Zverejnene patenty 15.06.2007

Viacdávkový plán očkovania proti chrípke s obmedzeným množstvom adjuvans

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14028

Dátum: 15.06.2007

Autori: Manetti Riccardo, Del Giudice Giuseppe

MPK: A61K 39/145

Značky: plán, proti, adjuvans, množstvom, chrípke, očkovania, obmedzeným, viacdávkový

Text:

...vhmyzej bunkovej línii s použitím bakulovírusového vektora) a použité v puriñkovanej forme 3, 4, 5. Avšak všeobecne budú antigény z viriónov.0012 Antigén môže mať formu živého vírusu alebo výhodnejšie inaktivovaného vírusu. Chemické prostriedky na inaktiváciu vírusu zahŕňajú ošetrenie účinným množstvom jedného alebo viacerých z nasledujúcich činidiel detergenty, formaldehyd. formalín, B-propiolaktón alebo UV svetlo. Ďalšie chemické...

Duplexná nehrdzavejúca oceľ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13727

Dátum: 15.06.2007

Autori: Bonnefois Bernard, Peultier Jérôme, Chauveau Eric, Hauser Jean-michel, Serriere Mickael

MPK: C22C 38/18, C22C 38/42, C21D 8/02...

Značky: oceľ, duplexná, nehrdzavejúca

Text:

...Príliš vysoký obsah tohto prvku totiž zhoršuje odolnosť proti Iokalizovanej korózii tým, že zvyšuje riziko zrážania karbidov chrómu v tepelne ovplyvnených oblastiach zvarov.0021 Obsah chrómu tejto ocele je 21 - 25 hmotn., podľa možnosti 22 - 24 hmotn., aby sme získali dobrú odolnosť proti korózii, prinajmenšom rovnakú ako odolnosť ocell typu 304 a 304 L. 0022 Obsah niklu tejto ocele je 1 - 2,95 hmotn. a podľa možností je nižší alebo...

Regulatórne prvky nukleových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13624

Dátum: 15.06.2007

Autori: Sautter Kerstin, Enenkel Barbara

MPK: C07K 14/47, C12N 15/63, C12N 15/67...

Značky: prvky, nukleových, regulatórne, kyselin

Text:

...čiastkový fragment z LCR s veľkosťou 6 kb, pôsobí ako otvárač chromatínu a nie je tkanivo-špecifický. Tkanivovú špecitickosť zaisťuje T-bunkovo špecifická expresia v týmuse prostredníctvom HS 7, 8 a 1 (3 kb). Len V úplnej kombinácii všetkých HS je TCRotLCR funkčne kompletná (0 rtiz et al., 1997). Presnejšie rozčlenenie a špecifikáciu jednotlivých HSfunkcií TCRotLCR je možné zistiť v (0 rtiz et al., 1999). Tento príklad ukazuje, že kontrolné...

Rekombinantné novirhabdovírusy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17224

Dátum: 15.06.2007

Autori: Koumans Joseph, Bremont Michel, Harmache Abdallah

MPK: C12N 15/85

Značky: použitie, novirhabdovírusy, rekombinantné

Text:

...oblasti medzi M a G génmi IHNV. Konkretnejšie, pretože tento gén sa vložil v prirodne sa vyskytujúcom Eagľ reštrikčnom mieste umiestnenom medzi koncom M ORF a transkričným terminálnym signálom M génu, tento konštruktobsahoval sekvenciu (CCAAGACAGAAAAAAATGGCAC SEQ ID NO l)(CCAAGACAGAAAAAAA SEQ ID NO 2), nasledoval ne-transkribovaný intergénový dinukleotid TG a transkripčná iniciačná sekvencia GCAC, po uvedenej sekvencii bezprostredne...

Prostriedok extracelulárnej matrix

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12962

Dátum: 15.06.2007

Autor: Dye Julian

MPK: A61L 27/60, A61L 27/22, A61L 15/32...

Značky: extracelulárnej, matrix, prostriedok

Text:

...konštrukcie).0021 V jednom uskutočnení je íibrinogén prítomný v prostriedku ako vodný roztok stlmený na pH v rozsahu 4 až 10. V ďalšom uskutočnení je tibrinogén stlmený na pH v rozsahu 7 až 8 (napríklad 7,4). Vjednom uskutočnení je tibrinogén tlmený fosfátovým tímívým soľným roztokom (PBS) alebo HEPES tímivým soľným roztokom.0022 Vjednom uskutočnení koagulačné činidlo zahrnuje enzymatické alebo neenzymatické koagulačné činidlo. V ďalšom...

