Zverejnene patenty 03.05.2007

Spôsob na optimalizáciu rozdelenia zaťaženia medzi prvou mobilnou rádiotelefónnou sieťou a druhou mobilnou rádiotelefónnou sieťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7400

Dátum: 03.05.2007

Autor: Klatt Axel

MPK: H04W 28/02

Značky: optimalizáciu, mobilnou, rozdelenia, sieťou, medzi, prvou, druhou, spôsob, rádiotelefónnou, zaťaženia

Text:

...sa v špecifikáciách mobilných rádiotelefónnych systémov častooznačujú ako Service Based Handover Cpredanie určené/podmienenéslužbou) alebo Directed Retry (wwwsgp porg).0005 Zásadnou nevýhodou stavu techniky je však to, že krozhodnutiu o uskutočnení Service Based Handover alebo Directed Retry môže dôjsť až vo veľmi neskorej fáze vytvorenia spojenia, a síce až vtom okamihu, ked už je mobilnou rádiotelefónnou sieťou, napríklad časti Radio...

Automatický systém a proces riadenia letu šarkanov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18606

Dátum: 03.05.2007

Autori: Milanese Mario, Ippolito Massimo

MPK: F03D 5/06, F03D 11/04, F03D 5/00...

Značky: šarkanov, systém, riadenia, automatický, proces

Text:

...založených na modeli dynamiky letu šarkanov s potrebou riadenia v reálnom čase.Vyššie uvedené a ďalšie predmety a výhody vynálezu, ktoré vyplynú z nasledujúceho opisu, sú dosiahnuté automatickým procesom riadenia letu šarkanov opísaným v nároku 1.Okrem toho vyššie uvedené a ďalšie predmety a výhody vynálezu súdosiahnuté automatickým systémom riadenia letu šarkanov opísaným v nároku 5.Uprednostnené prevedenia a netriviálne obmeny...

Sulfátovaná kyselina hyalurónová na liečbu degeneratívnej osteoartritídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18588

Dátum: 03.05.2007

Autori: Renier Davide, Callegaro Lanfranco

MPK: A61K 31/737, A61K 38/39, A61K 31/726...

Značky: liečbu, kyselina, degeneratívnej, hyalurónová, osteoartritídy, sulfátovaná

Text:

...vyvíja sa rovnakými procesmi, vrátane rovnakých zón, či už vzniká vdôsledku zápalového ochorenia alebo je výsledkom fyziologického starnutia kĺbov spôsobeného pokročilým vekom alebo preťažením.0020 Vo fáze chronifikácie ochorenia by bola najužitočnejšia farmakologická liečba schopná poskytnut extracelulárnej matrix stavebné prvky potrebné na obnovenie komplexnej štruktúry proteoglykánov, aby sa zosilnil jej nosný skelet azabranilo sa...

Spôsob obmedzovania počiatočnej doby oneskorenia na základe paging procedúry pri sieťou iniciovanom prenose dát v GPRS mobilných rádiových sieťach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6558

Dátum: 03.05.2007

Autor: Schmitt Harald

MPK: H04W 68/00

Značky: spôsob, základě, iniciovanom, radiových, paging, sieťou, počiatočnej, mobilných, obmedzovania, prenose, procedúry, oneskorenia, sieťach

Text:

...je navrhnuté, aby tento podsystém základňovej stanice tento prvý dátový paket mobilnému telefónnemu koncovému prístroju odoslal ihneď, ako sa tento mobilný telefónny koncový prístroj vodpovedi na správu požadujúcu paging prihlási v podsystéme základňovej stanice.0010 V ďalšom uskutočnení tohto vynálezu sa spätné hlásenie mobilného telefónneho koncového prístroja podsystémom základňovej stanice odovzdá na dopytujúci sieťový uzol, takže...

Použitie DPP IV inhibítorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16548

Dátum: 03.05.2007

Autori: Himmelsbach Frank, Dugi Klaus, Mark Michael

MPK: A61P 3/10, A61K 31/4985, A61K 31/522...

