Zverejnene patenty 20.07.2007

Formulácie benzimidazolylpyridyléterov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7299

Dátum: 20.07.2007

Autori: Shen Peng, Ritchie Sean, Hashash Ahmad, Okhamafe Augustus, Gullapalli Rampurna, Lin Kangwen

MPK: C07D 401/00, A61K 9/107, A61K 31/00...

Značky: formulácie, benzimidazolylpyridyléterov

Text:

...zahŕňajú pevné a kvapalné formulácie f 1-metyl-5-2-(5-trifluórmetyl-1 H-imidazol-2-yl)-pyridín-4-yloxy-1 H-benzoimidazol-Z-yl-(4-trifluórmetyl-fenyDamínu vo forme kapsúl a tabliet, medzi inými. Formulácie môžu byť podávané perorálne alebo inými spôsobmi známymi v odbore. Zahmuté formulácie poskytujú zlepšenú rozpustnosť vo vode a zlepšenú in-víva expozíciu0008 V jednom uskutočnení predkladaný vynález poskytuje formuláciu zahŕňajúcu...

Ochranné dvere nástupišťa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13591

Dátum: 20.07.2007

Autor: Tate Derek

MPK: B61D 19/02, E05F 15/00, B61B 1/02...

Značky: ochranné, dveře, nástupišťa

Text:

...terapeutickom využití zvlášť dôležitá,pretože pokial by polypeptid pri skladovaní tvoril vedľajšie produkty, napríklad agregáty alebo degradačné fragmenty, mohlo by dôjsť k zníženiu biologickej aktivity, a teda ohrozeniu terapeutickej účinnost molekuly na jednotku dávky. Okrem toho existuje akútna potreba stabilizácie terapeutických polypeptidov určených pre špecializované ftmkcie, k podávaniu a použitiu pri určitých biologických indikáciách,...

N-(Amino-heteroaryl)-1H-indol-2-karboxamidové deriváty, ich príprava a ich použitie v terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12879

Dátum: 20.07.2007

Autori: Dubois Laurent, Malanda André, Evanno Yannick

MPK: A61P 13/00, A61P 11/00, A61K 31/435...

Značky: n-(amino-heteroaryl)-1h-indol-2-karboxamidové, príprava, deriváty, terapii, použitie

Text:

...substituované jednou alebo niekoľkými skupinami Re, ktoré sú identické alebo vzájomne odlišnéRc znamená atóm halogénu, skupinu Cj-Cg-alkyl, Cg-Cy-cykloalkyl, Cg-Cy-cykloalkyl-ClCg-alkylćn, Cj-Cg-fluóralkyl, C 1-C 5-alkoxy, Cg-Cy-cykloalkyl-C.-Cg-alkylén-Oą Crcs-ÍIUÓTalkoxy, Cl-Cg-tioalkyl, -S(O)-C 1-C 5-alkyl, -S(O)2-C 1-C 5-alkyl, kyano, C(0)NR 1 R 2, NRjRz,SO 2 NR 1 R 2, NR 3 COR 4, NR 3 SO 2 R 5, OC(O)NR.R, NR 3 CO 0 R 4, NR 3 CONR 1 R 2,...

Kogeneračná jednotka s vlastným zdrojom vodíka ako paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 285794

Dátum: 20.07.2007

Autor: Müller Vladimír

MPK: F01K 13/00, F02G 5/00, F02B 43/00...

Značky: paliva, zdrojom, jednotka, kogeneračná, vodíka, vlastným

Zhrnutie / Anotácia:

Kogeneračná jednotka pozostáva z elektrického generátora (2) a z plynového spaľovacieho motora (3), ktoré sú navzájom prepojené, z alternátora (5), z akumulátorov a z riadiacich jednotiek. K spaľovaciemu motoru (3) sú cez alternátor (5) pripojené: sústava akumulátorov (6), riadiaca jednotka (16) chodu spaľovacieho motora a riadiaca a bezpečnostná jednotka (8) elektrolýzy. Riadiaca a bezpečnostná jednotka (8) elektrolýzy je prepojená s anódou...

Zlúčeniny s CRTH2 antagonistickou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12272

Dátum: 20.07.2007

Autori: Armer Richard Edward, Wynne Graham Michael, Johnson Peter David, Dorgan Colin Richard

MPK: A61P 11/00, A61P 17/00, A61P 1/00...

Značky: crth2, aktivitou, zlúčeniny, antagonistickou

Text:

...napriklad astma, chronická obštrukčná plúcna choroba (COPD), a velké množstvo ďalších chorôb, vrátane rôznych ochorení kostí a kĺbov, kože a očí, GI traktu, centrálneho a periférneho nervového systému a ďalších tkanív, a tiež rejekcie aloštepu. Tieto zlúčeniny sú všetky indolové deriváty so substituentom kyselinou octovou v 3-polohe indolového0007 Dokumenty č. PL 65781 a JP 43-24418 sa tiež týkajú derivátov kyseliny indol-3-octovej, ktoré sú...

Spôsob výroby cukrárskeho výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11330

Dátum: 20.07.2007

Autori: Abylov Melis, Durco Juraj

MPK: A23G 1/52, A23G 1/20, A23G 3/02...

