Zverejnene patenty 21.06.2007

Použitie hydrofilnej matrice obsahujúcej deriváty kyseliny polyakrylovej, éter celulózy a dezintegračné činidlá na výrobu lieku na liečenie ochorení ženských pohlavných orgánov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7131

Dátum: 21.06.2007

Autori: Mailland Federico, De Luigi Bruschi Stefano

MPK: A61K 9/00, A61K 31/496, A61P 15/00...

Značky: éter, činidla, dezintegračné, orgánov, ochorení, výrobu, liečenie, ženských, obsahujúcej, celulózy, pohlavných, použitie, polyakrylovej, deriváty, kyseliny, matrice, hydrofilnej, lieku

Text:

...pre tekutiny,zabudovaný do zmesi obsahujúcej liečivo a mukoadhezívne ćinidlo. Funkciou poťahovania nepriepustného pre tekutiny je zabrániť absorpcii liečiva po jeho uvoľnení z mukoadhezívnej zmesi do prostriedku. Výsledkom toho je, že liečivo sa dodá iba do hornej časti vaginálnej steny najbližšie k maternici a/alebo celému obehovému systému.0033 Prekvapivo bolo zistené, že zahrnutie dezintegračného činidla do hydrofilnej matrice z...

Spôsob uvoľňovania ortuti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6731

Dátum: 21.06.2007

Autori: Gallitognotta Alessandro, Corazza Alessio, Massaro Vincenzo

MPK: H01J 7/00

Značky: ortuti, uvolňovania, spôsob

Text:

...Obr. 3 grafickou formou znázorňuje výťažok ortuti ako funkciu teploty predve kompozície podľa vynálezu- Obr. 4 grafickou formou znázorňuje výťažky ortuti ako funkciu teploty prekompozíciu podľa vynálezu zmiešanú s kovovým cínom a- Obr. 5 grafickou formou znázorňuje výťažok ortuti ako funkciu teploty pre kompozíciu podľa vynálezu, následne po tepelnom ošetreníuskutočňovanom relatívne dlhú dobu.0011 Kompozície podľa vynálezu obsahujú...

Chirurgická súprava na umiestňovanie kompresnej svorky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6531

Dátum: 21.06.2007

Autor: Houard William

MPK: A61B 17/00, A61B 17/064, A61B 17/068...

Značky: svorky, kompresnej, umiestňovanie, chirurgická, súprava

Text:

...diel v druhom vertikálnom pohybe v opačnom smere než pri prvom pohybe, aby mohol svorku uvoľniť z odďaľovacieho dielu. Vtejto polohe samozrejme zostáva medzi priečnym mostíkom a kosťou voľný priestor, ktorý zodpovedá minimálne priestoru, ktorý predtým zaujímal odďaľovaci diel.Na dokončenie umiestňovania svorky potom stačí vyvinúť tlak na mostík.0014 Vjednom variante uskutočnenia je odďaIovacím dielom doštička,ktorej koniec má...

Spôsob liečenia a prevencie sekundárnej hyperparatyreózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17306

Dátum: 21.06.2007

Autori: Helvig Christian, Bishop Charles, Messner Eric, Crawford Keith, Petkovich Martin

MPK: A61P 5/20, A61K 31/59

Značky: liečenia, hyperparatyreózy, spôsob, prevencie, sekundárnej

Text:

...D 2 a 24(S)-hydroxyvitamin D 2 sú metabolizované na hormóny známe ako 1 d,25-dihydroxyvitamín D 2 a 1 a,24(S)dihydroxyvitamín D 2. Podobne je 25-hydroxyvitamín D 3 metabolizovaný na hormón známy ako 1 a,25-dihydroxyvitamín D 3 (alebo kalcitriol). Tieto hormóny sú uvoľňované obličkami do krvi pre systémové dodávanie. Tieto dva 25 hydroxylované hormóny, zvyčajne v krvi oveľa častejšie než 1 cr,24(S)dihydroxyvitamín D 2, sú súhrnne...