Značky: použitie, inhibítorov

Text:

...dvoj- až trojnásobok množstva endogénne vytvoreného inzulínu ako iná osoba. Najvierohodnejšou metódou na stanovenie rezistencie na inzulín je euglykemicko-hyperinzulínový Clampov test. Pomer - inzulínu ku glukóze sa stanovuje V rámci kombinovanej inzulín-glukóza-infúznej techniky. O rezistencii na inzulín sa hovorí vtedy, ak je príjem glukózy nižší ako 25. percentil testovanej podpornej populácie (definícia WHO). Mieme náročnejší ako Clampovo...

Spôsob výroby N-alkyl-2-benztiazolylsulfénimidov a spôsob ich čistenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 285660

Dátum: 03.05.2007

Autori: Križanovič Karol, Šereda Gabriel, Vali Kamil, Štrauchová Alžbeta, Pintér Jozef

MPK: C07D 277/00

Značky: spôsob, n-alkyl-2-benztiazolylsulfénimidov, výroby, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby N-alkyl-2-benztiazolylsulfénimidov vzorca (I) reakciou 2-benztiazolylsulfenylchloridu s nadbytkom príslušného alkylamínu v bezvodom reakčnom médiu. Odstránenie vody a vlhkosti z reakčného prostredia sa zabezpečuje azeotropickou destiláciou časti rozpúšťadla. Spôsob rieši aj zachytávanie nadbytočného amínu extrakciou vodou na jeho opätovné využitie v procese, odstránenie neskonvertovanej suroviny zo surového produktu chemickou...

Chirurgická kazeta so zlepšenou filtráciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8879

Dátum: 03.05.2007

Autor: Domash David

MPK: A61M 1/00

Značky: zlepšenou, filtráciou, kazeta, chirurgická

Text:

...kazety.0008 Preto je tu predložená Chirurgická kazeta, ako je0009 Predloženym vynâlezom je Chirurgická kazeta s vylepšeným0010 Na úplnejšie pochopenie uvedeného Vynálezu a jeho ďalšie ciele a Výhody odkazujeme na nasledujúci opis V spojeníObrázok 1 je predný, perspektivny pohľad. na chirurgickú kazetu podľa Výhodného uskutočnenia predloženého Vynalezu Obrázok 2 je bočný pohľad V reze chirurgickou kazetou 2 obrázka 1Obrázok 3 je...

Tetrahydropyrolopyrimidíndióny a ich použitie ako inhibítorov ľudskej neutrofilovej elastázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8781

Dátum: 03.05.2007

Autori: O'connor Elizabeth, Ray Nicholas Charles, Edwards Christine, Finch Harry

MPK: A61P 11/00, C07D 487/04, A61K 31/519...

Značky: elastázy, inhibítorov, neutrofilovej, tetrahydropyrolopyrimidíndióny, použitie, ludskej

Text:

...hlienu (chronická bronchitída).0004 Multimérne ligandy pozostávajú z viacerých väzbových domén, ktoré sú spútane dohromady vhodným stavebným prvkom. Preto sú jednotlivé väzbové domény spojené dohromady do jedinej molekuly tak, že sa zvyšuje pravdepodobnosť, že sa multimér bude postupne viazať krok za krokom na viac aktívnych miest, čo vedie k interakcii svysokou añnitou (Handl, H. L. a kol. Expert Opin. Ther. Targets 2004, 8, 565-586...

Závesová konštrukcia pre samozatvárateľné dvere alebo podobné, najmä sklenené dvere alebo podobné, a zostava zahŕňajúca takú konštrukciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8489

Dátum: 03.05.2007

Autori: Bacchetti Luciano, Gosio Dianora

MPK: E05F 3/20

Značky: skleněné, takú, konštrukciu, zahŕňajúca, zostava, konštrukcia, samozatvárateľné, závěsová, najmä, dveře, podobně

Text:

...počet súčasti a môže byť upravená na rozmanité obloženie0020 Ešte ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť závesovú konštrukciu, EP 2 D 19 895 33535/Hktorá môže udržať svoju uzavretú polohu, ktorá sa nemení časom.0021 Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť vysoko bezpečnú závesovú konštrukciu, ktorá ponúka nulový odpor proti uzatváraciemu pohybu, a to aj v prípade prudkého tlačenia.0022 Tieto a ďalšie ciele, ako je lepšie vysvetlené ďalej, sú splnené...

