Zverejnene patenty 08.05.2007

Spôsob a zariadenie na triedenie schránok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7018

Dátum: 08.05.2007

Autori: Schmutz Urs, Büchi Jakob, Winkelmüller Serge

MPK: B07C 5/00, B65G 47/31

Značky: schránok, triedenie, zariadenie, spôsob

Text:

...do dopravnej špirály sa schránky už takmer vyj ednotia pomocou danejštruktúry zvlnenia dopravnej špirály. Pri odovzdávaní schránok z jednej dopravnej špirály doinej dopravnej špirály, ktorá je poháňaná vyššou rýchlosťou otáčania, sa významnejšiezväčšuje pravdepodobnosť toho, že odovzdane schránky pristanú vždy V rôznych závitoch špirály, resp. že sa značne zvýši vzdialenosť medzi schránkami zo susedných závitov špirály. Tým sa zaručí...

Elektrický izolačný povlak

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6201

Dátum: 08.05.2007

Autori: Daniels Yvo, Stadlbauer Manfred, Ernst Eberhard, Jacobs Franck, Huhtanen Lauri

MPK: C08F 10/00, H01B 3/44

Značky: izolačný, povlak, elektricky

Text:

...smere, aťažný pomer vpozdĺžnom smere savypočítava z pomeru aktuálnej dĺžky k pôvodnej dĺžke vzorky. Následne, vzorka je naťahovaná v priečnom smere, pričom jej šírka sa zväčšuje. Takže ťažný pomer sa vypočítava z aktuálnej šírky vzorky voči pôvodnej šírke vzorky. Je výhodné, ak dvojosovo orientovaný polypropylén má ťažný pomer v smere stroja v rozsahu 4,0 až 8,0, a ešte výhodnejšie od 4,5 do 6,5. Je výhodné, ak dvojosový polypropylén má...

Zariadenie na tlmenie energie pre viacčlenné vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6120

Dátum: 08.05.2007

Autor: Lindner Harald

MPK: B61G 11/00

Značky: energie, zariadenie, tlmenie, viacčlenné, vozidlo

Text:

...do úvahy najmätaké, ktoré majú deformačnú rúru. V takých zariadeniach na tlmenie energie sa vplyvom definovanej plastickej deformácie elementu (deformačnej rúry) deštruktívnym spôsobom premenírázová energia na deformačnú prácu a teplo.0005 Na to je zo stavu techniky koľajových vozidiel známa napríklad tyč spriahadla jej zo strany vozňovej skrine usporiadaným koncovým úsekom natočiteľne vo vodorovnej rovine kĺbom spojiť na ložiskovom...

Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil pre potrubia alebo armatúry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5938

Dátum: 08.05.2007

Autori: Götzinger Stefan, Grassl Helmut

MPK: F16K 24/00, F16K 7/00

Značky: ventil, odvzdušňovací, zavzdušňovací, potrubia, armatury

Text:

...má pohárik pre membránu hĺbku a šírku,ktoré zaručujú, že v polohe, v ktorej plne dosadá cez ventilové teleso, vstupuje iba svojim horným okrajom a cez rolovaciu membránu do styku s ventilovýmtelesom. Inými slovami je pritom pohárik pre membránu hlbší a širší než jevonkajší tvar ventiloveho telesa, takže je možné ešte spoľahlivejšie zabrániť zachytávaniu membrány. Výhodné- je tiež, ked je rolovacia membrána upevnená k poháriku pre membránu...

Polymorfné formy p-hydroxybenzoátu (2S)-(4E)-N-metyl-5-[3-(5-izopropoxypyridín)yl]-4-pentén-2-amínu na liečenie porúch centrálneho nervového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16752

Dátum: 08.05.2007

Autori: Dull Gary Maurice, Munoz Julio

MPK: A61P 25/28, C07D 213/63, A61K 31/44...

Značky: p-hydroxybenzoátu, poruch, liečenie, centrálneho, systému, nervového, 2s)-(4e)-n-metyl-5-[3-(5-izopropoxypyridín)yl]-4-pentén-2-amínu, formy, polymorfné

Text:

...zahŕňajúce takéto polymorfné formy môžu byť podávané pacientovi v účinnom množstve.0011 Polymorfné formy môžu byť poskytované vo forme farmaceutického prostriedku, ktorý zahŕňa účinné množstvo zmesi polymorfných foriem, ako je opísané v tomto dokumente. Farmaceutické prostriedky zahŕňajúce polymorfnú formu(y) p-hydroxybenzoátu (2 S)-(4 E)-N-metyI-5-3-(5-izopropoxy-pyridín)yl-4 pentén-2-amlnu, ktorá ked je použitá v účinných množstvách....

