Zverejnene patenty 06.07.2007

Viacvrstvový plochý alebo hadicový potravinový obal alebo fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14257

Dátum: 06.07.2007

Autor: Schiffmann Jürgen

MPK: B32B 27/08, A22C 13/00, B32B 27/32...

Značky: hadicový, plochy, viacvrstvový, potravinový, fólia

Text:

...plochého alebo hadicového tvaru na balenie potravín, ako sú napriklad zmršťujúce sa vrecká, zvárané fólie alebo podobne, ktoré sa po prvýkrát vyznačujú nasledujúcimi, zvonka smerom dovnútrapočitanými najmenej siedmymi vrstvami.0012 Pritom obsahuje prvá vrstva zvonka ako zložku vrstvy PET, druhá vrstva priľnavý polotovar, tretia vrstva ionomér,štvrtá vrstva priľnavý polotovar, piata vrstva EVOH, šiesta vrstva priľnavý polotovar a siedma...

Vysávač s prídavnými funkciami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14072

Dátum: 06.07.2007

Autor: Pedrazzini Bertolazzi Marino

MPK: A47L 5/14, A47L 5/36, A47L 11/40...

Značky: funkciami, přídavnými, vysávač

Text:

...10 je poháňaný motorom 2,elektromagnetickou spojkou 11 a pásom 12. Predovšetkým elektromagnetickáspojka 11 je namontovaná za účelom spojenia hriadela kompresora s poháňanou remenicou, ktorá je pripojená k hnacej remenici to umožňuje selektívne zapojenie a vypojenie kompresora 10.0020 Prevod medzi motorom a kompresorom môže byť taktiež priamy,prostredníctvom ozubených kolies.0021 Pre stlačený vzduch privádzaný kompresorom 10 je výhodne...

Pasca na hmyz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14030

Dátum: 06.07.2007

Autori: Fus Heinz-rüdiger, Hurling Rainer, Habermann Michael, Goecke Siegbert, Zühlke Thomas, Hoffmeister Rainer

MPK: A01M 1/02, A01M 1/20

Značky: pasca

Text:

...transport. Táto pasca na hmyz vykazuje prinajmenšom jeden otvor na vydávanie prchavej vábiacej látky do okolia. Na základe tejto vábiacej látky je hmyz prilákaný k pasci na hmyz a pristáva na vonkajšej ploche plášťa,ošetrenej insekticídom. Tam užije tento insekticíd aje rýchlo usmrtený. Plášť je pri tomto na nosnom stojane nainštalovaný tak, že hmyz môže pristávať iba na plochách, ošetrených insekticídom.0010 Plášť tejto pasce na...

Nová pyridazínová zlúčenina a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7225

Dátum: 06.07.2007

Autori: Dahl Terrence, Oare David, Oliyai Reza, Zia Vahid, Bondy Steven, Tse Winston

MPK: C07D 403/00, A61K 31/4353, A61P 31/00...

Značky: použitie, nová, zlúčenina, pyridazínová

Text:

...3,7 zomrelo na chorobu súvisiacu s pečeňou.Jedinou možnou dnes dostupnou liečbou je použitie interferónu a-2 (alebo jeho pegylovanej formy) bud samotného alebo v kombinácii s ribavirínom. Trvalá odozva sa však pozoruje len u približne 40 pacientov a liečba je spojená so závažnými vedlajšími účinkami. Existuje preto naliehavá potreba potentnýchMedzi relevantné publikácie patria patenty USA č. 4,914,108 4,988,707 4,990,518 5,137,896 5,208,242...

Viacvrstvový plochý alebo hadicový potravinový obal alebo fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15828

Dátum: 06.07.2007

Autor: Schiffmann Jürgen

MPK: A22C 13/00, B32B 27/32, B32B 27/08...