Uhličitan vápenatý so zreagovaným povrchom v kombinácii s hydrofóbnym adsorbentom na spracovanie vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5818

Dátum: 15.06.2007

Autori: Gane Patrick, Schoelkopf Joachim, Gantenbein Daniel

MPK: C02F 1/28

Značky: povrchom, vápenatý, spracovanie, hydrofóbnym, uhličitan, adsorbentom, zreagovaným, kombinácii

Text:

...a molekulami, čím sa redukujú bariéry pre agregáciu. Okrem toho, mnoho týchto chemikálií, pri vhodnom pH a ďalších podmienkach, reaguje s vodou za vzniku nerozpustných hydroxidov, ktoré, sa povyzrážaní, vzájomne navážia za vzniku dlhých reťazcov alebosietí, fyzicky zachytávajúcich malé častice do väčšej0007 Bežne používaným. flokulantont alebo koagulantom je síran hlinitý, ktorý reaguje s vodou za vzniku flokúl hydroxidu hlinitého. Koagulácia...

Filtračné a/alebo flokulačné pomocné prostriedky na čistenie kvapalných potravín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16713

Dátum: 15.06.2007

Autori: Schoelkopf Joachim, Gane Patrick, Wenk Armelle

MPK: B01D 37/03, B01J 20/10, B01D 37/02...

Značky: kvapalných, flokulačné, pomocné, filtračné, potravin, prostriedky, čistenie

Text:

...blokovať póry povrchového filtra,sú zadržané V hĺbke filtračnej vrstvy.0011 Jednou z možností pre zavedenie hĺbkovej filtračnej vrstvy na povrchový filter je suspendovať flokulačný pomocný prostriedok v kvapaline určenej na filtrovanie, čínl sa umožní tomuto pomocnému prostriedku dodatočne usadiť tak, že flokuluje všetky alebo časť týchto nečistôt, keď sa usadzuje na povrchovom filtri, čim sa vytvorí vrstva pre hĺbkovú filtráciu. To je...

Zlepšenia operadla sedadla vozidla alebo týkajúce sa tohto operadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16634

Dátum: 15.06.2007

Autori: Whitmore Stuart Joseph, Perkins Graham

MPK: B60N 2/36, B60N 2/22

Značky: vozidla, tohto, týkajúce, zlepšenia, operadla, sedadla

Text:

...na vodiaci člen, pričom medziľahlý mechanizmus ďalej obsahuje prvé uvoľňovacie tlačidlo, ktoré je ovládateľné tak, že posúva prvý blokovací člen do druhej konfigurácie, a druhé uvoľňovacie tlačidlo, ktoré je ovládateľné tak, že vyvádza druhý blokovací člen zo záberu s vodiacim členom, pričom prve uvoľňovacie tlačidlo je pohyblivémedzi prvou a druhou polohou, aby posúvalo prvé západkové lôžko do záberu so západkou avon zo záberu s touto...

Kryogénna destilácia zahŕňajúca vákuový izolačný panel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17717

Dátum: 15.06.2007

Autori: Delcorso Fabrice, Tranier Jean-pierre, Clodic Denis, Zick Golo

MPK: F16L 59/14, F25J 3/04

Značky: zahŕňajúca, izolačný, vakuový, kryogénna, destilácia, panel

Text:

...a o potrebná hrúbka izolácie- pristup k technickému vybaveniu, ktorý je za prevádzky obmedzený (a to hlavne pri použití izolácie v práškovej forme). Dôvodom je to, že na zlskanie prístupu k jednotlivej časti technického vybavenia je často nutné odstrániť veľké množstvo izolácie.0009 Cieľom tohto vynálezu je optimalizovat tepelnú izoláciu technického vybavenia pri zachovaní princípu boxu, ale za súčasného kombinovania niekoľkých izolačných...

