Zverejnene patenty 12.04.2007

Zariadenie na oddeľovanie ortuti od hydroxidu sodného v chlóralkalických technológiách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7089

Dátum: 12.04.2007

Autori: Bertin Raffaello, Meneghini Giovanni

MPK: C25B 9/00, C25B 1/00

Značky: hydroxidů, chlóralkalických, sodného, oddeľovanie, technológiách, zariadenie, ortuti

Text:

...usmerňujúcimipriehradkami na tri komunikujúce oddelenia rozmiestnené tak, aby tvorili dráhus turbulentným prúdením, pričom oddelenie na strane výstupu Iúhového produktu je vybavené kvapkovacou platničkou abuď stredné oddelenie alebo oddelenie na strane prívodu Iúhového produktu je voliteľné vybavené vnútorným filtrom schopnýmuskutočniť druhú separáciu ortuti.Vjednom výhodnom uskutočnení vnútorný filter zahŕňa vrstvu aktívneho uhlia alebo...

Spôsob výroby povrstveného termoplastického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6547

Dátum: 12.04.2007

Autori: Gruber Marco, Zwiesele Jochen, Mitzler Jochen, Sieverding Matthias

MPK: B29C 45/16

Značky: povrstveného, výroby, materiálů, spôsob, termoplastického

Text:

...využijú mechanické vlastnosti a použije fyzikálnechemická väzba. Pokiaľ ide o fyzikálnechemickou väzbu, je možné urobiť súčasné vstrekovanie materiálu prísady na zvýšenie priľnavostispoločne s materiálom na báze tekutých kryštálov.0010 V EP 1 640 134 Al je opísaný spôsob vstrekovania k výrobe plastových konštrukčných dielov, pri ktorom sa najprv vyrobí vizuálny diel a následne sa na vizuálny diel nastrieka funkčný diel. Pokiaľ by boli...

Rozkladač amalgámu pre články s ortuťovými katódami na elektrolýzu alkalických chloridov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6196

Dátum: 12.04.2007

Autori: Bertin Raffaello, Meneghini Giovanni

MPK: C25B 1/00

Značky: alkalických, katodami, rozkladač, články, elektrolýzu, ortuťovými, chloridov, amalgamů

Text:

...účinok, pretože chýbajúca zmáčatelnosť spôsobuje vysoký elektrický kontaktný odpor medzi grafitovou časticou a kvapôčkou amalgámu, čo zase výrazne bráni toku elektrónov generovaných ionizáciou sodíka na amalgámovej kvapôčke a ten musí dosahovať grañtovú časticu, aby sa adekvátne udržiaval vývoj vodíka. Ukazuje sa teda, že grafit nemôže byť optimálnym katalyzátorom, a toto platí aj pre iné prípravky homogénneho typu, napríklad ten,ktorý...

Elektrický výbojový texturovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12704

Dátum: 12.04.2007

Autori: Noble Craig, Mccrea Keith

MPK: B23H 7/26, B23H 1/04

Značky: elektricky, texturovací, stroj, výbojový

Text:

...osi smerom k a preč od valca na ovládanie úbytku napätia a podľa toho aj procesu elektrickej ionizácie. V niektorých EDT strojoch sú elektródy umiestnené až približne 15 ° pod strednou osou valca na jednej strane a až približne 15 ° nad strednou osou druhej strany, takže môžu byť vymrštené von z cesty, keď do nich povrch valca narazí počas otáčania.-3 0006 Polohovadlá elektród (alebo servá elektród) zabezpečujú, že každá elektróda je správne...

Použitie tymozínu 1, samotného alebo v kombinácii s PTX3 alebo gancyklovirom, na liečenie cytomegalovírusových infekcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12261

Dátum: 12.04.2007

Autori: Garaci Enrico, Romani Luigina, Bistoni Francesco

MPK: A61K 38/22

Značky: použitie, infekcii, gancyklovirom, samotného, liečenie, tymozínu, cytomegalovírusových, kombinácii

Text:

...liečených tymozínom alfa 1.0023 PTX 3 je bielkovina vyskytujúca sa v rôznych druhoch buniek (Bottazzi a kol., J. Biol. Chem. 1997 272 32817-32823). predovšetkým v mononukleárnych fagocytoch a endoteliálnych bunkách po expozícii zápalovými cytokínmi Interleukinlbeta (lL-Ibeta) a tumorovým nekrotickým faktorom (TNF-alfa).0024 Táto bielkovina je tvorená dvoma štrukturálnymi doménami, N-terminálom nesúvisiacim so žiadnou známou molekulou a...

Spôsob prípravy derivátov 4-brómanilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285627

Dátum: 12.04.2007

Autori: Rack Michael, Von Deyn Wolfgang, Lochtman Rene, Gebhardt Joachim, Keil Michael

MPK: C07C 251/00, C07C 211/00, C07C 209/00...

Značky: přípravy, 4-brómanilínu, derivátov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy derivátov 4-brómanilínu všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty majú nasledujúce významy: R1 znamená C1-C6-alkylovú skupinu, C1-C6-halogénalkylovú skupinu, C1-C6-alkoxyskupinu, C1-C6-halogénalkoxyskupinu, C3-C8-cykloalkylovú skupinu, halogén
R2 predstavuje C1-C6-alkylovú skupinu, C1-C6-alkoxyskupinu, C3-C8-cykloalkylovú skupinu, C2-C6-alkenylovú skupinu, kyanoskupinu alebo heterocyklický zvyšok.

