Zverejnene patenty 27.03.2007

Cukrovinková kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18776

Dátum: 27.03.2007

Autor: Bravo Cordero Marcelo Leonardo

MPK: A23G 3/34, A23G 3/00, A23G 3/42...

Značky: cukrovinková, kompozícia

Text:

...rozpustného polysacharidu alebo ich kombinácie, a O hmotn. až 50 hmotn. monosacharidu, disacharidu alebo ich kombinácie, a pričom pomer redukujúcich a neredukujúcich cukrov sa pohybuje medzi 121,1 a 120.0009 V tomto opise sa termínom nestráviteľný označuje látka, ktorá je na základe svojej chemickej štruktúry schopná prejst ústami a žalúdkom v podstate bezo zmenya je odolná voči štiepeniu slinnými a črevnými enzýmami.0010 Cukrovinková...

Väzbový člen pre receptor GM-CSF

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13721

Dátum: 27.03.2007

Autori: Cohen Emma Suzanne, Harrison Paula Rosamund, Sleeman Matthew Alexander, Nash Andrew Donald, Fabri Louis Jerry, Minter Ralph Raymond

MPK: A61K 39/395, C07K 16/28

Značky: člen, receptor, gm-csf, väzbový

Text:

...zvíazaných väzobným členom, kde stopa obsahuje zvyšky spoločné pre prekrývajúce sa peptidy. Podľa vynálezu stopa identifikovaná skenovaním peptidovej väzby alebo metódou PEPSCAN môže obsahovať minimálne jeden zvyšok YLDFQzodpovedajúci pozíciám 226 až 230 z SEQ-ID N 0 206. Stopa môže obsahovať jeden, dva,tri, štyri, alebo všetky zvyšky YLDFQ. Väzobný člen podľa vynálezu môže viazať pepdidový fragment (napr. 15 zvyškov) z SEQ D NO 206...

Protilátky proti amyloid-beta peptidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6934

Dátum: 27.03.2007

Autori: Soden Peter Ernest, Kumar Umesh, Burbidge Stephen Anthony, Ford Susannah, Philpott Karen Louise, Ellis Jonathan Henry, Germaschewski Volker

MPK: A61P 25/00, A61K 39/395, C07K 16/18...

Značky: peptidů, amyloid-beta, protilátky, proti

Text:

...doménu VL, ktorá má sekvenciu SEQ lD No 19, konkrétne polynukleotid SEQ ID N 0120.0026 Výhodné uskutočnenia vynálezu sú opísané nižšie, alebo sú deñnované v podnárokoch.Podrobný opis gnálezu 1. Štruktúra protilátok 1.1 lntaktné protilátky0027 lntaktné protilátky sú zvyčajne heteromultimerické glykoproteíny, ktoré zahŕňajú najmenej dva ťažké a dva ľahké reťazce. Okrem IgM, intaktné protilátky sú heterotetrametrické glykoproteíny približne 150...

Termálne aktivovateľné izolačné balenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13213

Dátum: 27.03.2007

Autori: Nobers John, Fu Thomas, Cook Matthew

MPK: B65D 81/38

Značky: balenie, izolačné, aktivovatelné, termálne

Text:

...izolačnú oblasť, ako aj väčší povrch s potlačou. Aj keď obrázok znázorňuje vyrezaný výlisok na pohári, vyrezaný výlisok môže byť pridaný na akékoľvek nádoby, ako sú napriklad, ale neobmedzujúc sa na veľké nádoby na nápoje, tlakom tvarované nádoby alebo tuby na polievku.0025 Termálne aktivovateľná vrstva môže byť aplikovaná medzi nádobou 101 a výliskom 102. Expandovateľný materiál môže byť termálne aktivovatelný vysokou alebo nízkou teplotou,...