Upevňovací prvok pre stavebné prvky montáže budov za sucha a spôsob výroby takéhoto upevňovacieho prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8284

Dátum: 03.05.2007

Autor: Knauf Alfons Jean

MPK: B21D 13/10, E04C 2/00, B21D 13/04...

Značky: prvky, stavebné, spôsob, upevňovacieho, sucha, prvok, budov, montáže, prvků, upevňovací, výroby, takéhoto

Text:

...hrúbka plechového materiálu leží medzi 0,2 mm a 2,0 mm, obzvlášť medzi 0,3 mm a 0,8 mm, výhodne medzi 0,4 mm a 0,7 mm.0016 Podľa vynálezu môže byť ďalej určené, že celková výška zdeformovaného plechového materiálu v spojovacom úseku predstavuje medzi dvojnásobkom atrojnásobkom hrúbky plechového materiálu. Celková výška je pritom na rozdiel od hrúbky materiálu meranás prihliadnutím k vyvýšeninám, prípadne vytvoreným na obidvoch stranách.0017...

Výučbová a/alebo zábavná zostava na textilný výrobok a/alebo jeho príslušenstvo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4750

Dátum: 03.05.2007

Autor: Neubert Robert

MPK: A41D 11/00

Značky: príslušenstvo, textilný, zábavná, zostava, výučbová, výrobok

Text:

...a obr. 3 pridržiavací prvok s odnímateľným prvkom vo forme zámkového spoj a.Príklady uskutočnenia technického riešeniaNa obrázku l je znázornený nosný textilný výrobok 1,napr. detské tričko, na ktorého prednej strane je pevne uchytený pridržiavací prvok 2, na ktorom sú celou svojou plochou alebo jej podstatnou časťou prichytené textilné 0 dnímateľné prvky 3, a to vo forme písmen 34 českej abecedy v prvej vodorovnej rade, číslic 32 v druhej...

Stojan na tlačoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4749

Dátum: 03.05.2007

Autor: Neubert Robert

MPK: G09F 1/00

Značky: stojan, tlačoviny

Text:

...na tyč opatrené otvorom 4 na madlo. Priemer otvoru 4 na madlo je zvolený tak, aby tesne obopínal madlo. Otvor 4 na madlo vyúsťuje do otvorenej štrbiny 12, slúžiacej na roztvorenie ramena 8 na uchytenie na madlo pri inštalácii. Štrbina 12 sa roztvorí, prevlečie sa ňou madlo a zasunie sa do otvoru preň určenom. Po inštalácii sa štrbina 12 zabezpečí proti roztvoreniu a tiež odcudzeniu celého stojana spojovacími prostriedkami, napr. skrutkovým...

Kúpeľňová vaňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4748

Dátum: 03.05.2007

Autor: Kalina Peter

MPK: A47K 3/00, C02F 1/00

Značky: vaňa, kúpeľňová

Text:

...5, napríklad hydraulickým prepínačom. Tento je prepojený prvým potrubím 3.1 so vstupom do upravovacej časti 4. zásobníkovo - upravovacej zostavy 4. Zásobníkovo - upravovacia zostava 4 je konštrukčne a funkčne integrované zariadenie, ktoré obsahuje okrem upravovacej časti 4.1 aj zásobníkovú časť 4.2. Druhým potrubím 3.2 je hydraulický usmerňovač 5 prepojený s výstupom z upravovacej časti 4.1 atretím potrubím 10 je hydraulický...

Pružné uloženie vysokootáčkového ložiska, najmä textilného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4747

Dátum: 03.05.2007

Autori: Frindt Milan, Milučký Ján

MPK: F16C 37/00, F16C 27/00

Značky: textilného, uloženie, najmä, vysokootáčkového, pružné, stroja, ložiska

Text:

...jednotlivých komponentov dochádza počas rotácie hriadeľa s rotorom ku kmitaniu celej sústavy. Nevýhodou súčasného riešenia je to, že takéto pružné uloženie má sice výborné tlmiace účinky, ale zároveň pôsobí aj ako tepelný izolátor medzi valivým ložiskom a jeho okolím a neumožňuje tak účinný odvod tepla vyvinutého počas prevádzky vo valivom ložisku, čo následne vedie k vyššiemu tepelnemu zaťaženiu ložiska a tým k zníženiu jeho...