Spôsoby detekcie a diagnostiky rakoviny zahŕňajúce primery a sondy na špecifickú detekciu markera MAGE-A3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12671

Dátum: 21.06.2007

Autori: Gruselle Olivier, Stephens Craig Lawrence, Coche Thierry, Salonga Dennis, Beer Gabriele Anne-marie

MPK: C12Q 1/68

Značky: zahŕňajúce, markera, diagnostiky, mage-a3, detekcie, špecifickú, sondy, spôsoby, detekciu, primery, rakoviny

Text:

...1 Oligonukleotidové primery používané na semikvantitatívnu MAGE RT-PCR. Tabuľka 2 Oligonukleotidové primery používané na TaqMan kvantitatlvnu RT-PCR. Tabulka 3 Porovnanie MAGE-A 3 semikvantitatlvnej PCR a kvantitativnej TaqMan PCR. Tabulka 4 Porovnanie Ct a Delta Ct hodnôt s použitím PCR zmesi 1 a PCR zmesi 2.Tabuľka 5 Oligonukleotidove primery použité na MGB TaqMan kvantitetívnu RT-PCR zo zmrazeného tkaniva.Tabuľka 6 Triedy...

Stavebný dielec pre vytvorenie káblového kanálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5855

Dátum: 21.06.2007

Autor: Candussi Helmut

MPK: H02G 3/36

Značky: stavebný, vytvorenie, dielec, kanálu, káblového

Text:

...je výstupok tvorený lištou a vybraním drážkou zrkadlovo odpovedajúcou tejto lište. Pritom môžu tento výstupok a vybraníe jemu zrkadlovo odpovedajúce obsahovat časti prebiehajúceaspoň približne paralelne s dnovou doskou a aspoň približnes bočnými stenami. Zvlášť sú výstupok a k nemu zrkadlové vybraníePredmet vynálezu je vnasledujúcom bližšie objasnený na príklade uskutočnenia znázornenom na výkresoch. Pritom znázorňujúobr.1 a la káblový žľab...

Katalyzátorový prostriedok pre kopolymerizáciu propylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16584

Dátum: 21.06.2007

Autori: Standaert Alain, Vandewiele David, Gromada Jérôme

MPK: C08F 4/649, C08F 210/06

Značky: katalyzátorový, prostriedok, kopolymerizáciu, propylenu

Text:

...rovnaké alebo odlišné jeden od druhého a sú Iineárna alebo rozvetvená alkylová, alkenylová. cykloalkylová, arylová. arylalkylová alebo alkylarylová skupina, voliteľné obsahujúca heteroatomy, 0018 Organohlinitá zlúčenina je výhodne Al-alkylová zlúčenina rodiny AI-trialkylov, ako napriklad Al-trietyl, Altriizobutyl, AI-tri-n-butyl, a Iineáme alebo cyklické Al-alkylové zlúčeniny, obsahujúce dva alebo viac AI atómov naviazaných jeden k druhému...

Upínacie a/alebo strediace zariadenie pre obrobky, s ručne nastaviteľnými pracovnými polohami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5632

Dátum: 21.06.2007

Autor: Migliori Luciano

MPK: B25B 5/00

Značky: upínacie, ručné, pracovnými, polohami, zariadenie, nastavitelnými, obrobky, strediace

Text:

...spojovacie tíahlo 17, kĺbovo uchytené v 18 ozalomenú páku 19, spojenú s hriadeľom 12 ramena 11, ako aj kĺbovo uchytený v 20 o vidlícový prvok 21, zaistený o predný koniec piestnice 14 pneumatického servopohonu 16. 0028 Ako je známe, upinacie rameno 11 sa musí pohybovať a byt otočné pozdĺž pracovného zdvihu medzi prvou uhlovou upínacou polohou, predstavovanou súvislými čiarami na obrázku 2,vktorých upína obrobok (nie je zobrazený) opovrch...

Osciloptéra

Načítavanie...

Číslo patentu: 285750

Dátum: 21.06.2007

Autor: Kaliský Alexander

MPK: B64C 27/00

Značky: osciloptéra

Zhrnutie / Anotácia:

Osciloptéra patrí do kategórie lietadiel s kolmým štartom a pristátím na účely prepravy osôb, materiálu a montážnych prác. Oscilačné krídla (2) majú pozdĺžnu os súhlasnú s pozdĺžnou osou rámu (1), symetrický profil a cyklicky vytvára uhol nábehu v smere výkmitu pomocou nastavenia otočného ramena (4).

