Zverejnene patenty 10.07.2007

Spôsoby syntézy a/alebo purifikácie diaminofenotiazínových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18226

Dátum: 10.07.2007

Autori: Baddeley Thomas Craven, Wischik Claude Michel, Storey John Mervyn David, Sinclair James Peter, Marshall Colin

MPK: C07D 279/18

Značky: syntézy, spôsoby, zlúčenín, purifikácie, diaminofenotiazínových

Text:

...extrakciou tetrachlórmetánom. Tetrachlórmetán odstraňuje Azure B, pričom MTC ostáva vo vodnej vrstve. Autori ďalej tvrdia, že kryštalizácia MTC pri nízkej teplote pri koncentrácii 0,25 N s kyselinou chlorovodíkovou odstraňuje kovové nečistoty. Avšak analýza organickej čistoty,ktorú tam uvádzajú, je založená na chromatografii v tenkej vrstve, ktora nie je vhodná na kvantifikáciu. Podobne ani mikroanalýza na sirny popol neindikuje vzorky...

(3-Aryl-piperazín-1-ylové) deriváty 6,7-dialkoxychinazolínu, 6,7-dialkoxyftalazínu a 6,7-dialkoxyizochinolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12977

Dátum: 10.07.2007

Autor: Kehler Jan

MPK: C07D 403/04, A61K 31/541, A61P 25/28...

Značky: 6,7-dialkoxychinazolínu, 3-aryl-piperazín-1-ylové, 6,7-dialkoxyftalazínu, deriváty, 6,7-dialkoxyizochinolínu

Text:

...cesty, ktorá široko funguje na uľahčenie reakcií chovania. Skupina D 2 neurónov je časť nepriamej striatálnej výstupnej metabolickej cesty, ktorá funguje na potlačenie reakcií chovania. ktorá súťaži s tými, ktoré sú uľahčované priamou metabolickou cestou. Tieto súťažiace metabolické cesty pôsobia ako brzda a plyn v aute. V najjednoduchšom pohľade je nedostatok pohybu u Parkinsonovej choroby dôsledkom nadmernej aktivity nepriamej...

Tiofénové deriváty ako agonisti receptora S1P1/EDG1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12970

Dátum: 10.07.2007

Autori: Lehmann David, Steiner Beat, Bolli Martin, Nayler Oliver, Mathys Boris, Mueller Claus, Velker Jörg

MPK: A61K 31/381, A61P 17/00, A61K 31/4245...

Značky: agonisti, receptora, deriváty, tiofénové

Text:

...znížením počtu cirkulujúcich a infiltrujúcichT- a B-lymfocytov, bez toho, aby bolo ovplyvnené ich zretie, pamäť alebo rozšírenie. Zníženie počtu cirkulujúcich T- a B- lymfocytov následkom agonizmu SlPl/EDGI,pravdepodobne v kombinácii s pozorovaným zlepšením funkcie endotelíálnej bunkovej vrstvy spojenej s aktiváciou SlPl/EDGI robí také zlúčeniny užitočné pri liečbe nekontrolovanýchzápalových ochorení a pri lepšeni ñmkčnosti vaskulárneho...

Menič úrovne pre riadiaci spínač pre výkonové polovodičové komponenty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11938

Dátum: 10.07.2007

Autori: Herzer Reinhard, Rossberg Matthias, Vogler Bastian

MPK: H03K 17/0814, H03K 17/687, H03K 17/10...

Značky: riadiaci, výkonové, úrovně, komponenty, polovodičové, spínač, měnič

Text:

...aj postupne zmeniť prostredníctvom množiny n rovnomerne odstupňovaných zapojených známych meničov úrovne, pričom n je tu a v ďalšom celé číslo dva alebo viac. Prierazné napätiejednotlivého vysokonapäťového polovodičového konštrukčného prvkuako časti meniča úrovne musí preto byť len n-tá časť celkového napätia (medziobvodové napätie plus maximálne dynamické prepätie pri spínaní), za predpokladu, že sa celé napätie rovnomerne rozdelí na...

Obal na potravinové výrobky na tepelnú prípravu v rúre

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11602

Dátum: 10.07.2007

Autor: Giusti Arturo

MPK: B65D 81/34

Značky: rúre, tepelnú, potravinové, přípravu, výrobky

Text:

...perspektívny pohľad na pás z obr. 1 počas kroku skladania na vytvorenie trubicovej štruktúry- Obr. 3 zobrazuje perspektívny pohľad na trubicovú štruktúru z obr. 2 počas kroku priečneho uzatvárania vytváraných obalov- Obr. 4 zobrazuje perspektívny pohľad na čiastočný rez potravinovým produktom na pečenie zabaleným v obale získanom z pásu na obr. 1 a- Obr. 5 zobrazuje pohľad spredu na čiastočný rez zabaleným produktom z obr. 4 počas...