Integrovaný rádiový lokalizačný a vyhľadávací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4746

Dátum: 03.05.2007

Autor: Jakubek Igor

MPK: B60R 25/00, G01S 5/00

Značky: systém, vyhľadávací, lokalizačný, integrovaný, rádiový

Text:

...neoprávnenej manipulácii so zariadením namontovaným vo vozidle (objekte) a trvale kontroluje svoje pripojenie na siet operátorov siete GSM, v prípade straty signálu automaticky vyhľadá sieť. V prípade, že sa to nepodarí do presne stanoveného času, aktivuje systém rádiovej bóje. Po obnovení kontaktu soperátorom GSM riadiaca jednotka automaticky deaktivuje vysielanie rádiovej bóje.Riadiaca jednotka obsahuje riadiaci mikroprocesor s programom na...

Kanálový odtok na vnútorné i vonkajšie použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4745

Dátum: 03.05.2007

Autor: Chuděj Miroslav

MPK: E03F 5/04

Značky: vnútorné, použitie, vonkajšie, odtok, kanálový

Text:

...15. Súčasťou centrálneho otvoru 2 je dutina 14 tvaru medzikružia s priemerom ll 0 mm a vnútomá tesniaca plocha 3 s priemerom 95 mm. Do vnútomej tesniacej plochy 3 je zasunutý vodný pachový uzáver 4, tvorený sifónovou nádobkou s nasadeným klobúčikom 17. Pritom vodný pachový uzáver 4 tesní svojou vonkajšou tesniacou plochou 12 s priemerom 95 mm proti vnútomej tesniacej ploche 3, taktiež s priemerom 95 mm. Na lepšie utesnenie je medzi vnútomú...

LED žiarovka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4744

Dátum: 03.05.2007

Autor: Tušiak Ján

MPK: H05B 33/00

Značky: žiarovka

Text:

...LED dióde, ktorá je postavená tiež na jednosmerné napätie.Hlavná myšlienka tohto riešenia je sprístupniť LED díódu na používanie čo najširšej vrstve spotrebiteľa.Príklady uskutočnenia technického riešeniaLED dióda 1 má dve vstupné elektródy. Anódu - kladnú elektródu a katódu -zápomú elektródu.Kladná elektróda bude pripojená na ochranný odpor 2 a ten bude pripojený priamo na prívod kladného napätia do autoobjímky 5. (Kladný pól 4 je menší...

Zapojenie retranslačného vysielača/vykrývača na retransláciu digitálneho multiplexu v štandarde DVB-T

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4743

Dátum: 03.05.2007

Autori: Otisk Milan, Burger Oldřich

MPK: H04N 5/38, H04N 7/00

Značky: štandarde, dvb-t, retransláciu, zapojenie, retranslačného, multiplexu, digitálneho

Text:

...signálového dokiývania musí zohľadňovat nielen technické požiadavky, ale aj ekonomické kritéria budovania digitálnych sieti, pretože cena digitálnej technológie je v porovnani s existujúcou analógovou technológiou výrazne vyššia a existujúce modely riešenia, ktoré vychádzajú zo skúseností už prevádzkovaných analógových sieti, nie sú aplikovateľné.Uvedené nedostatky odstraňuje zapojenie retranslačného vysielača/vykrývača na retransláciu...

Palivová ekopeleta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4742

Dátum: 03.05.2007

Autori: Molnár František, Kamas Ján, Bogdáň František

MPK: C10L 5/40, C10L 5/00

Značky: ekopeleta, palivová

Text:

...tieto znaky neboli detailne riešene.Skôr ako budú opisované zloženia palivových ekopeliet, je vhodné rámcovo uviesť ich technológiu výroby.Palivové ekopelety sú pripravované tak, že vedľajšie produkty zo spracovania v liehovamíckom priemysle a/alebo semená poľnohospodárskych rastlín a/alebo vedľąišie produkty mlynárskeho a krmovinárskeho a potravinárskeho priemyslu sa v prípade potreby vysušia na 5 až 14 nú vlhkosť, jemne sa zošrotujú a...

