Zverejnene patenty 13.07.2007

Použitie tylvalozínu ako protivírusového činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17688

Dátum: 13.07.2007

Autori: Mockett Albert Philip Adrian, Brown Thomas David Kay, Stuart Amanda Denise

MPK: A61K 31/7048, A61P 31/12

Značky: tylvalozínu, činidla, protivírusového, použitie

Text:

...rôznorodé účinky na vírusy. Tilmikozín preukázal účinnost proti niektorým vírusom vrátane vírusu PRRSV. Tilmikozín je však omnoho toxickejši ako tylvalozín vtestoch antivírusovej účinnosti na bunkových kultúrach. Takisto antibiotikum tylozin, ktoré najužšie súvisí s tylvalozínom, nemá žiadny účinok na vírus PRRSV a účinky nainé vírusy nie sú známe.V súlade s vynálezom je poskytnuté použitie tylvalozínu alebo funkčného derivátu,...

Deriváty furo [3,2-B]pyrol-3-ónu a ich použitie ako inhibítorov cysteinylových proteináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12396

Dátum: 13.07.2007

Autori: Watts John Paul, Quibell Martin

MPK: A61K 31/407, C07D 491/04, A61P 19/00...

Značky: 3,2-b]pyrol-3-ónu, cysteinylových, použitie, proteináz, inhibítorov, deriváty

Text:

...proteinázou, čo značne prispieva k sile inhibítora. Primáme sa bidentátna vodíková väzba vyskytuje medzi proteinázou Gly 66 (CO)/inhibítorom N-H a proteinázou Gly 66(Nl-i)/inhibítorom (CO), kde inhibítor (CO) a (NH) predstavuje aminokyselinový zvyšok ELICHRCQ, ktorý tvorí podmiesto S 2 väzbového prvku s inhibítorom (pozri Berger, A. and Schecter, l. Philos. Trans. R. Soc. Lond. Biol., 257, 249-264, 1970, kde je uvedený opis názvoslovia...

Humanizovaná protilátka proti beta amyloidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15916

Dátum: 13.07.2007

Autori: Muhs Andreas, Watts Ryan, Pihlgren Maria, Pfeifer Andrea

MPK: C07K 16/18

Značky: proti, humanizovaná, amyloidu, protilátka

Text:

...ktorý treba brat do úvahy pri vývoji nových liekov, je ľahkosť použitia u cieľových pacientov. Perorálne podávanie, najma vo fomie tabliet, kapsúl a mäkkých gélov, predstavuje 70 všetkých skonzumovaných dávkových foriem, pretože to vyhovuje pacientom. Vývojári liekov sa zhodujú na tom, že pacienti preferujú perorálne podávanie pred injekciami alebo nejakými inými, invazívnejšlmi formami-2 podávania lieku. Výhodné sú aj forrnulácie s malým...

4-amino-4-oxobutanoylové peptidy ako inhibítory replikácie vírusov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15813

Dátum: 13.07.2007

Autori: Zhang Suoming, Phadke Avinash, Wang Xiangzhu, Agarwal Atul

MPK: C07K 5/02, C07K 5/06, A61K 38/00...

Značky: 4-amino-4-oxobutanoylové, vírusov, inhibitory, replikácie, peptidy

Text:

...negatívneho reťazca je použitá ako templát na syntézu ďalších pozitívnych reťazcov genómových RNA, ktoré môžu participovať pri translácii, replikácii, zbaľovaní, alebo pri akejkoľvek ich kombinácii, čím sa tvoria progény vírusu. Usporiadanie funkčného replikázového komplexu bolo opísané ako zložka mechanizmu replikácie HCV. Predbežná patentová prihláška č. 60/669,872 Pharmaceutícal Compositions and Methods of Inhibiting HCV Replication,...

Nezrážajúce sa kompozície alkalických kovov alebo kovov alkalických zemín a hliníka pripravené s organickými hydroxykyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15327

Dátum: 13.07.2007

Autor: White Alan Wayne

MPK: B01J 31/14, B01J 31/04

Značky: organickými, kompozície, nezrážajúce, zemin, alkalických, pripravené, hliníka, kovov, hydroxykyselinami

Text:

...zvyšujú náklady na roztok. Je žiaduce zachovať tlexibilitu pri pridávaní stechíometrického množstva M k hydroxykyseline a dokonca aj molámeho prebytku M k hydroxykyseline pri zachovaní roztoku, v ktorom je malé množstvo hydroxykyselínových zlúčenín. Je žiaduce, aby katalyzátorová kompozícia v porovnani s roztokom v etylénglykole ako jediným rozpúšťadlom vykazovala zvýšenú rozpustnosť v etylénglykole, výhodne s menšími množstvami...

