Zverejnene patenty 07.06.2007

Multistabilné reflexné zariadenie s tekutými kryštálmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13594

Dátum: 07.06.2007

Autori: Mottram Nigel, Davidson Andrew

MPK: G02F 1/1335, G02F 1/1337, G02F 1/1333...

Značky: multistabilné, tekutými, kryštálmi, zariadenie, reflexné

Text:

...° pomocou LC, než je odrazené reflexným prvkom a potom opät otočené o 45 ° pomocou LC. Celková rotácia polarizácie svetla o 90 ° znamená, že svetlo bude polarizátorom zablokované. Keď je aplikované napätie medzi eíektródy pixelu, nastanereorientácia LC tak, že konfigurácia LC nebude ovplyvňovať polarizáciu svetla a dopadajúce svetlo bude polarizované, prenášané cez LC, odrážané a opät prenášané cez LC bez akejkoľvek zmeny smeru polarizácie,...

Bezpečnostné zariadenie pre dôverné informácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13524

Dátum: 07.06.2007

Autor: Kovacevitch Michel

MPK: B42D 15/02

Značky: dôverné, informácie, zariadenie, bezpečnostné

Text:

...6. Označením môže byť farebná značka, piktogram alebo vyjadrenie písmenami. Ako variant, štítok 6 môže byť opatrený viacerými časťami 60 tvoriacimi viaceré prvky na uchopenie.0021 Navyše nad maskovací prvok 6 sa umiestni ochranný prvok 8 v tvare hárku. Ochranný prvok v podobe hárku je tvorený štvrtým štítkom 8, ktorý je v uvedenom príklade transparentný, ajeho rozmery tak do šírky ako aj do dĺžky sú väčšie než rozmery maskovacieho štítku 6 a...

Stabilizované amorfné formy imatinib mezylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12653

Dátum: 07.06.2007

Autori: Wirth Wolfgang, Kalb Oskar, Mutz Michael, Goncalves Elisabete

MPK: A61K 31/506, A61P 35/02, A61K 9/16...

Značky: stabilizované, amorfné, mezylátu, imatinib, formy

Text:

...ekonomických výhod, a vyššiu rýchlosťKryštalický materiál sa všeobecne získa procesom kiyštalizácie, ktorý predstavuje ďalší krok výroby. Konkrétne kompletná kryštalizácia z matečného lúhu často predstavuje procesný krok, ktorý trvá dlhý čas a z tohto dôvodu obmedzuje kapacitu výroby. Ztoho dôvodu predstavuje stabilizovaná amorfná forma imatiníb mezylátu z ekonomického hľadiskaatraktívnu altematívu kryštalických foriem.Látka v amorfnej...

Adhezívny systém a spôsob výroby produktu na báze dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12389

Dátum: 07.06.2007

Autori: Eriksson Per Anders, Khabbaz Farideh, Furberg Anna Kristina, Fare Joanna

MPK: C08L 3/02, C08L 3/00, C08L 39/02...

Značky: produktů, výroby, dřeva, systém, adhezívny, báze, spôsob

Text:

...adhezívny systém sa tu rozumie kombinácia zložiek, ktorá - ked sa zložkyskombinujú - funguje ako lepivá, a tak je zamýšľané ju použit ako lepidlo. 0014 V termíne adhezívny je tu tiež zahrnutý termín spojivo.0015 Vo výraze amidová skupina je tu zahmutá formamidová skupina.0016 Materiály na báze dreva sú tu vedľa masívneho dreva tiež drevené materiály, ako sú materiály drevovláknitých dosiek, drevitých lepeníek a drevotrieskových dosiek....