Skladacia masérska stolička

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4741

Dátum: 03.05.2007

Autori: Miškusová Dana, Miškus Milan

MPK: A61H 37/00, A47C 9/00

Značky: skladacia, stolička, masérska

Text:

...pevný kolik 18 so stredným nosníkom 13 rámu s dolným dorazom 19 opierok nôh 2, ktoré sú jednou stranou upevnené v zadnom priečnom stabilizátore 5 a druhou stranou otočne vo vzpere 14 rámu na druhej strane podopretá dolným dorazom 19. Vzpera rámu 14 je otočne spojená s predným nosníkom 15 rámu,kde je otočne osadená nosná doska 21 opierky nôh 2 cez polohovací upevňovací segment 22 (napr. v tvare vedľa seba zapadajúcich kolikov umiestnených...

Zapojenie svietidla verejného osvetlenia so zabudovaným systémom obecného bezdrôtového rozhlasu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4740

Dátum: 03.05.2007

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H05B 37/00, F21V 23/00, H04H 1/00...

Značky: rozhlasu, zabudovaným, bezdrôtového, veřejného, osvetlenia, zapojenie, svietidlá, systémom, obecného

Text:

...verejného osvetlenia a obecného rozhlasu. S týnn súvisia aj vyššie náklady najeho stavbu.Uvedené nedostatky odstraňuje riešenie so zabudovanými obvodmi svietidla a obecného rozhlasu priamo v skrinke svietidla.Podstata spočíva v tom, že reproduktor obecného rozhlasu je pripojený priamo na svorkovnicu vnútri svietidla.Prehľad obrázkov na výkreseNa priloženom vyobrazení obr. l znázorňuje zapojenie svietidla verejného osvetlenia.Príklad...

Reklamný nosič typu “wideboard”

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4739

Dátum: 03.05.2007

Autor: Zahradár Marcel

MPK: G09F 7/00

Značky: wideboard, nosič, reklamný

Text:

...Reklamný nosič typu wideboarďPri výstavbe reklamných zariadení sa používajú expozičné plochy v rôznych pomeroch, ktoré vychádzajú z technických možností riešenia velkosti plôch.Technickým riešením je veľkoplošný reklamný nosič typu wideboard so špecifickým pomerom strán jeho expozičných plôch - 16 9. Reklamný nosič pozostáva z nosnej konštrukcie, na ktorej sú pripevnené veľkoplošné tabule - expozičné plochy. lch konštrukcia slúži na...

Optická sústava na spájanie viacerých laserových svetelných lúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4738

Dátum: 03.05.2007

Autor: Kubošek Pavol

MPK: G02B 27/10

Značky: lúčov, optická, spájanie, viacerých, světelných, laserových, sústava

Text:

...o 90 stupňov. Takto upravene lúče sa spájajú vo výstupnom polarizačnom beam spliteri do jedného lúča.Výsledkom je spojenie 4 vstupných lúčov do jedného spoločného lúča. Opakovanim uvedenej optickej sústavy je možné spojit navzájom aj väčší počet lúčov ako 4.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku č. l je pohľad na usporiadanie optickej sústavy v pôdoryse.Vstupujúce laserové lúče 1 a 2 sú spojene pomocou polarizačného beam splitera PBS. Smery...

Dvojosový manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4737

Dátum: 03.05.2007

Autor: Havrila Rastislav

MPK: B25J 13/00

Značky: dvojosový, manipulátor

Text:

...prídavnými modulmi, prevádzačom a konektora, kde prídavné moduly sú elektricky spojené so senzorickým systémom, ktorý tvorí nadstavbu telesa.Výhodou dvojosového manipulátora je, že pozostáva len z jednej kompaktnej pohonnej častí pre každú os a to integrovaného motora s prevodovkou, ktoré sa už nedajú samostatne použiť. Ďalšou výhodou je, že v dôsledku zmenšenia počtu použitých mechanických častí a zmenšením počtu použitých ložísk sa...

