Zverejnene patenty 25.05.2007

Spôsoby prípravy zofenopril kalcia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17966

Dátum: 25.05.2007

Autori: Vijaykar Priyesh, Gore Vinayak, Pehere Ashok, Gaikwad Avinash

MPK: A61P 9/00, C07D 207/16, A61K 31/401...

Značky: zofenopril, kalcia, spôsoby, přípravy

Text:

...údajne čistej formy A je opísaný v US 6,515,012 a W 0 00/07984, a je zhrnutý v nasledujúcom texte(a) reakcia chloridu S(-)-3-benzoyltio-2-metyl-propánovej kyseliny a cis-4 fenyltio-L-prollnu vo vode pri pH pohybujúcom sa od 9,0 do 9,5 azískanie zofenoprilu vo forme kyseliny,(b) vysolenie kyslého zofenoprilu s draselnou soľou v roztoku alkoholu azískaní vzniknutej draselnej soli,(c) konverzia draselnej soli na vápenatú sol prídavkom...

Konštrukcia dna pre vodorovné koksárenské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6377

Dátum: 25.05.2007

Autor: Hippe Werner

MPK: C10B 5/00, F27D 1/00

Značky: konštrukcia, vodorovné, koksárenské

Text:

...dnom koksárenskej pece. Dno koksárenskej pece nachádzajúce sa medzi komorou koksárenskej pece a spalinovým kanálom je vozvislom smere vytvorené z aspoň dvoch vrstiev a podoprené stenamispalinových kanálov. Každá z týchto vrstiev je vytvorená z rovnakého alebo z rozdielnych žiaruvzdorných materiálov, ako silikového materiálu, šamotu atď. Koksárenská pec podľa vynálezu sa vyznačuje tým, že prvá vrstva, pri pohľade od pecného priestoru, je...

Spôsob prenášania dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6357

Dátum: 25.05.2007

Autori: Schmidt Rudolf, Riemer Thorsten

MPK: B61L 27/00

Značky: prenášania, spôsob

Text:

...dráha, prenesú sa potomJeden možný prioritný zoznam môže na prvom mieste upraviť dáta týkajúce sa bezpečnosti vlaku, potom núdzové volanie cestujúcich, potom iné prevádzkové dáta, potom dáta o polohePomocou takého prioritného zoznamu sa s výhodou dosiahne to,že podstatné dáta sa prenesú i vtedy, keď nie je k dispozícii žiadnaPodľa jedného zvláštneho ďalšieho uskutočnenia spôsobu je doplňkový úkol, i vtedy, keď vypadne momentálne rádiové...

Zariadenie pre odnímateľné blokovanie podpery v zvislej polohe a nádoba opatrená týmto zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6075

Dátum: 25.05.2007

Autori: Maillard Eric, Sainton André

MPK: B65D 19/02, B65D 88/00

Značky: nádoba, opatřená, týmto, zariadením, polohe, odnímatelné, zvislej, zariadenie, podpery, blokovanie

Text:

...v dôsledku tohoamplitúdy úkonov blokovania a odblokovania.Konečne prítomnost jediného rozhrania vzájomného prepojenia alebovsunutia má významným spôsobom za následok umožnenie vôle V blokovanej polohe, zvlášť po určitej dobe používania nádoby, V dôsledku toho môže byt ukladanie uvedených nádob na sebaCieľom súčasného vynálezu je najmä odstránenie aspoň. niektorýchZa týmto účelonx je predmetom súčasného vynálezu. vyššie uvedené zariadenie pre...

Triazolové zlúčeniny, ktoré modulujú aktivitu HSP90

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16978

Dátum: 25.05.2007

Autori: Chae Junghyun, Chimmanamada Dinesh, Zhang Shijie, Sun Lijun, James David, Ying Weiwen, Li Hao, Ng Howard, Demko Zachary, Foley Kevin, Przewloka Teresa, Zhou Dan, Du Zhenjian, Qin Shuzhen

MPK: A61P 35/00, C07D 249/12, A61K 31/4196...

