňového výkonového meniča podľa obr. l, 2 pozostáva z vysokonapäťového meniča 20 zloženého z aspoň jedného vstupného vysokonapäťového modulu 21, 22, 23, 24, 25, 26, opatreného vstupom napätia 10 a cez jednosmemý medziobvod 30, opatreného snímačom napätia 31 a prepojeného s aspoň jedným výstupnýrn meničom 40 opatreným výstupom 50, pričom výstup 50 môže byť so...

Zapojenie dialógového výučbového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4808

Dátum: 02.08.2007

Autor: Bevilaqua Igor

MPK: G09B 7/00

Značky: dialógového, systému, zapojenie, výučbového

Text:

...modul, ktorý je z jednej strany prepojený na najmenej jeden zvukový dátový nosič, ktorý je cez najmenej jeden konvertorovací zvukový modul prepojený na najmenej jeden zvukový dialógový modul a z druhej strany prepojený na najmenej jeden textovo-obrazový dátový nosič, ktorý je prepojený na najmenej jeden konvertorovací dátový modul, ktorý je z jednej strany prepojený na najmenej jeden obrazový dialógový modul a z druhej strany na najmenej...

Diagnostický systém transformátorov DST

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4807

Dátum: 02.08.2007

Autori: Gutten Miroslav, Kubáň Ľubomír, Michalík Ján, Zahoranský Róbert

MPK: G01R 31/34, G01R 31/00

Značky: systém, transformátorov, diagnostický

Text:

...vstupné a výstupné moduly. V prípade zistenej poruchy sa na obrazovku vypíše chybové hlásenie.V prípade, že vo zvolenom meraní program nenájde potrebné štítkové údaje (resp. zistí, že sú chybné), vypíše sa chybové hlásenie, ktoré upozomí obsluhu meracieho pracoviska na nesprávnosť, resp. nekompletnost zadaných štitkových údajov. Potom sa obsluha vráti do záložky Štitkové údaje a potrebné údaje doplní, resp. opraví a pokračuje opät na...

Posteľ s antidekubitačným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4806

Dátum: 02.08.2007

Autor: Takáč Marián

MPK: A61G 7/057

Značky: antidekubitačným, postel, zariadením

Text:

...kotúčov jak v nastaviteľnej hlavovej častí postele, tak v ležacej časti postele, zároveň schematicky znázorňuje spojenie prevodovej jednotky a rotačných kotúčov prostredníctvom náhonového elementu a smer otáčania jednotlivých rotačných kotúčov.Obrázok 2 znázorňuje princíp uloženia guličiek v rotačných kotúčoch, uloženie rotačných kotúčov a unášacieho kotúča na spodnej doske v ráme postele, umiestnenie rotačných kotúčov v doske s otvomii a...

Palivo pre kotle, najmä s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4805

Dátum: 02.08.2007

Autor: Ptáček Milan

MPK: C10L 5/00

Značky: najmä, spaľovaním, fluidným, kotle, palivo

Text:

...Iístím,štepmi, repkovou slamou alebo inými biologickýmí odpadmi vznikajúcimi v rastlinnej poľnohospodárskej výrobe,alebo ich zmesí. V ďalšom výhodnom uskutočnení technického riešenia je toto palivo po zmiešaní všetkých jeho zložiek granulované na rotačnom granulátore.Palivo sa podarilo pripraviť až potom, čo bolo vhodne nadrvene na dezintegrátore a podrobené ďalšej aerobnej fennentácii, prípadne riadené aerobnou ferrnentáciou. Riadená...

Pyrazolo[1,5-a]pyrimidíny, postupy, použitie a kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7625

Dátum: 02.08.2007

Autori: Guglietta Antonio, Palomer Albert, Anglada Luis

MPK: A61K 31/00, C07D 487/00, A61P 25/00...

Značky: použitie, kompozície, postupy, pyrazolo[1,5-a]pyrimidíny

Text:

...než benzodiazepíny. Mechanízmom pôsobenia týchto zlúčenín je alostérická aktivácia receptora GABAA prostredníctvom viazania na benzodiazepínové miesto viazania(C. F. P. George, The Lancet, 358, 1623-1626, 2001). Zatial čo benzodiazepíny sú na mieste viazania receptora GABAA nešpecifickými Iigandmi, zolpidem a zaleplon vykazujú vyššiu selektivitu pre podjednotku o Napriek tomu tieto zlúčeniny stále ovplyvňujú architektúru spánku a pri...