Zariadenie na reguláciu chladenia odlievacích foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4736

Dátum: 03.05.2007

Autor: Klíma Josef

MPK: B22D 11/055

Značky: foriem, reguláciu, zariadenie, odlievacích, chladenia

Text:

...technického riešenia. Privod l chladiacej vody je prepojený s odvodom 2 chladiacej vody cez zmiešavací ventil 3. Na sekundámy okruh zmiešavacieho ventílu 3 sú paralelne napojené dva chladiace kanáliky 4, ktorými prechádza chladiaca voda. Na prívode 1 chladiacej vody je umiestnený uzatvárací element 7 realizovaný elektrickým ventilom a tlakomer 8. Odvod 2 chladiacej vody je opatrený uzatváracim elementom 7 realizovaným elektrickým...

Sfygmomanometer s možnosťou vizualizácie Korotkovových zvukov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4735

Dátum: 03.05.2007

Autori: Skákala Jozef, Škrovánek Tomáš, Hupka Dušan, Lednár Pavel

MPK: A61B 5/0225

Značky: korotkovových, možnosťou, zvukov, vizualizácie, sfygmomanometer

Text:

...tlaku V manžete prichádza okamih, ked tepna už nie je manžetou stláčaná a zvuky prestávajú. V tomto okamihu obsluha stlačí tlačidlo, ktoré dáva povel mikroprocesoru,aby sa do pamäte zaznamenala hodnota dolného (diastolického) tlaku. Ak obsluha zistí, že po stlačení tlačidla pri hodnote dolného tlaku sa objaví ešte ďalší zvuk, môže znovu stlačiť tlačidlo a mikroprocesor opraví hodnotu dolného tlaku na túto hodnotu, Znižovanie tlaku v...

Obrubová lišta na ukončenie obvodových častí nábytkárskych výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4734

Dátum: 03.05.2007

Autor: Lukáč Peter

MPK: E04F 19/02, A47B 96/00

Značky: ukončenie, částí, nábytkárskych, obvodových, výrobkov, obrubová, lišta

Text:

...a horizontálne rameno profilu U obsahujú rovinný tŕň l orientovaný v jednom smere vertikálnych ramien profilu L a profilu U a tiahnúci sa po celej dĺžke obrubovej lišty. Ako je to znázomené na obr. 4, V štandardnom vyhotovení sú rovinné tŕne 1 obojstranne ozubené, pričom na každej strane sú opatrené troma zubmi 4. Altematívne možno použit jeden až 20 zubov 4. Obvodová lišta je vyrobená z hliníka alebo hliníkovej zliatiny, v špeciálnych...

Cementový vsyp na finálnu úpravu betónových podláh

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4733

Dátum: 03.05.2007

Autor: Avraamidou Demetra

MPK: C04B 14/02, E04F 15/12

Značky: úpravu, finálnu, betonových, cementový, podláh

Text:

...tavnej uholnej trosky ako plniva pri výrobe cementového vsypu v zmesi s cementom a prípadne ostatnými komponentmi. Tavná troska sa vyznačuje pomerne vysokým obsahom oxidu hlinitého - korundu, ktorý sa svojou tvrdosťou zaraďuje hned za diamant, a obsahom oxidu kremíka - kremeňa. Tavná troska a v nej obsiahnutý oxidhlinitý, významne ovplyvňuje dobrú oteruvzdomost a protisklzové vlastnosti povrchu.Cementový vsyp pre finálnu úpravu...

Rámový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4732

Dátum: 03.05.2007

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: vianočný, rámový, stromček

Text:

...zaoblení rohových vybraní 7 a vnútomých vybraní 9 rámov 8 s rovnakým poradovým číslom V základe 1, respektíve v prídavkoch 4 sú rovnaké, pričom čelné steny 13 všetkých zúbkov sú štvorcové, Rám 8 má rohové osi 12 a rámy 8 prídavkov 4 majú vnútomé osi 18, pričom rohová os 12 rámu 8 je priesečnicou dvoch pomyselných, zvislých rovín, ktoré prechádzajú stredmi čelných, stien 13 dvoch susedných rohových zúbkov 6, prislúchajúcimi susedným stranám...