Značky: výroby, výrobků, cukrárskeho, spôsob

Text:

...prúžkov cukrárskej hmoty. To tiež umožňuje, aby bolo cukrárskou hmotou celkom pokryté dno formy v prípadoch, kedy je cukrárska hmota ukladaná do jednej formy z niekoľkých vydávacích výstupov.0013 Okrem toho uskutočnené testy preukázali, že sa dosiahnu určité výhody vtedy, keď sa vydávací priechod, ktorý sa nachádza buď vnútri v hriadeli alebo vtryske smerom kotvoru, rozširuje vpozdĺžnom smere vydávacieho výstupu. V oblasti...

Transkripčná nepresnosť, jej detekcia a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10806

Dátum: 20.07.2007

Autor: Bihain Bernard

MPK: C12Q 1/68

Značky: detekcia, transkripčná, použitie, nepresnosť

Text:

...proteíny prostredníctvom procesu nazvaného alternatívny zostrih. Alternatívny zostrih odstraňuje rôzne častizpre-messengerovej RNA (pmRNA), a tak vedie kodstráneniu rôznych elementov zodpovedajúcich špecifickým intrónom a vytvára rôzne zrelé mRNA. Analýza RefSeq databázy ukazuje, že obsahuje 11259 transkriptov zodpovedajúcich 6946 génom. Alternatívny zostrih teda môže zwšiť heterogenitu transkriptov o 76 . Mechanizmus, ktorý v tomto texte...

Koncentrované roztoky metotrexátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8568

Dátum: 20.07.2007

Autor: Will Heiner

MPK: A61P 11/06, A61K 9/00, A61K 31/519...

Značky: roztoky, metotrexátu, koncentrované

Text:

...na to, že reumatológovia a domáci lekári spravidla nemajú zodpovedajúce prípravky k dispozicii a nie je pre nich možné aby si sami metotrexát pripravili, pričom už na natiahnutie jednej injekčnej striekačky z ampule (napr. prepichovacej ampule, ktorá roztokúčinnej látky obsahuje) sa hľadí ako na prípravu.0008 Ztohoto dôvodu boli vyvíjané hotové injekčné striekačky, aby sa eliminoval pracovný krok sťahovania. Prvýkrát boli vrámci Európy...

Transkripčná nepresnosť, jej detekcia a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20017

Dátum: 20.07.2007

Autor: Bihain Bernard

MPK: C12Q 1/68

Značky: použitie, transkripčná, nepresnosť, detekcia

Text:

...ukazuje, že obsahuje 11259 transkriptov zodpovedajúcich 6946 génom. Alternatívny zostrih teda môže zvýšiť heterogenitu transkriptov o 76 . Mechanizmus, ktorý v tomto texte pôvodcoviaopisujú, je odlišný od alternatívneho zostrihu a indukoval oveľa väčšiu heterogenitu proteínov. Pôvodcovia naozaj demonštrujú výskyt nenáhodných moditikácií mRNA sekvencie, ktoré vedú k zmenám vkódovaných AA,zavedeniu predčasných stop kodónov, ktoré poskytujú...

Nízkohmotnostný fotovoltaický systém vo forme modulovej platne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8350

Dátum: 20.07.2007

Autor: Schwarze Sascha Oliver

MPK: H01L 31/042, H01L 31/048

Značky: systém, platne, fotovoltaický, formě, modulovej, nízkohmotnostný

Text:

...možnosť spočíva v tom, postaviť vane z umelej hmoty, ktoré sa potom za účelom zaťaženia naplnia štrkom. Ďalší systémstavia na ploche postavenia pätky s veľkými platňami. Tieto plochy sapotom tak ako v iných systémoch zaťažia ťažkými kamennými platňami,kamennými kvádrami nebo štrkom. Alternatívu k tomu tvori fotovoltaickýsystém s malou hmotnosťou, ako sa tento tiež používa vo vynáleze.0006 Zo spisu DE 101 02 918 A 1 sú známe fotovoltaický...

Elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7850

Dátum: 20.07.2007

Autori: Albas Cirpanli Gunsu, Tekkalmaz Tekin, Ayvazoglu Cumhur

MPK: H02K 1/00, H02K 17/00

Značky: elektromotor

Text:

...g a rotor g.Rotor g zahrnuje jadro g valcového usporiadania s otvorom Q pre hriadel v strede. vytvorené z magnetických, oceľových lamiel L rotora, naskladaných na seba, pričom jeden alebo viaceré magnety á sa umiestnia vložením do jadra g v axiálnom smere. umožňujúc synchrónnu prevádzku. pričom jeden alebo viac otvorov ći na vloženie magnetov je usporiadaných okolo otvoru Q pre hriadeľ, kam sa vložia magnety Q, viac než jedna drážka 7...

Metóda na detekciu EGFR mutácií v krvných vzorkách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7821

Dátum: 20.07.2007

Autori: Tarón Roca Miguel, Rosell Costa Rafael

MPK: C12Q 1/00

Značky: detekciu, vzorkách, mutácií, metoda, krvných

Text:

...periferálnej krvnej plazme alebo v sére pacientov s rakovinou. Tieto informácie však boli vo všeobecnosti obmedzené len na pacientov s pokročilou rakovinou alebo známym neoplastickým alebo proliferatívnym ochorením. Niektorí autori (Kimura a kol., 2006. EGFR Mutácie rakoviny a séra u pacientov liečených Geñtinibom pri chemoterapiou neliečiteľnou nemalobunkovou rakovinou pľúc) opísali, že mutácie na EGFR géne možno zistiť vo vzorkách séra z...