Metóda a zariadenie na separáciu zvyškových látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17516

Dátum: 21.06.2007

Autori: Busch Michael, Brebric Dragutin, Langhein Eva-christine, Martin Johannes

MPK: B07B 4/02, B07B 4/00, B07B 4/04...

Značky: metoda, zvyškových, separáciu, zariadenie, látok

Text:

...dochádzalo k posúvaniu zvyškových látok po dráhe. Je však výhodné, ak sú dráhy usporiadané šikmo (naklonené).0016 Kvalitné oddelenie sa dosiahne predovšetkým vtedy, ked sa zvyškové látky prepravujú nadol po viacerých stupňoch.0017 Separáciu možno vylepšiť aj tak, že jemnú frakciu možno odoberať pomocou prúdenia plynu aj v oblasti vibračného posuvného pohybu.0018 Vpraxi sa preukázalo ako prínosné, ked prúdenie plynu smeruje kolmo na smer...

Aktivačný komplementový faktor H na použitie pri liečení chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17500

Dátum: 21.06.2007

Autori: Tomlinson Stephen, Gilkeson Gary, Holers Michael, Rohrer Baerbel

MPK: C07K 14/705, C07K 14/47

Značky: faktor, aktivačný, liečení, komplementový, použitie, chorôb

Text:

...448 až H 457), a syndrómu respiračnej úzkosti dospelých (R. Rabinovici a ďalší, J. lmmunol, 1992, 149 strana 1744 až 1750). Okrem tohosú saktiváciou komplementu tiež úzko spojené ďalšie zápalové stavy aautoimunitné/imunitné komplexné ochorenia (BP Morgan Eur J. Clin invest, 1994, 24 strana. 219 až 228), vrátane tepelných poškodení, ťažkej astmy, anafylaktického šoku,črevných zápalov, urtikárie, angioedému, vaskulitídy, roztrúsenej sklerózy,...

Substituované 1,3-difenylpropánové deriváty, ich prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16357

Dátum: 21.06.2007

Autori: Hanf Rémy, Caumont-bertrand Karine, Delhomel Jean-françois

MPK: A61P 3/04, A61K 31/192, A61P 3/06...

Značky: přípravy, deriváty, použitie, substituované, 1,3-difenylpropánové

Text:

...(pečeňový a svalový) a homeostázu glukózy, ovplyvňuje intracelulárny metabolizmus lipidov a cukrov priamym kontrolovaním transkripcie génov kódujúcich proteíny zúčastňujúce sa homeostázy lipidov, má protizápalové a antiproliferatívne účinky a bráni pre aterogénnym účinkom hromadenia cholesterolu vmakrofázach stimuláciouefuxu cholesterolu (Lefebvre P, Chinetti G, Fruchart JC a Staels B, 2006). Fibráty (fenofibrát, bezañbrát, ciprotibrát,...

Kryštalické solváty z (1S)-1,5-anhydro-1-C(3-((fenyl)metyl)fenyl)-D-glucitolových derivátov s alkoholom ako SGLT2 inhibítory na liečenie diabetu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17345

Dátum: 21.06.2007

Autori: Gougoutas Jack, Bien Jeffrey, Singh Janak, Nirschl Alexandra, Ramakrishnan Srividya, Riebel Peter, Wang Chenchi, Grosso John Anthony, Lai Chiajen, Lobinger Hildegard, Dimarco John, Deshpande Prashant

MPK: A61P 3/10, A61K 31/70, C07H 7/04...