Značky: hadicový, viacvrstvový, plochy, potravinový, fólia

Text:

...fólia plochého alebo hadicového tvaru na balenie potravín, ako sú napríklad zmršťujúce sa vrecká, zvárané fólie alebo podobne, ktoré sa po prvýkrát vyznačujú nasledujúcimi, zvonka smerom dovnútrapočítanými najmenej siedmymi vrstvami.0012 Pritom obsahuje prvá vrstva zvonka ako zložku vrstvy PET, druhá vrstva priľnavý polotovar, tretia vrstva ionomér,štvrtá vrstva priľnavý polotovar, piata vrstva PVA(polyvinylalkohol) alebo MXD 6...

Modulátory toll-like receptora 7

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15425

Dátum: 06.07.2007

Autori: Zhang Jennifer, Graupe Michael, Chong Lee, Halcomb Randall, Yang Hong, Gallagher Brian, Desai Manoj

MPK: A61P 31/00, A61K 31/66, C07F 9/141...

Značky: toll-like, modulátory, receptora

Text:

...amino- a anidinopurínových nukleotidových analógov.Predložený vynález je čiastočne založený na objave prihlasovateľov, že niekoľko malých molekúl dokáže zmeniť imunostimulačnú signalizáciu sprostredkovanú receptorom TLR. Vzhľadom na uvedené je predložená prihláška zameraná na zlúčeniny a farmaceutické kompozicie a zlúčeniny podľa predloženého vynálezu na použitie pri prevencii alebo liečbe chorôb alebo stavov vyznačujúcich saaktiváciou...

Spôsob a systém na zlepšenie použitia vysoko intenzívnych akustických vĺn

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8686

Dátum: 06.07.2007

Autori: Langkjar Carsten, Krebs Niels

MPK: A23L 3/30, A23L 3/16

Značky: spôsob, vysoko, intenzívnych, akustických, systém, zlepšenie, použitia

Text:

...k predmetu, ktorý sa má upravovat alebo ovplyvniť plynným mćdiom, zatial čo vytvá raný ultrazvuk môže mat všeobecný smer vyznačený dvoma šípkami označenými ako (B), ktorý je odlišný od všeobecného smeru plynného média (A). V priebehu použitia by sa mala najmenej časť vytvoreného ultrazvuku odrážať, aby koincidovala s najmenej časťou plynného média po výstupe z generátora zvuku, aby sa prospešne využil ultrazvuk pred tým alebo súčasne s...

Kompostovacie zariadenie s kontinuálnym plnením a vyprázdňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4804

Dátum: 06.07.2007

Autor: Podžuban Milan

MPK: C05F 17/02

Značky: plnením, kontinuálnym, výprazdňováním, kompostovacie, zariadenie

Text:

...a zhutňovaná zároveň. Zhutňovanie spolu so spämým pohybom piestu hydromotorovej jednotky a návratom segmentu do východzej polohy vytvára nový pracowíý priestor pre ďalší pracovný cyklus zariadenia a podstata vynálezu je zároveň v tom, že východzia poloha segmentu spolu s hydromotorovou jednotkou je nastaviteľná podľa kapacity potrebnej na spracovanie masy, počiatočnej polohy masy a plniaceho mechanizmu a počtu komôr do ktorejkoľvek polohy...

Nadpájaný závesný stojan

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4803

Dátum: 06.07.2007

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 29/00

Značky: stojan, závěsný, nadpájaný

Text:

...l súosovo z homej i dolnej strany, z dutých nadpájacích kociek 3, z prepojovacích článkov 4 a zo zvislého premostenia 5 V podobe dutého valca alebo hranola, na ktorého homej časti je súosovo upevnený stredový prstenec l a aj oba prídavky 2, a v dolnej časti stabilizačný podstavec.Stredový ozubený prstenec 1 má výšku b a má n zúbkov v tvare kociek s hranou b a ozubený prstencový prídavok 2 má výšku c a má tiež n zúbkov V tvare kociek s...

Mobilný bidet

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4802

Dátum: 06.07.2007

Autor: Lengyel Jozef

MPK: A47K 3/00

Značky: bidet, mobilný

Text:

...neumožňuje uspokojívé odstránenie zvyškov stolice, čo môže mat za následok vznik infekcie predovšetkým pri poranení konečníka (hemoroidy, nádory a pod.). Bidety na zabezpečenie dostatočnej hygieny konečníka sú málo rozšírené a nákladné.Nevýhody doterajšieho stavu odstraňuje mobilný bidet,ktorého podstatou je nádoba z umelej hmoty s poistným ventilom a ventilom na nahustenie a flexibilná hadica vhodného priemeru a dĺžky, na konci s...