Čelný koncový modul pre vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11959

Dátum: 07.06.2007

Autori: Schöning Ralf, Schlüter Sascha, Opperbeck Guido, Dowe Michael, Schäfergockel Frank

MPK: B60Q 1/04

Značky: vozidla, čelný, modul, koncový

Text:

...výrobné náklady na pripravenie priamočiarej nastavovacej dráhy sú relatívne(0010) Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu má vzpera prídržný mostík, ktorý je cez upevňovacie prostriedky spojený s nosným dielom. Výhodne je vzpera vytvorená tak, že je možné vykonávať vyrovnávanie tolerancíí medzi svetelnou jednotkou a dielom karosérie, ohraníčujúcim otvor karosérie, na vytvorenie vopred daného priebehu škár.(0011) Podľa ďalšieho uskutočnenia...

Kazetový zvierací mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4857

Dátum: 07.06.2007

Autori: Williams David, Bowman Michael

MPK: A61M 1/00

Značky: kazetový, zvierací, mechanizmus

Text:

...mechanizmu uvádzaneho vynálezu.Obrázok 2 je predný perspektivny pohľad na prvé uskutočnenie podzostavy ovladača kazetoveho zvieracieho mechanizmu uvádzaného Vynálezu.Obrázok 3 je predný perspektivny pohľad na kazetovú prijímaciu časť kazetového zvieracieho mechanizmu uvádzaného vynálezu.Obrázok 4 je rozložený perspektivny pohľad na kazetovú prijímaciu časť kazetového zvieracieho mechanizmu zobrazeného na obrázku 3.Obrázok 5...

Čelný koncový modul pre vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15631

Dátum: 07.06.2007

Autori: Schäfergockel Frank, Opperbeck Guido, Schlüter Sascha, Schöning Ralf

MPK: B60Q 1/04, B60Q 1/00, B62D 25/08...

Značky: vozidla, koncový, čelný, modul

Text:

...najmä bočného dielu (blatníka).0012 Podľa jedného výhodného príkladu uskutočnenia vynálezu je nastavovací element otočne uložený okolo osi otáčania, usporíadanej kolmo na nastavovací smer, v oblasti konca prídržného ramena, obráteného k pozdĺžnej stredovej osi vozidla. Výhodne môže byť montáž reflektora zjednodušená, pretože na nastavenie reflektora v nastavovacom smere musí byť ovládaný len otočný nastavovací element. Zafixovanie...

Rozpúšťadlová sústava pre prípravu roztokov N-alkyltriamidov kyseliny tiofosforečnej, kompozícia s obsahom N-alkyltriamidu kyseliny tiofosforečnej a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10550

Dátum: 07.06.2007

Autor: Cigler Petr

MPK: C07C 43/11, C05C 9/00, C07F 9/22...

Značky: n-alkyltriamidov, přípravu, kompozícia, kyseliny, obsahom, n-alkyltriamidu, tiofosforečnej, sústava, rozpúšťadlová, použitie, roztokov

Text:

...a používa sa v podobných koncenlráclách napr. v lekárstve ako aditívum do očných kvapiek.0015 Na indikáciu homogenity potiahnutia tuhého hnojiva obsahujúceho močovinu (napr. granulovanej močoviny) roztokom N-alkyl triamidu kyseliny tiofosforečnej je možné do rozpúšťadlovej sústavy pridať bežné poľnohospodárske alebo potravinárske farbivá.0016 Na dosiahnutie dostatočného pokrytia povrchu tuhého hnojlva obsahujúceho močovinu(napr. granulovanej...

Substituované karboxamidy ako antagonisty metabotropného receptora skupiny I

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9712

Dátum: 07.06.2007

Autori: Fisher Matthew Joseph, Hollinshead Sean Patrick, Takeuchi Kumiko, Kuklish Steven Lee, Backer Ryan Thomas, Smith Edward C R

MPK: C07D 275/03, A61P 25/04, A61K 31/425...

Značky: antagonisty, substituované, receptora, metabotropného, skupiny, karboxamidy

Text:

...nociceptívnych dráh. Existujú dôkazy o tom, že stimulácia mGluą receptorov vedie k zvýšeniu neuronálnej excitácie a rýchlej glutamátovej synaptickej transmisii. Dlhotrvajúci účinok mechanizmov transdukcie vnútrobunkového signálu sprostredkovaných stimulácií mGluą receptora podporuje skutočnosť, že tieto receptory udržujú senzibilizáciu ako na úrovni miechy, tak na supraspinálnej úrovni. Zníženie excitácie antagonistom mGluqreceptora takto...

