Zverejnene patenty 27.07.2007

Nástrojový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7211

Dátum: 27.07.2007

Autor: Noureddine Hassan

MPK: B23B 27/00, B23C 5/02, B23B 27/16...

Značky: nástrojový, systém

Text:

...sa rozbiehajú v tvare V, že sedlo držiaka pre spolupôsobenie s bočnými stenami stabilizačnej časti rezného nástroja so stenami sedla od základu prehĺbenia radiálne smerom von a aspoňčiastočne má rovnako rozchádzajúci sa priebeh a že rezná oblasťrezneho nástroja má vopred stanoviteľný voľný odstup voči dnu prehĺbenia, nie je rezný nástroj podoprený proti pracovnému zaťaženiu len vo vnútri obvodovej oblasti držiaka, ale aj mimo obvodovej...

Montážny spoj na spojenie plechových dielov falcovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6990

Dátum: 27.07.2007

Autor: Guillien Joël

MPK: B60J 5/00, B21D 39/02, B62D 25/10...

Značky: montážny, dielov, spojenie, plechových, falcovaním

Text:

...reze ukazujúci spojenie vzmysle vynálezu pred falcovaním,- Obrázok 4 je schematický pohľad V zväčšenej mierke vo zvislom reze v smere línie IV-IV Obrázku 2 ukazujúceho spojenie po falcovaní.Na Obrázku 1 je schematický znázomená otváracia časť vozidla 10, osobitne dvere. Táto otváracia časť 10 obsahuje dolnú kazetu 12 a obvodový rám 14. Kazeta 12 a rám 14 vymedzujú okno 16.Ako je znázornené na Obrázkoch 3 a 4, otváracia časť 10 obsahuje prvý...

Eskalátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13732

Dátum: 27.07.2007

Autor: Grobbel Burkhard

MPK: B66B 23/02

Značky: eskalátor

Text:

...v dôsledku zmenšenia rozstupu reťaze a zväčšenia počtu zubov. So zmenšujúcim sa rozstupom a so stúpajúcim počtom zubov sapolygonálny efekt zmenšuje, až sa napokon dosialme miera, pri ktorej je polygonálny efektv praxi taký malý, teda pohyb reťazí /schodov/ paliet je tak rovnomerný, že polygonálny efektuž prakticky neruší, avšak stále ešte existuje.0011 V oblasti reťazových kolies boli tiež inštalované vedenia, ktoré spôsobujú...

Liečenie amyloidogénnych ochorení humanizovanými anti-Abeta protilátkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16748

Dátum: 27.07.2007

Autori: Grundman Michael, Callaway Jim, Lieberburg Ivan

MPK: C07K 16/18, A61P 25/28, A61K 39/395...

Značky: humanizovanými, anti-abeta, ochorení, liečenie, protilátkami, amyloidogénnych

Text:

...dokumentom EP 526511 by ťažko ovplyvnila hladinu endogénneho cirkulujúceho AB, a pretože dokument EP526511 neodporúča používať adjuvans ako imunostimulans, zdá sanepravdepodobné, že by táto dávka mala za následok akýkoľvek liečebný prínos.0006 Dokument US 6787637 opisuje farmaceutickú kompozíciu obsahujúcu protilátku, ktorá sa špecificky viaže k epitopu vo zvyškoch 1 až 7 Abeta, a farmaceutický nosič, ked izotyp uvedenej protilátky je...

1-Arylpyrazoly, pesticídna kompozícia s ich obsahom, spôsob kontroly škodcov a spôsob prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285808

Dátum: 27.07.2007

Autori: Manning David Treadway, Wu Tai-teh

MPK: C07D 231/00, A01N 43/72, A01N 43/48...

Značky: obsahom, přípravy, kontroly, škodcov, pesticídna, spôsob, 1-arylpyrazoly, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa 1-arylpyrazoly vzorca (I), kde R31 a R32 sú nezávisle od seba OCH3 OC2H5 SCH3 SC2H5 R31 a R32 sú tiež spojené, pričom vznikne OCH2CH2O O(CH2)3O S(CH2)2S S(O)(CH2)2S S(O)(CH2)2S(O) S(O)2(CH2)2S(O) S(O)2(CH2)2S(O)2 S(CH2)2O S(O)(CH2)2O S(O)2(CH2)2O O(CH2)[CH(CH2OH)]O O(CH2)[C(CH2OH) (CH2OH)]OOCH(COOCH3)CH(COOCH3)O OCH(COOC2H5)CH(COOC2H5)O OCH2C (COOCH3)-(COOCH3)CH2O OCH2C(COOC2H5)(COOC2H5)CH2O OCH2CH(CH3)O SCH2CH2NH OCH2CH(CH2CH2OH) O...