Teplovodný kotol na spaľovanie biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4801

Dátum: 06.07.2007

Autor: Suchý Peter

MPK: F23G 7/00

Značky: biomasy, spaľovanie, teplovodný, kotol

Text:

...časťou spojenou s výmenníkom tepla, s vyznačením horizontálnej deliacej roviny a na obr, 2 je znázomený teplovodný kotol, podľa obr. l, s výmenníkom tepla oddeleným od spaľovacej časti, na obr. 3 a 4 je schematicky znázomené nové usporiadanie teplovodného kotla na spaľovanie biomasy, podľa technického riešenia, V pozdlžnom reze, so šikmou deliacou rovinou, pričom na obr. 3 je znázomený teplovodný kotol so spaľovacou časťou spojenou s...

Pomôcka na opravu potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4800

Dátum: 06.07.2007

Autor: Zvada Jano

MPK: F16L 55/18

Značky: pomôcka, opravu, potrubia

Text:

...chyby tzv. tlakovou (teplou) zváranou oceľovou objímkou plnenou epoxidovým kompozitom, ktorej technicke parametre sú vopred stanovené. Životnosť takto opravovanej chyby je porovnateľná so zvyškovou životnosťou základného materiálu plášťa potrubia.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku l je znázomená chyba s únikom média na vysokotlakovom potrubí.Na obrázku 2 je znázomené prekrytie chyby pomocou tesniacej navarovacieho segmentu, odvod...

Anténová strešná škridla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4799

Dátum: 06.07.2007

Autor: Pelka Ludvík

MPK: E04D 1/30

Značky: škridla, strešná, anténová

Text:

...vzhľadovou štruktúrou betónu. Strešné škridly majú rozmery 200 x 400 mm. Pritom je potrebné na strechu umiestniť anténový stožiar s nosnou tyčou 6 s priemerom 25 mm. Preto je na prestup nosnej tyče 6 anténového stožiara použitá anténová strešná škridla podľa tohto technického riešenia. Na realizáciu je použitá základová čast 1 strešnej škridly s rozmermi 200 x 400 mm, tvarovo, vzhľadovo i materiálovo zhodná zo strešnýmiškridlami...

Dištančný diel pre zvodidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4798

Dátum: 06.07.2007

Autori: Mikoláš Jan, Žídek Radim, Oblouk Vladimír, Noháč Robert

MPK: E01F 15/02

Značky: zvodidlá, dištančný

Text:

...tupý uhol, prednostné l 30 °, a je vyrobená z oceľovej plochej tyče.Zvodídlo, vybavené takýmto dištančným dielom, je určené najmä pre mostové objekty rýchlostných komunikácii a diaľnic s požiadavkou úrovne zadržania H 2.Výhody spočívajú jednak v jednoduchšej výrobe a montáži výstuh, a ďalej vo vypustení zvárania výstuhy. Výhodný je rovnako iba tvarovaný, nie však zváraný dištančný diel.Prehľad obrázkov na výkresochPredložene technicke...

Stĺpik pre zvodidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4797

Dátum: 06.07.2007

Autori: Noháč Robert, Oblouk Vladimír, Žídek Radim, Mikoláš Jan

MPK: E01F 15/02

Značky: zvodidlá, stĺpik

Text:

...strmeňa priamo.Stĺpik je určený pre zvodidlo najmä pre mostové objekty rýchlostných komunikácii a diaľnic s požiadavkou úrovne zadržania H 2.Výhody spočívajú jednak v inom vystužení mostového stĺpika, a to s menšou náchylnosťou na koróziu, menšou dlžkou zvarových plôch, jednoduchšou výrobou výstuh, a ďalej vo vypustení zvarovanej homej častistĺpika na uchytenie držadla. Výhodné je rovnako kotvenie mostového stĺpika pomocou iba dvoch...