Soli N-hydroxy-3-[4-[[[2-(2-metyl-1H-indol-3-yl)etyl]amino]metyl]fenyl]-2E- 2-propenamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20958

Dátum: 07.06.2007

Autori: Bajwa Joginder, Acemoglu Murat, Slade Joel, Papoutsakis Dimitris, Stowasser Frank, Karpinski Piotr

MPK: A61P 35/00, C07D 209/14, A61K 31/4045...

Značky: n-hydroxy-3-[4-[[[2-(2-metyl-1h-indol-3-yl)etyl]amino]metyl]fenyl]-2e, 2-propénamidu

Text:

...propénamídu podľa predloženého vynálezu.0014 Obrázok 9 ukazuje práškový röntgenový difraktogram pre citrátovú soľ N-hydroxy-34-2-(2-metyl-1 H-indol-3-yl)etylaminometylfenyl-2 E-2-propénamidu podľa predlože ného vynálezu.0015 Obrázok 10 ukazuje práškové röntgenové difraktogramy pre formy A, B a HA hemifumarátovej soli N-hydroxy-3-4-2-(2-metyl-1 H-indol-3-yl)etylaminometylfenyl-2 E-2 propénamídu.0016 Obrázok 11 ukazuje práškový röntgenový...

Čelný diferenciál s vnútorne uloženou satelitnou klietkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4777

Dátum: 07.06.2007

Autor: Čóri Marián

MPK: F16H 48/00

Značky: čelný, vnútorné, uloženou, klietkou, satelitnou, diferenciál

Text:

...uskutoční na druhom planetovom kolese, a tým sa toto planetové koleso bude otáčať rýchlejšie o dvojnásobok obvodovej uhlovej rýchlosti satelitov než je uhlová rýchlosť spomaleného planetového kolesa. Na týchto čapoch je závesne uložené aj ozubené koleso stáleho diferenciálneho prevodu pomocou odliatych výčnelkov na tomto kolese,cez dieru ktorých prechádzajú čapy satelitov a takto sa prenáša krútiaci moment zo spomínaného kolesa priamo na...

Prístroj na meranie odchýlok tvaru reflektorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4776

Dátum: 07.06.2007

Autor: Veselovský Ján

MPK: G01J 1/00, G01J 1/04

Značky: odchylok, tvaru, prístroj, reflektorov, meranie

Text:

...súradnicami 10 a 11 voči priemetu optickej osi 12 reflektora 3 líšiacimi sa od teoretického bodu 13, ktorý má teoretickú polohu danú súradnicami 14 a 15 voči priemetu optickej osi 12 reflektora 3 podľa veľkosti chyby tvaru reflektora 3.Prístroj na meranie odchýlok tvaru reflektorov podľa obrázku č. l pracuje tak, že po zapojení elektrického prúdu do kolimátora 5 a nastavení vhodnej polohy otočného zrkadla 4 v ohnisku reflektora 3 sa svetelný...

Voľnobežný guľkový diferenciál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4775

Dátum: 07.06.2007

Autor: Ungero Robert

MPK: F16H 48/00

Značky: diferenciál, guľkový, voľnobežný

Text:

...skrine 6 diferenciálu, v ktorej je prostredníctvom križových čapov uložený unášač 1. V skrini 6 sú ďalej uložené tanierové spojky 2 (ľavá a pravá). V priestore medzi tanierovými spojkami 2 a unášačom 1 sú riadiace ružíce 3 a 4. Riadiace ružíce 3 a 4 sú na obvode vybavené otvormi, v ktorých sú suvne uložené guľky 5. V unášači l sú vyvftané tri otvory, v ktorých sú uložené kalíšky 8 a pružiny 9. Unášač 1 je po svojich bočných obvodových...

