Zverejnene patenty 18.07.2007

Spôsob nabíjania upratovacieho robota

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18933

Dátum: 18.07.2007

Autori: Lee Hak-bong, Ko Jang-youn, Song Jeong-gon, Jeung Sam-jong, Lee Ju-sang, Kim Myeong-ho, Kim Kyoung-woung

MPK: A47L 9/28, H02J 7/00

Značky: nabíjania, spôsob, robota, upratovacieho

Text:

...batérie na vopred stanovenú úroveň pri používaní alebo po dokončení operácie vysávania vysávač určí svoje aktuálne umiestnenie na základe informácií z pohľadu vyfotografovaného hornou kamerou, vypočíta spiatočnú cestu podľa aktuálneho umiestnenia a uložených informácií o umiestnení a vráti sa poUS 5 787 545 sa vzťahuje na automatický stroj a zariadenie na odstraňovanie prachu z podlahy, obsahujúci samostatný samohybný stroj opatrený dvoma...

Nový obal pre kvapalné produkty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7309

Dátum: 18.07.2007

Autori: Bryckaert Emilie, Chassard Jean-pierre, Lotz Thomas, Rebufello Daniel

MPK: B65D 85/72

Značky: produkty, nový, kvapalné

Text:

...prieduchom na odvádzanie plynov a ktorého objem je 0,1 až 100litrov. Obal, ktorý je predmetom tejto prihlášky, má rovnaké nevýhody ako ten z predchádzajúceho dokumentu. Ani táto obalová úprava nepredstavuje vhodné a využiteľné riešenie, ktoré by vyhovovalo podmienkam trhu pre širokú verejnosť.0011 Ďalšie obalové riešenia boli bezpochyby popísané vliteratúre týkajúcej sa obalov pre potravinové produkty, ako je ovocie, zelenina alebo...

Konektorový blok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6846

Dátum: 18.07.2007

Autor: Dennes Wayne William

MPK: H01Q 1/14, H01R 9/24

Značky: konektorový

Text:

...plošne a do určitého stupňa umožňujú voľný pohyb kolom dokola. To môže spôsobiť ťažkosti, ak sú prepájacie bloky napríklad stohované na sebe. Pri takomto usporiadaní je vzdialenosť, ktorá oddeľuje vodiče zapojené do konektorovýchblokov, menšia a elektromagnetické žiarenie medzi nimi potom môže spôsobiť presluchyVšeobecne je žiaduce prekonať jednu alebo viac vyššie opísaných ťažkostí alebo aspoňTáto úloha je vyriešená konektorovým blokom podľa...

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: 285786

Dátum: 18.07.2007

Autori: Wittig Susanne, Wülknitz Peter, Vetter Rüdiger, Kosmetatou Yvette

MPK: A46B 9/00

Značky: zubná, kefka

Zhrnutie / Anotácia:

Zubná kefka pozostáva z hlavy kefky so zväzkami (2, 3, 4) štetín, usporiadaných v podlhovastom štetinovom lôžku (1), a z rúčky (6), ktorá je spojená so štetinovým lôžkom (1) spojovacím dielom (5), pričom štetinové zväzky (3, 4) majú dĺžku, ktorá sa v pozdĺžnom smere štetinového lôžka (1) vlnovite mení. Prvé zväzky (2) štetín sú usporiadané na oboch vonkajších stranách štetinového lôžka (1), jednotlivé štetiny majú rozštiepené konce a v podstate...

Kontinuálna výroba 2-merkaptobenzotiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285783

Dátum: 18.07.2007

Autori: Dziaček Jozef, Podmanický Stanislav, Krška Štefan, Machajová Mária, Jurkovič Karol

MPK: C07D 277/00

Značky: kontinuálna, výroba, 2-merkaptobenzotiazolu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob kontinuálnej výroby 2-merkaptobenzotiazolu z anilínu, sírouhlíka a síry s dávkovaním síry do predohriatej zmesi anilínu a sírouhlíka, s recyklom, ako aj bez recyklu vedľajších konvertibilných zložiek pri tlakoch 8 až 15 MPa, teplotách za predohrievacou zónou 130 až 200 °C, teplotách v reakčnej zóne 130 až 300 °C, v jednom alebo viacerých následných stupňoch, pričom na 1 mól anilínu sa použije najmenej 1,201 mólov sírouhlíka a...

Deriváty aminopiperidínu ako inhibítory CETP

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16381

Dátum: 18.07.2007

Autori: Kawanami Toshio, Ohmori Osamu, Umemura Ichiro, Yasoshima Kayo, Qin Hongbo, Miyake Takahiro, Imase Hidetomo, Mogi Muneto, Yamada Ken, Iwaki Yuki

MPK: A61P 9/00, C07D 211/58, A61K 31/455...

