Zverejnene patenty 17.04.2007

Radiálne valivé ložisko, predovšetkým jednoradové ložisko s guľovými diskami a spôsob jeho montáže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7469

Dátum: 17.04.2007

Autori: Hofmann Heinrich, Döppling Horst, Eidloth Rainer, Goppelt Georg

MPK: F16C 43/00, F16C 19/22, F16C 33/30...

Značky: diskami, predovšetkým, guľovými, montáže, valivé, radiálně, spôsob, jednořadové, ložisko

Text:

...únosnost takéhoto ložiska s guľovými diskami je veľmi nízkaa takéto ložiská s guľovými diskami sú nevhodné na vysoké axíálne zaťaženie.Na zamedzenie týchto nevýhod bolo v nemeckej patentovej prihláške so spisovouznačkou 10 2005 014 556.6, ktorá v čase prihlásenia predloženej patentovej prihlášky ešte nebola zverejnená, navrhnuté zväčšiť šírku guľových diskov medzi ich bočnými plochami na minimálne 70 priemeru základného guľového tvaru a...

Navíjačka pásového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15298

Dátum: 17.04.2007

Autor: Tsai Tung-i

MPK: B65H 19/28, B65H 19/26, B65H 19/22...

Značky: materiálů, pásového, navíjačka

Text:

...súpotrebné žiadne lisovacie ani odsekávacie prostriedky.0008 Ďalším predmetom predloženého vynálezu je poskytnutie navíjačky, ktorá trhá pásový materiál na ukončenie kotúča, len čo sa do dopravnej pasáže dodá nová dutinka. Na riadenie trhania pásovêho materiálu nie je potrebné žiadne riadiace0009 Na splnenie vyššie uvedených predmetov predložený vynález poskytuje navíjačku pásového materiálu definovanúV nárokoch, ktoré sú uvedené nižšie.0010...

Ochranná čiapočka na nádobu a nádoba vybavená takouto čiapočkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10663

Dátum: 17.04.2007

Autori: Moretti Alessandro, Cannet Gilles, Ligonesche Renaud

MPK: F17C 13/06, F17C 3/00

Značky: nádoba, čiapočka, takouto, čiapočkou, vybavená, ochranná, nádobu

Text:

...riešenie sa však nehodí pre kŕčky so závitom a je prispôsobené len pre jediný proñl kŕčku (priemer a výšku).0010 Cieľom vynálezu je prekonať všetky, alebo aspoň niektoré z vyššieuvedených nevýhod doterajšieho stavu techniky.0011 Na tento účel je nádoba podľa vynálezu vytvorená podľa nároku 1. Jednotlivé uskutočnenia vynálezu môžu obsahovať jeden alebo viac z nasledujúcich znakov- krúžok má pružnosť, ktorá umožňuje dočasne zväčšenie a/alebo...

Spôsob spracovania malty a prísadová kompozícia na pridanie do malty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8835

Dátum: 17.04.2007

Autori: Becker Matthias, Maier Wolfram, Selinger Hubert

MPK: C04B 28/02, C04B 40/00

Značky: pridanie, prísadová, malty, spôsob, kompozícia, spracovania

Text:

...urýchlovač a vie tak, kedy je zariadenie plné malty obsahujúce spomalovač a/alebo kedy je účinok spomalovača neutralizovaný urýchlovačom. Súčasne odstraňuje vynález problém so škvrnami a malta tak môže byt použitá na vrchu dosák ako konečná jadrová omietka, štuková omietka, povlak atď.0009 Vynález sa týka spôsobu spracovania malty, obsahujúci kroky miešania suchej maltovej zmesi s vodou, látkou ovplyvňujúcou rýchlosť tuhnutia malty a...

Zariadenie na sýtenie vody oxidom uhličitým

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8791

Dátum: 17.04.2007

Autor: Scott John

MPK: B67D 1/00, B01F 13/10, G05D 11/00...