Značky: triazolové, modulujú, hsp90, aktivitu, zlúčeniny

Text:

...pri glióme, sarkóme, rakovine prsníka, cholangiokarcinóme a rakovine pečene. Väčšina mutácií V B-raf, ktoré sa zistili pri rakovine človeka, sú bodovými mutáciamí, ktoré sa vyskytujú V kinázovej doméne a sú sústredené V exónoch 11 a 15 génu,ktorý obsahuje niekoľko regulačných fosforylačných miest (S 446, S 447, D 448, D 449, T 599 a S 602). (Beeram a kol., Journal of Clinical Oncology (2005), 23 (27) 6771-6790). Najčastejšou mutáciouje...

Spôsob a zariadenie na výrobu polyetylénových predmetov so strojovo čitateľným kódovaným informačným označením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16885

Dátum: 25.05.2007

Autori: Stadthalter Peter, Riedel Harald

MPK: B44C 1/22, B29C 47/00, B23K 26/00...

Značky: kódovaným, polyetylénových, strojovo, predmetov, výrobu, spôsob, zariadenie, čitateľným, označením, informačným

Text:

...informačné označenia, napriklad dvojrozmerný dátový maticový kód.0019 V prípade predmetu 2 sa jedná o plynovú rúrku z materiálu PE 80. Možné sú aj ďalšie predmety 2 napríklad z materiálov PE 100 alebo PE-X, najmä PE-Xa, to znamená peroxidom zosieťovaného PE. Ďalej je možné vyrobiť predmety pre ďalšie použitie, napríklad pre potrubie na rozvod pitnej vody, rúrky pre tlakovú kanalizáciu alebo potrubie pre diaľkový rozvod tepla. Možnáje aj...

Systémová debna, predovšetkým na prepravu čerstvých rýb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12684

Dátum: 25.05.2007

Autori: Feldmann Andre, Schultchen Arne

MPK: B65D 21/04

Značky: predovšetkým, debna, čerstvých, prepravu, systémová

Text:

...na hornej okrajovej oblasti rovnakej debny atýmto spôsobom boli debny stohovateľné na seba navzájom. Ako ďalšie umožňuje debna podľa vynálezu, aby bola po pootoćení o 180 okolo zvislej osi vsadená do spodnej(nepootočenej) debny, takže debny vprázdnom stave (a - vprípade použitia bez veka) sú priestorovo úsporne stohovatelné vsebe navzájom. Debny s týmto základným princípom sú známe ako otočné stohovatelné debny.Podla vynálezu je...

Perorálna kompozícia obsahujúca 3-{5-[4-(cyklopentyloxy)-2-hydroxybenzoyl]-2-[(3-hydroxy-1,2- benzizoxazol-6-yl)metoxy]fenyl}propiónovú kyselinu alebo jej soľ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16521

Dátum: 25.05.2007

Autori: Kaneko Masashi, Yahata Tatsuhito, Kakuda Sahoe

MPK: A61K 47/02, A61K 31/423, A61K 47/18...

Značky: kompozícia, obsahujúca, perorálna, 3-{5-[4-(cyklopentyloxy)-2-hydroxybenzoyl]-2-[(3-hydroxy-1,2, kyselinu, benzizoxazol-6-yl)metoxy]fenyl}propiónovú

Text:

...absorpciu z gastrointestinálneho traktu. Prostriedky pre vyriešenie týchto problémov0005 Za týchto podmienok pôvodcovia vynálezu uskutočnili intenzívny výskum a zistili, že keď sa do prípravku pre perorálnu aplikáciu, ktorý obsahuje látku T-5224, pridápolyvinylpyrolidón, absorpcia látky T-5224 sa výrazne zlepší i v neutrálnej oblasti, v ktorej je nízka rozpustnosť. Pôvodcovia vynálezu skompletizovali svoj vynález ešte ďalším...

Spôsob prípravy ultračistého makropórovitého silikagélu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285694

Dátum: 25.05.2007

Autor: Berek Dušan

MPK: C01B 33/00

Značky: přípravy, spôsob, ultračistého, silikagelu, makropórovitého

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rieši rozširovanie pórov mezopórovitého silikagélu s priemermi pórov 6 až 12 nm na veľkosť priemeru 25 až 50 nm kombinovaným účinkom vody a zmesi anorganických a/alebo organických zásad, ktoré neobsahujú ióny kovov s koncentráciou 2 až 65 % hmotn. počas 1 až 2 hodín pri teplotách 140 až 180 °C. Z východiskového ultračistého materiálu (typ B) sa získa makropórovitý silikagél rovnakej čistoty bez vnesenia iónov kovov do jeho matrice. V...