Zásadotvorná zmes z minerálnych a prírodných zložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4774

Dátum: 07.06.2007

Autor: Osztoš Ladislav

MPK: A61K 36/00, A61P 1/00, A61K 33/00...

Značky: prírodných, zložiek, minerálnych, zásadotvorná

Text:

...na neutralizáciu kyseliny vyžaduje okrem iných minerálov hlavne Vápnik a ked sa mu nedá dostatok vhodnou zásaditou stravou alebo liečivým prípravkom, odoberie si ho z kosti, zubov, svalov, nervov,pokožky atď. V mieste deficitu potom vznikajú vážne chorobné stavy ako je osteoporóza, artróza, paradentóza, dna a tiež choroby tráviace a obehovć.Ďalších päť zložiek V navrhovanej zmesi je organického pôvodu, ktoré sú bohaté na minerálne...

Lôžková plocha matracov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4773

Dátum: 07.06.2007

Autor: Rešlová Ivana

MPK: A47C 27/14

Značky: plocha, ložková, matracov

Text:

...je tvorený tvarovaným telesom, ktoré je na celom svojom povrchu vybavené ochranným obalom výhodne tvoreným polypropylénovou nebo polyetylénovou fóliou.Predkladanýrn technickým riešením sa dosahuje nový účinok v tom, že vhodným rozmiestnením gélových segmentov dochádza k žiaducej stimulácii tých partií tela, ktoré umožňujú správnu relaxáciu organizmu pri pokojnom a neprerušovanom spánku.Rozčlenením použitého gélového materiálu na malé...

Univerzálne dielenské vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4772

Dátum: 07.06.2007

Autor: Konček Stanislav

MPK: B60P 3/14

Značky: vozidlo, univerzálne, dielenské

Text:

...techniky, pričom pracovisko je vybavené príslušným komunikačným zariadením pre prenos dátových správ a obrazu a pre zabezpečenie metodickej podpory pri opravách z vyššieho stupňa opravárenskej báze alebo výrobcu.Modulová časť pozostáva z vymeniteľných modulov,ktoré sa odlišujú od seba podľa typov opravovanej techniky. Zmenu typu dielenského prostriedku dosahujeme výmenou modulu. Modul obsahuje všetky špeciálne pomôcky a prípravky, ktoré...

Schodíkový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4771

Dátum: 07.06.2007

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: vianočný, stromček, schodíkový

Text:

...kužeľa/ihlana sú z vonkajšej strany vodorovne prípevnené schodíky, a to bud samostatne, alebo zároveň pod sebou pospájané do schodísk 3 , pričom k homým stranám najvyšších schodíkov sú upevnené šišky 4, prípadne k vonkajším okrajom homých strán schodíkov, alebo k ich zvislým čelným stenám sú pripevnené zvislé ohradzovacie pásy 5, Schodík predstavuje bud celý dutý prstencový útvar 6, alebo jeho výsek 7, k bočným stranám ktorej sú prípevnené...

Zariadenie na predĺženie chodu elektromotora na jedno nabitie batérií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4770

Dátum: 07.06.2007

Autor: Červenka Vladimír

MPK: H02J 7/00

Značky: zariadenie, batérií, jedno, predĺženie, elektromotora, chodu, nabitie

Text:

...B 3, kladné póly týchto batérií sú prepojené s katódami diód B 1 s D 2, B 2 s D 4, B 3 s D 6, zápomé póly týchto batérií sú spojené a pomocou bežca prepojené s tretinovou plochou 5 druhého prepinacieho okruhu od stredu kola, ktorá je pevne prepojená s tretinovou plochou 3 prvého prepinacieho okruhu od stredu kola, ktorá je pomocou bežca prepojená s katódami diód D 13, D 15, D 17, ktorých anódy sú prepojené s kladnými pólmi batérií D 13 s B 4,...