Elastický navíjací kotúč na hadice s automatickým aretačným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6462

Dátum: 27.03.2007

Autor: Roman Gianfranco

MPK: B65H 75/38

Značky: automatickým, elastický, navíjací, zariadením, aretačným, kotúč, hadice

Text:

...a montáže rôznych0012 Koniec hadice môže byt vždy uchopený v krátkej vzdialenosti od obsluhy anevráti sa násilne do puzdra.0013 Protiľahlé ozubenia, ktoré spôsobujú zastavenie integrálneho otáčaniablokovacieho disku a priruby, a tým pádom bubna, môžu byť integrálne s podporným puzdrom bubna, výhodne je však vytvorené na zastavovacom disku, ktorý je axiálne držaný voči puzdru vložením trecieho kruhu schopného umožniť obmedzené otáčanie...

Nosič obloženia pre brzdové zariadenie, najmä pre bubnové brzdy, jednotka s nosičom a trecím obložením a držiak nosiča obloženia lisovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6111

Dátum: 27.03.2007

Autor: Junge Klaus

MPK: F16D 69/00

Značky: brzdové, nosičom, nosič, lisovacieho, zariadenia, najmä, třecím, obloženia, bubnové, držiak, obložením, zariadenie, jednotka, nosiča, brzdy

Text:

...matrice pre vytvárajúcu sa útlmovú vrstvu.0009 Keď sa vychádza zuvedeného, spočíva vynález vzáklade úlohyvytvoriť nosič obloženia svpredu uvedenými znakmi, pomocou ktorého jemožné realizovať jednotku snosičom obloženia astrecim obložením, ktorá dlhodobo umožňuje prevádzkovo spoľahlivé a bezporuchové brzdenie. Ďalej je navrhovaný držiak nosiča obloženia pre lisovacie zariadenie, pomocou ktoréhoje možné vyrobiť na nosiči obloženia...

Protilátky proti peptidu amyloid-beta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16813

Dátum: 27.03.2007

Autori: Soden Peter Ernest, Ford Susannah, Kumar Umesh, Germaschewski Volker, Ellis Jonathan Henry, Philpott Karen Louise, Burbidge Stephen Anthony

MPK: A61P 25/28, A61K 39/395, C07K 16/18...

Značky: protilátky, proti, peptidů, amyloid-beta

Text:

...Prediction by plasma amyloid beta 42, medial temporal lobe atrophy and homocysteine,má byt publikované, e-publikované 19. októbra 2006), dedičné mozgové krvácanie s B-amyloidózou holandského typu, mozgová B-amyloidová angiopatia a rôzne typy degeneratívnych demencií, ako napríklad demencií, ktoré sa spájajú s Parklnsonovou chorobou, progresívnym supranukleárnym ochmutím, kortikálnou bazálnou degenerácioiu a určitým typom difúznych...

Modulátory androgénneho receptora na liečenie rakoviny prostaty a ochorení spojených s androgénnym receptorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15355

Dátum: 27.03.2007

Autori: Sawyers Charles L, Ouk Samedy, Wongvipat John, Tran Chris, Jung Michael E

MPK: A61K 31/4178, A61K 31/4439, A61K 31/4166...

Značky: prostaty, receptora, ochorení, modulátory, liečenie, receptorom, rakoviny, androgénneho, spojených, androgénnym

Text:

...kyselínami, ako sú alkánkarboxylové kyseliny s 1 až 4 atómami uhlika, ktoré sú nesubstituované alebo substituovane,napriklad halogénom, ako je napríklad kyselina octová, ako sú nesýtená alebo nenasýtené dikarboxylové kyseliny, napriklad kyselina šľavelová, malónová, jantárová, maleínová, fumárová, ftálová alebo tereftálová,ako sú hydroxykarboxylová kyseliny, ako je napriklad kyselina askorbová, glykolová. mliečna, jablčná. vinna alebo...

Spôsob uloženia prenosného nosiča dát a obchodný balík na uloženie prenosného nosiča dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9372

Dátum: 27.03.2007

Autor: Dreyer Manfredo

MPK: B65D 27/04, G06K 19/077

Značky: obchodný, nosiča, uloženia, spôsob, balík, přenosného, uloženie

Text:

...vo forme dekódovaného textu sa môžu takisto naniesť aj na obálku, poprípade jej zadnú stranu. Nanášanie údajov voforme dekódovaného textu sa uskutočňuje navzájom úplnenezávisle. Úspech tohto spôsobu závisí od správneho nanesenia identifikačného kódu na prepravné obaly a sprievodné listy. Ak sa tu vyskytne nejaká chyba, vedie to k nesprávnemu priradeniu0006 Okrem toho z dokumentu DE 40 20 578 A 1 je známe riešenie nanášania strojového kódu...

