Zverejnene patenty 10.04.2007

Devulkanizovaná guma a spôsoby jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18671

Dátum: 10.04.2007

Autori: Shafie Mohammad Reza, Fan Liang-tseng

MPK: C08C 19/08, C08J 11/24, C08J 11/20...

Značky: devulkanizovaná, přípravy, spôsoby

Text:

...vulkanizovanej gumy s rozpúšťadlom a alkalickým kovom za vzniku reakčnej zmesi (2) zahrievanie reakčnej zmesi v neprítomnosti kyslíka za miešania pri dostatočne vysokej teplote, aby došlo k reakcii alkalického kovu so sírou v gumovom vulkanizante a (3) udržiavanie takej teploty, pri ktorej dochádza k termickému krakovaniu gumy, čím prebieha devulkanizácia gumového vulkanizantu. Spomínaný patent naznačuje, že je výhodné udržiavať teplotu...

Traverza pre regál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6898

Dátum: 10.04.2007

Autori: Klein Egon, Ganz Detlef, Stauder Frank

MPK: A47B 96/00, A47B 57/00

Značky: traverza, regál

Text:

...pri znázornenom príklade uskutočnenia výške bočnej plochy 14. Môže všakbyť uskutočnená aj vyššia alebo nižšia.Upevňovací úsek 26 je vytvorený dvojvrstvový. Je vybavený celkovo obdĺžnikovou základnou vrstvou 28, na ktorej je usporiadaná spodná zdvojovacia vrstva 30 a horná zdvojovacia vrstva 32. Zdvojovacie vrstvy 30, 32 sa vytvoria ohnutím kovového plechovéhomateriálu okolo spodnej línie 36 ohybu, resp. hornej línie 34 ohybu, ktoré...

Obojstranná platňa pre odkvapkávanie syrov, a sústava obsahujúca aspoň dve takéto platne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6235

Dátum: 10.04.2007

Autor: Helaine Christian Clément Eugéne

MPK: A01J 25/00

Značky: obsahujúca, obojstranná, takéto, aspoň, platne, plátna, syrov, sústava, odkvapkávanie

Text:

...sústavou aspoň dvoch obojstranných platni, ako sa vymedzili v predchádzajúcej časti, rovných podložiek na odkvapkávanie uložených na nosných plochách každej platne, aspoň jedného bloku foriem pre syry, ktorý je vložený medzi podložkami dvoch protiľahlých po sebe idúcich platní.0010 Výhodou je, že každá podložka má priechodné odtoky, pričom každý odtok sa nachádza oproti komíniku ohraničenému štyrmi susediacimi formami bloku foriem.0011...

Hepatitis C vírusový (HCV) skrátený asialoglykoproteín, kompozícia s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285624

Dátum: 10.04.2007

Autori: Ralston Robert, Marcus Frank, Gervase Barbara, Thudium Kent

MPK: C12N 15/00, C07K 9/00, A61K 38/16...

Značky: kompozícia, použitie, vírusový, hepatitis, skrátený, asialoglykoproteín, obsahom, hcv

Zhrnutie / Anotácia:

Hepatitis C vírusový (HCV) skrátený asialoglykoproteín vybraný zo skupiny, zahrnujúcej asialoglykoproteín exprimovaný z E1 oblasti HCV, ktorá zahrnuje deléciu časti sekvencie, nachádzajúcej sa v oblasti aminokyselín 330 až 380 E1 oblasti, číslovanej od začiatku HCV polyproteínov a asialoglykoproteín exprimovaný z E2 oblasti HCV, ktorá zahrnuje deléciu časti sekvencie, nachádzajúcej sa v oblasti aminokyselín 660 až 830 E2 oblasti, číslovanej od...

Zariadenie na aplikáciu práškového lieku inhaláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 285622

Dátum: 10.04.2007

Autori: Koskela Tommi, Silvasti Matti, Koivisto Antti, Haikarainen Jussi

MPK: A61P 29/00, A61M 15/00, A61P 11/00...