Zvodidlo najmä pre mostové objekty rýchlostných komunikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4796

Dátum: 06.07.2007

Autori: Mikoláš Jan, Noháč Robert, Žídek Radim, Oblouk Vladimír

MPK: E01F 15/02

Značky: zvodidlo, komunikácií, rýchlostných, objekty, mostové, najmä

Text:

...iba dva otvory pre ukotvenie stĺpika, a to výhodne pre kotvy a/alebo skrutky M 24.Ďalšie výhodné uskutočnenie podľa predloženého technického riešenia spočíva v tom, že držadlo je k stlpiku pripevnené pomocou strmeňa priamo.Zvodidlo je určené najmä pre mostové objekty rýchlostných komunikácii a diaľnic s požiadavkou úrovne zadržania H 2.Výhody spočívajú jednak v inom vystužení mostného stĺpika, a to s menšou náchylnosťou na koróziu, menšou...

Nosné prvky stĺpika

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4795

Dátum: 06.07.2007

Autor: Zaťka Gabriel

MPK: E01F 9/011, E01F 13/00

Značky: prvky, stĺpika, nosné

Text:

...je možne dosiahnut pomocou nosných prvkov podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že po obvode platničky, ktorá spolu s krytom obopína rúrku, sú rovnobežne s osou rúrky vytvorené otvory so závitmi na vsadenie skrutiek na zmenu polohy rúrky.Zistilo sa, že je výhodné, ked po obvode platničky sú vytvorené najmenej 3 otvory so závitmi na vsadenie skrutiek.Dobrú stabilitu zabezpečujú otvory so závitmi, ktorých priemer je...

Vodomerná zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4794

Dátum: 06.07.2007

Autor: Haranta Ľubomír

MPK: G01F 1/05

Značky: vodomerná, zostava

Text:

...zostavy podľa technického riešenia je, že ju možno poskladať a skompletízovat aj s vodomerom, prípadne inou súpravou priamo na mieste montáže. Jej inštalácia do vodovodných rozvodov je podstatne jednoduchšia, presnejšia a menej prácna. Vďaka upevneníu teleskopíckého aj pevného kompletu na nosný rám sa prípadné pnutie potrubia neprenáša na nainštalované diely. Táto vodomemá zostava umožní, tak ako sa vyžaduje od držiaka vodomeru, ľahkú...

Snehový pluh

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4793

Dátum: 06.07.2007

Autor: Kopecký Miloš

MPK: E01H 5/04

Značky: sněhový

Text:

...10 a otočne pripojené pracovné tyče 11. Druhý koniec každej pracovnej tyče 11 je otočne namontovaný vždy na jednu pohyblivú radlicu 12 pluhu, ktorá je otočne spojená s jednou pevnou radlicou 2. Pevné radlice 2 pluhu sú spojené s ojom 13.Zariadenie sa pripája prostredníctvom oja 13 za ťažný traktor, ktorého hydraulický systém je po pripojení snehového pluhu tlakovými hadicami prepojený s valcom 7. Na začiatku práce je piestnica 8 vysunutá do...

Sústava stavebných dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4792

Dátum: 06.07.2007

Autor: Hrčka Ivan

MPK: E04B 1/02, E04C 1/00

Značky: stavebných, dielcov, sústava

Text:

...prepojok.Článok deleného prútu je tvorený dreveným stlpikom v tvare hranola.Prehľad obrázkov na výkreseRiešenie je bližšie ozrejmené na priloženom výkrese,kdeobr. l znázorňuje konštrukčné riešenie stavebného dielcaobr. 2 znázorňuje vzájomné spájanie sústavy stavebných dielcov do vertikálneho stlpika prostredníctvom delených pnítov.Sústava stavebných dielcov je tvorená stavebnými dielcami 1, ktoré sú znázomené na obr. 2. Konštrukčná...