Forma B draselnej soli (S)-omeprazolu, spôsob jej prípravy, farmaceutický prípravok s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285626

Dátum: 12.04.2007

Autor: Nilsson Maths

MPK: C07D 401/00, A61K 31/44

Značky: obsahom, farmaceutický, draselnej, použitie, s)-omeprazolu, přípravy, spôsob, forma, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je forma B 5-metoxy-2-[[(4-metoxy-3,5-dimetyl-2-pyridinyl)metyl]sulfinyl]-1H- benzimidazolu, ktorý je známy pod triviálnym názvom omeprazol, najmä kryštalická forma draselnej soli (S)-enantioméru 5-metoxy-2-[[(4-metoxy-3,5-dimetyl-2-pyridinyl)metyl]sulfinyl]-1H- benzimidazolu. Opísaný je aj spôsob prípravy takejto formy draselnej soli (S)-omeprazolu a farmaceutické kompozície, ktoré ju obsahujú.

Farmaceutická kompozícia obsahujúca leflunomid

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11270

Dátum: 12.04.2007

Autor: Ruchatz Dieter

MPK: A61K 9/26, A61P 29/02

Značky: obsahujúca, farmaceutická, leflunomid, kompozícia

Text:

...ktoré obsahujú kyselinu alebo kyslý pufor,sa vyznačujú vyššou stabilitou voči takým kompozlciám, ktoré neobsahujú kyslú prísadu.0015 Tablety salebo bez kyselinového stabilizátora, ktoré sa použili v nasledujúcich porovnávacích pokusoch, majú nasledujúce základné zloženieTabuľka 1 Základné zloženie leflunomidových kompozlcilzložka Množstvo na tabletu m Intragranuláma Leflunomid 10,00 20,00 Krospovidón (XL) 3,00 6,00 Monohydrát Iaktózy...

Odstredivý reťazový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10951

Dátum: 12.04.2007

Autori: Kockel Wolfgang, Hildebrand Cyril

MPK: B60B 39/00

Značky: reťazový, odstredivý, systém

Text:

...rotačného pohonu a tým získať optimálny uhol natočenia otočného ramena. Z toho vyplýva vysoký stupeň voľnosti pri voľbe montážneho miesta, takže môže byť zvolená. optimálna montážna situácia. Rotačný pohon. môžebyť tiež označený ako otočný alebo natáčavý pohon.Použitím ťažného prevodu v spojení s rotačným pohonom môže byť pohon umiestený v ľubovoľnej polohe na vozidle. Prenos sily rotačného pohonu na otočné rameno k iniciácii natáčavého...

Spôsob vzájomného spájania dvoch elektricky vodivých konštrukčných častí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10943

Dátum: 12.04.2007

Autor: Fröschl Karl Franz

MPK: H01R 4/02

Značky: vodivých, částí, elektricky, konštrukčných, vzájomného, dvoch, spôsob, spájania

Text:

...spôsobom vyžadovaným pre odporové zváranie, tzn. pod tlakom k dosadnutiu.0009 Predmetný vynález má teda základnú úlohu, vytvoriť spôsob a elektrické vedenie, prostredníctvom ktorého aj poddajné elektrické vedenie,ktoré má velký počet drôtov, môže byť spojované s druhou kovovou konštrukčnou časťou, napr. kovovým vodičom v jednom kuse alebopripojovacím prvkom, a to prostredníctvom odporového zvárania.0010 Pri spôsobe sa to podľa vynálezu...

4-[(3-Fluorofenoxy)fenylmetyl]piperidín metánsulfonát: použitie, proces syntézy a farmaceutické zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9313

Dátum: 12.04.2007

Autori: Mosquera Pestana Ramón, Pumar Durán M Carmen, Canal Mori Gonzalo, Toledo Avello Antonio, Orjales Venero Aurelio, Bordell Martín Maravillas

MPK: A61K 31/4465, C07D 211/22, A61P 25/00...

Značky: metánsulfonát, 4-[(3-fluorofenoxy)fenylmetyl]piperidín, proces, zlúčeniny, syntézy, použitie, farmaceutické

Text:

...pravdepodobne, že (S)-4-(3-fiuorofenoxy)fenylmetyIbude vynikajúcim blokátorom spätného vychytávania serotonínu (5-HT) a noradrenalínu (NE), a preto môže byt potenciálne využitý pri liečbe podobných chorôb a stavov. Avšak (S)-4-(3 fluorofenoxy)fenylmetyljpiperidín, ani (R)-4-(3-fIuorofenoxy)fenylmetyljpiperidin, ani ich racemické zmesí. či známe deriváty (konkrétne ich sulfátové soli), nie sú vhodné na prípravu farmaceutických kompozícii. Ako...

4-Anilínochinolín-3-karboxamidy ako inhibítory CSF-1R kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8049

Dátum: 12.04.2007

Autori: Dakin Leslie, Zheng Xiaolan, Del Valle David, Cook Donald, Scott David, Gero Thomas

MPK: C07D 215/54

Značky: 4-anilínochinolín-3-karboxamidy, kinázy, inhibitory, csf-1r

Text:

...229 1-11). ZHRNUTIE A PODROBNÝ OPIS VYNÁLEZU0006 Predkladaný vynález teda poskytuje zlúčeninu vzorca IA alebo IBR 4 HN x Ó IB alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ, kdeje 3- až 10-členný cez dusík viazaný heterocyklus alebo heteroaryl kde ak uvedený heterocyklus alebo heteroaryl obsahuje zvyšok -NH-, tento dusík môže byt prípadne substituovaný skupinouR je pri každom výskyte nezávisle halogén, hydroxy, nítro, formyl, kyano, -C 02 H,...