Zverejnene patenty 10.05.2007

Baliace zariadenie a spôsob ovládania baliaceho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14044

Dátum: 10.05.2007

Autor: Länsikallio Juha-matti

MPK: B65B 11/04

Značky: spôsob, baliaceho, baliace, zariadenie, ovládania, zariadenia

Text:

...V baliacej polohe podla obrázka 1 je baliaci kruh 13 v horizontálnej polohe pripevnený o rám 12 v dvoch alebo viacerých bodoch otáčania 16.1 a 16.2 takým spôsobom. že sa može otočiť okolo svojej horizontálnej osi otáčania 37 úplne preč od vyššie uvedených otáčacich valčekov 11, inými slovami z baliacej polohy baliaceho kruhu 13. Baliaci kruh 13 sa potom úplne odstráni z možných privádzaclch a odvádzaclch ciest balených kusov 15. Toto zabráni...

List rotora pre veternú elektráreň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6738

Dátum: 10.05.2007

Autor: Rohden Rolf

MPK: F03D 1/00

Značky: rotora, elektráren, veternú

Text:

...dobre tvárniteľný a má správanie pri zmenách teploty, že sa približuje správaniu ocele.Preto pri kombinácii hliníkového zadného krytu anosného dielca z ocele treba očakávať relatívne cenovo výhodne vyrobiteľný list s dostatočnou rozrnerovou stabilitou. Okrem toho je dokonca modul pružnosti hliníka približne o koeficient 5 menší než pri oceli. Ztoho o. i. vyplýva, že záťaže, ktorým je druhý komponent vystavený, nie sú zachytávané mäkším...

Stabilná vodná suspenzia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6676

Dátum: 10.05.2007

Autori: Cromie Lilian, Reynolds Louise, Blakely Willy

MPK: A61K 31/403, A61K 31/5415, A61K 9/10...

Značky: suspenzia, vodná, stabilná

Text:

...ochucovadlá a ich zmesi.Predložený vynález ďalej poskytuje spôsob prípravy vodnej suspenzie, ako je definovaná v ktoromkoľvek z predložených nárokov, ktorý zahŕňa nasledujúce kroky(i) rozpustenie polyvinylpyrolidónu vo vode(ii) díspergácía nesteroidného protizápalového liečiva v glycerole a polyvinylpyrrolidóne z kroku (i)(iii) pridanie xantánovej gumy ku kroku (i) a/alebo (ii)(iv) doplnenie vodou na požadovaný objem a(v) miešanie,...

Tesniaci profil s magnetom a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6038

Dátum: 10.05.2007

Autori: Hermann Andreas, Engelhardt Dieter, Wendler Matthias

MPK: B60J 10/00, B29C 47/00, E05C 19/00...

Značky: výroby, spôsob, magnetom, tesniaci, profil

Text:

...nároku 5. 0010 Výhodné a dalšie formy uskutočnenia sú uvedené V závislých patentových nárokoch.0011 vynález bude bližšie objasnený v nasledujúcom opise. 0012 Tvrdá súčasť, to znamená pripevňovací diel, pozostáva V podstate z 65 až 90 hmot. tvrdeného PVC (K-hodnota medzi 57 a 60), akrylátového modifikátora rázovej húževnatosti podľa požadovaného nmdulu pružnosti tvrdých zložiek, a cinových~ a0013 Mäkká zložka, to znamená pružne...

Chladiace zariadenie a metóda jeho ovládania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5860

Dátum: 10.05.2007

Autor: Kerpicci Husnu

MPK: F25B 31/00

Značky: zariadenie, metoda, chladiace, ovládania

Text:

...algoritmus začne postupne znižovať otáčky kompresora, keď sa začne zvyšovať prietokové množstvo oleja odchádzajúceho z kompresora, aby sa zabránilo prúdeniu oleja do výparníka a kondenzora, čo by malo negatívny vplyv na ich výkonnosť. Vzhľadom na to, že nie je žiaduce príliš predlžovať prevádzku kompresora, prietokové množstvo oleja miešajúceho sado chladiaceho cyklu medzi týmito krokmi je nepretržitemonitorované, a pokiaľ je...

Zrážané kyseliny kremičité so špeciálnymi vlastnosťami povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12399

Dátum: 10.05.2007

Autori: Scholz Mario, Panz Christian, Ruf Markus, Kuhn Dieter, Meier Karl, Kempf Michael, Obladen Helga, Allerdisse René

MPK: C09K 3/10, C08K 3/36, C01B 33/193...

Značky: špeciálnymi, zrážané, povrchu, vlastnosťami, křemičité, kyseliny

Text:

...spôsob výroby kyselín kremičitých podľa tohto vynálezu.0010 Ďalšie výslovne neuvedené úlohy vyplývajú z celkového kontextu opisu, príkladov a0011 Prekvapívo sa zistilo, že táto úloha sa môže vyriešiť zrážanými kyselinami kremičitými podľa tohto vynálezu bližšie defmovanýmí vnasledujúcom opise, ako aj0012 Predmetom predkladaného vynálezu sú preto zrážané kyseliny kremičité vyznačujúce sa tým, že majú extinkčný pomer síoHizolgygné väčší...

