Zverejnene patenty 25.07.2007

Deriváty metotrexátu viažuce proteín a liečivá, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7304

Dátum: 25.07.2007

Autori: Kratz Felix, Warnecke André

MPK: C07K 7/00, A61K 47/48, C07K 5/00...

Značky: viažúce, obsahujú, metotrexátu, liečivá, proteín, deriváty

Text:

...alebo reumaticky postihnutom tkanive MTX alebo deriváty MTX.0004 Úloha sa vyriešila pomocou foriem uskutočnenia uvedených0005 Predovšetkým sa pripravia deriváty metotrexátu všeobecnéhozosieťovadlo Peptĺd Spčceľ účinná látkaV ktorom R 1 H alebo CH 3, R 2 H alebo COOH, Pl-P 3 L- alebo D aminokyseliny, Xaa ozpustnosť poskytujúca aminokyselina, H O až 6, n O až 5, o O až 2, p l až 10 a PM je skupina viažuca proteín.0006 Podla...

Pyridizinónové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13804

Dátum: 25.07.2007

Autori: Becknell Nadine, Hudkins Robert, Tao Ming, Josef Kurt, Hostetler Greg, Knutsen Lars, Zulli Allison

MPK: A61K 31/5025, A61K 31/501, A61K 31/502...

Značky: deriváty, pyridizinónové

Text:

...ako ligandov H 3.Vo W 0 2006/117609 A 2 (Bertrand et al.) sú opísané nové ligandy histamínového receptora H 3, spôsoby ich prípravy aich použitie pri liečení.Vo W 0 2006/ 103546 A 2 (Schwartz et al.) sú opísané určité spôsoby liečenia Parkinsonovej choroby, obstrukčnej spánkovej apnoe, narkolepsie, demencie s Lewyhho telieskami a/alebo vaskulárnej demencie za použitia neimidazolóvých alkylamínovýchderivátov, ktoré sú antagonisty receptorov...

Implantabilné zariadenie na dodávanie aktívneho činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 285803

Dátum: 25.07.2007

Autori: Landrau Felix, Eckenhoff James, Wright Jeremy, Peery John, Magruder Judy, Lautenbach Scott, Dionne Keith

MPK: A61K 9/00

Značky: dodávanie, činidla, implantabilné, zariadenie, aktívneho

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na dodávanie aktívneho činidla do okolitého tekutinového prostredia zahŕňa nepriepustný zásobník, rozdelený na komoru obsahujúcu preparát činidla napúčajúceho vodou a na komoru obsahujúcu preparát aktívneho činidla, a výtokový otvor spätnej regulácie v združenom vzťahu. Dráha toku aktívneho činidla zahŕňa dráhu vytvorenú medzi združenými povrchmi zásobníka a výtokovým otvorom spätnej difúznej regulácie.

Potravinársky prostriedok na vyprážanie s obsahom lecitínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285801

Dátum: 25.07.2007

Autori: Van Den Kommer Marcelle, Segers Jacobus Cornelis, 't Hooft Cor

MPK: C07F 9/00, A23D 9/007, A23D 7/005...

Značky: potravinářský, vyprážanie, lecitínu, obsahom, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Potravinársky prostriedok vhodný na plytké vyprážanie obsahuje triglyceridy, pričom najmenej 60 % hmotnostných triglyceridov je rastlinného pôvodu a ďalej obsahuje 0,05 až 3 % hmotnostné slnečnicového lecitínu. Je opísaný aj spôsob prípravy hydrolyzovaného slnečnicového lecitínu.

Spôsob merania priemernej teploty a zariadenie na tento spôsob merania

Načítavanie...

Číslo patentu: 285800

Dátum: 25.07.2007

Autor: Šiška Jozef

MPK: G01K 17/00, G01K 11/00, G01K 3/00...

Značky: teploty, merania, spôsob, priemernej, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Meranie priemernej teploty sa uskutočňuje odparovaním kvapaliny (1) cez difúzny otvor (4) do okolia pri definovaných podmienkach. Množstvo odparenej kvapaliny je stanovené gravimetricky, volumetricky alebo fotometricky. Zariadenie na meranie priemernej teploty môže byť realizované vo forme sklenej nádoby (2) čiastočne naplnenej zafarbenou vodou a uzatvorenej zátkou (3) so vsadenou sklenou kapilárou (5), ktorá je umiestnená v ochrannom puzdre...

Piestové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 285799

Dátum: 25.07.2007

Autori: Cvengroš Ján, Rotheneder Heinz

MPK: F04B 37/00

Značky: čerpadlo, piestové

Zhrnutie / Anotácia:

Vo valci (1) sa nachádza piest (3) s jedným alebo viacerými kanálmi (10), ktorý je umiestnený na piestnej tyči (4) medzi zarážkou (6) a tanierom (5). Vzdialenosť medzi tanierom (5) a zarážkou (6) je väčšia ako hrúbka piesta (3).

Deriváty cytokínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9110

Dátum: 25.07.2007

Autor: Hartley Oliver

MPK: C07K 14/52

Značky: deriváty, cytokínov

Text:

...profylaktické anti-HIV činidlá, pretože sa uznáva, že riziko infekcie HIV môže0009 Činidlá, ako sú napríklad deriváty RANTES, môžu tiež indukovať signalizáciu v cieľových bunkách spôsobenú nedostatkom selektivity alebo špeciñcity činidla k CCR 5, t.j. tým, že činidlo tiež viaže receptorové proteiny CCR 1 a CCR 3.0010 Nevýhodou chemicky modifikovaných polypeptidov je to, že nemôžu byť tvorené priamymi biotechnoiogickými prostriedkami...