Vodomerná zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4769

Dátum: 07.06.2007

Autor: Haranta Ľubomír

MPK: G01F 1/05

Značky: zostava, vodomerná

Text:

...vodomemú zostavu s ramenami, V ktorých sú zabudované viacúčelové inštalačné prvky.Vodomerná zostavaje bez spojov, t. j. že nie je potrebná žiadna redukcia. Ramená ventilov tvoria ucelené celky a sú na ne priamo montované viacúčelové ventily, t. zn. do vstupnej časti (rameno s ventilom pred vodomerom) sa montuje guľový ventil s pripojením na prívodné polyetylénové potrubie so zabudovaným teleskopickým nástavcom,prítlačnou matícou na rameno...

Nádoba s odmernými mierkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4768

Dátum: 07.06.2007

Autor: Semaňák Ján

MPK: G01F 19/00, A47J 27/00

Značky: mierkami, nádoba, odměrnými

Text:

...vzoru, ktorého podstata spočíva v tom, že vnútomá strana nádoby z transparentného materiálu je vybavená dekoráciou, ktorá môže mať tvar pravidelných alebo nepravidelných plošných geometrických útvarov 2. Homý okraj 6 dekorácie alebo najvyšší bod 4 dekorácie predstavuje mierku väčšieho objemu v nádobe a spodný okraj 7 dekorácie alebo najnižší bod 5 dekorácie predstavuje mierku menšieho objemu. Pri tej istej nádobe napríklad na pivo a...

Sústava prvkov na komunikáciu a dozor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4767

Dátum: 07.06.2007

Autor: Juhos František

MPK: G08B 21/00

Značky: prvkov, dozor, sústava, komunikáciu

Text:

...držiteľovi na monitore 9 po prijatí signálu a zároveň automatické archivovaníe údajov. Koncové zariadenie 1 je v spojení so softvérom 7 centrálnej jednotky 2 fungujúceho na báze strediska registrácie poplachov.Medzi koncovým zariadením 1 a centrálnou jednotkou 2 je zabezpečené automatické spojenie cez hlasité odpočúvanie pomocou mikrofónu 8, ktorým je zabezpečená obojstranná komunikácia aj v tom prípade ak držiteľ koncového zariadenia 1...

Mobilný ionizátor vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4766

Dátum: 07.06.2007

Autori: Svoboda Miroslav, Moslaľ Michal

MPK: C02F 1/48

Značky: mobilný, ionizátor

Text:

...je skutočnosť, že ide o mobilné zariadenie, ktoré sa dá veľmi rýchlo namontovať na rôzny priemer a prietok dostupných hadic.Podstatou zariadenia je skutočnosť, že permanentné magnety vysielajú magnetické siločiary, ktoré pretínajú medenú skrutkovicu, ktorá je umiestnená vnútri plastovej trubice. Medenú sknitkovicu otáča tlak prúdiacej vody. Otáčajúca sa medená skrutkovíca pretína magnetické siločiary a tým vyrába elektrickú energiu....

Edukačná stavebnica v obale

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4765

Dátum: 07.06.2007

Autor: Polčic Ľudovít

MPK: A63H 33/04, G09B 1/00

Značky: obale, stavebnica, edukačná

Text:

...bezpečnost, hygienickost a materiálová vhodnosť) a ekonomických požiadaviek na tvorbu edukačných médií. Edukačná stavebnica V obale má všetky funkcie učebných pomôcok (informatívnu, formativnu, inštrumentálnu, motivačnú, systematizujúcu, názomú a racionálno-ekonomickú), pričom má uplatnenie vo všetkých etapách edukačného procesu v materských a základných školách, ako aj v kluboch a voľnočasových zariadeniach.Technické riešenie je bližšie...