Pojazdný stroj na kladenie koľajníc a čistenie štrku štrkového lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 285739

Dátum: 15.06.2007

Autor: Konecny Dietrich

MPK: E01B 27/00

Značky: stroj, štrku, štrkového, pojazdný, kladenie, koľajníc, čistenie, lôžka

Zhrnutie / Anotácia:

Pojazdný stroj na kladenie koľajníc a čistenie štrku štrkového lôžka, ktoré sa nachádza pod koľajnicou (1), pozostáva z odstraňovacieho zariadenia (6) na naberanie štrku nachádzajúceho sa pod koľajnicou (1), čistiacich zariadení na čistenie štrku, ukladacieho zariadenia (40) na ukladanie vyčisteného štrku pod koľajnicu (1) a tiež prvého dopravného zariadenia (50) prepravujúceho materiál od odstraňovacieho zariadenia (6) k čistiacim zariadeniam...

Lanový výťah

Načítavanie...

Číslo patentu: 285737

Dátum: 15.06.2007

Autor: Latorre Marcuz Carlos

MPK: B66B 11/00

Značky: lanový, výtah

Zhrnutie / Anotácia:

Lanový výťah má pohon na montáž do šachty pozostávajúci z prevodu (2) s hnacím kotúčom (6), s motorom (1) umiestneným na prevode (2) smerom hore, s brzdou (3, 4, 5) a nosným ústrojenstvom (18) vedeným v slučke ponad hnací kotúč (6) na vertikálny pohyb výťahovej kabíny s protizávažím. Kvôli tesným priestorovým podmienkam vo výťahovej šachte má pohon výťahu zaberať čo možno najmenšiu základnú plochu. Na tento účel sa motor (1) a prevod (2)...

Lanový výťah

Načítavanie...

Číslo patentu: 285736

Dátum: 15.06.2007

Autor: Latorre Marcuz Carlos

MPK: B66B 11/04

Značky: výtah, lanový

Zhrnutie / Anotácia:

Lanový výťah má pohon na montáž do šachty pozostávajúci z prevodu (2) s hnacím kotúčom (6), s motorom (1) umiestneným na prevode (2) smerom hore, s brzdou (3, 4, 5) a nosným ústrojenstvom (18) vedeným v slučke ponad hnací kotúč (6) na vertikálny pohyb výťahovej kabíny s protizávažím. Kvôli tesným priestorovým podmienkam vo výťahovej šachte má pohon výťahu zaberať čo možno najmenšiu základnú plochu. Na tento účel sa motor (1) a prevod (2)...

Prevodová skriňa a spôsob jej montáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 285735

Dátum: 15.06.2007

Autor: Latorre Marcuz Carlos

MPK: B66B 11/04

Značky: převodová, spôsob, montáže, skriňa

Zhrnutie / Anotácia:

Lanový výťah má pohon na montáž do šachty pozostávajúci z prevodu (2) s hnacím kotúčom (6), s motorom (1) umiestneným na prevode (2) smerom hore, s brzdou (3, 4, 5) a nosným ústrojenstvom (18) vedeným v slučke ponad hnací kotúč (6) na vertikálny pohyb výťahovej kabíny s protizávažím. Kvôli tesným priestorovým podmienkam vo výťahovej šachte má pohon výťahu zaberať čo možno najmenšiu základnú plochu. Na tento účel sa motor (1) a prevod (2)...

Lanový výťah

Načítavanie...

Číslo patentu: 285734

Dátum: 15.06.2007

Autor: Latorre Marcuz Carlos

MPK: B66B 11/04

Značky: lanový, výtah

Zhrnutie / Anotácia:

Lanový výťah má pohon na montáž do šachty pozostávajúci z prevodu (2) s hnacím kotúčom (6), s motorom (1) umiestneným na prevode (2) smerom hore, s brzdou (3, 4, 5) a nosným ústrojenstvom (18) vedeným v slučke ponad hnací kotúč (6) na vertikálny pohyb výťahovej kabíny s protizávažím. Kvôli tesným priestorovým podmienkam vo výťahovej šachte má pohon výťahu zaberať čo možno najmenšiu základnú plochu. Na tento účel sa motor (1) a prevod (2)...

Výťahová pohonná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 285733

Dátum: 15.06.2007

Autor: Latorre Marcuz Carlos

MPK: B66B 11/00, B66B 11/04

Značky: pohonná, výťahová, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Lanový výťah má pohon na montáž do šachty pozostávajúci z prevodu (2) s hnacím kotúčom (6), s motorom (1) umiestneným na prevode (2) smerom hore, s brzdou (3, 4, 5) a nosným ústrojenstvom (18) vedeným v slučke ponad hnací kotúč (6) na vertikálny pohyb výťahovej kabíny s protizávažím. Kvôli tesným priestorovým podmienkam vo výťahovej šachte má pohon výťahu zaberať čo možno najmenšiu základnú plochu. Na tento účel sa motor (1) a prevod (2)...