Značky: oxidom, zariadenie, sýtenie, uhličitým

Text:

...nasýtenej oxidom uhličitým a po použitínevypúšťa veľké množstvá C 02 do ovzdušia.0008 Podľa jednej podoby vynálezu sa poskytuje zariadenie na výrobu a dodávku vodynasýtenej oxidom uhličitým, ako je definované v nároku 1.0009 Teraz budú opísané uskutočnenia vynálezu sodkazom na priložené výkresy, na ktorýchobr. l je schematický nákres znázorňujúci systém na výdaj nápojov, ktorý sa používa na vydávanie nápojov nasýtených oxidom uhličitým, obr....

Benzimidazolové modulátory VR1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8719

Dátum: 17.04.2007

Autori: Dax Scott, Wells Kenneth, Jetter Michele, Beauchamp Derek, Lee Yu-kai, Calvo Raul, Parsons William, Youngman Mark, Cheung Wing, Player Mark, Patel Sharmila, Brandt Michael, Liu Jian, Pan Wenxi

MPK: A61K 31/4706, A61K 31/4184, A61P 29/00...

Značky: modulátory, benzimidazolové

Text:

...desenz lllZlljC ellerentnć dráhy mechúra v závislosti od dávkyužítočnosti pri liečení hyperaktíxŕiieho mechúra (Chaneellor, M. 13. De Great, W. C. J. Urol.(Baltimorc) 1999, 162. 3-l l). lntravesíkulárne podávanie kapsaíeínu alebo resiniferatoxínu teda inhibuje krvntrałkcie mechúra u normálnych potkanov aj potkanov s iaoranením miechy(Komiyama. 1. lgawa, Y. lshizuka, 0. Nishizawa, 0. Andersson, K.-E. J. Urol. (Ballimore) 1999, 16 l,...

Stláčateľný obal

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8444

Dátum: 17.04.2007

Autori: Farrell Michael Sean, Smith Scott Edward

MPK: B65D 81/32, B65D 83/00

Značky: stláčateľný

Text:

...kontajnera. Kontajner sa vďaka svojej konštrukcii rozpína/splošťuje vo všeobecne predurčenom tvare alebo všeobecne predurčeným spôsobom. Všetky tu uvádzané patenty aďalšie dokumenty sú tu zahrnuté vo forme odkazov.Obr. 1 je zvislý pohľad zhora na obal podľa tohto vynálezu. Obr. 2 je zvislý prierezový pohľad na variantné uskutočnenie obalu, ktoré sa podobá na obal znázornený na obr. 1 a ktorý má vnútorný kontajner s inverziou s pozdĺžnymi...

Tesniaci systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14831

Dátum: 17.04.2007

Autori: Mayeres Jean-pierre, Job Denis, Meessen Silvain

MPK: F16J 15/06, B60J 10/00, F16J 15/10...

Značky: systém, tesniaci

Text:

...do veľkej miery používajú pre vonkajšie použitie, t. j. použitie kde tesnenie je aspoň čiastočne vystavené nepriaznivým klimatickým podmienkam, ako sú časti automobilových karosérií. V skutočnosti, hlavným problémom takýchto vonkajších použití je, že v dôsledku okolitej vlhkosti a nízkych teplôt môže tesnenie primrznút k susedným povrchom a tým sa poškodiť, alebo dokonca roztrhnúť v prípade, že protiľahlý povrch je od tesnenia oddelený...

Spôsob výroby roztokov pelargóniových extraktov, ktoré sú pri skladovaní stále

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7901

Dátum: 17.04.2007

Autori: Germer Stefan, Thöle Marc, Hauer Hermann

MPK: A61K 36/00, A61K 47/00

Značky: pelargóniových, skladování, spôsob, extraktov, roztokov, výroby

Text:

...a rastlinný výťažok ako stabilizačné činidlo. Rastlinný výťažok brzdí tvorbu p-metylacetofenónu,pričom sa zabraňuje vzniku chuťových. a pachových odchyliek azlepší sa skladovacia stálosť zloženia.0007 W 0 2004/000045 opisuje kvapalné zloženia, ktoré obsahujú nestráviteľné oligosacharidy a katechíny zo zeleného čaju.0008 výťažky z pelargóniových druhov, hlavne z Pelargonium sidoides a/alebo Pelargonium reniforme, sa môžu použiť V...