Zverejnene patenty 19.07.2007

Peptidy s farmakologickou aktivitou na liečenie ochorení ako je rakovina, spojených so zmenenou migráciou buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14011

Dátum: 19.07.2007

Autori: Carriero Maria Vincenza, Pavone Vincenzo, De Rosa Mario

MPK: C07K 4/12, A61K 38/03

Značky: zmenenou, spojených, peptidy, rakovina, migráciou, farmakologickou, aktivitou, ochorení, buniek, liečenie

Text:

...aminokyseliny mono-substltuované na o uhllkovom atóme s lineámou alebo cyklickou alkylovou skupinou obsahujúcou 4 až 10 uhlíkových atómov, alebo aminokyseliny mono-substituované na a uhllkovom atóme s alkylovou skupinou obsahujúcou 1 až 8 uhlíkových atómov, sú volitelne substiiuované karbamoylovou, hydroxylovou alebo aromatickou skupinou X sa výhodne vyberá zo skupiny, ktorá obsahuje Glu, Lys, volitelne N-alkylované alalebo Co-alkylované, Aib,...

Peptidy s farmakologickou aktivitou na liečenie ochorení ako je rakovina, spojených so zmenenou migráciou buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14008

Dátum: 19.07.2007

Autori: Pavone Vincenzo, De Rosa Mario, Carriero Maria Vincenza

MPK: C07K 4/12, A61K 38/03

Značky: aktivitou, spojených, buniek, liečenie, peptidy, farmakologickou, ochorení, migráciou, zmenenou, rakovina

Text:

...hydroxy-Pro, tio-Pro, Azt, Pip, pGlu, voliteľne N-ecylovaný a/alebo Ca-alkylovaný,Aib, Ac 3 c, Ac 4 c, AcSc, Ao 6 c, voliteľne N-acylovaný alebo N-alkylovaný X 1 a X 3, ktoré sú rovnaké alebo rozne,sú voliteľne N-alkylované alalebo Ca-alkylované sa vyberajú z Arg, 0 m, Lys, ktoré sú voliteľne guandinylované, a fenylalanlnu, ktorý je v meta alebo para polohe substituovaný amlnovou alebo guanidínovou skupinou X 2 vyberá zo skupiny, ktorá...

Formovacia hmota, zmes formovacej hmoty na odlievanie a spôsob na výrobu formy alebo výlisku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7234

Dátum: 19.07.2007

Autor: Gerlach Ralf-joachim

MPK: B22C 1/16, B22C 9/02, B22C 9/10...

Značky: výrobu, formovacia, výlisků, formy, hmota, odlievanie, hmoty, formovacej, spôsob

Text:

...schopnosti tečenia. V prípade aditív podobných doštičkám sa musia prípravky a spracovanie zmesi formovacej hmoty, v zhode so stavom techniky,prispôsobiť v komplexných testovacích sériách, aby sa produkovali také výlisky, ako pieskové jadro.0007 Pieskové jadrá, ktoré sa vyžadujú vzlievarenstve, sa vyrábajú vjadrových lisovacích strojoch. Formovacia hmota obsahujúca jadrový piesok,spojovacie činidio a prímesi sa pri vysokej rýchlosti...

Herbicídna kompozícia a spôsob je použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13419

Dátum: 19.07.2007

Autori: James John, Dunne Cheryl Lynn

MPK: A01N 33/18, A01P 13/02, A01N 41/10...

Značky: spôsob, kompozícia, použitia, herbicídna

Text:

...znamená zlúčeninu, ktorá kontroluje alebo modifrkuje rast rastlín. Výraz herbicídne účinné množstvo znamená množstvo takejto zlúčeniny alebo kombinácie takýchto zlúčenín, ktoré je schopné produkovať kontrolný alebo modifikačný účinok na rast rastlín. Kontrolný alebo modifikačný účinok zahŕňa všetky odchýlky od prirodzeného vývoja, napríklad zahubenie, spomalenie rastu, hnednutie listov, albinizmus, zakrpatenie a po dobne. Napríklad...

Zariadenie na znižovanie hluku železničného kolesa pri pohybe po koľajnici

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13277

Dátum: 19.07.2007

Autor: Cervello Steven

MPK: B60B 17/00

Značky: koľajnici, pohybe, hluku, znižovanie, kolesa, železničného, zariadenie

Text:

...môže byť zariadenie podľa predmetného vynálezu pripevnené na železničné koleso 19, ktoré má obvykle náboj 11, veniec 12 s pojazdovou plochou alebo behúňom 1 § a okolesnikom g na svojej vnútornej strane a prechodovú stenu alebo disk É, ktorý spája náboj 11 s vencom 12.0010 Toto zariadenie zahŕňa dve ploché medzikruhové kovové dosky 1 E 3,Ľ, s výhodou z nehrdzavejúcej ocele, obe so stredovým vitanim E 2 11. Ako vonkajší priemer, tak aj...