Značky: 1s)-1,5-anhydro-1-c(3-((fenyl)metyl)fenyl)-d-glucitolových, diabetu, alkoholom, sglt2, krystalické, liečenie, inhibitory, solváty, derivátov

Text:

...čo je ďalší dôkaz primárnej úlohy SGLT 2 v renálnej reabsorpcii glukózy. Utakýchto pacientov je renálna morfológia a renálna ñinkcia inak normálna. Je možné predpokladať, že inhibícia SGLT 2 by znížila hladiny plazmatickej glukózy prostredníctvom zvýšeného vylučovania glukózy u diabetických pacientov. 0004 Selektívna inhibícia SGLT 2 upacientov s diabetom môže normalizovať hladinuplazmatickej glukózy zvýšením vylučovania glukózy v moči a...

Substituované 1,3-difenylpropánové deriváty ich príprava a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15173

Dátum: 21.06.2007

Autori: Hanf Rémy, Caumont-bertrand Karine, Delhomel Jean-françois

MPK: A61P 3/04, A61P 3/06, A61K 31/192...

Značky: substituované, použitie, 1,3-difenylpropánové, deriváty, príprava

Text:

...transkripcie.0010 PPARo kontroluje metabolizmus Iipidov (pečeňových a svalových) a homeostázu glukózy, ovplyvňuje intracelulárny metabolizmus Iipidov a cukrov priamym riadením transkripcie génov kódujúcich proteíny zúčastňujúce sa homeostázy lipidov, vyvoláva protizápalové a protiproliferatívne účinky a bráni pro-aterogénnym účinkom hromadenia cholesterolu v makrofázachstimulovanim odtoku cholesterolu (Lefebvre P, Chinetti G, Fruchart JC and...

Hnací systém pre dopravu cestujúcich

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9816

Dátum: 21.06.2007

Autori: Kräuter Lukas, Illedits Thomas

MPK: B66B 23/02

Značky: hnací, systém, dopravu, cestujúcich

Text:

...vetva pohybuje s touto zníženou rýchlosťou L, až príde nasledujúci čap 3 ĺ do záberu a bude nárazovo urýchlený na v. Tým nastáva periodicky kolísajúca rýchlosť vetvyPre vylúčenie polygón-efektu navrhuje WO 00/07924, ako je schematicky znázornené na obr. 2, prevádzať reťazové čapy głg od menšej pracovnej kružnice (na obr. 2 bodkovane), do ktorej reťaz głg tangenciálne vstupuje, prostredníctvom čiastočne zakrivenej vodiacej koľajnice...

Sterilizácia kozmetického výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9687

Dátum: 21.06.2007

Autori: Lopez Didier, Lopez Christophe

MPK: A61L 2/04

Značky: výrobků, kozmetického, sterilizácia

Text:

...sa blíži sterilizácii výrobku v agro-potravinárskejoblasti uvádzanej pod označením UHT (Ultra Haute Température) vzhľadom na použitie0018 Sterilízácia UHT spočíva v predhriatí výrobku a potom v zahriatí výrobku na vysoké teploty v priebehu krátkej časovej periódy predtým, ako sa výrobok ochladí na teplotu okolia,pričom sa takto ošetrený výrobok potom asepticky zabalí.0019 Tento vynález teda spočíva v predhriatí kozmetického výrobku, v...

Karbonylované (aza)cyklohexány ako ligandy dopamínového D3 receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20442

Dátum: 21.06.2007

Autori: Ligneau Xavier, Capet Marc, Danvy Denis, Berrebi-bertrand Isabelle, Lecomte Jeanne-marie, Levoin Nicolas, Calmels Thierry, Schwartz Jean-charles, Robert Philippe

MPK: A61P 25/00, C07D 211/26, A61K 31/495...

Značky: receptora, aza)cyklohexány, karbonylované, ligandy, dopamínového

Text:

...alkoxyalkyl dialkylaminoskupina nearomatický heterocyklyl naviazaný pomocou dusíka alkylsulfanyl alkylsulñnyl alkylsulfonyl monohalogénalkylsulfanyl monohalogénalkylsulñnyl monohalogénalkylsulfonyl polyhalogénalkylsulfanyl polyhalogénalkylsulñnyl polyhalogénalkylsulfonyl heleroaryl aryI aralkyl aryloxyskupina alkoxykarbonylamino-skupina acyl acylaminoskupina aminokarbonyl monoalkylaminokarbonyl dialkylaminokarbonyl...