Zverejnene patenty 19.06.2007

Spôsob výroby povlaku absorbéru na základe technológie sol-gél pre solárnu termiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6403

Dátum: 19.06.2007

Autor: Es-souni Mohammed

MPK: C23C 18/00, F24J 2/00

Značky: povlaků, spôsob, výroby, solárnu, technológie, základě, termiu, sól-gél, absorbéru

Text:

...respektíve nie je možné bez obtiaže akceptovateľných nákladov. Z tohtodôvodu e rekva ivé, že sa do osiaľ v súvislosti s vrobou vrstiev solárn ch J P Yabsorbérov venovala technológii sol-gél iba veľmi malá pozornosť.0006 Jedinou výnimkou v súčasnej dobe a teda súčasne najbližšom stavetechniky je patentový spis DE-C 2 101 21 812, ktorý chránivýrobu selektivnej vrstvy absorbéru nanášaním formouzmáčania. Pritom sa vytvorí hliníkovom plechu s...

Farmaceutické kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12089

Dátum: 19.06.2007

Autori: Matthews Frank, Boehm Garth, Tang Lijuan, Liang Alfred

MPK: A61K 9/50

Značky: kompozície, farmaceutické

Text:

...terapia zahŕňajúca tilidín (50 mg) a naloxon (4 mg) je od roku 1978 dostupná v Nemecku na zvládanie silnej bolesti (Valoron® N, Goedecke). Princípom kombinácie týchto liečiv je účinná úľava od bolestí a prevencia závislosti na tilídíne prostredníctvom antagonizmu na tílidínových receptoroch vyvolaného naloxonom. Fixná kombinácia buprenorfínu a naloxonu sa zaviedla v roku 1991 na Novom Zélande (Terngesiclä Nx, Reckitt Colman)...

Spojovací prvok pre profily v tvare C s vyrovnávacím prostriedkom a usporiadanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9146

Dátum: 19.06.2007

Autor: Knauf Alfons Jean

MPK: E04B 9/16

Značky: usporiadanie, tvare, prvok, profily, spojovací, vyrovnávacím, prostriedkom

Text:

...a môže byť vytvorený elastický deformovateľný. stlačiteľný vyrovnávací prostriedok umožňuje kompenzáciu rôznych veľkostí medzier a rozstupov medzi spojovacím prvkom a profilom. Elastická deformovateľnosťzabezpečuje, že spojovací prvok kompenzuje vyskytujúce sa pohyby bez toho, abymusel byť vyrovnávací prvok vymenený. Ďalej môžu stlačiteľné a deformovateľnévyrovnávacie prostriedky prispievať k potlačeniu zvuku V pevnom materiále.0012 Aspoň...

Spôsob a zariadenie na voľbu rádiového nosiča v rádiových prenosných systémoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8393

Dátum: 19.06.2007

Autor: Echensperger Heimo

MPK: H04W 4/00

Značky: spôsob, nosiča, volbu, přenosných, radiových, zariadenie, radiového, systémoch

Text:

...spôsobom využít príslušný nosič kvôli vtakomto prípade príliš krátkemu zdržaniu mobilnejjednotky v obslužnej oblasti príslušného nosiča.0006 Dokument WO 01/19108 A 1 opisuje spôsob voľby rádiového nosičazurčitého počtu dostupných rádiových nosičov vrádiových prenosovýchsystémoch, pri ktorom sa zo strany mobilnej jednotky uskutoční voľba vždy toho najlepšieho rádiového nosiča vzávislosti na mieste výskytu mobilnej jednotky. Táto voľba sa...

Cykloalkánopyrolokarbazolové deriváty a ich použitie ako inhibítorov PARP, VEGFR2 a MLK3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14930

Dátum: 19.06.2007

Autori: Zulli Allison, Diebold James, Dunn Derek, Chatterjee Sankar, Dandu Reddeppareddy, Hudkins Robert, Wells Gregory

MPK: A61P 43/00, A61K 31/437

Značky: cykloalkánopyrolokarbazolové, deriváty, inhibítorov, vegfr2, parp, použitie

Text:

...polymérov, EP 2 066 324 34 649/Hako bolo stanovené pomocou imunohistochémie. Podobne 3-AB (10 mg/kg) výrazne znížil objem infarktu v modeli fokálnej ischémie u potkanov vyvolanej oklúziou pomocou sutúry (Lo a kol. Stroke 1998, 29, 830). Neuroprotektívny účinok 3-AB (3-30 mg/kg), i.c.v.) bol taktiež pozorovaný v modeli ischémie u potkanov vyvolanej permanentnou oklúziou prostrednej cerebrálnej artérie0007 Dostupnosť myší, u...

Peptidové epoxyketóny na inhibíciu proteazómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14372

Dátum: 19.06.2007

Autori: Zhou Han-jie, Parlati Francesco, Bennett Mark, Shenk Kevin, Smyth Mark, Laidig Guy, Sylvain Catherine

MPK: A61K 38/05, A61K 31/336, A61K 31/404...

Značky: peptidové, proteazómu, epoxyketóny, inhibíciu

Text:

...celkové skóre choroby (t SEM N 7/skupina) a predstavujú tri nezávisle experimenty.Obrázok 2 B znázorňuje vplyv zlúčeniny 14 na postup choroby v myšich modeloch RA. kde RA sa vyvolala v dni 0 u samic myši DBA/1 imunizáciou kolagénom bovinného typu ll v CFA,-3 kde dávkovanie sa začalo, keď zvieratá prvýkrát prejavili známky choroby (označené šípkami) a znázornená údaje predstavujú celkové skóre choroby (i SEM N 10/skupina).0013 vynález...

Syntéza inzulínotropných peptidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7549

Dátum: 19.06.2007

Autori: Roberts Christopher, Chen Lin, Han Yeun-kwei

MPK: A61K 38/26, C07K 14/435

Značky: inzulínotropných, peptidov, syntéza

Text:

...v priebehu syntézy na pevnej fáze na fragmentoch zvyčajne zostávajú i v priebehu kopulácie v kvapalnej fáze, aby sa zaístíla špecifická reaktivíta terminálnych skupín fragmentov. Tieto chrániace skupinypostranných reťazcov sa typicky neodstraňujú, dokiaľ nevzníkne zrelý peptíd.Mierne zlepšenie jedného alebo viacej stupňov v celkovej schéme syntézy môžu predstavovať výrazne zlepšenie pri príprave zrelého peptidu. Také zlepšenia môžu viesť k...