Kryštalická forma vápenatej soli bis[kyseliny (E)-7-[4-(4-fluórfenyl)-6-izopropyl-2- [metyl(metylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl]-(3R, 5S)-3,5-dihydroxyhept-6-énovej], farmaceutická kompozícia s jej obsahom, spôsob ich výroby a použitie uvedenej kryš…

Načítavanie...

Číslo patentu: 285807

Dátum: 27.07.2007

Autor: Taylor Nigel Phillip

MPK: A61P 3/00, C07D 239/00, A61K 31/505...

Značky: výroby, kompozícia, spôsob, obsahom, farmaceutická, e)-7-[4-(4-fluórfenyl)-6-izopropyl-2, metyl(metylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl]-(3r, kryš, uvedenej, použitie, 5s)-3,5-dihydroxyhept-6-énovej, bis[kyseliny, vápenatej, forma, krystalická

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa kryštalická forma vápenatej soli bis[kyseliny (E)-7-[4-(4-fluórfenyl)-6-izopropyl-2-[metyl (metylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl](3R, 5S)-3,5-dihydroxyhept-6-énovej], spôsob jej prípravy, farmaceutická kompozícia obsahujúca túto kryštalickú formu na liečenie hyperlipidémie, hypercholesterolémie, aterosklerózy a jej použitie.

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: 285805

Dátum: 27.07.2007

Autor: Zimmer Bertrand

MPK: A46B 9/00

Značky: zubná, kefka

Zhrnutie / Anotácia:

Hlavica (10) zubnej kefky je vybavená pružnými trecími prvkami, obsahujúcimi spodnú kotevnú pätku (22), prostredníctvom ktorej sú pripevnené k hlavnému telesu (16) hlavice (10) zubnej kefky. Kotevná pätka (22) aspoň niektorých trecích prvkov je uložená v kotevnom otvore (24), prechádzajúcom hlavným telesom (16). Horné a spodné konce kotevnej pätky (22) sú príslušne usporiadané nad a pod hornou a spodnou plochou (26) hlavného telesa (16). Horný...

DNA sekvencia, ktorá kóduje RAP-2 proteín, replikovateľné expresné vehikulum, transformované eukaryotické alebo prokaryotické hostiteľské bunky, RAP-2 proteín, spôsob jeho výroby, protilátky, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285804

Dátum: 27.07.2007

Autori: Wallach David, Li Yongan, Horwitz Marshall, Kovalenko Andrei

MPK: C07K 16/18, C07K 14/435, A61K 38/17...

Značky: prokaryotické, sekvencia, spôsob, expresné, protilátky, hostiteľské, eukaryotické, použitie, výroby, vehikulum, proteín, rap-2, buňky, transformované, prostriedok, obsahom, replikovateľné, kóduje, ktorá, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Poskytnutý je proteín, ktorý je schopný modulovať alebo sprostredkovať vnútrobunkový účinok RIP v dráhach zápalu, bunkového prežívania a bunkovej smrti. Vynález poskytuje aj DNA, ktorá kóduje tento proteín, spôsob jeho výroby a jeho použitie.

Nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17462

Dátum: 27.07.2007

Autor: Noureddine Hassan

MPK: B23B 27/10, B23B 27/16, B23B 29/04...

Značky: nástroj

Text:

...prostriedkom.0009 Ďalej sa pri usporiadaní nástroja podľa vynálezu uvažuje s tým, že priestor (51) pre tekutinu je vytvorený prehĺbením V opornej ploche tvoriacim sa rozšírením koncového0010 Priestor pre tekutinu môže byt vytvorený ako nachádzajúci sa na opornej ploche V držiaku, alebo v zaisťujúcej časti príslušného rezného nástroja, alebo aj ako čiastočne sa nachádzajúci v držiaku, tak aj V zaisťujúcej časti.0011 Pri príkladoch...

Bioplynová stanica a spôsob získavania bioplynu z drevených obnoviteľných surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20118

Dátum: 27.07.2007

Autor: Feldmann Michael

MPK: C12M 1/107

Značky: získavania, dřevěných, stanica, obnoviteľných, bioplynu, spôsob, surovin, bioplynová

Text:

...materiálu. Toto pozostáva v podstate zo štandardného mlyna príp. obilného mlyna(popr. tiež z jednoduchého mlyna na rozdruženie peliet zelenej hmoty), miešacej nádrže s miešadlom, ferrnentačného reaktora s miešadlom, čerpadiel a riadiacej jednotky. Ako vstupná látka môže slúžiť akákoľvek zelená hmota, ako aj jatočný odpad a hnojovica. Bez toho aby sa tu zaoberali rozdielnymi špeciñckými vlastnosťami vstupných látok, v tejto prihláške...