Stredná škridla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4791

Dátum: 06.07.2007

Autori: Rosa Bruno, Cunial Mario

MPK: E04D 1/02

Značky: škridla, stredná

Text:

...uložené jedna na druhej.Tieto a ďalšie výhody budú jasne z nasledujúceho podrobného opisu istých výhodných uskutočnení s pomocou priložených schematických obrázkov, ktorých výkonné podrobnosti sú považované ako ilustrativne a nie obmedzujúce.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok l znázorňuje dva axonometiické pohľady zhora na škridlu, ktorá je predmetom predloženého technického riešenia.Obrázok 2 znázorňuje dva axonometrické pohľady zospodu...

Stavebná konštrukcia vykurovaného futbalového ihriska s umelým trávnikom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4790

Dátum: 06.07.2007

Autor: Viktorín Jiří

MPK: E01C 13/08, E01C 13/00

Značky: konštrukcia, trávnikom, stavebná, vykurovaného, umělým, ihriska, futbalového

Text:

...do podkladových vrstiev,čím je zabezpečená skutočnosť, že podložie nie je zmrznuté, ale je vysoko priepustné vodným zrážkam aj pri minusových teplotách. Veľmi významné je, že na skúšobnom polygóne boli namerané hodnoty spotreby tepelnej energie výkazujúce významné zníženie nákladov na teplo v porovnam so systémom vyhrievania prírodných trávnikov.Skúškami bolo preukázané, že navrhnutý vykurovací systém, V ktorom teplota vykurovacieho média je...

Usporiadanie na upevnenie potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4789

Dátum: 06.07.2007

Autor: Kliment Marcel

MPK: F16L 7/00

Značky: upevnenie, potrubia, usporiadanie

Text:

...potrubia je vytvorené vzájomne rozoberateľne Spojenými časťami pozostávajúcimí z dvoch protíľahlých podpier 4 spojených najmenej jednou spojovacou tyčou 42 a objímky 3, ktorá obopína potrubie l v mieste nad podperami 4. Objímka 3 je ñxovaná pomocou matice 30 a kotviacej skrutky 301 do kotviaceho prvku objímky 31, ktorý je zabudovaný do betónovej vrstvy 2 s výstužou 22, ležiacej na pôvodnom betónovom základe 2.Usporiadanie na upevnenie...

Informačný a navigačný systém na sprevádzanie turistov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4788

Dátum: 06.07.2007

Autor: Fabiánová Jana

MPK: G06Q 50/00, G11B 31/00

Značky: turistov, navigačný, systém, sprevádzanie, informačný

Text:

...na nahrávke. Šofér pritom nepotrebuje ovládať jazyk vysielanej nahrávky, lebo sledovaním ukazovateľa času, ukazovateľ čísla infobloku a údajov na tabuľke presne vie, kde sa má nachádzať, ako dlho má na niektorých miestach postáť a pod. V prípade mimoriadneho zdržania spôsobeného napr. doprawiou zápchou môže výklad kedykoľvek prerušiť a presne vie, na ktorom mieste vyhliadkovej trasy ho má znovu pustiť, aby výklad pre turistov bol v súlade...

Plastové syntetické klzisko na klasické korčuľovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4787

Dátum: 06.07.2007

Autor: Linhart Jiří

MPK: E01C 13/00, A63C 19/00

Značky: syntetické, plastové, korčuľovanie, klzisko, klasické

Text:

...dosiek sa dari eliminovat všetky tie negatívne aspekty, ktoré by viedli k oddeleniu plastových dosiek.Týmto technickým riešením vznikne medzi plastovými doskami spoj, ktorý plastové dosky drží voči sebe v rovnakej rovine a zabráni akémukoľvek oddeleniu plastových dosiek od seba. Pri teplotných zmenách sa tak rozťahuje a zmršťuje celé takto vytvorené klzisko a nevznikajú žiadne nežiaduce medzery.Jednotlivé plastové dosky sa nemôžu...

Obvodová montovaná nosná drevená stena s obmurovkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4786

Dátum: 06.07.2007

Autor: Löwy Štefan

MPK: E04B 2/42

Značky: obmurovkou, obvodová, nosná, drevená, stěna, montovaná

Text:

...vodorovného dreveného rámového prvku s najmenej jedným zvislým dreveným rámovým prvkom, medzi ktorými je uložená najmenej jedna tepelná izolačná vrstva, na ktorú je z jednej strany rozoberateľne pripevnená najmenej jedna veľkoplošná doska s povrchovou vrstvou a z druhej strany sú pripevnené najmenej dve obvodové laty, medzi ktorými je uložená najmenej jedna pridavná izolačná vrstva, na ktoré je pripevnená ochranná paropriepustná fólia, na...