Nákladné železničné koleso s vysokým brzdným výkonom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12983

Dátum: 19.07.2007

Autori: Lunden Roger, Lombardo Francesco, Nordhall Lennart

MPK: B60B 17/00

Značky: železničné, nákladné, brzdným, výkonom, vysokým, koleso

Text:

...brzdami sa stáva dôležitým faktorom čo sa týka narušenia životného prostredia. Zistilo sa však, že kolesá brzdené použitím kompozitných alebo spekanýchEP 2 046 585 34302,- materiálov generujú menej hluku než kolesá, kde brzdové bloky sú z liałtiny. Dôležitý aspekt je to, že pri nových materiáloch pre brzdové bloky všeobecne do kolesa vstupuje vyššie percento tepla než u konvenčných bŕzd s liatinovými blokmi, čo je skutočnosť, ktorá...

Spôsob odstraňovania oxoaniónov arzénu, antimónu, selénu, molybdénu, volfrámu a mangánu z vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 285793

Dátum: 19.07.2007

Autor: Šiška Jozef

MPK: C02F 1/52, C02F 1/70, C02F 1/28...

Značky: spôsob, arzenu, manganu, odstraňovania, oxoaniónov, volfrámu, selénu, molybdenu, antimónu

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie spočíva v znížení oxidačného stupňa arzénu, antimónu, selénu, molybdénu, volfrámu a mangánu redukovadlom v kyslom prostredí a v zachytení produktov redukcie koagulačne alebo sorpciou. Pridanie okysľovacej zložky, redukovadla a koagulačného činidla môže byť uskutočnené súčasne, pričom je možné použiť elektrochemicky produkovaný vodík ako redukovadlo so súčasným okysľovacím efektom.

Sterilné preparáty modifikátora imunitnej odozvy a metódy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11179

Dátum: 19.07.2007

Autori: Statham Alexis, Truong Myhanh, Stoesz James

MPK: A61L 2/00, A61K 31/4375, A61K 31/4745...

Značky: sterilné, preparáty, imunitnej, odozvy, modifikátora, metody

Text:

...vynálezu je poskytnutie balenej kompozície, ktorá sa skladá z obalového materiálu a vyššie uvedenej farmaceutickej kompozície uzavretejv obalovom materiále, pričom balená kompozícia sa sterilizovala ako hotový výrobok.0013 Predložený vynález ďalej poskytuje spôsob sterilizácie vyššie uvedenej farmaceutickej kompozície alebo vyššie uvedenej balenej kompozície, ktorý zahŕňa krok ožiarenia kompozície zväzkom elektrónov v sterilizačnej dávke...

Cytotoxické činidlá obsahujúce nové tomaymycínové deriváty a ich liečebné použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15403

Dátum: 19.07.2007

Autori: Gauzy Laurence, Chari Ravi, Bouchard Hervé, Deng Yonghong, Commerçon Alain

MPK: C07D 519/00, C07D 487/04

Značky: deriváty, cytotoxické, použitie, nové, liečebné, činidla, obsahujúce, tomaymycínové

Text:

...ako napríklad molekúl opísaných v tomtoPri konjugácii sa používali aj neodštiepiteľné spojky. Ich použitie má význam predovšetkým pri rádioimunoterapeutickom podávaní. Toto s využívalo aj na pripojenie toxínov na monoklonálneprotilátky, ako pri exotoxíne Pseudomonas s MAb 9.2.27, pričom sa použil heterobifimkčnýmaleimid sukcínimidyl-4-(N-maleimidometybcyklohexán-1-karboxylát (SMCC) (EP 306943). Ukázalo sa, že konjugát Mab-toxín má väčšiu in...

Zariadenie na manipulovanie s malými dielmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20304

Dátum: 19.07.2007

Autor: Ziegelmeyer Fritz

MPK: F16B 7/20, F16B 21/04, G21C 19/20...

Značky: malými, zariadenie, manipulovanie, dielmi

Text:

...zariadenieobsahuje na svojom konci orientovanom ku koncu tyče vždy jednovybranie, ktoré sú usporiadané diametrálne voči sebe navzájomaspolupracujú s aspoň jedným bočne vyčníevajúcim čapom alebo kolíkom, usporiadaným na privrátenom konci druhej tyče, na jeho uloženie.Podľa jedného ďalšieho výhodného vytvorenia vynálezu je blokovacie zariadenie vytvorené ako posuvná objimka, ktorá je nasunutá na vonkajšiu plochu dutej tyče a...

Spôsob a zariadenie na uzavieranie kapsúl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8446

Dátum: 19.07.2007

Autori: Vanquickenborne Stefaan Jaak, Van Goolen Gunther, Mccutcheon Gabriel Maclain

MPK: A61J 3/07

Značky: spôsob, zariadenie, kapsúl, uzavieranie

Text:

...množstva kvapaliny po kapsule.0008 Pri použití kapsúl, ktoré sú pri zavádzaní do taviacej jednotky vpodstate suché, nieje nutné, aby v tejto taviacej jednotke dochádzalo, za účelom zabránenia bud vzájomnému zlepovaniu kapsúl alebo ich prilipnutia na povrchu taviacej jednotky, k ich natriasaniu a prevaIovaniu sa. Počas tohto stavu môže byt teda vytvrdzovanie uzatvorenia kapsuly uskutočňované pri minimálnom vystavení pôsobenia mechanických...