Poistkový lištový odpínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 285732

Dátum: 15.06.2007

Autor: Krejčí Miroslav

MPK: H01H 9/20

Značky: poistkový, listový, odpínač

Zhrnutie / Anotácia:

Poistkový lištový odpínač pozostáva z puzdra (1) tvoreného z dvoch zrkadlovo usporiadaných vzájomne spojených bočných krytov (2) v vnútri s nasunutými zhasnutými komorami (3) a z odklopného krytu (7), prichyteného na puzdre (1) prostredníctvom bočných čapov (5) a paralelných ramien (6). Odklopný kryt je na prednom čele vybavený ručným madlom (8) a v vnútri dvojicami pásikov (10), prichytenými na výstupkoch (9), vnútri slúžiacimi na zaseknutie...

Farmaceutická kompozícia obsahujúca lacosamid a levetiracetam vykazujúca synergický antikonvulzívny účinok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16410

Dátum: 15.06.2007

Autor: Stöhr Thomas

MPK: A61K 31/4015, A61K 31/165, A61K 38/05...

Značky: vykazujúca, obsahujúca, lacosamid, antikonvulzívny, levetiracetam, účinok, synergický, farmaceutická, kompozícia

Text:

...nasadeniu liečby a podávaniu optimálnej dennej dávky vhodného antiepileptika (Schmidt, 1992 Kramer, 1997 Brodie, 2001). V takých prípadoch môže byť využitá aj altematívna3 EP 2 462 990 monoterapia, avšak úplné potlačenie konvulzívnych záchvatov je pomocou jedného antiepileptika dosiahnuté zriedka, a to aj vtedy, keď je podávané v maximálnej možnej dávke (Kramer, 1997). V prípade, že monoterapia antiepilcptikom zlyháva, je naordinovaná...

Spôsob prípravy rastliny obohatenej B vitamínmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5364

Dátum: 15.06.2007

Autori: Sadeghi Behzad, Loidl Rupert, Fuchs Norbert

MPK: C12P 13/00, C12P 17/10, A01H 3/00...

Značky: rastliny, vitamínmi, obohatenej, spôsob, přípravy

Text:

...vypestovat.0013 GB 1 108 164 opisuje živný roztok, v ktorom sa môžu semená naklíčit pre rýchlejší rast.0014 W 0 2005/063002 A 1 sa týka umelej somatickej embryogenézy bavlníkových rastlín v živnom roztoku.0015 Poznaníe elementárnej nutnosti rovnomerného a dostatočného prísunu vitamínov u človeka a zvieraťa viedlo v posledných rokoch k chemickému,biochemickému a fermentatívnemu vývoju a príprave izolovaných vitamínov v priemyselnom meradle.Ked...

Viacvrstvový tissue papier, zariadenie na spracovanie papiera na viacvrstvový tissue papier a spôsob výroby viacvrstvového tissue papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11760

Dátum: 15.06.2007

Autori: Albouze Philippe, Morin Emmanuelle, Marinoni Sarah

MPK: B31F 1/07, B32B 3/00, B32B 29/00...

Značky: spracovanie, spôsob, výroby, tissue, viacvrstvového, zariadenie, papiera, papier, viacvrstvový

Text:

...mnoho príkladov, v ktorých sa dva pásy tissue papiera razia tak, že výstupky na raziacom valci vytvárajú výstupky s takou veľkosťou, aby sa dva pásy mohli spojiť dohromady tak, že výstupky sa navzájom do seba vkladajú.0011 V neustálej snahe vyrábať tissue výrobky sveľmi jemným povrchom adostatočným objemom, EP l 209 289 Al navrhuje špeciálnu štruktúru, kde prvý pás má mikro výstupky, ktoré presahujú do vankúšikov vytvorených na druhom...

1-[2-(2,4-Dimetylfenylsulfanyl)fenyl]piperazín ako zlúčenina s kombinovanými účinkami na spätné vychytávanie serotonínu, 5-HT3 a 5HT1A na liečbu kognitívneho poškodenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11351

Dátum: 15.06.2007

Autori: Rock Michael Harold, Mealy Michael, Jorgensen Morten, Holm René, Brodersen Jörgen, Mork Arne, Moore Nicholas, Stensbol Tine Bryan, Ringgaard Lone Munch, Faldt André, Lopez De Diego Heidi, Bang-andersen Benny

MPK: A61P 25/22, A61P 25/18, A61K 31/495...