Priemyselne vyrobený mliečny termizovaný nápoj pripomínajúci zmesovú žinčicu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4764

Dátum: 07.06.2007

Autor: Keresteš Ján

MPK: A23C 19/00, A23C 23/00

Značky: priemyselné, vyrobený, termizovaný, zmesovú, nápoj, pripomínajúci, mliečny, žinčicu

Text:

...riziká. Suroviny používané na výrobu je možné v prvej fáze makroskopickej prípravy prvotne egalizovať a následne v kultivačných nádobách (zrecie tanky) pridaním materských mliekarenských zmesových kultúr, vplyvom teploty upraviť na požadovaný priebeh fermentačného procesu. Materské mliekarenské zmesové kultúry obsahujú niekoľko desiatok druhov mikroorganizmov. Čisté mliekarenské kultúry, ktoré je možné použit do materských zákysov majú...

Obchodná vizitka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4763

Dátum: 07.06.2007

Autori: Krauz Marek, Škrabák Dalibor

MPK: G09F 1/00, B42D 15/02

Značky: obchodná, vizitka

Text:

...Ide o doteraz známe inzeráty v tlačených médiách ako sú noviny, časopisy atď.Nevýhodou tejto formy propagácie je pasívne pôsobenie na recipienta. Neexistuje možnosť jednoduchého uschovania informácie resp. možnosť ďalšieho použitia s výnimkou prácneho a nepraktického vystrihnutia ínzertného modulu.Uvedené nedostatky stavu doposiaľ fungujúcej inzercie odstraňuje úplne alebo do značnej miery toto technické riešenie inzertného systému.Podstata...

Veľkoplošný nosič reklamy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4762

Dátum: 07.06.2007

Autor: Pospíšilová Radmila

MPK: G09F 23/00

Značky: reklamy, veľkoplošný, nosič

Text:

...zvnútra von, čo je nutné pre dobrú orientáciu cestujúcich a dodržanie obvyklého komfortu.Príklady uskutočnenia technického riešeniaNosič reklamy je tvorený na základnej fólii o hrúbke 0,15 mm na báze vinylu s plochou prerušovanou sústavou otvorov o priemere 1,5 mm a 50 percentnou perforáciou v oblastiach určených pre transparentné časti podkladu - okien a dverí. Rubová strana tejto fólie je vybavená nánosom samolepiaceho lepidla na báze...

Inteligentný snímač hladín s viacnásobne využívaným rozsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4761

Dátum: 07.06.2007

Autor: Kalaš Andrej

MPK: G01F 23/24, G01F 23/28

Značky: využívaným, inteligentný, hladin, rozsahom, snímač, viacnásobné

Text:

...vodičom 13 a v strednom otvore 14 tlačeného spoja 7 je os 15 na ktorej je rameno 16,ktoré má na jednom konci permanentný magnet 17 umiestnený v tesnej blízkosti magnetických jazýčkových kontaktov 9 a na opačnom konci ramena 16 je permanentný magnet 18 umiestnený v tesnej blízkosti magnetických jazýčkových kontaktov 3 s tým, že na ramene 16 je Vyvažovacie závažie 19 a na opačnom konci osi l 5 je kladka 20 na ktorej je lanko 21 so závažím 22,...

Pružinové posilňovacie zariadenie na zaťažované roznožovanie alebo prinožovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4760

Dátum: 07.06.2007

Autor: Mathia Štefan

MPK: A63B 21/06, A63B 23/035

Značky: pružinové, zariadenie, posilňovacie, zaťažované, prinožovanie, roznožovanie

Text:

...alebo prinožovanie je na výkresoch, kde na obr. 1 a 2 je schéma tohto zariadenia v pohľade spredu a zhora v usporiadani so snímateľnými ťažnými pružinami medzi vozíkmi, na obr. 3 je pohľad zhora na zariadenie s vozíkmi Spojenými gumeným lanom,na obr. 4 je bočný pohľad tohto zariadenia s gumeným lanom, na obr. 5 a 6 je schéma posuvného upevnenia držadla v polouzavretej drážke opomej tyče pomocou skrutky s tvarovou T hlavou, na obr. 7 a 8...