Doručenková obálka s upevnenou záklopkou a s upevnenou predĺženou záklopkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4731

Dátum: 03.05.2007

Autor: Richter Marek

MPK: B65D 27/00

Značky: predĺženou, upevněnou, obálka, doručenková, záklopkou

Text:

...forme rozvinutého prierezu l a zloží sa tak, že na strednú časť, tvoriacu lícnu stranu 2 s bočnými záklopkami 3 ohnutými dovnútra obálky a opatrenými lepívým povlakom sa preklopí a s bočnými záklopkami zlepí spodná záklopka 4, ktorú sčasti alebo celkom prekryje na ňu preklopená uzatváracia záklopka 5 predĺžená do vhodnej formy záznamového nosiča 6 a na rubovej strane obálky, s vrstvou lepivého povlaku 8 na uzatvorenie (zalepenie) obálky a s...

Zapojenie elektronického on-line systému trhu s pôžičkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4730

Dátum: 03.05.2007

Autori: Pavliš Ján, Pavlišová Alena

MPK: G06Q 40/00

Značky: zapojenie, pôžičkami, systému, elektronického, on-line

Text:

...zmluvného vzťahu. Príjemcovský modul 3 je ďalej on-line prepojený prostredníctvom verejnej počítačovej siete 8 na zabezpečovací modul 5, na uskutočnenie poistenia pôžičky, resp. zmluvného vzťahu. Príjemcovský modul 3 je ďalej on-line prepojený prostredníctvom verejnej počítačovej siete 8 na bankový modul 4, na uskutočnenie prevzatia finančnej pôžičky. Sprostredkovateľský modul l je prostredníctvom verejnej počítačovej siete 8 on-line...

Prúžok na zabezpečenie dokumentu a bezpečnostný dokument

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4729

Dátum: 03.05.2007

Autori: Perron Maurice, Grimal Jean-michel, Reinhart Werner

MPK: B42D 15/10, B42D 15/00

Značky: dokument, dokumentu, zabezpečenie, bezpečnostný, prúžok

Text:

...priesvitné oblasti 32, ktoré sú vložené medzi všeobecne pokovovanými oblasťami 31, sú výhodne vybavené náterom, ktorý vytvára lesklý účinok, ktorý je viditeľný okom.Je celkom jasné, že všeobecne pokovované oblasti 31 a všeobecne priesvitné oblasti 32 môžu mať všeobecne akúkoľvek požadovanú geometriu, a to aj keď sú na obrázkoch znázomené vo forme obdĺžnikov.Geometria všeobecne pokovovaných oblastí prúžkov ale bude všeobecne...

Stavby pre výcvikovú osadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4728

Dátum: 03.05.2007

Autori: Jaroš Vladimír, Kubálek Ladislav

MPK: E04H 9/04

Značky: výcvikovú, stavby, osadu

Text:

...streľbu z osobných zbraní prípadne použitie ostrých ručných granátov.Niektoré domy 1 majú otvárateľné a nepriestrelné dvere a okná. Ďalšie domy 1 majú len dverové a okenné otvory.Domy 1 podľa obr. 4 sú určené na taktický výcvik s možnosťou iba simulovanej streľby. Obsahujú prízemie a poschodie, dverové a okenné otvory, vrátane stropného otvoru 22 na vnikanie do domu l. Sú postavené z bežných prefabrikátov, natretých protiohňovým retardérom...

Automatické zariadenie a spôsob balenia tlačových produktov do fólie z plastickej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7812

Dátum: 03.05.2007

Autori: Ballestrazzi Aris, Tassi Lamberto

MPK: B65B 25/00, B65B 61/00

Značky: hmoty, automatické, spôsob, plastickej, fólie, tlačových, balenia, produktov, zariadenie

Text:

...č. 4 A a 4 B znázorňujú dve možné nastavenia fólie 2 plastického materiálu okolo produktu pri pozdĺžnom zváraní Vbaliacej stanici zariadenia podľa obrázku č. 1- obrázky č. 5 a 6 postupne schematicky znázorňujú druhý pozdĺžny zvar slúžiaci pre uzavretie balenia a stanicu prepriečne zváranie baliaceho zariadenia podľa obrázku č. 1- obrázok č. 7 znázorňuje preklápací nástroj automatickéhoNa obrázkoch je schematicky znázornené baliace...