Fitnes skúter

Načítavanie...

Číslo patentu: 285693

Dátum: 25.05.2007

Autor: Mathia Štefan

MPK: A63B 21/00, A63B 21/06, B62K 23/00...

Značky: fitnes, skúter

Zhrnutie / Anotácia:

Náradie na posilňovanie svalstva meniteľnou záťažou sa skladá z dvoch nášľapných dosák (1) spojených s riadiacou časťou (3) dvoma výkyvnými ramenami (2), pričom každá nášľapná doska (1) je vybavená aspoň jedným hnacím kolesom (4) uloženým na výkyvnej konzole (5) vybavenej aspoň jednou hnacou vratnou pružinou (6) Medzi výkyvnými ramenami (2) alebo nášľapnými doskami (1) je upevnená aspoň jedna snímateľná pružina (7). Riadiaca časť (3) má aspoň...

Nosič zapojenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11513

Dátum: 25.05.2007

Autor: Haegele Bernd

MPK: C23C 4/18, H05K 1/05, C03C 3/064...

Značky: zapojenia, nosič

Text:

...vyššie uvedeným0012 Táto úloha sa rieši nosičom zapojenia so znakmi nároku l tým, že povrch strany dielektrickej vrstvy, odvrátený od nosnej vrstvy, je mimo oblasť pórov zapečatených sklom vpodstate bez skla. To môže byť dosiahnuté buď odstránením skla z povrchu dielektrickejvrstvy, alebo v pripade použitia tepelného pokovovania postrekom, voľbou vhodných0013 Použitie skla ako pečatného materiálu, predpokladané podľa vynálezu, má...

Strojový nástroj, ako aj rezací prstenec pre strojový nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9604

Dátum: 25.05.2007

Autori: Kretzschmann Uwe, Hodza Erkan, Kruszynski Jacek

MPK: B23D 77/08, B23D 77/02, B23C 5/22...

Značky: nástroj, řezací, strojový, prstenec

Text:

...môže v prípade opotrebenia pracovných hrán uskutočniť jednoduchými úkonmi sám užívateľ. Je pritom potrebné zohľadniť len to, že každej výmennej doštičke je priradené domovské lôžko a že pracovné hrany sú pri výmenných doštičkách očlslované rovnakým spôsobom. Pri výmene výmenných doštičiek musia všetky výmenné doštičky v ich príslušných löžkach, čo sa týka orientácie ich pracovných hrán zaujať vždy rovnakú polohu. To znamená, že všetky...

Nové kryštály 3-{5-[4-(cyklopentyloxy)-2-hydroxybenzoyl]-2-[(3-hydroxy-1,2- benzisoxazol-6-yl)metoxy]fenyl}propiónovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8153

Dátum: 25.05.2007

Autori: Tada Yukie, Kotsubo Hironori, Baba Yasutaka, Yonezawa Kenji

MPK: A61K 31/42, A61P 19/02, C07D 261/12...

Značky: 3-{5-[4-(cyklopentyloxy)-2-hydroxybenzoyl]-2-[(3-hydroxy-1,2, nové, kyseliny, benzisoxazol-6-yl)metoxy]fenyl}propiónovej, krystaly

Text:

...sa ľahko manipuluje, (4) ktoré sa vyrábajú za použitiarozpúšťadla, ktoré je bezpečné pre organizmus človeka, (5) ktoré sa vyrábajú za podmienoknízkej záťaže pre životné prostredie a (6) ktoré je možné vyrábať vo veľkom merítku, súužitočné pre účinnú farmaceutíckú zložku. NAJVÝHODNEJŠIE USKUTOČNENIE VYNÁLEZU Nasleduje podrobnejší opis vynálezu.Vynález sa týka kryštálu typu II, ktorý má v práškovom rentgenovom difraktograme píky V polohe...