Katalytické zariadenie na uskutočnenie reakcie v plynnom médiu pri vysokej teplote, reaktor, reakčný proces a spôsob výroby katalytického zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 285674

Dátum: 10.05.2007

Autor: Steffen Joseph

MPK: B01J 15/00, B01J 35/00, B01J 12/00...

Značky: vysokej, zariadenia, plynnom, reakčný, katalytické, zariadenie, výroby, proces, teplotě, uskutočnenie, spôsob, katalytického, reakcie, reaktor, médiu

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytické zariadenie na uskutočňovanie reakcie v plynnom médiu pri vysokej teplote, ako je napríklad syntéza HCN alebo oxidácia čpavku, obsahuje najmenej jeden štruktúrovaný materiál (1), ktorý pôsobí na túto reakciu ako katalyzátor, podperu (2), pozostávajúcu z najmenej jednej keramickej časti (3), ktorej štruktúra umožňuje prechod plynov. Táto časť (3) podpery (2) má vlnovitú čelnú plochu (6) takú, aby sa zväčšenie povrchovej plochy (beta),...

Zamkýnacie zariadenie zabraňujúce poškodeniu zámkovej kľúčovej drážky

Načítavanie...

Číslo patentu: 285672

Dátum: 10.05.2007

Autor: Gaieter Liou

MPK: B60R 25/06, E05B 17/00

Značky: zabraňujúce, zámkovej, poškodeniu, drážky, zariadenie, zamkýnacie, kľúčovej

Zhrnutie / Anotácia:

Zamkýnacie zariadenie zabraňujúce poškodeniu zámkovej kľúčovej drážky pozostávajúce z telesa, do ktorého je vmontované jadro zámky, v ktorom je kľúčová drážka, z ochrannej dosky so štrbinou, kde ochranná doska je pripevnená k telesu tak, aby kryla jadro zámky s výnimkou kľúčovej drážky a z plochého kľúča, ktorý je zasunutý do kľúčovej drážky cez štrbinu. Podstata zamkýnacieho zariadenia spočíva v tom, že štrbina (22) v ochrannej doske (2)...

Spôsob výroby heterocyklických zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285671

Dátum: 10.05.2007

Autori: Seifert Hermann, Stelzer Uwe, Heyn Armin

MPK: C07D 401/00, C07D 417/00

Značky: výroby, spôsob, zlúčenín, heterocyklických

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby heterocyklických zlúčenín so všeobecným vzorcom (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti, ktorého podstata spočíva v tom, že sa nechajú reagovať zlúčeniny so všeobecným vzorcom (II), v ktorom majú A, D a X významy uvedené v opisnej časti, s bázou a za prítomnosti zrieďovacieho činidla. Reakčná zmes sa potom so zmesou z CCMP/CMP, teda 2-chlór-5-chlórmetylpyridín/2-chlór-5-metylpyridín, nechá...

Deriváty piperazinylalkyltiopyrimidínu, spôsob ich prípravy, ich použitie a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285670

Dátum: 10.05.2007

Autori: Bózsing Dániel, Rátzné Simonek Ildikó, Egyed András, Gacsályi István, Tihanyi Károly, Simig Gyula, Poszávácz László, Németh Gábor, Lévay György, Wellman János, Jakóczi Iván

MPK: A61K 31/506, A61P 25/00, A61K 31/505...

Značky: deriváty, použitie, kompozície, piperazinylalkyltiopyrimidínu, farmaceutické, obsahom, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty piperazinylalkyltiopyrimidínu všeobecného vzorca (I), spôsoby ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie na prípravu liečiv pôsobiacich na centrálny nervový systém, najmä anxiolytických liečiv.

Ekteinascidínová zlúčenina, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285669

Dátum: 10.05.2007

Autori: Morales Jose, Rinehart Kenneth

MPK: A61K 31/495, A61K 31/4995, A61K 31/50...

Značky: farmaceutický, prostriedok, ekteinascidínová, obsahom, zlúčenina, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú ekteinascidínové zlúčeniny označené ako Et 757 a Iso-Et 743, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie na prípravu liečiv na liečenie cicavčej leukémie, cicavčieho melanómu a cicavčieho pľúcneho karcinómu.

Spôsob výroby jednodávkovej striekačky obsahujúcej lyofilizovaný proteín na podávanie objemu menšieho ako 0,5 ml

Načítavanie...

Číslo patentu: 285668

Dátum: 10.05.2007

Autori: Nilsson Ulf, Hökby Elvy, Ström Anders, Limrell Karin, Florin-robertsson Ebba

MPK: A61K 9/14, A61K 38/27, A61K 39/245...