Značky: práškového, inhaláciou, aplikáciu, zariadenie, lieku

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na aplikáciu práškového lieku inhaláciou obsahuje prvý a druhý liekový zásobník (1, 2) na prijatie väčšieho počtu dávok lieku, vzduchový kanál (12), ktorým sa vedie vzduch cez náustok (11) a dávkovací člen (6) vo forme otočného dávkovacieho bubna (6) vybaveného prvou a druhou dávkovacou jamkou (7a, 7b), v jednej polohe na prijatie odmeranej dávky práškového lieku z prvého a druhého liekového zásobníka (1, 2) a v inej polohe na...

Izolačný výrobok z minerálnych vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 285620

Dátum: 10.04.2007

Autori: Toas Murray, Knapp Kenneth, Nilsson Eric

MPK: E04B 1/74, B32B 3/04

Značky: minerálnych, vlákien, izolačný, výrobok

Zhrnutie / Anotácia:

Izolačný výrobok z minerálnych vlákien obsahuje pozdĺžne prebiehajúce stlačiteľné jadro (20) z minerálnych, predovšetkým sklenených vlákien vybavených spojivom, majúci prvú hlavnú povrchovú plochu (14) a protii nej opačnú druhú hlavnú povrchovú plochu (12), vzájomne opačné bočné povrchové plochy (16, 18) a vzájomne opačné koncové povrchové plochy (22, 24), ďalej prvý kryt (50) uložený cez prvú hlavnú povrchovú plochu (14) a pripojený k hornej...

Aminoalkylsubstituovaný benzopyránový derivát, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285619

Dátum: 10.04.2007

Autori: Van Emelen Kristof, De Bruyn Marcel Frans Leopold

MPK: A61P 9/00, C07D 405/00, A61K 31/4164...

Značky: farmaceutický, aminoalkylsubstituovaný, prostriedok, derivát, spôsob, benzopyránový, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Aminoalkylsubstituovaný benzopyránový derivát všeobecného vzorca (I), kde alk1 predstavuje C1-6alkándiylskupinu prípadne substituovanou hydroxyskupinou alk2 predstavuje C1-6alkándiylskupinu substituovanou hydroxyskupinou -Z1-Z2- predstavuje dvojmocnú skupinu vzorca -O-CH(R4)-CH2-CH2- (a-4) R1, R2 a R3 predstavujú atómy vodíka R4 predstavuje atóm vodíka alebo kovalentnú väzbu R6 predstavuje atóm vodíka alebo fenylmetylskupinu R5 predstavuje...

Bodcový kotúč bezorbových sejačiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 285616

Dátum: 10.04.2007

Autor: Gonda Ľubomír

MPK: A01C 7/08, A01C 7/00

Značky: bodcový, sejačiek, kotúč, bezorbových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zostavu pozostávajúcu z unášacieho telesa (1) a lôžka (2) s vymeniteľnými bodcami (4), ktoré sú prepojené pracovnou hranou (3).

Spôsob modifikácie brizancie trhaviny v podobe emulzie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285615

Dátum: 10.04.2007

Autori: Makovinská Mária, Zeman Svatopluk, Bezkočka Karel, Boháčik Jozef, Kohlíček Petr, Jakubček Eduard, Gazda Štefan

MPK: C06B 29/00, C06B 23/00, C06B 43/00...

Značky: brizancie, emulzie, modifikácie, trhaviny, podobě, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob modifikácie brizancie emulznej trhaviny typu „voda v oleji" modifikačným činidlom, ktoré je tvorené makromolekulárnym komponentom, pozostávajúcim z prepolyméru, respektíve polyméru so stavebnými jednotkami -[CH2-C(X)=CH-CH2]- v jeho makromolekule, kde X je -H alebo -CH3, ktorá je terminovaná hydroxy- alebo izokyanátoskupinami, alebo polyizobutylénovými zoskupeniami. Modifikačné činidlo aplikáciou v emulznej trhavine znižuje jej brizanciu...

Spôsob výroby bionafty z rastlinných olejov, najmä z repkového oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: 285614

Dátum: 10.04.2007

Autori: Koropecký Igor, Skopal František, Komers Karel, Machek Jaroslav

MPK: C11C 3/00, C07C 67/00, C10L 1/00...

