Zverejnene patenty 24.04.2007

Balenie panelov a panel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14014

Dátum: 24.04.2007

Autor: Steinwender Martin

MPK: G01N 31/22, G01N 33/46, B65D 79/02...

Značky: panelov, panel, balenie

Text:

...panelov priamo, najmälen okom a bez ďalších pomocných prostriedkov individuálne.Na vonkajšej a vnútornej strane baliacej fólie je upravených viac indikátorov. Ked je podľa vynálezu umiestnený na vnútornej strane baliacej fólie ďalší indikátor, je možné ukazovať zaťaženie po otvorení balenia panelov. Tak je možné odčítať na umiestnených indikátoroch kondicionovanie uzavretého balenia panelov v priestore,v ktorom majú byť panely pokladané....

Inhibítory 11-beta-hydroxysteroidnej dehydrogenázy 1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7057

Dátum: 24.04.2007

Autori: Mabry Thomas Edward, Li Renhua, Winneroski Leonard Larry, Xu Yanping, Wallace Owen Brendan

MPK: A61P 3/00, A61K 31/4015, A61K 31/4025...

Značky: 11-beta-hydroxysteroidnej, dehydrogenázy, inhibitory

Text:

...inhibícia 11-B-HSD 1 farmaceutickým činidlom sa nedávno prejavila zlepšovaním uchovávania v pamäti u myši.0004 V minulých rokoch vyšiel rad publikácií, v ktorých sú uvedené činidlá,ktoré inhibujú 11-B-HSD 1. Pozri medzinárodná prihláška W 0 2004/056744,ktorá opisuje adamantylacetamidy ako inhibitory 11-j 3-HSD, medzinárodná prihláška W 0 2005/108360, ktorá opisuje pyroIidín-Z-ónové a piperidín-2-ónové deriváty ako inhibitory 11-j 3-HSD,...

Kompozícia pre horné vrstvy vozoviek s protihlukovými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18472

Dátum: 24.04.2007

Autori: Chappat Michel, Gautier Jean-luc, Gal Jean-françois

MPK: C04B 26/26, C04B 26/02, C04B 20/00...

Značky: protihlukovými, vrstvy, horné, vlastnosťami, kompozícia, vozoviek

Text:

...prípravy kompozície pre vyššie definované horné vrstvy vozoviek, použitie takej kompozieie na uskutočnenie horných protihlukových vrstiev vozoviek a horná protihluková vrstva vozovky na báze tejto kompozicie.Všetky charakteristiky, aspekty a výhody vynálezu budú zrejmé pri čítaní podrobnéhonasledujúceho opisu, ako aj konkrétneho príkladu, ktorý však nijak neobmedzujeV tomto opise sa termínom zmitosť rozumie rozmerová distribúcia zŕn zrnitej...

Spôsob tvárnenia predvlekov z ocelí vyšších a najvyšších pevností

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6693

Dátum: 24.04.2007

Autori: Sikora Sascha, Lenze Franz-josef

MPK: B21D 22/20, B21D 22/00, B21D 37/00...

Značky: najvyšších, oceli, tvárnenia, vyšších, pevnosti, spôsob, predvlekov

Text:

...°C, docieli sa V tejto oblasti maximálnej medze prieťažnosti a pevnosti. V ťahu pri zníženej hodnote pretihnutia pri pretrhnutí.0012 Ďalší parameter na ovplyvnenie štruktúry predvalku počas tvárnenia je možné poskytnúť tak, že sa nastaví priebeh ochladzovania predvalku minimálne čiastočne prostrednictvom merných tlakov tvárniaceho nástroja. Najmä V oblastiach nižších teplôt V tvárniacom nástroji, teda V oblastiach s teplotou nižšou než 200 °C,...