Značky: inhibitory, deriváty, aminopiperidínu

Text:

...cykloalkyl, každázo skupín alkyl, nearomatický heterocyklyl alebo cykloalkyl je prípadne substituovanájedným až troma substituentmi vybranými zo skupiny, ktorú tvoria alkanoyl, alkyl-C(O)-O-,alebo hydroxyl R 4 je aryl-alkyl-, alkyl, alebo heteroaryl, každá z nich je pripadne substituovaná jedným až troma substituentmi vybranými zo skupiny, ktorú tvoria alkyl,halogén, alebo hydroxyl R 5 je vodik alebo alkyl R 6 a R 7 sú nezávisle...

Polohovací prvok k polohovo presnému vzájomnému vyrovnaniu prefabrikovaných stavebných dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12093

Dátum: 18.07.2007

Autori: Dennert Veit, Dennert Frank

MPK: E04B 2/02, E04B 1/48

Značky: přesnému, vzájomnému, dielcov, polohovo, prvok, prefabrikovaných, polohovací, vyrovnaniu, stavebných

Text:

...takže pás maltového loža nie je vytlačovaný k strane, ale stále vykazuje požadovanúhrúbku odpovedajúcu výške distančného prídržného taniera.Úhrnom môžu byt stavebné prvky vyrovnané za použitia polohovacích prvkov podľa vynálezu nanajvýš účelne a polohovopresne usadené, pričom budú dalej zmienené opatrenia, 3 EP 1 892 348 B 1s ktorých pomocou sú usadzovacie pohyby stavebných dielcovVýhodné uskutočnenia polohovacích prvkov sú uvedenéPrehľad...

Sírovodíkové deriváty nesteroidných protizápalových liekov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15700

Dátum: 18.07.2007

Autori: Wallace John, Cirino Giuseppe, Caliendo Giuseppe, Santagada Vincenzo

MPK: C07C 219/14, A61P 29/00, A61K 31/385...

Značky: deriváty, nesteroidných, liekov, sírovodíkové, protizápalových

Text:

...Vynálezcovia predovšetkým preukázali, že NSAID deriváty podľa tohto vynálezu majú jednu alebo viaceré z nasledujúcich ďalších vlastnosti (1) vyvolávajú menšie gastrointestinálne poškodenie než bežné NSAIDs (2) urýchľujú hojenie už existujúcich žalúdočných vredov a (3) vyvolávajú podstatne menšie zvýšenie krvného tlaku, než bežné NSAIDs. Okrem toho, deriváty NSAID podľa tohto vynálezu znižujú adherenciu leukocytov k vaskulárnemu endotelu,...

Vodná asfaltová zmes, jej výroba a jej použitie v cestnej technike

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20986

Dátum: 18.07.2007

Autori: Lesueur Didier, Herrero Laetitia, Uguet Canal Nuria, Hurtado Aznar Javier

MPK: C08L 95/00

Značky: cestnej, změs, vodná, asfaltová, technike, výroba, použitie

Text:

...soli a estery, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, kyselina octová a každá kyselina alebo kombináciekyseliny, minerálnou alebo organickou náplňou sa rozumejú napríklad íly, jemné minerály, cement, vápno, silice, plynové sadze,minerálne, kovové alebo organické vlákna, zvlášť textilné asfaltovou emulziou sa rozumie vodná disperzia asfaltu obsahujúca prípadne jedno alebo niekoľko aditív a/alebo jeden alebo niekoľko emulgátorov...

Tvarovanie vstrekovaním a spôsob nastrekovania tvarového dielu a použitie vstrekovacieho usporiadania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7881

Dátum: 18.07.2007

Autori: Dettinger Jürgen, Borst Peter

MPK: B29C 45/00

Značky: vstrekovacieho, nastrekovania, použitie, vstrekovaním, dielů, tvarového, tvarovanie, spôsob, usporiadania

Text:

...liatia, ktoré umožňujú vyrobiť odstreknuté diely, v ktorých sa pod povrchom nachádzajú ďalšie komponenty, najmä kovové zasúvacie kontakty.0011 Na tomto pozadí je úlohou predloženého vynálezu ukázaťcenovo výhodné zariadenie a spôsob, ako aj použitievstrekovacieho usporiadania na upevnenie tvarového dielu,predovšetkým hrdla, na kábel. Najmä sa má umožniť s malými nákladmi usporiadať a obmieňať viacej hrdiel rozličných tvarova / alebo na...

Zariadenie na osvetlenie alebo signalizáciu zahŕňajúce plochu na vedenie svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19175

Dátum: 18.07.2007

Autori: De Lamberterie Antoine, Dubosc Christophe

MPK: F21W 101/10, F21S 8/10

Značky: osvetlenie, zahŕňajúce, světla, vedenie, zariadenie, signalizáciu, plochu

Text:

...šírenia, kolmých k ploche medzi odrazovým úsekom a výstupným úsekom, aodrazový úsek je vytvorený tak, aby roviny odrazeného šírenia boli orientované vzhľadom k optickej osi tak, aby osvetľovacie zariadenie mohlo vyžarovať lineámyzväzok svetelných lúčov, pozdĺž všeobecne pozdĺžne prebíehajúcej optickej osi.Podľa iných charakteristických znakov vynálezusú roviny odrazeného šírenia rovnobežne s optickou osou osvetľovacieho zariadenia sú...