Zariadenie na dezaktiváciu podrážok obuvi, najmä od nečistôt a choroboplodných zárodkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4759

Dátum: 07.06.2007

Autor: Mižák Jozef

MPK: A47L 23/00, A61L 2/00

Značky: nečistot, zárodkov, choroboplodných, najmä, obuvi, zariadenie, dezaktiváciu, podrážok

Text:

...obuvi.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na dezaktiváciu podrážok obuvi, najmä od nečistôt a choroboplodných zárodkov, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom, že je tvorené najmenej jedným čistíčom s najmenej jedným vkladacím otvorom, v ktorom je uložená najmenej jedna mechamická čistiaca jednotka a/alebo najmenej jedna dezinfekčná jednotka a/alebo najmenej jedna odpadové jednotka, ktore...

Inteligentný snímač hladín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4758

Dátum: 07.06.2007

Autor: Kalaš Andrej

MPK: G01F 23/24

Značky: hladin, snímač, inteligentný

Text:

...kontaktov 3, ktoré spôsobujú ovládanie záznamového zariadenia, napr. počítača určeného na meranie neelektrických veličín, ktoré zaznamenáva, dátum,čas, miesto merania, hodnotu meranej veličiny, napr. výstupný odpor, napätie úmemé výške hladiny vody.Na druhej doske tlačeného spoja 6 sú rezistory 7 zapojené do série a medzi každým rezistorom 7 sú zapojené vývody 8 magnetických jazýčkových kontaktov 9 a druhé vývody 10 magnetických...

Prípravok na dezinfekciu obsahujúci jód

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4757

Dátum: 07.06.2007

Autor: Teren Ján

MPK: A01N 59/12

Značky: obsahujúci, dezinfekciu, prípravok

Text:

...tvorí významnú časť štruktúry hormónov štítnej žľazy (thyroxinu - T 4, a trijódotyroxínu - T 3), ktoré sú krvou dopravovane do významných orgánov, akými sú pečeň, obličky, srdce, mozog a svaly. Preto hormóny štítnej žľazy sú dôležité z titulu plnohodnotnej funkcie organizmu a telo potrebuje k svojej správnej funkcii ich odpovedajúce množstvo.Vzhľadom na uvedené svetové zdravotné organizácie doporučujú tieto denné dávky jódu 90 g pre deti do...

Balisticky odolná kabína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4756

Dátum: 07.06.2007

Autor: Konček Stanislav

MPK: B62D 31/00, F41H 7/00

Značky: balistický, kabina, odolná

Text:

...s priklopom tvori súčasne aj núdzový východ. Kabína je konštruovaná ochranou pred tlakovými a črepinovými účinkami min a nástražných mechanizmov. Pre zabezpečenie aktívnej obrany kabína je opatrená streleckým otvorom pre uchytenie guľometu a uložením osobných zbraní a municie. Profil vozidla umožňuje železničnú, námornú a leteckú prepravu lietadlami NATO. Kabína je prakticky vyvinutá V úlohe modemizovaného raketometu pre ozbrojené sily SR...

Tieniaci obal predovšetkým pre mobilné telefóny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4755

Dátum: 07.06.2007

Autor: Pastoreková Jarmila

MPK: G12B 17/00, A45C 11/00

Značky: predovšetkým, mobilné, tieniaci, telefóny

Text:

...strany v podstate vytvára ohybovú líniu chlopne.Tieniaci obal pre vysielače a/alebo prijímače predovšetkým pre mobilné telefóny podľa tohto technického riešenia je veľmi ľahký a skladný. Môže mat veľkost umožňujúcu aj vloženie viacerých mobilných telefónov naraz. Po vložení mobilného telefónu do vrecka sa zavretim chlopnevytvorí Faradayová klietka v bezprostrednej blízkosti mobilného telefónu. Ten nie je schopný prijimat žiadne vonkajšie...