Prísada retardéru horenia bez halogénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9969

Dátum: 13.07.2007

Autor: Zucchelli Ugo

MPK: C08K 3/32, C09C 1/00, C08K 9/02...

Značky: retarderu, prísada, halogenu, horenia

Text:

...je povrchovo potiahnutá s najmenej jednou zlúčeninou(a) hydrátov alkalického kovu alebo kovu alkalických zemín(b) hydrotalkitu alebo zlúčenin podobných hydrotalkitu a(C) solí alkalického kovu alebo kovu alkalických zemín0011 Kovová soľ kyseliny fosfornej vynálezu sa tu dalej tiež nazýva povrchovo potiahnutá kovová soľ kyseliny fosfornej alebo povrchovo potiahnutá fosforná soľ a zahŕňa akúkoľvek kovovú soľ kyseliny fosfornej, ako akékoľvek...

Homofermentované produkty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9457

Dátum: 13.07.2007

Autor: Legarth Jens Höffner

MPK: A23K 3/03, A23K 1/00, A23K 1/18...

Značky: produkty, homofermentované

Text:

...sa predkladaný vynález týka spôsobu prípravy kvapalného fermentovaného zmesového krmiva, v ktorom je uvedeny spôsobvhodny pre prostredie s vysokým mikrobiálnym tlakom stým, že spôsob íhrřijjjg kroky (a) poskytnutie kvapalného fermentovaného produktuzískaného v odstate homofermentačnou fermentáciou a zahrňuúceho baktérie rodukuúce k selinu mliečnu (b) poskytnutie krmivového produktu, ktorý mábyť fermentovaný (c) zmiešanie produktov z kroku (a)...

Kartónový/plastový kompozitný obal s odtiahnuteľným viečkom a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9368

Dátum: 13.07.2007

Autori: Vierboom Werner, Birninger Birgit, Dammers Matthias, Berger Jörg, Konze Achim

MPK: B65B 7/28, B65D 3/08, B65B 3/02...

Značky: odtiahnuteľným, spôsob, kompozitný, výroby, viečkom

Text:

...je známa zo spisu DE-Al-B 643 385. U tohto známeho obalu pozostáva horný okraj kompozitného obalu zo zvinutćho okraja, ku ktorému je za tepla natavením pripojené odtiahnuteľné viečko. I výroba tohtozvinutého okraja je konštrukčne nákladná.Úkolom vynálezu preto je vytvoriť konštrukčne jednoducho uskutočnený kartónový/plastový kompozitný obal, ktorý je vhodnýi pre netekuté výrobky a naviac sa nechá dobre stohovať.Tento úkol je ohľadne...

Deriváty kamptotecínu s protinádorovou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20504

Dátum: 13.07.2007

Autori: Manzotti Carla, Battaglia Arturo, Samori Cristian, Fontana Gabriele, Bombardelli Ezio

MPK: A61P 35/00, A61K 31/4745, C07D 491/22...

Značky: deriváty, protinádorovou, kamptotecínu, aktivitou

Text:

...pomer distribúcie tkanivo/plazma. Z uvedeného dôvodu sa výskum zameriava na dva alternatívne prístupy a) vytvorenie produktov s nízkou väzbovosťou na proteín, ktoré majú stále dobrú rozpustnosť b) vytvorenie vysoko účinných produktov, ktoré majú terapeutický účinok aj pri extrémne nízkych dávkach.0011 Modifikácie vpolohách 7-, 9-, 10- a 11- sa zvyčajne ukázali byť dobre tolerované, pričom neovplyvňovali stabilitu ternárneho komplexu...

Substitovaní diazepan orexínový antagonisti receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8260

Dátum: 13.07.2007

Autori: Coleman Paul, Breslin Michael, Cox Christopher

MPK: A61K 31/551, A61P 25/20, C07D 403/14...

Značky: orexínový, receptora, substitovaní, antagonisti, diazepan

Text:

...akongestivne zlyhania srdca hypotenzia hypertenzia retencia moču osteoporóza angína pectoris infarkt myokardu ischemická alebo hemoragická mŕtvica subarachnoidová hemoragia vredy alergia benígna hypertrofia prostaty chronické zlyhanie obličiek ochorenie obličiek narušená tolerancia glukózy migréna hyperalgézia bolesť zvýšená alebo nadmerná senzitivita na bolesť, ako sú hyperalgézia, kausalgia a alodýnia akútna bolesť bolesť zapríčinená...