Modulátor androgénneho receptoru na liečenie rakoviny prostaty a ochorení súvisiacich s androgénnym receptorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20880

Dátum: 27.03.2007

Autori: Ouk Samedy, Tran Chris, Jung Michael, Wongvipat John, Sawyers Charles

MPK: A61K 31/4439, A61K 31/4178, A61K 31/4166...

Značky: androgénnym, receptorom, modulátor, prostaty, rakoviny, receptoru, liečenie, ochorení, súvisiacich, androgénneho

Text:

...miery ich selektivity a tomu, že majú menej vedľajších účinkov. Široké spektrum takých zlúčenín bolo opísané V U.S. patentoch č 4,097,578, 5,411,981 a 5,705,654, U.S. publikovaných prihláškach 2004/0009969 a 2007/0004753 a mezinárodných prihláškach PCT publikovaných ako W 0 97/00071, W 0 00/ 17163 a W 0 06/124118.0006 S ohľadom na to, aby identifikácia zlúčenín, ktoré majú vysokú silu antagonizovať aktivitu androgénu a ktoré majú minimálnu...

Tepelne aktivovateľný izolačný obal

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8222

Dátum: 27.03.2007

Autori: Cook Matthew, Fu Thomas, Nobers John

MPK: B65D 81/38

Značky: tepelně, aktivovateľný, izolačný

Text:

...pohárika a môže byť akoukoľvek inou nádobou, zahŕňajúcou, ale nie obmedzenou na, nádobu pre väčšie množstvo kávy, polievkovú misku a lisované nádoby s viečkami alebo hrdlami alebo bez nich. Nádobou 101 môže byť valcový pohárik alebo nádoba, ktorá má iný geometrický tvar, zahŕňajúci kužeľový, obdĺžnikový atď Vyseknutý polotovar nie je obmedzený na vlnovite poprehýbaný Vyseknutý polotovar a môže byť zhotovený zlepenky, papiera atď Vyseknutý...

Väzbový partner receptora pre GM-CSF

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14477

Dátum: 27.03.2007

Autori: Harrison Paula, Minter Ralph, Nash Andrew, Cohen Emma, Fabri Louis, Sleeman Matthew

MPK: C07K 16/28, A61K 39/395

Značky: väzbový, receptora, gm-csf, partner

Text:

...ochorení, ako ukazujú tu obsiahnuté experimenty a ďalšiapodporná technická literatúra. Ukázali sme napr. V bunkových testoch, že protilátky podľa tohto vynálezu sú schopné potláčať uvoľňovanie cytokínov (napr. IL-6 a TNFa) vyvolané väzbou natívneho GM-CSF na jeho receptor. Ako bude podrobnejšie vysvetlené nižšie,inhíbícia pôsobenia GM-CSF blokovaním väzby na GM-CSFRa predstavuje terapeutický spôsob pri liečení ochorení, ako je reumatoidná...

Väzbový partner receptora pre GM-CSF

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14475

Dátum: 27.03.2007

Autori: Sleeman Matthew, Fabri Louis, Harrison Paula, Minter Ralph, Nash Andrew, Cohen Emma

MPK: A61K 39/395, C07K 16/28

Značky: gm-csf, partner, väzbový, receptora

Text:

...predstavuje terapeutický spôsob pri liečení ochorení, ako je reumatoidná artritída(RA), astma, zápal dýchacích ciest vyvolaný dymom, chronická obštrukčná choroba pľúcVäzboví partneri podľa predloženého vynálezu sa obvykle viažu na extracelulámu doménu GM-CSFRa. Výhodne sa Väzbový partner podľa tohto vynálezu viaže aspoň na jeden zvyšok z Tyr-Leu-Asp-Phe-Gln (YLDFQ), SEQ ID N 0 201, V polohách 226 až 230 zrelého ľudského GM-CSFRa (SEQ D NO...