Kryštálové formy tigecyklínu a spôsoby ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17806

Dátum: 24.04.2007

Autori: Levi Sigalit, Tsiperman Evgeny, Koltai Tamas, Aronhime Judith

MPK: C07C 237/26, C07C 231/24

Značky: krystalové, tigecyklínu, formy, přípravy, spôsoby

Text:

...je ďalej nazývaná kryštalická forma podľa predloženého Vynálezu.0015 V inom aspekte predložený vynález poskytuje metódy na prípravu vyššie uvedenej kryštalickej formy.0016 V inom aspekte predložený vynález poskytuje farmaceutickú kompozíciu, ktorá obsahuje Vyššie opísanú kryštalickú formu tigecyklínu, pripravenú postupmi podľa predloženého vynálezu, ajeden alebo viacero farmaceutický prijateľných excipientov.0017 Predložený vynález ďalej...

Spôsob výroby propylénových polymérov s nízkou popolnatosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6245

Dátum: 24.04.2007

Autori: Vandewiele David, Standaert Alain, Gromada Jérôme

MPK: C08F 4/00, C08F 10/00

Značky: propylenových, popolnatosťou, polymérov, spôsob, nízkou, výroby

Text:

...pomer Al/Ti je 30, priemerná doba zotrvania je 6 hodín, polymerizácia sa uskutočňuje pri 70 °C v kvapalnom propyléne v 9501 slučkovom reaktore, prívod propylénu je 88,5 kg/h, výroba polypropylénu je 46 kg/h avýťažok je 150 kg polypropylénu na g katalyzátora,zodpovedajúc 25 kg /g katalyzátora /h.0007 Výsledný zvyšok Al V polypropyléne je V rozmedzí od 4,5 do 4,8 ppm. Kvôli nízkemu výťažku a nízkej produktivitetento spôsob už nie je...

Induktor neurogenézy a terapeutické činidlo proti neuropatii obsahujúce derivát alkyléteru alebo jeho soľ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17710

Dátum: 24.04.2007

Autori: Iwakami Noboru, Okuda Tomohiro, Marubuchi Shigeki

MPK: A61P 25/18, A61K 31/397, A61P 25/00...

Značky: neurogenézy, obsahujúce, proti, činidlo, alkyléteru, terapeutické, induktor, derivát, neuropatií

Text:

...1993, 33(4) str. 236 - 246Nepatentový dokument 8 J. Neurosci. Res., 2002, 69(l) str. 72 - 79 US 2002/0042411 opisuje použitie derivátov benzotiofénu pri liečbeV odbore je teda žiaduca zlúčenina, ktorá indukuje neurogenézu a je využiteľná ako induktor neurogenézy aj ako terapeutické čínidlo na liečbu psychických porúch.Autori vynálezu zistili, že alkyléterový derivát benzotiofénu sopričom R 1 a R 2, ktore sú zhodné alebo sa líšia, predstavujú...

Štrukturálny prvok pre dopravný prostriedok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5040

Dátum: 24.04.2007

Autori: Berne Sébastien, Laurent Claude, Riviere Caroline

MPK: B62D 25/08, B29C 45/14, B62D 29/00...

Značky: spôsob, prvok, štrukturálny, dopravný, prostriedok, výroby

Text:

...obliate objímky a- - pomer osovej dĺžky každej objímky voči pozdĺžnej vzdialenosti medziobjímkami je menší ako 0,60009 Vynález sa rovnako týka dopravného prostriedku, ktorý zahrňuje štrukturálny prvok vyššie uvedeného typu.0010 Vynález sa rovnako týka spôsobu výroby štrukturálneho prvku podľa nároku 6.0011 Pri alternatívnych realizáciách spôsobu podľa predloženého vynálezu sa tento spôsob vyznačuje jednou alebo väčším počtom z nasledujúcich...

Pyrolidinóny substituované cyklohexylom ako inhibítory 11-beta-hydroxysteroiddehydrogenázy 1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11559

Dátum: 24.04.2007

Autori: York Jeremy Schulenburg, Xu Yanping, Krasutsky Alexei Pavlovych, Wallace Owen Brendan, Snyder Nancy June

MPK: C07D 207/27, A61K 31/4015, A61P 3/00...