Značky: 5ht1a, serotonínu, 1-[2-(2,4-dimetylfenylsulfanyl)fenyl]piperazín, vychytávanie, kognitívneho, kombinovanými, liečbu, účinkami, špatně, 5-ht3, poškodenia, zlúčenina

Text:

...2001.0008 Predpokladá sa, že v neuronálnych pochodoch regulujúcich kognitivne procesy je zahrnutých niekoľko neurotransmiterov. Konkrétnejšie, v kognitivnych procesoch hrá prominentnú úlohu cholinergný systém a zlúčeniny,ktoré pôsobia na cholinergný systém, sú teda potenciálne užitočné pri liečbe kognitívneho poškodenia. Je známe, že zlúčeniny, ktoré pôsobia na receptor 5 HTlA a/alebo na receptor 5-HT 3, pôsobia tiež na cholinergný systém a...

Protinádorové dihydropyran-2-ónové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10544

Dátum: 15.06.2007

Autori: Coello Molinero Laura, Cuevas Marchante Maria Del Carmen, Martín López M Jesús, Garranzo García-ibarrola María, Fernández Rodríguez Rogelio, Sánchez Sancho Francisco, Rodríguez Vicente Alberto, Reyes Benítez José Fernando, Murcia Pérez Carmen, Francesch Solloso Andrés

MPK: C07D 309/32

Značky: zlúčeniny, protinádorově, dihydropyran-2-ónové

Text:

...alebo stereoizomérovR 1 je Vybraný z atómu vodíka, ORH, OCORČ, OCOORH, NRaRm NRaCORb a NRaC (NRa)NRaRb, každý R 2 a R 3 je nezávisle Vybraný z atómu vodíka,substituovaného alebo nesubstituovaného C 1-Cu alkylu,substituovaného alebo nesubstituovaného C 2 ~Cu alkenylu a substituovaného alebo nesubstituovaneho C 2-CH alkynylu,každý RM, RQ, R, R, Rg, R, R a Rw je nezávisle vybraný 2 atómu vodíka, substituovaného alebo nesubstituovaného C 1...

Kryštalické formy 4-[2-(4-metylfenylsulfanyl)fenyl]piperidínu s kombinovanou inhibíciou spätného vychytávania serotonínu a norepinefrínu na liečenie neuropatickej bolesti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9352

Dátum: 15.06.2007

Autori: Miller Silke, Bang-andersen Benny, Faldt André, Stensbol Tine Bryan, Lopez De Diego Heidi

MPK: A61P 25/22, A61K 31/451, A61P 25/04...

Značky: bolesti, vychytávania, krystalické, liečenie, inhibíciou, serotonínu, norepinefrínu, 4-[2-(4-metylfenylsulfanyl)fenyl]piperidínu, neuropatickej, spätného, kombinovanou, formy

Text:

...adičná soľ s kyselinou Lasparágovou, najmä soľ v pomere 11.V inom uskutočnení je zlúčeninou podľa predloženého vynálezu adičná soľ s kyselinou glutámovou, najmä soľ v pomere 11.V inom uskutočnení je zlúčeninou podľa predloženého vynálezu adičná soľ s kyselinou glutárovou, najmä soľ v pomere 11.V inom uskutočnení je zlúčeninou podľa predloženého vynálezu adičná soľ s kyselinou malónovou, najmä soľ v pomere 11, ktorá bola nájdená v dvoch...

Cyklistické sedlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8648

Dátum: 15.06.2007

Autor: Riondato Francesco

MPK: B62J 1/00

Značky: cyklistické, sedlo

Text:

...Také sedlo je mimoriadne účinné pre dosiahnutie vyššie uvedených úkolov, avšak má nedostatky V dôsledku existencie jeho stredového kanálu pomerne veľkýmié rozmermi. V praxi prítomnost tohto kanálu môže spôsobiť problémy pre užívateľa, pretože jeho/jej rôzne orgány najmä pri nízkych teplotách sú vystavené pôsobeniu špatného počasia. Okrem toho v prípade, kedy je jazdné kolo využívané na mokrej vozovke sú rôzne orgány užívateľa v kontakte so...