Podložka pre skrutkové spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4754

Dátum: 07.06.2007

Autori: Dominik Jozef, Medvecký Štefan, Hrčeková Alena

MPK: F16B 43/00

Značky: skrutkové, podložka, spoje

Text:

...majú niektoré nevýhody ako je napr. zvýšenie počtu konštrukčných prvkov a deliacich rovín skmtkových spojov a hlavne neschopnosť istiť skrutkové spoje.Uvedené nevýhody odstraňuje podložka podľa navrhovaného riešenia. Jeho podstata spočíva v skosení dosadacej plochy podložky pod uhlom B v rozsahu od 0,0 l do 30 °,takže pri uťahovani skrutkového spoja núti maticu, aby sa naklopila o rovnaký uhol, čim sa natlačia na seba závity matice a...

Stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4753

Dátum: 07.06.2007

Autori: Veselovský Juraj, Szabó Rudolf, Ihring Marián, Baďura René, Kvočka Stanislav

MPK: A47B 11/00

Značky: stôl

Text:

...úžitkovosti a novosti,zvyšuje Užívateľský komfort a estetický účinok, čim vytvára predpoklad ekonomických aktív.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je v ďalšom podrobnejšie vysvetlené na príkladoch uskutočnenia v spojení s výkresovou časťou.Na pripojenom výkrese obr. 1, je znázomený stôl v priečnom čelnom pohľade s vyznačenim pracovných plôch a základných častí spola.Na obr. 2 je znázomený priečny zadný pohľad na stôl.Na obr. 3...

Ušná sviečka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4752

Dátum: 07.06.2007

Autor: Nosálová Zlata

MPK: A61F 11/00, A61F 7/12

Značky: ušná, sviečka

Text:

...materiálového zloženia, konštrukciou sviečky a tiež sa dosahuje optimálne rozloženie vosku po celom vonkajšom a vnútomom povrchu rúrky, ako i nasýtení bavlny voskom, čo je dôležité pre rovnomeme horenie sviečky.Prehľad obrázkov na výkreseRiešenie je bližšie objasnené pomocou výkresu, ktorý znázorňuje obr. č. l bočný pohľad na ušnú sviečku,obr. č. 2 priečny prierez ušnej sviečky v mieste, na ktorom sa nachádza ochranná mriežka,obr. č. 3 kolmý...

Spoločné balenie cigariet so zápalkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4751

Dátum: 07.06.2007

Autor: Géč Daniel

MPK: B65D 85/08, A24F 27/00, A24D 1/00...

Značky: spoločné, balenie, zápalkami, cigariet

Text:

...zipsom spoločnými stenami cigaretovej škatuľky a zápalkovej škatuľky v rôznych variáciách, s možnosťou použitia ktorejkoľvek strany cigaretovej škatuľky.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, pričom obr. č. l a č. 2 znázorňujú polohu cigaretovej škatuľky a uchytenie zápalkovej škatuľky na užšej bočnej stene, obr. č. 3 a č. 4 znázorňujú uchytenie zápalkovej škatuľky , na spodnej alebo vrchnej...

Spôsob prípravy N-hydroxy-3[4-[[[2-(2-metyl-1H-indol-3-yl)etyl]-amino]metyl]fenyl]-2E- 2-propénamidu a východiskových materiálov na jeho prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14317

Dátum: 07.06.2007

Autori: Slade Joel, Bajwa Joginder, Parker David John, Acemoglu Murat

MPK: C07D 209/16

Značky: přípravu, přípravy, východiskových, spôsob, n-hydroxy-3[4-[[[2-(2-metyl-1h-indol-3-yl)etyl]-amino]metyl]fenyl]-2e, materiálov, 2-propénamidu

Text:

...uskutočnenia stupeň (d) zahŕňa nasledujúce podstupne (dl) zahriatic suspenzievytvorenej vo chvíli, ked sa vytvára hydrochlorid v stupni (c) (d 2) miešanie suspenzie pri teplote z podstupňa (dl) (d 3) ochladenie suspenzie a (d 4) miešanie suspenzie pri teplote z podstupňa (d 3). Tento spôsob prípadne ďalej zahŕňa stupeň (e) izoláciu hydrochloridu metylesteru kyseliny (E)-3-(4-2-(2-metyl-IH-indol-3-yl)etylaminometylfenybakrylovej. Podľa...