Zariadenie na bezkontaktné meranie amplitúdy oscilácií objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4785

Dátum: 06.07.2007

Autori: Turek Ivan, Palček Peter

MPK: G01H 9/00

Značky: bezkontaktné, objektov, zariadenie, oscilácií, meranie, amplitudy

Text:

...prípade ako vyhodnocovacia jednotka môže postačit osciloskop, voltrneter, alebo iné jednoduché zariadenie zobrazujúce amplitúdu prijímaného signálu. Pri použití zdrojov svetla s intenzitou ktorá závisí od miesta vo svetelnom lúči je potrebné pri určovaní amplitúdy kmitov zohľadniť tvar rozloženia intenzity lúča a vyhodnocovacia jednotka musí, napríklad pomocou vhodného procesoru, toto vyhodnotenie umožniť. V takom prípade je často výhodné ako...

Elektromechanický zámok najmä pre trezory a skrine s elektromechanickým ovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4784

Dátum: 06.07.2007

Autori: Šnapko Peter, Gaži Jozef

MPK: E05B 47/06

Značky: ovládáním, trezory, najmä, skříně, zámok, elektromechanickým, elektromechanický

Text:

...zámok najmä pre trezory a skrine s elektromechanickým ovládaním pozostáva z elektronickej časti 8 a mechanickej časti prepojeným prvkom 3, ktorým je napríklad elektrický vodič. Elektronická časť 8 je tvorená napájacím blokom la spojeným s riadiacim blokom Za,ktorý je základným prvkom elektronickej časti 8. Na riadiaci blok 2 a je napojený vstupný blok 3 a tvorený napríklad klávesnicou, potom obvodový monitorovací blok Sa na monitorovanie...

Zariadenie na environmentálne spracovanie pár alkylénoxidov v zmesi s inertným plynom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4783

Dátum: 06.07.2007

Autori: Stanček František, Siman Ján, Čamaj Vladimír, Kolísek Mikuláš, Minich Jaroslav, Šimo František, Weissensteiner Viliam

MPK: B01D 53/14, B01J 19/00

Značky: zariadenie, plynom, spracovanie, zmesí, alkylénoxidov, inertným, environmentálne

Text:

...V kvapalnom alkylénchlórhydríne(absorbent) s teplotou T, 15 °C, V množstve m 1152 kg ECH, koncentrácie GHG 8,00 w/w V etylénchlórhydríne. Bezpečnú výšku hladiny V reaktore RA zabezpečuje regulátor hladiny RH. Cez dva distribútory 3 plynu umiestnené na dne reaktora RA je prívod pár alkylénoxidu V inertnom plyne (absorbát) (EO s dusíkom) o koncentrácii CEO 20,00 mol a teplote TM 19,5 °C, rýchlosťou Q 12,85 m 3/h. Absorbčný roztok...

Raziaci mechanizmus na razenie mincí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4782

Dátum: 06.07.2007

Autor: Vierik Martin

MPK: G07D 1/00, G07F 7/00

Značky: razenie, raziaci, mechanizmus, mincí

Text:

...alebo zariadením vyvíjajúcim rotačný pohyb. Prvé ozubené koleso 10 je v zábere s druhým ozubeným kolesom 11, kde druhé ozubené koleso 11 je upevnené na druhom hriadeli 12, pričom na druhom hriadeli 12 je upevnené aj tretie ozubené koleso 13 a to je v zábere s posúvacom 14 s ozubením zo spodnej strany. Posúvač 14 je pripevnený zo spodnej strany spodnej dosky 15 pohyblivej časti 1, ktorá je v kontakte s klzákom 8. Posúvačom 14 je ovládaný pohyb...