Značky: výroby, spôsob, najmä, oleja, bionafty, rastlinných, řepkového, olejov

Zhrnutie / Anotácia:

Rastlinné oleje sa spracovávajú alkoholýzou katalyzovanou hydroxidom alkalického kovu a do kvapalnej reakčnej zmesi vzniknutej po alkoholýze sa počas intenzívneho miešania vháňa plynný oxid CO2 tak dlho, kým sa nedosiahne hodnota pH 8 až 9. Zo vzniknutej reakčnej zmesi sa po skončení vháňania oxidu uhličitého CO2 odstráni alkohol a zostávajúca kvapalná reakčná zmes sa po dealkoholizácii rozdelí na bionaftu a glycerínovú fázu. Dealkoholizácia...

Proces a zariadenie na výrobu jednotlivého obalu pre kvapalný, viskózny alebo práškový produkt pri veľmi vysokej výrobnej rýchlosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10678

Dátum: 10.04.2007

Autori: Peteuil Pierre, Vaillant Renaud

MPK: B29C 65/00, B65B 9/02

Značky: práškový, produkt, kvapalný, vysokej, výrobnej, výrobu, obalů, viskózny, zariadenie, velmi, jednotlivého, rychlostí, proces

Text:

...bez potreby vytvorit jednotlivé porcie predtým oddelených produktov, pretože pôsobenie Ltltrazvukového zatavovania sa vykonáva takým spôsobom, aby sa vytlačil produkt zo zón, ktore sa majú počas montáže zvárať. Toto robí ultrazvuk bez straty produktu, pretožeprodukt sa úplne vytlačí zo zváracích zón ku zónam balenia.Voľba techniky založenej na ultrazvukovom zatavování dosahuje dvojitý cieľ dosiahnutia zvaru pri vysokej rýchlostí, pričom sa...

Pyridín[3,4-b]pirazinóny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9869

Dátum: 10.04.2007

Autori: Freskos John Nicholas, Palmer Michael John, Tollefson Michael Brent, Brown David Louis, Phillips Christopher, Walker John Keith, Maddux Todd Michael, Brown David Graham, Bell Andrew Simon, Rogier Donald Joseph, Molyneaux John Major, Fobian Yvette Marlene, Heasley Steven Edward, Mischke Brent Virgil, Jacobsen Eric Jon, Hughes Robert, Moon Joseph Blair, Owen Dafydd Rhys

MPK: C07D 471/04

Značky: pyridín[3,4-b]pirazinóny

Text:

...a aplikovať tieto formy vynálezu v celom rade jeho početných aspektov,tak aby bol najlepšie vhodný na konkrétne použitie. Tieto formy vynálezu preto teda nie sú obmedzené iba na opísané uskutočnenia uvedené v opise predmetnéhovynálezu a je možné ich rôzne modifikovať.0012 Pokial sa v opise predmetného vynálezu použije odkaz na 1 H NMR, potom0013 Pokiaľ sa v opise predmetného vynálezu použije odkaz na 1 H NMR. potomskratka br znamená pás H...

Spôsoby používania GPR119 receptora na identifikáciu zlúčenín užitočných na zvyšovanie kostnej hmoty u jedinca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8714

Dátum: 10.04.2007

Autori: Leonard James, Chu Zhi-liang

MPK: G01N 33/50

Značky: užitočných, spôsoby, gpr119, hmoty, používania, kostnej, identifikáciu, receptora, zvyšovanie, zlúčenín, jedinca

Text:

...G proteíny, aktuálne boli ako G proteíny identiñkované Gq, Gs, Gi, Gz a Go. Ligandom aktivované spojenie sa GPCR s G proteínom iniciuje signalizačný kaskádový proces (tu označovaný ako signálna transdukcia). V normálnych podmienkach signálna transdukcia v konečnom dôsledku vedie k aktivácii alebo k inhibícii bunky. Hoci si neprajeme byt viazaní akoukoľvek teóriou, myslíme si, že s G proteínom interaguje lC-3 slučka ako aj karboxy koniec...