Dávkovací systém pre nanášacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5139

Dátum: 08.05.2007

Autori: Schmid Wolfgang, Rademacher Lothar

MPK: B05B 12/00

Značky: nanášacie, systém, dávkovací, zariadenie

Text:

...rozmery. Známe kontinuálne dávkovacie systémy sú Však pre mnohé prípady použitia príliš nepresné. Môžu obsahovať regulatory tlaku s jednoduchými regulaćnými okruhmi, pomocou ktorých jemožné uskutočňovať iba reguláciu tlaku alebo pri použitiučlánku na meranie prietoku aj reguláciu množstva, alebo aj regulatory prietoku, V ktorých regulačných okruhoch môžu byť použité napriklad regulačné ventily ako akčné členy a články na meranie...

Zaklapovací konektor na geomriešku pre systém mechanického spájania segmentového bloku oporného múru vystuženej zeminy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9666

Dátum: 08.05.2007

Autor: Martin Christopher

MPK: E02D 29/02

Značky: spájania, zeminy, oporného, múru, vystuženej, konektor, segmentového, systém, bloků, geomriešku, zaklapovací, mechanického

Text:

...rebrách mriežky zaťažených ťahom iba pozdĺž zadného okraja blokov, V dôsledku toho sa múr otáča dopredu, čo je samo o sebe značne nevýhodné a práve tak zlé, pretože to dovoľujeiba čiarový styk na čelnej a na zadnej strane bloku0011 Obzvlášť nepriaznivo sa to prejavuje na zadnej strane bloku, pretože tlak medzi blokom a mriežkou je zosilnený a mohlo by to vyústit do predčasného zlyhania mriežky. Na betónovýblok pôsobí aj ohybový moment, čo nie...

Zariadenie na otváranie plechoviek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8863

Dátum: 08.05.2007

Autori: Paris Alexandre, Ramsey Christopher Paul, Le Feuvre Mark James

MPK: B65D 17/50

Značky: zariadenie, otváranie, plechoviek

Text:

...alebo trecie uloženie voči okraju škáry, aby saEP 2 021 255 Bl EP lO 9/Z-Tšvytvorilo tesnenie pozdĺž obvodu škáry uzáveru vyznačujúce sa tým, že ked je zariadenie na otváranie použité vkombinácii skovovým uzáverom, ktorý obsahuje kovový uzáverový panel, potom sa úsilie vynaložené na klapku prevádza na kĺzavý pohyb základovej dosky, ďalej uzáverový panel azariadenia na otváranie obsahujú kompiementárne znaky na posunzariadenia relatívne...

Tryska na prívod komponentu s odľahčením tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8156

Dátum: 08.05.2007

Autori: Berchtenbreiter Ernst, Söchtig Wolfgang

MPK: B29B 7/80, B29C 45/20

Značky: přívod, tryska, tlaku, odľahčením, komponentu

Text:

...rovnaký tlak komponentu, pričom plochou prvého druhu priaplikácii tlaku komponentu je vytvorená sila v smere otvárania a plochou druhého druhu pri aplikácii tlaku komponentu je vytvorená sila v smere zatvárania, teda vopačnom smere. Rozmer oboch plôch prvného a druhého druhu je pritom V svojej veľkosti zvolený tak, žetieto opačné sily sa v podstate rušia.Uzatváracie a škrtiace ústrojenstvo je pritom vytvorené ako na úplné uzavretie trysky na...

Dávkovací systém pre nanášacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7759

Dátum: 08.05.2007

Autori: Rademacher Lothar, Schmid Wolfgang

MPK: B05B 12/00

Značky: nanášacie, dávkovací, systém, zariadenie

Text:

...regulatory tlaku s jednoduchými regulačnými okruhmi,pomocou ktorých je možné uskutočňovať iba reguláciu tlaku alebo pri použití článku na meranie prietoku i reguláciu množstva, alebo i regulatory prietoku, V ktorých regulačných okruhoch môžu bytpoužité napríklad regulačné Ventily ako akčné členy a články nameranie prietoku ako snímače skutočných hodnôt. Nehľadiac na ich relativne nízku presnosť dávkovania reagujú tieto dávkovacie...

Spôsob cyklickej bezpiestovej kompresie plynnej fázy hlboko podchladených skvapalnených plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7735

Dátum: 08.05.2007

Autor: Hermeling Werner

MPK: F16C 9/00

Značky: spôsob, bezpiestovej, cyklickej, hlboko, skvapalnených, podchladených, plynnej, kompresie, plynov, fázy

Text:

...výparníkom a spotrebičom, resp. fľašami alebo nádržami, ktoré sa majú plniť, pričom samozrejme ostáva vo výparníku zvyškový tlak, hneď ako sa uzatvoria príslušné plniace ventily. Aby sa následne dalo cyklicky dalej pracovať, musí sadávkovacia nádrž znovu naplniť nadávkovaným množstvomskvapalneného plynu, pričom tu pôvodne v kryonádrži existujúci tlak pár alebo geodetický tlak vydrží tak dlho, ako dlho je tlakv dávkovacej nádrži pod týmto...