Značky: pyrolidinóny, cyklohexylom, inhibitory, 11-beta-hydroxysteroiddehydrogenázy, substituované

Text:

...objavilo mnoho publikácií opisujúcich činidlá,ktoré inhibujú 11-B-HSD 1. Pozri medzinárodná prihláška W 0 2004/056744,ktorá opisuje adamantylacetamidy ako inhibítory 11-B-HSD, medzinárodná prihláška W 0 2005/108360, ktorá opisuje deriváty pyrolídln-2-ónu a piperídín-2 ónu ako inhibítory 11-B-HSD, a medzinárodná prihláška WO 2005/108361,ktorá opisuje deriváty adamantylpyrolidín-2-ónu ako inhibítory 11-B-HSD. Napriek mnohým Iiečbam ochorení,...

Tieno[3,2-d]pyrimidínový derivát užitočný ako PI3K inhibítor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7913

Dátum: 24.04.2007

Autori: Chuckowree Irina, Shuttleworth Stephen, Hancox Tim, Folkes Adrian

MPK: C07D 495/00, A61K 31/00, A61P 35/00...

Značky: inhibitor, tieno[3,2-d]pyrimidínový, užitočný, derivát

Text:

...triedy ll. P| 3 K triedy ll zahŕňajú P| 3 K podtypy C 20, C 2 j 3 a C 2 v, ktoré sa vyznačujú C 2 doménami na C konci. Substrátom P| 3 K triedy lll je iba Pl.0005 Pri P| 3 K podtypoch bol doteraz najviac študovaný podtyp triedy la. Tri podtypy triedy la sú heterodiméry katalytickej 110 kDa podjednotky a regulačných podjednotieks veľkosťou 85 kDa alebo 55 kDa. Regulačné podjednotky obsahujú SH 2 doménu a viažiu tyrozínové zvyšky fosforylované...

Balenie panelov s indikátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7903

Dátum: 24.04.2007

Autor: Steinwender Martin

MPK: B65D 79/00, G01N 31/00, G01N 33/00...

Značky: indikátorom, balenie, panelov

Text:

...a bez ďalších pomocnýchAko indikátory sa hodia napriklad všetky indikátory, ktoré sa používajú v soliach, ktoré sa používajú pre sušenie, aby signalizovali, či soli už pojali vodu, alebo či ešte môžu byť použitéZmena vzhľadu sa môže umožniť zmenou zafarbenia indikátora. Ďalej môže indikátor obsahovat rôzne polička, ktoré môžu zaujať dva rôzne stavy. Tak môže byť zmena vzhľadu zmenou počtu políčokTým, že indikátor môže byť uskutočnený najmä...

Extrudér na odplyňovanie a filtrovanie plastových tavenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7846

Dátum: 24.04.2007

Autor: Schulz Helmuth

MPK: B29C 47/00

Značky: extrudér, filtrovanie, plášťových, tavenín, odplyňovanie

Text:

...sa dá bežným spôsobom cielene podporiť napojením odplyňovacieho otvoru na vývevu. Prestupy materiálu v dôsledku silne exhalujúcich materiálov, resp.odparujúcej sa vody sa dajú takto jednoduchým spôsobom vyrovnať, resp. sa im dázamedziť. Podľa tohto vynálezu sú plastiñkačný a ñltračný úsek tlakovo spojené s odplyňovacím a výstupným úsekom len cez prietokový kanál, čo zaručuje nemenné plnenie výstupnej závitovky a nemenné odplyňovanie...

Selektívna membrána lítiových iónov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19157

Dátum: 24.04.2007

Autori: Costarramone Nathalie, Berger Martial, Castetbon Alain

MPK: B01D 71/82, G05D 21/02

Značky: iónov, membrána, selektívna, lítiových

Text:

...ktorom sa meria celková elektrická vodivosť chladiacej vody alebo jej vzoriek, aby sa potom určila koncentrácia lítia pri zmeranej teplote t, podľa vzťahu lujo. l - z, (o.223 - Li rO,03)4 (25 4014513kde 3 predstavuje korekčný výraz, ktorý berie do úvahy prítomnosťeventuálnych nečistôt v chladiacej vode primárneho okruhu, výraz (3 sa určuje pomocným periodickým meraním koncentrácie Iitia atómovou spektrometriou. Tento spôsob a zariadenie pre...