Značky: jednodávkovej, obsahujúcej, podávanie, proteín, výroby, lyofilizovaný, menšieho, objemu, striekačky, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby jednodávkovej striekačky obsahujúcej lyofilizovaný proteín v prvej komore a vodný rekonštitučný roztok v druhej komore, ktorý zahŕňa plnenie prvej komory so zmesou obsahujúcou proteín v množstve menšom ako 1,4 mg, stabilizátor a aminokyselinu, kde hmotnostný pomer medzi proteínom a aminokyselinou oproti stabilizátoru je menší ako 1,5 lyofilizovanie prvej komory za vytvorenia koláča, v ktorom pomer hmotnosti suchého...

Plášť statora pre excentrické slimákové čerpadlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11998

Dátum: 10.05.2007

Autori: Tekneyan Mikael, Kreidl Johann, Weber Helmuth, Kamal Hisham

MPK: F04C 2/107

Značky: plášť, čerpadla, statora, excentrické, slimákové

Text:

...možné vložku vytiahnuť oveľa jednoduchšie než pri použití uhlových alebo rybinovitých drážok. Tento tvar je vhodnejši pre menej elastické materiály, ktoré nemusia preniknúť tak hlboko.0011 Ukázalo sa, že optimálny pomer hĺbky a šírky, ktorý zabraňuje skrúteniu vložky statora počas čerpania a ktorý na druhej strane uľahčuje vytiahnutie, sa pohybuje medzi 11 a 21. Ak sa vložku nepodarí z plášťa statora vytiahnuť, je možné samotný stator vložiť...

Vylepšenia týkajúce sa bezpečnostných bránok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16024

Dátum: 10.05.2007

Autori: Atkinson Stephen Alexis, Catterall Steven

MPK: E06B 9/04

Značky: bránok, týkajúce, bezpečnostných, vylepšenia

Text:

...sa zvolí, V oboch smeroch. Akt nastavenia smeru môže zahŕňať pripevnenie čapu v závese alebonejaké iné jednoduché mechanické riešenie.Bránky podľa jedného vyhotovenia vynálezu sa môžu používať na vrchu alebo na spodku schodísk. Aj keď je obvyklé inštalovať bránku na vrchu schodiska, je dôležité, aby sa ďalšia bránka nainštalovala na spodku tak, aby dieťa nemohlo vyliezť na schodisko a potom z neho spadnúť.Bránku 140 je možné zamknúť V...

Spôsob detekcie in vivo aktivity neurotrypsínu, použitie tohto spôsobu a C-koncového 22-kDa fragmentu agrínu ako biomarkera pri diagnóze a sledovaní porúch súvisiacich s neurotrypsínom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8178

Dátum: 10.05.2007

Autori: Hettwer Stefan, Sonderegger Peter, Kunz Beat, Miyai Kazumasa, Stephan Alexander

MPK: C12Q 1/37

Značky: detekcie, neurotrypsínu, použitie, diagnóze, fragmentu, súvisiacich, tohto, spôsobu, biomarkera, poruch, neurotrypsínom, aktivity, agrínu, c-koncového, sledování, spôsob, 22-kda

Text:

...aktivitu neurotrypsínu.0012 Výhodné uskutočnenia vynálezu sú uvedené v závislých nárokoch.Obrázok l ukazuje proteinovú sekvenciu ľudského agrínu (SEQ ID NO l). Celá dĺžka nespracovaného prekurzora činí 2045 aminokyselín. V časti sekvencie je označená poloha a- a B-štepiacich miest. Ďalej sú označené niektoré podsekvencie, na ktoré je odkazovanéV príkladoch. Sekvencia 22-kDa fragmentu agrínu je uvedená veľkými písmenami.Obrázok 2 A je...

Usporiadanie a spôsob kompenzácie nedostatočného prúdu pri zemnom skrate

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7676

Dátum: 10.05.2007

Autori: Gorgas Paul-dieter, Pietzsch Hermann, Prinz Steffen, Ulrich Peter, Ventzke Uwe, Stade Dietrich, Schäfer Helge, Dorendorf Stefan

MPK: H02H 9/00

Značky: zemnom, prúdu, usporiadanie, skrate, nedostatočného, spôsob, kompenzácie

Text:

...o siet stredného napätia, ktorá je napájaná z vysokonapäťovej sietes napájacím transforrnátorom sieťového napätia. Napájací transformátor má sekundárnu stra nu, špeciálne stranu stredného napätia s nulovým bodom, ktorý je cez uzemňovaciu tlmivku spojený s uzemnením. Alternatívne môže byť uzemňovacia tlmivka napojená aj cez usporiadanie vytvárajúce nulový bod. Uzemnením je obvykle uzemňovacie zariadenie. Uzemňovacia tlmivka môže mat...