Usporiadanie s výkonovým polovodičovým konštrukčným prvkom a kontaktným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15376

Dátum: 10.07.2007

Autor: Schlötterer André

MPK: H01L 25/07, H01L 23/48, H01L 23/00...

Značky: polovodičovým, konštrukčným, zariadením, kontaktným, prvkom, výkonovým, usporiadanie

Text:

...moduly alebo kotúčové bunky s najmenej jedným riadeným výkonovým polovodičovým konštrukčným prvkom, ako tyristorom alebo tranzistorom. Tieto majú na jeden riadený výkonový polovodičový konštrukčný prvok jeden riadiaci prípoj a väčšinou aj najmenej jeden pomocný prípoj, ktoré sú vždy spojené s externým kontaktným zariadením.0009 Vynálezcovské usporiadanie s výkonovým polovodičovým konštrukčným prvkom vo výkonovom polovodičovom...

Prostriedok na hydrofóbnu úpravu a zasklievanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10889

Dátum: 10.07.2007

Autori: Huignard Arnaud, Gacoin Thierry, Boilot Jean-pierre, Lahlil Khalid, Ithurria Sandrine

MPK: C07F 7/08, C07C 17/30, C09K 3/18...

Značky: zasklievanie, prostriedok, hydrofóbnu, úpravu

Text:

...ako je dealkalizácia skla alebo pôsobenie tluorovej plazmy na siliku s vytvorením RMS drsnosti medzi 0,1 a 40 nm.0008 Povrch vjeho aktivovanom stave tiež môže byť elektrostaticky nabitý.0009 Hydrofóbna vlastnosť je poskytovaná fluorovaným alkoxysilánom popísaným vyššie. Avšak, aj keď je trvanlivosť značne zvýšená, hydrofóbna funkčnosť vyjadrená schopnosťou zasklenia odvádzať kvapky vody pod prúdom0010 Pôvodcovia vynálezu si tak sami...

Krátkodobo pôsobiace benzodiazepínové soli a ich polymorfné formy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8439

Dátum: 10.07.2007

Autori: Quegan Louisa Jane, Tilbrook Gary Stuart

MPK: A61K 31/55, C07D 401/04

Značky: krátkodobo, benzodiazepínové, pôsobiace, formy, polymorfné

Text:

...asymetrickájednotka obsahuje dve nezávislé molekuly zlúčeniny a dve molekuly besylátu. Uvedené dve nezávislé molekuly zlúčeniny sú vždy raz protónované na imidazolovom kruhu. Uvedená kryštalícká štruktúra má nasledujúce rozmery jednotkovej bunky a 7,6868 Á, b 29,2607 Ä, c 12,3756 Ä, a 90 °, 3 97,7880 °, y 90 ° a priestorovú grupu P 21. Uvedená kryštalická štruktúra je podrobnejšie opisaná v príklade 9 a kryštalograñcké súradnice sú...

Spôsob syntézy a/alebo purifikácie diaminofenotiazíniových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14671

Dátum: 10.07.2007

Autori: Wischik Claude Michel, Storey John Mervyn David, Marshall Colin, Baddeley Thomas Craven, Sinclair James Peter

MPK: C07D 279/18

Značky: syntézy, diaminofenotiazíniových, zlúčenín, spôsob, purifikácie

Text:

...a Lewis, 1975 a opisujú purifikáciu komerčného MTC a Azure B extrakciou rozpúštadlom akryštalizáciou. Tvrdia, že vodné zmesi MTC/Azure B pri pufrovanom pH 9,5 sa môžu separovať extrakciou tetrachlórmetánom. Tetrachlórmetán odstraňuje Azure B, pričom MTC ostáva vo vodnej vrstve. Autori ďalej tvrdia, že kryštallzácia MTC pri nízkej teplote pri koncentrácii 0,25 N s kyselinou chlorovodíkovou odstraňuje kovové nečistoty. Avšak analýza...

Horská dráha

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7822

Dátum: 10.07.2007

Autor: Müller Alfred

MPK: A63G 7/00

Značky: dráha, horská

Text:

...koncové úseky.Slučka je orientovaná vertikálne. Priebeh dráhy môže mat v podstate tvar tzv. loopingu. Pri klasickom loopingu prechádza vozík jeho vnútomou stranou s normálovým vektorom vždy smerujúcim navonok. Pri slučke podľa predmetného vynálezu vchádza vozík do slučky a vychádza z nej po vnútomej strane, no bez toho, aby medzi vjazdom a výjazdom vykonal obrat, resp. premet (t.j. nenachádza sa v polohe dolu hlavou). Pri zvyčajnom loopingu sa...