Zapojenie systému na automatizovaný prenos údajov dát medzi zdravotníckymi zariadeniami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4781

Dátum: 06.07.2007

Autor: Čarnogurský Peter

MPK: G06Q 10/00

Značky: zapojenie, údajov, zdravotníckymi, prenos, automatizovaný, systému, zariadeniami, medzi

Text:

...faktora pri manuálnom prepise údajov/dát.Ďalšou výhodou je, že technické riešenie umožňuje následnú automatizáciu viacerých činností zdravotníckych zariadení.Skutočnosť, že zatiaľ nie každý lekár disponuje potrebným technickým zázemím vo forme počítača, lekárskeho soñvérovej aplikácie a atramentovej alebo laserovej tlačiame sa javí ako dočasná nevýhoda technického riešenia.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené...

Elektrický ohrev riadiaceho regulátora – pilota

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4780

Dátum: 06.07.2007

Autor: Mosej Roman

MPK: F17D 5/00, G05D 23/00

Značky: regulátora, elektricky, ohrev, riadiaceho, pilota

Text:

...výhrevného telieska. Tento elektrický ohrev riadiacich regulátorov uvedené problémy vyrieši,pretože svojím tepelným výkonom zabráni zamrznutiu pilota a tým pádom výpadku RS, pri značne nižších nákladoch za elektrický energiu v porovnani s príkonom elektrického predhrievača plynu, ktorý je nainštalovaný pred redukciou tlaku a ktorý môže byť elektrickým ohrevom pilota nahradený.Elektrický ohrev riadiaceho regulátora - pilota spočíva v tom,...

Doska z polystyrénového materiálu s otvormi na použitie ako debniaci dielec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4779

Dátum: 06.07.2007

Autor: Balát Roman

MPK: E04G 9/10

Značky: debniaci, otvormi, polystyrénového, materiálů, doska, použitie, dielec

Text:

...Názov Doska z polystyrćnového materiálu s otvormi na použitie ako dehniaci dielecTechnicke riešenie sa týka stavebnej činnosti, kde pri procese debnenia konštrukcie sa dá rýchlej šie a jednoduchšie postaviť objekt, stavba.Doteraz sa betónové stavby zašalovali debnením, do ktorého sa nalial betón a po jeho vytvrdnuti sa odstránili šalovacie dielce. Na samý koniec sa stavba zateplila montážou polystyrénových platni. K čomu treba jednu...

Zariadenie na časové pripojenie USB prístrojov k počítaču spúšťané mincou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4778

Dátum: 06.07.2007

Autor: Balát Roman

MPK: G07F 5/00

Značky: mincou, prístrojov, spúšťané, zariadenie, počítačů, pripojenie, časově

Text:

...vhodenia ďalšej mince. Údaje na počítači sa nestratia, tento len nereaguje na povely klávesnice a myši. Zariadenie je doplnené o vypínač napájacieho napätia pre prípad manuálneho prerušenia počítania času. Zariadenie je možné používat len na jeden typ mince, pričom vstupný otvor obmedzuje možnost vložit väčšiu mincu a mikrospínač umiestnený na dráhe pre mincu od vrchu obmedzuje použiť menšiu mincu, (nedočiahne na mikrospínač zatlačiť)....

Farmakokinetiká zlepšujúce vlastnosti liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19340

Dátum: 06.07.2007

Autori: Desai Manoj, Hong Allen Yu, Liu Hongtao, Vivian Randall, Xu Lianhong

MPK: A61P 31/12, A61K 31/427, C07D 277/28...

Značky: vlastností, farmakokinetiká, liečiv, zlepšujúce

Text:

...5-6 člennýn heterocyklylovým kruhom IV 3 jekaždý nezávisle nesubstituovaný alebo substituovaný C 14 alkylom.0006 V ďalšom uskutočnení poskytuje predložená prihláška farmaceutickú kompozíciu, ktorá zahrnuje zlúčeninu Vzorca IIB afarmaceutický prijateľný nosič alebo pomocnú látku.0007 V ďalšom uskutočnení, poskytuje predložená prihláška zlúčeninu vynálezu na použitie V metóde na zlepšenie farmakokinetiky liečiva, čo zahrnuje podanie...